دانلود رایگان

گزارش تخصصی چگونگی جذاب سازی مبحث تاریخ درس مطالعات اجتماعی به کمک شیوه های تدریس نوین - دانلود رایگاندانلود رایگان دانلود گزارش تخصصی چگونگی جذاب سازی مبحث تاریخ درس مطالعات اجتماعی به کمک شیوه های تدریس نوین بافرمت ورد وقابل ویرایش تعدادصفحات 20

دانلود رایگان گزارش تخصصی چگونگی جذاب سازی مبحث تاریخ درس مطالعات اجتماعی به کمک شیوه های تدریس نوین دانلود گزارش تخصصی چگونگی جذاب سازی مبحث تاریخ درس مطالعات اجتماعی به کمک شیوه های تدریس نوین بافرمت ورد وقابل ویرایش تعدادصفحات 20
دانلود گزارش تخصصی معلمان,راهکارها,پیشنهادات,گزارش تخصصی فرهنگیان,
این گزارش تخصصی جهت ارائه برای ارزشیابی و کسب امتیاز کامل و همچنین جهت ارائه به عنوان تحقیق ارتقاء شغلی بسیار کامل میباشد
چکیده :
تدوین تاریخ، ترسیم سرگذشت حیات و فرهنگ یک قوم و ملت است. در این رهگذر، زمینه های پیدایش، بستر حرکت، عوامل و موانع آن، پدیده ها و حوادث، علل تعالی یا انحطاط، تأثیر و تأثرها، چگونگی روابط و سایر شئون و مظاهر زندگی، فرهنگ و سرنوشت آن ملت و قوم توسط یک مورخ به تصویر کشیده شده و در معرض اندیشه، کنکاش و مطالعه انسان ها و به ویژه فرزانگان و اندیشه مندان قرار می گیرد. این کار از نظر علمی ارزشمند، آگاهی بخش و خدمت به علم و فرهنگ و اقوام و ملل به خصوص محققان و دانش پژوهان و اصحاب اندیشه و اهل مطالعه است.تاریخ از مجرای ذهن تاریخ نویس می گذرد و هر قدر هوش و دانش او زیاد باشد، باز تاریخ را از دریچه دوران و شخصیت خویش می بیند. بنابر این، تاریخ نگار همواره بینش خاص خود را دارد، لیکن هرگز کل حقیقت را در نمی یابد و شیوه ی وی در دوره بندی تاریخ همواره، دست کم تا اندازه ای، فرآورده ذوق ویژه اوست. به این معنا، تاریخ کلاً به همان میزان که علم است، هنر نیز هست. به ویژه وقتی که مورخ از حد گزارش صرف وقایع و داده ها بگذرد و به تعبیر آن ها بپردازد.تاریخ را می توان از دیدگاه های مختلف بررسی و تقسیم بندی کرد؛ از وقایع نگاری تا واقع نمایی و کشف سنن و علل و انگیزه ها و نقد و تحلیل فلسفه حوادث تاریخی. بنابر این اقسام تاریخ به طور کلی عبارتند از:1. تاریخ نقلى علم به وقایع و حوادث و اوضاع و احوال انسان ها و ملت ها در گذشته، در مقابل اوضاع و احوالى که در زمان حال وجود دارد. پس علم تاریخ در این معنى، یعنى علم وقایع و حوادث سپرى شده و اوضاع و احوال گذشتگان. زندگى نامه ها، فتح نامه ها، سیره ها که در میان همه ملل تألیف شده و مى شود از این مقوله است..اما امروزه وقتی با دقت به رفتار و عملکرد دانش آموزان توجه می کنیم متوجه می شویم دانش آموزان با شور و شوق وارد کلاس درس تاریخ نمی شوند. تلاش دارند بهانه هاي مختلف از کلاس فرار کنند و سعی ندارند از حوادث گذشته مطالبی فراگیرند در کلاس به درس توجهی نمی کنند. تکالیف درسی را به خوبی انجام نمی دهند. نمرات امتحان بیشتر دانش آموزان در سطح قابل قبولي نيست. این بی علاقگی به درس تاریخ مرا واداشت تا دست به تحقیق در این زمینه بزنم تا علل آن را بیابم در ضمن از مدیر مدرسه و اولیاي محترم که در این کار مرا یاري کردند، تشکر می کنم.
مقدمه
بسیاری از مورخان، محققان و دانشمندان ایران و جهان با اذعان به علم بودن تاریخ و حتی قبول آن به عنوان مادر علوم نقش قابل توجه و انکارناپذیر تاریخ در زندگی بشر را گوشزد کرده و بر این مسائل اتفاق نظر دارند که تاریخ عبرت آموز بوده و می تواند با یادآوری اشتباهات بزرگ گذشته، انسانیت را از تکرار (لااقل عمدی و اختیاری) آن ها باز دارد. به علاوه تاریخ تجربه گذشته را به تجربه کنونی می افزاید و زندگی را پرمایه تر می کند. اتکا بر تجارب گذشته غالباً اخذ تصمیم را در زندگی روزانه آسان می کند و چونان چراغی برای راه آینده ما عمل می نماید.حس تاریخی لازمه ی حیات و بقای ملت ها به شمار می آید. هر ملتی با اتکا به شخص ها، حماسه ها، کتاب ها، شعرها، یادآوری خطرات و صدمات گذشته، بزرگداشت پیروزی ها و تجلیل از قهرمانان و ... هم در شکل گیری این حس و هم در تقویت هر چه بیش تر و مداوم آن می کوشد. ملت ما و دیگر ملت های بزرگ جهان به اتکای همین حس تاریخی است که در تاریخ دوام آورده اند و در برهه هایی، صاحب آوازه و افتخار شده اند. تضعیف این حس را باید خطری جدی در حیات عالی هر کشور دانست. اينجانب علی بابلی در این گزارش تخصصی سعیم بر این است که بتوانم دانش آموزان کلاسم را به مبحث تاریخ علاقه مند سازم . امید است پژوهش فوق مورد قبول همگان قرار گیرد.
بیان مسأله
حس تاریخی لازمه ی حیات و بقای ملت ها به شمار می آید. هر ملتی با اتکا به شخص ها، حماسه ها، کتاب ها، شعرها، یادآوری خطرات و صدمات گذشته، بزرگداشت پیروزی ها و تجلیل از قهرمانان و ... هم در شکل گیری این حس و هم در تقویت هر چه بیش تر و مداوم آن می کوشد. ملت ما و دیگر ملت های بزرگ جهان به اتکای همین حس تاریخی است که در تاریخ دوام آورده اند و در برهه هایی، صاحب آوازه و افتخار شده اند. تضعیف این حس را باید خطری جدی در حیات عالی هر کشور دانست.دلایل مهم اهمیت تاریخ عبارتند از: 1ـ تاریخ هرگز تکرار نمی شود چرا که تکرار آن در معنی بازگشت زمان های سپری شده و تمام لوازم و تعلقات آن خواهد بود. اما انسان که به تعبیر قرآن ظلوم جهول است همواره دوست دارد هر راه حل را و گر چند به بن بست رسیده باشد دوباره تجربه کند یعنی خطاهای گذشته را دوباره مرتکب می شود، با این پندار که چون از دست او صادر می شود دیگر خطا نیست و تکرار خطا را تکرار تاریخ می پندارد. [دکتر زرین کوب] 2ـ انسان تاریخی انسان عزیزی است، وجدانش بیش تر عاطفی است. [هگل] 3ـ خدا انسان را آزاد گذاشته تا تاریخ خود را بسازد و نقش خدا، در تاریخ فرستادن پیام آوران خود یعنی پیامبران است که آن ها هم وظیفه دارند انسان را آگاه سازند که خدایی هست و از خطا باز دارد. [اریک فروم] 4ـ مورخ مانند بازپرس است که برای قاضی تاریخ مدرک جمع آوری می کند، و قاضی همان نوشته و یا کتاب تاریخ است. [توماس کارلایل اسکاتلندی] 5ـ خواندن تاریخ حس میهن پرستی را در مردم یک کشور برمی انگیزد. [رومن گیرشمن] 6ـ تاریخ دنیا به هم پیوسته و یک لحظه قطع نمی شود و در یک حالی هر لحظه آن نیز مستقل است هیچ واقعه ای تکرار نمی شود و مشابه و نمونه ندارد. آری، تاریخ تکرار مکررات هست ولی بر خلاف تصور قبلی هرگز تکرار نمی شود. هر واقعه ای در تاریخ منحصر به فرد است زیرا تنها در یک زمان، و تنها در یک مکان و توسط انسان های معلومی به وجود آمده که دیگر وجود ندارد. [دکتر باستانی پاریزی] 7ـ اخبار تاریخی احکام نیست، بلکه اظهاراتی مثبت یا منفی درباره رویدادهاست. این اظهارات به نفسه ممکن است درست یا نادرست باشد. این تعریف دستوری و منطقی آن هاست. شیوه انتقادی به این اظهارات باید با این پرسش آغاز شود که آیا وقوع چنین رویدادهایی ممکن بوده است یا نه، و این پرسش، باید مقدم بر هر چیز باشد، زیرا همین که عدم امکان وقوع حوادث محرز گردید انتقاد از مراجعی که آن ها را نقل کرده اند بی فایده است. از این رو در حالی که علم حدیث دامنه ی خود را به جرح و تعدیل اخبار محدود می کند، تاریخ باید، هم تحقیق درباره طبایع حوادث و هم جرح و تعدیل را در مورد اخبار به کار ببرد


دانلود گزارش تخصصی معلمان


راهکارها


پیشنهادات


گزارش تخصصی فرهنگیان


گزارش تخصصی


چگونگی


جذاب سازی


مبحث تاریخ


درس مطالعات اجتماعی


شیوه های


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


گزارش تخصصی چگونگی جذاب سازی مبحث تاریخ درس مطالعات اجتماعی ...

3 ا کتبر 2016 ... دانلود گزارش تخصصی چگونگی جذاب سازی مبحث تاریخ درس مطالعات اجتماعی به
کمک شیوه های تدریس نوین بافرمت ورد وقابل ویرایش تعدادصفحات ...

گزارش تخصصی چگونگی جذاب سازی مبحث تاریخ درس مطالعات اجتماعی ...

دانلود گزارش تخصصی چگونگی جذاب سازی مبحث تاریخ درس مطالعات اجتماعی به
کمک شیوه های تدریس نوین بافرمت ورد وقابل ویرایش تعدادصفحات 20 دانلود گزارش
...

گزارش تخصصی فرهنگیان – دانلود مستقیم

برای دانلود مستقیم فایل شماره 597493 با نام گزارش تخصصی چگونگی جذاب سازی
مبحث تاریخ درس مطالعات اجتماعی به کمک شیوه های تدریس نوین با موضوعات دانلود ...

گزارش تخصصی – دانلود مستقیم

برای دانلود مستقیم فایل شماره 597493 با نام گزارش تخصصی چگونگی جذاب سازی
مبحث تاریخ درس مطالعات اجتماعی به کمک شیوه های تدریس نوین با موضوعات دانلود ...

معرفی و شرح مختصر کلیه روشهای تدریس برای معلمان،شیوه های نوین ...

مقاله در مورد شیوه های نوین تدریس. ... 1 روشهاي تاريخي 2 روشهاي نوين « صفوي ،
ص 239، 1370) ... مفهوم تدريس به آن قسمت از فعاليت هاي آموزشي كه با حضور معلم در
كلاس درس اتفاق مي افتد .... اين الگو براي كمك به دانش آموزان در بررسي مسايل
اجتماعي از قبل عدالت .... اين الگو دانش آموزان قادر به مفهوم سازي پيشرفته, مفاهيم
خاص, استدلال ...

روش های نوین تدریس در درس قرآن - وبلاگ تخصصی دینی قرآن و عربی ...

وبلاگ تخصصی دینی قرآن و عربی خدابنده - روش های نوین تدریس در درس قرآن - آموزش
... 1- روش هاي تاريخي ( = سنتي ) : روش هاي كه در گذشته ي بسيار دور تا كنون به كار مي
رفته ... در اين روش ها بر خلاف روش هاي آموزش انفرادي؛ تعامل اجتماعي ، احساس
مسئوليت ... 15- حاصل مطالعات پژوهشي بسياري نشانگر اين امر است كه يادگيري از
طريق ...

همکاران - وبلاگ تخصصی پایه ی چهارم دبستان - blogfa.com

چگونه کلاس جذابی برای دانش آموزان خود فراهم کنیم ... 20 طرح درس فعال برای تک تک
دروس تعلیمات اجتماعی ، جعرافیا و مدنی کلاس ... به طور مساوی تقسیم کنند و یا با
کمک نماینده ی کلاس می توان به تعداد بچه های .... روش تدریس هديه هاي آسمان (چهارم
دبستان) ... مشکل، ارزشیابی دانش آموزان و یا آماده سازی آنها برای امتحان وغیره کسر می
شود.

گزارش تخصصی روش های نوین تدریس علوم تجربی - پیام تو

24 ا کتبر 2016 ... معرفی : گزارش تخصصی دبیر علوم تجربی : جذاب کردن درس علوم ... در تدریس علوم
رعایت شود ، تدریس علوم به شیوه ها و روش های نوین است ... انتخابی تجارب یا یافته
های خود را از مبحث مورد نظر به کلاس گزارش می دهد. ..... گزارش تخصصی درس مطالعات
اجتماعی پایه هفتم هشتم متوسطه … .... ﻓﺮاﮔﻴﺮی ﻋﻠﻮم ﺗﺠﺮﺑﻲ ﺑﻪ ﻛﻮدﻛﺎن ﻛﻤﻚ ﻣﻲ.

گزارش تخصصي روش های نوين تدريس علوم تجربی

24 ا کتبر 2016 ... گزارش تخصصي روش هاي نوين تدريس علوم تجربي بازديد ... انتخابی تجارب یا
یافته های خود را از مبحث مورد نظر به کلاس گزارش می دهد. ... جذاب کردن درس علوم
تجربی برای دانش آموزان با استفاده از شیوه های نوین تدریس ..... گزارش تخصصی
درس مطالعات اجتماعی پایه هفتم هشتم متوسطه . .... ﻓﺮاﮔﻴﺮي ﻋﻠﻮم ﺗﺠﺮﺑﻲ ﺑﻪ ﻛﻮدﻛﺎن ﻛﻤﻚ ﻣﻲ.

گزارش تخصصی معلمان دبیرستان :: گزارش تخصصی - بلاگ

۴ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «گزارش تخصصی معلمان دبیرستان» ثبت شده است - گزارش
... دانلود پروژهدانلود گزارش تخصصی معلمان بررسی روش های نوین تدریس در دروس
پیام ..... 1-گزارش تخصصی افزایش یادگیری مفاهیم درس زبان انگلیسی با جذاب
سازی کلاس و ... 3- گزارش تخصصی چگونگی کمک به پیشرفت دانش آموزان در درس
ریاضی.

آموزش ابتدایی نوین

آموزش ابتدایی نوین - آموزش ریاضی ابتدایی-نمونه سوال-روش تدریس نوین-نکات پند
... نوشته شده در تاريخ یکشنبه ۱۳۹۵/۰۴/۲۰ توسط کارشناسی آموزش ابتدایی ناحیه
یک ... به گزارش روابط عمومی : عباس زاده در جمع مدیران و همکاران آموزشی حاضر در کارگاه
.... به موفقیت در آن درس زیاد خوش بین باشد مخصوصا در درس های پایه مثل ریاضی -
علوم

بررسی راه کارهای عملی ایجاد انگیزه در دانش آموزان در درس تاریخ معاصر ...

برای دانش آموزان جذاب کنم و بدین ترتیب روحی تازه در کالبد بی جان تاریخ معاصر ...
به همین دلیل در اولین جلسه های درس تاریخ معاصر بر آن شدم تا به هر شکل ممکن علل و ...
را با توجه به محدودیت ها و شرایط موجود و با کمک کارشناسان و مشاوران پیدا کنم. ... آن
شد که هر یک از همکاران،روش های نوین تدریس این درس را در کلاس به مرحله اجرا گذارند.

لذت معلمی - تجربه های سبز (لذّت معلمی ام )

درس سفر به منظومه شمسي را براي دانش آموزان پايه چهارم ابتدايي تدريس مي‌كردم. ... این
که مطالب درسی جذاب ترشود،نکات مهم رادرقالب طرح های متنوع،رنگی وجذاب،روی .... یکی
ازبهترین راه های غنی سازی آموزش این است که معلمان روش هایی راکه خلق کرده اند ، به ....
اما در شیوه های نوین ریاضی را می توان با تمام دروس، تلفیق و کاربردی کرد.

دانلود پکیج اقدام پژوهی در قالب ورد | درسی فایل

3 روز پیش ... شماره 38 : اقدام پژوهی چگونه توانستم با شیوه تدریس نوین ساعت درس علوم ... اقدام
پژوهی چگونه توانستم به کمک تکنیک های خلاقیت, وضعیت درس ... را به تحقيق و
پژوهش در درس مطالعات اجتماعی و دروس دیگر تشويق کنم ... و گزارش تخصصی چگونه
مي توان علاقة دانش آموزان نسبت به درس تاريخ .... دانلود طرح جابر مبحث [.

روش تدریس - آموزش ابتدایی

27 مه 2016 ... در این مقاله توصیه‌هایی ارائه شده است که به شما کمک می‌کند ارتباط .... خدمت به انسان
های محروم و مراکزی جهت ایجاد آگاهی اجتماعی، پیشرفت اقتصادی و . .... در کلاس های درس
چندپایه، تقسیم دانش آموزان به گروه های کاری، یکی از راهبردهای اثربخش است. .....
شیوه‌های مناسب آموزش توسط آموزگاران و با روش‌های متنوع و جذاب کودکان ...

دریافت فایل

23 ژانويه 1974 ... يكي از محور هاي موضوعي نشريه به شرح زير باشد: رصد و مهندسي فرهنگي ... تحول و
نوسازي نظام آموزش و تربيت كشور: خانواده، مدرسه،. دانشگاه و حوزه.

ریاضی پایه چهارم - دست نوشته های معلمی برای کلاس چهارمی ها - blogfa.com

دست نوشته های معلمی برای کلاس چهارمی ها - ریاضی پایه چهارم - با زمان کمی به ... دانلود
آزمون و چک لیست درس های علوم ، ریاضی و مطالعات اجتماعی ... اموزش موثر (چهارم-
تقربی) ... گزارش های روزانه ی یک معلم ... آزمون های ویژه ی بهمن ماه پایه ی چهارم شامل
درسهای ریاضی ، تاریخ و مدنی، جغرافی و ... نمونه سوال ریاضی چهارم ابتدایی – مبحث
تقسیم.

چگونه يك پروپوزال بنويسيم؟

و يك موضوع حتي اگر تمامی ويژگي هاي لازم را داشته باشد، اما قابل انجام نباشد، ... -4
كاربردي و مناسب با زمان و مقرون به صرفه باشد: عملاً مطالعاتي در اولويت ..... در اين
مرحله بهتر است با كمك مشاور آماری يا مشاور روش تحقيق آگاه به تجزيه و .... هم چنین
توجه بفرمایید فونت استاندارد برای پروپوزالTimes and New Romans با سایز 12
است.

دبیر تاریخ . شادگان - گروه آموزشی تاریخ شادگان

الف) آسیب شناسی شیوه های آموزش تاریخ در مدارس: ١- ضعف مطالعات میان رشته ای در ...
د) روش های نوین آموزش تاریخ ١- آموزش از راه پژوهش ٢-نقش اسناد و منابع آرشیوی در ...
15- تشویق دانش آموزان به طراحی، تهیه و تولید وسایل کمک آموزشی درس تاریخ. ..... را
به تکالیف شناختی و اجتماعی وادار می نمایند و به آنان چگونگی کسب، ذخیره سازی و ...

میگنا - عوامل ضعف آموزش ریاضی و مشکلات مربوط به آن

ج) عوامل ضعف آموزش درس رياضي ابتدايي مربوط به روش‌هاي آموزش كه اين عوامل به ...
اشاره به تاريخ رياضيات يك ملت مي‌تواند يك احساس غروز و افتخار در رياضيات را به
... و حل مسائل مربوط به آن كمك كند در بازديدي كه از يكي از روستاهاي منطقه‌ي زيويه به
عمل ... نتيجه‌اي كه از مطالعات خود گرفت اين بود كه اغلب شيوه‌‌هاي تدريس كوركورانه است
و در ...

ارسال پیام و نظر :: بیان معنوی - ناشر آثار استاد پناهیان

7 آوريل 2013 ... اگه سخنرانی از شما یا کتابی هست که بتونه کمک کنی ممنون می شم از ..... چگونه است
که اغلب بزرگان دین ما (کاری به طول تاریخ ندارم) در این دوران ..... در شبکه های اجتماعی
و فضای مجازی، فرصتهای خوبی برای روشنگری در میان دوستان و اشنایان هست. ...
استاد پناهیان در مبحث تنها مسیر برای زندگی بهتر گفت که در غرب همه ...

گنجینه‌ی ایده‌های تدریس

19 مارس 2007 ... شبکه اجتماعی ... در کلاس در س بعداز ایجاد انگیزه به دانش آموزان گفتم که 5 دقیقه ...
وبه عنوان فعالیت در منزل میباشد ودر یادگیری بهتر به آنان کمک می کند . ... 86 - انشا
- یکی از راه های تقویت دانش آموزان در نوشتن انشا، آموزش و یا به عبارتی القاء ..... 53 -
تاریخ - در کلاس تاریخ برای جذاب شدن درس گاهی نمایشهای کوتاه ...

دانلود متن کامل مقالات در رشته های مختلف بصورت رایگان از دانشگاه ...

2 ژانويه 2011 ... 12 - نقش خدمات نوین بانکی در جذب مشتری و بهبود کارآیی سیستم .... 69 - ماکزیمم
سازی سرعت سر آزاد یک تخته شنا به وسیله الگوریتم .... 131 - تکامل روش اشبی در
انتخاب مواد مهندسی به کمک تحلیل های المان محدود (چکیده) ..... 331 - الگوی برنامه درسی
مذاکره ای، رهیافتی نو برای تمرکز زدایی از آموزش متوسطه (چکیده)

وبلاگ مطالعات اجتماعی خـــــواف - روشهای تدریس

روش تدریس نوین ... بعنوان مثال معلم در کلاس درس تصمیم دارد کار کردن با یک وسیله
را به دانش آموزان ... مهمترین حسن این روش، به کارگیری اشیای حقیقی و واقعی در آموزش
است و .... برای بحث گروهی کارآیی ندارند و در عوض علومی چون علوم اجتماعی، تاریخ،
.... مطلب یا مفهوم کلی است که در مقدمه تدریس می آید تا مبحثی را که به شاگردان ارائه ...

آموزش همبسته و یکپارچه - میان رشته ای (منصور متین)

26 فوریه 2015 ... آموزش سنّتی به صورت عرضه نظام های درسی مستقل و مجزّا بدون ارتباط با مسائل ....
محیطی امن و غنی برای آموزش دانش و مهارت های مورد نیاز ، کمک به حُسن روابط اجتماعی ....
به طور کلّی در این رویکرد ، معلّم هنگام تدریس از شیوه های مشارکتی و کار .... مثلاً واحد
درسی مطالعات آمریکایی ، حول محور تاریخ آمریکا سازماندهی گردیده ...

قیل وقال مدرسه - روشهای فعال تدریس

دراين بخش به برخي از ويژگي هاي روشهاي تدريس فعال كه ضرورت استفاده از اين روشها
را ... يادگيري از طريق همياري از سويي باعث افزايش پذيرش اجتماعي افراد مي شود
وازسوي ... 15- حاصل مطالعات پژوهشي بسياري نشانگر اين امر است كه يادگيري از
طريق ... 7- كثرت دانش آموزان در كلاسهاي درس و محدوديت زمان آموزش از جمله محدوديتهاي
اجرايي ...

اقدام پژوهی درس ریاضی - سایت علمی و پژوهشی آسمان - تجربیات دبیران

معرفی : اقدام پژوهی چگونه توانستم به دانش آموزاني كه درس رياضي را دير مي آموزند ...
تجربیات ارتقای شغلی دبیران - اقدام پژوهی - گزارش تخصصی معلمان - تحقیق. ...
شماره 46 : اقدام پژوهی چگونه توانستم دانش آموزان را به تحقيق و پژوهش در درس مطالعات
اجتماعی و ... شماره 65 : اقدام پژوهی چگونه توانستم با شیوه های نوین تدریس ساعت درس
...

راهنمای آموزش

سركار خانم قربان در سياستهاي اجرايي معاونت آموزش ابتدايي به آموزش كمي پايه ششم،
طرح 3-3، نظام دوري در دوره اول ابتدايي، تخصصي شدن دوره دوم ... لینک جدید دریافت
ودانلود راهنمای تدریس کلیه کتاب های شش پایه ی دوره ی ابتدایی ... از طرفی این
تمرین ها هم به علت جدید بودن در کتاب درسی وهم به علت جذابیت (به خصوص جذابیت
فکری ) ...

چرا دانش آموزان در درس ریاضی ضعف دارند؟ | مقاله های پرورشی و تربیتی

عوامل ضعف آموزش درس ریاضی ابتدایی مربوط به روش‌های آموزش ... اشاره به تاریخ
ریاضیات یک ملت می‌تواند یک احساس غروز و افتخار در ریاضیات را به وجود ... مسائل
مربوط به آن کمک کند در بازدیدی که از یکی از روستاهای منطقه‌ی زیویه به عمل آوردم در
... دفعه وارد هندسه و زاویه می‌شوند و کودک از مطلب تقسیم‌ کنده شده و به مبحث زاویه
می‌پردازد.

دانلود سوالات عمومی کنکور فنی و حرفه ای با جواب :: بسته ویژه سوالات ...

دانلود سوالات کاردانی به کارشناسی سراسری - سوالات ارشد . ... دانلود دفترچه سوالات
عمومی و تخصصی کاردانی به کارشناسی 93 ... ضمن عرض خسته نباشید خدمت همه ...

سياست كيفري ايران در قبال قاچاق كالا و ارز با تكيه بر لايحه جديد قاچاق

تحقیق درباره زندگینامه سورنا یا سورن

اسپکتروسکوپی لیزر

تحقیق در مورد کارگاه اصول عملیات واحد (چربی ها)

تحقیق درمورد بررسي شعر نو( نيمايي)

نقشه اتوکدی شهرستان چابهار-سیستان و بلوچستان

دانلود نقشه آتوکد 1:2000 محدوده زعفرانیه

اسلاید و پاورپوینت تصاویر و آماده سازی نمونه های TEM

دست نویس گوسین - شیمی محاسباتی - روش های مکانیک کوانتومی - توابع پایه - مجموعه پایه - نظریه تابعی چگالی

سوالات آزمون کارشناسی ارشد محیط زیست دریا، دانشگاه آزاد، 1387

سوالات آزمون کارشناسی ارشد محیط زیست دریا، دانشگاه آزاد، 1389

نمونه سوال شماره 1

دانلود مقاله هموفيلي چیست

بیوشیمی گفتار نهم: ساختمان اسیدهای نوکلئیک

پاورپوینت زیره سبز

زیست شناسی

علم فسیل شناسی

زمين شناسي اقتصادي

زلزله

زمين شناسي در منطقه كپه داغ

سنگهاي دگرگوني

عدد ثابت گاز براي هوا

كانيها

بررسی اثرات زیست محیطی فلزات سنگین بر کیفیت خاک

دانلود پاورپوینت برنامه ریزی محیطی و پایداری شهری و منطقه ای دکتر محمود جمعه پور- فصل 8

پاورپوینت برنامه ایمن سازی کودک41 اسلاید

سمینار کارشناسی ارشد طراحی و رفتار سازه ها در زلزله

پمفلت (بروشور) مسمومیت دارویی با ترامادول

پمفلت (بروشور) راههای جلوگیری از بارداری

تحقیق در مورد تنظیم خانواده و جمعیت