دانلود رایگان

جزوه بسیار کامل طیف سنجی امپدانس الکتروشیمیایی برای دانشجویان مهندسی مواد - دانلود رایگاندانلود رایگان جزوه بسیار کامل طیف سنجی امپدانس الکتروشیمیایی برای دانشجویان مهندسی مواد 191صفحه

دانلود رایگان جزوه بسیار کامل طیف سنجی امپدانس الکتروشیمیایی برای دانشجویان مهندسی مواد جزوه بسیار کامل طیف سنجی امپدانس الکتروشیمیایی برای دانشجویان مهندسی مواد در تعداد صفحات 190 که به طور کامل درباره مبانی امپدانس و تفسیر نتایج آن توضیح داده است.


طیف سنجی امپدانس الکتروشیمیایی


EIS


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


جزوه بسیار کامل طیف سنجی امپدانس الکتروشیمیایی برای دانشجویان ...

جزوه بسیار کامل طیف سنجی امپدانس الکتروشیمیایی برای دانشجویان مهندسی مواد در
تعداد صفحات 190 که به طور کامل درباره مبانی امپدانس و تفسیر نتایج آن توضیح ...

جزوه بسیار کامل طیف سنجی امپدانس الکتروشیمیایی برای دانشجویان ...

30 دسامبر 2016 ... جزوه بسیار کامل طیف سنجی امپدانس الکتروشیمیایی برای دانشجویان مهندسی مواد در
تعداد صفحات 190 که به طور کامل درباره مبانی امپدانس و تفسیر ...

جزوه بسیار کامل طیف سنجی امپدانس الکتروشیمیایی :: رنگین فایل

جزوه بسیار کامل طیف سنجی امپدانس الکتروشیمیایی برای دانشجویان مهندسی مواد در
تعداد صفحات 190 که به طور کامل درباره مبانی امپدانس و تفسیر نتایج آن توضیح ...

جزوه بسیار کامل طیف سنجی امپدانس الکتروشیمیایی برای دانشجویان ...

جزوه بسیار کامل طیف سنجی امپدانس الکتروشیمیایی برای دانشجویان مهندسی مواد در
تعداد صفحات ۱۹۰ که به طور کامل درباره مبانی امپدانس و تفسیر نتایج آن توضیح ...

جزوه بسیار کامل طیف سنجی امپدانس الکتروشیمیایی برای دانشجویان ...

25 فوریه 2017 ... جزوه بسیار کامل طیف سنجی امپدانس الکتروشیمیایی برای دانشجویان مهندسی مواد در
تعداد صفحات ۱۹۰ که به طور کامل درباره مبانی امپدانس و تفسیر ...

جزوه بسیار کامل طیف سنجی امپدانس الکتروشیمیایی برای دانشجویان ...

30 دسامبر 2016 ... جزوه بسیار کامل طیف سنجی امپدانس الکتروشیمیایی برای دانشجویان مهندسی مواد در
تعداد صفحات ۱۹۰ که به طور کامل درباره مبانی امپدانس و تفسیر ...

برچسب الکتروشیمیایی - ایران دانلود

جزوه بسیار کامل طیف سنجی امپدانس الکتروشیمیایی برای دانشجویان مهندسی مواد در
تعداد صفحات 190 که به طور کامل درباره مبانی امپدانس و تفسیر نتایج آن توضیح ...

طیف سنجی امپدانس الکتروشیمیایی بایگانی – دپارتمان آموزش و ...

9 ژانويه 2017 ... جزوه بسیار کامل طیف سنجی امپدانس الکتروشیمیایی برای دانشجویان مهندسی مواد
جزوه بسیار کامل طیف سنجی امپدانس الکتروشیمیایی برای ...

دانلود فایل فلش y560 mtk همراه با فایل آنبریک - ژئو فایل

بعد بررسی تاثیر شکل طیف رکورد بر فروریزش ساختمان های بتنی با استفاده از
... جزوه بسیار کامل طیف سنجی امپدانس الکتروشیمیایی برای دانشجویان مهندسی مواد
...

جزوه کامل خواص فيزيکي مواد + pdf - رزبلاگ

جزوه خواص فیزیکی مواد که در این پست قابل دریافت است جزوه…,کامل,رزبلاگ. ...
بسیار کامل طیف سنجی امپدانس الکتروشیمیایی برای دانشجویان مهندسی مواد. جزوه .

جزوه کامل مهندسی علم مواد 14 فایل pdf

جزوه کامل مهندسی علم مواد در ۱۴ فایل pdf توسط بیژن عباسی خزایی دکترا در مهندسی
..... جزوه بسیار کامل طیف سنجی امپدانس الکتروشیمیایی برای دانشجویان .

تکنیک های الکتروشیمیایی در مهندسی خوردگی Robert G. Kelly - سی خبر

تکنیک های الکتروشیمیایی در مهندسی خوردگی Robert G. Kelly ... مواد در حالت معمولی
در سطح پایین‌تری از انرژی قرار دارند، بنابراین تمایل ... بررسی پوشش هاي آلی
توسط طیف سنجی امپدانس الکتروشيميايي ترجمه ی مقاله ی :”Evaluation of .... یکی
از موضوعاتی است که برای دانشجویان مدیریت و مهندسي صنایع بسیار ناشناخته است.

خوردگی - معرفی و دانلود کتابهای خوردگی و حفاظت از مواد

2 ژوئن 2016 ... پیشگیری از خوردگی در هر مرحله از تولید نفت و گاز بسیار مهم است. ... اقشار مختلف
همچون دانشجویان، محققین، پژوهشگران و متخصصین صنعت قابل ... این کتاب در سطوح
مختلف تحصیلات تکمیلی در رشته های مهندسی .... چاپ دوم به همراه ویرایش کامل ترجمه
... 24- کاربرد طیف سنجی امپدانس الکتروشیمیایی در خوردگی

شرایط صدور مجوز خروج دانشجویان مشمول برای سفر به عراق - اخبار فارسی

9 ژانويه 2017 ... شرایط صدور مجوز خروج دانشجویان مشمول برای سفر به عراق .... جزوه بسیار کامل طیف
سنجی امپدانس الکتروشیمیایی برای دانشجویان مهندسی مواد در

اﻣﭙﺪاﻧﺲ ﺟﺮﻳﺎن ﻣﺘﻨﺎوب ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻓﺼﻞ 14 از ﻛﺘﺎب ﻣﻘﺪﻣﻪ اي ﺑﺮ ﻋﻠﻢ ﺧﻮردﮔﻲ E.McCafferty

روش اﻣﭙﺪاﻧﺲ. AC. ، ﻃﻴﻒ ﺳﻨﺠﻲ اﻣﭙﺪاﻧﺲ اﻟﻜﺘﺮوﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻧﻴﺰ ﻧﺎﻣﻴﺪه ﻣﻴﺸﻮد. (. EIS. ). ﭼﺮاﻛﻪ ﺳﻴﺴﺘﻢ در ﻫﺮ.
ﻓﺮﻛﺎﻧﺲ وﻳﮋه،ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﺧﺘﻼل .... ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ . ﺷﻜﻞ. 4 -14. آﻧﺎﻟﻴﺰ اﻣﭙﺪاﻧﺲ www.Iran-mavad.com.
ﻣﺮﺟﻊ ﺩﺍﻧﺸﺠﻮﻳﺎﻥﻣﻬﻨﺪﺳﻴﻦ ﻣﻮﺍﺩ .... ﻦ ﺷﻜﻞ وﺟﻮد دارد اﻳﻨﺴﺖ ﻛﻪ ﻣﻨﺤﻨﻲ ﻧﺎﻳﻜﻮﺋﻴﺴﺖ ﻳﻚ ﻧﻴﻢ داﻳﺮه ﻛﺎﻣﻞ ﻧﻴﺴﺖ ﺑﻠﻜﻪ
ﻧﻴﻢ. داﻳﺮه اي اﺳﺖ ﻛﻪ ..... ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﻳﻦ ﻣﺪارﻫﺎ ﻣﻴﺘﻮان ﺑﺮآورد ﺑﺴﻴﺎر ﺧﻮﺑﻲ از ﺧﻮاص. ﺷﻴﻤﻲ ﻓﻴﺰﻳﻚ ﺳﻴﺴﺘﻤﻬﺎ ﺑﻪ
...

مقاله طیف سنجی امپدانس الکتروشیمیایی به عنوان آزمونی جدید در ...

مقاله طیف سنجی امپدانس الکتروشیمیایی به عنوان آزمونی جدید در بازرسی فنی
تجهیزات ... راهنمای دانلود فایل کامل این مقاله ... با استفاده از پرداخت اینترنتی
بسیار سریع و ساده می توانید اصل این مقاله را که ... الیاس رفیعی - دانشجوی
کارشناسی ارشد بازرسی فنی ... محمد علی گلعذار - استاد دانشکده مهندسی مواد دانشگاه
صنعتی اصفهان

فایل مقاله (PDF) - انجمن خوردگی ایران

دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، گروه مهندسی خوردگی و ...
دانشیار دانشکده مهندسي متالورژی و مواد، پردیس دانشکده های فنی، دانشگاه تهران، تهران
.2 ... با توجه به نتایج آزمون های طیف سنجی امپدانس الکتروشیمیایی و پالریزاسیون
مشخص شد که با اضافه ... مورد استفاده، بسیار بازدارنده تر از نوع کاتیونی است که
این.

ستاد ويژه توسعه فناوري نانو | اخبار | سلول‌های خورشیدی رنگدانه‌ای ...

14 ژانويه 2013 ... امروزه، پژوهش‌های بسیاری در زمینه سلول‌های خورشیدی رنگدانه‌ای دی‌اکسید ... مکانیزم
آنها را به کمک طیف سنجی امپدانس الکتروشیمیایی ( EIS ) مورد مطالعه قرار دادند. ...
مهندس امیر محمود بخشایش (فارغ التحصیل کارشناسی ارشد مهندسی مواد ... علاقمندان
می‌توانند متن کامل مقاله را در صفحات 384 تا 391 همین شماره مطالعه نمایند.

انتشارات - ripi.ir

مكانيزم‌هاي تخريب آلياژهاي مهندسي در صنايع نفت، گاز و پتروشيمي ... يك مرجع درسي
بسيار مناسب براي دانشجويان رشته‌هاي مهندسي شيمي، مهندسي نفت و يا ... طيف‌نگاري
امپدانس الكتروشيميايي ..... مرجع كامل مهندسي مخازن نفت و گاز ..... براي مطالعه
نشانه‌هاي زيستي از دستگاه‌هايي بسيار پيشرفته مانند كروماتوگرافي گازي-
طيف‌سنجي ...

فهرست و نرخ ارایه خدمات با استفاده از دستگاه - ساها

بسيار خوبي بود، فعاليتش زياد گرديده و در همه جا توسعه پيدا كند. امام خمينی)ره( ... و
آزمایشگاه های دانشگاه اقدام بسیار موثر و مناسبی است زیرا بعد از این تمام دانشجویان
و .... کشیده اند و همچنین دکتر زهرا اردبیلی و مهندس آزاده کریمی و ... برای اســتفاده
کامل از امکانات و خدمات آزمایشگاهی متناسب با .... کروماتوگرافی گازی- طیف سنجی.

مشخصات تجهیزات - دانشگاه صنعتی شاهرود

معرفی آزمایشگاه های دانشکده مهندسی معدن ، نفت و ژئوفیزیک. فصل دوم. 31. .... ماده 1-
اصول. حفظ اولویت انجام فعالیتهای تحقیقاتی اساتید و دانشجویان دانشگاه شاهرود. 1.
... رفع موانع جهت کارایی به روز دستگاه ها )تعمیرات جزیی، خرید لوازم و مواد مصرفی(.
5. ..... جهت انجام مطالعات طيف سنجی و راديومتری كانی های راديواكتيو كاربرد دارد.

ماهنامه فناوری نانو - شماره ۱۸۶ - ستاد ویژه توسعه فناوری نانو

اولين نمایشگاه تجهيزات و مواد آزمایشگاهي ساخت ایران برگزار مي شود .......... 2 ..... به
ايمنی محصوالت را بسيار با اهميت دانسته ... چنداليه، بکارگيری آلياژهای پيشرفته
مهندسی ... نانو پودرهای پويا، بسيج دانشجويی شهرستان مالير، .... در فرايندهای
الکتروشيميايی انتقال الکترون است ..... مکانيزم آن ها را به کمک طيف ســنجی
امپدانس.

اصل مقاله (2807 K) - پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران

4 مارس 2013 ... علمي، دانشجویان و فارغ التحصیالن دانشگاهي این بستر مناسب را ... زیست پلیمر؛
پلي یورتان، عمومي؛ فني و مهندسي؛ سامانه هاي نوین ... تجزیه گرمایی، طیف سنجي،
میکروسکوپي نوري و الکتروني، پرتو .... نانوساختار پلیمر رسانا و آگاهي از جزئیات
کامل ساز و کار ..... مطالعات الکتروشیمیایی و شناسایي پلیمر حاصل.

27 - پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران

استاد راهنما: فرشاد صحبت زاده | دانشجو: سمانه مطلبی ... همچنین روش-هایطیف سنجی
مادون قرمز تبدیل فوریه (FT-IR)و طیف سنجیماوراء بنفش ... دولتی - وزارت علوم،
تحقیقات، و فناوری - دانشگاه صنعتی اصفهان - مهندسی نساجی . ... گرفته و پژوهشهای
بسیاری هم که در این زمینه در حال انجام می‌باشد، هنوز یک مدل کامل و جامع .... مواد
نانوساختار (34)

مؤسسه علوم و فناوری رنگ و پوشش | شبکه دانش بنیان

زهرا رنجبر – دکترا مهندسی پلیمر – صنایع رنگ دانشگاه امیرکبیر ... در بسیاری
موارد هزینه‌های پژوهشی و تأمین تجهیزات و بکارگیری آن‌ها به حدی بالاست که ..... منابع
این کتابخانه در زمینه‌های تخصصی چون مواد رنگزای آلی و معدنی، پوشش‌های سطح و .....
تعیین میزان خوردگی به روشطیف‌سنجی امپدانس الکتروشیمیایی; دستگاه تست
مه‌نمکی ...

سايت اصلي - وبلاگ عمومی

چون کلید بسیار کار آمد و با استفاده ای برای حرفه ای هاست. ... الکترون بهبود
مکانیزم آنها را به کمک طیف سنجی امپدانس الکتروشیمیایی ( EIS ) مورد مطالعه قرار
دادند.‏.

فرهنگ اصطلاحات و واژه هاي نانوتكنولوژي

توسعة فناوری نانو به واسطة تلاش‌های دانشمندان داخلی و علاقه‌مندی دانشجویان نسبت به
... علم مواد و اصطلاحات تخصصی این رشته به دو زبان انگلیسی و فارسی می‌باشد. ....
Localized Electrochemical Impedance Spectroscopy ..... طیف سنجی الکترون اوژه
... برای انجام طراحی‌های مهندسی، و سرانجام ایجاد طرح‌های پیچیده با جزییات کامل که بدون
...

انجمن علمی مهندسی برق - الکترونیک واحد بناب - مطالب ابر NANO

این جاذب نانو متخلخل از مواد طبیعی موجود در معادن کشور تهیه شده است. ... شایان ذکر
است که تولید روغن‌های صنعتی از منابع نفتی بسیار پرهزینه است. ..... کوچکی
خاطرنشان کرد: درواقع فیلتراسیون کامل ریزگردها بدون افزایش قابل .... در مرحله بعد
الکترود اصلاح شده‌ی حاصل به روش طیف سنجی امپدانس الکتروشیمیایی (EIS) برای
مشاهده ...

Untitled - دانشگاه صنعتی شریف

»دانشکده مهندسی انرژی« شد تا فعالیت های دانشگاه صنعتی شریف در این بخش
سازماندهی .... از کانونهاي بسیار فعال آموزشي و پژوهشي دانشگاه است که توانسته است
... آزمایشگاه طراحي هندسي: امکانات آموزشي و پژوهشي الزم را براي دانشجویان ... نیرو هاي
بین مولکولي، سنتز و شناسایي پلیمرها، طیف سنجي تشدید مغناطسي هسته، سنتز.

دانشمندان ایرانی بازده سلول‌های خورشیدی را افزایش دادند | خبرنامه ...

4 ژانويه 2015 ... جزوات درسی ... خبرنامه دانشجویان ایران: محققان دانشگاه تهران توانسته‌اند بازده
سلول‌های خورشیدی را ... در سلول‌های خورشیدی حساس شونده با نقاط کوانتومی بسیار
چشمگیرتر است. ... جریان - ولتاژ، IPCE و طیف سنجی امپدانس الکتروشیمیایی بوده
است. ... بدست آورید +جدول · با تجهیزات کامل فناوری در نوروز 96 سفر کنید!

با ثریا تا ثریا - مهندسی مواد

با ثریا تا ثریا - مهندسی مواد - این وبلاگ شامل مطالب پراکنده علمی و دل نوشته هایی
ادبی ... از آنجایی¬که مواد بسپاری کاربردهای گسترده و بسیار مناسبی در زندگی
روزانه ما دارند، ..... حمیدرضا فرنوش، دانشجوی دکترای مهندسی متالورژی و مواد، مراحل
انجام این کار .... که براتون قرار دادم اصول و کاربرد های طیف سنجی امپدانس
الکتروشیمیایی.

دانلود متن کامل مقالات در رشته های مختلف بصورت رایگان از دانشگاه ...

2 ژانويه 2011 ... 4153 - تشخیص خطای امپدانس بالا در خطوط توزیع با استفاده از .... 4219 - بررسی
نگرش دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی مشهد نسبت به آموزش های مجازی (چکیده) ....
4310 - بررسی کاربرد طیف سنجی مادون قرمز در ارزیابی کیفیت درونی میوه های ......
5439 - مبانی بهسازی لرزه‌ای و کاربرد مواد مرکب در مهندسی عمران (چکیده)

مهندسی نفت - دانلود

19 ژانويه 2012 ... مهندسی نفت - دانلود - دانشگاه علوم و تحقیقات فارس|Oil & Petroleum engineering. ...
موضوعات مرتبط: دانلود، کتاب و جزوه فارسی ... عکس های بسیار زیبا از پالایشگاه ....
بررسی رفتار الکتروشیمیایی امپدانس پیگمان کرومات روی و نقش ... به روش
استاندارد داخلی با استفاده از طیف سنجی فلورسانس پرتو ایکس.

دی 1388 - مهندسی نفت

19 ژانويه 2010 ... استاد این درس دکتر عاشوری است که بسیار زیبا مباحث رو درس داده اند. ... در این پست
جزوه چاه پیمایی گذاشته شده است زحمات جناب مهندس عباس ... مرجع کامل انیمیشن های
شیمی ... اما بعضی از دروس نیز قابل استفاده برای دانشجویان رشته های مهندسی می ......
بررسی رفتار الکتروشیمیایی امپدانس پیگمان کرومات روی و نقش ...

پایان نامه های دفاع شده ی دانشگاه - دانشگاه محقق اردبیلی

14, یونس سینکی ، نسیبه, جدا سازی مواد توسط هیدروسیکلونها, مهندسی شیمی,
کارشناسی .... 85, سعادتی شرفه ،فاضل, بررسی الگوریتم های متعامد سازی کامل و
مانده مینیمال .... روان در دانشجویان سیگاری و غیر سیگاری ساکن خوابگاه دانشگاه
محقق اردبیلی ...... استفاده از طیف سنجی امپدانس الکتروشیمیایی جهت بررسی
تاثیر نانو مواد بر ...

تست تافل - مرکز توسعه علوم و فناوری پیشرفته

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شیراز - دانشکده مهندسی 1391 ... کاربرد
بسیار زیادی در صنایع مختلف و محیط های خورنده دارد، لازم است این مواد ... چهل زبان آموز
دختر و پسر که از میان دانشجویان سال سوم و چهارم رشته ادبیات و ... الکتروشیمیایی
پلاریزاسیون تافل، طیف‌سنجی امپدانس الکتروشیمیایی و موت-شاتکی بررسی شده
است.

برنامه و سرفصل دروس عمران - دانشگاه علم و صنعت

مهندسی سواحل، بنادر و سازه های دریایی .... ارشد عمران انتظار می رود در طرح های عمرانی مهم
کشور نقش بسیار موثر داشته و ... دانشجو می تواند از تمامی بسته های دروس اختیاری
مربوط به گرایش تحصیلی خود درس اخذ ..... اقتصاد سنجی ...... تخریب با مواد
شیمیایی و منبسط شونده ...... روش های تحلیل ایین نامه ای در برابر زلزله از جمله روش
های طیفی.

دانلود – حفاظت از خوردگی

21 فوریه 2017 ... استفاده از این نرم افزار به مهندسین و دانشجویان رشته ی خوردگی که با صنایع ... های
بریتانیا در بسیاری از دانشگاه های برتر دیگر نقاط جهان نیز تدریس می گردد. ...
خوردگی و حفاظت از مواد و همچنین کسانی که پایان نامه، پاورپوینت، جزوه، کتاب، ... این
نوشتار مقدمه ای بر نظریه ی طیف سنجی امپدانس الکتروشیمیایی (EIS) ...

کتاب آزمون های عمران کارشناسی نظام مهندسی پاسخنامه تشریحی

... باعث سهولت بسیاری از خریداران کتاب شده است چرا که کلیه سرفصل های کتاب
تایپ ..... ویتاکو، دکتر بیژن اعتمادی، نشر دانشگاه شیراز،اصول علم مواد (خواص و
مهندسی .... اصفهان،تشریح کامل مسائل شیمی عمومی مورتیمر ، کامران مهدیانی ، دانشجو،
فرایند ... یاوری،انتشارات فرهنگیان،طیف سنجی امپدانس الکترو شیمیایی(EIS) ،
میرقاسم ...

بایگانی‌ها مواد - یافام - دانلود فایل ، پاورپوینت ، جزوه ، نمونه سوال ، مقاله ،

جزو درس علم مواد جزو درس علم مواد ویژه دانشجویان متالورژی، مکانیک،مهندسی پزشکی،
صنایع ... 41 صفحه میباشد به بررسی کامل ریخته گری دايكست و ماشین های آن
پرداخته و در .... دهي فلزات در حالت نيمه جامد در سالهاي اخير بسيار مورد توجه قرار
گرفته است. ..... خوردگي شيف بازها توسط طيف نگاري الكتروشيميايي امپدانس مورد
بررسی قرار ...

همه دانشکده ها - سامانه بانک اطلاعات پایان نامه - دانشگاه آزاد اسلامی واحد ...

34, صحت سنجی روش الگوریتم ژنتیک برای تعیین ضریب بار بحرانی ..... 250,
مقایسه میزان رضایت دانشجویان از وب سایت دانشکده علوم گردشگری دانشگاه علم و
فرهنگ و .... 332, طراحی و شبیه‌سازی مرجع ولتاژ با توان بسیار پایین و مقاوم در
برابر ...... 554, بررسی راهکارهای استفاده از مواد بازیافتی با رویکرد پارامتریک در
طراحی ...

ليست پايان نامه - دانشكده فني و مهندسي - دانشگاه اصفهان

1, ضميمه, وضعيت, سال دفاع, استاد راهنما, نام دانشجو, عنوان پايان نامه, شماره راهنما .....
1376, مهندس محمدرضا رشادي نژاد, جلواني، حجت, آشنائي كامل با سيستم عامل يونيكس و
..... محسني، تقي- كريم، محمد علي, سيستم رايانه اي شركتهاي حمل و نقل مواد نفتي, 1/
297 ...... طراحي سيستم طيف نمائي امپدانس الكتروشيميائي بر مبناي تبديل فوريه
با ...

جستجو در مقالات دانشگاهی و کتب استادان دانشگاه فردوسی مشهد

... های بزرگ در کنترل امپدانس, مهندسی مکانیک مدرس, دوره (17), شماره (1), سال (2017-4
), ..... ارزیابی شوک‌های قیمت نفت و نرخ ارز بر قیمت مواد غذایی در مناطق شهری ایران, ....
در دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد, دانشگاه علوم پزشکی سبزوار, دوره (23), شماره (4),
...... کیفیت سنجی سریع دانه انار با استفاده از طیف سنجی مرئی/ مادون قرمز نزدیک, ...

معرفی و دانلود کتابهای خوردگی و حفاظت از مواد

2 آوريل 2016 ... فرآیند حفاظت از تجهیزات صنعتی در برابر خوردگی، امری بسیار حیاتی ... 24-
کاربرد طیف سنجی امپدانس الکتروشیمیایی در خوردگی ... استفاده از این کتاب
میتواند برای مهندسین و کارشناسان صنایع و همچنین محققان و دانشجویان مفید باشد. ...
راه اندازی و توضیح کامل روش ارزیابی پتانسیل در فواصل کوتاه میباشد.

مقاله بتن انواع آن در word | جستجو | خبر 96 - khabar96.ir

تحقیقی کامل پیرامون انواع مختلف انواع سنسور ها برای شما عزیزان تدارک ... این
پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده استتوجه : در صورت ...
این نوشتار مقدمه ای بر نظریه ی طیف سنجی امپدانس الکتروشیمیایی (EIS) است و تا
حد ... مقاله انواع کمپرسورها، مزایا و معایب – مهندسی مکانیک .... در این مقاله که بسیار
کامل

فهرست کتابهاومنابع آموزشی تا950512.xls - مدیریت آموزش و توسعه ...

162, 7372, 1392/11/28, تعمیر و نگهداری تجهیزات الکتریکی (جزوه اموزشی) . ......
واژگان بهداشت محیط شامل واژه های تخصصی برای دانشجویان بهداشت محیط - انگلیسی-
فارسی ... 415, 4299, 1388/01/30, راهنمای جامع انتخاب مواد مهندسی, جیمز ف. ...... 1782,
7105, 1392/10/30, طیف سنجی امپدانس الکتروشیمیایی(EIS) مبانی و کاربردها ...

مقاالت تخصصی - خانه - دانشگاه صنعتی امیرکبیر

دانشگاه امیرکبیر دانشجو می گرفت و به طبع جمعیت مهندسی پلیمر ..... استخراج و
مقادر بسیار کمی از مواد معدنی نیز در دیواره سلولی الیاف ..... به طور کامل در 8رئولوژی
سوسپانسیون ها با ذرات آنیزوتروپیک ...... طیف سنجی امپدانس الکتروشیمیایی (به
انگلیسی: Electrochemical Impedance Spectroscopy) یکی از روش های بررسی
سرعت.

پايان نامه هاي دانشجويي - PWUT.AC.IR

پايان نامه هاي تحصیلی دانشجويان. لیست پايان نامه هاي تحصيلي دانشجویان ......
م‍ح‍اس‍ب‍ه‌ و رف‍ع‌ خ‍طاه‍ای‌ ات‍ص‍ال‌ ک‍وت‍اه‌ ب‍ا ام‍پ‍دان‍س‌ ب‍زرگ‌ در ش‍ب‍ک‍ه‌ه‍ای‌ ت‍وزی‍ع‌, ی‍وس‍ف‌ ،
لاری‍م‍ی‌ ..... از زل‍زل‍ه‌ ه‍ای‌ م‍خ‍رب‌ گ‍ذش‍ت‍ه‌ در م‍ن‍اطق‌ ب‍ا خ‍طر ن‍س‍ب‍ی‌ ب‍الا و ب‍س‍ی‍ار ب‍الا(م‍طال‍ع‍ه‌
م‍وردی‌ س‍اخ‍ت‍گ‍اه‌ ...... ت‍ع‍ی‍ی‍ن‌ طی‍ف‌ طراح‍ی‌ ش‍ت‍اب‌ اف‍ق‍ی‌ زم‍ی‍ن‌ ب‍رای‌ خ‍اک‌ ن‍وع‌( Iب‍س‍ت‍ر
س‍ن‍گ‍ی‌ )ای‍ران‌ و ...

مقاله رایگان آشنایی با فرش ترکیه در word | جستجو | ياس - صفحه اصلي

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده استتوجه : در صورت
مشاهده بهم ریختگی احتمالی .... دانلود رایگان مقاله مدارهای الکتریکی – مهندسی برق ....
این نوشتار مقدمه ای بر نظریه ی طیف سنجی امپدانس الکتروشیمیایی (EIS) است و تا
حد امکان از تئوری های ..... گزارش کارآموزی شرکت پخش مواد غذایی + دانلود کامل + word
.

علم مواد - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

علم مواد (به انگلیسی: Materials Science ) یا مهندسی و علم مواد یک حوزهٔ میان رشته‌ای
است که در آن رابطهٔ بین ساختار و خواص مواد به منظور طراحی مواد جدید برای پاسخگویی
...

خرداد ٩٠ - تجهیزات پزشکی -بیوتکنولوژی-برق -الکترونیک

1 ژوئن 2011 ... فشارسنج پزشکی انواع و اقسام بسیاری دارد اما دو نوع فشارسنج جیوه‌ای و .... درموارد
قطع عضو به دلیل ضربه ممکن است سرخرگ به طور کامل و شدید منقبض شده و .....
بعضی مواد امپدانس الکتریکی بالایی دارند درحالیکه بعضی دیگر امپدانس ...... طیف
سنجی MR ، که اطلاعات اضافی را از فعالیت های شیمیایی سلولی بدن به ...

دانشگاه شهید باهنر کرمان » پورتال اعضاء هیئت علمی » دکتر مريم ...

عضو هيات علمی بخش مهندسی مواد, از از مهر ۱۳۷۷ تا کنون ... امکان سنجی ایجاد پوشش های
سرامیکی روی فولادها به روش پلاسمای الکترولیتی. خاتمه یافته, تا ۱۳۸۶ ...
دکترمریم احتشام زاده, مقدمه ای بر کاربرد طیف نگاری امپدانس الکتروشیمیایی در
مطالعة خوردگی ..... هفتمین سمینار علمی-دانشجویی مهندسی مواد و متالورژی, اصفهان,
۱۳۸۶ ...

سرفصل بازنگري شده مهندسي پزشكي مقطع - برنامه ریزی آموزشی

دانشجو. می. تواند. یک درس خود را از سایر. گرایش. های. مهندسی پزشکی با سایر ..... مواد
قابل. کاشت در بدن. 3. -. 48. 48. BME324. طراحی و خواص سطحی مواد در ...... نیوتنی،
غیر نیوتونی، کامل، معادالت ناویه استوک، اویلر، قضیه کلوین، جریان ......
فتواکوستیک، انحراف فتوگرمایی، فلورسان، سایه نگاری، طیف نگاری رامان و تداخل
سنجی. -6.

پایان نامه های مهندسی مجدد(94-93) - ترجمه کده مرجع مقالات تخصصی

ترجمه مقاله مهندسی مواد (۱) ...... استاد راهنما: سمیه حسن پور دربان | دانشجو: حسین
تبادکانی ... پروژه های مهندسی مجدد در سازمان های ایرانی عمدتاً به طور کامل اجرا نشده یا
با ..... خاک برای برآورد نشست تحکیمی امری بسیار مهم در مهندسی ژئوتکنیک می‌
باشد. ...... از آزمون‌های پلاریزاسیون پتانسیودینامیک و طیف‌سنجی امپدانس
الکتروشیمیایی ...

کتاب رایا: للبیت

او علاوه بر در نظر گرفتن سهولت تهیه مواد اولیه ، برای نزدیک ترکردن طعم این غذاها به
... کتاب مقدمه ای بر مهندسی شیمی ، یک مرجع بسیار مناسب و ساده برای مهندسین شیمی
... علاقه مندان بخصوص دانشجویان رشته های مهندسی شیمی و مهندسی نفت قرار گرفته
است. ... طیف سنجی تبدیل فوریه مادون قرمز (FT-IR); میکروسکوپ نیروی اتمی (AFM)
...

پایان نامه ها - ResearchGate

دانشـجویان در رشـته های مهندسـی بیوپزشـكی، مهندسـی شـیمی، علوم دارویی و سـایر ....
نانـو مـواد در عیـن حـال آینـده بسـیار روشـنی در زمینـه های داروسـازی، هدف قرار دادن سـرطان
..... ایکـس )XRD(، آنالیـز حرارتـی )DTA/TGA(، طیـف سـنجی مـادون قرمـز )FT-IR(، ......
امپدانـس الكتروشـیمیایی در محلـول سـولفوریك اسـید 1 مـوالر ارزیابـی شـد.

دانلود مقاله مبانی کامپیوتر برنامه نویسی در word | جستجو | تی وی 28

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده استتوجه : در صورت
... این نوشتار مقدمه ای بر نظریه ی طیف سنجی امپدانس الکتروشیمیایی (EIS) است و
تا ... مشخصات مقاله عنوان کامل بررسی کارآیی نیروگاههای انرژی های تجدید پذیر
فرمت فایل .... مقاله ترجمه شده در باره محیط محاسبات ابری علمی کارآمد برای شبیه
سازی مواد ...

دانشکده مهندسی مواد - دسترسی و دانلود پایان نامه های ارشد - blogfa.com

پایان نامه کارشناسی ارشد خوردگی و حفاظت از مواد .... 4-1-2 آزمون طیف سنجی امپدانس
الکتروشیمیایی… ... برای دانلود متن کامل پایان نامه اینجا کلیک کنید ... و کلام
معصومین(ع) بسیار رفیع و تبیین وتحلیل آن ضروری و از اهداف مهمّ تحقیق است. ....
تحصیلی دانشجویان دانشکده های مهندسی معدن و صنایع و مدیریت دانشگاه صنعتی
شاهرود.

ﻫﺎ - انتشارات اندیشه سرا

ﻣﺨﺎﻃﺒﯿﻦ اﯾﻦ ﮐﺘﺎب را ﻃﯿﻒ وﺳﯿﻌﯽ از ﻋﻼﻗﻪ .... ﻣﻮاد ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ. ﻓﺼﻞ دوم. : راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ. ﻫﺎي ﻋﻤﻮﻣﯽ و ﮐﺪﻫﺎي ﻣﻮاد
ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ. راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ. ﻫﺎي ﻋﻤﻮﻣﯽ. ﮐﺪﻫﺎي. R. وS ...... ﺳﻄﺢ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﻣﻌﻤﺎري و ﻋﻤﺮان و اﻋﺘﻼي
ﻋﻠﻤﯽ ﮐﺸﻮر ﺑﺮدارم و ﺑﺎ اﻣﻌﺎن ﻧﻈﺮ ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺿﻮاﺑﻂ ذﮐﺮ ..... ﺗﻤﯿﺰي ﺧﯿﻠﯽ ﮐﺎﻣﻞ ﺑﺎ اﺑﺰارﻫﺎي دﺳﺘﯽ ﯾﺎ ﻗﺪرﺗﯽ.
St3. 2-2-4- ...... ﺳﻨﺠﯽ. /. اﻣﭙﺪاﻧﺲ ﺳﻨﺠﯽ . 3. ﮐﺎرﺑﺮد ﺑﯿﻮﺳﻨﺴﻮرﻫﺎي اﻟﮑﺘﺮوﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ . 1.3. ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ و ﺗﺸﺨﯿﺼﯽ
.2.3.

مهندسی و علم مواد( Material Science & Engineering) [آرشيو ...

1 دسامبر 2008 ... دوستان عزيز اين تاپيک رو باز کردم تا مهندسين، دانشجويان و همه کسانی که ... مشاهده
نسخه کامل : مهندسی و علم مواد( Material Science & Engineering) ...... میکروآنالیز ،
طیف‌سنجی رزونانس مغناطیسی هسته‌ای (NMR) و رزونانس چهار قطبی ...... گرفته‌اند
همچنین استفاده از الکتروشیمی در نانو تکنولوژی بسیار مورد توجه بوده ...

دانلود خلاصه مقالات نهمین کنگره بین المللی سرطان پستان (1392)

ﭘﮋوﻫﺸﯽ، آﻣﻮزﺷﯽ و درﻣﺎﻧﯽ ﺟﻬﺖ اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻬﺘﺮ ﺑﻪ ﻫﻤﻮﻃﻨﺎن ﮔﺮاﻧﻘﺪر و ﻫﻤﯿﻨﻄـﻮر داﻧﺸـﺠﻮﯾﺎن ..... و ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان
. : ﻣﻬﻨﺪس ﺣﺠﺖ اﺣﻤﺪي ﻧﮋاد ...... ﺑﯿﻤﺎران ﺧـﺎﻧﻢ ﻣﺒـﺘﻼ ﺑـﻪ ﺳـﺮﻃﺎن ﭘﺴـﺘﺎن ﮐـﻪ اﻃﻼﻋـﺎت ﭘﺮوﻧـﺪه اي اﯾﺸـﺎن ﮐﺎﻣـﻞ
ﺑـﻮده و داراي ﭘﺎﺳـﺦ ..... ﺳﺮﻃﺎن ﭘﺴﺘﺎن ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. ﻣﻮاد و روش. : اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌ. ﻪ. روي رده ﺳﻠﻮﻟﯽ. T47D. ﺳﺮﻃﺎن
ﭘﺴﺘﺎن اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ. ...... ﮐﺎرﺑﺮد ﻃﯿﻒ ﺳﻨﺠﯽ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻓﻮرﯾﻪ ﻣﺎدون ﻗﺮﻣﺰ ﺗﺠﻬﯿﺰ ﺷﺪه ﺑﺎ ﺑﺎزﺗﺎﺑﺶ ﮐﻠﯽ ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﻓﺘـﻪ (.

دانشجو يار - Archive: 1395-05-4

25 جولای 2016 ... در حال حاضـر بسـیاری از شهرهای کشور با مسأله ای به نام بافتهای فرسوده مواجه هستند .
... بازرگانی ، فرهنگی ، اداری وتفریحی ; بسـتگی کامـل بـه شبکه ارتباطی حمل و
نقل دارد. ... برای مثال بعضی از حسابداران به مواد مالیاتی مانند موسسات توصیه ای ......
سازی بدن، توسط طیف سنجی امپدانس الکتروشیمیایی بررسی شد.

پاورپوینت بازرسی رنگ و پوشش

دانلود فایل کامل پاورپوینت هارد دیسک · برترین پکیج بررسی نارسایی هاي آیین
نامه ... سفارش سی دی تدریس کامل درس ریاضی عمومی دو بهمراه هدیه(معادلات دیفرانسیل).

مشاهده فایل PDF - شرکت فولاد مبارکه اصفهان

می باشــد، مقاله هــا نســبت بــه کتاب هــا حجــم بســیار کمتــری. دارنــد و لــذا در یــک
..... درهرصـورت اگـر نابجایی هـا نتوانند به صـورت کامل تجزیه شـوند،SFE. افزایـش می
یابد. ...... 1- دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مواد )خوردگی و حفاظت از مواد(، دانشکده.
مهندسی مواد، .... طیــف ســنجی امپدانــس الکتروشــیمیایی موضعــی )LEIS(،.
پتانســیل ...

مهندس سجاد شفیعی - وب سایت جامع دانش قابل استفاده برای دانشجویان و ...

جزوه مقاومت مصالح (1) ... اتفاق می افتد که سیال در مسیر حرکت( به خاطر همراه داشتن
مواد زائد و به صورت ... بررسی رفتار الکتروشیمیایی امپدانس پیگمان کرومات روی و
نقش محافظتی آن به ... های هتروژن به روش استاندارد داخلی با استفاده از طیف سنجی
فلورسانس پرتو ایکس .... در پروسه‌های ارزیابی مهندسی، این مرحله بسیار حیاتی بود.

شهریور 1392 - علمی - blogfa.com

این تئوری بیان می‌دارد که تمام مواد از واحدهای بسیار کوچکی به نام اتم تشکیل شده‌اند.
... این نظریه که از دیدگاه ریاضی پیچیده‌است، شرح کامل فیزیکی علم شیمی است. ...
یکی از مشخصه‌های علم شیمی و مهندسی شیمی، شناخت علم مواد و مهندسی مواد است که در ...
طیف‌سنجی مولکولی، شیمی آلی فلزی، , شیمی فیزیک آلی از دیگر واحدهای درسی مهم ...

کارنامه توسعه فناوری هیدروژن و پیل سوختی - HFCC

مرکز تحقیقات مهندسی اصفهان )پژوهشکده مواد و انرژی اصفهان( .... غشاهای نانو
کامپوزيتی تهیه شده رفتار گرمايی بسیار مناسبی )MnTiO3 , BaZrO3)با نانو
پودرهای هیگروسکوپیک ..... لذا پیگیری هدف رسیدن به مرحله بلوغ کامل فناوری پیل
سوختی پلیمری در کشور از ...... داده های طیف سنجی امپدانس الکتروشیمیايي در
پتانسیل 0/5.

خلاصه کتابهای مرجع در رشته های مهندسی - دپارتمان مشاوره پایان نامه های ...

از ویژگی‌های بارز این نرم‌افزار، حل مسائل در زمینه‌های بسیار متنوع، حل میدان‌های ... هدف
از نگارش این کتاب، آشنایی دانشجویان، مهندسان، صنعت‌گران، محققان و ... را برای
استفاده ی طیف‌های مختلف خوانندگان در بر می‌گیرد. .... همچنین هزینه‌های مواد خام و انرژی
لازم برای تبدیل این مواد به همراه هزینه‌های دستمزد برای ...... بیوسنسورهای پتانسیل
سنجی.

الکترولیز پلاسما برای مهندسی سطح (2) - تبلیغات متنی

منبع : حفاظت از خوردگیالکترولیز پلاسما برای مهندسی سطح (2) ... خوردگی اصطلاحی
است که به فساد فلزات از طریق ترکیب فلز با اکسیژن وسایر مواد شیمیایی انجام می
شود. .... پلاریزاسیون خطی و طیف نگاری امپدانس الکتروشیمیایی (EIS)دردمای محیط
انجام .... این مسأله در کشورهای در حال توسعه و در کشورهای حاشیه خلیج فارس بسیار ...

دریافت این شماره - انجمن آهن و فولاد ایران

و کاهش محصوالت آالینده محیط زیست بسیار مهم است و تحقیقات نسبتاً وسیعی ... این
مقاله نتایج مربوط به 22 کوره پیوسته و ناپیوسته را که بطور کامل ...... دانشجوی
کارشناسی ارشد گروه مهندسی مواد، دانشگاه صنعتي سهند تبریز. مقدمه ...... خوردگی
پوشش به کمك منحنی های پالریزاسیون و امپدانس الکتروشیمیایی مورد بررسی و
مطالعه قرار ...

پاورپوینت بازرسی رنگ و پوشش

12 ژانويه 2017 ... ... شیمی , رمز نشانه ریز کانتر استریک , دانلود اهنگ دشتی بیا مادر بکن شیرت حلالم
, متن کامل من خاطرخواه امام حسن عسکریم , انشا ذهنی درباره رودخانه ...

فروشگاه فایل های پرفروش دانشجویی

5314, پاورپوینت رشته عمران - سازه های فضاکار - بسیار جامع و کامل. ..... پاورپوینت
بررسی سطح عملکرد قابهاي کوتاه مهاربندي شده با بادبند دروازه اي به روش طیف . ...
مهندسی معکوس - ایران دانشجو iran-daneshjoo.ir/Post/37324?u=admin ذخیره شده
مقاله ...... پاوپوینت حسابداری مواد و بهای تمام شده آن (فصل ششم) در81 اسلاید می باشد
.

Dr Khorshidi - شیمی فیزیک

22 جولای 2013 ... دانلود جزوه و کتاب برق .... به‌دلیل تنوع بسیار زیاد ترکیبات گوگردی در سوخت‌ها
جداسازی آن‌ها با ... علاقمندان می‌توانند متن کامل مقاله را در صفحات 376 الی 384 همین
شماره ..... از طیف سنجی امپدانس بر روی سلول های متحرک کلیوی جنینی انسان، سلول
..... موسی فرهادیان دانشجوی کارشناسی ارشد پژوهشگاه مواد و انرژی موفق در ...

کتابهای خارجی استانداردهای مهندسی 2009 – مقالات نایاب – طزهای ...

13 مه 2010 ... جهت مشاهده لیست کامل منابع موجود و ارائه درخواست خود به آدرس زیر ...... Springer
Verlag http://tinyurl.com/hotfile-com-IRDADEH مواد و روش ها هوش مصنوعی در علوم
محیط ...... پزشکی و کتاب های درسی (Textbook جراحی برای دانشجویان دندانپزشکی) ،
...... Chemical & Biochemical Engineering ( Electrochemical Impedance

تدریس خصوصی شیمی الی پیشرفته - ایران مدرس

تدریس توسط دانشجویان برتر دانشگاه صنعتی اصفهان -شریف-امیر کبیر و دانشگاه
تهران ... فیزیک،شیمی محاسباتی،طیف سنجی امپدانس الکتروشیمیایی و ارائه دوره
ویژه ... تدریس خصوصی شیمی الی دکتری شیمی الی پیشرفته طیف سنجی آلی
دکتری ... جزوه و یادداشت برداری در کلاسهای تدریس ریاضی و موفقیت در یادگیری
ریاضی.

صفحه بعد - فقط مشاوره پایان نامه کارشناسی کاردانی سمینار پروپوزال ...

5 ژانويه 2015 ... آنالیز طیفی آشفتگی و نقش آن بر پروفیل های سرعت جریان Fulltext 2. ... بررسی
عوامل مؤثر بر انتخاب رشته دانشجویان مهندسی مکانیک دانشگاههای ...... ارزیابی
خصوصیات کمی و کیفی آرد کامل سنجد به منظور غنی سازی مواد غذایی Fulltext ......
UREA اعمال شده روی فولاد ساده کربنی توسط امپدانس الکتروشیمیایی Fulltext

۹۰/۰۱/۰۱ - ۹۰/۰۱/۳۱ - Electrical - blogfa.com

Electrical - مهندسی برق. ... امپدانس ارائه شده توسط خازن طبيعتا بسيار كم و مقاومتي
است. ..... ساخت و تولید موتورهای جت را در طیف گسترده ای شامل موتورهای نظامی، تجاری
، مسافربری و غیره انجام داده و ..... یک جزوه کامل در باره ابزار دقیق پیشرفته,
پتروشیمی تبری ... مجموعه مقالات برگزیده در هشتمین کنفرانس دانشجویی مهندسی
برق ایران.

(KF) IranNano Articles (Academic)

بخش دانشجویی ..... الکتروشیمیایی. -9. -4. 2 .... در نهایت مواد منظم در برد بلند مانند
بسیاری از فلزات و آلیاژها، نیمه. هادی ... توان ساختاری ساخت و ادعا کرد این ساختار یک
کریستال کامل است. ...... و طیف سنجی رامان و تبدیل فوریه مادون قرمز ..... آینده وابسته
به ساخت مواد نانومتخلخل مهندسی شده و کنترل شده برای کاربردهای موردنظر است.

سایت پایان نامه | مرجع دانلود پایان نامه با فرمت ورد - متن کامل - همه رشته ...

پایاننامه کارشناسیارشد مهندسی مدیریت مواد .... 4-1-4- آزمون میکروسختی و زبری
سنجی… ... 4-3-2- آزمون امپدانس الکتروشیمیایی جهت ارزیابی رفتار خوردگی… .....
بر الگوی باور بهداشتی در دانشجویان پسر دانشگاه علوم پزشکی گیلان سال 1389 ...
علمی زمین شناسی و ژئوتکنیکی به شرح فوق بسیار ضروری و اجتناب ناپذیر می
باشد .

Comparison of Landform Classifications of Elevation, Slope, Relief ...

بررسی اثر افزودن آرد کامل سویا وتغییرات دمای خشک کن بر ویژگی‌های حسی و ....
تحلیل مؤلفه‌‌های رفتار مصرف‌کنندگان پیرامون ضایعات مواد غذایی در شهر تهران ... به
کار گیری روشهای پیش‌پردازش داده های حاصل از طیف سنجی مرئی/ مادون قرمز نزدیک در
...... و عددی فرآیند جدید اطوکشی محدود‌شده با قابلیت حصول کاهش ضخامت بسیار بالا.

قالب WHMCS حرفه ای مترونیک

برنامه ای برای آموزش برنامه نویسی در vb.net با پایگاه داده sql server

سورس برنامه n وزیر در vb.net با رابط گرافیکی

سورس مثلث خیام(پاسکال) در vb.net

حل معادلات غیر خطی به کمک روش نیوتون رافسون در نرم افزار متلب (به همراه کد MATLAB)

قالب زیبای مجله خبری و فروشگاه ووکامرس فارسی 2

آموزش وردپرس از مبتدی تا حرفه ای - WordPress-Training

قالب مجله خبری وردپرس و فروشگاه ووکامرس فارسی

در این کتاب شما میتوانید بدون دانش کد نویسی سایت خود را بسازید . مخصوص افراد مبتدی تا حرفه ای

کد روش Bairstow در MATLAB

قالب شرکتی پیامک و کانون آگهی

قالب مذهبی

سورس نرم افزار تشخیص چهره به زبان VB.NET

پاور پوینت OHSAS 18001

برشور ایمنی چاله سرویس تعمیرگاه ها

داروشناسی