دانلود رایگان

رابطه بین شایستگی فرهنگی با عملکرد سازمانی )مطالعه موردی :اداره کل امور مالیاتی استان آ.غ( - دانلود رایگاندانلود رایگان رابطه بین شایستگی فرهنگی با عملکرد سازمانی )مطالعه موردی :اداره کل امور مالیاتی استان آ.غ(

دانلود رایگان رابطه بین شایستگی فرهنگی با عملکرد سازمانی )مطالعه موردی :اداره کل امور مالیاتی استان آ.غ( حاضر از نظر هدف، در گروه تحقيق های کاربردی و بر حسب نحوه گردآوری داده ها، تحقيق حاضر از نوع توصيفی و بر حسب چگونگی اجرا در قالب تحقيقات
پيمایشی قرار دارد. جامعه آماری تحقيق شامل کليه کارکنان اداره کل امور مالياتی استان آ.غ می باشد، که تعداد این افراد 663 نفر بوده، که از این تعداد با روش
کوکران، 278 نفر به عنوان نمونه انتخاب شده اند. در این تحقيق برای جمع آوری اطلاعات و داده ها از پرسشنامه ، که شامل 40 سوال بوده که روایی مناسبی
داشته و پایایی آن نيز )ضریب آلفا کرونباخ 846 / 0 ( بدست آمد که نشان دهنده قابليت اعتماد نسبتا مناسب پرسشنامه است. جهت تجزیه و تحليل اطلاعات از
نرم افزار SPSS استفاده شده است که با اطلاعات حاصل از پرسشنامه به بررسی آمار توصيفی و آمار استنباطی داده پرداخته شد. همچنين از آزمون های
کولموگروف اسميرنف، برای یافتن نرمال بودن یا نبودن توزیع متغيرها استفاده شد، از ضریب همبستگی اسپيرمن نيز در تحليل آماری استفاده گردید. نتایج
بررسی در این تحقيق نشان داد که بين ابعاد شایستگی فرهنگی با عملکرد سازمانی رابطه معناداریوجود دارد.
کليد واژه شایستگی فرهنگی، عملکرد سازمانی، اداره کل امور مالياتی استان آ.غ


رابطه بین شایستگی فرهنگی با عملکرد سازمانی )مطالعه موردی :اداره کل امور مالیاتی استان آ


غ(


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


بررسی متابولیسم داروی نوسکاپین در سلولهای مجزای کبد موش

پاورپوینت-ppt- ایمنی در اداره ها-در 65 اسلاید-powerpoint

پاور پوینت آئین نامه حفاظتی تاسیسات الکتریکی

دانلود اصول بهداشت درمحیط جامعه

دانلود پاورپوینت “ کاربرد رنگ ها درایمنی ”

نمونه نامه پیام تبریک

دانلود قولنامه انتقال ملک

دانلود فایل مدل سه بعدی iphone 4 ( طراحی شده با Solidworks)

دانلود پاورپوینت نحوه تولید کاشی وسرامیک

دانلود پایان نامه رشته نساجی پیرامون پشم ورنگهای گیاهی

گزارش کار آزمایشگاه کشت بافت گیاهی

جزوه آموزش پیشرفته روش های اجزاء محدود (Finite Element Methodes) پروفسور عیسی سلاجقه

دانلود پروژه پاورپوینت نقد و تحلیل خانه دو پوسته رضا دانشمیر-لواسان

مجموعه کامل آموزش برق (ساختمان وصنعتی- سیستم های حفاظتی و..)

فیلم آموزشی روش تحلیل رابطه خاکستری و تئوری خاکستری ، Grey Relational Analysis، GRA در اکسل

مقاله : تاثير فلزات سنگين بر آبشش و كبد ماهي ها‎

پایان نامه بررسی پروبیوتیک و نقش آن در آبزی پروری

دانلود نقشه آتوکد 1:2000 محدوده میدان بهارستان

صنایع دستی

پایان نامه رشته کتابداری تاریخچه ی کتابهای درسی در ایران

مقاله کتاب و کتابخانه در تمدن اسلامی و جایگاه آن در ایران و دلایل افول این کتابخانه ها

بررسی مشارکت علمی کتابداران ایرانی در سطح بین‌المللی

پایان نامه ارشد رشته کتابداری بررسي زيرساخت فناوري اطلاعات در كتابخانه هاي واحدهاي دانشگاهي منطقه پنج دانشگاه آزاد اسلامي

دانلود مقاله ايجاد سيستم مكانيزه براي كتابخانه

كدينگ و اينكدينگ اطلاعات در شبكه‌هاي كامپيوتري

اینترنت

دانلود روش تحیق بررسي نيروي انساني ونيازهاي مهارتي كتابداران شاغل در كتابخانه هاي دانشگاهي استان خوزستان

دانلود پاورپوینت ریاضی چهارم ابتدایی مبحث شناخت کسر - 17 اسلاید

دانلود حل المسائل نظریه های گراف - بر اساس کتاب بالاکریشنان و رانگاناتان ، طائری - ریاضی پیام نور

دانلود پاورپوینت ضرب پايه سوم ابتدايي