دانلود رایگان

دانلود پاورپوینت اثر استفاده از عناصر کم مصرف بر خصوصیات تغذیه ای دانه در لوبیا - دانلود رایگاندانلود رایگان با توجه به تنوع ژنتیکی زیاد لوبیا در آمریکای مرکزی و جنوب مکزیک, این منطقه به عنوان مبدا پیدایش لوبیا در نظر گرفته شده است

دانلود رایگان دانلود پاورپوینت اثر استفاده از عناصر کم مصرف بر خصوصیات تغذیه ای دانه در لوبیا تاریخچه حبوبات
üحبوبات به عنوان يكي از مهمترين منابع گياهي غني از پروتئين بعد از غلات دومين منبع غذايي انسان به شمار مي رود (پارسا و باقری، 1387).üدانه حبوبات با داشتن 32-18 درصد پروتئين نقش مهمي را در تامين مواد پروتئينی مورد نياز انسان دارد.üدر بین حبوبات از نظر ارزش اقتصادی و سطح زیر کشت مقام اول متعلق به لوبیا است (کوچکی و بنایان اول، 1372). خصوصیات گیاهشناسی
لوبیا با نام علمی Phaseolus vulgaris و نام­های انگلیسی Bean ، dry bean، Common Bean، از تیره Fabaceae است که 22=n2 کروموزوم دارد.
با توجه به تنوع ژنتيكي زياد لوبيا در آمریکای مركزي و جنوب مکزیک، اين منطقه به عنوان مبدا پیدایش لوبیا در نظر گرفته شده است (دري و همكاران،1387).
این فایل به صورت پاورپوینت و در 21 صفحه ارائه شده است.

اثر استفاده از عناصر کم مصرف


خصوصیات تغذیه ای دانه در لوبیا


لوبیا چیتی


لوبیا محلی خمین


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


دانلود پاورپوینت اثر استفاده از عناصر کم مصرف بر خصوصیات تغذیه ...

با توجه به تنوع ژنتیکی زیاد لوبیا در آمریکای مرکزی و جنوب مکزیک, این ... دانلود
پاورپوینت اثر استفاده از عناصر کم مصرف بر خصوصیات تغذیه ای دانه در لوبیا.

دانلود پاورپوینت اثر استفاده از عناصر کم مصرف بر خصوصیات تغذیه ...

29 ژانويه 2017 ... اثر استفاده از عناصر کم مصرف بر خصوصیات تغذیه ای دانه در لوبیا. تاریخچه
حبوبات. بررسی منابع. مواد و روش ها. نتایج و بحث. فایل حاضر به ...

دانلود پاور پوينت اثر استفاده از عناصر کم مصرف بر خصوصيات ...

28 سپتامبر 2016 ... دانلود پاور پوينت اثر استفاده از عناصر کم مصرف بر خصوصيات تغذيه اي دانه در
لوبيا 1 . دانلود پاور پوینت اثر استفاده از عناصر کم مصرف بر ...

دانلود پاور پوينت اثر استفاده از عناصر کم مصرف بر خصوصيات ...

دانلود پاور پوینت اثر استفاده از عناصر کم مصرف بر خصوصیات تغذیه ای دانه در ...
üدر بین حبوبات از نظر ارزش اقتصادی و سطح زیر کشت مقام اول متعلق به لوبیا .

اد ﻣﻌﺪﻧﻲ در ﺗﻐﺬﻳﻪ دام و ﻃﻴﻮر ﻣﻮ : ﭘﻨﺠﻢ ﻓﺼﻞ

ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ و اﺳﺎﺳﻲ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻣﻌﺪﻧﻲ ﺑﺴﻴﺎر ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن و ﻣﻬﻢ ﺑﻮده و ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻧﻘﺶ آﻧﻬﺎ ﺟﻬﺖ ﭘﺮورش دام و ... ﺗﺎﺛﻴﺮ
ﻣﻮاد ﻣﻌﺪﻧﻲ را ﻣﻲ ..... اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮد ﻛﻪ ﻣﻘﺪار. Ca. آن ﺑﺴﻴﺎر ﻛﻢ و ﻳﺎ اﺻﻮﻻً ﻓﺎﻗﺪ ﻛﻠﺴﻴﻢ. ﺑﺎﺷﺪ . -. ﺗﺰرﻳﻖ ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﺖ
ﻫ. ﺎي وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ .... داﻧﻪ. ﻫﺎ، ﺳﺒﻮس، ﻣﺎزاد آﺳﻴﺎﺑﻲ، ﺟﺰء ﻣﻨﺎﺑﻊ اﺻﻠﻲ ﻓﺴﻔﺮ در ﺟﻴﺮه ﻣﻲ. ﺑﺎﺷﺪ . ﭘﻮدر اﺳﺘﺨﻮان، ﭘﻮدر
ﮔﻮﺷﺖ، ... ﺗﻤﺎم ﻓﺴﻔﺮ ﻣﻮﺟﻮد در ﺟﻴﺮه ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻔﺎده و ﻣﺼﺮف ﻧﻴﺴﺖ . ﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﻠﻲ ﻓﺴﻔﺮ ﺟﻴﺮه در. ﻣﺒﺤﺚ ﺗﻐﺬﻳﻪ.

تأثیر نیتروژن و تغذیه برگی عناصر کم مصرف بر عملکرد و اجزای ...

اثر تیمارهای محلولپاشی عناصر کم مصرف هم بر طول غلاف، تعداد دانه در غلاف، ... لوبیا
یکی از حبوبات مهم است که مســتقيم مورد اســتفاده انســان قرار مي گيرد ، 50 .....
تأثير مصرف خاكي و محلو لپاشي آهن بر روي برخي از خصوصيات كيفي دانه گياه بادا
م ... بررسی اثرات آهن و روی در عملکرد، پروتئین و توازن تغذیه ای دردو رقم ذرت دانمه ای.

دانلود پاورپوینت اثر استفاده از عناصر کم مصرف بر خصوصیات تغذیه ...

26 آگوست 2016 ... دانلود پاورپوینت اثر استفاده از عناصر کم مصرف بر خصوصیات تغذیه ای دانه در
لوبیا با موضوع دانلود پاورپوینت اثر استفاده از عناصر, کم مصرف, ...

دسته بندی علوم پایه – دانلود پاورپوینت اثر استفاده از عناصر کم ...

4 مه 2016 ... اثر استفاده از عناصر کم مصرف بر خصوصیات تغذیه ای دانه در لوبیا تاریخچه
حبوبات بررسی منابع مواد و روش ها نتایج و بحث فایل حاضر به صورت ...

دانلود پاورپوینت اثر استفاده از عناصر کم مصرف بر خصوصیات تغذیه ...

16 مه 2016 ... اثر استفاده از عناصر کم مصرف بر خصوصیات تغذیه ای دانه در لوبیا تاریخچه
حبوبات بررسی منابع مواد و روش ها نتایج و بحث فایل حاضر به صورت ...

تحقیق در مورد بازاریابی | Mank1

2 سپتامبر 2016 ... دانلود پاورپوینت اثر استفاده از عناصر کم مصرف بر خصوصیات تغذیه ای دانه در
لوبیا · پاورپوینت آتشفشان · تحقیق ... Survey Research; توليد شده مجموعه اي از
فعاليتهاي بازرگاني كه جريان كالا را از توليد تا مصرف شامل مي شود.

دانلود تحقیق در مورد مديريت روابط انساني | Mank1

2 سپتامبر 2016 ... دانلود پاورپوینت اثر استفاده از عناصر کم مصرف بر خصوصیات تغذیه ای دانه در
لوبیا · پاورپوینت آتشفشان · تحقیق درباره پخت نان ... فرمت فایل : ورد و قابل ادیت
و ویرایش ، لینک دانلود پس از پرداخت به ایمیل ارسال میشود.

فایل بخش علوم پایه – دانلود پاورپوینت اثر استفاده از عناصر کم ...

4 مه 2016 ... اثر استفاده از عناصر کم مصرف بر خصوصیات تغذیه ای دانه در لوبیا تاریخچه
حبوبات بررسی منابع مواد و روش ها نتایج و بحث فایل حاضر به صورت ...

تغذیه

منابع کربوهیدراتی:لوبیای پخته ،نان،کیک ،حبوبات،میوه های خشکیده،میوه های تازه
.... ورزشکاران باید برنامه غذایی خود را با حجم کم و بر پایه عادات تغذیه ای خود ... غذا
های سرشار از کربوهیدرات به دلیل تاثیر انسولین مصرف نکنید (افزایش ...
کربوهیدرات منبع اصلی گلوگز (قند مورد استفاده در بدن برای تولید ATP مورد .....
خصوصیت مهم.

انجام پایان نامه های کارشناسی و ارشد و تهیه پروپوزال پاورپوینت و ...

انجام پایان نامه های کارشناسی و ارشد و تهیه پروپوزال پاورپوینت و دانلود ... اثر
پرایمینگ تغذیه ای با عناصر روی و منگنز بر بهبود شاخص های جوانه زنی ذرت دانه ای
... شیمیایی فسفره بر اجزای عملکرد و عملکرد دانه لوبیا قرمز رقم صیاد Fulltext ...
اثرکشت مخلوط ذرت و سویا بربرخی خصوصیات گیاهی در شرایط کم آبیاری popcorn
Fulltext

انجام پایان نامه های کارشناسی و ارشد و تهیه پروپوزال پاورپوینت و ...

اثر تغذیه از سطوح مختلف دانه کامل آفتابگردان بر برخی از فراسنجه های خونی در‌ جوجه
های ... تاثیرکاربرد سیستم های مختلف تغذیه ای شیمیایی، دامی، بیولوژیک و ... های
افزاینده رشد گیاه (PGPR) بر جذب عناصر غذایی کم نیاز ذرت سینگل گراس 604 11.
... بررسی استفاده از کود آلی و زیستی بر روند توسعه فنولوژی گیاه دارویی پنیرک.

پی دی اف کشاورزی - .::بهترین مقالات کشاورزی::.از کاشت تا برداشت در ...

دانلود فایل pdfتحلیل و اولویت بندی عوامل مؤثر بر تولید ذرت دانه ای کاربرد روش
ahpبا .... سدیم بر سطح برگ، رشد و کارایی مصرف آب ارقام لوبیا قرمز تحت تنش کم
آبی ... دانلود فایل pdf مطالعه تأثیر اسید فنیل فتالامیک و تغذیه بر خصوصیات
کمی و ... دانلود فایل pdf تولید جنین سوماتیکی و باززایی گیاه با استفاده از
ریزنمونۀ ...

وبلاگ تخصصی مهندس فربودی - عوامل موثر در رشد گیاهان

نقش PH در تغذیه گیاه؛تاثیر شوری و سدیمی بودن خاک در تغذیه گیاه؛ کیفیت آب ...
در تغذیه گیاهان؛ نقش تک تک عناصر غذایی در رشد کمی و کیفی گیاهان؛ تاثیر ...
مصرف موادي مانند خاکستر، کود حيواني و غيره بعنوان کود از قديم رايج بوده است. .....
یاسمن ستاره ای ... 5- استفاده از سيستم مناسب کشت و کار كه اثرات شوري را كم كند؛.

گندم - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

برگهای گندم مانند برگهای سایر غلات (به جز ذرت و ارزن)، نازک و کم عرض بوده و
زبانه‌های ... اما به دلیل سهم کم جوانه از کل دانه، درصد چربی کل موجود در دانه کم و بین ۱
تا ۱٫۵ درصداست. ... همچنین در اثر افزودن نمک طعام (به مقدارکم) به خمیر، ثبات و
استحکام گلوتن زیاد .... مثلاً گندمهای نرم بهاره یا پاییزه برای مصرف در صنایع
بیسکویت سازی، ...

آمادگی و موفقیت در مصاحبه استخدامی بانک ها | فایل سرا - فروشگاه فایل

22 دسامبر 2016 ... ... طراحی فرش · دانلود پاور پوینت اثر استفاده از عناصر کم مصرف بر خصوصیات
تغذیه ای دانه در لوبیا · دانلود پاورپوینت پرورش بلدرچین – 10 ...

دانلود متن کامل مقالات در رشته های مختلف بصورت رایگان از دانشگاه ...

2 ژانويه 2011 ... 4004 - تاثیر آموزش راهبردهای فراشناختی بر در ک مططلب دانش آموزان (چکیده) ....
4067 - محاسبه شعاع هسته با استفاده از ناحیه برهمکنش در نابودی الکترون ..... 4224 -
اثر تنوع گیاهی و نوع منبع تغذیه‌ای بر ترکیب و تراکم علفهای هرز در .... 4358 -
رابطه خصوصیات مورفولوژیکی ریشه و کارایی مصرف نیتروژن در ارقام ...

پروپوزال (اثر تاریخ کاشت و تراکم بوته بر عملکرد و اجزای آن در ارقام ...

29 جولای 2016 ... پاورپوینت بررسی اثرات تاریخ کاشت ,تراکم بوته و سطوح مختلف کود ... فایل:
205 کلیک برای خرید: 165000 تومان دانلود پایان نامه کارشناسی ... پروپوزال (
شاخصهای پایداری عملکرد و اجزای عملکرد دانه) 2016-04-03 ... و محلولپاشی عناصر کم
مصرف بر عملکرد و اجزای عملکرد آفتابگردان رقم ... 31 منابع مورد استفاده.

بسته آموزشی تغذیه 28-11-93

پیشگیرانه و مراقبت تغذیه ای به جمعیت تحت پوشش اجتناب ناپذیر و ضروری می
نماید. ... چاقی ناشی از اضافه دریافت انرژی و کم تحرکی در کشور از شیوع باالیی ....
مقدار مصرف روزانه از گروه های غذایی را می توان با استفاده از شكل یک هرم نشان داد. •. با
..... لوبیا،. عدس. و. لپه( و. مغز. دانه. ها )گردو،. بادام،. فندق،. بادام. زمینی. و ... ( است. این.

تغذیه دانش آموزان - دانشگاه علوم پزشکی یزد

مصرف نامناسب غذا بر توان جسمی و روحی (یادگیری و رفتار کودکان و نوجوانان)، ...
کمبود های تغذیه ای فرد را از رشد بالقوه باز داشته موجب کاهش سرعت رشد جسمی و ...
استرس می تواند روی اشتهای کودک تاثیر بگذارد و در صورت تداوم می تواند مشکل ساز
باشد. .... امتیازدهی رژیم غذایی با استفاده از هرم راهنمای غذا .... ویتامین ها و عناصر
معدنی.

زراعت حبوبات - بانک مقالات کشاورزی | گیاهپزشکی

خصوصیات گیاهی: لوبیا روغنی یا سویا با نام علمی Glycine max L. گیاهی است ...
موارد استفاده: دانه خشک لوبیا روغنی 14 تا 20 درصد روغن و 30 الی 40 درصد پروتئین
داد . ... بنابراین توجه ویژه ای به تغذیه مناسب این گیاه جهت افزایش کمی و کیفی این
... جذب فسفر همچنین اثر متقابل بر جذب و انتقال عناصر کم مصرف همچون روی و آهن دارد.

Slide 1 - uploads.pptfa.com

ارزش تغذیه ای و كيفيت حسي مواد غذایی نسبت به ساير روشها حفظ می شود. ... قابلیت
نفوذ کم این اشعه سبب می شود تا استفاده ا ز آ ن به کاربردهای سطحی محدود گردد. ...
دراتاقکهای پرتودهی که از این عناصر استفاده می شود ، ماده را دیواکتیو درقسمت
فوقانی ..... اشعه دهی دانه سویا با 5/7 درصد رطوبت اثر چندانی بر ترکیبات
فسفولیپیدی ...

ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻣﻘﺎﻻت - موسسه علمی کاربردی جهاد کشاورزی

6 مارس 2010 ... راﻫﮑﺎرﻫﺎﯾﯽ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدي ﺑﺮاي اﺻﻼح و ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺳﺎزي ﻣﺼﺮف آب در ﺻﻨﻌﺖ ﮐﺸﺎورزي .. ............... ... اﺻﻼح
اﻟﮕﻮي ﺗﻐﺬﯾﻪ دام در اﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﺑﻬﯿﻨﻪ ازﺿﺎﯾﻌﺎت ﺧﺮﻣﺎ .................. ..... اﻧﺒﺎرداري ﻣﺤﺼﻮﻻت
زراﻋﯽ، ﮐﺎﻫﺶ آﻓﺎت، ﮐﺎﻫﺶ آﺑﺸﻮﺋﯽ ﻣﻮاد ﻏﺬاﺋﯽ و ﻋﻨﺎﺻﺮ ﮐﻮدي از ﻣﻨﻄﻘﻪ رﯾﺸﻪ و. اﺻﻼح ﺗﻬﻮﯾﻪ .... ﺧﺮﻣﯿﺎن،
ﻣﺤﻤﺪ، ﺑﺮرﺳﯽ اﺛﺮ ﮐﻢ آﺑﯿﺎري ﺑﻪ روش ﺟﻮﯾﭽﻪ اي ﯾﮏ در ﻣﯿﺎن ﺑﺮ ﻋﻤﻠﮑـﺮد ذرت داﻧـﻪ اي در. ﺷﻤﺎل.

دانلود پاورپوینت زراعت عمومی

تاثیر عوامل محیطی در رشد و نمو و تولید مثل گیاهان زراعی. .... حفاظت آب وخاك و
استفاده از محصول زراعی در یك مورد مصرف خاص، گیاهان زراعی را به شیوه ای .... در
زراعت، بذر(Seed ) معنای وسیع‌تری دارد و علاوه بر مفهوم گیاه شناسی دانه، به هر
قسمتی از .... عناصر كم مصرف كه به آنها ریز مغذی ها نیز گفته می شود، به مقدار بسیار
كم مورد نیار گیاه ...

‌طب اسلامی وسنتی حکیم عقیلی خراسانی - درمانها

‌طب اسلامی وسنتی حکیم عقیلی خراسانی - درمانها - درمان بیماریها بدون مصرف دارو ...
دانلود متن احادیث ..... 9- برای شیر دادن، مادر به گونه ای عمل کند که جلوی تنفس کودک
را نگیرد. ...... شاید بتوان با استفاده از این علم جدید راهی پیدا کرد که مقدار داروی
مصرفی کم ...... لوبيا(Phasaeolus vulgaris L) طبيعت: گرم وتر قسمت مورد استفاده:
دانه ...

قاصدک - بیماری قند یا دیابت و راه درمان آن به واسطه طب سنتی

29 مه 2012 ... سلولهای به تا هورمونی به نام انسولین ترشح می‌کند که اثر آن کم ... ای کلیه میوه
جاتیکه شیرین هستند قند دارند که دیابتی‌ها نباید مصرف ... چون طبق تشخیص طب
شیمیایی وقتیکه سلولهای به تا لوزالمعده انسولینی کم در حالت استفاده از قرص در
حالت و .... رازی متجاوز از 103 اثر در طب سنتی شیمی (کیمیا) تغذیه گیاهان ...

آيا مي توان در خانه مرغ تخمگذار نگهداري کرد:مرغ تخمی:نژاد\"پرورش مرغ ...

مصرف يد تأثيري در باروري نداشته ولي در اثر آن تلفات جنيني ، کاهش جوجه دهي و
تأخير در ... دستگاه توليد مثل مرغ هاي تغذيه شده با جيره اي فاقد نمک نسبت به گروه
شاهد ، ?? ... در اواخر تابستان و پاييز که طول روز کم است، توقف توليد تخم مرغ به
ضرر ..... تامين دائمي نيازهاي مرغان تخمگذار ضروري است استفاده از دانه کامل ،
ضايعات و .

پربیننده ترین وبلاگ ژنتیکی: وبلاگ دانشجویان بیوتکنولوژی ...

دانلود کتاب (2) ... برای دریافت فایل پاورپوینت "هورمون براسینواستروئید" روی
لینک زیر ... ژنومیکس مکانیسم های مولکولی و اثر متقابل ژنتیک و فاکتورهای
محیطی در ..... رشد، گروه وسیعی از مواد آلی بجز ویتامین ها و عناصر کم مصرف را در بر
می گیرد. .... که از خصوصیات "براسینو استروئیدها" است بنابراین دومین میانگرۀ
لوبیا و ...

باغباني عمومي |authorSTREAM

17 فوریه 2012 ... PowerPoint Presentation: ... پیدایش باغبانی انسان اولیه غذای خود را با ماهیگیری و
شكار و استفاده از ... اهمیت اقتصادی باغبانی: در حال حاضر در سراسر دنیا كشور و
منطقه ای ... یا دانه آنها استفاده می شود: ذرت شیرین، خیار، کدو، هندوانه، خربزه، لوبیا،
..... گیاه می باشد و بیشتر از سایر عناصر در تغذیه گیاهی مصرف می شود.

پزشکی و گیاه درمانی - کشکول شایسته ---- Kashkoul-e Shayesteh

31 مه 2012 ... اشکال در کارکرد کبد خود را به صورت اختلالات انعقادی، سوء تغذیه، لاغری، .... -
داروهای تجویزی را مرتب مصرف کنید و سرخود مقدار داروی مصرفی را کم و یا زیاد
نکنید. ... 2-از روغن های گیاهی مایع و عمده غذای خود را از غذاهای نشاسته ای مانند برنج و
... وی تصریح کرد: با استفاده از دانه گیاه خار مریم می‌توان انواع بیماری- های ...

تغذیه در درمان فشارخون پایین - کانون فرهنگی آموزش قلم چی

30 ژوئن 2015 ... دانلود پاورپوینت درسی ... مصرف نمک به علت داشتن سدیم برای حفظ مایعات و افزایش
فشار خون ... بر روی اثرات منفی نمک بر سلامتی و افزایش فشار خون شناخته شده است.
... می توانید قرص های نمک که بدون نسخه در داروخانه وجود دارد استفاده کنید دوز ... انجیر
، لوبیا، کاسنی، آووکادو، دانه های سویا، نارگیل و غیره ) می باشند.

واحد باغبانی مدیریت جهاد کشاورزی تاکستان

4- استفاده از پرلیت یا پوشال برنج یا مواد جاذب الرطوبه مصنوعی در گوشه ای از داخل
چاله ... اثر زمان هرس و مصرف با کلوبوترازول بر تأخیر رشد جوانه های انگور رقم سفید
بیدانه .... دانلود کتاب "مدیریت تلفیقی آفات در باغات سیب" ... ها مناطق پسته خيز
جذب اکثر عناصر کم مصرف در خاک با مشکل روبرو می شود که بهترين ...... پاورپوینت
.

تغذیه برتر-آموزش و ترویج تغذیه سالم - رژیم درمانی

مقدار مصرف غذا ها باید با رعایت اعتدال باشد و بهتر است با متخصصین تغذیه مشاوره
.... تمامي غذا ها – ميوه هاي تازه – سبزي هاي تازه - قارچ - دانه هاي كامل ، بنشن لوبياي ....
اين تركيب يك استرول گياهي است كه در مواد غذايي چون لوبيا سويا ، برنج قهوه اي ، و
آرد .... ميوه هاي تازه – مركبات – توت سياه – انگور – بادام زميني – لبنيات كم چرب –
ماهي.

ویتامین ها

تاثیر:متابولیسم انرژی ، انتقال عصبی ، سنتز کلاژن و سایر پروتئین ها ....
منادیون که قبلا به عنوان یک مکمل در نوزادان مصرف می شدند حتی در مقادیر کم سمی ...
رژیم گیاه خواری ، نوشیدن قهوه و چای پر رنگ به همراه غذا ، آتروفی معده ، استفاده ....
کمبود سلنیم در بیمارانی که تنها منبع غذایی شان تغذیه پیراروده ای است (TPN) نیز
وجود دارد.

باغبان بهشت

لوبیا روغنی ... ۳- عدم تعادل تغذیه‌ای؛ در خاکهای شور بدلیل وجود زیاد بعضی از یونها
تغذیه گیاه، دچار ... یعنی از طریق مصرف آب اضافی، نمکهای محلول را از خاک شست و شو
می‌دهیم؛ ... ۵- استفاده از سیستم مناسب کشت و کار که اثرات شوری را کم کند؛ .... کود
گاوی با توجه به غنی بودن از نظر عناصر ماکرو بافت کودی، بستر فشرده ای نسبت
به ...

مقالات - مهندسی کشاورزی-علوم کشاورزی

۱- بررسی نقش تغذیه ای آب پنیر در جیره گوساله ها (pdf). توضیح: این .... قابليت
جذب عناصر كم‌مصرف، از جمله روي، براي رشد بهينه گياهان حايز اهميت است. قابليت
جذب ...

فروش ورمی کمپوست-کرم ایزینیا - تاثیر ورمی کمپوست بر رشد گیاهان

همچنین گیاه ذرت با استفاده از ورمی کمپوست و کرم خاکی خیلی سریع تر به ... خواص:
از دانه اسفرزه بیشتر در موارد نزله های مزمن، اسهال های ساده، التهاب کلیه و ... بر گیاهان
گلخانه ای(تاثیر ورمی کمپوست بر خیار.گوجه فرنگی.لوبیا.باقلا.کاهو. ... جهت بهبود
عناصر ميكرو(Mn و Fe) در خاك ، گياه كاهو و كاهش مصرف كودهاي شيميايي پيشنهاد شود.

ميوه خواري - تغذیه و درمان طبیعی

ميوه خواري - تغذیه و درمان طبیعی - میوه تنها غذای کامل برای انسان است. ... اصولاً
مصرف غلات (و البته حبوبات) حتی در همان روش خامگیاهخواری به صورت آرد شده یا ... می
توان گفت تقریباً همه ی غذاهای پخته به خاطر استفاده از نمک، شکر و ادویه جات ... پنیر
ماده ای دیر هضم و مملو از باکتری است، زیرا در اثر تخمیر به وجود می آید. ...... (
Powerpoint)

زراﻋت ﻋﻣوﻣﯽ - pupul.ir

ھ دفھای ارائ ه اي ن درس ب ه دان شجويان رش ته اقت صاد ک شاورزی. عبارتند از ... تاثير
عوامل محيطی در رشد و نمو و توليد مثل گياھان زراعی . 3. ... عنوان سوخت استفاده می شود
... وسائل تغذيه و معاش او به ط ور ت صاعد ح سابی اف زايش م ی ياب د .... لوبيا، نخود،
ماش، عدس، و باقال ...... عناصر كم مصرف كه به آنھا ريز مغذی ھا نيز گفته می شود، به
مقدار.

علم ورزش | منابع غذايی پروتئين ها

15 ژانويه 2013 ... مزّیت تغذیه ای گوشت به غنای پروتئینی آن بستگی دارد (۱۵ تا ۲۰% گوشت،
پروتئین است). ... گوشت گوسفند اغلب چرب است، حتی وقتی کم چربی ترین بخش
های آن ها مصرف گردد. ... جگر یک منبع قابل توجه پروتئین( ۲۰ تا ۲۲ درصد)، آهن،
عناصر کمیاب، ... از آن می توان برای تهیه مواد غذایی شیرین نیز استفاده کرد.

گیاه دارویی شبت - وبلاگِ علمی محققِ جوان

20 جولای 2013 ... مقدار اسانس در ساقه گیاه بسیار کم است وبین 0.1-0.5درصد است. ... شبت گیاهی است
مدیترانه ای وتقریبا در تمام نقاط دنیا میروید. ... در صورتی که شبت برای استفاده از
پیکر رویشی آن کشت شود قبل .... دانه شوید را در خشکن های سیلویی یا دستگاه های
بذر پاک کن در حرارت 15 تا20 درجه سانتیگراد خشک می نمایند.

خواص درمانی معجون عسل و سیاهدانه (دوسین ) - بهداشت حرفه ای - loxblog ...

به اعتقاد متخصصان تغذیه و طب سنتی،مصرف سیاه دانه می تواند معجزه ای در درمان
بسیاری از ... و یا میتوانید: یک لیوان شیر کم چرب را با یک قاشق مربا خوری پور
سیاهدانه به مدت 5 ... سیاهدانه جهت اثر بخشی بیشتر باید به صورت کوبیده یا پودر
استفاده شود. ... میوه هایی که دارای پتاسیم هساتند منبع بسیار خوبی از منیزیم که
یک عنصر ...

گیاهان دارویی - انجمن کشاورزی دانشگاه پیام نور سبزوار

اسیدهای چرب موجود در دانه کتان دارای این تاثیر است. .... 3) حبوبات: حبوباتي مثل
لوبيا و عدس بخش مهمي از يك رژيم غذايي حافظ مو ... همين طور تيره هاي مختلف گردو حاوي
عنصر روي هستند كه كمبود آن مي تواند به ... با مصرف ناكافي پروتئين يا استفاده از
پروتئين هاي كم كيفيت موهايمان ترد و ...... دانلود کتاب آموزش پرورش خیار گلخانه ای.

مهندسی کشاورزی

12 فوریه 2014 ... علف كش‌هايي که با استفاده از روش سم‌آبياري به كار می‌روند باید براي اين منظور ....
پاورپوینت جالب در خصوص مراحل مختلف رشد و تغذیه گندم.

گروه زیست شناسی آموزش و پرورش بخش ملارد

12 فوریه 2017 ... پاورپوینت هسته ... البته اثرات این زخم در جدار تخمدان باقی می‌ماند و ممکن است حدود
روز ۱۴ از دوره، ... تعريف تالاسمی : تالاسمی يك نوع كم خوني ارثي است و از دو لغت
یونانی ... كه با استفاده از اين اطلاعات مي توان مبدا اصلي ژن معيوب را شناسايي كرد.
..... براساس محاسبات مبتنی بر تحقیقات تغذیه ای، در حدی مصرف چربی ...

معرفی گیلاس و آلبالو و خواص آن » بایوتیک

گیلاس احتمالاً از منطقه ای بین دریای سیاه و دریای خزر منشاءگرفته است. ... برای
تکثیر آلبالو از پیوند بر روی پایه های بذری آلبالو استفاده میشود. .... کسانى که
براى کم خوردن و لاغرى متوسل به قرصهاى شیمیایى مى شوند مى توانند از گیلاس که ...
به گفته این استاد تغذیه، در صورت بروز مسمومیت در اثر مصرف این نوع میوه‌ها در
کودک، ...

نرم افزار آموزشی علائم کمبود و بیش بودن عناصر غذایی پر مصرف در ...

نرم افزار آموزش علائم کمبود و بیش بود عناصر غذایی پرمصرف در گیاهان زراعی, به
زبان ... نمونه برداری از آب آبیاری, تفسیر نتایج آزمایشگاهی, مصرف بهینه کود را
توضیح می دهد. ... سبزی های دانه ای .... مجموعه پاورپوینت آماده رشته کشاورزی ... این نرم
افزار آموزشی با استفاده از متن، عکس و فیلم به بررسی علائم کمبود و ... اثر های
فصلی.

تحقیقات کشاورزی - تحقیقات و سرگرمی دانشکده - blogfa.com

پاورپوینت آموزش spss ... دانلود کتاب های گیاهپزشکی و مطالب جدید درمورد بیماری
شناسی ... هورمون ها، کودها و گازهای شیمیایی، باعث می شود عناصر کمیابی‌ مثل روی‌،
آهن‌، مس‌ و ... برچسب‌ها: کود شیمیایی, اثرات مصرف بی رویه کود شیمیایی, خطرات کود
..... طبق اين يافته ها, دانه گرده كلزاي زراعي (با نام علمي Brassica napus) ميتواند
گونه اي ...

استفاده هم‌زمان از اوره کود سولفات آمونیوم گرانوله | جستجو | سی خبر

سولفات آمونيوم و اوره به عنوان پر مصرف ترین کود های نیتروژنی مورد استفاده در ...
معمولا به صورت دانه های کریستالی سفید رنگ یا بژ و محلول در آب است به صورت
مستقیم ... در تصویر زیر اثر کمبود ماده مغذی نیتروژن | ازت بر برگ گیاهان نشان داده
شده است ... به عنوان ماده مکمل خاک و تأمین کننده نیاز تغذیه ای گیاهان در حال رشد، نیاز
است،

NARGOL - مطلب فارسي در زمينه ي صنايع غذايي

آموزش پاورپوینت 2010 (1) ... ProQuest LLC user password free صنایع غذایی
دانلود (1) .... امروزه به جهت بالابردن ارزش تغذیه ای مواد غذایی و حفظ سلامت مصرف
کنندگان .... در شرایط عادی ، آب انداختن دوغ ، ارزش غذایی آن را کم نمی کند ولی ظاهر
طبیعی آن را ..... استفاده نمود که این فرایند حرارتی سبب ایجاد تغییرات نامطلوب در
خصوصیات ...

اصول و روش پرواربندی گوسفند و بره جیره و به همراه طرح توجیهی جدید

شایدم سرمایه ای دارید و میخواید در شغلی شروع به کار کنید. .... ج- آب برای گوسفند
پرواری بسیار ضروری و متوسط مصرف آن 3 تا 5 لیتر در روز است. ... دریک طرح
تحقیقی – ترویجی که برای بررسی اثر تغذیه برافزایش وزن بره های نژاد مهربان ....
به همین منظورما نرم افزاری را آماده دانلود کردیم که شما با استفاده از آن، همه ی پیامک های
شخص ...

مطالب جدیدتر - Livestock & poultry Nutrition - blogfa.com

شرایط غیر عفونی فقط به خصوصیات فردی جوجه ها بستگی دارد و این شرایط ... سدیم
بعنوان عنصر معدنی كم نیاز (میكروالمنت) در جیره ضروری است و عموما" به صورت
كلرید ... متابولیكی و فیزیولوژیكی می شود كه تحت تأثیر عوامل تغذیه ای قرار می
گیرد. ..... اتانول، بيشتر به وسيله دانه هاي گياه انجام مي شود و از برگ‌ها و ساقه گياه
استفاده ...

انتقال آلودگی از مدفن های زباله به سفره های آب زیر - مهندس رضاکرمی ...

9 ژانويه 2010 ... سه گزینه مدفن زباله جهت محاسبات انتقال آلودگی انتخاب شده و تاثیر تعدادی از
پارامترهای انتقال با استفاده از کد رایانه ای MIGRATE مورد بررسی ...

گیاهان دارویی - خواص داروها

دانه ای خوش بو و آنتی اکسیدانی قوی همراه با خاصیت ضد نفخ، ضد عفونی کننده و ضد
اسپاسم. ... علاوه بر این، فلفل سیاه و سفید در رفع سوء هاضمه و جذب بهتر غذا اثر گذار
است. ... از سوی دیگر یبوست بیماری است که با اصلاح تغذیه و مصرف برخی داروهای ...
توانید از یکی از داروهای فوق استفاده کنیدو قرص «سی لاکس» پر مصرف ترین و ...

جمن علمی مهندسی علوم باغبانی دانشگاه جهرم...ان

14 ا کتبر 2013 ... برای آشنایی با گیاه زعفران می توانید پاورپوینت جامع زیر را دانلود ... شما می توانید
فایل پی دی اف معرفی ارقام انگور (ارقام موجود در ایران، ارقام تجاری، ارقام بدون دانه و . ...
به فرد دیگر متفاوت بوده و عوارض و اثرات مصرف طولانی مدت این گیاهان .... این
کارشناس تغذیه با اشاره به مقادیر فراوان ویتامین C موجود در شلغم، ...

مطالب جدیدتر - کشاورزی

برچسب‌ها: روغن هسته ی انار, همه چیز در مورد انار, دانلود فایل پی دی اف در مورد روغن ... این
عنصر بعنوان غذای اصلی که نقش عمده ی آن در رشد سبزینه ای درخت است که ...
برچسب‌ها: خاک تناوب زراعی, خصوصیات خاک زراعی, میزان تولید ازت در تناوب ..... آب و
فسفر و عناصر غذایی کم مصرف ، کود مرغی را با مصرف سولفات آلومینیوم اصلاح می
کنند.

PowerPoint Presentation

درصورتي كه برداشت با دست انجام مي شود، تراكم بوته در روي رديف كاشت را كم مي
گيرند ..... اما ارتباط خاصي بين رنگ دانه و خصوصيات مورد نظر براي مصرف آجيلي
وجود ندارد. از دانه هاي ريز ارقام آفتاب گردان آجيلي و روغني جهت تغذيه طيور استفاده مي
شود. ... لوبیا روغنی دارای ریشه ای نسبتاً مستقیم با توسعه جانبی زیاد است که در
خاکهای ...

سختی آب - سایت بهداشت محیط ایران

جالب اینجاست مصرف آب های سخت تر بعلت وجود منیزیم و کلسیم مرگ های ناگهانی
ناشی ... وزن مولکولی کربنات کلسیم به وزن اتمی هر یک از عناصر بدست آمده ، کلیه
این مقادیر ... عامل اصلی گشوده شدن زمینه ای بنام سختی گیری و صنایع مربوط به آن
شده است. ... معمولا آب استفاده شده در کاربردهای حرارتی و برودتی از نوع آب سخت (با
سختی ...

ورمی کمپوست | خرید، فروش کرم و کود - کشاورزی ارگانیک و ارتباط ان ...

۶-پاورپوینت اموزشی مهندس محمدی و مهندس یزدانی در پارک علم و فناوری دانشگاه تهران و
... ورمی کمپوست ها که از تجزیه بیولوژیکی (با استفاده از کرم خاکی) کمپوست و
زباله ... بهترین روش مصرف هر نوع کود انجام آزمون خاک و مشاوره با کارشناسان تغذیه
گیاه و ... با این وجود رعایت تعادل بین عناصر غذایی حتی نسبت به میزان مصرف کود
اثر ...

دانلود گزارش کارآموزی كارخانه رب خرم فاروج - بهترین های روز ایران

7 آگوست 2016 ... دانلود گزارش کارآموزی كارخانه رب خرم فاروج شركت كشت و صنعت مزرعه سبز خرم،
توليد كننده رب. ... كارخانه از تابستان سال 1387 آغاز گرديده است، لازم بذكر است كه
اين واحد توليدي شعبه اي از كارخانه جات كشت و صنعت خرم مشهد كه ... دانلود پاورپوینت
اثر استفاده از عناصر کم مصرف بر خصوصیات تغذیه ای دانه در لوبیا 0.

وب سایت پیام آنلاین - مقالات شما - مخابرات استان تهران

اما غالبا، عنصر انسانی در یک جستجوی اینترنتی نادیده گرفته می‌شود. ... در برخی
موارد استفاده از کلمات رایج مانند The تأثیر زیادی دارند. ...... شیر گاوهایی که از علف
تغذیه کرده‌ اند نیز حاوی اسید لینولئیک، گونه‌ ای از اسیدهای چرب است ... تمرکز نیاز
دارید کم شدن آب بدن می ‌تواند تا حد زیادی مانع تمرکز شود، به همین دلیل مصرف مداوم آب،
...

پاورپوینت بررسی صمغ کتیرا وخواص رئولوژیکی آن (اثر ph و نمک ...

6 روز پیش ... پاورپوینت صمغ کتیرا وخواص رئولوژیکی آن(اثر phونمک ) در 25اسلاید ... پس از
پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود. ... ژل و به عنوان پایدار کننده و
عوامل سوسپانسه کننده مورد استفاده قرار می گیرند. ... صمغ های دانه ای ... تحت تاثیر
PH قرار می گیرند و هم چنین نمک ها در غلظت کم اثر کمی بر روی آن ها دارند ...

كرده - سرگرمی - آرشیو مطالب روز

شنا عضلات قلب را قوی كرده و اثر مثبتی در حالت عمومی و طول عمر میگذارد. ... کشورهای
جهان مورد بحث و بررسی قرار گرفته و کم و بیش جایگاه خود را باز یافته است . ...
دانلود با لینک مستقیم تحقیق آشنايي با صنعت بيمه ... ام ، داراى عناصر مفیدى كه در
لیمو و پرتقال ذكر شده بوده ، و همانند آن ها سودمند مى باشم . ..... دانه انار :♢: نصف پیمانه

پالایش کود اخبار 96

ورمی کمپوست یا کمپوست کرم مواد غذایی را تبدیل به ترمیم کننده ای با ارزش برای
خاک می کنند. .... در فصل بهار، یک تغذیه کامل از یک کود کامل برای درخت پسته
کافی خواهد بود. ... که برای رفع این اثرات باید از کود آهن جهت ترمیم استفاده نمود. ...
آهن جز عناصر کم مصرف گیاهان و در واکنش های بیوشیمیایی دخیلی است و برای رشد
طبیعی ...

نوشته های خواندنی - کیانا وحدتی

4 ا کتبر 2008 ... ارتفاع برج ایفل در سرما و گرما بر اثر انقباض و انبساط 16 سانتی متر ..... روبان
قرمز: سمبل بیماری AIDS، بیماری های قلبی، سوء مصرف مواد .... مشکل اینجاست که
تلویزیون از ظرفیت روحی شما استفاده ای نمی کند یا به آن اجازه تغذیه شدن نمی دهد. ......
عنصر در بدن کم باشد، برخی هورمون های خاص باعث می شود استخوان ها ...

Sheet1 - دانشگاه آزاد اسلامی واحد ملایر

70, بازاریابی ( مدیریت بازار): قابل استفاده داوطلبان کنکور کارشناسی ارشد و
دانشجویان ..... 270, گنجینه سولات چهار گزینه ای حسابداری میانه ۱ بیش از۹۰۰ تست
به زبانهای .... 375, مجموعه نمونه سوالات دروس : حرکات اصلاحی ، تغذیه و ورزش, عزیز
آبادی ..... 698, اختلال کم توجهی / بیش فعالی در بزرگسالان, وندر ، پل ،۱۹۳۴, ترجمه
پوریا ...

من پرستارم - علمی

در بیوپسی برشی، جراح، تومور را بریده و نمونه ای از بافت را برمی‌دارد. ...
شیمی‌درمانی و رادیوتراپی ممکن است به تنهایی یا همراه با هم استفاده شوند. ... معمولا
سرحال و بدون علائم است (مگر در صورت ایجاد ضربه و آسیب در اثر زمین خوردن). ......
کارشناس ﻤﺴﺋول تغذیه مرکز بهداشت استان ایلام درادامه گفت: مصرف نوشابه به ......
دانلود kmplayer.

دانلود مقاله تاثیر دانسیته ترکیبات استخوان بر میزان جذب انرژی ...

دانلود مقاله تاثير دانسيته و ترکيبات استخوان بر ميزان جذب انرژي ضربه در ...
کسانی که فعالیت بدنی کمی دارند و کم راه میروند کاهش تراکم استخوان پیدا ... نشانه
های تعریف شده ای برای استئوپنی وجود ندارند و ممکن است فرد هیچ درد یا ... او در
این‌باره می‌گوید: «در این افراد معمولا از پودر استخوان استفاده می‌شود. ..... فواید مصرف
ماهی.

دانلود پاورپوینت پرورش بلدرچین – 10 اسلاید | فروشگاه فایل

15 فوریه 2017 ... هر بلدرچین در روز 25 تا30 گرم دانه مصرف مینماید.در زمان فعلی اگر هرکیلو دان
مصرفی بلدرچین را 1000 تومان در نظر بگیریم قیمت هر تخم ... دانلود پاور پوینت
اثر استفاده از عناصر کم مصرف بر خصوصیات تغذیه ای دانه در لوبیا ...

91/12/01 - 91/12/30 - آميزش جنسي را با بيشترين لذت تجربه كنيد

این دارو به صورت قرص ۱ ساعت قبل از تصمیم به مقاربت مصرف می شود ودر طی یک ....
از حد هم از جمله خصوصیات بدی است که می تواند کشش خانمتان را تحت تاثیر قرار دهد.
... اگر از کاندومهای ضخيم استفاده شود، حس را کم تر کرده و ممکن است انزال را به ......
همواره همانند داشتن تغذیه‌ای سالم، تمامی ده مخزن عشق خود را به‌طور متعادل شارژ کنیم.

آرشیو کامل پایان نامه های سایت | پایان نامه , پروژه و پروپوزال دانشجویی

۹۰ ص; ۳۲۶ پایان نامه ازدواج ۶۹ ص; ۳۲۷ پایان نامه استفاده از کنترلرهای دیجیتالی در
سیستم ... عناصر نادر خاکی شامل مونازیت ، باستنازیت و زینوتایم و کاربرد آن در ای
۱۳۵ ص .... ۴۲۵ پایان نامه سوء تغذیه و تأثیر آن در روح و جسم نوجوانان ۹۰ ص; ۴۲۶ پایان
نامه .... ۱۶۲ پایان نامه لیزر ۲۳۰ ص; ۱۶۳ پایان نامه ماده آلی و فراهمی عنصر غذایی کم
مصرف ...

طب سنتی ایران - گياهان دارويي

روغن کرچک از دانه های کرچک که گیاهی بوته ای است و بیشتر در هند می روید، گرفته
می شود. .... مریم گلی از خانواده نعناع است که بیشتر از برگ‌های آن استفاده می‌شود؛ یک
گیاه ..... از مهم ترین اثرات گزارش شده ی گل پنیرک می توان به مواردی چون ضد درد، ضد
...... گیاه پرسیاوشان به فقر مواد آلی و عناصر کم مصرف، مقاومت خوبی را نشان می‌دهد و ...

دانلود مقاله زلزله - ایران فردا

17 ژانويه 2017 ... به طوری که می دانیم در اثر زلزله، زمین به ارتعاش در می آید و در مواردی که شدت ..... اثر
استفاده از عناصر کم مصرف بر خصوصیات تغذیه ای دانه در لوبیا ...

مجموعه اثر تنش آب روی ویژگی های فیزیزیولوژیکی و این نسبت با ...

11 مه 2016 ... پایان نامه تاثیر مصرف مقادیر مختلف کود پتاسیم و محلولپاشی عناصر کم مصرف بر
عملکرد و اجزای عملکرد آفتابگردان رقم کانفتا 2016-07-03 ... ترجمه، پاورپوینت
برای خرید کلیک کنید: 4999 تومان مجموعه اثر شوری و آمونیم ترکیب شده و تغذیه
نیترات روی رشد و کاربرد نیتروژن جو دانلود مجموعه اثر شوری و آمونیم ...

بانک مقالات آبزیان [آرشیو] - سایت علمی دانشجویان ایران

15 جولای 2007 ... با كم شدن صيد در رودخانه ها و تالابها و كشيده شدن عرصه صيد به ساحل و دريا و ....
صيادي و تحول در بازار و تقاضاي روز افزون براي مصـرف آبزيان در ايران سـطح ...... از
پوسته میگو برای تولید عناصر پوسته و از جمله برای استخراج پکتین استفاده می
شود . ...... به هيچ عنوان از غذاهاي با منشا گياهي يا دانه اي تغذيه نمي كنند.

ای اچ ام زد| فروشگاه آنلاین فایل و بی نظیرترین محصولات دانلودی

پاورپوینت-اصول سنجش وارزیابی بهره وری نیروی انسانی ... بررسی دو نوع خوردگی،
خوردگی بین دانه ای و خوردگی توام با تنش در فولادهای زنگ نزن آستنیتی · بررسی دو
نوع خوردگی، ... آشنائی با خواص گاز مایع و امكان استفاده از آن در موتورهای درون سوز ·
آشنائی با ... دانلود بسته آموزشی کسب در امد از تعمیر لامپ کم مصرف (تخفیف 50%
به.

تاثیر منگنز بر منحنی های سردشدن، ریزساختار خواص مکانیکی چدن ...

پروژه تاثير منگنز بر منحني هاي سردشدن، ريزساختار و خواص مکانيکي چدن
خاکستري ... منگنز از عناصر آلیاژی اصلی در ساختار ... دانلود جزوه خواص فیزیکی و
مکانیکی پلیمرها (دکتر عارف آذر) .... علاوه بر خواص تغذیه ای، از رنگدانه‌هاي موجود در
چوب و پوست گیاه زرشک برای رنگ کردن ... تاثير اندازه دانه هاي فرو کربن بر
اکسیژن زدایی

تحقیق در مورد مقدمه و تاريخچه طبقه‌بندي مشاغل در جهان 64 ص

دانلود پاورپوینت ابوجعفر محمد بن موسای خوارزمی

گزارش کار آزمایش اندازه گیری اکسیژن محلول آب (DO)

دانلود پاورپوینت “ کاربرد رنگ ها درایمنی ”

مجموعه کامل آموزش برق (ساختمان وصنعتی- سیستم های حفاظتی و..)

فیلم آموزشی روش تحلیل رابطه خاکستری و تئوری خاکستری ، Grey Relational Analysis، GRA در اکسل

پایان نامه بررسی پروبیوتیک و نقش آن در آبزی پروری

دانلود پاورپوینت ریاضی چهارم ابتدایی مبحث شناخت کسر - 17 اسلاید

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان لیپیدها و انواع انها در 120 اسلاید

پروژه آمار ی بررسي ميزان مصرف آب 30 خانوار

دانلود جزوه فیزیک پزشکی

کتاب The Washington Manual of Dermatology Diagnostics زبان اصلی

دانلود پاورپوینت بافت های لیزوزوم- 11 اسلاید

راهنمای نگهداری سگ در منزل

دانلود نمونه سوالات تخصصی استخدامی رشته امور مالی

مقاله آماده ؛ پرخاشگری

پایان نامه ترس و اضطراب

تفاوت بین مردان و زنان

پاورپوینت اسکیزوفرنی

پاورپوینت استرس در محیط کار

پاورپوینت اصول سرپرستی

پاورپوینت روانشناسی عشق

پاورپوینت مباني فلسفي رفتار سازماني

پاورپوینت مهارت نه گفتن

پاورپوینت مدیریت ذهن

پاورپوینت اعتماد به نفس و راه‌هاي تقويت آن

تحقیق:تاثير محيط بر خلاقيت كودكان

اصول و چهارچوب مدیریت زیست محیطی و بهداشتی درطرح های آبیاری و زهکشی

جمع آوری زباله وروش های دفن بهداشتی پسماندها

مواد رادیو اکتیو ونحو ه ی پردازش و دفع آنها