دانلود رایگان

بررسی فقهی و حقوقی دیه زن و مرد - دانلود رایگاندانلود رایگان بررسی فقهی و حقوقی دیه زن و مرد

دانلود رایگان بررسی فقهی و حقوقی دیه زن و مرد
نام محصول : تحقیق بررسی فقهی و حقوقی دیه زن و مرد
فرمت : Word
تعداد صفحات : 30
حجم فایل : 300 کیلوبایت
زبان : فارسی
سال گردآوری : 1395

مقدمه :
در حالی که امروز در سطح بین المللی تلاش گسترده ای برای برقراری تساوی حقوق بین زن و مرد در همه زمینه ها صورت می گیرد و در اسناد بین المللی حقوق بشری به ویژه کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان بر لغو و یا اصلاح قوانینی که مقررات تبعیض آمیز علیه زنان دارند تأکید شده است ، در قانون مجازات اسلامی ایران که پس از استقرار نظام جمهوری اسلامی تدوین و تصویب گردیده و در حال حاضر اجرا می شود مقررات متفاوتی نسبت به زن و مرد وجود دارد که هر چند برخی از آنها نسبت به زن جنبه حمایتی دارد ولی برخی هم به ظاهر تبعیض آمیز به نظر می رسد و جا دارد که مورد بحث و تجزیه و تحلیل و نقادی قرار گیرد و به خصوص چون این مقررات براساس مبانی اسلامی و موازین فقهی تنظیم شده ، لازم است این مبانی مورد بررسی و ارزیابی قرار گیرد و احیاناً نظریات اصلاحی جدیدی ارائه گردد .

چکیده :
به نظر می رسد ، مهمترین تفاوت هایی که در قانون مجازات اسلامی در مورد زن و مرد وجود دارد چهار مورد است :
طبق ماده ی ماده ی 49 قانون مجازات اسلامی ، اطفال در صورت ارتکاب جرم از مسئولیت کیفری مبّرا هستند. مطابق تبصره ی 1 همان ماده منظور از طفل کسی است که به حد بلوغ شرعی نرسیده باشد و به حکم تبصره ی 1 ماده ی 121 قانون مدنی سن بلوغ در پسر پانزده سال تمام قمری و در دختر نه سال تمام قمری است .
بنابراین با توجه به این تبصره و ماده 49 قانون مجازات اسلامی و تبصره 1 آن ، دختر با داشتن 9 سال تمام قمری مسئولیت کیفری دارد در حالی که پسر پس از 15 سال تمام قمری دارای مسئولیت کیفری خواهد شد.
طبق مواد مختلف متعدد قانون مجازات اسلامی ، یا شهادت زن اصولاً برای اثبات جرم اعتبار ندارد و یا با انضمام شهادت زن با مرد و آن هم در حد اعتبار شهادت دو زن در برابر یک مرد معتبر است ، طبق مواد 119 ، 128 ، 137 ، 153 ، 170 ، 189 ، 199 ، 237 اصولاً جرائم لواط ، مساحقه ، قوادی ، قذف ، شرب خمر ، محاربه ، سرقت و قتل عمد یا شهادت زن قابل اثبات نیست . جرم زنا نیز با شهادت زنان بدون انضمام به مردان به هیچ صورت قابل اثبات نیست (ماده 76) ؛ ولی برخی موارد زنا با شهادت دو زن عادل یا سه مرد عادل یا دو مرد عادل و چهار زن عادل قابل اثبات است (مواد 74 و 75) .
قتل شبه عمد و قتل خطایی نیز با شهادت دو زن عادل و یک مرد عادل قابل اثبات است .
3-قصاص

4-در مورد اجرای حکم قصاص نیز زن و مرد تفاوت وجود دارد .
بدین معنی که اگر زنی عمداً مردی را به قتل برساند قصاص می شود ولی اگر مردی زنی را عمداً به قتل برساند در صورتی مرد قصاص می شود که خانواده زن معادل نصف دیه ی مرد را به او بپردازد .(مواد 207 ، 209 و 258 قانون مجازات اسلامی) .
5-دیه
طبق ماده 300 قانون مجازات اسلامی ، دیه ی قتل زن مسلمان ، خواه عمدی خواه غیرعمدی نصف دیه ی مرد مسلمان است .

اصطلاحات

دیه : در وسط در ترمینولوژی حقوق نیامده
اَرش : عربی مشترک لفظی است بین ، الف – ارش مدنی که ارش دیب گویند ب- ارش جزایی یا ارش جنایت [1]
اَرش جزایی : در مقام تعیین مقدار دیه (در ایرا جرم بر انسان آزاد ) فرض می کردند که اگر او عبد بود قیمت صحیح و معیوب او چگونه بود ؛ حاصل تفریق را تقسیم بر قیمت صحیح می کردند و ضرب در دیه نفس ؛ عدد حاصل از این کارها را ارش جزائی ، ارش حکومت ، حکو.مت خوانده اند . [2]
ارش جنایت: (= ارش مقدر) ارشی است که قدر آن را نصّ شرع بیان کرده باشد نه دادگاه [3]
ارش حکومت : ارش جزایی [4]
ارش عیب : ارش به طور کلی ، در معاملات ، وسیله ی جبران مافات است در رابطه با ثمن المسمی (نظر من) از قدیم ، ربیع سه اصل حکومت می کرد (= اصول موازنه) به شرح ذیل : الف –تملیک در برابر تملیک ب – موازنه ارزش ج- تسلیم در برابر تسلیم موازنه ارزش نه تنها با فروش مبیع معیب ، به هم می خورد از راه غبن و تدلیس و کذب بایع و تصریه و مانند اینها هم بهم می خورد ؛ چنین نبود که با این رویدادها فوراً زیاندیده دست به فسخ عقد و استرداد ثمن بزند بلکه بر معاملات ، اصل ابقاء عقود بود ، پس اگر بقاء بر عقد را ترجیح می داد می توانست طرف را ملزم به جبران موازنه ای کند که هنگام انعقاد عقد به آن گردن نهاده بود ؛ جبران موازنه یعنی مطالبه ی ارش . پس ارش گرفتن قاعده بود نه خلاف قادره الاوصاف لایقابل بالاعواض که بدعتی بود از بدعت ها . ارش عیب هم از فروع بحث مزبور است .
بررسی فقهی و حقوقی دیه زن و مرد


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻓﻘﻬﻲ ﻭ ﺣﻘﻮﻗﻲ ﺩﻳﻪ ﺯﻧﺎﻥ

ﻣﺮﺩﺍﺩ. ﻣﺎﻩ. ١٣٨۴. ﺩﻓﺘﺮ. : ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺕ ﺣﻘﻮﻗﻲ. ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻓﻘﻬﻲ ﻭ ﺣﻘﻮﻗﻲ ﺩﻳﻪ ﺯﻧﺎﻥ ..... ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻓﺘﺎﻭﺍﻱ ﺟﺪﻳﺪ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﺩﻳﻪ
ﺯﻥ ﻭ ﻣﺮﺩ ..... ﻛﻴﻔﺮﻱ ﻧﺎﺷﻲ ﺍﺯ ﻓﻌﻞ ﺩﻳﮕﺮﻱ ﺩﺭ ﺣﻘﻮﻕ ﻛﻴﻔﺮﻱ ﺍﻳﺮﺍﻥ، ﻣﺠﻠـﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘـﺎﺕ ﺣﻘـﻮﻗﻲ، ﺵ. ۱۶. . ۱۷.

بررسی فقهی و حقوقی تنصیف دیه زنان

بررسی فقهی و حقوقی تنصیف دیه زنان. چکیده. مسأله برابری یا نابرابری دیه زن و
مرد یکی از مباحث بحث برانگیزی است که امروزه در جوامع بشری مورد توجه قرار ...

ی دیه زن و مرد بررسی فقهی حقوقی تفاوت یا تساو

بررسی فقهی حقوقی تفاوت یا تساو. ی دیه زن و مرد. *. چکيده. 1. بر. اساس فتوای
مشهور فقيهان شيعه و اهل سنت و به تبع آن بر اساس قانون مجازات اسالمی ایران )ماد. ۀ.
555.

بررسی فقهی و حقوقی دیه زن و مرد - فایل لیستینگ

12 آگوست 2016 ... نام محصول : تحقیق بررسی فقهی و حقوقی دیه زن و مرد. فرمت : Word. تعداد صفحات :
30. حجم فایل : 300 کیلوبایت. زبان : فارسی. سال گردآوری : 1395.

Fars News Agency : بررسی فقهی حقوقی تفاوت یا تساوی دیه زن و مرد

19 ا کتبر 2016 ... حسن وحدتی شبیری، علی قبادیان بررسی فقهی حقوقی تفاوت یا تساوی دیه زن و مرد
این تحقیق از یک‌سو ادلهٔ فقیهان امامیه و اهل سنت را بررسی و نقد ...

بررسی قصاص زن و مرد - ویکی فقه

نکته در خور دقت آن است که بسياری از احکام و حقوق زن در نظام اسلام، محصول فهم و
برداشت .... بنابراين در نگاه فقه سنی، ديه زن در مسئله قتل، نصف ديه مرد است و هيچ
گاه ...

بررسی تفاوت دیه زن و مرد در قانون... - پایگاه اطلاع رسانی حوزه نت

ماده 301 قانون مجازات اسلامی مقرر می دارد: «دیه زن و مرد یکسان است تا وقتی مقدار دیه
به ... جنبه عمومی دارد و حکومت به خاطر تجری مرتکب به نقض حریم جامعه و حقوق و
امنیت ... در دیگر کتابهای فقهی اهل سنت نیز بر همین روال دیه زن نصف دیه مرد ذکر شده
است.

دانلود مقاله - معاونت پژوهش حوزه‌‌های علمیه جهرم

بررسی تفاوت دیه زن و مرد از نظر قانون و فقه ... در حالی که امروز در سطح بین المللی
تلاش گسترده ای برای برقراری تساوی حقوق بین زن و مرد در همه زمینه ها صورت می ...

بررسی فقهی و حقوقی دیه زن و مرد | cell full

19 ا کتبر 2016 ... نام محصول : تحقیق بررسی فقهی و حقوقی دیه زن و مرد. فرمت : Word. تعداد صفحات :
30. حجم فایل : 300 کیلوبایت. زبان : فارسی. سال گردآوری : 1395.

نقد و بررسي ديه زن و مرد طبق قانون جديد مجازات اسلامي مصوب 1392

7 ا کتبر 2013 ... حقوق و قانون ایران،ارشد حقوق،آزمون مشاوران حقوقی،آزمون وکالت،دانلود مقالات حقوقی و
... نقد و بررسي ديه زن و مرد طبق قانون جديد مجازات اسلامي مصوب 1392 ... که با اين
تعريف بدون تغيير در حکم فقهي اين قانون، ديه زن و مرد برابر مي‌شود.

بررسی فقهی و حقوقی دیه زن و مرد -

2 دسامبر 2016 ... نام محصول : تحقیق بررسی فقهی و حقوقی دیه زن و مرد فرمت : Word تعداد صفحات : 30
حجم فایل : 300 کیلوبایت زبان : فارسی سال گردآوری : ۱۳۹۵ ...

ديه و قصاص زنان

در اين بررسي معلوم مي‌شود كه تفاوت بين زن و مرد در قصاص و ديه, از احكام ثابت اسلام
... بدين جهت, فلسفة اين تفاوت را بايد در كليت نظام حقوقي اسلامي جست‌وجو نمود.

بررسی فقهی حقوقی تفاوت یا تساوی دیه زن و مرد « گوهرشاد نیوز

19 ا کتبر 2016 ... بررسی فقهی حقوقی تفاوت یا تساوی دیه زن و مرد. این تحقیق از یک‌سو ادلهٔ فقیهان
امامیه و اهل سنت را بررسی و نقد علمی می‌کند و از طرف دیگر در صدد ...

بررسی فقهی حقوقی دیه زن - مرکز تحقیقات زن و خانواده

چکیده, موضوع دیه زن از جمله موضوعاتی است که در دهه‌های اخیر زیاد بحث‌انگیز شده است،
مشهور فقها، از عامه و خاصه معتقد به تناصف دیه نفس زن نسبت به مرد هستند و علمای ...

مقاله حقوقی (کارتحقیقی2) - بررسی فقهی و حقوقی دیه زن و مرد

مقاله حقوقی (کارتحقیقی2) - بررسی فقهی و حقوقی دیه زن و مرد - مقاله.

بررسي تفاوت زن و مرد در ديه و قصاص از نظر حضرت امام خميني و فقه

چکیده پایان نامه: بررسی تفاوت زن و مرد در دیه و قصاص از نظر حضرت امام خمینی و فقه
و حقوق. در قانون مجازات اسلامي ايران تفاوتهايي دراعمال مقررات كيفري بين زن و مرد ...

تفاوت قصاص دیه زن ومرد از نظر فقهای امامیه

در این بررسی معلوم می شود که تفات بین زن و مرد در قصاص دیه، از احکام ثابت اسلامی
... به هر حال یکی از مباحث و مسائل مهم رو یا روی فقه اسلامی که آن را مخالف حقوق بشر ...

بررسی تفاوت دیه زن و مرد از دیدگاه فریقین - پژوهشگاه علوم و فناوری ...

در فصل اول، معنی و مفهوم دیه سیر تاریخی آن و همچنین ماهیت فقهی و حقوقی دیه بیان ...
مورد بررسی و پژوهش قرار گرفته است که در نتیجه معلوم شد تفاوت دیه در زن و مرد چه ...

تفاوت زن و مرد در دیه و قصاص - مهمترین اخبار ایران و جهان

كتاب تفاوت زن و مرد در دیه و قصاص تلاش دارد تا ضمن بررسی مواد ۲۰۹، ۲۷۳، ۳۰۰ و ۳۰۱
قانون مجازات اسلامی، با بیان ادله و ریشه های این مواد حقوقی، به دفاع از آن بپردازد. ....
درگفتاردوم، با عنوان «تكثر گرایی فقهی»، تلاش در نقد اندیشه ای است كه به آرای ...

ﺗﻔﺎوت زن و ﻣﺮد در دﯾﻪ

ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ و ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ . ﮐﻠﯿﺪ واژه. ﻫﺎ. دﯾﻪ، ﺗﻔﺎوت دﯾﻪ زن و ﻣﺮد ... .1. ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ ﻓﻘﻪ و
ﻣﺒﺎﻧﯽ ﺣﻘﻮق اﺳﻼﻣﯽ و ﻋﻀﻮ ﻫﯿﺎت ﻋﻠﻤﯽ ﺗﻤﺎم وﻗﺖ داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﯽ واﺣﺪ آﺳﺘﺎرا .... ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ . ﺑﻪ وﯾﮋه. آن ﮐﻪ
ﺗﻔﺎوت زن وﻣﺮد در اﺣﮑﺎﻣﯽ ﻣﺜـﻞ ﺷـﻬﺎدت، ارث، دﯾـﻪ و ... ازﻣـﻮارد. اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ ﻓﻘﻪ. وﺣﻘﻮق اﺳﻼم ﻣﯽ. ﺑﺎﺷﺪ . و
اﻟﺒﺘﻪ.

بررسی فقهی حقوقی تفاوت یا تساوی دیه زن و مرد / خبرگزاری فارس

بر اساس فتوای مشهور فقیهان شیعه و اهل سنت و به تبع آن بر اساس قانون مجازات
اسلامی ایران (مادۀ 550) دیه زن نصف دیه مرد است. اما گروهی از فقیهان امامیه و اهل سنت ...

دانلود رایگان مقاله برابری دیه زن و مرد

۷ روز پیش - دانلود متن کامل پایان نامه رشته حقوق با موضوع فقه زنان و مسئله . ....
بررسی ساختاری تفاوت دیه زن و مرد در قانون جزایی ایران . دانلود پایان نامه در مورد .

بازپرس - نقد و بررسي دلايل و توجيهات عقلي قائلين به تفاوت و ...

در بهمن ماه سال 1386 در دانشگاه الزهراء تهران و در رشته فقه و مباني حقوق اسلامي مقطع
كارشناسي ارشد پايان نامه اي با عنوان تفاوت قصاص و ديه زن و مرد درفقه اسلامي توسط
...

اداره مشاوره و پاسخ نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري -چرا ديه زن نصف ديه مرد ...

اختلاف در ديه زن و مرد مسئله اختلاف در ديه زن و مرد را از دو جهت مي توان بررسي نمود. 1.
بررسي حكم فقهي و يافتن اراده الهي در اين موضوع 2. بررسي فلسفه حقوقي و حكمت آن

حسن وحدتی شبیری، علی قبادیان بررسی فقهی حقوقی تفاوت یا ... - قطره

19 ا کتبر 2016 ... این تحقیق از یک سو ادلهٔ فقیهان امامیه و اهل سنت را بررسی و نقد علمی می ... شبیری،
علی قبادیان بررسی فقهی حقوقی تفاوت یا تساوی دیه زن و مرد.

اخبار دیدگاه:بررسی فقهی حقوقی تفاوت یا تساوی دیه زن و مرد | مجله ...

19 ا کتبر 2016 ... کد مطلب : 361068 حسن شبیری، قبادیانبررسی حقوقی یا دیه و این از ادلهٔ فقیهان و
سنت بررسی نقد می‌کند از دیگر صدد به ای یابد چالش موجود در دیه و ...

بررسی دیدگاه تساوی ديه زن و مرد(نقد نظریه آیت الله صانعی) (قسمت دوم)

بررسی دیدگاه تساوی ديه زن و مرد(نقد نظریه آیت الله صانعی) (قسمت دوم) ... چرا که
فحوای ادله شرعی در فقه ستون استنباط و استدلال و سنگ آسیای اجتهاد و فقاهت به .....
تفاوت در دیه زن ومرد ظلم وخلاف عدالت الهی است زیرا هر دو در هویت انسانی،حقوق اجتماعی
و ...

بررسی خلاهای حقوقی و فقهی حوزه زنان و خانواده از زبان کارشناسان 8

تاکنون بررسی خلاهای قانونی و فقهی را از زبان دکتر ناصر قربان نیا، دکتر فرج ...
به حقوق مالی زن در نظام حقوقی ایران"، "بررسی تفاوت دیه زن و مرد در قانون اساسی "و ...

بررسي نظريه تساوي زن و مرد در قصاص و ديات - مدرسه فقهی امام ...

... و مرد در قصاص و ديات. سيد احمد حسيني خراساني-مجله فقهي كاوشي در فقه اسلامي
شماره 53ص3 ... ابتدا به بررسي اقوال در مورد ديه زن و مرد مي پردازيم. الف: اقوال عامه: 1.

مقاله تفاوتهای حقوقی بین زن ومرد - سایت علمی دانشجویان ایران

5 فوریه 2011 ... برای بررسی دقیق و وضعیت حکم قصاص و دیه و تفاوت آن بین زن ومرد و روشن شدن
این مسئله نیاز است که مسائل فقهی و حقوقی که در این مورد وجود دارد ...

تحقیق در مورد تجلی قرآن و حدیث شعر در مثنوی مولانا

چهار مقاله بیس با موضوع بازاریابی عصبی (2016-2017)

دانلود تحقیق سحر و جادو

تصویر خوشنویسی استاد امیرخانی 21

دانلود خلاصه درس و نکات ریاضی(فصل4)و علوم(درس 7 و8) ششم ابتدایی

طرح درس سالانه پیام آسمان نهم

نگاهی به اندیشه ابن خلدون

آزادى دينى در نهج‿البلاغه

پایان نامه نگاهی ادبی به سوره یوسف (ع)

پاورپوینت تفکر شهودی

پاورپوینت منطق فازی

دانلود تحقیق معاونت در جرم در فقه اسلامی

دانلود پروژه نظریات فلسفی ارسطو

دانلود پایان نامه توصیف و ویژگی های علم فقه- رشته فقه و حقوق

مقاله علم منطق

مباني و تفاوت‏ها در فقه زنان

ضمان ضم ذمه به ذمه آثار و احلام آن

مقاله نقش زن در ایران باستان

دانلود پاورپوینت مکتب لیبرالیسم - 15 اسلاید

بررسی پوسترسینمایی ایران بعد از انقلاب اسلامی

دانلود مقاله هنر بودایی و هنر هندی

دانلود مقاله فرش

دانلود مقاله هنر هخامنشی

هنر

هنر معماری اشکانی

مکتب مشهد

تجزیه و تحلیل منسوجات کشورهای حوزه ی آسیای شرقی (مالزی)

دانلود تحقیق با عنوان هنر بوداییی و هندی

مقاله تاریخ هنر ایرانی

دانلود تحقیق جامع و کامل در مورد آسیب شناسی ورزشی