دانلود رایگان

آشنایی با کاربرد فناوری اطلاعات در پزشکی - دانلود رایگاندانلود رایگان آشنایی با کاربرد فناوری اطلاعات در پزشکی

دانلود رایگان آشنایی با کاربرد فناوری اطلاعات در پزشکی آشنایی با کاربرد فناوری اطلاعات در پزشکی
81 صفحه قابل ویرایش
قیمت فقط 8000 تومان
چكیده
امروزه فناوری اطلاعات در تمام زمینه ها رسوخ كرده است و چهره بسیاری از پدیده ها را دگرگون ساخته است. در زمینه پزشكی نیز استفاده از این فناوری در حال تبدیل شدن به یك نیاز است. پزشکی از راه دور در حقیقت یك مفهوم عام است كه برای توصیف جنبه های متنوعی از مراقبت های پزشكی از راه دور بكار می رود. ایده اصلی پزشكی از راه دور انتقال اطلاعات از طریق سیگنال های الكتریكی و خودكار كردن خدمات بالینی و گرفتن مشاوره و ... توسط تجهیزات پزشكی الكترونیكی است. پزشکی از راه دور اصطلاحی جدید است که در استفاده از اطلاعات الکترونیک و تکنولوژی های ارتباطی برای فراهم آوردن خدمات و حمایت از مصرف کنندگان در زمانی که فاصله ای بین دو گروه خدمات گیرنده و خدمات دهنده وجود داشته باشد تعریف می شود. از جمله اهداف پزشک از راه دور بهبود مراقبت از بیمار، بهبود دسترسی و مراقبت پزشکی برای نواحی روستایی و محروم، دسترسی بهتر به پزشکان جهت مشاوره، در دسترس قرار دادن امکانات برای پزشکان جهت هدایت معاینات خودکار، کاهش هزینه های مراقبت های پزشکی، ایجاد خدمات مراقبت پزشکی (در سطح جغرافیایی و جمعیتی وسیع)، کاهش نقل و انتقال بیماران به مراکز درمانی می باشد. پزشکی از راه دور شامل مشاوره از راه دور، آموزش الکترونیکی پایش از راه دور، جراحی از راه دور، درمان امراض پوستی از راه دور، تصویربرداری التراسوند از راه دور، آسیب شناسی از راه دور، درمان اختلالات شناختی از راه دور می باشد امروزه پزشکی از راه دور تا حدی پیشرفت کرده است که امکان انجام جراحی از راه دور نیز به وجود آمده است. یعنی یک جراح حاذق در یک کشور با بهره گیری از ارتباطات اینترنتی بسیار قوی و زیرساخت های فنی دقیق، این امکان را می یابد که در یک اتاق جراحی در کشور دیگری، به وسیله ربات ها، عمل جراحی انجام دهد. در این گزارش ابتدا به تعریف مفهوم تله مدیسین و تاریخچه آن می پردازیم. سپس انواع كاربردهای آن در زمینه های مختلف پزشكی شرح داده می شود. در ادامه به بررسی برخی از فعالیت های انجام شده در این زمینه در ایران پرداخته شده و نمونه هایی از جدیدترین تجهیزات مربوط به تله مدیسین در سطح دنیا نیز معرفی می گردند. در انتها پیشنهاداتی در این زمینه ارائه شده است.
مقدمه.................................................................................................................................................................. 1
فصل اول تاريخچه. 2
1-1 تعاریف و اصطلاحات... 3
1-2 انواع تله مدیسین.. 3
1-3 تعریف پزشکی از راه دور 5
1-4 انواع تله مدیسین.. 8
1-4-1 زمان حقیقی 8
1-4-2 ذخیره و ارسال 9
1-5 تاریخچه. 9

فصل دوم کاربرد اصلی پزشکی از راه دور 12
2-1 اهداف تله مدیسین.. 13
2-2 تاريخچة پزشكي از راه دور 14
2-3 اهداف تله مديسين و سلامت الكترونيك 15
2-4 موانع عمده موجود در راه توسعه تله مدیسین.. 16
2-4-1 رسمیت و قانونی بودن.. 16
2-4-2 پهنای باند مورد نیاز 16
2-4-3 توسعه سیستم های چند زبانی 17
2-4-4 صرفه اقتصادی 17
2-4-5 پرداخت وجه خدمات 17
2-4-6 الگوهای موجود 18
2-4-7 موانع اخلاقی 18
2-4-8 وجهه اجتماعی.. 18
2-4-9 تفاوت ها و تضادهای ملیتی و قانونی موجود در جهان 18

فصل سوم خدمات... 20
3-1 انواع خدمات تله مدیسین 21
3-1-1 مشاوره از راه دور 21
3-1-2 آموزش الكترونیكی.. 22
3-1-3 پایش از راه دور 22
3-1-4 رادیولوژی از راه دور 22
3-1-5 سیستم های تصویرگری.. 24
3-1-6 اخذ داده ها 24
3-1-7 كنترل كننده پاکس ها 24
3-1-8 نحوه ارتباط 25
3-1-9 دستگاه های بایگانی و ارتباط تصویری، رادیولوژی.. 25
3-2 اصول کار 26
3-3 سیستم های اطلاعاتی رادیولوژی 27
3-3-1 سیستم های تله مدیسین رادیولوژی 28
3-3-2 سیستم های ویدئو کنفرانس 29
3-3-3 سیستم های شناسایی و ایمنی بیمار 30
3-3-4 سیستم های تأمین کننده کامپیوتر. 31
3-3-5 پاتولوژی از راه دور 32
3-3-6 كاردیولوژی از راه دور 33
3-4 اساس سیستم تله متری.. 33
3-4-1 سیستم تله متری تك كاناله ECG.. 34
3-4-2 سیستم تله متری چند كاناله. 35
3-5 تكنولوژی بلوتوث... 36
3-6 خطوط آی اس دی ان.. 38
3-6-1 BRI 38
3-6-2 كاربردهای BRI 38
3-6-3 PRI 39
3-6-4 كاربردهای PRI: 39
3-6-5 مزایای آی اس دی آن 40
3-7 ارسال سیگنال قلبی از طریق خط تلفن.. 40
3-8 انتقال سیگنال ضربان قلب از طریق تلفن همراه 41
3-9 مراقبت های خانگی از راه دور 42
3-10 دستگاه بی سیم دسترسی به اطلاعات پزشكی 43
3-10-1 مرور سیستم 44
3-10-2 مقدمه. 46
3-10-3 اهداف ايجاد سامانه آزمايشگاه هوشمند. 46
3-11 تاريخچه كارت هوشمند سلامت... 47
3-11-1 كارت هوشمند 48
3-11-2 كارت هوشمند سلامت... 48
3-12 تراشه ی باركدي آي بي بي سي چيست؟ 48
3-12-1 كاربردهاي اين تراشه تا به امروز 50
3-12-2 نقش آي بي بي سي در سامانه ی آزمايشگاه 50
3-12-3 چگونگي بكارگيري اين تراشه در دستگاه آزمايشگاه خودكار 51
3-12-4 كارت هوشمند سلامت 52
3-12-5 پايه ريزي طرح آزمايشات پزشكي دوره ای ملي و نقشه جغرافياي سلامت... 52

فصل چهارم مثال های كاربردي پزشكي از راه دور. 53
4-1 مثال های كاربردي پزشكي از راه دور 54
4-1-1 پزشكي از راه دور براي درمان امراض پوستي.. 54
4-1-2 تصويرگيري التراسوند از راه دور 54
4-1-3 آسيب شناسي از راه دور 55
4-1-4 جراحی از راه دور 56
4-2 محاسن جراحي از راه دور 57
4-3 تاريخچه جراحي از راه دور 57
4-3-2 اولین جراحی از راه دور فرا اقیانوسی در جهان.. 58
4-4 كاربرد جراحی از راه دور در عمل قلب 60
4-4-1 روش جراحی باز 60
4-4-2 روش (جراحی اندوسكوپیك) 60
4-4-3 روش روباتیک 61
4-4-3-1 مزایای روش روباتیک 62
4-4-3-2 معایب روش روباتیک: 63
4-5 نمونه هایی از روبات های جراح.. 64

فصل پنجم پزشكي از راه دور در ايران.. 68
5-1 اولین بیمارستان الكترونیكی ایران.. 69

فصل ششم پروژه پزشکی از راه دور سازمان ملل متحد.. 72
6-1 نمونه هایی از تجهیزات موجود در تله مدیسین.. 73
6-2 محصولات سایبر مدیا 74
6-2-1 مد استار 74
6-2-2 پال استار 74
6-2-3 وب سیستم.. 74
نتیجه گیری.. 76
پیشنهادات... 77
منابع و مآخذ. 80


فهرست اشكال

فصل اول
شکل 1-1 پزشکی از راه دور 5
شکل 1-2 طرح کلی تله مدیسین.. 8

فصل سوم
شکل 3-1 مشاور از راه دور 21
شکل 3-2 رادیولوژی از راه دور 23
شكل 3-3 ساختار كلی یك سیستم PACS. 23
شكل 3-4 تصویر حاصل از یك ویدئو میكروسكوپ دیجیتال.. 32
شكل 3-5 بلوك دیاگرام یك سیستم تله متری تك كاناله. 34
شکل 3-6 کنولوژی بلوتوث... 37
شكل 3-7 مراقبت های خانگی.. 42
شكل 3-8 دستگاه فشار خون.. 43
شكل 3-9 بلوك دیاگرام كلی سیستم Bluemedica. 44

فصل چهارم
شكل 4-1 دستگاه التراسوند پرتابل.. 55
شكل 4-2 اولین جراحی از راه دور در جهان.. 59
شكل 4-3 روش روباتیک... 62
شکل 4-4 روش روباتیک 2. 64
شكل 4-5 ربات زئوس.... 65
شكل 4-6 Master workstation. 66
شكل 4-7 ربات جراح.. 67
آشنایی با کاربرد فناوری اطلاعات در پزشکی


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


آشنایی با رشته و دانش انفورماتیک پزشکی

آشنایی با رشته و دانش انفورماتیک پزشکی ( 53461 ) گروه انفورماتیک پزشکی دانشگاه علوم ...

iredu.ir - ثبت نام فراگیر پیام نور 95

همانطور که می دانید در امتحانات پایانی هر ترم دانشگاه پیام نور برخی از امتحانات به ...

suherfe.blogfa.com - کاروفناوری کَلاله

با کلیک بر روی بنر زیر به عضویت کانال تلگرام کار و فناوری کلاله درآیید و به فضایی ...

مشاهده مقاله | آشنایی با دستگاه اندازه‌گیری خواص …

آشنایی با فناوری نانو. معرفی نانوفناوری از زبان بنیانگذار آن; تفاوت های دنیای نانو

آشنایی با تجهیزات رادیولوژی و تصویربرداری پزشکی

آشنایی با تجهیزات رادیولوژی و تصویربرداری پزشکی,آشنایی با تجهیزات رادیولوژی و ...

آشنایی با شركت ها و موسسات دانش بنيان

«شركت­ ها و موسسات دانش بنيان»، شركت يا موسسه­ ی خصوصي و يا تعاوني است كه به منظور هم ...

سایت آمار.ir- راهنمای آشنایی با آمار و کاربردهای آن در

موسسه پژوهشی آرمان پژوه، به طور رسمی در سال ۱۳۸۶ متشکل از تیمی از کارشناسان فعال و ...

مشاهده مقاله | آزمایشگاه بر روی تراشه، فناوری

آشنایی با فناوری نانو. معرفی نانوفناوری از زبان بنیانگذار آن; تفاوت های دنیای نانو

آشنایی با شغل مهندس پزشکی

آشنایی با شغل مهندس پزشکی. مهندسی پزشکی کاربرد علوم مهندسی در حوزه پزشکی برای تشخیص و ...

وزارت بهداشت درمان وآموزش پزشکی

با حضور معاون تحقیقات و فناوری؛ اولین دانش آموخته دوره های md/mph دانشگاه علوم پزشکی ...

وزارت بهداشت درمان وآموزش پزشکی

با حضور معاون تحقیقات و فناوری؛ اولین دانش آموخته دوره های md/mph دانشگاه علوم پزشکی ...

آشنایی با تجهیزات پزشکی - bme711.ir

آشنایی با تجهیزات پزشکی,آشنایی با تجهیزات پزشکی,پایگاه آموزشی و اطلاع رسانی مهندسی ...

آشنایی با ساختار مقاله علمی | کانون دانش (بانک …

نقشی که علم بر عهده دارد این است که قوانین و اصول کلی را در زمینه چگونگی وقایع و پدیده ...

تازه ها و دانستنیهای فیزیک - کاربرد های کلی فیزیک در فناوری

کاربرد های کلی فیزیک در فناوری ... الکتروآنسفالوگرافی دستگاهی است که با آن بیماری هایی ...

آشنایی با استان تهران - hamshahrionline.ir

همشهری‌آنلاین: استان تهران با وسعتی حدود 18814 کیلومتر مربع بین 34 تا 36.5 درجه عرض شمالی ...

میگنا - آشنایی با رشته مهندسی رباتیک

رشته فنی مهندسی رباتیک یکی از رشته های میان رسته ای جدید در ایران میباشد ،جدید بودنش ...

چراغهای خودرو - gerdavari.com

چراغهای خودرو. مقدمه. تحقیقات انجام شده در خصوص تصادفات نشان می دهد که اغلب تصادفات ...

آشنایی با شغل برنامه نویس

آشنایی با شغل برنامه نویسی. برنامه نویس کامپیوتر، کدهای برنامه های نرم افزاری را می ...

یک ابزار - مرجع ابزار وبلاگ و سایت

ارائه دهنده ابزار رایگان وبلاگ و وب سایت ... شما در این سایت می توانید فایل های خود را ...

معرفی رشته مهندسی فن آوری اطلاعات

رشته مهندسی فناوری اطلاعات، زیرمجموعه گروه فنی در دانشگاه محسوب می شود. این رشته ...

معرفی رشته های دانشگاهی - aehighschool.com

مطالعه اين بخش براي دانش آموزاني که در شهرها و در کوچه پس کوچه هاي شهرهاي بزرگ فقط ...

بیوانفورماتیک - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

زیست‌داده‌ورزی یا بیوانفورماتیک دانش استفاده از علوم کامپیوتر و آمار و احتمالات در ...

میگنا - آشنایی با روش های درمان سرطان کلیه

و هر روز افق های جدیدی در درمان این بیماری پیش روی پزشکان و بیماران قرار می گیرد.

دانشکده دندانپزشکی - صفحه اصلی

دانشکده دندانپزشکی شهید بهشتی از معتبرترین مراکز آموزش دندانپزشکی است

معرفی و بازار کار رشته نانوتکنولوژی | گروه آموزشی …

نانو تکنولوژی. در دو دهه اخیر، پیشرفتهای تکنولوژی وسایل و مواد با ابعاد بسیار کوچک به ...

دانشکده علوم توانبخشی | اقتصاد مقاومتی؛ اقدام و عمل

کارگاه دو روزه "طراحی و ساخت پروتز اندام فوقانی" همراه با ۱۰ امتیاز آموزش مداوم در ...

سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان …

سازمان نظام مهندسي كشاورزي و منابع طبيعي استان گيلان در نظر دارد جشن بزرگ روز مهندس ...

دانلود روشهای آماری و شاخص های بهداشتی

مقاله:بهداشت روان و مهارتهای مقابله با استرس ، اضطراب ، خشم

قارچ شناسی پزشکی عفونتهای قارچی فرصت طلب

كتاب Basis and clinical pharmacology زبان اصلي

دانلود نت و تبلچر آهنگ عشق اول از مهدی احمدوند

رام F761S-MAINBOARD-V2.0.0

گزارش کاراموزی کارخانه اروم ادا برای رشته صنایع غذایی

عنوان پروژه : احداث کارخانه سوسیس و کالباس

دانلود مقاله صنعت روغن کشی از پنبه دانه

دانلود کاتالوگ یاتاقان های FAG , دانلود کاتالوگ یاتاقان فگ

نرم افزار ساخت بنر در سایت

ریکاوری j710 mount ok

دانلود پروژه Flash برای درس گرافیک و محیط های چندرسانه ای

عنوان پروژه : ماشین متحرک با نرم افزار Flash

دانلود پروژه Flash برای درس گرافیک و محیط های چندرسانه ای

بازی گلف با دوراااا

روش ساخت سیستم لوپ توسط دو موتور پل شکسته (shaded pole) انرژی الکتریکی رایگان

طرح توجيهي توليد و مونتاژ بردهاي الكترونيكي

پاسخ نامه حسابداری میانه 1 اسکندری

پاورپوینت آموزشی فصل اول ریاضی هشتم- عددهای صحیح و گویا

آموزش تهیه 50 نوع سُُس

آموزش آشپزی غذاهای شرقی، غربی، ترکی و عربی

صنعت روستا در ایران

79 اسلاید کتاب زیبا و مفید سنگفرش هر خیابان از طلاست

راهنمای عیب یابی و تعمیر پکیج دیواری ایران رادیاتور

فضائل دوستان و شيعيان آل محمّد عليهم السلام با فرمتهای Pdf و Word

الفبای فلسفه نوشته نایجل واربرتون

دانلود کتاب کمیاب مکاتیب سنایی غزنوی

بازسازی انرژی در بدن توسط اذکار و اسماء الهی

دانلود کتاب آیین تدفین به صورت رنگی و زبان فارسی (نسخه اصلی و کامل)