دانلود رایگان

شبیه سازی ربات موازی 6 درجه ازادی - دانلود رایگاندانلود رایگان ربات موازی 6 درجه ازادی

دانلود رایگان شبیه سازی ربات موازی 6 درجه ازادی

ربات موازی 6 درجه ازادی


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


فروشگاه تخصصی برق و کامپیوتر شبیه سازی ربات موازی 6 درجه ازادی

فایل زیر شبیه سازی ربات موازی 6 درجه ازادی در نرم افزار مطلب می باشد. در شکل کنار
نمایی خروجی و تصویر متحرک ربات را مشاهده می نمایید. کنترل به کار گرفته شده ...

شبیه سازی ربات موازی 6 درجه ازادی - دانلود رایگان

شبیه سازی ربات موازی 6 درجه ازادی - دانلود رایگان. دانلود رایگان ربات موازی 6 درجه
ازادی دانلود رایگان شبیه سازی ربات موازی 6 درجه ازادی. ربات موازی 6 درجه ازادی. مقاله ...

شبیه سازی ربات موازی 6 درجه ازادی - مکس فایل

فایل زیر شبیه سازی ربات موازی ۶ درجه ازادی در نرم افزار مطلب می باشد. در شکل کنار
نمایی خروجی و تصویر متحرک ربات را مشاهده می نمایید. کنترل به کار گرفته شده ...

شبیه سازی ربات موازی 6 درجه آزادی معروف به پلتفرم استوارت در متلب ...

29 ژوئن 2017 ... مکانیزم استوارت یک ربات موازی شامل دو جسم صلب است: یک سکوی متحرک و یک
بستر پایه که موقعیت و جهت بستر پایه ثابت بوده و موقعیت و جهت ...

پلتفرم استوارت - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

مکانیزم استوارت یک ربات موازی شامل دو جسم صلب است: یک سکوی متحرک و یک ...
تا مکانیزمی با چندین درجه آزادی برای شبیه‌سازی بارها و دینامیک‌های سنگین (مثل کل
...

مقاله دینامیک مستقیم و مفصل انعطاف پذیر ربات کابلی با 6 درجه آزادی

یکی از نوآوری ها در این کار، حل معادلات سینماتیک و دینامیک مستقیم ربات 6 کابله
می باشد. با این شبیه سازی که به دو صورت برنامه نویسی و شبیه سازی با نرم افزار ...

مدل‌سازی و تعیین ظرفیت حمل بار سکوی حرکتی 6 درجه آزادی بر مبنای

در فصل دوم، ابتدا مدل سازی سینماتیکی ربات موازی Stewart بررسی شده و با استفاده
از ... در فصل هفتم، نتایج شبیه سازی ظرفیت حمل بار دینامیکی ربات آزمایشگاهی ...

طراحی و شبیه سازی ربات موازی سه درجه آزادی - پژوهشگاه علوم و فناوری ...

در این پایان‌نامه طراحی، ساخت و شبیه‌سازی یک ربات موازی سه درجه آزادی 3-PUSبا ... در
این مقاله ساختار مناسب و بهینه یک حسگر نیرویی 6 درجه ازادی ارائه گردیده است.

آپارات - 6 درجه آزادی

پروژه نرم افزار شبیه سازی 6 درجه آزادی فضاپیمای بازگشتی ... ربات چشم چابک ۲
درجه آزادی ساخته شده در تارلب ... ساخت ربات موازی-کابلی ۶ درجه آزادی RoboCab · علی
.

ربات 6 درجه آزادی - آپارات

13 ا کتبر 2013 ... شرکت آوا الکترونیک این ربات به صورت Real Time توسط متلب کنرل میگرددwww.
avamechatronics.com ربات 6 درجه آزادی رباتیک و مکاترونیک,کنترل ... پروژه
شبیه سازی کنترل دینامیکی ربات متحرک چرخ دار با MATLAB.

ISME CONFERENCE 2002 AUTHORS GUIDE, PAPER TITLE

طراحی و شبیه سازی ربات سه پا با. 9. درجه آزادی و نشان دادن حرکتهای آن .... 6. : زوایای
مختلف بین پاهای ربات و جهت های موجود برای حرکت جلو رونده. حال برای بدست آو.

مدل سازی دینامیکی و کنترل مود لغزشی یک ربات موازی سه درجه آزادی با ...

در این مقاله، مدل سازی دینامیکی و کنترل یک ربات موازی با سه درجه آزادی انتقالی ... در
شرایط مختلف از جمله در حضور اغتشاش و تغییر پارامترهای سیستم، شبیه سازی و ...

سينماتيك و ديناميك يك ربات موازي پنج درجه آزادي - انجمن علمی نخبه های ...

سينماتيك و ديناميك يك ربات موازي پنج درجه آزادي ... از جمله كاربردهاي اين رباتها
ميتوان به شبيه سازهاي پرواز كه در آن شبيه سازي شرايط واقعي كه خلبان در هواپيما ...
6. برش با ليزر و آب. (کاربرد در پزشکی) : ادامه مقدمه. در رباتهاي دقيق جراحي٬
بسياري از ...

SID.ir | كنترل پيش بين غيرخطي ربات شش درجه آزادي سكوي استوارت

در اين مقاله كنترل پيش بين غيرخطي براي ربات موازي شش درجه آزادي استوارت ارائه
شده ... در انتهاي پژوهش براي بررسي روش ارائه شده، سكوي استوارت شبيه سازي و روش
...

ﻣﺪل ﺳﺎزی، ﺷﺒﯿﻪ ﺳﺎزی و ﮐﻨﺘﺮل ﺑﺎزوﻫﺎی ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﯽ در ﻣﺤﯿﻂ ﮔ - Saba Web Page

از ﺳﺎﺧﺘﺎر آﺷﻨﺎی ﺑﺎزوی ﻣـﺎﻫﺮ ﺑـﺎ دو درﺟـﻪ آزادی اﺳـﺘﻔﺎده ﺷـﺪه. اﺳﺖ ... اﯾﻦ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻫﺎ ﺷﺎﻣﻞ اﻧﻮاع ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻫـﺎی
ﻣﺮﺳـﻮم در آﻧـﺎﻟﯿﺰ روﺑـﺎت ﻣـﯽ ﺑﺎﺷـﺪ ... ﺳـﺎﺧﺘﺎرﻫﺎی ﻣـﻮازی ﻣﺤـﺴﻮب ﻣـﯽ ﮔـﺮدد. ﻣﻮرد ﻣﺪل ... ﺷﺒﯿﻪ ﺳﺎزی،.
ﺑﺎزو. ﻫﺎی روﺑﺎﺗﯿﮑﯽ، ﺳـﺎﺧﺘﺎر ﺷـﺎﻧﻪ ﻫﯿـﺪروﻟﯿﮑﯽ،. ﮐﻨﺘـﺮل ﺣﻠﻘـﻪ ﺑـﺴﺘﻪ،. ﺟﻌﺒﻪ. اﺑﺰار ...... -6. ﺳﺎده ﺗﺮ ﺑﻪ ارﺗﺒﺎط
ﺑﯿﻦ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎی ﺳﯿﺴﺘﻢ و ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎی ﻋﻤﻠﮑﺮد آن ﭘﯽ ﻣﯽ ﺑﺮﯾﻢ . -7. ﺑﺎ ﮐﻨﮑﺎش در ﺷﺒﯿﻪ ﺳﺎز، ﻋﻤﻠﮑﺮد واﻗﻌﯽ ﺳﯿﺴﺘﻢ را
در.

شبیه سازی ربات موازی 6 درجه ازادی - - سامانه بازاریابی فروش فایل

13 ا کتبر 2016 ... فایل زیر شبیه سازی ربات موازی ۶ درجه ازادی در نرم افزار مطلب می باشد. در شکل کنار
نمایی خروجی و تصویر متحرک ربات را مشاهده می نمایید. کنترل ...

معرفی و تحلیل سینماتیک معکوس یک روبات موازی جدید جهت شبیه ...

در این مقاله هم‌چنین ضمن معرفی ساختار جدیدی از روبات موازی سه درجه آزادی جهت استفاده
... ارائه شده، نتایج این معادلات با خروجی یک نرم افزار شبیه سازی ارزیابی می شود.
... a Six Degree-of-Freedom Motion Simulator”, JSME International Journal, Vol.

اصل مقاله

ک روبات. موازي. جد. دي. جهت. شب. هي. ساز. ي. حرکت. يقا. ق تندرو. علي پيروزفر. 1، ....
6. درجه آزادي براي درک بهتر خلبان. مورد نياز است . اما براي شبيه. سازي حرکت يک.

تعالی بسم PID کنترلر با استفاده از روبات موازی دو درجه آزادی کنترل ...

1. -4. 2. مختصر. ی. در مورد تاریخچه روبات موازی . .... شبیه سازی سیستم روبات دو
درجه آزادی . .... 6. شکل. -4. 1. اولین استفاده از روبات موازی در شبیه ساز پرواز،.
Stewart.

رﺑﺎﺗﯿﮏ - iust

ﺗﻌﺮﯾﻒ رﺑﺎت. ▫. ﻣﺎﺷﯿﻨﯽ ﻣﺘﺤﺮك ﮐﻪ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰي ﺑﺮاي اﻧﺠﺎم ﮐﺎرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ را دارد. ﺑﻪ ﺧﺼﻮص اﻣﻮر
ﺗﮑﺮاري و ﺧﺴﺘﻪ ﮐﻨﻨﺪه ... رﺑﺎت ﻫﺎي ﻣﻮازي ... اﺳﺘﻮاﻧﻪ اي. ▫. Spherical robots. ﻓﻀﺎﯾﯽ. ▫. Cartesian
robots. ▫. SCARA robots. 6 ... درﺟﻪ آزادي. ▫. در. ﯾﮏ ﺑﺎزوي ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﯽ ﻣﺎﻫﺮ ﺑﺮاﺑﺮ اﺳﺖ ﺑﺎ
ﺗﻌﺪادﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎي ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ. ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻌﯿﯿﻦ آﻧﻬﺎ ﻣﯿﺘﻮان ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺗﻤﺎم .... اﺳﺘﻔﺎده دﯾﮕﺮ ﻣﻌﺎدﻻت دﯾﻨﺎﻣﯿﮑﯽ در ﺷﺒﯿﻪ
ﺳﺎزي ﻫﺎﺳﺖ.

تجهیزات آزمایشگاه تعامل انسان و ربات - TaarLab

Page 6 ... اولین ربات موازی سه درجه آزادی تریپترون ساخته شده در ایران - حمایت شده
توسط. صندوق حمایت از ... دستگاه هایی که در شبیه سازی و آموزش دانشجویان.

رﺑﺎﺗﯿﮏ

ﻣﮑﺎﻧﯿﮏ، اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ، ﮐﻨﺘﺮل و ﻋﻠﻮم ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ. ﻧﻬﺎﯾﺖ ﻋﻠﻢ ﻣﮑﺎﺗﺮوﻧﯿﮏ. = رﺑﺎﺗﯿﮏ. B. Miripour Fard .....
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ. ﯾﮏ. ﺑﺎزوی. ﻣﺎھﺮ. ﺣﺪاﻗﻞ. ﺑﺎﯾﺪ. دارای. 6. درﺟﻪ. آزادی. ﺑﺎﺷﺪ . اﮔﺮ. درﺟﻪ. آزادی. ﮐﻤﺘﺮ. از. 6 .... ﻧﻈﺮ
. ﺷﮑﻞ. ھﻨﺪﺳﯽ. رﺑﺎﺗﮭﺎی ﻓﻮق ھﻤﮕﯽ ﺳﺮی ھﺴﺘﻨﺪ. ﺑﺎزوھﺎی. ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﯽ. ﻣﺎھﺮ. ﻣﻮازی. ھﻢ. وﺟﻮد. دارﻧﺪ .... ﺷﺒﯿﻪ.
اﻧﺴﺎن. () anthropomorphic. ) اﻧﺠﺎم. ﻣﯽ. ﺷﻮد . It has been said that a robot is only as
good ...

ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش اي ﻣﻮازي ﺻﻔﺤﻪ رﺑﺎت ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺗﺤﻠﯿﻞ دﯾﻨﺎ

رﺑﺎت. ﻣﻮازي. -. ﻣﺘﻌﺎﻣﺪ ﺗﮑﻤﯿﻠﯽ. 1-. ﻣﻘﺪﻣﻪ. ا. ز ﺟﻤﻠﻪ ﮐﺎرﺑﺮدﻫﺎي دﯾﻨﺎﻣﯿﮏ، ﺷﺒﯿﻪ. ﺳﺎزي ﺣﺮﮐﺖ رﺑﺎت، ﮐﻨﺘﺮل
رﺑﺎت، ... رﺑﺎت n. درﺟﻪ آزادي. ﻣﻮرد. ﻧﻈﺮ. داراي r. ﻋﻀﻮ ﺻﻠﺐ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ m. اﺗﺼﺎل ﯾﮏ درﺟﻪ آز ... )6
(. NOC. ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺧﻄﯽ ﮐﻪ ﺳﺮﻋﺖ اﺗﺼﺎﻻت ﻣﺴﺘﻘﻞ را ﺑﻪ آراﯾﻪ ﭼﺮﺧﺸـﯽ ﻋﻤـﻮﻣﯽ ﺳﯿﺴـﺘﻢ ﻧﮕﺎﺷـﺖ ﻣـﯽ
.

نرم افزار شبیه سازی 6 درجه آزادی فضاپیمای بازگشتی - مارکت کد

در پژوهش حاضر نرم افزار شبیه سازی و مدلسازی 6 درجه آزادی حرکت فضاپیمای
بازگشتی به اتمسفر پرداخته شده است. این شبیه سازی در Simulink پیادهسازی و ...

اطلاعات شخصي - دانشگاه سمنان

ساخت )ربات انعطاف پذیر، پاندول معکوس، میکرو گریپر، ربات کابلی(. -. دینامیک )
مدلسازي و ... کارگاه آموزشی شبیه سازي سکوهاي چند درجه آزادي با استفاده از نرم افز. ار
. MATLAB ... باالنس بهینه براي رباتهاي موازي در حرکت نقطه به نقطه. امیر کمال ... 6-
M.H. Korayem, A. Nikoobin, "Maximum-payload path planning for redundant.

طراحی و پیاده سازی سیستم کنترلی بهینه و هوشمند برای توانبخشی ...

طراحی و پیاده سازی سیستم کنترلی بهینه و هوشمند برای توانبخشی اندام های پایین
بیماران ناتوان حرکتی با استفاده از یک روبات موازی 6 درجه آزادی ... نرم افزار مطلب
برای انجام شبیه سازی ها در یک حالت استاندارد فیزیوتراپی مورد استفاده قرار می ...

چاپ - دانشگاه تهران

"طراحی بهینه‌ی چندهدفه‌ی ربات کابلی 6-درجه آزادی با استفاده از معیارهای سینماتیکی.
... "شبیه‌سازی دینامیکی معکوس دو مکانیزم موازی با ساختار سینماتیکی یکسان ...

آزمایشگاه تحقیقاتی مکاترونیک و اتوماسیون

ﺷﺒﯿﻪ. ﺳﺎزي ﮐﺸﺶ ﺑﺎﻓﺖ ﻧﺮم در ﻣﺤﯿﻂ ﻣﺠﺎزي. •. آزﻣﺎﯾﺸﺎت ﺑﯿﻮﻣﮑﺎﻧﯿﮑﯽ ﮐﺸﺶ و ﻓﺸﺎر ﺑﺮ روي ﺑﺎﻓﺖ ﻧﺮم. •.
ﻃﺮاﺣﯽ و ﺳﺎﺧﺖ رﺑﺎت ... رﺑﺎت ﻫﭙﺘﯿﮑﯽ ﻓﻨﺘﻮم. 6. درﺟﻪ. آزادي. اﻧﻮاع ﻫﻮﯾﻪ و ﻣﻮﻟﺘﯽ ﻣﺘﺮ و اﺑﺰارﻫﺎي اﻧﺪازه.
ﮔﯿﺮي. اﺳﮑﻮپ دﯾﺠﯿﺘﺎل. ﺑﺎزوي رﺑﺎﺗﯿﮏ. 6 ... ﺳﺎزي رﺑﺎت ﻣﻮازي ﺑﺮاي ﮐﺎرﺑﺮدﻫﺎي ﻣﺎﺷﯿﻨﮑﺎري. •. ﻃﺮاﺣﯽ و
ﺳﺎﺧﺖ ﯾﮏ ...

ترجمه مقاله مدلسازی دینامیکی بازوی کشسان ربات سری ربات زنده با ...

7 ژوئن 2017 ... مقاله ترجمه شده با عنوان مدلسازی دینامیکی بازوی کشسان ربات سری ربات زنده با چهار
درجه آزادی برای شبیه-سازی و کنترل. ... مقاله طراحی، بهینه سازی و ساخت یک حس
کننده نیرویی شش درجه... 2016-11-29 در این مقاله ساختار مناسب و بهینه یک حسگر
نیرویی 6 درجه ازادی ارائه گردیده ... 1 فصل اول - درگاه موازی کامپیوتر.

فروش پروژه هاي سيمولينک متلب و .... - پارسکدرز

2- انواع پروژه هاي کنترلي پروازي و زميني 3- انواع ربات 4- مجموعا پروژه هايي که
تلفيق ... شبيه سازي ديناميکي پاراگلايدر 6 درجه آزادي در سيمولينک به همراه گزارش
3. شبيه ..... طراحي و شبيه سازي کنترل کننده فازي نوع 2 براي فيلتر اکتيو موازي
با ...

ررسی دینامیک و مدلسازی سیستمهای رباتیک با درجه آزادی بالا

بررسی دینامیک و مدلسازی سیستم های رباتیک ... پروژه به بررسي وتحليل ديناميك
و مدلسازي يك بازوي مكانيكي با 6 درجه آزادي (Comau Smart H-4) پرداخته شده است.

نتیجه جستجو - ربات سه درجه آزادی

ربات سه درجه آزادی - کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شریف:-نتیجه جستجو. ... 2,
پایان نامه, طراحی و شبیه سازی فرایند ساخت پروتز استاندارد هیپ Design and ...
تیتان با 6 درصد آلومینیوم - 4 درصد وانادیم Titanium Alloy 6AL-4V / ربات سه درجه
آزادی ... کاری بهینه یک ربات موازی کابلی با سه درجه آزادی انتقالی Kinematic and
Dynamic ...

دستيابي به فناوري روبات هاي موازي

1 مارس 2011 ... ... به طراحي و ساخت روبات موازي شبيه سازهاي حركتي شدند كه در شبيه سازي ...
كشميري با اشاره به اينكه طراحي روبات با 6 درجه آزادي با محركهاي دوراني ...

مهندسی رباتیک

رباتی که سه مفصل اول آن همزمان ، یا کشویی و یا لولایی باشد را ربات موازی گویند . ...
مفاصل لولایی ( چرخشی ، دورانی ، Revolute ، rotary ) ، شبیه لولا است که اجازه چرخش
... ربات اسکارا معمولا 4 درجه آزادی و ربات چرخان معمولا 6 درجه آزادی و ربات مستطیلی ...
اهمیت آن به حدی است که پایان نامه دکترای بعضی از مهندسین رباتیک ، مدل سازی یک ...

طراحی مسیر یاب هوشمند برای ربات های موازی | هزار و یک دانشجو

روبات های موازی باتوجه به کاربردهای مهم وحیاتی ازقبیل شبیه سازی درماشین،شبیه
سازی درپرواز وشبیه سازی در ... 3-6-بازوهای موازی تنش درجه آزادی وانواع آن 20.

ﻧﺎم ﭘﺪر ﻧﺎدري - دانشگاه بوعلی سینا

6. ﻃﺮاﺣﯽ ﻣﮑﺎﻧﯿﺰم ﻫﺎ. - 7. رﺑﺎﺗﯿﮏ. - 8. آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه رﺑﺎﺗﯿﮏ. -9. آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه ارﺗﻌﺎﺷﺎت. و دﯾﻨﺎﻣﯿﮏ ﻣﺎﺷﯿﻦ ....
ﺳﯿﻨﻤﺎﺗﯿﮏ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ. ﺳﻪ. رﺑﺎت. ﻣﻮازي. ﭼﻬﺎر درﺟﻪ ازادي ﺑﺎ ﻣﻔﺎﺻﻞ ﻓﻌﺎل ﮐﺸﻮﯾﯽ و اﻟﮕﻮي ﺣﺮﮐﺘﯽ. 3T1R. در .....
ﺷﺒﯿﻪ. ﺳﺎزي. آن. در. ﻧﺮم. اﻓﺰار. ADAMS. ،". ﺷﺎﻧﺰدﻫﻤﯿﻦ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ. ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﻣﮑﺎﻧﯿﮏ، ﻟﻮح ...

وبلاگ تخصصی روبات - روبات صنعتی

22 آگوست 2011 ... اختراع روبات صنعتی شبیه سازهای حرکتی در دانشگاه صنعتی اصفهان ... موفق به
طراحی و ساخت روبات موازی شبیه سازهای حرکتی شدند که در شبیه سازی پرواز ...
کشمیری با اشاره به اینکه طراحی روبات با 6 درجه آزادی با محرکهای دورانی ...

ساخت ربات موازی شبیه سازهای حرکتی با محرک های دورانی - ایمنا

1 فوریه 2011 ... خبرگزاری ایمنا: ربات موازی شبیه سازهای حرکتی با محرک های دورانی توسط محققان ...
ربات بیشتر برای شبیه سازی حرکت کاربرد دارد، گفت: ربات موازی شبیه سازهای ...
وی در ادامه یادآور شد: طراحی ربات شش درجه آزادی با محرک‌های دورانی پیچیده بوده ... نظر
شما *. * لطفا حاصل عبارت را در جعبه متن روبرو وارد کنید. 6 + 1 = ...

ربات

برای مثال در قسمت مونتاژ یک کارخانه اتومبیل سازی، قسمتی هست که چرخ زاپاس .... 6
- ربات باهوش : اين ربات درك از محيط و استعداد انجام كار با توجه به تغيير در شرايط و
محدوده عمل كار را دارد. .... موتورهايDC بشكلهاي سري، شنت (موازي) و تركيبي (كمپوند)
وجود دارند. ... دارای یک بازوی متحرک با حرکت شبیه به دست انسان و دو درجه آزادی.

پروژه های انجام شده – شهر دانش

طراحی و ساخت ربات موازی 6 درجه آزادی با تحریک هیدرولیکی. 02 ... بهینه سازی
پارامترهای اساسی در طراحی طراحی و ساخت ... شبیه سازی جریان مذاب در نرم افزار Mold
flow ...

ربات 7 درجه آزادی | پروژه دانشجویی

1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9. Previous; Next. تو دوره ی لیسانس پروژه تخصصی من راجع به
بازوی ربات با هفت درجه آزادی بود که خیلی به خاطرش زحمت کشیدم. ... دارای فایل
خروجی نرم افزار آدامز (نرم افزار شبیه ساز ربات ۲۰۰۵ MSC-ADAMS) همراه با تصاویر
محیطی نرم افزار و ... بازوی ماهر مکانیکی موازی ... شبیه سازی ربات ۷ درجه آزادی با
ADAMS.

3-3) مدلسازي تماس (تقابل ربات با محيط اطراف)

هدف از اين پروژه شبيه سازي و تحليل يك دسته از ربات هاي دونده كه در ساختشان از ...
كامپيوتري شامل phany pony و OSU Hexapool در هر پا 2 يا سه درجه آزادي داشتند و
قادر به ... موازي تحقيقات بر روي ربات هاي جهنده كارهايي براي بررسي ديناميك منفعل
راه ... بندپايان مانند سوسك ها كه بطور كلي كوچك هستند و 6پا دارند مركز ثقل بند پايان
...

مجله كنترل، - Magiran

همزمان سازي سيستم هاي مرتبه كسري آشوبي جنسيوتسي و كولت با استفاده از كنترل
... اندام هاي پايين بيماران ناتوان حركتي با استفاده از يك روبات موازي 6 درجه آزادي

ماهنامه مهندسي مكانيك مدرس، - Magiran

30 ژوئن 2015 ... شبيه سازي و كنترل مود لغزشي تطبيقي ربات تعادلي دوچرخ با معادلات .... مذاب- جامد
9/ 0، 6/ 1 و 7/ 2 و دماهاي پيش گرم 30، 120، 150 و 200 درجه ي سانتي ..... افزايش
قابليت جهت دهي مجري نهايي در يك ربات سري- موازي كابلي ... طراحي و تحليل يك
مكانيزم يك درجه آزادي براي پاي ربات قورباغه اي و شبيه سازي شنا-كردن بر ...

planning and navigation

فصل 6 کتاب. Cognition ... برای روباتی با k درجه آزادی هر ترکیب موقعیت آن را
میتوان با k مقدار حقیقی q1,…,q k نشان داد. که این مقادیر ... پیاده سازی این روش ساده
بوده و مسیر پیدا شده توسط آن بهینه است. .... طوری که اگر روبات موازی مانع بود نیروی
دافعه مانع کمتراثر نماید. .... معمولا این بخشها با استفاده از یک شبیه ساز تست
میشوند.

آنا | معرفی ربات جاوز توسط دانشجویان دانشگاه خیام مشهد در لیگ نمایش

5 آوريل 2016 ... این ربات 6 درجه آزادی دارد و به همین دلیل می تواند تمام حرکات فک را که یک انسان ...
بلکه می توان از آن برای شبیه سازی هواپیما و قطار شهری نیز استفاده کرد. ... مکانیزم
استوارت یک ربات موازی شامل دو جسم صلب است: یک سکوی متحرک و ...

شبیه سازی شش درجه آزادی - Vira Science

شبیه ‌سازی عددی هیدرودینامیک حرکت یک شناور تندرو با دو درجه آزادی .... این دسته از
ربات ها نسبت به سایر ریاتهای سری و حتی ساختار موازی مزایایی دارند، اما به سادگی
...

مبانی مهندسی رباتیک : آموزش و مقالات رباتیک - CentralClubs

دانشمندان رباتیک ، مشغول به آزمایش ربات های جدید و قطعات جدید می شوند و روابط
بین ..... ابزاری قوی برای طراحی ، تحلیل ، شبیه سازی پروژه های رباتیک ، فراهم می
سازد . .... و مفصل سوم کشویی باشد و محور سه مفصل اول ، موازی باشد را ربات اسکارا
گویند . ... ربات اسکارا معمولا 4 درجه آزادی و ربات چرخان معمولا 6 درجه آزادی و ربات
مستطیلی ...

دانلود ترجمه مقاله طراحی پویای بازوی الاستیک ربات جهت شبیه سازی و ...

دانلود پروژه طراحی پویای بازوی الاستیک ربات جهت شبیه سازی و کنترل به همراه
ترجمه فارسی از نشریه ... مدلسازی دینامیکی بازوی کشسان ربات سری ربات زنده با
چهار درجه ی آزادی برای شبیه-سازی و کنترل ... on flexible joint and link systems with
an emphasis on flexible links is given in [6]. ... طراحی مرتب سازی و ادغام موازی چیست
؟

سال 1389 - دانشکده مهندسی

طراحي و ساخت كنترلر فازي جهت كنترل مفصل 6 درجه آزادي. دکتر مريخ بيات ... مكان
يابي خطا در خطوط موازي جبران شده سري ... طراحي، شبيه سازي و ساخت ربات تير انداز
مبتني بر تشخيص رنگ با استفاده از پردازش تصوير ديجيتال و شليك ليزري.

مقالات حاوی کلیدواژه "مکانیزم استوارت" - جویشگر علمی فارسی (علم نت)

مقالات حاوی کلیدواژه "مکانیزم استوارت". کلیدواژه های هم استفاده:ربات موازی, دینامیک
سیستم عملگر, مدل سازی دینامیکی مکانیزم, 6 درجه ازادی, takagi-sugeno, اصل کار ...

شبیه سازی ربات موازی 6 درجه ازادی - فروش فایل

فایل زیر شبیه سازی ربات موازی 6 درجه ازادی در نرم افزار مطلب می باشد. در شکل کنار
نمایی خروجی و تصویر متحرک ربات را مشاهده می نمایید. کنترل به کار گرفته شده ...

Payam Varshovi-Jaghargh | Professional Profile - LinkedIn

February 2009 – Present (8 years 6 months) ... به ترتیب منجر به دو ربات موازی
فضایی 4 درجه آزادی با دو ساختار هندسی متفاوت ... این مکانیزمها حاصل سنتز انجام شده
بر روی مکانیزمهای موازی 4 درجه آزادی با الگوی حرکتی 3 درجه انتقالی و 1 درجه دورانی
می‌باشند. ... همچنین، نتایج بدست آمده با شبیه‌سازی نیز مورد مقایسه قرار گرفته است.

دانشگاه صنعتی مالک اشتر - مجتمع دانشگاهی هوا و فضا - گروه علمی ...

مدل‌سازي ديناميك پرواز و توسعه شبيه‌سازي 6 درجه آزادي؛. - نرم‌افزار محاسبات
پیشرفته عملکرد پروازی وسایل پرنده؛. - طراحي و پيادهسازي سيستم نرم‌افزار در
حلقه و ...

پروژه شبیه سازی و کنترل ربات با نرم افزار MATLAB - نوآوران گرمی

12 جولای 2015 ... ... های OPEN GL · لیست پروژه های PHP · لیست پروژه های VB 6 · لیست پروژه های VB.
.... در این پست پروژه شبیه سازی ربات بازوی شش درجه آزدی پوما یا PUMA با نرم
افزار ... های مفاصل دوم و سوم با هم موازی بوده و آن دو بر محور مفصل اول عمود باشند، پوما
می گویند. ... ربات شبیه سازی شده در این پروژه، دارای سه درجه آزادی است.

ﺑﺎ ﻛﻨﺘﺮل ﻛﻨﻨﺪه ي ﻓﺎزي دو ﻣﺤﻮره روﺑﺎت ﻛﻨﺘﺮل

ﻣﻮﺟﻮد، اﺑﺘﺪاء ﻣﻌﺎدﻻت ﺣﺮﻛﺖ ﻳﻚ رﺑﺎت ﻳﻚ ﻟﻴﻨﻜﺔ ارﺗﺠﺎﻋﻲ در ﺻﻔﺤﻪ ﺑﺪﺳﺖ آﻳﺪ . ﻛﺎرﺑﺮدﻫﺎي ﻓﻀﺎﻳﻲ، زﻳﺮ ... از
روﺷﻬﺎي ﺷﺒﻴﻪ ﺳﺎزي ﺷﺪه ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﺎﻣﻞ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮد . ﺑﻪ ﻃﻮر ﺧﻼﺻﻪ ﻫﺪف .... ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت
ﺟﺮﻣﻲ ﺑﺎزوي ﻣﻜﺎﻧﻴﻜﻲ دو درﺟﻪ آزادي ..... 6-1 (. در. )5-1(. ف f ,. ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻣﻲ. m g I ω. ﺷﻜ. آوردن ﻣﻌﺎدﻻت.
ﻲ ﻛﻨﻴﻢ، ﻛﻪ در. ﺤﻪ اي، ﮔﺸﺘﺎور ﻣ. ﺮدن ﻣﻌﺎدﻟﻪ ي. 6( .... ﺟﻬﺖ ﻧﻴﺮوي ﮔﺮﻳﺰ از ﻣﺮﻛﺰ ﻣﻮازي ﺑﺎ ﺑﺮدار ﺟﻬﺖ.
O C.

ﻫﺪاﻳﺖ و ﻛﻨﺘﺮل ﻳﻚ رﺑﺎت زﻳﺮآﺑﻲ ﺑﻪ روش ﻛﻨﺘﺮل ﻓﺎزي

ﺳـﺎزي ﺳﻴﺴـﺘﻢ ﻣـﻮرد. ﻧﻴﺎز از ﻧﺮم. اﻓﺰارﻫﺎي webots. ﻛﻪ ﻳﻚ ﻧﺮم. اﻓﺰار ﻗﻮي در ﺷﺒﻴﻪ. ﺳﺎزي رﺑﺎت .... وﺟﻮد
دارد و ﺳﻪ درﺟﻪ آزادي ﻳﮕﺮ رﺑﺎت ﻏﻴﺮﻓﻌﺎل اﺳـﺖ ... درﺟـﻪ آزادي ﻓﻌـﺎل ﻛـﻪ ﺑـﻪ ﻣﻮﺗـﻮر ... 6[. ﺑﺎ اﻳﻦ اﻳﺪه رﺑﺎت.
Uwater. ﺑﺮاي ﭘﺎﻳﻴﻦ رﻓﺘﻦ ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﭼﺮﺧﺶ ﭘﺮواﻧﻪ. ﭘﺎﻳﻴﻨﻲ دارد ﺗﺎ ﺑﺮ ﻧﻴﺮوي ارﺷﻤﻴﺪس ﻏﻠﺒﻪ ... ﻫﻤﻴﺸﻪ ﻣﻮازي و ﻫﻢ.

رباتيك و مكاترونيك [بایگانی] - انجمن های تخصصی برق و الکترونیک ECA

[بایگانی] در این بخش به بررسی مباحث مرتبط با رباتیک و مکاترونیک بپردازید.
... موتور و اینکودر · شبیه سازی کنترل تطبیقی بازوی ربات در سیمولینک متلب ...

رباتیک - شبیه‌سازی - ضربه آزاد

این زاویه‌ی پرتاب می‌تواند روی میزان مسافتی که توپ طی می‌کند تأثیر بگذارد. برای
بلندتر پرتاب کردن، زاویه‌‌ی کم و تقریباً موازی با زمین مناسب است یا زاویه‌ی تند و ...

Puma ربات صنعتی - تبیان

4 ژوئن 2009 ... تاریخچه : اولین بار ، ربات صنعتی پوما در سال 1978 در بخش رباتیک ... آشنایی با
فتوشاپ · بهینه سازی پروژه های فتوشاپ · تکنیک های ... دارای 6 درجه آزادی می باشد که
به ربات قابلیت مانور بسیار بالایی می دهد ... اتصال سه رابط لولایی پی در پی با
محور های عمود و موازی ، ساختاری شبیه دست انسان را به این ربات می دهد ...

پایان نامه های کارشناسی ارشد - دانشگاه شهید بهشتی

7, 6, شبيه سازي و تحليل ترموديناميكي يك سيكل تركيبي توربين گاز و پيل ....
73, طراحی، ساخت و شبیه سازی ربات موازی 3 درجه آزادی 3-pus, برخورداركاشاني، ناصر
...

نام نشست پوستری پوستری - سامانه مدیریت همایش های دانشگاه یزد

شبیه سازی جریان مغشوش در زانویی با مقطع چهارگوش و بررسی تأثیر پره های هادی
درآن ... Page 6 .... طراحی بهینه ربات موازی استوارت سه درجه آزادی با مفاصل لوالیی.

شتاب مسير مرجع اساس بر هوايي طراحي سيستم هدايت و کنترل يک ربات

در اين مقاله به طراحي سيستم هدايت و کنترل يک ربات هوايي براي ... نتايج حاصل از
شبيه. س. ازي ... ربات هوايي، هدايت، کنترل، مسير مرجع، فرمان شتاب، شش درجه آزادي .1
..... (6). ) (. ] [. ) ] [. (. nIlI. QR. I. I. II. PQ. I. II. I. R xx xz zz yy xx xz xz xx yy xx. +. +. +
.... مورد انتظار از ربات هوايي، قوانين هدايت. و کنترل متناسب طراحي و پياده. سازي مي.

مقاله مبانی مهندسی رباتیک [آرشیو] - سایت علمی دانشجویان ایران

17 ژوئن 2009 ... مبانی مهندسی رباتیک - قسمت اول رباتیک چیست ؟ ... رایانه و مجموعه نرم افزار های
مهندسی ؛ ابزاری قوی برای طراحی ، تحلیل ، شبیه سازی پروژه های رباتیک ، فراهم می
سازد . .... سوم کشویی باشد و محور سه مفصل اول ، موازی باشد را ربات اسکارا گویند .
.... ربات اسکارا معمولا 4 درجه آزادی و ربات چرخان معمولا 6 درجه آزادی و ربات ...

ماشین ربات ردیاب هدف مجهز به بینایی یک فعال نیرو ... - ResearchGate

استخراج م گردند در ادامه مدل ریاض ربات شبیه سازی شده اسا و مم کارد. دو .... ربات ردیاب
هدف یک ربات دو درجه آزادی اس که از دو مرک چرخا تاکین شده اس مطابق شکن. 1.

انجام پایان نامه مهندسی مکانیک کنترل

کلیدواژه ها : تیردوار، کنترل غیر فعال ،مدارهای موازی کاهش ارتعاشات،مواد
پیزوالکتریک. عنوان پروژه: طراحي و ساخت كنترل كننده زمان حقيقي براي يك بازوي
داراي 6 درجه آزادي ... در آخر نیز کنترل کنندههای غیرخطی و تطبیقی با شبیه سازی مدل
ربات در محیط نرم ... در این راستا، در این پروژه نيز یک ربات با شش درجه آزادی جهت
جابجایی و حمل ...

قیمت به هزار تومان - اولین پایگاه تخصصی انجام پروژه های نرم افزار متلب

سیستم, شبیه سازی دو تمرین کلاسی درس مخابرات پیشرفته با متلب, 100, مشاهده
...... ساخت و تولید, تحلیل سینماتیک ربات موازی استوارت 6 درجه ازادی, 130, مشاهده ...

چگونگی ساخت یک روبات - ساخت و تولید

قوه تفکر را به وسیله برنامه های کامپیوتری برای ربات شبیه سازی می کنند تا در
موقعیتهای خاص ..... موتورهایDC بشکلهای سری، شنت (موازی) و ترکیبی .... دارای 6
درجه آزادی می باشند به عبارت دیگر دارای 6 مفصل، بمنظور حرکت در 6 جهت. اولین سه ...

Ali Akbar Safavi - دانشگاه شیراز

"مدل سازی جامع تغلیظ کننده های فیلم ریزشی چهار مرحله ای به کمک ویولتها"، سال
دوازدهم، شماره 68، شهریور ماه 1392 (ISC). ... June 2013, Volume 6, Issue 2, pp 71-85 (
ISI). ..... سید علی اکبر صفوی ، "شبیه سازی آزمایشگاه ماشین های الکتریکی به
صورت .... يک سيستم خودگردان زير آبي جهت مدلسازي شش درجه آزادي آن" ، هشتمين
کنفرانس ...

چگونگی ساخت ربات - تیتر 98

4 روز پیش ... ساخت ربات ۳ درجه آزادی مستقل خطی در مقیاس صنعتی + تصاویر ... این ربات به گونه
ربات‌های موازی موسوم است و قابلیت ایجاد حرکت سه‌بعدی انتقالی به صورت مستقل را
دارد. ... ربات یادشده توسط محققان دانشگاه هاروارد ساخته شده و ظاهر آن شبیه به .... روز
جمعه، 6 مرداد ماه از ساعت 9 تا 12 مسابقات استیم کاپ و لیگ‌های ‌آزاد، ...

پژوهشگاه هوافضا

در دسترس داشتن شبیه‌سازی که دورنمایی همه‌جانبه و کامل از رفتار سیستم مورد بحث در
... داده‌ها و فرامین پروازی، در این شبیه‌ساز از روش پردازش موازی استفاده شده است. ...
شبیه‌ساز راکت کاوش پژوهشگاه هوافضا توانایی شبیه‌سازی رفتار شش درجه آزادی ....
ارائه،تحلیل ،طراحی و كنترل یك جرثقیل رباتیك برای سوله‌هی تعمیر و نگهداری
هواپیما.

دانشگاه ایوانکی | محمدرضا الهامی

"Sequential Identification of Coulomb and Viscous Friction in Robot Drives", ...
1391 "کاربرد روش سکانت –بوت استرپ جهت حل سينماتيک مستقيم يک روبات موازي
انتقالي سه. درجه آزادي"،محمدرضا الهامي ، امين اماني ... 3)، هتل سال 2000 ، جوخاي، CA 6.
... مقاله ارائه شده در اولين همايش ملي شبيه سازي سيستم هاي مکانيکي، دانشگاه آزاد ...

انجام پایان نامه کارشناسی ارشد مکانیک گرایش مکاترونیک | انجام پایان ...

27 فوریه 2017 ... Mon - Fri 8:00am - 6:00pm (GMT +1) .... ارایه روشی جدید برای بهینه سازی شکل
روتور و استاتور در موتورهای الکتریکی آهنربای دایم – انجام پایان نامه; طراحی، ...
سازی فیلتر فرسایش برای کنترل حرکت شبیه ساز رانندگی سه درجه آزادی آساران –
انجام پایان نامه; طراحی، ساخت و کنترل ربات کابلی موازی – انجام پایان نامه ...

Domains3

طراحی, کنترل و شبیه سازی دست رباتیک برای گرفتن اجسام حساس. طراحی ....
تحلیل سینماتیک مستقیم ربات موازی استوارت مسطح 6-6 با روشی جدید ....
بهینه‌سازی در كنترل مسیر حرکت ربات جوشکار دو درجه آزادی SCARA مجهز به کنترلر
فازی.

ارائه پايان نامه دكترا و کارشناسي ارشد رباتيک - Google Groups

4 دسامبر 2010 ... DOWNLOAD PDF شبیه سازی و بهینه سازی یک ربات دو چرخ دار ، توپ ، ... حل معکوس
ترکیب حرکتی او به درجه 6 از آزادی Kuka 662 ربات با کاهش به .... parallel robots
DOWNLOAD PDF روش هندسی برای تجزیه و تحلیل دقت از یک

چهاردهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک - Symposia.ir

شبیه سازی حرکت ژیروسکوپی دیسک دوار6 درجه آزادی به روش باند گراف .... بررسی
اثرات دینامیک غیرخطی لقی بوم در کنترل ربات موازی دو درجه آزادی سیمولاتور موج .....
طراحی، ساخت وکالیبراسیون بالانس داخلی 6 مؤلفه استاتیکی تونل باد مافوق صوت.

دانشگاه صنعتی اراک - Arak University of Technology - دکتر محمد گهری

فارغ تحصیل مهندسی مکانیک از دانشگاه بوعلی سینا همدان –بهمن81; فارغ تحصیل
مهندسی مکانیک مقطع کارشناسی ارشد- رتبه دوم- درجه عالی پایان نامه-دانشگاه صنعتی
...

ایده و اجرا

8 ا کتبر 2013 ... درجات آزادی به معنای حداقل تعداد مختص لازم برای مشخص کردن وضعیت جسم ... را می دهد
بنابراین ربات پوما (بازو چرخان به همراه مچ کروی) دارای 6 درجه آزادی می ... پی با محور
های عمود و موازی ، ساختاری شبیه دست انسان را به این ربات می دهد به ...

کتابچه برنامه کنفرانس جدید - انجمن آکوستیک و ارتعاشات ایران

3. پیام ریاست انجمن آکوستیک و ارتعاشات ایران. 5. برگزارکنندگان و همکاران. 6.
برنامه. کلی ... نشست موازی برنامه ریزی گردیده اند. از ایرن ..... سازی ارتعاشات ربات
دو بازویی انعطاف ..... کامیون4 به دو روش تست تجربی و تست شبیه سازی
کامپیوتری به کمک. نرم .... تعیین پارامترهای مودال سیستم سه درجه آزادی با استفاده
از آنالیز.

افشین قنبرزاده - دانشگاه شهید چمران اهواز

بهینه‌سازی چند هدفه ساختار ربات موازی هگزا بر اساس شاخص‌های سینماتیكی و
دینامیكی ... اول,افشین قنبرزاده : نویسنده دوم, مجله مهندسی مکانیک مجلسی , درجه سایر
مجلات .... Ghanbarzadeh : Third author, Journal Meccanica , , JournalNumber 6 ,
Page 1 ..... ملی شبیه سازی سیستمهای مکانیکی , دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز , 1390/
12/03.

پاور پوینت آئین نامه حفاظتی تاسیسات الکتریکی

دانلود پاورپوینت “ کاربرد رنگ ها درایمنی ”

دانلود قولنامه انتقال ملک

مجموعه کامل آموزش برق (ساختمان وصنعتی- سیستم های حفاظتی و..)

فیلم آموزشی روش تحلیل رابطه خاکستری و تئوری خاکستری ، Grey Relational Analysis، GRA در اکسل

مقاله : تاثير فلزات سنگين بر آبشش و كبد ماهي ها‎

پایان نامه بررسی پروبیوتیک و نقش آن در آبزی پروری

صنایع دستی

دانلود پاورپوینت ریاضی چهارم ابتدایی مبحث شناخت کسر - 17 اسلاید

آزمون قلمچی 5آبان 96-گروه آزمایشی تجربی (کنکوریها)

دانلود پاورپوینت جانوران مضر شهری - 6 اسلاید

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان لیپیدها و انواع انها در 120 اسلاید

پروژه آمار ی بررسي ميزان مصرف آب 30 خانوار

دانلود جزوه فیزیک پزشکی

کتاب The Washington Manual of Dermatology Diagnostics زبان اصلی

دانلود پاورپوینت بافت های لیزوزوم- 11 اسلاید

دانلود پاورپوینت کلیات قارچ شناسی پزشکی- 65 اسلاید

پاورپوینت جامع و کامل درباره مایع مغزی نخاعی (CSF)

پاورپوینت ماساژ بدن (پیشنهاد ویژه)