دانلود رایگان

دانلود مقاله کامل درباره انتقال گرما به وسيله نانو سيالات - دانلود رایگاندانلود رایگان نانوسیالات متشکل از سوسپانسیونی از نانو ذرات جامد یا فیبر ها با اندازه کمتر از nm 100 در یک مایع پایه می باشد در واقع بخش خوب ذرات جامد در یک مای

دانلود رایگان دانلود مقاله کامل درباره انتقال گرما به وسيله نانو سيالات لينک پرداخت و دانلود *پايين مطلب*
فرمت فايل:Word (قابل ويرايش و آماده پرينت)
تعداد صفحه: 80


انتقال گرما به وسيله نانو سيالات
چکيده :
اخيراً استفاده از نانوسيالات که در حقيقت سوسپانسيون پايداري از نانو فيبر ها و نانورزات جامد هستند به عنوان راهبردي جديد در عمليات انتقال حرارت مطرح شده است .
تحقيقات اخير روي نانو سيالات ، افزايش قابل توجهي را در هدايت حرارتي آنها نسبت به سيالات بدون نانوزات ديا همراه با ذرات بزرگتر (ماکرو ذرات) نشان مي دهد . از ديگر تفاوت هاي اين نوع سيالات ، تابعيت شديد هدايت حرارتي از دما ، همچنين افزايش فوق العاده فلاکس حرارتي بحراني در انتقال حرارت جوشش آنهاست .
بيشترين افزايش هدايت حرارتي در سوسپانسيون نانو لوله هاي کربني گزارش شده از اين رو توجه بسياري از دانشمندان در سالهاي اخير به استفاده از انواع نالوله ها در سيالات انتقال دهنده حرارت متمرکز شده است .
نتايج آزمايشگاهي بدست آمده از نانوسيالات نتايج قابل بحثي است که به عنوان مثال مي توان به انطباق نداشتن افزايش هدايت حرارتي با تئوري هاي موجود اشاره کرد . اين امر نشان دهنده ناتواني اين مدلها در پيش بيني صحيح خواهي نانوسيال است . بنابر اين براي کاربردي کردن اين نوع از سيالات در آينده و در سيستم هاي جديد ، بايد اقدام به طراحي ، ايجاد مدلها و تئوري هايي شامل اثر نسبت حجم به سطح و فاکتورهاي سياست نانوذره و تصحيحات مربوط به آن کرد .
اين تحقيق شامل بررسي خواص استثنايي نانوسيالات شامل هدايت حرارتي بيشتر نسبت به سوسپانسيون هاي معمولي ، رابطه غير خطي بين هدايت و غلظت مواد جامد و بستگي شديد هدايت به ما و افزايش شديد فلاکس حرارتي در منطقه جوشش مي باشد .
اين خواص استثنايي ما را به توليد نانوسيال در مقياس بزرگ و به شکل پايدار و هموژن سوق مي دهد روش ساخت نسبتاً ساده و ويسکوزيته قابل قبول نيز باعث شده تا اين سيالات به عنوان يکي از مناسب ترين و قوي ترين انتخاب ها در زمينه سيالات خنک کننده مطرح شوند .
بنابر اين ما درصد معرفي مدلهائي کاربردي براي پيش بيني خواص حرارتي نانوسيالات با توجه به فاکتورهاي شکل و اندازه ، نسبت سطح به حجم و پارامتر هاي سياليت نانوذرات ، برآديم .
متاسفانه به علت عدم انطباق افزايش هدايت حرارتي باتئوري هاي موجود به علت ناتواني اين مدلهاي در پيش بيني خواص نانوسيو به منظور کاربردي کردن اين نوع از سيالات در آينده بايد اقدام به طراحي و ايجاد مدل و تئوري هايي مناسب تر و واقعيت گراتر بپردازيم .
در نهايت با توجه به نتايج تئوريکال و آزمايشگاهي خصوصيات انتقال حرارتي را براي فلزاتي نظير Au,Ag,Cu و اکسيدهاي فلزي مثل Cuo و شبه کامپوزيت هاي پليمري از نانولر هاي کربني پر شده در سيالات پيله متداول نظير آب دي يونيزه ، اتيلن گليکول و تولومن و ... را مورد اندازه گيري و مقايسه قرار داريم بيشترين افزايش هدايت در سوسپانسيون نانو لوله هاي کربني با مقدار 250% افزايش در سيال پايه روغن گزارش شده است که بسيار قابل توجه است .
با توجه به مطالب مطرح شده در اين تحقيق آينده اي بسيار درخشان در مديريت دمائي صنعت قابل انتظار است .
مقدمه
سيستم هاي خنک کننده ، يکي از مهم ترين دغدغه هاي کارخانه ها و صنايعي مانند ميکروالکترونيک و هر جايي است که به نوعي با انتقال گرما رو به رو باشد با پيشرفت فناوري در صنايعي مانند ميکرو الکترونيک که در مقياس هاي زير صد نانومتر عمليات هاي سريع و حجيم با سرعت هاي بسيال بالا (چند گيگاهرتز) اتفاق مي افتد و استفاده از موتوهايي با توان و بار حرارتي بالا اهميت بسزائي پيدا مي کند ، استفاده از سيستم هاي خنک کننده پيشرفته و بهينه ، کاري اجتناب ناپذير است . بهينه سازي سيستم هاي انتقال حرارت موجود ، در اکثر مواقع به وسيله افزايش سطح آنها صورت مي گيرد که همواره باعث افزايش حجم واندازه اين دستگاهها مي شود ، لذا براي غلبه بر اين مشکل به خنک کننده هاي جديد و موثر نياز است و نانو سيالات[1]به عنوان راهکاري جديد در اين زمينه مطرح شده اند .
نانوسيالات متشکل از سوسپانسيوني[2]از نانو ذرات جامد يا فيبر ها با اندازه کمتر از nm 100 در يک مايع پايه مي باشد در واقع بخش خوب ذرات جامد در يک مايع عموماً به نام سوسپانيسون کلوئيدال شناخته مي شوند . سيستم هاي کلوئيدال بسيار کاربرد دارند آنها در طبيعت در سلولهاي زنده ديده مي شود همچنين در بسياري از واکنش هاي شيميايي حضور دارند در بسياري از سيستم ها واسطه پايه آب بوده و ذرات به صورت ماکرو مولکولها يا توده اي از مولکولها مي باشند کلوئيدها به خاطر خصوصيات رئولوژيکالشان بسيار مورد توجه مي باشد آنها رفتار برشي[3] جالبي از خود بروز مي دهند بسته به سرعت برش ، ضخامت و نازکي برشي مي تواند مشاهده شود نازکي به يک کاهش در سيکوزيته موثر بر مي گردد و ضخامت ناشي از افزايش در وسيکوزيته موثر مي باشد .
مطالعه انتقال حرارت در جامدات بخش شده در مايعات در سالهاي اخير صورت گرفته ايوجا[4] نشان داد که سوسپانسيون هاي پلي استايرن در ابعاد زير ميکروني در محلول گليسرين انتقال حرارت را افزايش مي دهد يک مانع اصلي در استفاده از چنين ذرات ميکروني افزايش خوردگي و سايش در سيسم هاي مهندسي مي باشد . با پيدايش نانوتکنولوژي . استفاده از نانو ذرات باعث ايجاد يک سيستم کلوئيدال پايدار گرديد که بعدها به نام نانو سيالات شناخته شد . بر خلاف سوسپانيسون هاي ميکرو ابعاد بخش نانويي مي تواند سيستمي با استخکام بالا تشکيل دهد از اين خاصيت در سيستم هايي که يک سيال براي انتقال انرژي مطرح است ، استفاده مي شود . اولين افزايش انتقال حرارت با نانوذرات به وسيله ماسودا[5]در ژاپن گزارش شد . گروه تحقيقاتي او اعلام کردند که هدايت دمائي [6]سوسپانيسون فوق ريز از آلومينه سليکا و اکسيدهاي معدني ديگر در آب به يک مقدار قابل توجه حداکثر %30 براي يک کسر جمعي %4.3 خواهد رسيد در همان شرايط فاکتور اصطکاک تقريباً چهار برابر خواهد شد . در ايالات متحده چوي[7]آزمايشگاه تحقيقاتي آرگون[8] يک کلاس جديد از مهندسي سيالات با تحت عنوان فوق انتقال دهنده هاي حرارتي را در سال 1995 را ايجاد کرد و واژه نانوسيال نيز براي اولين بار توسط چوي به کار برده شد . ونگ[9]نيز آزمايشاتي در زمينه هدايت حرارتي براي آلومينا و اکسيرس با استفاده از سيال پايه آب واتيلن گليکول انجام داد . او مشاهده کرد که افزايش هدايت دمائي با کاهش سايز ذره بيشتر خواهد شد . اين افزايش متناسب با کسر جمعي ذره ، در سيال پايه مي شد . او براي ذرات آلومينا حداکثر افزايش %12 در يک کسر جمعي %3 و افزايش وسيکوزيته %30-20 را مشاهده کرد او پي برد که وسيکوزيته يک بستگي درجه دوم به کسر جمعي %3 و افزايش وسيکوزيته %30-20 را مشاهده کرد او پي برد که وسيکوزيته يک بستگي درجه دوم به کسر جمعي ذرات دارد در حالي که اين بستگي براي هدايت دمائي به صورت خطي مي باشد . در يک مطالعه مشابه پاک[10]يک افزايش سه برابر در ويسکوزيته براي آلومنيا در همان کسر حجمي اعلام کرد .با توجه به اين مطالب واضح است که هموژناسيول سازي نانوسيالات بايد با توجه به پارامترهاي اندازه ، کسر جمعي ، شکل ذرات و دما .... بهينه سازي گردد قبل از اينکه به عنوان يک انتخاب براي افزايش انتقال حرارت عنوان شوند . ايست من [11]در سال 2001 نشان داد که ذرات مس nm10 در اتيلن گليکول مي توانند هدايت را تا %60 حتي در صورت اضافه شدن به مقدار بسيار کم (کمتر از %3 .0) برسانند با اکسيد مس افزايش به مقدار %20 براي کسر جمعي %4 خواهد رسيد . اين نتايج به طور واضح اثر سايز ذره را روي افزايش هدايت نشان مي دهد . البته ما بايد به اثر سايز کوانتومي در چنين ابعادي توجه کنيم . در باره چنين اثراتي بسيار بحث شده است مثلاً پاتل[12]نشان داد که با همان نسبت سطح به حجم مي توانيم به شرايط هدايت دمائي مختلفي در صورت استفاده از مواد مختلف برسيم . اين موضوع اشاره مي کند به اين مطلب کوانتومي پديده انتقال بي اهميت نمي باشد . داس[13]هدايت دمائي ذرات آلومنيا و اکسيد مس در آب را براي رنج هاي دمائي مختلف از 50C-20 و شرايط باردهي مختلف بررسي کرد آنها يک افزايش خطي بين هدايت حرارتي و دما مشاهده کردند اما براي همان کسر حجمي آهنگ افزايش براي اکسيد مس بيشتر از آلومينا بود براي نانوذرات طلا در تولوئن هم آزمايشات تکرار شد و مشخص شد در کسرهاي جمعي بزرگتر افزايش هدايت هاي حرارتي استفاده از نانو لوله هاي کربني يک ايده ال جديد در مبحث نانو سيالات مي باشد . اين نکته حائز اهميت است که کربن ويژگي آب گريزي دارد و نمي تواند در آب بدون حضور سورخک تنت ها بخش شود . چوي افزايش قابل توجه در هدايت حرارت براي نانولوله هاي کربني چند ديواره (MWNT) در سوسپانيسون روغني را گزارش داد . نتايج نشان مي داد که بر خلاف نانو پودر ها هدايت دمائي يک تغييرات درجه دو با کسر حجمي دارد . براي %1 جمعي نانو لوله ها يک افزايش %250 در هدايت دمائي روغن نشان دادند که بسيار قابل بيشتر بوده و خيلي بيشتر از مشاهدات ما از ذرات نانوئي اکسيد مي باشد .
با توجه به مطالب فوق مي توان گفت نانو سيالات به علت افزايش خواص حرارتي توجه بسياري از دانشمندان را در سالهاي اخير به خود جلب کرده اند به عنوان مثال مقدار کمي (حدود يک درصد جمعي) از نانو ذرات مس يا نانو لوله هاي کربني در اتيلن گليکول يا روغن به ترتيب افزايش 40 و 250% در هدايت حرارتي اين سيالات ايجاد مي کنند . در حالي که براي رسيدن به چنين افزايشي در سوسپانسيونهاي معمولي به غلظت هاي بالاتر از ده درصد از ذرات احتياج داريم اين در حالي است که مشکلات دئولوژيکي و پايداري اين سوسپانسيونهاي معمولي به غلظت هاي بالاتر از ده درصد از ذرات احتياج داريم اين در حالي است که مشکلات دئولوژيکي و پايداري اين سوسپانسيون هاي در غلظت هاي بالا مانع از استفاده گسترده از آنها در انتقال حرارت مي شود . در برخي از تحقيقات هدايت حرارتي نانو سياست چندين برابر بيشتر از پيش بيني تئوري هاست و از نکات جالب ديگر تابعيت شديد هدايت حرارتي نانوسيالات از دما و افزايش تقريباً سه برابر فلاکس حرارتي بحراني آنها در مقايسه با سيالات معمولي است . اين تغييرات در خواص حرارتي نانوسيالات فقط مورد توجه محققان نمي باشد بلکه در صورت موفقيت آميز و تأييد پايداري ، آنها مي توانند آينده اي اميدوار کننده در مديريت حرارتي صنعت را رقم بزنند البته از سوسپانسيون نانوذرات فلزي در ديگر زمينه ها از جمله صنايع داروئي و درمان سرطان نيز استفاده شده و تحقيق در زمينه نانو ذرات داراي آينده بسيار گسترده اي مي باشد .
براي اينکه از لحاظ کميتي نيز اسميت استفاده از نانو ذرات در بهبود خواص حرارتي سيالات مشخص شود در شکل 1 ظريب هدايت حرارتي براي سيالات رايج در سيستم هاي مهندسي و در جدول 1 مقادير ظرايب انتقال حرارتي براي بعضي مواد بالک نشان داده شده است . (1) و (2) و(3)
شکل 1: محدوده ظرايب هدايت حرارتي براي محلولهاي مهندسي رايج
جدول 1: ظرايب هدايت حرارتي چندين نوع مايع و جامد
تهيه نانوسيالات :
بهبود خواص حرارتي نانوسيال احتياج به انتخاب روش تهيه مناسب اين سوسپا نسيون ها دارد تا از ته نشيني و ناپايداري آنها جلوگيري شود متناسب با کاربرد انواع بسياري از نانو سيالات از جمله نانو سيال اکسيد فلزات ، نيتريت ها ، کاربيد فلزات و غير فلزات که به وسيله و يا بدون استفاده از سورفکتت ها در سيالاتي مانند آب ، اتيلن گليکول و روغن به وجود آمده است ، مطالعات زيادي روي چگونگي تهيه نانوذرات و روش هاي پراکنده سازي آنها در سيال پايه انجام شده است که در اينجا به طور مختصر چند روش متداول را که براي تهيه نانو سيالات وجود دارد ذکر مي کنيم .
روش دو مرحله اي : در اين روش ابتدا نانو ذره يا نانو لوله معمولاً به وسيله روش رسوب بخار شيميايي (CVD) در معناي گاز پي اثر به صورت پودرهاي خشک تهيه مي باشد (شکل 2: وسط) در مرحله بعد نانوذره يا نا نو لوله در داخل سيال پراکنده مي شود براي اين کار از روشهايي مانند لرزاننده هاي ما فوق صوت و يا از سورفکتنت ها استفاده مي شود تا فکوخداي شدن نانوذرات به حداقل رسيده و باعث بهبود رفتار پراکندگي شود روش دو مرحله اي براي بعضي مواد مانند اکسيد فلزات در آب ديونيزه شده بسيار مناسب است و براي نانو سيالات شامل نونوذرات فلزي سنگين کمتر موفق بوده است .
اين روش داراي مزاياي اقتصادي بالقوه اي است زيرا شرکت هاي زيادي توانائي تهيه نانو پودرها در مقياس صنعتي را دارند .
2- روش تک مرحله اي : روش تک مرحله اي نيز به موازات روش دومرحله اي پيشرفت کرده است به طور مثال نانوسيالاتي شامل نانو ذرات فلزي با استفاده از روش تبخير مستقيم تهيه شده اند در اين روش منبع فلزي تحت شرايط حنأ تبخير مي شود (شکل 2: چپ) در اين روش تراکم توده نانوذرات به حداقل خود مي رسد اما فشار بخار پايين سيال يکي از معايب اين فرايند محسوب مي شود ولي با اين حال روشهاي شيميايي تک مرحله اي مختلفي براي تهيه نانوسيال به وجود آمده است که از آن جمله مي توان به روش احياي نمک فلزات و تهيه سوسپانسيون ها آن در حلالهاي مختلف براي تهيه نانوسيالات فلزي اشاره کرد (شکل 2: راست) مزيت اصلي اين روش تک مرحله اي کنترل بسيار مناسب روي اندازه و توزيع اندازه ذرات است .(2) و (3) و (4)
شکل 2: تصاوير TEM از نانوسيال مس (چپ) نانوذرات اکسيدس (وسط) و ذرات کلوئيدي طلا – سرب (راست) که در مطالعات مقاومت فصل مشترک استفاده شده اند . ذرات اکسيد مس حالت خوشه اي دارند و کلوئيدهاي طلا سرب توزيع مناسب و اندازه يکسان دارند .
جدول 2 ليست کتاب آزمايشگاهي مربوط به روش توليد براي نانو سيالات مختلف
سيستم نشان داده شده در شکل 3 شامل يک روش تبخير تک مرحله اي براي آماده سازي نانو ذرات فلزي در مايع پايه در شرايط خئا مي باشد . وقتي نمونه هاي وقتي در هيتر گرم مي شوند آنها مي توانند به همديگر در محفظه خئا فشار وارد کرده و به صورت ذرات نانو ابعاد يا خوشه اي شکل در بيابند سپس نانو ذرات به سطح مايه زمينه جاري نزديک شده و با آن مايع پوشانده مي شوند . و اين مايع از اتصال نانوذرات با يکديگر ممانعت به عمل مي آورد . سيستم در شرايط خئا 2.SXL.storr قرار دارد .
شکل 2: نمايي از سيستم VERL
در اين آزمايش نانو ذرات Ag .Cu به ترتيب در روغن سليکون و پارافين مايع پراکنده شده اند شکل 3 تصاوير TEM اين نانو سيالدت را نشان مي دهد . ذرات فلزي يک توزيع خوب در مايع زمينه دارند و کلوخه اي شکل به سختي پيدا مي کند .
شکل 3 : تصاوير TEM a: ذرات نقش پيش آماده سازي شده و b: ذرات س بيش آماده سازي شده .
مدلسازي نانو سيالات :
تلاش زيادي براي توصيف رفتار غير عادي مشاهده شده در نانوسيالات با استفاده از تئوري كلاسيكال ماكسول براي مواد كامپوزيت صورت گرفته است . اين تئوري براي سيستم هاي هموژن با وارد كامپوزيت ايزد تروپيك با ذرات كروي توزيع شده به صورت تصادفي كه اندازه يكنواختي دارند و همچنين براي سوسپانيسون هاي رقيق به كار مي رود .
مدلهاي موجود به دو گروه طبقه بندي مي شود :
1- مدلهاي استاتيك : در اين مدلها فاند ذرات ساكن در سيال پايه به عنوان يك كامپوزيت فرض مي شوند كه خصوصيات انتقال حرارتي آنها بوسيله مدلهاي بر پايه هدايت نظير ماكسول و هاميلتون – كرد سر بيان مي شود .
2- مدلهاي دنياميك : اين مدلها براي مبناي حركات تصادفي خباجي در نانوذرات مي باشد كه اين حركت مسئول انتقال انرژي به طور مستقيم يا غير مستقيم در نانو سيالات مي باشد . انتقال انرژي مستقيم به صورت برخوردها بين نانوذرات و انتقال انرژي غير مستقيم به صورت جابجايي نظير : هدايت هدايتي ، هدايت الكتريكال ، ثابت دي الكترونيك و نفوذ مغناطيسي به كار مي رود فرمولاسيون ماكسول براي ذرات در غلظت هاي پايين و نيز ذرات در رژيم هاي ميكو متري نتايج قابل قبولي مي دهد . هاميلتون و كروسر (H2C) مدل تئوري ماكسول را براي نانوذرات كروي اصلاح كردند اين مدل پايه بسياري از مدلهائي كه براي نانوسيالات بكار مي روند مي باشد .
تئوري ماكسول :

تئوري ها ميلتون و كروسر

: نسبت هدايت حرارتي ذره به سيال ، سكر حجمي با غلظت ذرات بخش شده . n: فاكتور شكل مربوط به به اختلاف در شكل ذرات است . براي ذرات كروي n=3 مي باشد و در اين ذرات واضح است كه معادلات H&C برابر با معادلات ماکسول مي باشد . مقايسات اخير براي نانو اکسيدها نشان داد که تئوري H&C رفتار درستي را پيش بيني مي کنند اما افزايش مشاده شده خيلي بيشتر از مقدار پيش بيني شده بوسيله تئوري مي باشد . وقتي تئوري براي نانو ذرات بسيار خالص فلزي مثلاً Cu , Au قسمت شده هدايت دمائي موثر بدست آمده از تئوري H&C تقريباً يک درجه از بزرگي را داشتند . به علاوه رفتار در کسرهاي جمعي کوچک غير خطي بود .
واضح است که افزايش هدايت حرارتي فقط تابعيت کسر جمعي و نسبت هدايت ها ندارد بلکه به اندازه ذرات نيز وابسته است . اما تئوري H&C هيچ وابستگي به اندازه ذرات براي پيش بيني دقيق ندارد .
کبلينسکي چهار مکانيزم ممکن را براي رفتار هدايتي غير عادي مشاهده شده در نانو سيالات به کار برد . اول اينکه اول تئوري ماکسول و اصلاحات مربوط را نپذيرفت چرا که اين روابط بستگي واضحي به اندازه ذره ندارد . او يک مشاهده کليدي را در نظر گرفت که انتقال حرارت قديا وابسته به حرکات براوني[14]ذرات مي باشد . هر چند محاسبات بيانگر اثرات کوچک حرکات براوني هستند . اين نتيجه ممکن است اثبات نشود زيرا مقالات اخير افزايش هدايت حرارتي در دماهاي بالاتر را به حرکت براوني مربوط کرده اند .
لايه هاي مايع اطراف ذرات مکانيزم ديگري بود که توسط کبلينسکي[15]مطرح شد . ايده پايه اين است که مولکولهاي مايع مي توانند يک لايه اطراف ذرات جامد تشکيل داده و محدوده هندسي ذره را افزايش مي دهد . از آنجا که انتقال فونون در جامدات کريستاي خيلي موثر است . بنابراين در اين سيستم افزايش انتقال حرارت را خواهيم داشت .
مکانيزم سوم مربوط به طبيعت انتقال در نانو ذرات مي باشد . مقالات زيادي به اين نکته اشاره مي کند که مکانيزم انتقال و نفوذ مصالح در محدوده نانو ذرات معتبر نيست و انتقال حرارت در نانو ذرات بالستيک است . چون در انتقال با کستيک يا در انتقال فونونهاي انتشار يافته ذرات جامد ضرورتاً در يک دماي ثابت مي مانند ، شکل مرزي ثابتي براي انتقال حرارت در مرزها ايجاد مي شود به علاوه اگر فونون هاي بالستيک وارد يک ذره شود مي توانند ارتعاش را به ذرات جامد ديگر انتقال داده و انتقال حرارت را به طرز برجسته اي افزايش دهند . مسير آزاد متوسط فونوني در مايعات خيلي کوچک است . زيرا بزرگي هندسي محدود به قطر اتم هاي کوچک مي شود . از آنجا که ذرات به طور پيوسته با حرکت براوني جابجا مي شود امکان اين وجود دارد که بعضي اوقات انتقال فونوني پيوسته حتي در غلظت هاي کم ذرات صورت گيرد . شايد مکانيزم هاي فوق در تجسم انتقال حرارت در نانو سيالات درست باشند . ما بعداً نشان خواهيم داد که شبيه سازي ديناميکي مولکولي با پذيرش پتانسيل بين اتمي مي تواند انتقال فونوني پيچيده در بالک و فصل مشترک نانو ذرات را توصيف کند .
اولين شبيه سازي ميکروسکوپيک با ابعاد بزرگ به وسيله باهاتا چاريا[16]انجام شد او فرض کرد که ذرات نانو خيلي بزرگتر از ذرات سيال پايه يا حلال هستند بنابراين ذرات حلال حذف شده و اثرشان بوسيله يک ترکيب از نيروهاي اصطکاکي و راندمي نشان داده مي شود . سپس به ذرات محلول اجازه داده مي شود تا مطابق با قانون حرکت دوم نيوتن جابجا شود يفروهاي روي ذرات محلول با فرض يک پتانسيل تجربي در بعدي به صورت زير داده مي شوند .
این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید


انتقال گرما


نانوسیالات


دانلود تحقیق در مورد انتقال گرما به وسیله نانوسیالات


مقاله درباره انتقال گرما به وسیله نانوسیالاتمقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


دانلود تحقیق انتقال گرما به وسیله نانو سیالات - دانلود فایلهای روز

20 سپتامبر 2016 ... •اخیرا استفاده از نانو سیالات که در حقیقت سوسپانسیون پایداری از نانوفیبرها و
نانو ذرات جامد هستند،به عنوان راهبردی جدید در عملیات انتقال گرما ...

فروشگاه آنلاین فایل دانلود مقاله در مورد انتقال گرما به وسيله نانوسيالات

دانلود مقاله در مورد انتقال گرما به وسیله نانوسیالات,تحقیق انتقال گرما به وسیله ...
تحقيقات اخير روي نانو سيالات ، افزايش قابل توجهي را در هدايت حرارتي آنها نسبت ...

دانلود تحقیق کامل درمورد انتقال گرما به وسيله نانوسيالات | بانک ...

3 نوامبر 2016 ... لينک پرداخت و دانلود *پايين مطلب* فرمت فايل:Word (قابل ويرايش و آماده پرينت)
تعداد صفحه: 80 انتقال گرما به وسيله نانو سيالات چکيده ...

دانلود تحقیق انتقال گرما به وسیله نانو سیالات | cell full

20 ا کتبر 2016 ... •اخیرا استفاده از نانو سیالات که در حقیقت سوسپانسیون پایداری از نانوفیبرها و
نانو ذرات جامد هستند،به عنوان راهبردی جدید در عملیات انتقال گرما ...

دانلود مقاله انتقال گرما به وسيله نانوسيالات | cell full

20 ا کتبر 2016 ... تعداد صفحات : 81 صفحه –. قالب بندی : word. انتقال گرما به وسيله نانو سيالات.
چکيده : اخيراً استفاده از نانوسيالات که در حقيقت سوسپانسيون ...

دانلود مقاله انتقال گرما به وسیله نانوسیالات

دانلود مقاله انتقال گرما به وسیله نانوسیالات اخیراً استفاده از نانوسیالات که در
حقیقت ... روی نانو سیالات ، افزایش قابل توجهی را در هدایت حرارتی آنها نسبت به
سیالات. ... مقاله دانشجویی در مورد انتقال گرما به وسیله نانوسیالات ، پروژه دانشجویی
درباره ...

مقاله در مورد انتقال گرما به وسيله نانوسيالات - دانلود مقاله

انتقال گرما به وسيله نانوسيالاتچکيده :اخيراً استفاده از نانوسيالات که در حقيقت ...
تحقيقات اخير روي نانو سيالات ، افزايش قابل توجهي را در هدايت حرارتي آنها نسبت ...

دانلود مقاله کامل درباره انتقال گرما به وسيله نانو سيالات – یاهو شاپ

3 نوامبر 2016 ... لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب* فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه: ۸۰ انتقال گرما به وسیله نانو سیالات چکیده : اخیراً ...

دانلود مقاله کامل درباره انتقال گرما به وسيله نانو سيالات

4 نوامبر 2016 ... دانلود مقاله کامل درباره انتقال گرما به وسيله نانو سيالات لينک پرداخت و دانلود *
پايين مطلب* فرمت فايل:Word (قابل ويرايش و آماده پرينت) تعداد ...

دانلود تحقیق کامل درمورد انتقال گرما به وسيله نانوسيالات – دانلود مقاله ...

6 نوامبر 2016 ... لينک پرداخت و دانلود *پايين مطلب* فرمت فايل:Word (قابل ويرايش و آماده پرينت)
تعداد صفحه: 80 انتقال گرما به وسيله نانو سيالات چکيده : اخيراً ...

مقاله انتقال گرما به وسيله نانو سيالات - سایت علمی آموزشی نواندیشان

نقشه کد کامل تهران به صورت قطعه بندی شده, انتقال گرما به وسيله نانو سيالات ...
بهينه سازي سيستمهاي انتقال گرماموجود،در اثر مواقع به وسيله افزايش سطح آنها
صورت ... خواص استثنايي نانو سيالات شامل هدايت گرماي بيشتر نسبت به .... است،از
جمله اينکه درباره نانوسيال چند نکته بايد بيشتر مورد توجه قرار گيرد:

دانلود تحقیق انتقال گرما به وسيله نانو سيالات - پژوهش 3

29 ا کتبر 2016 ... Home / فنی و مهندسی / دانلود تحقیق انتقال گرما به وسيله نانو سيالات ... About.
قبلی سیری بر ساختارهای تئوری اثباتی حسابداری · بعدی مجتمع ...

دانلود مقاله کامل درباره انتقال گرما به وسیله نانو سیالات | جستجو ...

دانلود مقاله با موضوع افزایش مقاومت به خوردگی فولاد زنگ نزن به وسيله اعمال پوشش
نانو ذرات اكسید تیتانیوم با روش سل - ژل، در قالب pdf و در 11 صفحه. در این مقاله ...

انتقال حرارت در سیستم های خنک کننده توسط نانو سیالها

3 جولای 2015 ... در این مقاله سعی شده است از ابتدا , نقش نانو سیالها در صنعت و نقش آن در انتقال ...
بهینه سازی سیستمهای انتقال گرما موجود،در اثر مواقع به وسیله افزایش سطح آنها ...
نانو سیالات به علت افزایش قابل توجه خواص گرمایی،توجه بسیاری از .... است،از جمله
اینکه درباره نانوسیال چند نکته باید بیشتر مورد توجه قرار گیرد:.

دانلود پروژه انتقال گرما به وسيله نانو سيالات بایگانی - مقالات دانشگاهی

با سلام و عرض پوزش در حال حاضر به دلیل تغییرات در سایت درگاه آنلاین سایت قطع
می باشد در صورت نیاز به خرید به شماره 09383646575 و یا تلگرام تماس حاصل ...

انتقال گرما به وسیله نانوسیالات - مهمترین اخبار ایران و جهان

بهینه‌سازی سیستم‌های انتقال حرارت موجود، در اکثر مواقع به وسیله افزایش سطح آنها
صورت ... می‌شود؛ لذا برای غلبه‌ بر این مشکل، به خنک کننده‌های جدید و مؤثر نیاز است و
نانو سیالات به .... این مقاله نیز به هدایت حرارتی در سیال ساکن پرداخته است. ... به
کاربرد، اما این کار با موانعی روبه‌رو است، از جمله اینکه درباره نانوسیال چند نکته
باید ...

مقالات مکانیک - دانلود مقاله

دانلود مقاله در مورد انتقال حرارت به سیالات از سری مقالات مکانیک با 113 صفحه و ...
که با فشار دادن پدال ترمز ماشین چه اتفاقی می افتد که وسیله نقلیه سرعتش کم می
شود؟ ... Word نانو تکنولوژی در صنعت خودروسازی کاربردهای زیادی دارید که در ادامه
درباره آن ... کمتر مقاله کامل و جامعی در مورد توربین های گازی پیدا می شود که ما قصد
داریم ...

دانلود تحقیق انتقال گرما به وسیله نانو سیالات بایگانی - فروشگاه ...

دانلود تحقیق انتقال گرما به وسيله نانو سيالات سيستمهاي خنک کننده ، يکي از
مهمترين دغدغه هاي کارخانه ها و صنايعي مانند ميکرو الکترونيک و هر جايي است که به
نوعي ...

دانلود مقالات دانشجویی - مطالب ابر انتقال گرما به وسیله نانو سیالات

برچسب ها: مقاله درباره نانو تکنولوژی نانو تکنولوژی نانو غربالی کوانتومی جداسازی
ایزوتوپ ها و فناوری نانو انتقال گرما به وسیله نانو سیالات رزین های متداول تبادل ...

دانلود فايل ورد Word مقاله انتقال حرارت به سيالات

26 جولای 2016 ... دانلود فایل ورد Word مقاله انتقال حرارت به سیالات عنوان کامل انتقال حرارت به ...
دانلود نمونه آماده پایان نامه/مقاله درباره باغ هاي ايراني با فرمت word-ورد ... 5 . .... IEEE و
ISI انتقال گرما به وسیله نانو سیالات - دانلود مقاله رایگان؟ 37 . دانلود ...

دانلود مقاله در مورد انتقال گرما و حرارت در فایل ورد (word) - دانلود رایگان

13 آگوست 2016 ... درک چگونگی انتقال گرما در مقیاس نانو لازمه كاربرد این فناوری .... فلزات و
غیرفلزات که به وسیله یا بدون استفاده از سورفکتانت در سیالاتی مانند ...

دانلود کده مقاله و پایان نامه - تحقیق انتقال گرما به وسیله نانو سیالات

تحقیق انتقال گرما به وسیله نانو سیالات. سیستم های خنک کننده ، یکی از مهم ترین
دغدغه های کارخانه ها و صنایعی مانند میکروالکترونیک و هر جایی است که به نوعی با ...

دانلود تحقیق در مورد پلیمر

13 آگوست 2016 ... ۲ hours ago – اختصاصی از رزفایل دانلود تحقیق کامل در مورد پلیمر دانلود با ....
انتقال گرما به وسیله نانو سیالات; مقاله علم نانو و نانوساختارهای مورد ...

دانلود مقاله انتقال گرما و حرارت | کمپ ایران

بررسي‌هاي اخير دانشمندان فرانسوي درباره انتقال گرما بين نوک و سطح به ...
بهينه‌سازي سيستم‌هاي انتقال حرارت موجود، در اکثر مواقع به وسيله افزايش سطح آنها ...
تصاوير TEM از نانو سيال مس (چپ)، نانو ذرات اکسيد مس (وسط) و ذرات کلوئيدي ....
تغيير در نحوه برگزاري قرعه کشي محصولات محسن · نتايج کامل قرعه کشي 300 دانه
محسن ...

دانلود متن کامل مقالات در رشته های مختلف بصورت رایگان از دانشگاه ...

2 ژانويه 2011 ... 2 - تجزيه و تحليل تجربی دمای سطح ترموسيفون با سيال عامل آب (چکیده) ... 38 -
نگهداری انرژی به وسیله بازیابی گرمای هدر رفته در صنعت با استفاده از ... 48 -
تعیین ضریب انتقال حرارت جابجایی بر روی دسته لوله های پره دار (چکیده)

مقالات مهندسی مکانیک - ساخت و تولید - مقالات حرارت و سیالات

در این پايگاه اينترنتي سعی ما بر این است که مجموعه کامل و مفیدی از مقالات مرتبط
... براي انتقال حرارت از داخل يك محفظه يا اتاق به خارج , احتياج به يك واسطه است. ...
نانو سیالات ... نانوسيالات به ‌وسيلة پخش و منتشر کردن ذرات در اندازه‌هاي نانومتري در
سيالات ... این فایل یک مطلب آموزشی درباره مباحث مکانیک سیالات می باشد و به
صورت ...

مقاله انتقال گرما به وسيله نانو سيالات

مبارکتر شب و خرمترین روز / به استقبالم آمد بخت پیروز دهلزن گو دو نوبت زن
بشارت / که دوشم قدر بود .... دانلود مقاله کامل درباره انتقال گرما به وسيله نانو سيالات
... .

مقاله نانو سیال ها و اهمیت آن در انتقال گرما 1 - مکاسیس همیار مهندسی ...

28 ا کتبر 2016 ... حتما بخوانید:آموزش تصویری کامل طراحی شاتون در کتیا ... مستند سیاه چاله ها و انرژی
های کیهانی(Black Holes and the High ..... نانو ذرات چون دارای ابعاد کوچکتری هستند
مشکلات مربوط به ساییدگی و ... افزودن نانوذرات به سیال پایه، ضریب انتقال گرمای
جابجایی نانوسیال را ... دانلود فایل pdf مقاله ... درباره نویسنده.

دانلود مقاله درباره انتقال گرما و حرارت - محاسبه انتقال گرما در سطوح نانو ...

2 نوامبر 2016 ... اختصاصی از یاری فایل دانلود مقاله درباره انتقال گرما. ... صفحه: 31 فهرست و
توضیحات: انتقال گرما و حرارت محاسبه انتقال گرما در سطوح نانومقیاس انتقال گرما
به وسیله نانوسیالات چکیده مقدمه تهیه نانوسیالات انتقال حرارت در سیالات ...

استفاده از پلی نانو سیالات در افزایش انتقال حرارت و کاهش اصطکاک ...

دانلود كتاب هاي تخصصي ... گروهي جديد از سيالات که قادر به افزایش انتقال حرارت
مي‌باشند، نانوسيال ناميده مي‌شوند. نانوسيالات پلیمری (پلی نانو سیالات) به‌وسيلة
پخش و منتشر کردن ذرات در اندازه‌هاي .... مقاله حاضر، پلیمرهای مقاوم حرارتی را مورد
مطالعه قرار می دهد که علاوه بر مصارف متعدد، در صنایع هوا- فضا نیز نقش عمده ای ایفا
می کنند.

پاورپوینت پژوهشی آداب و رسوم و دیدنی های منطقه ی برخوار (یکی از شهرستان های استان اصفهان)

بررسی متابولیسم داروی نوسکاپین در سلولهای مجزای کبد موش

پاورپوینت-ppt- ایمنی در اداره ها-در 65 اسلاید-powerpoint

پاور پوینت آئین نامه حفاظتی تاسیسات الکتریکی

دانلود اصول بهداشت درمحیط جامعه

دانلود پاورپوینت “ کاربرد رنگ ها درایمنی ”

نمونه نامه پیام تبریک

دانلود قولنامه انتقال ملک

آموزش فارسی اسکچاپ 8 و لومیون 4.....فصل اول....اسکچاپ....PART 6

طرح های معماری داخلی

ناو هواپیمابر USS Enterprise با مقیاس 1:300

روانشناسی در نوجوانان

تصاویر سه بعدی

ترفندهای قید گذاری در اسمبلی سالیدورکز SolidWorks

دانلود فایل مدل سه بعدی iphone 4 ( طراحی شده با Solidworks)

دانلودگزارش کارآموزی کارخانه کاشی مریم

دانلود پاورپوینت نحوه تولید کاشی وسرامیک

دانلود پایان نامه رشته نساجی پیرامون پشم ورنگهای گیاهی

گزارش کار آزمایشگاه کشت بافت گیاهی

جزوه آموزش پیشرفته روش های اجزاء محدود (Finite Element Methodes) پروفسور عیسی سلاجقه

دانلود پروژه پاورپوینت نقد و تحلیل خانه دو پوسته رضا دانشمیر-لواسان

دانلود پاورپوینت نقد و تحلیل و بررسی مجتمع مسکونی شار در تهران

دانلود پروژه پاورپوینت نقد و تحلیل و بررسی مجتمع مسکونی شهری شوشتر نو-خوزستان

شناخت فضای شهری- میدان امام حسین-منطقه 7 تهران

دانلود حل المسائل کتاب CMOS بهزاد رضوی

تحقیق درباره پستهای انتقال وتوزیع برق و مهمترین سوالات همراه با جوابهای آزمون استخدامی اپراتوری پستهای انتقال

مجموعه کامل آموزش برق (ساختمان وصنعتی- سیستم های حفاظتی و..)

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان فناوری ترانزیستورهای CMOS در 52 اسلاید

مقاله 264 صفحه ای کامل درباره بررسی سخت افزار PLC های سرس s7300/400 زیمنس

مجموعه سوالات PLC برای آمادگی آزمون فنی حرفه ای