دانلود رایگان

شناسایی عوامل موثر بر مطالبات معوق در بانک انصار )مطالعه موردی: استان آذربایجان غربی( - دانلود رایگاندانلود رایگان شناسایی عوامل موثر بر مطالبات معوق در بانک انصار )مطالعه موردی: استان آذربایجان غربی(

دانلود رایگان شناسایی عوامل موثر بر مطالبات معوق در بانک انصار )مطالعه موردی: استان آذربایجان غربی( در شيوههای نوين بانكداری، مؤلفههای متعددی وجود دارند كه بر روند افزايش منابع پولي بانكها و مؤسسات مالي تأثير ميگذارند. بنابراين شناسايي و تعيين
ميزان تأثير و نوع ارتباط اين مؤلفه ها با موفقيت بانكها در تجهيز منابع پولي و افزايش ميزان نقدينگي آنها و نيز بررسي عوامل افزايش ميزان تسهيلاتي كه معوق
ميشوند و ضرر و زياني كه از اين بابت گريبانگير نظام بانكي ميگردد كاملاً ضروری است.
تحقيق حاضر نيز به منظور بررسي عوامل مؤثر بر ايجاد مطالبات معوق در شبكهي بانكي بانک انصار انجام گرفته است كه جامعهي آماری آن كاركنان بانک انصار
در شعبه های مختلف استان آذربايجان غربي بوده و با توجه به تعداد 200 نفر كل كاركنان تعداد 115 پرسشنامه تكميل شده برای تحليل دادههای منتج از
پرسشنامه های جمع آوری شده، از نرم افزار آماری SPSS نسخه ی شماره ی 16 كمک گرفته شد و با استفاده از اين نرم افزار، برای بررسي روابط معني داری
مابين متغيرهای مستقل و وابسته ی تحقيق، از ضريب همبستگي پيرسون استفاده گرديد. دليل اين امر نيز به فاصلهای بودن مقياس اندازهگيری آنها برميگردد.
نتايج و يافته های حاصل از تحليلهای آماری داده های جمع آوری شدهي تحقيق در دو سطح قابل ارايه بود كه سطح اول نتايج اطلاعات بدست آمده در خصوص
ويژگي های جمعيت شناختي يا متغيرهای زمينه ای كه به نمونه ی پاسخگويان اشاره داشت و در سطح دوم نتايج نيز به ارايه ی اطلاعات پيرامون متغيرهای
وثيقهي و سوابق تعاملات بانكي مشتريان متقاضي تسهيلات اصلي پژوهش و ارتباط معني دار مابين آنها پرداخته شده است كه بعد از انجام مراحل عوامل
از بيشترين عوامل تآثيرگذار بر ميزان مطالبات معوق ميباشد عدم استفاده از فنآوری های جديد از ديدگاه مديران و كاركنان بانک انصار و دريافتي از مشتری
كه جهت كاهش اين عوامل )داشتن بانک اطلاعاتي دقيق و قوی در مورد اعتبار مشتريان و ضامن آنها، توجه به ظرفيتهای اعتباری اشخاص، توجه به اعتبار وثايق
و سهلالمعامله بودن آنها، تشكيل تيمهای نظارتي با تخصص های مختلف جهت نظارت و كنترل بهتر تسهيلات پرداختي به عنوان پيشنهاد مطرح گرديد
كليد واژه عوامل، مطالبات معوق، بانک، مؤثر، تسهيلات


شناسایی عوامل موثر بر مطالبات معوق در بانک انصار )مطالعه موردی: استان آذربایجان غربی(


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


بررسی عوامل موثر بر ایجاد مطالبات معوق تسهیلات در

... استان آذربایجان غربی ... مطالبات معوق در بانک ... عوامل موثر بر مطالبات ...

پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران

... شناسایی عوامل موثر بر ایجاد مطالبات معوق در بانک انصار استان آذربایجان غربی انجام ...

مطالبات معوق بانک ها: عوامل، مولفه ها و راهکارها

... مطالبات معوق در بانک ... عوامل موثر بر مطالبات معوق بانک تجارت. مطالعه موردی استان ...

پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران

... مطالعه موردی ( بانک ... عوامل موثر بر ریسک اعتباری اشخاص حقوقی و کاهش مطالبات معوق ...

عوامل تاثیر گذار بر مطالبات معوق بانکها - پایان نامه ...

... ، شناسایی عوامل موثر بر ... موثر بر مطالبات معوق در ... مطالعه موردی(بانک ... در ...

ارائه مدل ریسک اعتباری در بانک صادرات

... در بانک ها را می ... عوامل موثر بر ریسک اعتباری مشتریان بانکی ، مطالعه موردی بانک ...

بانک پرسشنامه - پرسشنامه شناسایی عوامل موثر بر

شناسایی عوامل موثر بر پذیرش ... ( مطالعه موردی: ... در بانک مسکن استان آذربایجان غربی .

بانک پرسشنامه - پرسشنامه بررسی عملکرد شرکت های اقماری در ...

... در مرحله مطالبات معوق ... عوامل موثر بر ... مسکن استان آذربایجان غربی .

بررسی تاثیر عوامل فردی درون سازمانی بر ارزش ویژه …

... ایجاد مطالبات معوق در بانک ... شناسایی عوامل موثر بر ... در بانک انصار استان ...

دانشگاه آزاد اسلامی واحد بابل > امور پژوهشی > …

... بر مطالبات معوق ... شناسایی عوامل موثر بر خرید ... ( مطالعه موردی بانک ...

دانلود پاورپوینت “ کاربرد رنگ ها درایمنی ”

مجموعه کامل آموزش برق (ساختمان وصنعتی- سیستم های حفاظتی و..)

فیلم آموزشی روش تحلیل رابطه خاکستری و تئوری خاکستری ، Grey Relational Analysis، GRA در اکسل

پایان نامه بررسی پروبیوتیک و نقش آن در آبزی پروری

پاورپوینت فصل چهاردهم تئوری حسابداری (2) تألیف دکترساسان مهرانی، دکتر غلامرضا کرمی، سیدمصطفی سیدحسینی و مهتاب جهرومی

رساله دکتری رشته مدیریت گرایش مدیریت مالی در 340 صفحه

دانلود پاورپوینت ریاضی چهارم ابتدایی مبحث شناخت کسر - 17 اسلاید

پروژه آمار ی بررسي ميزان مصرف آب 30 خانوار

دانلود جزوه فیزیک پزشکی

کتاب The Washington Manual of Dermatology Diagnostics زبان اصلی

دانلود پاورپوینت بافت های لیزوزوم- 11 اسلاید

راهنمای نگهداری سگ در منزل

دانلود نمونه سوالات تخصصی استخدامی رشته امور مالی

مقاله غده هاي درون ريز

تاریخچه و مراحل تدوین استانداردهای جهانی آب

روش های حذف آهن و منگنز از آب

سابقه استفاده از آب باران و نحوه ی جمع آوری آن و تصفیه آب باران

زباله های الکترونیکی (E-WASTE)

بررسی خصوصیات، کمیت و کیفیت فاضلاب صنعت گوشت

بررسی مدیریت پسماند شهری

فرآیند تصفیه پساب ناشی از استخرهای پرورش ماهی

بیانیه بازیافت ،تعریف بازیافت ،اهداف اصلی پردازش و بازیافت مواد زاید جامد

توموگرافی کامپیوتری (سی تی اسکن)

ایمنی علیه تومورها Immune response to tumores

پاورپوینت درباره كنترل كيفي ديسكهاي آنتي بيوتيك

دانلود پایان نامه رشته علوم آزمایشگاهی - بیماری آنفلوانزای طیور با فرمت ورد

پایان نامه کارشناسی بررسي آلودگي سالمونلايي در گربه هاي خانگي شهرستان كرج با فرمت ورد

دانلود آشنایی با رشته میکروب شناسی ( میکروبیولوژی )

دانلود نمونه پروپوزال رشته گیاه پزشکی با عنوان بررسی ترکیبات اسانس و فعالیت آنتی اکسیدانی در گلها - با فرمت word

دانلود پاورپوینت فصل نهم علوم تجربی نهم آثاری از گذشته زمین