دانلود رایگان

مقاله در مورد آنالیز حالات بالقوه شکست و خرابی - دانلود رایگاندانلود رایگان فروشگاه تحقیق و مقاله و رام و کارآموزی و پاورپوینت

دانلود رایگان مقاله در مورد آنالیز حالات بالقوه شکست و خرابی لینک خرید و دانلود در پایین صفحه
فرمت :word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحات :109
فهرست:
1-مقدمه..................................................................................................6
1-1سیری در نگرش به کیفیت.......................................................................................................................7
.1-2مدیریت کیفیت جامع..............................................................................................................................8
1-3نگرش تولید بی نقص................................................................................................................................9
1-4استاندارد های نظام کیفیت....................................................................................................................10.
13………………………………………………………………………FMEA2-معرفی
...........................................................................................................................13FMEAمعنی و مفهوم1-2
....................................................................................................................................14FMEAتاریخچه2-2
........................................................................................................................................14FMEA2-3هدف
......................................................................................................................................15 FMEA2-4ویژگی
5-2كاربرد FMEA......................................................................................................................................16
2-6تاثير FMEA بر نرخ خرابي محصول...................................................................................................16
7-2مراحل تهيه FMEA ...........................................................................................................................17
8-2فوايد اجراي FMEA ................... ......................................................................................................18
).................................19System-FMEA كاربرد آناليز حالات بالقوه خرابي در طراحي سيستم( 3
تعريف سيستم.......................................................................................................................................20 1-3
2-3تعريف System-FMEA...................................................................................................................20
3-3خروجي System-FMEA...................................................................................................................21
3-4فوايد اجراي System-FMEA..........................................................................................................21
3-5نام اجزاي سيستم يا زير سيستم ها/تشريح عملكرد .......................................................................22
3-6حالات بالقوه خرابي ..............................................................................................................................22
3-7آثار بالقوه خرابي ..................................................................................................................................22
3-8شدت.....................................................................................................................................................22
3-9علل بالقوه خرابي .................................................................................................................................23
3-10وقوع ....................................................................................................................................................24
3-11كنترلهاي جاري (متدها و روشهاي نشحيص) ....................................................................................26
3-12رتبه تشخيص......................................................................................................................................26
3-13محاسبه RPN.....................................................................................................................................26
3-14اقدامات پيشنهادي............................................................................................................................ 27
3-15تجديد نظر در RPN .........................................................................................................................28

29………….(Design-FMEA) كاربرد آناليز حالات بالقوه خرابي در طراحي قطعه / محصول4
4-1مبنا و هدف از تهيه FMEA ..............................................................................................................30
4-2تعريف حالات بالقوه خرابي .................................................................................................................31
4-3تعريف DFMEA................................................................................................................................31
4-4كاربردهاي DFMEA ........................................................................................................................32
4-5فوايد استفاده از DFMEA...............................................................................................................32.
4-6مشتري در DFMEA.........................................................................................................................32
4-7نقطه شروع كار...................................................................................................................................33
4-8آثار بالقوه حالات خرابي ....................................................................................................................34
4-9شدت (Severity) .............................................................................................................................35
4-10كلاسه بندي........................................................................................................................................35
4-11علل بالقوه خرابي .............................................................................................................................37
4-12وقوع .................................................................................................................................................38
4-13كنترلهاي جاري در طراحي..............................................................................................................39
4-14تشخيص.............................................................................................................................................41
4-15نمره ريسك پذيري خرابي (RPN) ................................................................................................42
4-16اقدامات پيشنهادي...........................................................................................................................43
17-4نتايج اقدامات انجام شده..................................................................................................................44
خلاصه.........................................................................................................................................................45
46 ............................. (Process-FMAE)كاربرد آناليز حالات بالقوه خرابي در فرآيندهاي توليد5
1-5چرا از Process FMEA استفاده مي كنيم؟.....................................................................................47
2-5حالت خرابي در فرآيند.......................................................................................................................47
3-5تعريف Process FMEA..................................................................................................................47
4-5كاربردهاي PFMEA .........................................................................................................................47
كاربرد PFMEA در صنعت خودرو..........................................................................................................48
5-5فوايد بالقوه اجراي PFMEA ...........................................................................................................48
6-5تيم PFMEA ....................................................................................................................................49
7-5نقطه شروع كار....................................................................................................................................49
8-5مراحل طراحي PFMEA ..................................................................................................................49
5-9آثار بالقوه خرابي .................................................................................................................................50
5-10شدت ...................................................................................................................................................51
5-11كلاسه بندي.........................................................................................................................................55
5-12علل بالقوه خرابي................................................................................................................................55
5-13رتبه وقوع............................................................................................................................................56
5-14كنترلهاي جاري فرآيند .....................................................................................................................57

5-15رتبه تشخيص (Detection) ...........................................................................................................58
5-16محاسبه نمره ريسك پذيري خرابي (RPN) ...................................................................................59
5-17اقدامات پيشنهادي/اصلاحي (Recommended Actions) ..........................................................60
5-18مسئول و زمان اقدام پيشنهادي .......................................................................................................61
خلاصه: .......................................................................................................................................................62
63 ........... (Machinery-FMEA) كاربرد آناليز حالات بالقوه خرابي در طراحي ماشين آلات و ابزارهاي توليد
6-1تعريف MFMEA ...............................................................................................................................64
6-2فوايد اجراي MFMEA ..................................................................................................................... 64
6-3تشريح مفاهيم ستون هاي يك فرم MFMEA.................................................................................65
6-3-1نام زير سيستم و تشريح عملكرد...................................................................................................65
6-3-2حالات خرابي در ماشين..................................................................................................................66
6-4اثر خرابي در ماشين .............................................................................................................................66
6-5شدت ....................................................................................................................................................66
6-7وقوع حالت خرابي ..............................................................................................................................68
6-8كنترل هاي طراحي/كنترل هاي ماشين ............................................................................................68
6-9تشخيص.................................................................................................................................................69
6-10نمره ريسك پذيري خرابي RPN.......................................................................................................69
6-11اقدامات اصلاحي پيشنهادي................................................................................................................69
.........................................72. (Service-FMEA) در ارائه خدمات كاربرد آناليز حالات بالقوه خرابي
7-1تعريف Service-FMEA.....................................................................................................................73
7-2اهداف اجراي Service-FMEA..........................................................................................................74
..................................................................................74.Service-FMEA3تشخيص ستونهاي يك فرم-7
7-4شرح عملكرد (وظيفه) خدمت..............................................................................................................74
7-5حالات خرابي بالقوه ..............................................................................................................................75
7-6آثار بالقوه خرابي ..................................................................................................................................75
7-7مشخصه هاي بحراني............................................................................................................................76
8-7شدت ....................................................................................................................................................76
9-7علل بالقوه خرابي .................................................................................................................................78
10-7وقوع.....................................................................................................................................................78
7-11روشهاي كنترل (تشخيص) .................................................................................................................79
7-12رتبه تشخيص .......................................................................................................................................81
7-13نمره ريسك پذيري (RPN) ..............................................................................................................82
-714اقدامات پيشنهادي.............................................................................................................................83
-715تاريخ تكميل و مسئول اجرا...............................................................................................................83
-716ثبت نتايج اقدامات اجرا شده: ...........................................................................................................83
17-7 تجديد نظر در RPN...........................................................................................................................84


مقاله در مورد آنالیز حالات بالقوه شکست و خرابی


آنالیز حالات بالقوه شکست و خرابی


شکست و خرابی


حالات بالقوه


مدیریت کیفیت جامع


نظام کیفیت


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


آنالیز حالات بالقوه شکست و خرابی

آنالیز حالات بالقوه شکست و ... شکست و خرابی , سیری در ... مقاله آنالیز حالات ...

پژوهش آنالیز حالات بالقوه شکست و خرابی | مقالات کانالی!

... 109 آنالیز حالات بالقوه شکست ... شکست و خرابی; سیری در ... در مورد کاربرد بالقوه ...

آنالیز حالات بالقوه شکست و خرابی

دانلود پروژه و مقاله آنالیز حالات بالقوه شکست و خرابی دسته: مدیریت بازدید: 6 بارفرمت ...

آنالیز حالات بالقوه شکست و خرابی|دانلود پروپوزال پایان ...

پایان نامه مدیریت آنالیز حالات بالقوه خرابی ... و شکست های محتمل در ... مقاله سمینار نقد ...

آنالیز حالات بالقوه شکست و خرابی

آنالیز حالات بالقوه خرابی و آثار آن (FMEA) www.pwut.ac.ir › پارسی Translate this page آناليز حالات ...

دانلود پایان نامه آنالیز حالات بالقوه شکست و خرابی

دانلود پایان نامه آنالیز حالات بالقوه شکست و خرابی فهرست ۱-مقدمه ۶ ۱-۱سیری در نگرش به ...

پروژه آنالیز حالات بالقوه شكست و خرابی

... حالات بالقوه خرابی در ... آنالیز حالات بالقوه شکست ... و مقاله ای در مورد ...

آنالیز حالات بالقوه خرابی و آثار آن (FMEA)

... > آنالیز حالات بالقوه خرابی و ... حالات بالقوه خرابي در ... و شکست­هاي محتمل در ...

آنالیز حالات بالقوه شكست و خرابی

آنالیز حالات بالقوه شكست و خرابی آنالیز حالات بالقوه شكست و خرابی,معرفی fmea,كاربرد ...

آنالیز حالات بالقوه شکست و خرابی - ایران فایل شاپ : ایران ...

آنالیز حالات بالقوه شکست و ... آنالیز حالات بالقوه شکست ... خرابی بود. در این مورد ...

آنالیز حالات بالقوه شکست و خرابی - ایران فایل شاپ : ایران ...

آنالیز حالات بالقوه شکست و ... آنالیز حالات بالقوه شکست ... خرابی بود. در این مورد ...

آنالیز حالات بالقوه خرابی و آثار آن (FMEA)

... > آنالیز حالات بالقوه خرابی و ... حالات بالقوه خرابي در ... و شکست­هاي محتمل در ...

آنالیز حالات بالقوه شكست و خرابی

آنالیز حالات بالقوه شكست و خرابی آنالیز حالات بالقوه شكست و خرابی,معرفی fmea,كاربرد ...

آنالیز حالات بالقوه شكست و خرابی

مقاله آنالیز حالات ... بالقوه خرابی و شکست در ... مورد استفاده در آن ...

آنالیز حالات بالقوه شکست و خرابی

آنالیز حالات بالقوه شکست و ... تحقیق آنالیز حالات شکست و خرابی,سیری در نگرش به ...

آنالیز حالات بالقوه شکست و خرابی ۱۰۹ صفحه

آنالیز حالات بالقوه شکست و ... آنالیز حالات بالقوه شکست و خرابی ... مقاله نقش زبان در ...

مجموعه آنالیز حالات و اثرات بالقوه خرابی FMEA - دانشنامه ...

فرم آنالیز شکست و ... حالات خرابی بالقوه و ... دو روزه در این موضوع مورد نظر ...

حالات بالقوه شکست و خرابی - پروژه ها

حالات بالقوه شکست و خرابی ... آنالیز حالات بالقوه شکست و ... خرابی که می تواند در ...

دانشگاه علوم وفنون مازندران مهندسی صنایع - آنالیز حالات ...

آنالیز حالات بالقوه خرابی و ... های مورد نیاز و چک ... و شکست های محتمل در ...

مقاله بکارگیری روش آنالیز حالات بالقوه خرابی و آثار آن ...

... در این مقاله برای تحلیل حالات بالقوه خرابی و شکست ... آنالیز حالات بالقوه ...

دانشگاه علوم وفنون مازندران مهندسی صنایع - آنالیز حالات ...

آنالیز حالات بالقوه خرابی و ... های مورد نیاز و چک ... و شکست های محتمل در ...

آنالیز حالات بالقوه خرابی و آثار آن FMEA مفاهیم و روش ...

تجزیه و تحلیل حالات بالقوه خرابی و ... آنالیز حالات بالقوه ... و شکست های محتمل در ...

آناليز حالات بالقوه خرابي و آثار آن FMEA

... آنالیز حالات بالقوه خرابی و آثار ... استفاده کرد.مورد mfmea در خصوص آنالیز حالات ...

¿آناليز حالات بالقوه خرابي و آثار آن FMEA

دراين مقاله سعي ... حالات بالقوه خرابي در يک ... داده، و شکست هاي محتمل در زمان ...

آنالیز حالات بالقوه شکست و خرابی ۱۰۹ صفحه

آنالیز حالات بالقوه شکست و خرابی ۱۰۹ صفحه مطالب این پست : آنالیز حالات بالقوه شکست ...

حالات بالقوه شکست و خرابی - پروژه ها

حالات بالقوه شکست و خرابی ... آنالیز حالات بالقوه شکست و ... خرابی که می تواند در ...

دانلود دستورالعمل آنالیز حالات بالقوه خرابی FMEA - تی فایل ...

... حالات بالقوه خرابی در یک ... آنالیز حالات بالقوه شکست و ... در مورد باروری و ...

مقاله fmea مقالات - تجزیه و تحلیل حالات بالقوه خرابی و ...

تجزیه و تحلیل حالات بالقوه خرابی و ... » آنالیز حالات بالقوه ... و مشاوره ای در ...

مقاله آنالیز حالات بالقوه خرابی وآثار آن ( FMEA ...

آنالیز حالات بالقوه خرابی ... (فایل این مقاله در ۱۳ صفحه ... آنالیز حالات شکست و ...

مطالبی از مهندسی صنایع - آناليز حالات بالقوه خرابي و آثار ...

... آناليز حالات بالقوه خرابي و ... و شکست هاي محتمل در ... در مورد افزایش سرمایه و ...

تولید بیوپلاستیک توسط باکتری ها

عنوان پروژه : ماشین متحرک با نرم افزار Flash

اموزش طراحی وبسایت با html نسخه ی اول

پاورپوینت آماده درس 7 مطالعات هفتم (تولید و توزیع )

آموزش تهیه ی روغن شتر مرغ در خانه

پایان نامه مقطع دکتری با موضوع بررسی متابولیسم داروی نوسکاپین

دانلود پاورپوینت “ گازهای سمی، محیط غبار آلود، آلودگی صوتی، مواد اشتعال زا، ظرف تحت فشار ”

سوالات و پاسخنامه کنکور کارشناسی ارشد مکانیک ماشین های کشاورزی(مکانیک بیوسیستم) - (1319) - سال 1388

فنون تست زنی/روانشناسی کنکور/

فروش قالب html برای سایت های طراحی گرافیک

دانلود کتاب سئو سایت

طرح توجیهی تأسیس شرکت تولید نرم افزارهای کاربردی

پروژه کارآفرینی یک فروشگاه لوازم برقی

بخش اول( Present) , دوم(Past) و سوم(Past participle )افعال(25 فعل)

پاورپوینت نظریه دلبستگی جان بالبی

جزوه تعمیر و نگهداری دستگاههای رادیولوژی

کتاب راهکارهای درمان ریزش مو

پاور پوینت OHSAS 18001

برشور ایمنی چاله سرویس تعمیرگاه ها

آرایه ها در کنکور

نمونه سوالات کاردانی به کارشناسی رشته تعمیر و نگهداری هواپیما سال 90

نمونه سوالات كنكور ژنتيك

داروشناسی

دانلود قالب htmlگروه طراحی سی سی طرح

امکان سنجی کولرهای گازی

بانک اطلاعات شرکت های فعال در حوزه آسانسور و صنایع وابسته

دانلود پروژه تولید زانو بند مولد برق‎

پروژه کار آفرینی تولید و مونتاژ تابلوهای برق فشار قوی و ضعیف

پروژه کارآفرینی کارخانه تولید ترانس و مهتابی

آموزش تعمیر لامپ های کم مصرف (قدم به قدم و تضمینی - بازگشت هزینه)