دانلود رایگان

پایان نامه بررسی چابکی سازمانی و تاثیر مدیریت دانش بر آن - دانلود رایگاندانلود رایگان پایان نامه بررسی چابکی سازمانی و تاثیر مدیریت دانش بر آن, دانلود پایان نامه مدیریت, مدیریت دانش ,چابکی سازمانی, اجتماعی سازی ,درونی و برونی سا

دانلود رایگان پایان نامه بررسی چابکی سازمانی و تاثیر مدیریت دانش بر آن پایان نامه بررسی چابکی سازمانی و تاثیر مدیریت دانش بر آنفرمت فایل اصلی: docx
تعداد صفحات: 130
در قالب word قابل ویرایش
چکیده:

هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر و رتبه بندی عوامل مدیریت دانش بر چابکی سازمانی در حوزه مالی و پشتیبانی دانشگاه علوم پزشکی زاهدان می باشد، برای این منظور جامعه آماری شامل کلیه کارکنان حوزه مالی و پشتیبانی دانشگاه علوم پزشکی زاهدان که تعداد 200 نفر هستند و برای تعیین حجم نمونه از این میان تعداد 131 نفر با استفاده از روش جدول مورگان انتخاب شدند، شیوه توزیع پرسشنامه تصادفی ساده می باشد. این تحقیق بر حسب هدف کاربردي و بر اساس شیوه گردآوري داده ها توصیفی از نوع پیمایشی است. روش گردآوری اطلاعات برای این پژوهش تحقیقات کتابخانه ای و میدانی ( پرسشنامه) بوده است، که روایی پرسشنامه ها توسط اساتید و خبرگان و پایایی آنها با آزمون آلفای کرونباخ مورد تایید قرار گرفت. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از آمار توصیفی و از آمار استنباطی همچون آزمون ضریب هبستگی پیرسون، رگرسیون خطی و گام به گام، آزمون فریدمن استفاده گردیده است که این آزمون ها با نرم افزار آماری SPSS انجام شده اند. یافته های پژوهش حاضر نشان می دهد که بین مدیریت دانش و چهار بعد آن ( اجتماعی سازی، ترکیب، درونی سازی و برونی سازی دانش) با چابکی سازمانی در حوزه مالی و پشتیبانی دانشگاه علوم پزشکی زاهدان رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.

فهرست مطالب:
فصل اول کلیات تحقیق
1-1- مقدمه
1-2. بیان مسئله
1-3. اهمیت موضوع تحقیق
1-4. نوآوری های تحقیق
1-5. اهداف تحقیق
1-6. فرضیات تحقیق
1-7. روش شناسی تحقیق
1-8. روش گردآوری اطلاعات
1-9. جامعه آماري، روش نمونه‏گيري و حجم نمونه
1-10. قلمرو تحقیق
قلمرو زمانی:
قلمرو مکانی:
1-11. روش ها و ابزار تجزیه و تحلیل داده ها
1-12. تعریف واژگان
1-12-1. تعاریف نظری
1-12-2. تعاریف عملیاتی
1-13. فرایند تحقیق
خلاصه فصل
فصل دوم: ادبیات و پیشینه تحقیق
مقدمه
2-1. گفتار اول: مدیریت دانش
2-1-1. تعریف و ارتباط داده اطلاعات و دانش
2-1-2. انواع دانش
2-1-3. تاریخچه مدیریت دانش
2-1-4. تعاریف ارائه شده از مدیریت دانش
2-1-5. مدیریت دانش در سازمانهای دولتی و خصوصی
2-1-6. روش های اجرای مدیریت دانش در سازمان ها
2-1-7. تئوریهای مدیریت دانش
2-1-7-1. تئوري سرمايه انساني
2-1-7-2. تئوری ویگ
2-1-8. رویکردهای مدیریت دانش
2-1-9. معرفی مدل هایی مختلف مدیریت دانش
2-1-9-1. مدل پایه ساختمان دانش
2-1-9-2. مدل فرآیند دانش
2-1-9-3. مدل مشارکتی در یاددهی و یادگیری
2-1-9-4. مدل بینش: از اطلاعات به بصیرت و دانایی
2-1-9-5. مدل دانش ضمنی
2-1-9-6. مدل حلزونی دانش
2-1-9-7. مدل مفهومی مدیریت دانش
2-1-9-8. مدل راه حل دانش
2-1-9-9. چرخه حیات مدیریت دانش
2-1-10. اجزا و عناصر مدیریت دانش
2-1-11. کاربردهای مدیریت دانش
2-1-12. خلق، کسب و توسعه دانش
2-2. گفتار دوم: چابکی سازمانی
2-2-1. تاریخچه ﭼﺎﺑﻜﻲ ﺳﺎﺯﻣﺎﻧﻲ
۲-2-2. ﻣﻔﻬﻮﻡ ﭼﺎﺑﻜﻲ ﺳﺎﺯﻣﺎﻧﻲ
۲-2-3. اهمیت چابکی :
۲-2-4. ویژگیها و مفاهیم اصلی در چابکی سازمان :
۲-2-5. ابعاد چابکی از دیدگاه سیستمی
۲-2-6. محرک های چابکی :
۲-2-7. قابلیت های چابکی سازمانی:
۲-2-8. مزایای چابکی سازمانی :
۲-2-9. دیدگاههای صاحبنظران به چابکی سازمانی:
2-3. گفتار سوم: پیشینه تحقیق
2-3-1. تحقیقات داخلی مرتبط با متغیرهای تحقیق
2-3-2. تحقیقات خارجی مرتبط با متغیرهای تحقیق
1-6. چارچوب نظری تحقیق
فصل سوم: روش تحقیق
3-1- مقدمه
3-2- روش تحقیق
3-3- ابزار جمع آوری داده ها
3-4- روایی و پایایی ابزار سنجش
3-4-1- روایی
3-4-2- پایایی
3-5- جامعه و نمونه آماری
3-5-1- جامعه آماري
3-5-2- حجم نمونه
3-6- روش ها و فنون آماري مورد استفاده براي تجزيه و تحليل مشاهدات
3-6-1) نوع مطالعه (روش گردآوری داده ها)
3-6-2) طرح پژوهش و روشهای تجزیه و تحلیل داده ها (توصیفی و استنباطی)
3-7. مدل مفهومی تحقیق
3-8- خلاصه فصل سوم :
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها
4-1 مقدمه
4-2 تحلیل آماری
4-2-1 تحلیل های آماری توصیفی
4-2-1-1 اطلاعات دموگرافیک (جمعیت شناختی)
4-3. آمار استنباطی
4-3-1. آزمون فرضیه ها
خلاصه فصل
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادها
5-1 مقدمه
5-2. خلاصه یافته های پژوهش
5-2. بحث و نتیجه گیری
5-3. نتیجه گیری بر اساس هر فرضیه
5-4. پیشنهادها
5-4-1. پیشنهادات برای محققین آتی
5-5. محدودیتهای تحقیق
خلاصه فصل
منابع و مآخذ


پایان نامه بررسی چابکی سازمانی و تاثیر مدیریت دانش بر آن


دانلود پایان نامه مدیریت


مدیریت دانش


چابکی سازمانی


اجتماعی سازی


درونی و برونی سا


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


پایان نامه های دانشجوئی - iausdj.ac.ir

ردیف : عنوان سال نگارش نگارنده 1 بررسی فرسایش و تغییرات زبانی در زبان کردهای سردشتی ...

پایان نامه دات کام | Payaname.com

پایان نامه دات کام |پایان نامه ارشد|پایان نامه کارشناسی ارشد|پروژه دات کام|دانلود ...

ایرانی داک | مرجع دانلود پایان نامه، پروپوزال، مقاله و ...

ایرانی داک مرجع دانلود پایان نامه، پروپوزال، مقاله و تحقیقات دانشجویی

پایان نامه ارشد مدیریت

مشاوره پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت و رساله دکتری مدیریت و مهندسی صنایع به قلم ...

پرسشنامه بررسی وفاداری مشتری

نام: پرسشنامه بررسی وفاداری مشتری : رشته: پرسشنامه: گروه: بازاریابی و مدیریت بازرگانی

پایان نامه|پروپوزال| پرسشنامه|مقالات

روانشناسی: علوم اجتماعی: کتابداری: مدیریت استراتژیک و کارآفرینی: مدیریت دانش و فناوری ...

ایران مقاله |دانلود مقاله , مقالات دانشجويي , دانلود …

دانلود آخرین و جدیدترین جزوه ها , پایان نامه ها , مقالات دانشجویی و علمی به صورت رایگان ...

مرجع مقالات انگلیسی ISI

پشتیبانی ارتباط و پشتیبانی سایت . vahab.com@gmail.com شماره تماس 24 ساعته 09197902538

دانلود رایگان پایان نامه - prozhe.com

عنوان پایان نامه : بررسی رابطه کیفیت زندگی کاری و مدیریت ارتباط با مشتری در سازمان های ...

وب گاه اعضای هیات علمی - دانشگاه گیلان - دکتر …

عنوان پایان نامه کارشناسی ارشد: " مهندسی مجدد فرآیندهای کسب و کار(bpr) و موانع اجرایی آن ...

وب گاه اعضای هیات علمی - دانشگاه گیلان - دکتر …

عنوان پایان نامه کارشناسی ارشد: " مهندسی مجدد فرآیندهای کسب و کار(bpr) و موانع اجرایی آن ...

وهاب‌ آنلاین : بانک مقالات انگلیسی با ترجمه فارسی

تازه ترين مقالات. چرخه های تجاری اخبار محور در اقتصاد های باز کوچک; بررسی سبک مدیریتی ...

بانک مقالات انگلیسی با ترجمه فارسی : میهن ترجمه

تازه ترین مقالات. مقاله ترجمه شده رشته اقتصاد 2017 میلادی; استرس کار حسابرسان چطور روی ...

شرح حال علمی علیرضا علی احمدی - دانشگاه علم و

سوابق تدریس دانشگاهی. دانشکده مهندسی صنایع و دانشکده مهندسی پیشرفت دانشگاه علم و ...

صفحه اول | انجمن پرسشنامه ایران

انجمن پرسشنامه ایران اولین پایگاه عرضه خدمات ابزارسازی پژوهش به صورت تخصصی است.

میگنا - توانمندسازی کارکنان - migna.ir

کارکنان زمانی می توانند به خوبی تز عهده وظایف محوله برآیند که از مهارت ، دانش و ...

اعلام دفاعیه های دانشجویان کارشناسی ارشد دانشکده …

ردیف. نام و نام خانوادگی . رشته. نوع دوره . عنوان پایان نامه . استاد راهنما . استاد مشاور

بانک مقاله انگلیسی با ترجمه فارسی: دانلود اصل …

آخرین مقالات. ساخت و تعیین مشخصات ردیاب نوری فرابنفش فلز- نیمه رسانا – فلز بر اساس ...

مهندسی مجدد - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

پیشنهاد شده است که این مقاله در بازمهندسی فرایند کسب و کار ادغام شود. ...

دانلود رایگان مقاله انگلیسی مدیریت|ترجمه …

پروژه و پایان نامه مدیریت; حسابداری و اقتصاد; روانشناسی , علوم تربیتی و اجتماعی ...

Bank Refah Kargaran - بانک رفاه کارگران-پژوهشهای انجام …

طرح‌های پژوهشی انجام‌شده در قالب پایاننامه. ردیف. عنوان. 1. بررسی اثرات نگرشهای ...

پرديس البرز دانشگاه تهران

دفاع راهنما / مشاور عنوان رشته مقطع نام کامل ش.د; ۹۵/۱۲/۱۵ دکتر محسن حامدي ...

دانشکده روانشناسی

ردیف عنوان دانشجو دانشکده گروه تاریخ دفاع; ردیف عنوان دانشجو دانشکده گروه تاریخ دفاع

میگنا - شیوه‌های تفسیر آزمون وكسلر

در زمینه‌ی روانشناسی اثر هیلگارد و اتکینسون این‌گونه آمده است که: یک آزمون یا شیوه ...

عنوان پروژه : ماشین متحرک با نرم افزار Flash

سوالات و پاسخنامه کنکور کارشناسی ارشد مکانیک ماشین های کشاورزی(مکانیک بیوسیستم) - (1319) - سال 1388

فنون تست زنی/روانشناسی کنکور/

طرح توجیهی تأسیس شرکت تولید نرم افزارهای کاربردی

پروژه کارآفرینی یک فروشگاه لوازم برقی

بخش اول( Present) , دوم(Past) و سوم(Past participle )افعال(25 فعل)

جزوه تعمیر و نگهداری دستگاههای رادیولوژی

کتاب راهکارهای درمان ریزش مو

پاور پوینت OHSAS 18001

برشور ایمنی چاله سرویس تعمیرگاه ها

آرایه ها در کنکور

نمونه سوالات کاردانی به کارشناسی رشته تعمیر و نگهداری هواپیما سال 90

نمونه سوالات كنكور ژنتيك

داروشناسی

دانلود قالب htmlگروه طراحی سی سی طرح

سازگاری و ناسازگاری غذا ها با هم

راهنما و ترجمه کتاب زبان تخصصی برنامه ریزی درسی - نیره سینایی

تحقیق در مورد تجلی قرآن و حدیث شعر در مثنوی مولانا

چهار مقاله بیس با موضوع بازاریابی عصبی (2016-2017)

دانلود تحقیق سحر و جادو

تصویر خوشنویسی استاد امیرخانی 21

دانلود پاورپوینت روش تحقیق و مقاله نویسی

تحقیق واژه نامه آکسفورد

تحقیق ISI چیست؟

تحقیق پایگاه اطلاع رسانی سراسری اسلامی (پارسا)

تحقیق پيكار جهانی سواد آموزی - ريشه كن كردن بيسوادی

تحقیق روش های استناد به آثار در گزارش ها و مقالات

تحقیق تاریخچه سوادآموزی بزرگسالان نوسواد

تحقیق فناوري اطلاعات و ارتباطات و كتابداران

تحقیق کتابخانه دیجیتال