دانلود رایگان

نقشه GIS مناطق و ناحیه های شهری مشهد - دانلود رایگاندانلود رایگان فروشگاه فایل های GIS , RS(در این وب سایت سعی خواهد شد داده های مکانی از سراسر کشور ایران آپلود کرده تا با نازلترین قیمت در اختیار کاربران قرار گیرد.)

دانلود رایگان نقشه GIS مناطق و ناحیه های شهری مشهد نقشه زیرتقسیم بندی مناطق شهرداری مشهد در فرمت SHP برای نرم افزار ARC GIS می باشد
GIS


RS


Shapefile


نقشه


زمین شناسی


سنجش از دور


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


مناطق 13 گانه شهر مشهد به تفکیک محلات - مدیریت آمار - شهرداری مشهد

مدیریت آمار ، تحلیل و ارزیابی عملکرد داده ها در شهر هوشمند نقشه های کاربردی شهر مشهد
... نقشه بلوکی هر یک از مناطق شهر مشهد - بر اساس آخرین ویرایش سال 92 و سرشماری ...

GISRS SAT نقشه GIS مناطق و ناحیه های شهری مشهد

نقشه GIS مناطق و ناحیه های شهری مشهد. نقشه زیرتقسیم بندی مناطق شهرداری مشهد در
فرمت SHP برای نرم افزار ARC GIS می باشد. شامل: نقشه مناطق شهرداری. نفشه ناحیه ...

نقشه GIS منطقه یک مشهد - تخفیفستان فایل

27 دسامبر 2016 ... Urban Projects – پروژه های شهرینقشه GIS منطقه یک مشهد urbanp.ir/post/145
Cached Similar11 مارس ۲۰۱۴ … بعد از تکمیل فرآیند خرید،لینک ...

دانلود نقشه منطقه مشهد - دانلود نقشه gis مناطق و نواحی شهری مشهد – 0f0 ...

منطقه 8. منطقه 9.۶ روز پیش - دانلود نقشه gis مناطق و نواحی شهری مشهد – 0f0.in | ایران
فایلمناطق 13 گانه شهر مشهد به تفکیک محلاتکاربران از طریق بخش ناحیه‌های آفلاین
...

دانلود فایل GIS آمار جمعیتی شهر مشهد به تفکیک مناطق و بلوک های شهری

در این بخش شیپ فایل های GIS آمار جمعیتی شهر مشهد به تفکیک مناطق و بلوک های
شهری برای ... خانوار) سرشماری نفوس و مسکن 1390 به تفکیک منطقه ، ناحیه و محله ·
مشهد: اطلاعات . ... دانلود نقشه gis جمعیت شهر تهران 85; دانلود نقشه gis ... gis منطقه 22

نقشه GIS مناطق و ناحیه های شهری مشهد

فروشگاه فایل های GIS , RS(در این وب سایت سعی خواهد شد داده های مکانی از سراسر
کشور ایران آپلود کرده تا با نازلترین قیمت در اختیار کاربران قرار گیرد.)

دانلود نقشه منطقه مشهد - مناطق 13 گانه شهر مشهد به تفکیک محلات

30 ژانويه 2017 ... نقشه بلوکی هر یک از مناطق شهر مشهد - بر اساس آخرین ویرایش سال 92 و ... Tour -
نقشه کامل وجدید و آنلاین مشهد - معرفی مکان های گردشگری مشهدواطراف آن. .... مناطق 13
گانه شهر مشهد به تفکیک محلاتدانلود نقشه gis مناطق و نواحی شهری مشهد ...

نقشه GIS مناطق ناحیه های شهری مشهد copyfile | جستجو |

نقشه GIS مناطق و ناحيه هاي شهري مشهد نقشه زیرتقسیم بندی مناطق شهرداری مشهد در
فرمت SHP برای نرم افزار ARC GIS می باشدشامل:نقشه مناطق شهردارینفشه ناحيه هاي ...

سايت شهرداري منطقه 2 > صفحه اصلی قدیم منطقه 2 ... - شهرداری منطقه 2

سامانه ي اطلاعات جغرافيايي (Geographic Information System) يا GIS يک سامانه ي
رايانه اي براي مديريت و تجزيه وتحليل اطلاعات مکاني است که قابليت ... فعالیت های
واحد GIS منطقه 2 در حوزه مدیریت شهری و برنامه ریزی شهری ... نسخه موبایل نقشه تهران.

شرح خدمات، طرح و نقشه - URPD.IR

مشهد: لایه های جی ای اس طرح ناحیه و مجموعه شهری مشهد ... سپاس از آقای مهندس ریگی مهندس
شهرسازی; لایه های GIS مناطق و نواحی شهرداری مشهد · نقشه 1:25000 مشهد. طرح.

ﺷﻬﺮداري ﻣﺸﻬﺪ 1 ﻣﻨﻄﻘﻪ در ﮐﺎرﺑﺮي درﻣﺎﻧﯽ ﺗﺤﻠﯿﻞ اﻟﮕﻮي اﺳﺘ

ﺳﻄﺢ و ﺳﺮاﻧﻪ ﭘﺎﯾﯿﻦ درﻣﺎﻧﯽ در ﺳﻄﻮح ﻣﺤﻠﻪ، ﻧﺎﺣﯿﻪ و ﻣﻨﻄﻘﻪ، ﻧﺎﺷﯽ از ﻋﺪم ﺗﻌﺎدل در. ﻧﻈﺎم ﻋﻤﻠﮑﺮدي و ﺧﺪﻣﺎت
رﺳﺎﻧﯽ .... و ﻧﻘﺸﻪ ﻫﺎي ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺗﻬﯿﻪ و ﺑﺮاي ﻫﺮﯾﮏ از ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﮔﺬار در ﻣﮑﺎن ﯾﺎﺑﯽ ﻣﺮاﮐﺰ درﻣﺎﻧﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ...
Gis . ﻣﻮرد. : ﺷﻬﺮ زﻧﺠﺎن . - 4. ﺑﺮرﺳﯽ ﺳﺎﺑﻘﻪ. ﺗﻬﯿﻪ. ﻃﺮح ﻫﺎي ﺷﻬﺮي در ﺷﻬﺮ ﻣﺸﻬﺪ. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎ
.

دانلود نقشه اتوکد کامل مشهد (نقشه قطعات و املاک تمام مناطق),نقشه-هاي-شهري

20 ژانويه 2017 ... نقشه GIS مناطق ناحیه های شهری مشهد copyfile | جستجو | عنوان فایل نقشه GIS مناطق و
ناحيه هاي شهري مشهد اختصاصی copyfoile ... دانلود نقشه اتوکد مناطق ...

نقشه GIS مناطق و ناحیه های شهری مشهد | فروشگاه فروش فایل صابر

18 نوامبر 2016 ... نقشه زیرتقسیم بندی مناطق شهرداری مشهد در فرمت SHP برای نرم افزار ARC GIS می
باشد. شامل: نقشه مناطق شهرداری. نفشه ناحیه های شهری ...

Archive of SID - ResearchGate

3 فوریه 2011 ... اﯾﻦ ﭼﻬﺎر ﺷﺎﺧﺺ ﺑﺮاي ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﺮﮐﺰﯾﺖ ﺷﻬﺮي ﻣﺸـﻬﺪ ﺑـﻪ ﺗﻔﮑﯿـﮏ ﻣﻨـﺎﻃﻖ. ﺷﻬﺮداري ﺷﻬﺮ ﻣﺸﻬﺪ .... GIS. ،
ﻣﺮﮐﺰﯾﺖ ﻣﻮﺟﻮد ﺷﻬﺮ ﻣﺸﻬﺪ و ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻫـﺎي داراي ﭘﺘﺎﻧﺴـﯿﻞ ﺗﺒـﺪﯾﻞ ﺷـﺪن ﺑـﻪ. ﻣﺮﮐﺰﯾﺖ ﺷﻬﺮي .... ﺳﺎﻟﻨﺎﻣﻪ آﻣﺎري
ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺷﻬﺮداري. ﻣﺸﻬﺪ. ،. 1385. ﻧﻘﺸﻪ. ):3(. ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺗﻮﭘﻮﮔﺮاﻓﯽ. ﻧﻘﺸﻪ. ):4(. ﺑﺴﺘﺮ زﻣﯿﻦ ﺷﻨﺎﺳﯽ.

نقشه GIS مناطق و ناحیه های شهری مشهد | cell full

20 ا کتبر 2016 ... نقشه زیرتقسیم بندی مناطق شهرداری مشهد در فرمت SHP برای نرم افزار ARC GIS می
باشد. شامل: نقشه مناطق شهرداری. نفشه ناحیه های شهری ...

از اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺎ ﺷﻬﺮي ﺳﺒﺰ ﻓﻀﺎي دﻫﯽ ﺳﺎﻣﺎن اﻟﮕﻮي GIS ﻣﺸﻬﺪ ﺷﻬ 1

اﻟﮕﻮي. ﺳﺎﻣﺎن. دﻫﯽ. ﻓﻀﺎي. ﺳﺒﺰ. ﺷﻬﺮي. ﺑﺎ. اﺳﺘﻔﺎده. از. GIS. در. ﻣﻨﻄﻘﻪ. ي. 10. ﺷﻬﺮداري. ﻣﺸﻬﺪ. 8. -1 ...
ﻫﺎي. ﻣﻮﺟﻮد،. ﺑﺴﯿﺎري. از. روﺷﻨﻔﮑﺮان،. ﺳﯿﺎﺳﺘﻤﺪاران. ﻣﻄﻠﻊ،. ﻣﺪﯾﺮان،. ﻧﻘﺸﻪ. ﮐﺸﺎن. و. ﺷﻬﺮوﻧﺪان. اﺷﺘﯿﺎق. ﺑﻪ ....
ﻫﺎي ﻣﺤﻠﻪ. اي ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮ ﮐﺎرﺑﺮي. ﻫﺎ. 37. /. 54. درﺻﺪ. و ﻣﯿﺰان ﺳﺎزﮔﺎري ﭘﺎرك. ﻫﺎي ﻧﺎﺣﯿﻪ. اي و. ﻣﻨﻄﻘﻪ. اي.

نقشه GIS مناطق و ناحیه های شهری مشهد

27 مه 2016 ... نقشه GIS مناطق و ناحیه های شهری مشهد نقشه زیرتقسیم بندی مناطق شهرداری مشهد در
فرمت SHP برای نرم افزار ARC GIS می باشد شامل: نقشه مناطق.

درخواست نقشه های با جزئیات بالا برای منطقه قاسم آباد در مشهد ...

17 ا کتبر 2013 ... ارسال‌ها: 362. 2. RE: درخواست نقشه های با جزئیات بالا برای منطقه قاسم آباد در مشهد
1392-7-25، 10:24 صبح. شهرداری منطقه 10. آخرین ارسال های من :.

نقشه GIS مناطق و ناحیه های شهری مشهد | فروشگاه فروش فایل

24 ا کتبر 2016 ... نقشه زیرتقسیم بندی مناطق شهرداری مشهد در فرمت SHP برای نرم افزار ARC GIS می
باشد. شامل: نقشه مناطق شهرداری. نفشه ناحیه های شهری ...

نقشه GIS مناطق و ناحیه های شهری مشهد - فروش فایل

13 ا کتبر 2016 ... نقشه زیرتقسیم بندی مناطق شهرداری مشهد در فرمت SHP از بهر رقیق افزار ARC GIS
می باشد شامل: نقشه مناطق شهرداری نفشه ناحیه های شهری .

نقشه GIS مناطق و ناحیه های شهری مشهد - داک لینک

نقشه زیرتقسیم بندی مناطق شهرداری مشهد در فرمت SHP برای نرم افزار ARC GIS می
باشد شامل: نقشه مناطق شهرداری نفشه ناحیه های شهری … دریافت فایل ...

نقشه GIS مناطق و ناحیه های شهری مشهد - مجله آنلاین انفورماتیک آی تی نیوز

13 آگوست 2016 ... نقشه زیرتقسیم بندی مناطق شهرداری مشهد در فرمت SHP برای نرم افزار ARC GIS می
باشد. شامل: نقشه مناطق شهرداری. نفشه ناحیه های شهری ...

نقشه GIS مناطق و ناحیه های شهری مشهد - کمپ ایران | مسابقات آنلاین بهمراه ...

27 مه 2016 ... نقشه زیرتقسیم بندی مناطق شهرداری مشهد در فرمت SHP برای نرم افزار ARC GIS می
باشد. شامل: نقشه مناطق شهرداری. نفشه ناحیه های شهری. width=.

نقشه جی آی اس(GIS) منطقه یک 1 تهران

نقشه GIS منطقه 1 تهران شامل شیپ فایل های مختلفی هست که از جمله میشه به اینا اشاره
... جی - آی - اس - شهرداری منطقه یک تهران - شهرداری تهران ... مشهد: لایه جی آی اس داده های

7515. مکانیابی مناطق ذخیرهای مسیل های شهری مشهد با کمک GIS

چکیده: بیش از نیمی از مردم دنیا در شهرها زندگی میکنند و تا سی سال آینده تعداد
شهرنشینان جهان دو برابر خواهد شد. این تغییرات تاثیر نامطلوبی در هیدرولوژی مناطق
...

منطقه 13 بایگانی - بانک اطلاعات مکانی کشور

... شهری · لایه های طبیعی · نقشه های زمین شناسی استان ها ... آموزش رایگان GIS · بانک
اطلاعات فنی · بانک اطلاعات شهر ... خدمات شهری | تاسیسات | مبلمان · آتش نشانی · اداره
...

نقشه آماده منطقه 6 شهرداری تهران - شهرسازی آنلاین

نقشه آماده منطقه 6 شهرداری تهران که به صورت فایل آماده دریافت می باشد. ... احتراما
اینجانب نیازمند نقشه. GIS راه ها و بلوک های منطقه ۶ می باشد. آیا دریافت آن امکان پذیر
...

مکان‌یابی جایگاه‌های سوخت CNG با استفاده از تکنیک‌های تلفیقی ...

منطقه 7 شهرداری مشهد با جمعیتی حدود 220000 نفر و با مساحت محدوده 5200 هکتار یکی
از ... سپس لایه‌های وزن دار شده روی هم گذاشته ‌شد و در نهایت مناسب‌ترین پهنه در نقشه
نهایی ... تلفیقی عملگرهای فازی و تحلیل‌های فضایی GIS، پژوهش موردی: منطقه 7 شهر
مشهد. دوفصلنامه پژوهش های بوم شناسی شهری(جغرافیا و برنامه ریزی منطقه ای سابق).

نقشه GIS مناطق و ناحیه های شهری مشهد - فایل دانش

4 آگوست 2016 ... نقشه زیرتقسیم بندی مناطق شهرداری مشهد در فرمت SHP برای نرم افزار ARC GIS می
باشد شامل: نقشه مناطق شهرداری نفشه ناحیه های شهری

نقشه جامع محلات شهر مشهد تهیه شد - دهکده 85

24 آوريل 2009 ... توسعه . تراکم . برنامه ریزی . اکوسیستم . اقلیم . آمایش سرزمین . Gis . ... این نقشه
شهری پیرو سیاست‌های کلان شهرداری مشهد در خصوص اداره شهر با محوریت ... در این نقشه
محدوده کلانشهر مشهد تعیین گردیده و همچنین حدود مناطق سیزده‌گانه و ... سمت ناحیه محوری
سوق یافته‌اند و در قدم بعدی، تقویت هویت محله های شهری به محوریت ...

تحلیل فضای سبز شهری وتعیین مکان بهینه با استفاده از مدل ...

منطقه سه شهرداری مشهد به لحاظ توزیع فضای سبز شهری از وضعیت مناسبی برخوردار
... گذاری گردد، سپس با استفاده از مدل محاسبگر رستری در محیط نرم افزار ArcGIS
لایه های ... در نهایت زمین های اولویت بندی شده را با نقشه کاربری اراضی مورد ارزیابی
قرار ... منطقه سه شهرداری مشهد به عنوان یکی از مناطق سیزده گانه شهر مشهد با وسعتی
معادل ...

اصل مقاله (894 K) - فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست

ArcGIS. الیه های مورد نیاز بر اساس معیار تعیین شده تهیه گردید و در ادامه به هریک از
الیه ... در نهایت زمین های اولویت بندی شده را با نقشه کاربری اراضی مورد ارزیابی قرار
گرفت، که با ... های اطالعات جغرافیایی، شهر مشهد، فضای سبز شهری، مکان یابی .....
مناطق. و7. 1. از این منطقه تفکیک و اداره خدمات شهری با. 7. ناحیه به کار خهود ادامهه داد .

روش آن ﺑﺎ اﻣﮑﺎن ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﺮرﺳﯽ و ﻓﻀﺎي ﺳﺒﺰ درﺧﺘﯽ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺷﻬﺮ

ﮐﻤﯽ. ﻓﻀﺎي ﺳﺒﺰ درﺧﺘﯽ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺷﻬﺮي ﻣﺸﻬﺪ. و. ﺑﺮرﺳﯽ. اﻣﮑﺎن ﺗﻮﺳﻌﻪ. آن ﺑﺎ. روش. WLC. و. GIS ... ﻧﻘﺸﻪ.
ﻫﺎي ﺣﺎﺻﻞ، ﺷﺎﯾﺴﺘﮕﯽ. زﻣﯿﻦ. ﻫﺎي ﻣﻨﻄﻘﻪ. 3. و. اوﻟﻮﯾﺖ. ﺑﻨﺪي ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻣﮑﺎن. ﻫﺎ ﺑﺮاي اﺣﺪاث ﭘﺎرك ﺟﻨﮕﻠﯽ ﺷﻬﺮي
...

Archive of SID ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺗﻮزﯾﻊ ﻓﻀﺎﯾﯽ ﻗﯿﻤﺖ زﻣﯿﻦ در ﺷﻬﺮ ﻣﺸﻬﺪ

GIS. ) ﺑﺮ روي ﻧﻘﺸﻪ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه اﺳﺖ . ﺳﻌﯽ ﺷﺪه ﮐﻪ ﻗﯿﻤ. ﺘﻬﺎ ﭘﺮاﮐﻨﺶ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ را در ﺳﻄﺢ ﺷﻬﺮ ﻣﺸﻬﺪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ
... ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ وﯾﮋﮔﯽ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎي ﺷﻬﺮي ﺑﺎ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﭘﯿﭽﯿﺪه، وﯾﮋﮔﯽ ﺑﯽ ﻧﻈﻤﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ... ﺗﻔﺎوت در ﺟﻤﻌﯿﺖ ﯾﮏ ﻣﻨﻄﻘﻪ
از ﺷﻬﺮ ﺑﺎ ﻣﻨﺎﻃﻖ دﯾﮕﺮ ..... ﮐﻤﺘﺮ از ﻗﯿﻤﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻫﻤﺎن ﻧﺎﺣﯿﻪ از ﻃﺮﯾﻖ ﻣﺪل رﮔﺮﺳﯿﻮن ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه اﺳﺖ.

Urban Projects - پروژه های شهری - نقشه GIS منطقه یک مشهد

11 مارس 2014 ... بعد از تکمیل فرآیند خرید،لینک دانلود هم برای شما نشان داده می شود و هم ایمیل می شود.
نقشه GIS منطقه یک مشهد با فرمت SHP. حجم : 28 مگابایت.

مناطق 22 گانه شهرداری تهران - Google

مناطق 22 گانه شهرداری تهران www.irlba.com. ... منطقه 1 شهرداری . منطقه 2 شهرداری .
منطقه 3 شهرداری . منطقه 4 شهرداری . منطقه 5 شهرداری . منطقه 6 شهرداری . منطقه 7
شهرداری‎.

MEM153- بررسی نقش و اثرات برنامه ریزی کاربری اراضی شهری (با ...

2-10- کاربرد GIS در کاربری اراضی شهری 61 2-11- مروری بر نرم ... 7-3-1-نتایج
تحلیلی مربوط به کاربری های اراضی منطقه 9 شهرداری مشهد 140 7-3-2- آزمون فرضیه ها
... نقشه شماره1-1) نمایش نقشه شهری مشهد به تفکیک مناطق شهرداری 25 نقشه شماره 3-1
) ...

MyGeoPosition.com - آدرس مختصات جغرافیایی (طول و عرض ...

... ها و فایل های KML برای وب سایت یا وبلاگ شما. شامل معکوس گرین کارت آمریکا:
یک وب سایت geocoded را وارد کنید، ما آن را نمایش داده خواهد شد 'موقعیت بر روی نقشه!

بررسی وضعیت پارکینگ در منطقه 2 شهر رشت - جغرافیا و مطالعات محیطی

در این پژوهش از میان مناطق سه گانه شهر رشت ،منطقه دو ،از نظر وضعیت کاربری ... های
عمومی با استفاده از فرایند تحلیل سلسله مراتبی AHP در محیط نرم افزاری ArcGIS
وزندهی شده و ... در اغلب شهرهای ایران و از جمله شهر رشت نیز عرض کم معابر و پارک های
حاشیه ..... نقشه پارکینگ های موجود منطقه 2 شهر رشت نقشه تراکم جمعیت منطقه 2 شهر
رشت.

رزومه - حسین حاتمی نژاد - دانشگاه تهران

کارشناسی, 1358, جغرافیا و عمران ناحیه ای, دانشگاه فردوسی مشهد; کارشناسی ارشد, ....
تحلیل و ارزیابی نشانه های شهری در نقشه های ادراکی شهروندان مهاباد، هادی سلیمان گچی
قلعه .... انتشارات دانشگاه تهران-مرکز تحقیقات مناطق کویری و بیابانی ایران ، 1368
. ..... با استفاده تکنیک های تلفیقی MCDM+GIS (مطالعة موردی: منطقة 6 شهر تهران).

نقشه GIS مناطق و ناحیه های شهری مشهد – بزرگترین مرجع دانلود فایل

28 مه 2016 ... نقشه زیرتقسیم بندی مناطق شهرداری مشهد در فرمت SHP برای
نرم افزار ARC GIS می باشد شامل: نقشه مناطق شهرداری نفشه ناحیه ...

تحلیل و پیش بینی تحوالت ساختار فضایی منطقه کالنشهری مشهد ...

ناحیه مشهد. شهریِ ناحیه و نزدیک به 75 درصد از جمعیتِ کلِ. )شامل شهرستان های فریمان،
مشهد، بینالود، ..... نقشه های GIS بــرای ســال 1390 از نــرم افــزار گوگل ارث و سایر.

نقشه GIS مناطق و ناحیه های شهری مشهد | مهندسی کامپیوتر

7 ژوئن 2016 ... نقشه زیرتقسیم بندی مناطق شهرداری مشهد در فرمت SHP برای نرم افزار ARC GIS می
باشد. شامل: نقشه مناطق شهرداری. نفشه ناحیه های شهری ...

lstadvtext{font-family:tahoma;background-color:#f9f9f9;border:solid ...

... قدیم ناحیه اصفهان با فرمت عکس رتبه بندی شاخص های رفاه شهری مناطق مختلف شهر
... و نوسازی بافتهای فرسود ناحیه یک منطقه 18 چشم انداز و استراتژی شهر مشهد در افق
..... های شهری-بخش 1-مبانی آیین نامه طراحی راه های شهریبخش 1مبانی نقشه GIS منطقه ...

لیست نقشه های جی آی اس - (GIS) خدمات سیستم اطلاعات جغرافیایی

11 سپتامبر 2012 ... 19) نقشه شهر های استان مازندران در مقیاس شهری با فرمت SHP ... مطالعات ناحیه ای،
منطقه ای در سطح کشور از قبیل رود خانه ها ، سدها، مناطق حفاظت شده، .

وضعیت و مشخصات بافت‌های فرسوده منطقه 16 - maskaniranian.com

پراکنش بافت‌های فرسوده مصوب ملاک عمل (مأخذ: سایت شهرداری منطقه 16) ... فرسودگی (
در سه شاخص معیار) مطلوب‌ترین و ناحیه 1 (محلۀ جوادیه) بدترین وضعیت را دارد. ... بر
اساس اطلاعات GIS (دریافتی از شهرداری منطقه) منطقه 16 شامل 42715 پلاک به مساحت
کل ... داده‌های نقشه. داده‌های نقشه. شرایط استفاده · گزارش خطا در نقشه. نقشه. عوارض زمین
.

سایت تخصصی جی.آی.اس: خانه

اس (GIS) - آموزش ArcGIS - برنامه نویسی آرک آبجکت ArcObjects - موبایل جی.آی.اس -
WebGIS - کاربردهای ... روش های جمع آوری اطلاعات مکانی تأسیسات زیرزمینی شهری – ۲
. روش رادار زمین ... داده های جغرافیایی، بر روی نقشه های كاغذی مر ... دی ۱۰, ۱۳۹۵ (۰) نظر.

نقشه GIS مناطق و ناحیه های شهری مشهد - 300020

نقشه GIS مناطق و ناحیه های شهری مشهد. ژوئن 13, 2016. نقشه زیرتقسیم بندی مناطق
شهرداری مشهد در فرمت SHP برای نرم افزار ARC GIS می باشد. شامل: نقشه مناطق ...

DOURAN Portal V3.9.8.8 - دانشگاه شهید چمران اهواز

5- دبير همايش ملي نوسازي و بهسازي بافت هاي فرسوده شهري 1386 ... 4- فصلنامه
جغرافيا و توسعه ناحيه اي ... 2- تهیه نقشه اقلیمی خوزستان با کاربرد جی ای اس ، محمد
جلیزاوی، دانشگاه آزاد اهواز 1387 ... 10- مقاله بررسي جهات توسعه مناطق حاشیه‌نشین
شهر اهواز با استفاده ازGIS و RS ، 1388، فصلنامه پژوهشهای جغرافیایی، شماره 70. 11-
مقاله ...

ﺷﻬﺮ ﻣﺸﻬﺪ :اﻳﺮان رﻳﺰي دﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑﻪ اﺗﻮﺑﻮس در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ

از ﻣﻨﺎﻃﻖ. ﭘﺮﺟﻤﻌﻴﺖ و ﻛﻢ. دراﻣﺪ. ﺷﻤﺎل ﺷﺮﻗﻲ ﺷﻬﺮ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻣﻨﺎﻃﻖ درﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺷﻤﺎل ﻏﺮﺑﻲ و ﻏﺮب ﺷﻬﺮ اﺳﺖ
. اﻳﺠﺎد ﻣﺴﻴﺮﻫﺎي ﺟﺪﻳﺪ ... و ﻣﺤﺪوده. ﻫﺎي ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺑﻞ دﺳﺘﺮس ﺑﺮاي ﻣﺴﻴﺮ. اﺗﻮﺑﻮﺳﺮ. اﻧﻲ، ﺑﻠﻜﻪ ﺗﻬﻴﻪ ﻧﻘﺸﻪ. ﻫﺎي ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ
. ﺧﻄﻮط. اﺗﻮﺑﻮﺳﺮ. اﻧﻲ و ﺗﻌﻴﻴﻦ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ... ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺷﻬﺮي ﺑﺎ ﺳﻨﺠﺶ ﺷﺎﺧﺺ دﺳﺘﺮﺳﻲ اﺗﻮﺑﻮس در ﺷﻬﺮ
ﻣﺸﻬﺪ و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از. ﻣﺪل اﺻﻼح ﺷﺪه .... Centriod. 2. GIS & Arc.view ..... و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻧﺎﺣﻴﻪ اي. ، ﺷﻤﺎره.
4.

پایان نامه ها - دانشگاه شهید بهشتی

پهنه‌بندي مناطق خطر زمين‌لغزه در محدوده شهرستانهاي اردل و فارسان (حوزه آبخيز كوهرنگ)
با ... كاربرد تصاوير ماهواره أي ETM در تهيه نقشه هاي عمق سنجي بندر امام خميني. 16 ....
درون شهري با استفاده از تکنيک هاي آمار مکاني در محيط GIS (مطالعه موردي: شهر مشهد).

نقشه GIS مناطق و ناحیه های شهری مشهد-فایل فوری

نقشه زیرتقسیم بندی مناطق شهرداری مشهد در فرمت SHP برای نرم افزار ARC GIS می
باشد شامل: نقشه مناطق شهرداری نفشه ناحیه های شهری … دریافت فایل ...

نقشه GIS مناطق و ناحیه های شهری مشهد - فایلدونی تکرام

30 مه 2016 ... نقشه زیرتقسیم بندی مناطق شهرداری مشهد در فرمت SHP برای نرم افزار ARC GIS می
باشد. شامل: نقشه مناطق شهرداری. نفشه ناحیه های شهری ...

مكان يابي بهينه پاركينگ هاي طبقاتي براساس مدل تحليل سلسله ...

منطق بولین، منطقه)AHP(مکان یابی، پارکینگ های طبقاتی، مدل تحلیل سلسله
مراتبی واژه هاي کليدی: 15تهران. مقدمه ... از خودرو در مناطق شهری این کشورها، مشکالت
عدیده ای در سطوح. مختلف شهری به .... )مطالعه موردی: منطقه 9 شهرداری مشهد( را مورد
بررسی GIS مبتنی بر ... پایان نامه ها، نقشه ها و تصاویر ماهواره ای در مقیاس 1/2000،
فایل های رقومی،.

فصل اول - دانشگاه زنجان

Arc GIS. ، نقشه سطوح برخورداری مناطق. 22. گانه شهر تهران. ترسیم گردیده است.
نتیجه حاصل از ..... مناطق شهری مشهد با استفاده از مدل موریس و با شاخص های مختلفی به
تفکیک. مناطق مورد سنجش ... فضای ناحیه ای در پهنه استان الگوی مرکز. -. پیرامون
است، ...

ﻧﺸﯿﻦ ﺷﻬﺮ ﻣﺸﻬﺪ ﻣﺤﻼت ﺣﺎﺷﯿﻪ ﯽ اوﻟﻮﯾﺖ ﺑﻨﺪي ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺎ - مجله آمایش جغرافیایی فضا

GIS. ) و ﺑﻬﺮه. ﮔﯿﺮي از. ﺷﺎﺧﺺ. ﻫﺎي. ﺟﻤﻌﯿﺖ و ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺎت درﻣﺎﻧﯽ، اﯾﻦ ﻣﻬﻢ ﺑﻪ اﻧﺠﺎم رﺳﯿﺪه اﺳﺖ. ...
ﻫﺎي ﮐﻠﯿﺪي. : ﺣﺎﺷﯿﻪ. ﻧﺸﯿﻨﯽ، ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ. درﻣﺎﻧﯽ، ﺳﯿﺴﺘﻢ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻓﻀﺎﯾﯽ ﭼﻨﺪ ﻣﻌﯿﺎره، ﺷﻬﺮ ﻣﺸﻬﺪ. 1 ....
ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺣﺎﺷﯿﻪ. ﻧﺸﯿﻦ در ﺗﻬﺮان وﺳﺎﯾﺮ. ﮐﻼن. ﺷﻬﺮﻫﺎي ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﮔﺴﺘﺮش ﯾﺎﻓﺘﻨﺪ. (اﺣﻤﺪﯾﺎن،. 1371. : 822.
) .... در ﻧﺎﺣﯿﻪ ﺳﺎﻧﺴﮏ ﺗﭗ. 1. اﺳﺘﺎﻧﺒﻮل ﺑﯿﻦ ﺳﺎل. ﻫﺎي. 1990. و. 2005. ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار داده اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪ
آن اراﺋ.

نقشه ها و طرح های شهرسازی - نقشه GIS منطقه ۲ تهران | جی آی اس منطقه دو

24 آوريل 2015 ... نقشه GIS منطقه ۲ تهران که شامل شیپ فایل های مختلف هستش رو با قیمت خیلی کم از
... دامنه های جنوبی رشته کوه البرز دو مجموعه روستا شهری درکه و

مکان یابی بهینه توقفگاه های طبقاتی در راستای توسعه کالبدی پایدار ...

تحلیل نقشه ها نیز بر اساس روش AHP مبتنی بر مقایسه زوجی می باشد. نتایج نشان
داد که جهت مکان بهینه توقف‌گاه های طبقاتی مهمترین مورد، معیار فاصله از مراکز اداری
با ... 3دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه آزاد اسلامی مشهد ... "مکان
یابی توقفگاه های عمومی در محله خانی آباد منطقه 12 تهران با استفاده از GIS و مدل AHP"
.

مهندسین مشاور سیروان | پروژه ها

12, نقشه برداري و بروز رساني 12 ناحيه از نواحي شهرستان مهران جه تهيه سند مالكيت و
... 14, انجام کلیه خدمات نقشه برداری در مناطق عملیاتی شرکت نفت مرکزی به مدت ... 20
, اصلاح ،انتقال، مكانيزه كردن ، جهت ورود به GIS نقشه هاي خط سير شركت گاز ... 21,
تهيه نقشه هاي خط سير شهرهاي خواف، رشتخوار، سنگان، و توسعه شبكه هاي متفرقه مشهد
...

نقشه GIS مناطق و ناحیه های شهری مشهد - فایل مفید

23 جولای 2016 ... نقشه زیرتقسیم بندی مناطق شهرداری مشهد در فرمت SHP برای نرم افزار ARC GIS می
باشد شامل: نقشه مناطق شهرداری نفشه ناحیه های شهری

طراحي و پياده سازي سيستم اطلاعات مكاني ( GIS ) شهرداري منطقه ثامن مشهد

GIS. ﺷﻬﺮي. ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺿـﺎﺑﻄﻪ. ﻫـﺎي. ﻋﻠﻤﻲ و ﻋﻤﻠﻲ، ﺑﺎ اﺳﺘﻨﺎد ﺑﻪ روش ﻣﺸﺨﺺ و در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻧﻴﺎزﻫ
... ﻧﻘﺸﻪ. ﺑﺮداري ﺧﺮاﺳﺎن ﺗﺼﻤﻴﻢ ﺑﻪ ﻃﺮاﺣﻲ و ﭘﻴﺎده. ﺳﺎزي ﺳﻴﺴﺘﻢ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻜﺎﻧﻲ ﺛﺎﻣﻦ. (. ﻣﻨﻄﻘﻪ اﻃﺮاف ﺣﺮم.

سعید نادی نجف آبادی - دانشكده فني و مهندسي - دانشگاه اصفهان

استادیار گروه مهندسی نقشه برداری، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه اصفهان ... 8-
همکاری در طرح پژوهشی "مدلسازی پدیده های پویا در GIS" به شماره 1019/6/621 ... 6-
مشاور پایان نامه کارشناسی ارشد با موضوع "استخراج تغییرات ناحیه حاشیه شهری با
استفاده از .... 6- بهرامی پ و نادی س، 1393، پهنه بندی خطر ریسک آتشسوزی در مناطق
جنگلی با ...

مکان‌یابی بهینه توسعه شهری با تاکید بر پارامتر‌های طبیعی با استفاده

ﻫـﺎي ﺷـﻬﺮي، ﻣﺴـﻜﻮﻧﻲ و ﺻـﻨﻌﺘﻲ اﺳـﺖ ﻛـﻪ ﺑـﻪ ﺿـﺮر اراﺿـﻲ ﻛﺸـﺎورزي ﻣـﻲ. ﺑﺎﺷـﺪ . ﻓﺮاﻳﻨـﺪ .... ي ﺗﻮﺳﻌﻪ. ي
ﺷﻬﺮي ﺑﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از. GIS. ﻣﻨـﺎﻃﻖ. ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺷﻬﺮي را ﻣﺸﺨﺺ ﻛﺮده اﺳﺖ و ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن داد ﻛـ ...
آﺳﻴﺐ ﭘﺬﻳﺮي ﻣﺤﻴﻄﻲ را در ﻧﺎﺣﻴﻪ ﻏﺮب ... ﺑﻪ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺟﻬﺎت ﺑﻬﻴﻨﻪ ﮔﺴﺘﺮش ﺷﻬﺮ ﻣﺸﻬﺪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺪل ارزﻳﺎﺑﻲ ﭼﻨﺪ
.... ﻻﻳﻪ ﺣﺎﺻـﻞ از ﺣـﺪاﻛﺜﺮ. ﺳـﺎزي،. ﻻﻳـﻪ وزن ذار ﻓـﺎزي و. ﺗﻌﺪاد ﻧﻘﺸﻪ. ﻫﺎي. ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺷﻮﻧﺪه را ﻧﺸﺎن ﻣﻲ. دﻫﺪ.

عليزاده - كتايون - گروه جغرافيا دانشگاه آزاد اسلامي مشهد

22 فوریه 2008 ... کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی ناحیه ای ،1373، دانشکده علوم زمین دانشگاه
شهید بهشتی. دکتری جغرافیا و برنامه ریزی شهری، 1379، دانشگاه آزاد اسلامي ، والحد
علوم و تحقيقات ... کتاب GIS و نقشه های جرم خیزی، استفن چینی و همکاران، دفتر ...
تاثیر شرائط اقتصادی بر امنیت غذایی مناطق روستایی، مورد دهستان ...

اداره خدمات شهری | سازمان مجری طرح نوسازی بافت پیرامون حرم مطهر امام ...

11 مارس 2015 ... بررسی متراژ معابر و احاد خدمات شهری مناطق از طریق نقشه های GIS . پیگیری امور ... ۲–
اداره ناحیه ۲: واقع در بلوار وحدت ، وحدت ۳/۱ کوچه تلافی. footer1.

فریدون بابائی اقدم - دانشگاه محقق اردبیلی

مبلمان شهری - کاربري اراضي شهري - ساماندهی مناطق حاشیه نشین - اکولوژی شهري -
توسعه و عمران روستايي - سيستم اطلاعات جغرافيايي (GIS) ... جغرافیای اقتصادی 1
و 2، کارتوگرافی،نقشه خوانی، زبان تخصصی برنامه ریزی شهری، روش تحقیق در ...
وضعيت اراضي خالي در سطح شهر مشهد و قابليتهاي اين اراضي جهت پروژه هاي شهرسازي،
جواد ...

ایران فایل - موارد مورد نیاز در مراجعه به شهرداری

نحوه محاسبه عوارض صدور پروانه ساختمانی(مجتمع های مسکونی) ... مرجع: شهرداری منطقه
3 ... تمامـی عــوارضی که شهرداریهای مناطق مختلف تـهران اخذ می نمایند، قـابـل تقسیط
.... نقشه GIS که محل ملک توسط مالک بر روی آن مشخص گردد و نقشه به واحد طرح ...

مشاور شهردار مشهد خواستار پیگیری مشکل آب ناحیه منفصل توس شد

مشاور شهردار مشهد خواستار پیگیری مشکل آب ناحیه منفصل توس شد. ... اجرای طرح
تهیه نقشه "GIS" گاز منطقه نایسر سنندج توسط جهاددانشگاهی کردستان ... بحث بیمه‌
درمانی ساکنین نواحی منفصل شهری حل شود/اختصاص بودجه خاص به مناطق حاشیه ...
مشهد- ایرنا- مشاور شهردار مشهد گفت: مهمترین مشکل منطقه منفصل توس، آب شرب مردم آن
است که ...

طرح ها و پروژه ها - سازمان آمار و فناوری اطلاعات شهرداری همدان

طراحی و پیاده سازی وب سایت های شهرداری های مناطق و سازمان های مجموعه شهرداری همدان. •,
پورتال شهرداری شهر ... اتصال نقشه هاي GIS Ready شده به اطلاعات و فايل هاي مميزي.

ﻫﺎﻱ ﺣﻮﻣﻪ ﻭ ﺷﻬﺮ ﻣﺸﻬﺪ ﻋﻨﺼﺮ ﺳﺮﺏ ﺩﺭ ﺧﺎﮎ ( ) ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻧﻘﺎﻁ ﺣ - مجله علوم آب و خاک ...

ﻭﺟﻮﺩ ﮐﺎﺭﺑﺮﻱ ﺷﻬﺮﻱ، ﺟﻬﺖ ﻭﺯﺵ ﺑﺎﺩ ﻏﺎﻟﺐ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻭ ﻧﺰﺩﻳﮑﻲ ﺍﻳﻦ ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺑ ... ﻫﺎﻱ ﮐﺸﺎﻭﺭﺯﻱ ﺍﻳﻦ ﻣﻨـﺎﻃﻖ ﺷـﺎﻣﻞ ...
ﺍﻳﻦ ﺩﺭ ﺣﺎﻟﻲ ﺍﺳﺖ ﮐـﻪ. ﻓﻦ. ﺁﻭﺭﻱ. ﻫﺎﻱ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﻘﺸﻪ ﺩﺭ. ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺟﻐﺮﺍﻓﻴﺎﻳﻲ. (. GIS. ) ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﺑ.

ﯾﺎﺑﯽ ﻓﻀﺎي ﺳﺒﺰ ﺷﻬﺮي ﺑﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ اﺻﻮل ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎﯾﺪار ارز

GIS. ،. ﻣﻨﻄﻘﻪ. 9. ﺷﻬﺮداري. ﭼﮑﯿﺪه. : اﯾﺠﺎد. ﭘﺎرك ﻫﺎي ﺷﻬﺮي ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﮑﺎن ﺣﻀﻮر. اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﺮدم ﯾﮑﯽ. از.
اﻫﺪاف. ﻣﻬﻢ ... ﺷﻬﺮداري ﻣﺸﻬﺪ در ﺳﻪ ﻣﻘﯿﺎس ﻫﻤﺴﺎﯾﮕﯽ، ﻧﺎﺣﯿﻪ اي و ﻣﺤﻠﯽ. ﺑﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ اﺻﻮل ..... اﻣﮑﺎن ﺗﻮﺳﻌﻪ.
ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﻣﺸﻬﺪ. 95. ﻧﻘﺸﻪ. -3. 17. -. ﺗﻮزﯾﻊ ﻓﻀﺎي ﺳﺒﺰ ﺷﻬﺮ ﻣﺸﻬﺪ ﺑﻪ ﺗﻔﮑﯿﮏ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺷﻬﺮداري. 99. ﻧﻘﺸﻪ. -4. -1
.

اجرای طرح تهیه نقشه "GIS" گاز منطقه نایسر سنندج - ایسنا

29 ژوئن 2016 ... اجرای طرح تهیه نقشه GIS گاز ناحیه منفصل شهری نایسر سنندج را مرکز ... و ارگان های
مختلف استان انجام دهد که از آن جمله به طرح تعیین مناطق مناسب جهت ...

XML - juas@uk.ac.ir

مجلۀ مطالعات و پژوهش های شهری و منطقه ای، سال 3، شمارۀ 10، صص 60-41. ... مکان یابی
تصفیه خانه فاضلاب با تکنیک TOPSIS و GIS (مطالعۀ موردی: جزیره قشم). .... نیز به
منظور تولید نقشه های فراکتالی مورد استفاده قرار گرفت تا تصویری مجسّم از عرصۀ
..... عوامل مؤثّر بر گذران اوقات فراغت در مناطق شهری ایران (مطالعۀ موردی: منطقۀ 8 مشهد).

دانلود مقالات چهارمین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت شهری - سایت ...

شناسایی ابعاد و راهکارهای تحقق مدیریت یکپارچه شهری با روش فراتلفیق
فراتلفیق روشی. ... از نرم افزار هاي تحلیلی (GIS) و (Space Syntax) به بررسی و
تحلیل نمونه .... خط فقر در منطقه مورد بررسی (منطقه 3 کلان شهر مشهد) انجام گرفته است
. .... ارزیابی نگرش مردم نسبت به میزان عملکرد مناطق مختلف شهرداری با ...

آقای کوروش علی رضایی پرتو

طرح توسعه و عمران (جامع) ناحیه بهبهان (مدیر پروژه) ... طرح مطالعات و برنامه نوسازی
بلوک¬های فرسوده منطقه 18 (مدیر پروژه) ... شهر تهران با تأکید بر طرح جامع جدید تهران
»، اولین کنفرانس اقتصاد شهری، مشهد، 1390. ... تحلیل آسیب¬پذیری مناطق
سکونتگاهی در فرآیند یکپارچه مدیریت بحران؛ رویکرد تلفیقی (GIS)؛ ... Report a
map error.

مکان یابی بهینه مراکز درمانی شهری با استفاده از GIS : منطقه 11 شهر تهران

مکان یابی بهینه مراکز درمانی شهری با استفاده از. :GIS. منطقه. 11. شهر تهران. محسن احد
نژاد ... هاي اين مطالعه در قالب نقشه جمع آوري و با استفاده. از مدل تحليل سلسله ... هاي
اطالعاتی بر روي نقشه. ي نهايی، ...... the integrated model in Mashhad. Geography
...

دانلود نقشه GIS منطقه 2 تهران | مرجع دانلود علوم زمین

21 جولای 2013 ... نشرشده توسط:admin تیر ۳۰, ۱۳۹۲ دردانلود نقشه, دانلود نقشه و لایه های اطلاعاتی GIS
۳ نظرها. منطقه ۲ شهرداری تهران یکی از مناطق شهری تهران است که در شمال شرقی ...
ارزیابی مالی طرحهای نوسازی شهری با تاکید بر طرح نوسازی مرکز مشهد.

تحلیل فضایی و مکانیابی بهینه فضاهای سبز شهری (نمونه موردی: شهر ...

نتایج نشان میدهد که فضاهای سبز شهری در شهر نجف آباد،دارای مکانگزینی بهینه
نیستند ... که با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافیایی(GIS)، مدل همپوشانی شاخص ها(IO
)و فرایند .... میزان جمعیت مناطق شهرداری شهر مشهد یعنی نیاز شهروندان با مساحت منطقه
و فضای ... مکان یابی و احداث کاربری های شهری مثل پارک و فضای سبز از نیازهای
اساسی ...

بررسی ظرفیّت توسعة میان افزا در فضاهای موقوفه شهری

ت توسعة میان افزا در فضاهای موقوفه شهری مطالعه موردی: ناحیه 3 منطقه 2 شهر یزد.
بررسی و سنجش ظرفیّ. بررسی .... شهر يزد و نیز برداشت های میدانی و مشاهده صورت
GIS نقشه های. گرفت. ...... در توسعه فیزیکی شهر مشــهد )نمونه موردی قلعه آبکوه(،.
پايان نامه ...

فیلم آموزشی روش تحلیل رابطه خاکستری و تئوری خاکستری ، Grey Relational Analysis، GRA در اکسل

پایان نامه بررسی پروبیوتیک و نقش آن در آبزی پروری

دانلود پاورپوینت ریاضی چهارم ابتدایی مبحث شناخت کسر - 17 اسلاید

پروژه آمار ی بررسي ميزان مصرف آب 30 خانوار

دانلود جزوه فیزیک پزشکی

کتاب The Washington Manual of Dermatology Diagnostics زبان اصلی

دانلود پاورپوینت بافت های لیزوزوم- 11 اسلاید

راهنمای نگهداری سگ در منزل

دانلود نمونه سوالات تخصصی استخدامی رشته امور مالی

مقاله غده هاي درون ريز

نمونه سوالات ارشد MRI

پنی سیلین ppt

اپاورپوینت همیت استفاده از MRI

سمینار باکتری پروتئوس(شرح کامل)

پاورپوینت بررسی ژن های sul در باکتری اشریشیا

پاورپوینت : مایکوباکتریوم توبرکلوزیس

کورینه باکتریوم ها PPT

برنامه ی درسی داوطلبان کارشناسی ارشد ژنتیک

بیوشیمی هورمون ها

رمز ژنتیک

پيوستگي و ارتباط كمپلكس ژنهاي HLA با بيماري ديابت قندي نوع 1

سرطان سينه

مقاله ای با ترجمه انگلیسی به فارسی در مورد فشار خون و اثرات ژنتیکی که فشار خون بر چیزی وارد می کند

تحقیق در مورد ژن

ترک خودارضایی

سرطان روده

تحقیق در مورد اصل ژنتیک و همانندسازی

پایان نامه مزایا و معایب استفاده از روش قالب لغزنده عمودی

تعدیل کیفر حبس در حقوق کیفری ایران

پاورپونتی در مورد علم ژنتیک