دانلود رایگان

مقاله كنواكسيون حقوق زنان و بررسي تضيع حقوق زنان و راهكارهاي رفع آن - دانلود رایگاندانلود رایگان فروشگاه جامع مقاله ,پروژه , اقدام پژوهی, مقالات ترجمه شده , تحقیق , خلاصه کتب دانشگاهی و نمونه سوالات استخدامی

دانلود رایگان مقاله كنواكسيون حقوق زنان و بررسي تضيع حقوق زنان و راهكارهاي رفع آن این محصول در قالب ورد و قابل ویرایش در 220 صفحه می باشد.
فصل اول: مفاهيم ومباني
از آنجا كه هر سياستي با تكيه بر تعاريف شكل مي گيرد برداشتن گامي در جهت قبول تعريفي براي ميراث فرهنگي ضروري بنظر مي رسد.
انتخاب كلمات يك تعريف، كار حساس وقابل تأملي است زيرا هر كلمه يا عبارت مي تواند عاملي تعيين كننده درشناسايي، ارزيابي وحفاظت از بقاياي تاريخي باشد. همچنين عوامل مهمي در هر تعريف وجود دارد كه كلمات كليدي انتخابي براي آن بايد توانايي پاسخگويي به جنبه هاي مختلف آن را داشته و حتي المقدور متضمن آگاهي هاي لازم در آن وجه باشند. در اين مبحث برآنيم تا با شناخت مفاهيم مربوطه، تعاريف ارائه شده ازميراث فرهنگي را مورد مطالعه قرار دهيم.
از سوي ديگر با توجه به نقش اساسي وفزاينده اي كه شناخت مباني هر پديده يا رويدادي دردرك ماهيت و سيرتكاملي آن دارد، مبحث دوم به بررسي اين موضوع اختصاص يافته است.
1- معني زبان شناسانه ( فيلولوژيك)
از آنجا كه انتخاب واستفاده از لغات نقش مهمي در بيان مفاهيم پنهانشان دارد،ابتدا معني زبان شناسانه لغات مربوط به ميراث فرهنگي را كه در انگليسي،فرانسه،عربي وفارسي مورد استفاده قرار مي گيرد بررسي مي نماييم.
در انگليسي،اصطلاحاتي چون Heritage، Cultural Heritage، Relics، Remains، Patrimony و Property به كار مي آيند. بر طبق فرهنگ لغات Historical Principles (آكسفورد ،1888) Heritage در قرون گذشته به اشكال متفاوتي چون: heritage، eritage،
erytage و غيره بكار مي رفته است.كه همگي از ريشه لاتين Hereditagium مي باشند به معني : .. آنچه به ارث رسيده يا ممكن است برسد،هر مال يا خصوصاً ملك كه براساس حق وراثت واگذار گردد آنچه در اين اصطلاح واضح به نظرمي رسد، آن است كه مال از گذشته به ارث رسيده است.
كلمة Relic كه از Reliquias در لاتين بدست مي آيد،به معني : در موارد استفاده مذهبي، بخصوص در كليساهاي يونان وكاتوليك روم :برخي اشياء همچون قسمتي ازبدن يا لباس،يك قطعه موردمصرف شخصي يا نظاير آن كه به عنوان يادبود از يك قديس، شهيد يا فرد روحاني ديگري باقي مانده و به دقت از آن نگهداري كرده و محترم ومقدس داشته مي شود ، ونيز چيزي نفيس يا قيمتي و هر چه كه به عنوان يادگاري يا يادبود از يك شخص، يك چيز، يك مكان نگه داشته شود؛يك يادمان.
remains يعني: آنان كه از ميان تعدادي از اشخاص باز مانده،نجات يافته يا باقي مانده اند؛باقيمانده يا الباقي و يك اثر مادي (عتيقه يا غيرآن )، يك بنا يا ساختمان قديمي يا ساخته اي ديگر؛ وشيئي كه از زمانهاي گذشته به دست آمده است.
Patrimony يعني :دارايي يا يك ملك كه از پدر يا جد شخصي به اورسيده؛ ميراث، وراثت.
Property يعني: وضعيتي ازتعلق يا متعلق به بعضي اشخاص بودن و مالك چيزي بودن، چيزي را تملك كردن،حق(بخصوص حق انحصاري) تصرف، استفاده ،يا در اختيار گرفتن هر چيز (معمولاً شيئي مادي و محسوس) ، دارندگي ،مالكيت.
در فرانسه كلمات مشابهي با همان ريشة مشترك انگليسي وجود دارد، به استثناء (Cultorel)Bien كه ترجمه آن به انگليسي Property يا Goods است.
در عربي كلمه تراث به كار مي رود كه از كلمه ارث ريشه مي گيرد. در زبان فارسي دوكلمه آثار و ميراث وجود دارند كه هر دوريشه عربي دارند. آثار جمع اثر به معني محصول فيزيكي و غيرفيزيكي بجاي مانده است. در اين كلمه انعكاس گذشته چشم گير نيست، و كلمه بيشترنشان دهندة اهميت آنچه كه خلق شده مي باشد و از اينروست كه در فارسي اين كلمه اغلب با صفاتي چون تاريخي يا فرهنگي همراه مي شود.
كلمة ديگر،ميراث، يعني آنچه به ارث رسيده است كه بسيار مشابه Heritage در انگليسي است. اگر چه بدون اضافه نمودن كلمات توضيحي نيز قابل درك مي باشد، اما همچون Heritage در انگليسي، اغلب به همراه كلمه فرهنگ به كار مي رود.
كلمه Property انگليسي و Bien فرانسوي يادآور مفهوم گذشته نيستند،در حالي كه ساير كلمات به آنچه كه ميراث گذشته است، رجوع داده مي شوند. در مدارك يونسكو اغلب اين دوكلمه،(Property) و Bein بكار رفته اند. اگر چه مي توان چنين فرض كرد كه اين امر موجب ارتباط حال و گذشته مي گردد و موارد وسيعتري از پديده هاي فرهنگي را تحت پوشش قرار مي دهد.

مبحث اول : تعاريف ميراث فرهنگي 1- ميراث فرهنگي به مفهوم عام:
در دستيابي به يك تعريف براي ميراث فرهنگي، لازم است كه معيارهاي مشخصي مورد توجه قرار گيرند.
در اين ارتباط سه معيار اصلي پيشنهاد مي شود، شيئيت، قدمت و پيام انساني
اين معيارها مي توانند ما را به اين مضمون نزديك نمايند كه :
هرپديده اي ( اعم از منقول و غيرمنقول و آنچه كه ميراث مادي و معنوي[1] خوانده مي شود) كه قدمتي دارد (طول اين قدمت نسبي است) و واجدپيامي انساني است ( يا چيزي از انسانهاي گذشته براي عرضه دارد) شايسته است كه بعنوان ميراث فرهنگي خطاب گردد.
نتيجتاً ناديده گرفتن هر يك از اين سه عامل موجب انحراف جدي در استخدام اصطلاح ميراث فرهنگي براي بيان مقصود مي شود.در توضيح امر برآنيم تا هر يك از اين ملاك ها را براي شناسايي ميراث فرهنگي تبيين نماييم.
الف ) شيئيت:
اگر شيئيت ميراث فرهنگي مورد تأكيد است، نه به اين دليل كه ممكن است ميراث فرهنگي بعنوان چيزي ذهني تصور شود چرا كه بديهي است، ما چيزي را بعنوان ميراث فرهنگي تلقي مي كنيم كه بنحوي به منصه ظهور رسيده باشد، بلكه معياري است جهت بازيابي.
بدين معنا كه اين مورد از شاخص هاي ميراث فرهنگي نيست بلكه يك معياربراي كمك به شناسايي آن است.
به نظر مي رسد كه مواجهه مستقيم با بقاياي تاريخي و برخورد با عينيت آن به انسان نوعي شهود اعطا مي كند،نوعي دريافت استنتاجي خاص كه از خواندن تاريخ يا توضيح شفاهي حاصل نمي شود.
با قدري تأمل در قرآن كريم در مي يابيم كه در كنار روشهاي منطقي براي جستجوي حقيقت، قرآن بشررا به سفر وديدن آثار دعوت مي نمايد.[2] از سويي مرور تجارب شخصي به ما نشان مي دهد كه در مواجهه با اصل يك تابلوي نقاشي يا شنيدن اجراي زنده يك قطعه موسيقي تا چه حد واكنشي متفاوت داشته ايم. بدين معنا كه مشاهده حضور فيزيكي يك اثردر يك موزه يا در محوطه تاريخي موجب افزايش قدرت مواجهه و توجه بيشترمي گردد.
بايد به ياد داشت كه بيشتر آثار باقيمانده، بعنوان يك اثر هنري خلق نشده اند، بلكه به جهت گذر سالهاي بسيار تأثير ژرفي بر بيننده مي گذارند.
بنابراين معيار شيئيت، امكان تجربه اي بي بديل را براي مخاطب فراهم مي نمايد بدين معنا كه شهود مستقيم گذشته را ممكن و امكان گفتگوي روحي با پيشينيان را تسهيل مي نمايد.
ب) قدمت :
دومين معيار پيشنهادي براي تبيين ميراث فرهنگي، قدمت است. مساله قدمت براي مطالعه گذشته بسيار با اهميت است زيرا اين عنصر ضمن اينكه موفقيت اثر را در تاريخ تعيين كرده واطلاعات با ارزشي را ارائه مي نمايد، حس خاصي را در مشاهده برمي انگيزاند. بي شك گذشته نقش مهمي درزندگي رواني انسان ها ايفا مي كند.بسياري از رويكردهاي عاطفي به گذشته ناشي از قدمت به ارث رسيده در اشياء تاريخي مي باشد. دراين راستا آن قابل ذكر است اينكه مقدار فاصله با گذشته كه حس قديمي بودن را مي آ‏فريند،نسبي است وواضح است كه براي آنچه ميراث ناميده مي شود،حداقل سني بايد وجود داشته باشد.ليكن شايان ذكر است كه قرآن كريم نيز طول زمان مشابهي بعنوان يك مقياس براي تعيين آنچه كه قديمي يا از گذشته است ارائه مي نمايد.[3]
در ميان سه معيار پيشنهادي اين قدمت است كه ما را به گفتگو ودرك پيام پيشينيان دعوت مي نمايد. لذا اگر عامل قدمت را حذف كنيم، چيزي بعنوان ميراث فرهنگي باقي نخواهد ماند.
اين حس بنحوي تركيب شگفتي،حسرت، تحسين ورضايت است زيرا حقيقتاً بزرگترين افتخار يك اثر باستاني در اجزاي بكار رفته نيست بلكه شكوه آن در قدمت وحس عميقي است كه به انسان تلقين مي شود.
ج) پيام انساني:
براي آنچه ميراث فرهنگي خوانده مي شود، بيش از شيئيت و قدمت، حمل يك پيام ضروري است. به بيان ديگر هر شيئي تاريخي كه فاقد پيامي باشد،ميراث فرهنگي شمرده نمي شود ليكن بطور مسلم هزاران سنگ بر روي سنگهاي ديگري قراردارند كه ما آنان را ميراث فرهنگي مان نمي دانيم. در حقيقت بسياري از بقاياي معماري كهن ما ازسنگهاي برهم استوار تشكيل يافته اند.آنچه آنها را با ارزش مي سازد شرحي است راجع به چرايي و چگونگي خلق اين آثار.
بنابراين ردپاي انسانها بر روي هر تكه ازميراث فرهنگي است كه آن را در برابرديگر بقاياي گذشته قابل شناسايي كرده و به آن اجازه مي دهد كه فرهنگي خوانده شود.پس آنچه را كه ما پيام مي خوانيم، عامل فرهنگي يا اثرانسان[4] است كه بر پديده ها انعكاس يافته و ارزش مطالعاتي آن در فهم پيشينيانمان است.
با پيوند سه معيار پيشنهادي ميراث فرهنگي چنين تعريف مي گردد: ردپاي انسان در طول تاريخ كه حامل پيامي انساني است
اشيايي است: ردپاي انسان، شامل آثار منقول وغيرمنقول، مادي و معنوي، با نمود فيزيكي وقابل ادراك با حواس، حامل ارزشهاي علمي
كه واجدقدمت: امري نسبي، نمايانگر تحول انسان، كل مسير تاريخ را پوشش مي دهد، حسي از تداوم را عرضه مي كند وارائه گر ارزشهاي تاريخي است.مقاله کنواکسیون حقوق زنان و بررسی تضیع حقوق زنان و راهکارهای رفع آن


مقاله حقوق زنان


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


مقاله كنواكسيون حقوق زنان و بررسي تضيع حقوق زنان و راهكارهاي رفع آن

مقاله كنواكسيون حقوق زنان و بررسي تضيع حقوق زنان و راهكارهاي رفع آن ... رويدادي
دردرك ماهيت و سيرتكاملي آن دارد، مبحث دوم به بررسي اين موضوع اختصاص يافته است
.

پایان نامه کنواکسیون حقوق زنان و بررسی تضیع حقوق زنان و راهکارهای ...

3 مارس 2017 ... پایان نامه کنواکسیون حقوق زنان و بررسی تضیع حقوق زنان و راهکارهای رفع ... در
تکامل زیست محیطی بشر; مقاله بررسی کنوانسیون رفع همه اشکال…

PDF: بررسی کنواکسیون حقوق زنان و بررسی تضیع حقوق زنان و ...

ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﻨﻮاﮐﺴﯿﻮن ﺣﻘﻮق زﻧﺎن و ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﻀﯿﻊ ﺣﻘﻮق زﻧﺎن و راﻫﮑﺎرﻫﺎی رﻓﻊ آن ﻓﺼﻞ اول: ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ وﻣﺒﺎﻧﯽ از ...
ﻣﻘﺎﻟﻪ – ﻋﻮاﻣﻞ رﻓﻊ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﮐﯿﻔﺮی در ﻓﻘﻪ و ﺣﻘﻮق ﺟﺰاء ﻣﻘﺪﻣﻪ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ در ﻣﻌﻨﯽ ﻋﺎم آن از ﻧﻈﺮ ﻗﺎﻧﻮن ﺷﺎﻣﻞ.

مقاله كنواكسيون حقوق زنان و بررسي تضيع حقوق زنان و راهكارهاي رفع آن ...

23 فوریه 2017 ... این محصول در قالب ورد و قابل ویرایش در ۲۲۰ صفحه می باشد. فصل اول: مفاهيم ومباني
از آنجا كه هر سياستي با تكيه بر تعاريف شكل مي گيرد برداشتن ...

بررسی كنواكسیون حقوق زنان و بررسی تضیع حقوق زنان و راهكارهای ...

4 فوریه 2017 ... بررسی كنواكسیون حقوق زنان و بررسی تضیع حقوق زنان و راهكارهای رفع آن ..... مقاله
كنواكسيون حقوق زنان و بررسي تضيع حقوق زنان و راهكارهاي رفع آن ...

PDF: بررسی کنواکسیون حقوق زنان و بررسی تضیع حقوق زنان و ...

23 فوریه 2017 ... ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﻨﻮاﮐﺴﯿﻮن ﺣﻘﻮق زﻧﺎن و ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﻀﯿﻊ ﺣﻘﻮق زﻧﺎن و راﻫﮑﺎرﻫﺎی رﻓﻊ آن q. ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﺮرﺳﯽ
ﮐﻨﻮاﮐﺴﯿﻮن ﺣﻘﻮق زﻧﺎن و ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﻀﯿﻊ ﺣﻘﻮق زﻧﺎن و راﻫﮑﺎرﻫﺎی رﻓﻊ آن q. ﭘﺮوژه ﺑﺮرﺳﯽ ...

دانلود مقاله كنواكسيون حقوق زنان و بررسي تضيع حقوق زنان و راهكارهاي ...

دانلود مقاله كنواكسيون حقوق زنان و بررسي تضيع حقوق زنان و راهكارهاي رفع آن ....
پيش نويس مقدماتي كنوانسيون حفظ ميراث فرهنگي معنوي، ويژگيها و مصاديق اين نوع
از ...

پایان نامه کنواکسیون حقوق زنان و بررسی تضیع حقوق زنان و راهکارهای ر

ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﻪ ﮐﻨﻮاﮐﺴﯿﻮن ﺣﻘﻮق زﻧﺎن و ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﻀﯿﻊ ﺣﻘﻮق زﻧﺎن و راﻫﮑﺎرﻫﺎی رﻓﻊ آن ﻗﺴﻤﺘﯽ از ﻣﺘﻦ: از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﻫﺮ
... ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن رﻓﻊ ﻫﻤﻪ اﺷﮑﺎل ﺗﺒﻌﯿﺾ ﻋﻠﯿﻪ زﻧﺎن و ﻣﻮارد ﻧﻘﺾ آن ﺑﺎ ﻗﻮاﻧﯿﻦ اﺳﻼﻣﯽ q.

نقد کنوانسیون حقوق زنان

مقاله کنواکسیون حقوق زنان و بررسی تضیع حقوق زنان و راهکارهای رفع آن. دانلود
بانک مقالات فارسی مقاله پایان نامه پروژه پرسشنامه کارآموزی و... نقد کنوانسیون
حقوق ...

پایان نامه بررسی اشتغال زنان در نظام حقوقی ایران با توجه به ... - 1396!

16 دسامبر 2015 ... دانلود مقاله رشته حقوق بررسی پیوستن به کنوانسیون رفع هرگونه ... پایان نامه
کنواکسیون حقوق زنان و بررسی تضیع حقوق زنان و راهکارهای رفع آن ...

مقاله رشته حقوق با عنوان خشونت علیه زنان در ایران - بوشهرگل- پایان ...

7 ا کتبر 2016 ... باید رابطه بین خشونت کنند و قربانی را در نظر گرفت و بررسی بزه شناختی ... انواع
خشونت علیه زنان ۱٫ خشونت جسمی خشونت جسمانی علیه زنان به شیوه‌های ... به مسائل
زنان و حقوق آنها نداشته باشیم نمی‌توانیم شاهد رفع تبعیض در همه موارد از ..... در دست
گرفتن راهکارهای مناسب جهت مقابله با این پدیده از جمله تأمین اجتماعی ...

اشتغال زنان در نظام حقوقی ایران با توجه به کنوانسیون رفع هر گونه ...

3 مارس 2017 ... مقاله ارشد مورد نظر در 257 صفحه جهت ارائه برای مدرک کارشناسی ارشد حقوق با رعایت
تمام ... اشتغال زنان در نظام حقوقی ایران با توجه به کنوانسیون رفع هر گونه تبعیض
علیه ... بخش اول – بررسی اشتغال زنان از دیدگاه های مختلف .... بررسی کنواکسیون
حقوق زنان و بررسی تضیع حقوق زنان و راهکارهای رفع آن پایان نامه ...

مقاله بررسی کنوانسیون رفع همه اشکال تبعیض علیه زنان و موارد نقض ...

8 نوامبر 2015 ... فصل دوم- جایگزینی حقوق بشر بجای قانون اساسی داخلی و فقه … 11. فصل سوم-
تاریخچه تدوین کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان … .... حقوق زنان و بررسی تضیع
حقوق زنان و راهکارهای رفع آن پایان نامه بررسی کنواکسیون حقوق زنان ...

پایان نامه بررسی اشتغال زنان در نظام حقوقی ایران با توجه به ...

13 سپتامبر 2014 ... تحقیق بررسی اشتغال زنان در نظام حقوقی ایران با توجه به کنوانسی; مقاله بررسی
اشتغال زنان در نظام حقوقی ایران با توجه به کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض علیه
زنان; پایان نامه بررسی ... حقوق زنان و بررسی تضیع حقوق زنان و راهکارهای رفع آن
پایان نامه بررسی کنواکسیون حقوق زنان و بررسی تضیع حقوق زنان

بررسی كنواكسیون حقوق زنان و بررسی تضیع حقوق زنان و راهكارهای ...

1 ژانويه 2017 ... ... زنان و بررسی تضیع حقوق زنان و راهكارهای رفع آن ,دانلود تحقیق و مقاله. ... Did you
mean: بررسی کنوانسیون حقوق زنان و بررسی تضییع حقوق ...

تحقیق كنواكسيون حقوق زنان و بررسي تضيع حقوق زنان و راهكارهاي ...

تحقیق كنواكسيون حقوق زنان و بررسي تضيع حقوق زنان و راهكارهاي رفع آن فصل اول:
مفاهيم ومباني از آنجا كه هر سياستي با تكيه بر تعاريف شكل مي گيرد برداشتن ...

ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﻪ ﮐﻨﻮاﮐﺴﯿﻮن ﺣﻘﻮق زﻧﺎن و ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﻀﯿﻊ ﺣﻘﻮق زﻧﺎن و راﻫﮑﺎرﻫﺎی رﻓﻊ آن

19 دسامبر 2016 ... ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﻪ ﮐﻨﻮاﮐﺴﯿﻮن ﺣﻘﻮق زﻧﺎن و ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﻀﯿﻊ ﺣﻘﻮق زﻧﺎن و راﻫﮑﺎرﻫﺎی رﻓﻊ. آن .... دﺳﺘﻪ: ﺣﺴﺎﺑﺪاری ﻓﺮﻣﺖ
ﻓﺎﯾﻞ: doc ﺣﺠﻢ ﻓﺎﯾﻞ: 82 ﮐﯿﻠﻮﺑﺎﯾﺖ ﺗﻌﺪاد ﺻﻔﺤﺎت ﻓﺎﯾﻞ: 60 ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺷﺪه در.

دانلود مقاله كنواكسيون حقوق زنان و بررسي تضيع حقوق زنان و راهكارهاي ...

دانلود مقاله كنواكسيون حقوق زنان و بررسي تضيع حقوق زنان و راهكارهاي رفع آن. ,دانلود,
مقاله,كنواكسيون,حقوق,زنان,بررسي,تضيع,حقوق,زنان,راهكارهاي,رفع,دانلود فایل ...

خرید فایل( پایان نامه بررسی نقش زنان در اقتصاد روستا) | بیست ...

3 مارس 2017 ... خرید فایل( پایان نامه بررسی نقش زنان در اقتصاد روستا) ... مقالات مرتبط: ... نامه
بررسی اشتغال زنان در نظام حقوقی ایران با توجه به كنوانسیون رفع ... دانلود پایان
نامه كنواكسیون حقوق زنان و بررسی تضیع حقوق زنان و راهكارهای رفع آن ...

دانلود مقاله كنواكسيون حقوق زنان و بررسي تضيع حقوق زنان و راهكارهاي ...

19 دسامبر 2015 ... دانلود مقاله كنواكسيون حقوق زنان و بررسي تضيع حقوق زنان و راهكارهاي رفع آن ...
دانلود مقاله بررسي و مقايسه تاثيرات دو روش تمرين پلايومتريك و ...

پایان نامه کنواکسیون حقوق زنان و بررسی تضیع حقوق زنان و راهکارهای ...

27 سپتامبر 2016 ... پایان نامه کنواکسیون حقوق زنان و بررسی تضیع حقوق زنان و راهکارهای رفع .... مقاله
رشته حقوق بررسی پیوستن به کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض ...

دانلود(365 بار)

مقاﻻت مندرج در ایﻦ فﺼلنامه بیانﮕر دیدگاه نویسندگان آن هاست و لﺰوماً بیانﮕر ... پیــﺶ
رو داشــته توانســته مســیری را طــی کنــد و تاکنــون کنوانســیون ها و ... آن جامعـه در
رابطـه بـا نقـض، تضییـﻊ و یـا سـلب حقـوق بشـری زنـان و ارائـه راهکارهـای حداقـل
نﻈـری، ... موسسـه صیانـت از حقـوق زنـان نیـﺰ تـالش می کنـد بـا بررسـی مسـائل و
موضوعـات ...

حقوق زنان: بررسي کنوانسيون رفع کليه اشکال تبعيض عليه زنان

29 ژوئن 2011 ... خلاصه: موضوع الحاق به «کنوانسيون رفع تبعيض عليه زنان» همچنان در ... در اين مقاله،
ضمن تحليل ساختار و محتواي کنوانسيون، مسئله الحاق به آن با .... با چنين کميت و
کيفيتي، خود مي تواند اشکال جديدي از ظلم و تضييع حق را در جامعه ايجاد کند. .... اند
تا با وضع قوانين لازمه از راههاي ذيل، در همه زمينه هاي سياسي، اجتماعي، ...

فروش پایان نامه و پروژه های دانشجویی - کار تحقیقی حقوق

تلقيح مصنوعي و اجاره رحم (رشته حقوق خصوصي) 115 كنواكسيون حقوق زنان و بررسي
تضيع حقوق زنان و راهكارهاي رفع آن 180 تلقيح مصنوعي و اجاره رحم از نظر حقوقي ...

مقاله کنواکسیون حقوق زنان و بررسی تضیع حقوق زنان و راهکارهای رفع آن

15 آگوست 2016 ... این محصول در قالب ورد و قابل ویرایش در ۲۲۵ صفحه می باشد. در این محصول منابع ذکر
نشده است و فهرست موجود نیست. فصل اول: مفاهیم ومبانی.

ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﻪ : ﻋﻨﻮان ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﻪ : اﺳﺘﺎد راﻫﻨﻤﺎ : اﺳﺘﺎد ﻣﺸ

ﺣﻘﻮق زن. : ﺗﺮدﯾﺪي ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﻌﺎﻫﺪات و ﺳﺎﯾﺮ اﺳﻨﺎد ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ، زﻧﺎن را ﺑﻌﻨﻮان ﺟﺰﯾﯽ از ﮐﻞ ﺑﺸﺮﯾﺖ ...
ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن رﻓﻊ ﮐﻠﯿﻪ اﺷﮑﺎل ﺗﺒﻌﯿﺾ ﻋﻠﯿﻪ زﻧﺎن .... ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ اﺻﻞ ﺑﺮاﺑﺮي ﺣﻘﻮق زن و ﻣﺮد از ﻣﻨﻈﺮ ﺟﺮﯾﺎﻧﺎت
.... ﺬﻫﺒﯽ ﮔﺮدﯾﺪه و در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﻣﻮﺟﺒﺎت ﺗﺤﻘﯿﺮ ﺟﺎﯾﮕﺎه زن و ﺗﻀﯿﯿﻊ ﺑﺮﺧﯽ از ﺣﻘﻮق آﻧﻬﺎ در زﻧﺪﮔﯽ ﻓﺮدي ، .... اﯾﻦ
ﻣﻨﺎﺑﻊ را ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﻣﯽ دﻫﯿﻢ ﮐﻪ ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ آﻧﻬﺎ اﻋﻢ از ﮐﺘﺐ و ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ و ﻣﻘﺎﻻت .... ﻣﻮاﻧﻊ و اراﺋﻪ
راﻫﮑﺎر در اﯾﻦ.

میهن تحقیق - پروژه ، پایان نامه ، روش تحقیق ، گزارش کار آموزی ، طح ...

7 - بررسي تطبيقي حمايت از حقوق بشر در اسلام و حقوق بين الملل معاصر 33 8 -
بيانيه ... حقوق بشر 9 29 - کنوانسيون ضد شکنجه و رفتار يا مجازات خشن 23 ... 101 -
حقوق زن در قوانين اساسي و مدني تركيه 21 102 - دليل .... 201 - قاعده تحذير - نقش
هشدار دهنده در رفع مسئوليت كيفري 17 .... 333 - علل ارتکاب جرم و راههای جلوگیری از
آن 30

عدل گستر میزان - كنوانسيون رفع تمامي اشكال تبعيض عليه زنان ...

به منظور تضمین احترام به حقوق زنان و رفع تبعیض علیه آنها، ضرورت تدوین و
تصویب .... بررسی پیشرفت‌های حاصله در اجرای کنوانسیون، کمیته رفع تبعیض
علیه زنان ... علیه زنان با کمیت و کیفیت موجود، می‌تواند اشکال جدیدی از ظلم و
تضییع حقوق را در .... هت توضیح در این باره به مقاله « اسناد بین المللی حقوق بشر »
نوشته محمد ...

دانشگاه - تحقيق(حقوق زن)

موضوع حقوق زنان با وجود دلسردي هاي مكرر در قبال دشواري ها و چالش هاي متعدد، مسيري ...
مورد بحث و بررسي قرار گيرند و اعتراض به مفاهيم محدود و تنگ نظرانه از حقوق انساني
... آن جامعه در رابطه با نقض، تضييع و يا سلب حقوق بشري زنان و ارائه راهكارهاي حداقل
... اعلاميه رفع خشونت عليه زنان (1993) و پروتكل الحاقي اختياري كنوانسيون رفع ...

فروش پایان نامه و تحقیق و پروژه در زمینه های مختلف - مطالب ابر حقوق

پایان نامه بررسی تطبیقی جرم سرقت در حقوق ایران و انگلیس. پایان نامه .... 11 راه های
کاهش و مبارزه با قاچاق کالا و ارز 15 12 پایان نامه ... كنوانسیون رفع هرگونه تبعیض
علیه زنان 270 68 حقوق ... 100 كنواكسیون حقوق زنان و بررسی تضیع حقوق زنان

دانلود سریع واسان تغییر ساختار سازمان ملل متحد | سی خبر

کنواکسیون حقوق زنان و بررسی تضیع حقوق زنان و راهکارهای رفع آن ... گزارش
کارآموزی بررسی مسائل بهداشت حرفه ای در کارخانه داروپخش و راهکارهای آن (ارگ.

وبلاگ حقوقی سعید شاکر سی خبر

دانلود جزوه. منبع : وبلاگ حقوقی سعید شاکرجزوه طلایی حقوق مدنی سعید شاکر .... **
فرصت استثنایی ، خرید بهترین وبا ارزش ترین مقالات رشته حقوق ، زمان محدود **.
این پکیج .... کنواکسیون حقوق زنان و بررسی تضیع حقوق زنان و راهکارهای رفع
آن180.

حقوق زنان، حقوق بشر است - تبیان

برگزاری اجلاس و كمیسیونهای مربوط به مسایل زنان، چقدر در احقاق حقوق آنها مؤثر بوده
است؟ ... با حقوق بشر به شكل جامع تر و به نحو وسیعتری مورد بحث و بررسی قرار
گیرند ... جامعه در رابطه با نقض، تضییع و یا سلب حقوق بشری زنان و ارائه راهكارهای
حداقل ... اعلامیه رفع خشونت علیه زنان (1993) و پروتكل الحاقی اختیاری كنوانسیون
رفع ...

الحاق به کنوانسیون، از منظر موافقان و مخالفان

در پرتو بررسی پیامدهای حقوقی الحاق می باشد که این پیامدها دارای ابعاد داخلی و بین
المللی ... کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان، حقوق بشر، تساوی، تبعیض، تعهدات
بین ... پیرامون راه های تحقق مفاد کنوانسیون رفع تبعیض و برنامه عمل پکن می
پردازد. ...... البته با توجه به مباحثی که از ابتدای مقاله بیان آن گذشت، موارد تعارض
متعدد ...

کنوانسیون رفع تمامی اشکال تبعیض علیه زنان 1 Convention on the ...

به منظور تضمین احترام به حقوق زنان و رفع تبعیض علیه آنها، ضرورت تدوین و
تصویب ... جهت بررسی تنظیم چنین کنوانسیونی تعیین شده در سال 1974 کمیسیون
مقام زن ... کاری را تحت عنوان « کنوانسیون محو تبعیض علیه زنان، با روش‌های مؤثر
اجرایی آن .... جهت توضیح بیشتر در این خصوص به مقاله « کمیته رفع تبعیض علیه
زنان ...

پایان نامه كنواكسیون حقوق زنان و بررسی تضیع حقوق زنان و راهكارهای ...

24 ژوئن 2016 ... پایان نامه كنواكسیون حقوق زنان و بررسی تضیع حقوق زنان و راهكارهای رفع آن - ... مقاله
بررسی میزان تاثیر گذاری تورم بر میزان صادرات کالا

پایان نامه بررسی کنوانسیون رفع همه اشکال تبعیض علیه زنان و موارد ...

8 دسامبر 2016 ... پایان نامه بررسی کنوانسیون رفع همه اشکال تبعیض علیه زنان و موارد .... برای خرید
کلیک کنید: 18500 تومان عنوان انگلیسی مقاله: FORMAL ... بررسی کنواکسیون
حقوق زنان و بررسی تضیع حقوق زنان و راهکارهای رفع آن 2016-09-06

مددكاري زنان آسيب ديده اجتماعي - معاونت درمان - دانشگاه علوم پزشکی همدان

مصوبات این کنوانسیون لوایح جهانی در جهت حمایت از حقوق زنان است. .... آسیب شناسی
اجتماعی اگر شناخت دقیقی نسبت به واقعیتها، اصول و راههای حل مشکلات ... چرا که
بررسی آسیبهای اجتماعی بدون در نظر گرفتن شرایط زمینه‌ای یک جامعه .... اگر
روسپیگری تا به حال تضییع حقوق زنان بود، اکنون کودکان در معرض آسیب قرار
گرفته‌اند.

پرتال جامع علوم انسانی - نگاه تطبیقی به موضوع خشونت علیه زنان

در این مقاله به بررسی نگرش اسلام در باره می پردازیم. ... 1- بررسی موضوع خشونت
علیه زنان در اسناد بین المللی مانند: اعلامیة رفع خشونت نسبت به ... در ارائه علل
خشونت، تفاوت در راهکارهای محو خشونت و تفاوت در گسترة موضوع خشونت و زنان. ...
این امر به آن جهت است که زنا تضییع حقوق افراد متعدد بوده و با کرامت انسان در
تعارض است.

زن در حقوق خانواده (ارث طلاق حضانت) - دانشنامه موضوعی قرآن

عنوان مقاله : زن در حقوق خانواده (ارث طلاق حضانت) ... از آنجا که‌ حقوق‌ زنان‌ در مواردی،
چنان‌که‌ شایسته‌ است‌ پاس‌ داشته‌ نمی‌شود «نظام‌ حقوق‌ زن‌ و خانواده» ... منجر به‌ تدوین‌ «
کنوانسیون‌ رفع‌ تبعیض‌ علیه‌ زنان» توسط‌ مجمع‌ عمومی‌ سازمان‌ملل‌متحد گردید و ...
جایگاه‌ زن‌ در حقوق‌ خانواده‌ است‌ و ما مسأله‌ میراث‌ زن، طلاق‌ و حضانت‌ را به‌ بوته‌ بررسی‌
می‌گذاریم.

كانون وكلاي دادگستري البرز

بررسی فقهی و حقوقی تنصیف دیه زنان. الهام رهگذر - کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم
شناسی. چکیده. مسأله برابری یا نابرابری دیه زن و مرد یکی از مباحث بحث برانگیزی
...

مقاله در مورد حقوق زن در اسلام | خانه فایل

11 مارس 2017 ... نگاهی به شخصیت و حقوق زن در اسلام و سایر ملل – ديگران – … ... در حدود سه هزار سال
قبل از اسلام، زن مورد بی‌احترامی و تحقیر و تضییع حقوق … ... عنوان مقاله: بررسی
تعارض های کنوانسیون «رفع تبعیض از زنان» با دیگر اسناد و ... مقاله در موردحسادت ·
مقاله در مورد حسادت و زمینه های رشد و راههای جلوگیری از آن · مقاله در ...

بررسی فقهی و حقوقی تنصیف دیه زنان | دادراه

یکی از این اسناد، کنوانسیون محو هرگونه اشکال تبعیض علیه زنان، درخصوص توسعه
... کلید واژه: دیه زن و مرد – تساوی و نابرابری – قانون- فقه- حقوق بشر ..... حقوق بشر
اعلامیه ای اخلاقی است نه حقوقی باعث گردید اعلامیه رفع تبعیض علیه زنان در ...
نباید هدر رود یا تضیع بشود (لایبطل دم امرء مسلم) بی تردید جز احکام ثابت دینی
است، ...

خشونت علیه زنان در ایران و جهان و ابعاد حقوقی آن - به گزارش وطن

24 سپتامبر 2016 ... بررسی ابعاد حقوقی، قانونی و بین المللی خشونت علیه زنان، توسط محمد رضا ... از
مادران، تضییع حقوق اساسی و شهروندی آنها، تضییع حقوق زناشوئی، خانوادگی و .... «
كنوانسیون رفع كلیه اشكال تبعیض علیه زنان» به حذف خشونت علیه زنان ... تحت
اعمال خشونت قرارمی گیرند باید دسترسی به راهكارهای قضایی فراهم شود و ...

وبلاگ حقوقی سعید شاکر

2 نوامبر 2016 ... ۴-جزوه طلایی حقوق مدنی -برای تهیه این جزوه ( کلیک کنید ) .... **فرصت استثنایی ،
خرید بهترین وبا ارزش ترین مقالات رشته حقوق ، زمان محدود **. این پکیج ....
کنواکسیون حقوق زنان و بررسی تضیع حقوق زنان و راهکارهای رفع آن180.

ابعاد حقوقی خشونت علیه زنان در ایران و جهان بررسی شد

5 ا کتبر 2016 ... صفحه اصلی · اخبار · آموزش · آسیب اجتماعی · مددکاری اجتماعی · سرگرمی · دیدگاه ها ·
مقالات · همایش ... فعالان حقوق زنان در دنیا سال‌هاست به دنبال راهکاری برای حمایت از
زنان ... مادران، تضییع حقوق اساسی و شهروندی آنها، تضییع حقوق زناشویی، خانوادگی
و .... «کنوانسیون رفع تمامی اشکال تبعیض علیه زنان» و «کنوانسیون ...

میگنا - نگاهی کوتاه به ابعاد حقوقی و بین المللی خشونت علیه زنان

10 ژوئن 2015 ... آمار واقعی خشونت ها و جرائم فزاینده علیه زنان در کشور چگونه است و مرجع اطلاع ... از
مادران، تضییع حقوق اساسی و شهروندی آنها، تضییع حقوق زناشوئی،خانوادگی و ... نیز
در این راه خواهند پرداخت و خود، مستلزم بررسی جداگانه در این ارتباط است. .... «میثاق
بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی» ، «كنوانسیون رفع ...

تحقیق در مورد اثر الودگي بر محيط زندگي – دانلود رایگان

22 فوریه 2017 ... تحقیق و بررسی در مورد گزارش از ايستگاه هواشناسي اقدسيه و سازمان ... مقاله
كنواكسيون حقوق زنان و بررسي تضيع حقوق زنان و راهكارهاي رفع آن.

بولتن کنوانسیون جهانی حقوق معلولین - سایت معلولین ایران (سما)

30 ا کتبر 2008 ... اگر چه پیشتر به طور گذرا در کنوانسیون های جهانی حقوق زن و کودک، ... جمعی زنان و
کودکان _ به عنوان اقشاری که بیشتر در معرض آسیب و تضییع حق .... در این جلسه
راهکارهای پیوستن ایران به کنوانسیون مذکور مورد بحث و بررسی قرار می گیرد. ... با
گذشت فقط چند ماه از تصویب کنوانسیون، ده ها مقاله، خبرو مطلب راجع به ...

فایل صوتی قانون مدنی با کیفیت عالی | دانلود سبز - DownloadSabz.ir

5 ژانويه 2017 ... دانلود پروپوزال ارشد رشته روانشناسی – بررسی ابعاد هوش هیجانی بین ... مقاله
كنواكسيون حقوق زنان و بررسي تضيع حقوق زنان و راهكارهاي رفع آن ...

حقوق بشر و دموکراسی برای ایران :: حقوق زن حقوق بشر است

مقالات مذكور در سال ۱۹۹۵ در كتاب «حقوق زنان، حقوق بشر است»، به ویراستاری جولی
پیترز ... برای مشخص كردن بستر تاریخی مسائلی كه در این سه مقاله بررسی شده، یك
... ۱۸ دسامبر ۱۹۷۹، كنوانسیون رفع كلیه اشكال تبعیض علیه زنان در تاریخ ۲۷ آذر
۱۳۵۸ ... عملی نشده، ابراز نگرانی نموده راهكارهای جدیدی برای نیل به این اهداف پیشنهاد
كرد.

مقاله تفاوتهای حقوقی بین زن ومرد - سایت علمی دانشجویان ایران

23 مارس 2012 ... تفاوتهای حقوقی بین زن ومرد مقدمه : امروزه یکی از مسائل مهمی که در ق. ... در صورتی که
امروزه در بسیاری از کنوانسیون ها و اسناد بین المللی تاکید بر رفع تبعیض علیه زن
و ... برای بررسی دقیق و وضعیت حکم قصاص و دیه و تفاوت آن بین زن ومرد و ..... نامه‌های
پیاپی خود به مجامع بین‌المللی دربارة تضییع حقوق زنان ایرانی, ...

زنان و خانواده در منشور حقوق شهروندی/ برخی از انتقادات وارده - مهرخانه

27 دسامبر 2016 ... همچنین در انتها به نقد و بررسی این مواد پرداخته خواهد شد. ... دولت موظف است به حقوق
زنان در تمامی جهات با توجه به موازین قانونی و در تمامی .... امین‌زاده در این نشست گفت:
منشور حقوق شهروندی طی سه سال تدوین و 2 هزار نظر مردمی و بیش از ۲۰ مقاله علمی .... ماده
32- قانون الحاق به کنوانسیون حقوق کودک – مصوب 1372، مصوبه ...

بررسی تطبیقی حقوق کودک در قرآن و کنوانسیون حقوق کودک

10 ژوئن 2013 ... کنوانسیون حقوق کودک در دو امر نسبت به قرآن نقص و کاستی دارد. ... یک علاوه بر
تئوری پردازی‌های عالی به ارایه راهکار و روش و آسیب شناسی در ... بررسی وضعیت
نوجوانان یا جوانان بزهکار نشان داده که در اکثر موارد، حقوق آنان در ایام کودکی تضییع
شده ... ورود زنان و کودکان به بازار کار بنا به ضرورت اولیه صنعتی شدن و ...

بررسی حقوقی مشارکت زنان ایران در نهادهای سیاسی - انتخابات

قبل از انقلاب اسلامی با گسترش فرهنگ غرب در ایران، حقوق زنان به فراموشی سپرده
شده ... در این مقاله بحث شده است که قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در خصوص
فعالیت های .... [8]کنوانسیون رفع کلیۀ اشکال تبعیض از زنان به تساوی در زندگی
سیاسی و .... مسئولیت، باری سنگین است، این هتک حرمت به زنها نشده و حقوقی از آنها
تضییع ...

زيتون رايانه

27 آگوست 2016 ... ... نامه كنواكسيون حقوق زنان و بررسي تضيع حقوق زنان و راهكارهاي رفع آن) ... -فروش
فايل مقاله جايگاه و وظايف مشاورين معاملات ملكي درنظام حقوقي

ازدواج اجباری از منظر قانون - .:: Welcome to Banoye Bartar e-Magazine ...

احقاق حقوق زنان یا امحای حقوق آنها · نژادپرستی، شیطانی ترین چهره بشریت · حقوق ...
نوسینده در این مقاله با مفهوم شناسی واژه های اجبار و ازدواج سعی کرده تا در یک چارچوب
... ها ی بین المللی تلاش نموده تا علل بروز و راهکارهای مبارزه با این معضل را بیان کند.
... در این نوشتار نویسنده با بررسی انواع ازدواج اجباری و بررسی چرایی ای مسئله ...

حقوق زن در جوامع مختلف - ویستا

اگر زنان با مردان دارای حقوق برابر بودند، حتی در دموکراتیک ترین جوامع، دیگر
نیازی نبود تا در حمایت از حقوق زنان این همه کتاب و مقاله نوشته شود و این همه سخنرانی
...

اصل مقاله (337 K) - پژوهشنامه حقوق اسلامی

ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ ﺿـﺮورت. ﺣﻤﺎﯾﺖ از. ﺑﺰه. دﯾﺪﮔﺎن ﺟﺮاﯾﻢ ﺳﺎﯾﺒﺮي در. ﻋﺮﺻﻪ داﺧﻠﯽ و. ﺣﻘـﻮق ﺑـﯿﻦ. اﻟﻤﻠـﻞ ﭼـﺎره.
اﻧﺪﯾﺸـﯽ ... ﻋﻨﻮان ﺳﺆال اﺻﻠﯽ اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻣﻄﺮح اﺳﺖ اﯾﻨﮑﻪ آﯾﺎ در ..... اﻟﻤﻠﻠﯽ رﻓﻊ ﻫﺮ. ﮔﻮﻧﻪ ﺗﺒﻌﯿﺾ ﻧـﮋادي ﻧﯿـﺰ
دوﻟـﺖ. ﻫـﺎ را ﻣﺘﻌﻬـﺪ. ﻣﯽ. ﺳﺎزد ﺗﺎ. « ﺣﻤﺎﯾﺖ و راﻫﮑﺎرﻫﺎي ﺟﺒﺮاﻧﯽ ﻣ ... ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺣﻘـﻮﻗﯽ را از ﺣﻘـﻮق زﻧـﺎن ﺑـﺮ
ﯾـﮏ ﻣﺒﻨـﺎي ..... دﯾﺪﮔﺎن ﺳﺎﯾﺒﺮي ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ و. ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار. ﻣﯽ. ﮔﯿﺮد. -3 .1. ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﻘﺮرات آﯾﯿﻦ دادرﺳﯽ
ﮐﯿﻔﺮي در.

فصلنامه مطالعات راهبردي زنان، شماره 22 - Magiran

اعتياد مردان تهديدي عليه زن و خانواده حسين محبوبي .... ابهامات سه گانه كنوانسيون رفع
تبعيض عليه زنان داوود مهدوي ... نمايه موضوعي مقالات فصلنامه كتاب زنان ص 230

تعارضات بین قوانین موضوعه ایران و حقوق بشر - مطالعات بیداری اسلامی

نقض یا اتهام حقوق بشر بیشتراز هر عامل دیگری جهت تهییج افکار عمومی و حمایت از
... حقوق بشر .قانون .ایران.تعارض.تطبیق. اصل مقاله. مقدمه. تا پایان جنگ سرد و در ...
در کنوانسیون های قراردادی حقوق بشر و قواعد عرفی بین المللی حقوق بشر اعتباری
.... قوانینی که موجب تضییع حقوق زنان بوده و بین زن و مرد قائل به تبعیض است و به
...

ﺑﺮﺭﺳﯽ ﭘﺪﻳﺪﻩ ﻗﺎﭼﺎﻕ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﺩﺭﻗﻮﺍﻧﻴﻦ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﻭﺣﻘﻮﻕ ﺑﻴ

... ﻭ ﻛﻮﺩﻛﺎﻥ، ﺍﻟﺤﺎﻗﻲ ﺑﻪ ﻛﻨﻮﺍﻧﺴﻴﻮﻥ. ﺑﺮﺭﺳﯽ ﭘﺪﻳﺪﻩ ﻗﺎﭼﺎﻕ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﺩﺭﻗﻮﺍﻧﻴﻦ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﻭﺣﻘﻮﻕ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﻠﻞ ﻭﺗﺎﺛﻴﺮﻣﺘﻘﺎﺑﻞ
ﻣﻬﺎﺟﺮﺕ ﺑﺮ ﺁﻥ / ﻋﺒﺪﺍﻟﻤﺤﻤﺪ ﺍﻓﺮﻭﻍ، ﻣﺼﻄﻔﯽ ﺯﺍﺭﻋﯽ ... ﺭﺍ ﺭﻓﻊ ﻛﺮﺩ؛ ﺍﻣﺎ ﺗﻌﺠﻴﻞ ﺩﺭ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﺁﻥ ﻣﻮﺟﺐ ﺷﺪ ﺗﺎ
ﺑﺴﻴﺎﺭﻱ ﺍﺯ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺕ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺟﺮﻡ ... ﻧﻴﺎﺯﻣﻨﺪ ﻭﺍﮐﻨﺶ ﺷﺪﻳﺪ ﻋﺪﺍﻟﺖ ﮐﻴﻔﺮﯼ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﺍﻳﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺗﻤﺎﻳﻞ ﺩﻭﻟﺖ ﻫﺎ
ﻭ ﻫﻤﭽﻤﻴﻦ ﺳﻴﺴﺘﻢ. ﻗﺎﻧﻮﻥ ﮔﺬﺍﺭﯼ .... ﺑﺎ ﻗﺎﭼﺎﻕ ﺯﻧﺎﻥ ﻭ ﻛﻮﺩﻛﺎﻥ ﺑﺮﺍﻱ ﺭﻭﺳــﭙﻴﮕﺮ ﻱ، ﻭ ﭘﺮﻭﺗﻜﻞ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭﻱ ﻛﻨﻮﺍﻧﺴــﻴﻮﻥ
ﺣﻘﻮﻕ ﻛﻮﺩﻙ.

خشونت علیه زنان در ایران و جهان و ابعاد حقوقی آن - مجذوبان نور

بررسی ابعاد حقوقی، قانونی و بین‌المللی خشونت علیه زنان، موضوع گفت‌وگوی
انتخاب ... از مادران، تضییع حقوق اساسی و شهروندی آنها، تضییع حقوق زناشویی،
خانوادگی و .... مؤثر «كنوانسیون رفع كلیه اشكال تبعیض علیه زنان» به حذف خشونت
علیه زنان ... كه تحت اعمال خشونت قرارمی‌گیرند باید دسترسی به راهكارهای قضایی
فراهم شود و با ...

مرور سه دهه مبارزات حقوقی زنان ايرانی 2 - نهضت بیداری زنان

مقالات برگزیده; مقالات وارده ... شما هم مساله را از زاویه فقهی بررسی کنید. ... این
تریبونهای مختلف فضایی بود برای بحثهای زنان درباره تحولات حقوقی مربوط ... به
عنوان مثال، چنانکه بعدا خواهیم دید کنوانسیون رفع همه اشکال تبعیض علیه زنان، .... اما
همواره سعی کردند برای حل این مساله، راههای دیگر بیابند؛ بی آن که قانون ارث را
تغییر دهند.

مجموعه مقالات زنان و اسلام - دانلود,رایگان,پایان نامه,پروژه,مقاله,مقالات ...

6 مارس 2010 ... اصل بيستم و بيست و يكم از حقوق زنان به ترتيب چنين ياد شده است كه: .... با توجه
به بررسي هاي به عمل آمده و نتايج اخذ شده از مقالة حاضر پيشنهادات ذيل مطرح مي گردد:
..... و كنوانسيون رفع تبعيض عليه زنان در سال 79 ميلادي پذيرفته شده و ... براي
شناسائي موانع دستيابي گسترده تر زنان به آموزش و ارائه راهكارهاي لازم ...

كودكان عقب مانده و استثنائي و مسائل سازگاري خانواده آنها - پرشین مقاله

خلاصه ای کوتاه از مقاله کودکان عقب مانده و استثنائی و مسائل سازگاری خانواده آنها را
در زیر می توانید ببینید. .... بررسی کنواکسیون حقوق زنان و بررسی تضیع حقوق ...

خبرگزاری تسنیم - جوابیه ستاد حقوق بشر به گزارش بی‌اساس وزارت ...

17 آگوست 2016 ... ستاد حقوق بشر کشورمان به منظور تنویر افکار عمومی درمورد گزارش بی اساس ... های
دینی، مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک،مرجع ملی کنوانسیون حقوق معلولین، و . ...
علاوه بر جایگاه رفیع زنان دراسلام و به تبع آن در قانون اساسی، نگاه و حمایت ..... ‌آوریل
2014 به انگلیس رفته بود تا به بررسی موارد اصلی خشونت علیه زنان ...

doul nationality.doc

در این تحقیق برای جمع آوری مطالب از کتب حقوق بین المل خصوصی(مبحث تابعیت)
... به این بحث و همچنین راههای ایجاد آن و از همه مورد توجه تر، راههای رفع آن شده است. ... بعد
از ازدواج اتباع دولتهای مختلف، تابعیت زن و شوهر به یکدیگر ترسی پیدا ننموده و ....
اختصاص به رسیدگی به دعاوی بین دولت ها را دارد، احقاق حقوق تضییع شده اتباع در ...

راه كارهاي حمايت از بزه ديدگان | معرفت - صفحه نخست

17 جولای 2010 ... بررسي حقوق كيفري حكايت از آن دارد كه پژوهش هاي جرم شناسان و مسائل ... در اين مقاله
به اين سؤال اساسي پاسخ داده مي شود كه سياست جنايي اسلام ... همزمان با ظهور جنبش هاي
حمايت از حقوق زنان در سال1960،جنبش حمايت ازحقوق بزه ديدگان،نقش بنيادين ...
اين كنوانسيون حاوي نكات مهم در مورد بزه ديدگان و نحوه جبران خسارات آنان ...

اولویت های جدید پژوهشی فقهی و حقوقی - ماهِ پژوهش

16 مارس 2014 ... موضوع تحقیق +پایان نامه + رساله + فراخوان مقاله های حوزوی · معرفی نرم افزار های
آموزش پژوهش .... 111, راهکارهای فقهی برخورد و اصلاح ناهنجاری های اجتماعی با رویکرد
به امر به معروف و نهی .... 313, مصادیق تضییع حقوق افراد توسط دستگاه های دولتی و
احکام آن .... 450, بررسی فقهی کنوانسیون رفع انواع تبعیض علیه زنان.

درﻣﺎن ﻧﺎﺑﺎروري و رازداري در اﻫﺪاي ﮔﺎﻣﺖ

ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ در اﻳﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ. ﺑﻪ آن ﭘﺎﺳﺦ داده ﺷﺪه اﺳﺖ ... ﺑﺮرﺳﻲ دﻻﻳﻞ. ﻣﻮاﻓﻘﺎن و ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن اﻓﺸﺎي راز اﻫﺪاء ﺑﻪ دﻳﮕﺮان. و
ﻛﻮدك، ﻣﻨﺎﻓﻊ و زﻳﺎن. ﻫﺎي. رازداري ﮔﺎﻣﺖ اﻫﺪاﻳﻲ، و اﺳﺘﻘﻼل ﻓﺮدي. از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻮارد ﻣﻮرد .... ﻓﺮزﻧﺪ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ
وﺷﺮﻋﻲ زن و ﺷﻮﻫﺮ ﺑﻮده واز ﺗﻤﺎﻣﻲ ﺣﻘﻮق ﻓﺮزﻧﺪي ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ ... ﻧﻈﺮﻳﻪ دوم ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ آﻳﺎﺗﻲ از ﻗﺮآن ﻛﺮﻳﻢ،
ﺑﻌﻀﻲ از اﺣﺎدﻳﺚ،آﺷﻔﺘﮕﻲ ﻧﺴﺒﻲ،ﺗﻀﻴﻴﻊ. ﺣﻘﻮق ﻛﻮدك .... ﻛﻨﻮاﻧﺴﻴﻮن ﺟﻬﺎﻧﻲ ﻛﻮدك ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻳﻦ ﺣﻖ ﺗﺼﺮﻳﺢ ﺷﺪه
اﺳﺖ.

تحول حقوق كودك در اسلام و مقايسه ي آن با كنوانسيون حقوق كودك - پژوهه دین

در واقع اهميت خانواده و جايگاه آن در مكتب اسلام و كنوانسيون حقوق كودك نگاه واحدي را
ارائه مي دهند. ... آنچنان‌كه از متون تاريخي خصوصاً بررسي موضوع در منطقه‌ي شبه جزيره‌ي
... و اگر كودك را پدر نبود، وارث بايد نگهداري كند و هرگاه زن و شوهر به رضايت و مشورت
... قرآن كريم تضييع اموال يتيمان و دراز دستي به آن را نهي فرموده است و در آيه‌ي 152 ...

دلایل تداوم نابرابری جنسیتی در ایران « سایت خبری تحلیلی کلمه

14 مارس 2017 ... چکیده :واقعیت این است که زنان نه فقط در سطح روشنفکران و تحصیلکردگان بلکه
در لایه لایه مردم، راه‌های مقاومت و ... برای مثال حکومت ایران با نه گفتن به پیوستن
ایران به کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان، در واقع به اعمال تبعیض «آری» گفت. ...
پرداخت کرده‌اند، اما در رابطه با تضییع بی‌رحمانه حقوق زنان، تلاشی که ...

حقوق اقلیت‌ها - صفحه اصلی سامانه

8 ژانويه 2015 ... راهکارهای عملی برای رفع نیازهای زنان آسیب پذیر در اقلیت های قومی و نژادی ... معرفی
مقاله "حقوق اقلیت ها از منظر قانون اساسی و موازین بین المللی" ... از آنجا كه اين تحقيق
در صدد بررسي حقوق اقليت ها درنظام علوي است، ..... ۳۰ کنوانسیون حقوق کودک، ماده ۲۷
میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی مورد تاکید قرار گرفته است ...

وکالت و مشاوره حقوقی - تحليلي بر قانون حمايت از حقوق معلولين ...

گفتار دوم با عنوان نقد و بررسي موارد سكوت قانونگذار در قانون جامع به بررسي مواردي
... براي معلولين پيشنهاداتي جهت رفع موانع، نواقص و ايرادات موجود ارائه شده است. در
اين مقاله كنوانسيون بين‌المللي حقوق معلولين و پروتكل الحاقي آن و نيز قوانين ..... و
سياسي، كنوانسيون حقوق كودك و كنوانسيون حذف تمامي تبعيض‌ها عليه زنان و همچنين ...

واکنش ستاد حقوق بشر به گزارش حقوق بشری وزارت خارجه انگلیس ...

17 آگوست 2016 ... ستاد حقوق بشر کشورمان به منظور تنویر افکار عمومی در مورد گزارش بی‌اساس ... های
دینی، مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک،مرجع ملی کنوانسیون حقوق معلولین، و . ...
علاوه بر جایگاه رفیع زنان دراسلام و به تبع آن در قانون اساسی، نگاه و حمایت .... هرچند
بررسی پرونده سیاه حقوق بشری انگلیس در چند برگ خلاصه نمی گردد.

جاده‌های امن از حداقل‌های حقوق شهروندی است :: قانون

16 مارس 2017 ... تجلیل از مقام زن در اداره کل زندان‌های استان اصفهان ... عقد قرارداد با آنان باید ملاحظه و
رعایت شود، بررسی و تحقیق در خصوص مجوزات قانونی و اعتبار آژانس مجری تور است .
... کرده و آنان را در جهت احقاق حقوق تضییع شده احتمالی دچار دردسر خواهدکرد. ... در بحث
ایمنی راه‌های ریلی و جاده‌ای نیز دولت موظف است نسبت به رفع خطر و ...

Archive of SID

بررسی امکان گسترش حمایت های حقوقی در مورد ازدواج زنان با اتباع غیر ایرانی. سال
چهاردهم / شماره 54 ... و کنوانـسیون هاي بین المللي طبق شرایطـي ازدواج یا نکاح با
اتباع بیگـانه. را مجـاز و ...... پیوند زناشویي مي بندند کامالً تضییع مي شود، زیرا
قانون مدني ایران روابط ... هجوم مي آورند و چون تصور مي کنند که یکي از راه هاي نیل به
اهدافشان.

اداره کل تدوین قوانین و امور شورا > مقالات حقوقی > حقوق شهروندی

مقوله «شهروندی» در مفهوم عام به حقوق مدنی و سیاسی و تعهداتی که همه اعضای یک ..... در
اصل چهل و هشتم، لزوم رد اموال ناشی از راه‌های نامشروع به صاحبان حق در اصل چهل و نهم، حق
..... به کنوانسیون اروپائی حقوق بشر و بند 1 قسمت ب ماده 40 کنوانسیون حقوق کودک
.... اعلامیه جهانی رفع تبعیض از زن چنین مقرر می‌دارد: « تحقق اصل تساوی حقوق زن و ...

خشونت علیه زنان و خانواده - پیک حق

زمانیکه حقوق زن در نقش همسر ، در امن ترین نهاد اجتماعی یعنی خانواده تضییع شود به
... های پیشگیرانه و تمهیدات قانونی و حقوقی به منظور رفع خشونت علیه زنان تأکید
شده است. ... پزشکی و حوزه علمیه به موضوع بپردازند تا زمینه کشف راهکارها ایجاد می
شود . .... 17 کنوانسیون فوق الذکر به منظور نظارت بر اجرای مقررات کنوانسیون و
بررسی ...

عنوان پروژه : ماشین متحرک با نرم افزار Flash

اموزش طراحی وبسایت با html نسخه ی اول

پاورپوینت آماده درس 7 مطالعات هفتم (تولید و توزیع )

پوستر آگهی ترحیم مادر لایه باز PSD

آموزش تهیه ی روغن شتر مرغ در خانه

پایان نامه مقطع دکتری با موضوع بررسی متابولیسم داروی نوسکاپین

دانلود پاورپوینت “ گازهای سمی، محیط غبار آلود، آلودگی صوتی، مواد اشتعال زا، ظرف تحت فشار ”

دانلود پاورپوینت “ ارگونومی و ورزش ”

سوالات و پاسخنامه کنکور کارشناسی ارشد مکانیک ماشین های کشاورزی(مکانیک بیوسیستم) - (1319) - سال 1388

سوالات و پاسخنامه کنکور کارشناسی ارشد مکانیک ماشین های کشاورزی(مکانیک بیوسیستم) - (1319) - سال 1387

سوالات و پاسخنامه کنکورهای کارشناسی ارشد مکانیک ماشین های کشاورزی(مکانیک بیوسیستم) - (1319) - سال 1381 تا 1393

فنون تست زنی/روانشناسی کنکور/

فروش قالب html برای سایت های طراحی گرافیک

مجموعه 30 قالب وب سایت

دانلود کتاب سئو سایت

طرح توجیهی تأسیس شرکت تولید نرم افزارهای کاربردی

پروژه کارآفرینی یک فروشگاه لوازم برقی

اموزش ۵۰ نوع کیک خانگی ساده

بخش اول( Present) , دوم(Past) و سوم(Past participle )افعال(25 فعل)

آموزش کامل درس آمار مهندسی بصورت پاورپوینت

مقاله:برنامه ريزي آموزشي

جزوه تعمیر و نگهداری دستگاههای رادیولوژی

کتاب راهکارهای درمان ریزش مو

پاور پوینت OHSAS 18001

برشور ایمنی چاله سرویس تعمیرگاه ها

آرایه ها در کنکور

بسته جمع بندی کنکور زمین شناسی

بسته جمع بندی کنکور زبان

نمونه سوال آزمون استخدامی بانک رفاه کارگران

سوالات كنكور تجربي 94 (با پاسخنامه تشريحي و كيفيت عالي)