دانلود رایگان

تحقیق و بررسی در مورد نسل كشي - دانلود رایگاندانلود رایگان تحقیق و بررسی در مورد نسل کشی

دانلود رایگان تحقیق و بررسی در مورد نسل كشي لينک پرداخت و دانلود *پايين مطلب*

فرمت فايل:Word (قابل ويرايش و آماده پرينت)

تعداد صفحه
24
برخی از فهرست مطالب

1- مقدمه.................................................................................................................................................................................... 3
2 -سابقه و تعريف جنايت نسل كشي ............................................................................................................................................ 4
3-شيوه هاي نسل كشي ............................................................................................................................................ ................ 5
1-3 -قتل اعضاي گروه...............................................................................................................................................................5
2-3-ايرادصدمة شديد جسمي يا رواني به اعضاي گروه ............................................................................................................... 7
3-3- قرار دادن عمدي گروه در معرض شرايط زيستي نامناسب كه باعث نابودي جسمي كلي يا بخشي از گروه شود...................... 7
4-3- تحميل اقدامهايي به منظور جلوگيري از توالد در گروه ...................................................................................................... 8
5-3-انتقال اجباري كودكان از گروهي به گروه ديگر................................................................................................................. 8
4- عنصر رواني جنايت نسل كشي ............................................................................................................................................ 9
1-4- قصد نابود كردن گروه ................................................................................................................................................. 9
2-4-هويت گروهي قرباني جرم ............................................................................................................................................ 14
5-معاونت در نسل كشي .........................................................................................................................................................16
1-5-توجيه معاونت ................................................................................................................................................................16
2-5عنصر مادي معاونت در نسل كشي ................................................................................................................................... 17
3-5 عنصر رواني معاونت در نسل كشي ................................................................................................................................. 18
6-تحريك مستقيم و علني به نسل كشي ................................................................................................................................ 19
نتيجه گيري ........................................................................................................................................................................ 21
منابع و مأخذ ......................................................................................................................................................................... 23


1- مقدمه:

نسل كشي ، جرمي قديمي و مفهومي جديد است. البته از يك رهگذر توضيح نسل كشي به كساني كه از آن متاثر نشده اند سخت به نظر مي رسد همگان با ضرورت مقابله قانوني با جرم قتل انسان ها آشنايند و هر كشوري نيز قانوني براي ممنوعيت و مجازات اين جرم دارد. ولي كشتار جمعي يك گروه از انسان ها به دست گروهي ديگر در حوزه مسئوليت حقوقي متفاوتي جای می گیرد.قبل از پيدايش سلاح هاي كشتار جمعي هيچ انساني به تنهايي نمي توانست يك ميليون انسان ديگر را به قتل رساند و به افراد زيادي نياز داشت كه وي را در اين كشتار هولناك ياري نمايند. بنابراين ،اين عمل رفتار عده بسياري بر عليه ديگران بود . در اصل نسل كشي رفتار گروهي خاص بر ضد گروهي است . در دهه هاي اخير نسل كشي به نام اكثريت بر عليه اقليت صورت گرفته است [1].
مجمع عمومي سازمان ملل متحد در آغازين سالهاي تأسيس خود ، متأثر از جنگهاي اول و دوم جهاني، مقاوله نامه منع و مجازات جنايت نسل كشي را تصويب كرد. با اينكه اين مقاوله نامه مقبوليت عمومي يافته و به صورت جزيي از حقوق بي نالمللي عرفي درآمده است؛ لكن جهانيان در چند دهة اخير بارها شاهد ارتكاب اين جنايت فجيع در تركيه ، عراق، كامبوج، اوگاندا، بوروندي، يوگسلاوي سابق، رواندا ، فلسطين اشغالي و ديگر نقاط جهان بوده اند.
ارتكاب جنايت نسل كشي و جنايتهاي عليه بشريت در يوگسلاوي سابق و رواندا ، شوراي امنيت سازمان ملل متحد را به تشكيل ديوانهاي بين المللي كيفري براي آن دو كشور در دهه نود ميلادي وادار كرد . طبق يكي از مواد اساسنامة رم براي تأسيس ديوان بين المللي كيفري، اين ديوان نيز صلاحيت رسيدگي به جنايت نسل كشي را خواهد داشت.
اگر چه تاكنون آثار مكتوب مفيدي در خصوص مفهوم نسل كشي در منابع حقوقي خارجي به رشته تحرير درآمده و در مجلات حقوقي كشورمان نيز مقالات ارزشمندي از است ادان گرانقدر در اين باره ديده مي شود؛ اما با گذشت بيش از نيم قرن از تصويب اولين سند بين المللي درخصوص نسل كشي، رأي دوم سپتامبر 1998 ديوان بين المللي كيفري رواندا مهمترين و شايد اولين منبع از نوع رويه قضايي بي نالمللي براي اين موضوع به شمار مي رود

2 -سابقه و تعريف جنايت نسل كشي
نسل كشي يا كشتار جمعي ترجمه اي از واژ ة ژنوسيد ( Genocide )، است كه از دو كلمة Genos) ) به معناي نژاد و نسل و ( Cide ) به معناي كشتن تركيب يافته است . اين واژه اولين بار از سوي يك حقوقدان لهستاني به نام رافائل لمكين (Raphael Lemkin) مورد استفاده قرار گرفته است. از نظر وي كشتار جمعي يا نسل كشي يعني نابودي يك ملت يا يك قوم و منظور از كشتار جمعي ضرورتاً نابودي فوري يك ملت نيست؛ بلكه مراد طرحي است مشتمل بر يك سلسله اعمال متفاوت كه بنيادهاي اساسي حيات گرو ه هاي ملي را به ويراني مي كشد تا در نهايت به انهدام اين گروه ها بينجامد[2] .
در پي فجايع خونين جنگ جهاني دوم ، مجمع عمومي سازمان ملل متحد مقاوله نامه منع و مجازات جنايت نسل كشي را در تاريخ نهم دسامبر 1948 طي قطعنامه ای به تصويب رساند[3]؛ كه علاوه بر تعريف اين جنايت و جرايم وابسته به آن در موارد 2 و 3، ماده 6 آن از جلب متهمان به ارتكاب اين جنايت به دادگا ه هاي صالح كشور محل وقوع جرم يا دادگاه بين المللي كيفري، كه كشورهاي متعاهد اين مقاوله نامه صلاحيت آن را پذيرفته باشند ؛ سخن گفته است.
تعريفي كه در ماده 2 اين مقاوله نامه از جنايت نس ل كشي به عمل آمده؛ بي كم وكاست در ماده 4 اساسنامه ديوان ب ين المللي كيفري يوگسلاوي سابق، ماده 2 اساسنامه ديوان بين المللي كيفري رواندا و ماده 6 اساسنامه رم براي تأسيس ديوان بين المللي كيفري وارد شده است . جرايم وابسته نسل كشي، يعني، تباني، تحريك مستقيم و علني، شروع و معاونت در نسل كشي نيز كه در ماده 3 مقاوله نا مه آمده ؛ در بند 3 ماده 4 اساسنامه ديوان يوگسلاوي سابق، بند 3 ماده 2 اساسنامه ديوان رواندا و ماده 25 اساسنامه رم پيش بيني شده اند.
تعريف يكساني كه در اسناد بين المللي مذكور ديده مي شود بدين شرح است :
منظور از نسل كشي هر يك از اعمال مشروحه زير است كه به قصد نابود كردن تمام يا قسمتي از يك گروه ملي، قومي، نژادي يا مذهبي از حيث همين عناوين ارتكاب مي يابد :
الف-قتل اعضاي يك گروه
ب-ايراد صدمة شديد نسبت به سلامت جسمي يا روحي اعضاي يك گروه
ج-قرار دادن عمدي يك گروه در معرض شرايط زندگي نامناسب كه به زوال قواي جسمي تمام يا بخشي از آن گروه منتهي شود.
د-تحميل اقدامهايي به منظور جلوگيري از توالد در گروه
ه- انتقال اجباري كودكان از گروهي به گروه ديگر شناخت دقيق مفهوم نسل كشي، مستلزم توضيحاتي در عنصر مادي ، معنوي و هويت قرباني آن
جنايت است.

3-شيوه هاي نسل كشي

[1]- آلن وايت هورن ،مجله صلح ، مارس2008


[2] - اردبيلي، محمدعلي: كشتار جمعي، مجله حقوقي، شماره يازدهم، پاييز-زمستان 1368 ، صص 36 - 39 ، 51 ، 52 ،
تحقیق و بررسی در مورد نسل کشی


دانلودتحقیق و بررسی در مورد نسل کشی


نسل کشی


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


تحقیق و بررسی در مورد نسل کشی - صفحه نخست

اختصاصی از حامی فایل تحقیق و بررسی در مورد نسل کشی با و پر سرعت . تحقیق و
بررسی در مورد نسل کشی. لینک پرداخت و *پایین مطلب*. فرمت فایل:word (قابل ...

تحقیق و بررسی در مورد نسل كشي

تحقیق و بررسی در مورد نسل کشی تحقیق و بررسی در مورد نسل كشي لينک پرداخت و
دانلود *پايين مطلب* فرمت فايل:Word (قابل ويرايش و آماده پرينت) تعداد صفحه

دانلود مقاله نسل کشی

5 سپتامبر 2016 ... نام مقاله: بررسی نسل کشی و مجازات آن در حقوق بین الملل کیفری ... شماره 260، متن «
کنوانسیون منع و مجازات جرم نسل کشی» را مورد تصویب قرار داد.

تحقیق و بررسی در مورد نسل كشي « دانلود فایل - WebPi.IR

1 فوریه 2017 ... تحقیق و بررسی در مورد نسل كشي. لينک پرداخت و دانلود *پايين مطلب* فرمت فايل:
Word (قابل ويرايش و آماده پرينت) تعداد صفحه 24 برخی از فهرست ...

تحقیق در مورد نسل كشي چيست | فروشگاه فایل

1 روز پیش ... لينک پرداخت و دانلود *پايين مطلب*. فرمت فايل:Word (قابل ويرايش و آماده پرينت).
تعداد صفحه24. فهرست مطالب …

تحقیق و بررسی در مورد نسل كشي - مرکز دانلود پروژه و مقالات دانشجویی

1 فوریه 2017 ... تحقیق و بررسی در مورد نسل كشي. لينک پرداخت و دانلود *پايين مطلب* فرمت فايل:
Word (قابل ويرايش و آماده پرينت) تعداد صفحه 24 برخی از فهرست ...

دانلود تحقیق در مورد نسل كشي | دانلود تحقیق و مقاله

25 آگوست 2016 ... دانلود پایان نامه در مورد نسل کشی چیست؟ … Previous Post:دانلود پایان نامه بررسی
همبستگی بین هوش و خلاقیت دانش آموزان · Next Post:فایل فلش ...

مقاله کامل درباره نسل کشی چیست - حقوق جزای بین الملل | پست - بهتینا

پست با عنوان مقاله کامل درباره نسل کشی چیست - حقوق جزای بین الملل از وبلاگ file.
... تحقیق و بررسی در مورد ارگونومی کامپیوتر درد شایع گردن شانه در کاربردان ...

تحقیق و بررسی در مورد نسل كشي - بانک مقاله و تحقیق

تحقیق و بررسی در مورد نسل كشي. لينک پرداخت و دانلود *پايين مطلب* فرمت فايل:
Word (قابل ويرايش و آماده پرينت) تعداد صفحه 24 برخی از فهرست مطالب 1- مقدمه…

مقاله نسل کشی(ژنوسید) رشته حقوق - تحقیق آماده

تحقیق و مقاله نسل کشی(ژنوسید) در قالب فایل ورد و در 37 صفحه آماده ویرایش میباشد
... تا اواخر قرن میلادی‌ گذشته دولتها در این مورد حساسیت لازم را از خود نشان ندادند.

تحقیق و بررسی در مورد نسل كشي - بانک علمی | BANK ELMI

تحقیق و بررسی در مورد نسل كشي. ژانویه 31, 2017. | 0 دیدگاه · تحقیق و بررسی در
مورد نسل كشي. لينک پرداخت و دانلود *پايين مطلب* فرمت فايل:Word (قابل ويرايش ...

تحقیق و بررسی در مورد نسل كشي – fara.0f0.in

1 فوریه 2017 ... تحقیق و بررسی در مورد نسل كشي. لينک پرداخت و دانلود *پايين مطلب* فرمت فايل:
Word (قابل ويرايش و آماده پرينت) تعداد صفحه 24 برخی از فهرست ...

بررسی جنایت نسل کشی با نگاه ویژه به جنایات انجام یافته در بحرین ...

کلید واژه: نسل کشی ، ارکان و مصادیق ژنوسید ، کنوانسیون منع و مجازات جرم نسل
کشی . ... در این نوشتار به بررسی کلیاتی در مورد مفهوم و معنای نسل کشی از منظر
حقوق بین ..... 4- شیری عابد،علیرضا،نسل کشی و جرائم علیه بشریت،پژوهشکده
تحقیقات ...

جنایات علیه بشریت - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

پرونده اخیری که در این دادگاه مورد بررسی قرار گرفت (سال ۲۰۰۵) به کشتار ... به این
پرونده عمر البشیر رئیس جمهور سودان به جرم نسل کشی مورد تعقیب قرار گرفت.

مفهوم نسل کشی در حقوق جزای بین الملل

20 آگوست 2012 ... پيشنهاد جرم محسوب شدن نسل‌كشي ابتدا در سال 1933 ميلادي از سوي يك حقوقدان ....
يكي از مؤلّفان در مورد كنوانسيون «منع و مجازات جرم نسل‌كشي» مي‌نويسد: «عدم .... در
نتيجة اين تحقيقات در اكتبر 1994 كميسيون خبرگان گزارش داد كه ...

بررسی جنایت نسل کشی و جنایات بر ضد بشريت در اساسنامه ديوان ...

بررسی جنایت نسل کشی و جنایات بر ضد بشريت در اساسنامه ديوان کيفری بین
المللی. ... بررسی اين که چه جنایاتی در دیوان کيفری بین المللی مورد رسيدگی قرار
می گيرد ... تعيين دقيق جنایات از جمله تعریف و عوامل موثر در تحقيق آنها نه فقط کار
را ...

بررسی جنایت نسل كشی با نگاه ویژه به جنایات انجام یافته در بحرین *

چكیده: جنایت نسل كشی از مهمترین و شنیع ترین جرائم بین المللی است كه با توجه به
... در این نوشتار به بررسی کلیاتی در مورد مفهوم و معنای نسل کشی از منظر حقوق بین
..... 4- شیری عابد،علیرضا،نسل كشی و جرائم علیه بشریت،پژوهشكده تحقیقات ...

پایان نامه بررسی حقوقی تحریک مستقیم و عمومی به ارتکاب نسل کشی

12 مارس 2016 ... دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق گرایش : جزا و ... در فصل
دیگر تحریک مستقیم و علنی به جنایت نسل کشی مورد بررسی ...

مقاله بررسی جنایات داعش از منظر حقوق بین الملل کیفری - سیویلیکا

مقاله بررسی جنایات داعش از منظر حقوق بین الملل کیفری, در کنفرانس بین المللی ...
داخلی شرکت دارد و جنایات جنگی ،جنایات علیه بشریت، و نسل کشی مرتکب شده است.
... این لینک همیشه ثابت است و به عنوان سند ثبت مقاله در مرجع سیویلیکا مورد ...

گاهشمار نسل کشی - United States Holocaust Memorial Museum

آنچه در اینجا مورد بررسی قرار گرفته، نحوه تبدیل این اصطلاح به بخشی از واژگان ...
رافائل لمکین که بعدها اصطلاح "نسل کشی" را ابداع کرد، در سال 1900 در یک خانواده ...

آیا جنایت "ژنوساید سیاسی" در قوانین بین المللی ممنوع شده ... - بیداران

این بررسی بر اساس مطالعات متخصصان حقوق بین الملل و یا حقوق بشر خواهد بود و
امید ... در دومین قسمت از این مقاله به چند مورد از مهمترین موارد نسل کشی سیاسی که
توجه ...

مقاله در مورد جنایت علیه بشریت

در جنایت علیه بشریت لازم نیست حتماً یک گروه خاصی مورد هدف قرار گیرد، بلکه ...
در این نوشتار به بررسی کلیاتی در مورد مفهوم و معنای نسل کشی از منظر حقوق بین .

باشگاه اندیشه › تفکر نسل کشی یا نسل کشی تفکر

آن زمانی که تعبیرهای جزئی در مورد نسل کشی تغییر می‌کرد اولین تعریف قانونی ...
از برجسته ترین کسانی است که درباره نسل کشی تحقیق می‌کند می‌گوید برخی امور
... واژه ی نسل کشی نیاز به یک واکاوی و بررسی اندیشه ای / انسانی دارد تا همچنان که ...

روایت دردناک نخستین نسل کشی قرن بیستم + عکس - جام جم

28 دسامبر 2016 ... شاید این رقم در برابر تعداد قربانیان نسل کشی های بعدی قرن بیستم به نظر ... این
نسل کشی از سوی دولت آلمان ، محققان در حال بررسی مفهوم نسل کشی هستند. تحقیقات
در مورد این فاجعه از سوی مورخان غیر نامیبیایی و بر اساس منابع ...

نتیجه جستجو ( ۲۹ مدرک ) صفحه ۱ از ۳ صفحه

این مقاله ضمن مطرح ساختن دیدگاه آمریکا نسبت به دیوان به بررسی رأی دیوان در ...
حکم دادگاه بین‌المللی لاهه در مورد غیرقانونی بودن دیوار حائل در فلسطین، می‌تواند ...
میلوسوویچ و نسل کشی: آیا تعقیب کیفری بعنوان یک قانون یا عرف تثبیت شده
است؟

دانلود رایگان پایان نامه نسل کشی

14 نوامبر 2016 ... دانلود تحقیق در مورد نسل کشی - دامنه رایگان genosidha-t.lel.ir/ ۴ شهریور ... پایان نامه
بررسی جرم نسل کشی در اساسنامه ایران و بین الملل کیفری.

پارلمان مصر شناسایی نسل کشی ارمنیان را مورد بررسی قرار می دهد ...

4 آگوست 2016 ... پارلمان مصر شناسایی نسل کشی ارمنیان را مورد بررسی قرار می دهد ... آن با همت موسسه
ترجمه و تحقیق هور در سالن اجتماعات آن موسسه برگزار گردید.

مژگان هالیس خبرنگار ترک: نسل کشی ارمنیان برای زنان و دختران ارمنی ...

در طی نسل کشی ارمنیان تعداد زیادی از زنان ارمنی یا با زور ازدواج کرده و یا مورد تجاوز
قرار گرفته اند. ... تا به حال در این زمینه تحقیقات بسیار کمی صورت گرفته است. ...
در این بازارها قیمت دختران و زنان ارمنی بسیارنازل بوده و قیمت دختران ارمنی از روی ...

بعدی - دوره تجزیه و تحلیل تضاد با اعطای گواهینامه

این کتاب پیشنهادهای عملی در مورد چگونگی میانجیگری صلح در کشورهایی که در حال
... که به ماهیت تضاد مربوط می شوند— هدف اصلی تحقیقات تجزیه و تحلیل تضاد است.
... نسل كشی رواندا و تضاد كوزوو، را با توجه به این دو اصل مورد بررسی قرار می دهد.

نسل کشی، سکوت یا اعتراض - .:: Welcome to Banoye Bartar e ...

سازمان ملل به رغم اتّخاذ تدابير مختلف براي پيشگيري از وقوع نسل كشي، هنوز ... یمن
و سوریه همواره در معرض جنایت مغرضانه نسل کشی به طور مستمر هستند ، این پژوهش .....
گزارشگر ويژه اي را برگزيد تا در مورد پيشگيري و مجازات نسل كشي بررسي كند.

خبرگزاری کرد پرس :: Kurdpress News Aganecy - آغاز رسیدگی به‌ ...

29 دسامبر 2016 ... وی افزود که‌ قوه‌ قضاییه‌ عراق پیشتر، هیئت قضایی را برای آغاز تحقیقات در مورد
این پرونده‌ و بررسی جنایات داعش علیه‌ کردهای ایزدی و نسل کشی ...

منع انکار نسل کشی / تأملی بر کشتار ارامنه به بهانه تصویب لایحه منع ...

منع انکار نسل کشی / تأملی بر کشتار ارامنه به بهانه تصویب لایحه منع انکار در
پارلمان ... با گذشت زمان، ارمنستان به یکی از مناطق مورد تاخت و تاز امپراطوری روم و ....
ای با مجله (Dasmagazin)آلمان، در فوریه 2005 م، عملاً خواستار تحقیق و بررسی مرگ
سی ...

نسل‌کشی ارامنه جنایت بی‌کیفر امپراتوری عثمانی - باشگاه خبرنگاران

روایت "اسماعیل رائین" از نسل کشی ارامنه ... متهم می‌کردند، ارمنیان برای دفاع از خود
فقط در دو مورد امکان مقاومت مسلحانه یافتند که یکی مورد موفقیت آمیز "انطاکیه" بود
که ...

پايداري :: پایان نامه :: بررسي حقوقي واقعه ي بمباران شيميايي حلبچه ...

بررسي حقوقي واقعه ي بمباران شيميايي حلبچه؛ به مثابه ي جنايت نسل كشي ... در اين
پژوهش سعي گرديده است واقعه ي بمباران شيميايي حلبچه از منظر حقوقي مورد مطالعه ...

نسل کشي در کردستان عراق - سازمان تبليغات اسلامي

9 دسامبر 2012 ... نسل کشي در کردستان عراق (صدام حسين و يک محاکمه ) ... به مدت ده سال پس از بمباران
حلبچه هيچ پژوهش جامع و کاملي در مورد اين حادثه صورت نگرفت. ... المللي براي بررسي
جنايات انفال تشکيل نشده است، در مورد نسل کشي در يوگسلاوي ...

تحقیق و بررسی در مورد نسل کشی بایگانی - فایل فوریفایل فوری

تحقیق و بررسی در مورد نسل كشي لينک پرداخت و دانلود *پايين مطلب* فرمت فايل:
Word (قابل ويرايش و آماده پرينت) تعداد صفحه 24 برخی از فهرست مطالب 1- مقدمه…

یداله عسگری - بررسي رأي ديوان بين‌المللي دادگستري در قضيه اجراي

لکن بررسی بخشهايی از اين رأي باب مطالعه و تحقيق در موضوعات متنوعی را برای ...
مورد اختلاف»، «قلمرو و ماهيت مسئوليت دولتها نسبت به کنوانسيون نسل کشی» و ....
ديوان در آن رأي به استناد ماده 9 کنوانسيون نسل کشی دعوای بوسنی و هرزگويين را ...

مقالات دانشجویی - جرایم علیه بشریت

هستم که مقوله جرایم علیه بشریت را مورد تحقیق و بررسی قرارداده ام. ..... و از بين نسل
كشي مورد پذيرش قرار گرفت كه افراد متهم به ارتكاب جنايات نسل كشي مي بايست ...

مقاله نسل کشی چیست

بیگ زاده، ابراهیم: بررسی جنایت نسل کشی و جنایتهای علیه بشریت در اساسنامه ...
بار از سوی یک حقوقدان لهستانی به نام »رافائل لمکین (Raphael Lemkin) « مورد ...

طولانی ترین نسل کشی آمریکایی ها - تبیان

14 ا کتبر 2010 ... طولانی ترین نسل کشی تاریخ بواسطه آمریکایی ها اتفاق افتاد ... مطلب ذیل به
بررسی ابعاد گوناگون طولانی ترین نسل کشی تاریخ بدست آمریکایی ها می پردازد. ...
زمینه آغاز كرد و در پایان تحقیقات خود به این نتیجه رسید كه جمعیت آمریکا در ... علیه
سرخ پوستان آمریکا در چهار قرن گذشته را مورد تجزیه و تحلیل قرار داده، ...

جلسه نقد و بررسی جنبه های حقوقی فیلم هتل روآندا - آرشیو خبر - lawpol

3 نوامبر 2015 ... جلسه ی پخش و نقد و بررسی فیلم هتل روآندا، سه شنبه 12 آبان ماه در موسسه ی ... اقدامات
شورای امنیت و سازمان ملل در مورد نسل کشی را مورد انتقاد قرار داد.

دو نهاد بشردوستانه "ایزدی" خواستار تحقیق در مورد "نسل کشی" های داعش ...

25 سپتامبر 2015 ... دو نهاد بشردوستانه "ایزدی" خواستار تحقیق در مورد "نسل کشی" های داعش ... کشی را
مرتکب شده و این جنایات از سوی دیوان کیفری قابل بررسی است.»

"نامه ی منتشر شده یک افسر سوئدی درباره نسل کشی ارمنی" – 1905.az

این پورتال حاوی کتابها و مقالات و مصاحبه ها و اظهارات شاهدین و عکسها و سایر مطالبی
در ... در این نامه افسر سوئدی دروغ بودن نسل کشی ارمنی ها را افشاء کرده است. ... ارمنی ها
را از نزدیک و باندازه من هیچ سوئدی امکان و فرصت مشاهده و بررسی اش را نداشته است.

برترين فايل مقاله نقشه کشي ساختمان و اهداف آن - رزبلاگ

29 دسامبر 2016 ... مقاله نقشه کشی ساختمان و اهداف آن – رویال…,برترين فايل مقاله نقشه کشي ساختمان
و اهداف آن,رزبلاگ. ... در این روش كليه تحقیقات و پروژه ها و فايل مورد نظر سريعا به ...
برترین فایل پایان نامه بررسی سبک فرزند پروری محدود و آزاد منشانه در .... دانلود
رایگان مقاله نسل کشی - epage.ir ایجاد و مدیریت وب سایت رایگان

تحقیق در مورد نسل كشي چيست | A To Z File

27 آگوست 2016 ... تحقیق در مورد نسل كشي چيست. توسط : adminدر: ... 2 -سابقه و تعريف جنايت نسل
كشي … .... بررسي استفاده بهينه از موتورهاي آسنکرون · بعدی ...

اسناد انکار ناپذیر نسل کشی یهودیان بدست محمد پیامبر – بخش ۲ ...

5 فوریه 2014 ... اسناد انکار ناپذیر نسل کشی یهودیان بدست محمد پیامبر – بخش ۲ ۴۷ ... تاریخ بر
اساس تحقیق است و نقل تنها کافی نیست. ..... نقل بالا درباره داستان صفیه مشخص
است و شما حتی در مورد بنی قریظه که کثیرالنقل است سکوت کرده اید. ..... به همین جهت
، تحقیق و بررسی درباره راویان گزارشهای سیره را ضروری ندانسته اند ...

بررسي رويکرد رويه قضايي کيفري بين المللي در خصوص جرم نسل ...

22 ا کتبر 2016 ... عنوان کامل پایان نامه : بررسی حقوقی تحریک مستقیم و عمومی به ارتکاب نسل‏ ...
بررسی حقوقی تحریک مستقیم و عمومی به ارتکاب نسل کشی ... گروه های بررسی
شده، به شرحی که گذشت، مورد حمایت کنوانسیون نسل کشی قرار گرفته و ...

نسل کشی قوم قزاق فراموش شده در تاریخ - ایران قازاق (IRAN KAZAKH ...

بنده در این مقاله به تعریف نسل کشی پرداخته وبه بررسی 4 نسل کشی مهم دنیا در قرن
... آن زمانی که تعبیرهای جزئی در مورد نسل کشی تغییر می‌کرد اولین تعریف ... که از
برجسته‌ترین کسانی است که درباره نسل کشی تحقیق می‌کند می‌گوید برخی امور ...

شوی سالانه "نسل کشی ارامنه": تحریف تاریخ و هیزم بر تنور نفرت

24 آوريل 2015 ... تورکیه بارها گفته بیاین این مسله رو بررسی کنیم اونی که فرار میکنه طرف ارمنی
هستش ... توانند برای تحقیق به آرشیو این نشریه در مجلس شورای اسلامی مراجعه کنند.
.... ذکر واقعیات در مورد نسل کشی ارامنه در ارومیه و سلماس و پرداختن ...

دانلود تحقیق در مورد خودکشی یا آدم کشی

27 آگوست 2016 ... دانلود تحقیق بررسی علل و عوامل خودکشی در سال ۸۸-۸۷ در شهرستان ایذه … ... ۲ days
ago – اختصاصی از هایدی تحقیق در مورد نسل کشی چیست دانلود ...

نسخه چاپی - خبرگزاری اهل بیت (علیهم‌السلام) - ابنا - اخبار شیعیان و ...

یک کمیسیون بررسی و تحقیق خشونت ها در ایالت راخین روز چهارشنبه گزارش خود را
در ... صورت گرفته اثبات شد هیچ مورد نسل کشی و آزار و اذیت مذهبی وجود نداشته است.

کمیسیون تحقیقات سازمان ملل، جنایات داعش علیه ایزدی ها را نسل کشی ...

16 ژوئن 2016 ... کمیسیون تحقیقات سازمان ملل، جنایات داعش علیه ایزدی ها را نسل کشی دانست ... می دهد
تا سومین عنصر جرایم بین المللی یا همان نسل کشی را بررسی کنیم. ... نداشتیم؛ اما
اینجا و بالاخص در این مورد، شواهد کافی گردآوری کردیم که نشان می ...

اصل مقاله (946 K) - مطالعات میان رشته ای در علوم انسانی

1 نوامبر 2015 ... خوانشی ژانوسی از مدرنیته: مورد مطالعه انفال قومی در عراق ... و برجسـته کـردن دوگانگی
هـای مدرنیتـه، انفـال را در پرتـو ایـن دوگانگی هـا مـورد بررسـی و واکاوی .... ایـن مفاهیـم
در مـورد ریشـه های مدرنیتـه و ریشـه های نسل کشـی و نظریه پـردازان ...

قدرت های بزرگ جهانی و سازمان ملل بر نسل کشی رواندا چشم بستند!

در ششم آوریل 1994، هواپیمای حامل روسای جمهور رواندا و بروندی، مورد حمله موشک ‌های ... ۳۰
آوریل ۱۹۹۴، سازمان ملل متحد کشتار روآندا را محکوم می کند اما آن را نسل‌ کشی اعلام نمی‌
کند. .... تحقیقات و بررسی های کارشناسان و تحلیل گران، نشان می دهند که ریشه ...

40 سوال و جواب در باره یهودیان و دین یهود - blogfa.com

در غرب اروپا مردم بومی اطلاعات بسیار کمتری در مورد نسل کشی یهودیان داشتند. .....
های اخیر به تحقیق و بررسی در مورد هولوکاست پرداخته اند حتی یک نفر بر نظریات ...

Holocaust | در باره انکار هولوکاست - Projet ALADIN

انکار هولوکاست مجموعه ای از دعاوی را شامل می شود که بر اساس آن نسل کشی یهودیان ...
در تاریخ بشر مورد تحقیق و بررسی قرار گرفته و اسناد و مدارک بیشماری در مورد آن ...

نسل کشی با تمرکز بر قتل عام ارمنیان توسط دولت عثمانی در 1915

یکی از کشورهایی که نسل کشی ارامنه را در سال جاری تکرار کرده است؛دولت فرانسه
است. .... کمیسیون تحقیقی در 1895 به تحقیق پرداخت و این کشتارها را تأیید کرد
که ... مورد اداره و خودمختاری محلی بود، دولت عثمانی اجرای اصلاحات را به بهانه ی بررسی
...

بررسی جرایم جنگی آمریکا در افغانستان - Pars Today

1 نوامبر 2016 ... ... بین المللی، نسل کشی، جنایات علیه بشریت و جنایت جنگی را شامل می شود. ...
برنامه اعلام شده دادگاه کیفری بین المللی برای تحقیقات درباره جرائم جنگی در ...
آمریکا در افغانستان بود، همواره مورد انتقاد نهادهای حقوق بشری بوده است.

در باره ی ایران تریبونال

کارزار، بعد از یک سال بحث و بررسی و تحقیق در زمینه دادگاه های غیردولتی، تصمیم
... در کارزار را حول دو مشخصه حقوقی "نسل کشی" و "جنایت علیه بشریت" شکل داد.

درخواست تجدیدنظر بوسنی از دادگاه سازمان ملل درباره نقش صربستان در ...

18 فوریه 2017 ... ... سازمان ملل بخواهد تا حکم سال ۲۰۰۷ خود را مبنی بر اینکه صربستان مسئولیتی در
نسل کشی رخداده در جریان جنگ سال ۱۹۹۲ بوسنی ندارد، مورد بررسی ...

چرا عبدالرحمان هزاره ها را قتل عام کرد؟ - شبکه اطلاع رسانی افغانستان

17 آگوست 2014 ... در رابطه به نسل کشی دوران عبدالرحمان باید گفت که وی تنها با هزاره ها نجنگیده است،
... می روند و هزاره جات را سنگ به سنگ بررسی می کنند و تحقیقات گسترده ای .....
طالبان كلا از يك قوم نبودند بلكه نظر بنده در مورد اكثر جمعيتشان است

بررسی رأی دیوان بین‌المللی دادگستری در قضیه اجرای کنوانسیون ...

لکن بررسی بخشهایی از این رأی باب مطالعه و تحقیق در موضوعات متنوعی را ... از
استمرار نسل کشی از دیوان درخواست شد تا بی‌درنگ قرار تأمینی لازم در این مورد صادر
نماید. ... خواهان در این پرونده به ماده 9 کنوانسیون جکوگیری و مجازات جرم نسل کشی،
نامه ...

بررسی جنایات جنگی عربستان در یمن، از دیدگاه حقوق بین الملل

7 نوامبر 2016 ... بررسی جنایات جنگی عربستان در یمن، از دیدگاه حقوق بین الملل .... لازم است که در
مورد یکی از مصادیق جرم نسل کشی، و تطبیق آن با رفتارهای نظامیان ... درنظر گرفته
است را به عنوان جرم نسل کشی مورد تحقیق و پیگیری قرار داد.

سازمان ملل نسل‌ کشی مسلمانان در آفریقای مرکزی را بررسی می ‌کند ...

13 مارس 2014 ... سازمان ملل نسل‌ کشی مسلمانان در آفریقای مرکزی را بررسی می ‌کند ... بعدا درباره
تحت تعقیب قرار دادن آن‌ها از جانب دادگاه کیفری بین‌امللی مورد استفاده قرار گیرد.
برنارد آچومونا، رئیس کمیسیون تحقیق که از جانب بان کی‌مون، دبیرکل ...

«بررسی جنایت نسل کشی و جنایات بر ضد بشریت» در اساسنامه دیوان ...

ابراهیم بیگ زاده ; مجله: تحقیقات حقوقی ; زمستان 1376 تا تابستان 1377 - شماره 21
و 22 ;

میلیاردرها در خدمت نسل کشی(مقاله انتخابی) - طب شیعه

از اوایل دهه 1920 بنیاد راکفلر شروع به تامین بودجه پژوهش های نسل کشی در آلمان از ...
را نخستین مورد در تاریخ دانست که صرفا یک فرهنگ توانسته است موجب تغییرات ...

بررسی عنصر مادی جرم نسل‌کشی در حقوق جزای بین‌الملل و مقایسه آن با ...

دولتی - وزارت علوم، تحقیقات، و فناوری - موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی و ... ها
دشواری تصمیم گیری در مورد اینکه آیا میتوان یک وضعیت را جرم نسل کشی دانست یا
خیر ...

جنایات علیه بشریت در حقوق بین الملل کیفری - مجموعه مقالات مهرداد ...

مقاله مورد بحث در بررسی سابقه جرایم علیه بشریت به حقوق بین الملل عرفی و ... به
افراد تحت عناوین گوناگون همچون آپارتاید و نسل كشی مورد منع قرار گرفته است.

بازنگری نسل کشی ارمنی/ ترجمه: محمود. خ. جوشقون شهروند: 8 مه 2014 ...

مورخین زیادی اما، هم در ترکیه و هم در غرب، صحت عنوان نسل کشی را مورد سئوال قرارداده
اند. .... در فقدان مطلق اصل مدارک، در تحقیق و بررسی موضوع ارمنی ها، مورخین فقط بر ...

پرتال جامع علوم انسانی - تحولات حقوق بین الملل عمومی

برای بررسی کلّیه تحولات حقوق بین الملل عمومی ولو در مدّت یکسال به صفحات ....
اعمال کنوانسیون راجع به منع و مجازات جرم نسل کشی 15 (بوسنی هرزگوین علیه
یوگسلاوی) .... نتیجه Tadicحکم صادره شعبه بدوی را در شعبه پژوهش دیوان مورد چالش
قرار داد.

روزنامه اعتماد90/11/25: بررسي حقوقي جرم نسل كشي - Magiran

14 فوریه 2012 ... اهميت نسل كشي در احراز شرايط دقيقي كه پيش از تعيين محكوميت بايد مورد توجه قرار
گيرد، منعكس شده است. قصد خاص به عنوان عنصر ضروري اين ...

ایرنا - 41 سازمان مدنی خواستار تحقیق مستقل بین المللی در مورد ...

23 ژانويه 2017 ... ... با انتشار بیانیه ای خواستار تحقیق و بررسی مستقل بین المللی در مورد ... سازمان
ملل که به منطقه اعزام شده خواستند مانع 'نسل کشی' در میانمار شود.

بهره‌برداری از یک جنایت و سکوت در برابر نسل کشی - در افق آینده

بهره‌برداری از یک جنایت و سکوت در برابر نسل کشی نویسنده: - شنبه ٦ آذر ۱۳۸٩ ...
وی به تحقیق و بررسی در مورد آثار اورانیوم بر افغان‌ها پرداخته و با انتشار گزارش و ...

سرگذشت سرخ پوستان آمریکا - گلایه

12 مارس 2012 ... از بامداد عید پاک سال 1513 نسل کشی سرخ‌پوستان آغاز شد ... جننگز رئیس پیشین
انجمن آمریکایی مطالعات و تحقیقات نژادی و مدیر پیشین مرکز ... سرخ پوستان آمریکا
در چهار قرن گذشته را مورد تجزیه و تحلیل و بررسی قرار داده است.

۷ نکته که باید درباره آریایی قهرمان و عرب سوسمار‌خور بدانید – میدان

27 آوريل 2015 ... تحقیقات زیست‌شناسی هم که هر چه بیشتر بی‌معنا بودن دسته‌بندی ..... که به همه منابع
دسترسی ندارند و یا حداقل زحمت بررسی آنها را به خود نمی دهند. ..... و بسیاری از
دستاوردهای فرهنگی و تمدنی ایران در قالب اسطوره ها به نسل های .... علاوه بر این اضافه
پرداخت های همیشگی، پرداختی وجود داشت که به آن “پیش کشی” می‌گفتند.

دلایل و سابقه تجاوز و خشونت جنسی به زنان توسط عناصر تروریستی ...

15 آوريل 2015 ... در گزارشی هم که کمیسیون مستقل بین المللی تحقیق در ۴ ژوئن ۲۰۱۳ در مورد ... اند در
حالی که یا اصلا رسیدگی نکرده اند واگر هم مورد بررسی و محاکمه عاملان اینگونه ...
کنوانسیون نسل کشی مصوب سال ۱۹۴۸ در صورتی حادثه ای نسل کشی تلقی می ... در
جنگهای سومالی بعد از ۱۹۹۱نیز زنان مورد تجاوزات جنسی قرا گرفته اند.

بررسی اصول حاکم بر صلاحیت دیوان بین المللی کیفری - گاهداد - بلاگ

[ساختمان دیوان کیفری بین المللی] این نوشتار، تحقیق دوره کارشناسی ارشد می باشد
... همچنین در ماده 6 کنوانسیون رفع و از بین نسل کشی مورد پذیرش قرار گرفت که ...

اختلافات بين ترك ها و ارامنه در پي نسل كشي دولت عثماني در 90 سال ...

اختلافات بين ترك ها و ارامنه در پي نسل كشي دولت عثماني در 90 سال پيش از ديد سه
صاحبنظر ... ارمنستان پیشنهاد کرد کمیته تحقیق مشترکی تشکیل شود، به منظور
بررسی آنچه در جنگ جهانی اول در .... انتقاد کلینتون از سخنان ترامپ در مورد نبرد موصل
.

دانلود مقاله کامل درباره نسل كشي چيست – حقوق جزای بین الملل | دانلود ...

26 ا کتبر 2016 ... دانلود مقاله کامل درباره نسل كشي چيست – حقوق جزای بین الملل ... دانلود تحقیق
بررسی رابطه بين پايگاه‌هاي هويّت و گرايش به خودكشي در نوجوانان.

اعمال اصل صلاحيت جهاني در - تخصصی حقوق و وکالت - blogfa.com

اصل صلاحيت جهاني در مورد خطيرترين جنايات که مورد اهتمام کل جامعه بشري است قابل
... اعمال اصل صلاحيت جهاني براي تعقيب مرتکبين به جنايات جنگي، جنايت نسل
کشي .... در کنوانسيون هاي چهارگانه ژنو به موضوع تحقيق به بررسي آن پرداخته مي
شود.

تهدیدی به نام کمبود جمعیت - تحقیق درس دانش خانواده و جمعیت

بررسی متابولیسم داروی نوسکاپین در سلولهای مجزای کبد موش

پاورپوینت-ppt- ایمنی در اداره ها-در 65 اسلاید-powerpoint

پاور پوینت آئین نامه حفاظتی تاسیسات الکتریکی

دانلود اصول بهداشت درمحیط جامعه

دانلود پاورپوینت “ کاربرد رنگ ها درایمنی ”

دانلود قولنامه انتقال ملک

دانلود فایل مدل سه بعدی iphone 4 ( طراحی شده با Solidworks)

دانلود پاورپوینت نحوه تولید کاشی وسرامیک

جزوه آموزش پیشرفته روش های اجزاء محدود (Finite Element Methodes) پروفسور عیسی سلاجقه

دانلود پروژه پاورپوینت نقد و تحلیل خانه دو پوسته رضا دانشمیر-لواسان

مجموعه کامل آموزش برق (ساختمان وصنعتی- سیستم های حفاظتی و..)

فیلم آموزشی روش تحلیل رابطه خاکستری و تئوری خاکستری ، Grey Relational Analysis، GRA در اکسل

مقاله : تاثير فلزات سنگين بر آبشش و كبد ماهي ها‎

پایان نامه بررسی پروبیوتیک و نقش آن در آبزی پروری

دانلود نقشه آتوکد 1:2000 محدوده میدان بهارستان

صنایع دستی

دانلود پاورپوینت ریاضی چهارم ابتدایی مبحث شناخت کسر - 17 اسلاید

دانلود پاورپوینت ضرب پايه سوم ابتدايي

آزمون قلمچی 5آبان 96-گروه آزمایشی تجربی (کنکوریها)

دانلود پاورپوینت جانوران مضر شهری - 6 اسلاید

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان لیپیدها و انواع انها در 120 اسلاید

دانلود شیپ فایل (لایه GIS) کاربری ارضی استان مازندران

دانلود پروژه آزمایش لوژان (word)

پاورپوینت درباره سدهای زیرزمینی

نوترینوهای کیهانی بزرگترین کیهانی بزرگترین موفقیت سال 2013 را به نام خود ثبت کردند

کانی

بوژان

دانلود پاورپوینت ساختار زمین - 9 اسلاید

فسیل ها وتشکیل ان ها