دانلود رایگان

بررسی و لزوم امنیت در وب و شناخت هکرها و حملات آنها - دانلود رایگاندانلود رایگان بررسی و لزوم امنیت در وب و شناخت هکرها و حملات آنها

دانلود رایگان بررسی و لزوم امنیت در وب و شناخت هکرها و حملات آنها بررسی و لزوم امنیت در وب و شناخت هکرها و حملات آنها
92 صفحه در قالب word
فهرست مطالب
مقدمه ..1
فصل اول:اصول امنيت
1-1- امنيت به عنوان يك زيربنا 5
1-2- امنيت فراتر از يك كلمه رمز 5
1-3- امنيت به عنوان يك محدوديت 6
1-4- تهاجم DDOS چيست؟ 7
1-5- تهاجمات مصرف منبع ..7
1-6- كالبدشكافي يك تهاجم سيل SYN 9
1-7- محكم كردن پيكربنديهاي ديوار آتش .10
1-8- ايجاد يك IDS 10
1-9- اجراي يك مرور كننده Scanner آسيب پذيري 11
1-10- ايجاد سرورهاي پراكسي .11
1-11- پيكربندي كردن فداكارانه ميزبانها ..11
1-12- افزايش مديريت ميزبان و شبكه ..11
1-13- گسترش بيشتر تكنولوژي هاي امنيت ..11
1-14- گردآوري اطلاعات 12
1-15- راههاي مختلف جهت مسيردهي 12
1-16- مقايسه قابليت هاي امنيت سرور وب ..12
1-16-1- تصديق ..13
1-16-2- گواهي نامه ها و امضاهاي ديجيتالي .14
1-16-3- به كارگيري برنامه هاي كاربردي CGI .14
فصل دوم:آشنایی باعملکردهکرها
2-1- هک چیست؟ 16
2-2- هدف هک ..16
2-2-1- اعلام سواد و تسلط بر فن آوری اطلاعات ..17
2-2-2- اعلان ضعف امنیت شبکه کامپیوتری ..17
2-2-3- انتقام شخصی یا گروهی ..17
2-2-4- بدون دلیل 17
2-2-5- دستیابی به اموال مجازی افراد یا شرکتها 18
2-3- پیشینه جنبش نفوذگری وظهور نفوذگران با کلاه های رنگارنگ ! 18
2-3-1- هکرهای کلاه سفید 20
2-3-2- هکرهای کلاه سیاه 21
2-3-3- هکرهای کلاه خاکستری .21
2-3-4- هکرهای کلاه صورتی .21
2-4- خلاصه اي بر تاريخچه ي هك كردن .22
2-4-1- سيستم هك كردن تلفن ..23
2-4-2- سيستم هك كردن كامپيوتر ..23
2-5- سرویس های امنیتی درشبکه ها .25
2-6- انگیزه های نفوذگری وحمله به شبکه ..27
2-7- سطوح مهارت نفوذگران 28
2-8- شيوه هاي هکرها جهت حمله به وب سايت ها ..28
2-8-1-SQL Injection .28
2-8-2- Cross-Site Scripting ..29
2-8-3- Directory Traversal Attacks .30
2-8-4- Parameter Manipulation ..30
2-8-5- Cookie manipulation 30
2-8-6- HTML Header manipulation ..31
2-8-7- HTML Form Field manipulation .31
2-8-8- تغییر آدرس ..31
2-8-9- حمله به تعیین هویت ..32
2-8-10- سوء استفاده هاي شناخته شده .32
2-8-11- شمارش دایرکتوری .32
2-9- مهندسی اجتماعی .32
2-10- نقاط دخول 33
2-11- زیر ساخت شبکه 34
2-12- برنامه هاي مورد استفاده در اینترنت ..34
2-13- پوشش دهی ..35
2-13-1- پوشش دهی چیست؟ ..36
2-13-2- چرا پوشش دهی ضروری است؟ ..37
2-13-3- پوشش دهی اینترنت .38
فصل سوم :شیوه های هکرها برای نفوذ به شبکه
3-1- روش های معمول حمله به کامپیوترها ..42
3-1-1- برنامه های اسب تروا ..42
3-1-2- درهای پشتی 43
3-1-3- اسبهای تروا درسطح برنامه های کاربردی 43
3-1-4- اسکریپتهای Cross-Site .45
3-1-5- ایمیلهای جعلی .44
3-1-6- پسوندهای مخفی فایل ..47
3-1-7- شنود بسته های اطلاعات (استراق سمع) ..48
3-1-7-1- ابزارDsniff 49
3-1-8- حملات pharmingچیست؟ ..49
3-1-9- حمله به سیستم عامل ..52
3-1-10- درهم شکستن برنامه کاربردی یا سیستم عامل ازطریق سرریزکردن پشته 53
3-1-10-1-پشته چیست؟ .53
3-1-10-2- Exploit Code ..55
3-1-10-3- پیداکردن نقاط آسیب پذیر 55
3-1-10-4- سازماندهی وآرایش بافر پیش ازسرریز شدن 56
3-1-11- حمله برعلیه کلمات عبور ..57
3-1-11-1- حدس زدن کلمات عبور پیش فرض سیستم ها .58
3-1-11-2- حدس کلمه عبور و ورود به سیستم از طریق چندخط برنامه نویسی ..58
3-1-12- حمله به کوکی های موقت ..59
3-1-13- هک کردن VPN 59
3-1-13-1- چرا IP Sec خیلی ویژه و خاص می باشد؟ ..64
3-1-13-2- بعضی تجزیه و تحلیل های تخصصی IP Sec 65
3-1-13-3- نمایش هک کردن: راز امنیت شبکه و راه حل ها ..66
فصل چهارم:جلوگیری ازنفوذهکرها
4-1- مبارزه با اسبهای تروا و درهای پشتی .. 68
4-1-1- استفاده از ویروس یاب های مطمئن وقوی .68
4-1-2- عدم استفاده از جستجو کننده تک منظوره اسب های تروا ..68
4-1-3- نسبت به هر نرم افزاری که تهیه می کنید مطمئن باشید .68
4-1-4-آموزش کاربران بسیارحیاتی است ..69
4-2- مقابله ابتدایی باحمله به پشته ازطریق سیستم IDS ..69
4-2-1- مقابله با انواع حملات مبتنی بر سرریزی پشته یا بافر .69
4-2-2- مقابله درسطح مسئول سیستم وگروه امنیتی .70
4-2-3- مقابله با سرریزشدن پشته درسطح برنامه نویسی ..71
4-3- روشهای مقابله با ابزارهای شکننده کلمه عبور ..71
4-3-1- تكنیكهای انتخاب كلمه عبور ..73
4-3-2- استاندارد ISO ۱۷۷۹۹ 73
4-4- مقابله با استراق سمع (مقابله با اسنیفرها) 75
نتیجه گیری 77
منابع ..80
پیشگفتار:
امنيت،مبحثي كاملا پيچيده ولي با اصولي ساده است.در بسياري از مواقع همين سادگي اصول هستند كه ما را دچارگمراهي مي كنند و دورنماي فعاليت هاي ما را از لحاظ سهولت و اطمينان در سايه اي از ابهام فرومي برند. بايد گفت كه امنيت يك پردازش چند لايه است .
عبارت های امنیت شبکه و امنیت اطلاعات اغلب به جای یگدیگر مورد استفاده قرار می گیرند. امنیت شبکه به طور کلی برای فراهم کردن امکان حفاظت از مرزهای یک سازمان در برابر نفوذگران (مانند هکرها) به کار می رود. با این حال، امنیت اطلاعات به صراحت بر روی محافظت از منابع اطلاعاتی در برابر حمله ویروس ها یا اشتباهات ساده توسط افراد درون سازمان متمرکز شده است و برای این منظور از تکنیک های جلوگیری از از دست رفتن داده ها ، راههای مختلف شناسایی نفوذ به سیستم ، شناسایی انواع نفوذگران ، و جلوگیری کردن ازنفوذ افراد بیگانه به انواع سیستم ها بهره می برد.
چکیده:
قبل ازاختراع رایانه امنیت اطلاعات به صورت فیزیکی با قفل و گاو صندوق انجام می شد. با اختراع رایانه روشهای احراز اصالت و استفاده از محاسبات رایانه ای برای دسترسی به اطلاعات مطرح شدند. با شبکه ای شدن رایانه ها نیاز به روش های جدیدی ازقبیل حفظ تمامیت داده ، محرمانگی داده وغیره مورد توجه قرار گرفتند.
امنیت درشبکه را ازدودیدگاه می توان بررسی کرد. دیدگاه اول به بررسی امنیت شبکه از نظر تجهیزاتی می پردازد ودیدگاه دوم امنیت در مدیریت شبکه است که درآن برقراری امنیت لازم درمدیریت چندشبکه توزیع شده مطرح می شود.
سیستم های توزیع شده،شبکه ای از رایانه هایی است که درآن فرض شده همه سیستم ها به طور مهم متصل اند ودرآن اشتراک نتایج ، قابلیت اعتماد وتوزیع فرایند برای اجرا درسطح شبکه لحاظ شده است . مهمترین مشکل امنیتی که درسیستم های توزیع شده وجوددارد دسترسی به منابع است.
مقدمه :
استفاده از شبکه هاي کامپيوتری در ساليان اخير روندی تصاعدی پيدا کرده است. شبکه هاي کامپيوتری، زير ساخت مناسب برای سازمان ها و موسسات را در رابطه با تکنولوژی اطلاعات فراهم مي نمايند.مقوله تکنولوژی اطلاعات به همان اندازه که جذاب وموثر است، در صورت عدم رعايت اصول امنيت به همان ميزان و يا شايد بيشتر، نگران کننده و مسئله آفرين خواهد بود. اغلب سازمان هاي دولتی و خصوصی در کشور، دارای وب سايت اختصاصی خود در اينترنت مي باشند. سازمان ها برای ارائه وب سايت، يا خود امکانات مربوطه را فراهم نموده و با نصب تجهيزات سخت افزاری و تهيه پهنای باند لازم،اقدام به عرضه سايت خوددر اينترنت نموده­اندياازامکانات مربوط به شرکت هاي ارائه دهنده خدمات ميزبانی استفاده مي نمايند.بدون ترديدسرويس دهنده وب يکی از مهمترين نرم افزارهای موجود در دنيای اينترنت محسوب مي گردد. کاربرانی که به سايت يک سازمان يا موسسه متصل و درخواست اطلاعاتی را مي نمايند،خواسته آنان درنهايت دراختيار سرويس دهنده وب گذاشته مي شود. سرويس دهنده وب، اولين نقطه وروداطلاعات و آخرين نقطه خروج اطلاعات از يک سايت است. نصب و پيکربندی مناسب چنين نرم افزار مهمی، بسيار حائز اهميت بوده و تدابير امنيتی خاصی را طلب مي نمايد.
تكنولوژي اينترنت تنهابه منزل ومحل كارماهدايت نشده است ودر بيشتر جنبه هاي زندگي ما وجود دارد،بشكه هاي بي سيم ودست يابي به دستگاهها،حضور اينترنت را در همه جا فعال كرده است. بسياري ازاين دستگاهها به طورمأيوسانه اي امنيت ضعيف وسستي دارندكه باعث مي شود كانديداي ايده آل براي يك هكرباشند. اين موضوع وقتي اَسَف بارتر است كه سيستمهاي داراي امنيت ضعيف، سيستمهايي را كه داراي امنيت جامعي هستند را با سوار كردن تهاجمات روي آنها به مخاطره مي اندازند. حتي برنامه ها و سيستمهايي كه داراي امنيت صوتي هستند از هجوم يا خطر مصون نيستند. افزايش تقاضاي نرم افزار و كاهش سريع در چرخه هاي توسعه بدين معني است كه نسخه جديد نرم افزارهاي نصب شده روي ماشينها يك گام جلوتر است..انجام هك تا حدودي بر مبناي كسب علم و دانش استوار است يك اشتياق براي ارضاي يك حس ذاتي كنجكاوي فني. با اين ديد، به بسياري از هكرها در مورد فعاليتهايشان حق داده مي شود. بدين معني كه آنها رخنه ها و كاستي هاي امنيت را آشكار ميكنند.

ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است
متن کامل را می توانید در ادامه دانلود نمائید
چون فقط تکه هایی از متن برای نمونه در این صفحه درج شده است ولی در فایل دانلودی متن کامل همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند موجود است


بررسی و لزوم امنیت در وب و شناخت هکرها و حملات آنها


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


best file بررسی و لزوم امنیت در وب و شناخت هکرها و حملات آنها

پـایـان نـامـه , بررسی ولزوم امنیت دروب وشناخت هکرها وحملات آنها.

بررسی و لزوم امنیت در وب و شناخت هکرها و حملات آنها - فروشگاه ...

بررسی و لزوم امنیت در وب و شناخت هکرها و حملات آنها. 92 صفحه در قالب word. فهرست
مطالب. مقدمه ..1. فصل اول:اصول امنيت. 1-1- امنيت به عنوان يك زيربنا 5. 1-2- امنيت ...

بررسی و لزوم امنیت در وب و شناخت هکرها و حملات آنها – معرفی و تبلیغ ...

29 نوامبر 2016 ... بررسی و لزوم امنیت در وب و شناخت هکرها و حملات آنها. ۹۲ صفحه در قالب word. فهرست
مطالب. مقدمه ..1. فصل اول:اصول امنيت. ۱-۱- امنيت به عنوان يك ...

بررسی و لزوم امنیت در وب و شناخت هکرها و حملات آنها - کوشا فایل

14 مارس 2016 ... بررسی و لزوم امنیت در وب و شناخت هکرها و حملات آنها. 92 صفحه در قالب word. فهرست
مطالب. مقدمه ..1. فصل اول:اصول امنیت. 1-1- امنیت به عنوان یک ...

بررسی و لزوم امنیت در وب و شناخت هکرها و حملات آنها با موضوع بررسی و ...

12 مارس 2013 ... برای دریافت لینک دانلود فایل اینجا کلیک کنید. فایل بررسی و لزوم امنیت در وب و
شناخت هکرها و حملات آنها که برای دانلود شما عزیزان آماده شده از ...

پایان نامه بررسی امنیت در وب و اهمیت آن - ویکی پروژه

دانلود پایان نامه بررسی امنیت در وب و اهمیت آن. ... اهداف هکر , روشهای نفوذ هکرها Hacker
و نفوذگران به شناسه کاربری ID , ... شناخت انواع حملات در سیستم های موجود ,

بررسی و لزوم امنیت در وب و شناخت هکرها و حملات آنها | مرکز دانلود فایل

بررسی و لزوم امنیت در وب و شناخت هکرها و حملات آنها 92 صفحه در قالب word فهرست
مطالب مقدمه ..1 فصل اول:اصول امنیت ۱-۱- امنیت به عنوان یک زیربنا 5 1-2- امنیت ...

پایان نامه اصول امنیت در اینترنت و شناخت هکرها و جلوگیری از نفوذ آنها

28 فوریه 2016 ... پایان نامه اصول امنیت در اینترنت و شناخت هکرها و جلوگیری از نفوذ آنها ... دیدگاه اول
به بررسی امنیت شبکه از نظر تجهیزاتی می پردازد و دیدگاه دوم امنیت در مدیریت
شبکه است که در آن برقراری ... ۲-۹- شيوه‌هاي هکرها جهت حمله به وب سايت‌ها.

بررسی و لزوم امنیت در وب و شناخت هکرها و حملات آنها-فایل فوری

بررسی و لزوم امنیت در وب و شناخت هکرها و حملات آنها 92 صفحه در قالب word فهرست
مطالب مقدمه ..1 فصل اول:اصول امنيت ۱-۱- امنيت به عنوان يك زيربنا 5 1-2- امنيت ...

بررسی و لزوم امنیت در وب و شناخت هکرها و حملات آنها – فایل پولی رو با ...

3 نوامبر 2016 ... بررسی و لزوم امنیت در وب و شناخت هکرها و حملات آنها 92 صفحه در قالب word فهرست
مطالب مقدمه ..1 فصل اول:اصول امنيت 1-1- امنيت به عنوان يك زيربنا ...

بررسی و لزوم امنیت دروب و شناخت هکرها و حملات آنها - قیمت 4,500 تومان

بررسی و لزوم امنیت دروب و شناخت هکرها و حملات آنها محدوده قیمت از 4500 تومان از
فروشگاه همکاری در فروش فایل دانشجویی کسب درآمد اینترنتی در.

پایان نامه امنیت در سرورهای وب - استخدام در آزمون های سال 95 - خانه

14 مارس 2016 ... ... امنیت آنها،بررسی وب سرورهای آپاچی ،لایت اسپید امنیت در وب و شناخت هکرها و
حملات آنها – پایان نامه | روش تحقیق امنیت در وب و شناخت هکرها و حملات ...

دانلود پایان نامه کارشناسی رشته کامپیوتر - بررسی و لزوم امنیت دروب ...

ارتباط با ما · درباره سایت · خانه. دانلود پایان نامه کارشناسی رشته کامپیوتر –
بررسی و لزوم امنیت دروب و شناخت هکرها و حملات آنها با فرمت ورد. مقدمه…

امنیت در وب و شناخت هکرها و حملات آنها - پايان نامه | روش تحقيق | پروژه ...

پایان نامه امنیت در وب و شناخت هکرها و حملات آنها. ... اهداف هكر روشهاي نفوذ هكرها اصول
ابتدايي براي گريز از كرك شدن استفاده از FAKE PAGE ها ... بررسي زيناي واقعي

معرفی و دانلود بررسی و لزوم امنیت در وب و شناخت هکرها و حملات آنها با ...

30 ژانويه 2010 ... فایل شماره 391013 در سایت معرفی و دانلود کتاب. نام این فایل : بررسی و لزوم امنیت
در وب و شناخت هکرها و حملات آنها. موضوع فایل: فنی و مهندسی.

مقاله :: امنیت اطلاعات قسمت سوم - شناخت مهاجمین و انواع هکرها و مراحل ...

هکر ها یا Hackers : تعریفی که در اکثر منابع در اینترنت از هکر وجود دارد این است ....
بررسی ها نشان می دهد که معمولا اینگونه افراد مجموعه ای هدفمند از جوان های متخصص در
امور ... انواع و اقسام مختلفی از روش های حمله وجود دارد که همگی آنها دارای یک اصول اولیه ...

دانلود تحقیق در مورد امنیت در وب

7 آگوست 2016 ... در پی فردا – دانلود مقاله در مورد پروژه بررسی امنیت در وب .... تحقیق پرسشنامه ای
فاکتورها را تعیین و پس از آن با یک بررسی مقایسه ای به مدل مفهومی ... دانلود پایان
نامه / پروژه امنیت در وب و شناخت هکر ها و حملات انواع هکر ها .... همچنین به این طریق
هزینه‌های اینترنت با توجه به لزوم افزایش امنیت روی وب، افزایش می‌یابد.

reporter: راهكارهاي حفاظت از سايت ها و وبلاگ هاي ايراني در مقابل هكرها

23 نوامبر 2007 ... لو رفتن پسورد، خرابكاري در وب سايت، ضعف امنيتي در سرورها، هك ... متأسفانه به
دليل درك و شناخت ناكافي بسياري از مديران اين چنين شركت هايي از اهميت امنيت
اطلاعات، ... ترس از سرقت اطلاعات و پيامدهاي ناشي از آن، بسياري از سودجويان را بر آن
... حملات نشان مي دهد اغلب سايت هاي دولتي كه توسط هكرها دستكاري شده، روي ...

ﻧﻔﻮﺫ ﺑﻪ ﺍﺳﺮﺍﺭ ﻫﻜﺮﻫﺎ

ﻧﻔﻮﺫ ﺑﻪ ﺍﺳﺮﺍﺭ ﻫﻜﺮﻫﺎ. ﺑﺮﺭﺳﻲ ﺭﻭﺵ ﻫﺎﻱ ﺭﺧﻨﻪ ﮔﺮﻱ ﺩﺭ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎﻱ ﺗﺤﺖ ﻭﺏ (ﺑﺨﺶ ﻧﺨﺴﺖ. ) ... ﺩﺭ ﺳﻨﺎﺭﻳﻮﻱ
ﺣﻤﻼﺕ ﺗﺤﺖ ﻭﺏ ﺁﻧﭽﻪ ﺩﺭ ﺍﺑﺘﺪﺍ ﻣﻬﺎﺟﻢ ﺑﺮﺍﻱ ﻧﻔﻮﺫ ﺑﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﻪ ﺁﻥ ﻧﻴﺎﺯﻣﻨﺪ ﺍﺳﺖ، ﺷﻨﺎﺧﺖ. ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ ﻋﻤﻠﻜﺮﺩ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
ﻣﻮﺭﺩ ...

بررسی ولزوم امنیت دروب وشناخت هکرها وحملات آنها بایگانی ...

بررسی و لزوم امنیت در وب و شناخت هکرها و حملات آنها
چکیده : قبل از اختراع رایانه امنیت اطلاعات به صورت فیزیکی با قفل و گاو
...

۱+۱۰ نکته جالب که در مورد هک و هکرها نمی‌دانید - همشهری

8 دسامبر 2014 ... شاید اگر هیچ وقت هک و هکرها پایشان به دنیای وب باز نمی‌شد، امنیت کامپیوترها و
شبکه‌ها اهمیت بالایی پیدا نمی‌کرد. ... گروه غارتگران وب که هر ساله میلیون‌ها حمله
کوچک و بزرگ را در اینترنت ... در این شماره از دانستنیها علاوه بر شناخت بیشتر هک
و نحوه عملکرد آن،۱+۱۰ نکته را در مورد هک کامپیوتری بررسی می‌کنیم.

امنیت اطلاعات - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

امنیت اطلاعات و ایمن سازی شبکه های کامپیوتری از جمله این مولفه ها بوده که نمی ...
سیستم‌های اطلاعاتی، برنامه ریزی تداوم تجارت و بررسی جرائم الکترونیکی، و غیره.
این مقاله یک دید کلی از امنیت اطلاعات و مفاهیم اصلی آن فراهم می‌کند. ..... به هر حال با
اوضاع و احوال امروزهٔ دنیای فناوری اطلاعات و خطرات ناشی از حملات انواع ویروس‌ها و هکرها
به ...

بررسی امنیت سایت ها و تست نفوذ به آنها | طراحی سایت - وب میسا

6 سپتامبر 2016 ... برنامه نویسی, شبکه, آشنایی کامل با سیستم های مدیریت محتوا, شناخت نقاط ... سایت
های دولتی بیشتر در معرض هک شدن و حملات سایبری هستند.

امنیت شبکه - شرکت آذرخش آوای اهواز

امنیت شبکه های تجاری Enterprise Network نیازی میباشد که امروزه تمام شرکت ها در
سطوح مختلف آن را درک کرده و دغدغه ی آن دارند که در دنیای مجازی بدون ... با توجه به
شناخت متخصصان شرکت به اهمیت این موضوع و آگاهی از وضعیت شبکه شما و مشخص
شدن ... در حال حاضر ابزار هک به طور گسترده ای در دسترس می باشد، شبکه شما نیاز به
هر نوع ...

بايسته های امنیت اطلاعات در شبکه ها و سایت های اطلاع رسانی ...

13 ژوئن 2012 ... تبيين امنيت اطلاعات, مسايل مهم امنيتي مرتبط با سایت و شبكه در سه حوزه ... بررسی
و شناخت این گونه مسايل به منظور تدوین سیاست جامع امنیت در ... انگيزه هكر از اين كار
مي تواند: سوء استفاده، تفريح و سرگرمي ويا تخليه هيجان و يا هر چيز ديگري باشد. ...
او بايد هر آن خود را در معرض حمله و نفوذ و تهديد و تخريب ببيند.

راهنمای امنیت فناوری اطلاعات

ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ ﺭﺍ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻲ. ﺷﺪ. ﻛﻪ ﻋﺒﺎﺭﺕ ﺑﻮﺩ ﺍﺯ ﺍﺻﻮﻝ ﺣﻔﻆ ﺑﻘﺎ ﻧﻈﻴﺮ ﺍﻣﻨﻴﺖ ﺩﺭ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﺣﻤﻠﺔ ﺩﻳﮕﺮﺍﻥ ﻳﺎ ﺣﻴﻮﺍﻧﺎﺕ ﻭ ﻧﻴـﺰ
ﺍﻣﻨﻴـﺖ .... ﺁﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ. ﺍﯼ. ﺍﺳﺖ. ﮐﻪ ﻧﻴﺎﺯ ﻣﻨﺤﺼﺮﺑﻪ. ﻓﺮﺩ ﺷﺒﮑﻪ. ﻭ ﻓﻀﺎﻱ ﺩﻳﺠﻴﺘﺎﻟﻲ ﻛﺸﻮﺭ. ﺄﺭﺍ ﺗ. ﻣﻴﻦ ﮐﻨﺪ . ﺩﺭ ﺍﻳﻦ
ﺭﺍﺳﺘﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑـﻪ ﺍﻳـﻦ ﻧﻜﺘـ. ﻪ. ﺿـﺮﻭﺭﻱ ... ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺯﻣﻴﻨﻪ. ﻫﺎﻱ ﻭﺳﻴﻌﺘﺮ ﻧﻴﺎﺯ ﮔﺮﺩﻳﺪ ﻭ ﺑﺮ ﺍﻳﻦ ﺍﺳﺎﺱ ﺑﺎ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﻫﻴ. ﺄ.
ﺕ ﻣﺤﺘﺮﻡ ﺩﻭﻟﺖ ﻭ ﺭﺋﻴﺲ ﻣﺤﺘﺮﻡ ﺟﻤﻬـﻮﺭ،. ﺷـﻮﺭﺍﻱ .... ﻣﺤﺘﻮﻳﺎﺕ ﺍﻳﻦ ﮐﺘﺎﺏ ﺣﺎﺻﻞ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﮐﺘﺎﺑﻬـﺎ، ﻣﻘـﺎﻻﺕ، ﺭﺳـﺎﻟﻪ
.

امنیت وردپرس ، امنیت در وردپرس | مردان وردپرس

15 دسامبر 2016 ... یکی از دغدغه اصلی مردان وردپرس ، برقراری امنیت نسبی برای سایت های کاربران می
باشد. ... در وب سایت خود می باشند تا احتمال بروز هک شدن وب سایت توسط هکر ها را تا
... ماقبل تاریخ، امنیت عبارت بود از اصول حفظ بقا؛ نظیر امنیت در برابر حملة ...
برای آگاهی بیشتر و شناخت انواع هک ها در قسمت بعدی آنها را بررسی می ...

دانلود پایان نامه امنیت در وب 250ص – رشته کامپیوتر | مرجع دانلود ...

دانلود پایان نامه امنیت در وب - مربوط به رشته کامپیوتر و فناوری اطلاعات 250 صفحه
فهرست مطالب فصل اول :نگاهی به هكرها و شیوه عملكردشان رشته. ... بررسی زینای
واقعی … ... شناخت انواع حملات در سیستم های موجود…………………………… ... درك
شیوه ی سیستم پیشگیری كننده امنیتی برنامه های كاربردی و تهدیدات آن; اخلالهای
پنهان…

هکرها :: ITanalyze

استینون همچنین معتقد است که با بررسی افرادی که این حملات را انجام داده‌اند و سپس ...
و دیگر حملات سایبری، اهمیت بهترین عملکرد برای حفظ امنیت اطلاعات و لزوم ... مدیران
شرکت Dyn که حمله هکری به آن در روز جمعه دهها وب سایت مشهور آمریکایی را از .... از
کاربران اینترنت می‌گوید: عدم شناخت و آگاهی فرد نسبت به میزان امنیت نرم‌افزار و ...

امنیت اطلاعات سازمانها و تهدیدهای پیش رو - سدید آفرین

تهدیدات و حملات علیه امنیت شبکه از جنبه های مختلف قابل بررسیهستند. ... است این
است که نسبت به تهدیدات رایج شناخت خوب و کاملی داشته باشیم تا بتوانیم ... به
برخی از حملاتی که تحت شبکه عمل کرده و هکر ها از طریق آنها می توانند به اطلاعات مهم ...
اگر در کدهای مختلف نرم افزاری طولآرگومانها بررسی نگردد در معرض این حمله قرار دارند.

دانلود پاورپوینت گیاه توتون و تنباکو

عنوان پروژه : احداث کارخانه سوسیس و کالباس

نرم افزار ساخت بنر در سایت

عنوان پروژه : ماشین متحرک با نرم افزار Flash

دانلود کتاب کمیاب مکاتیب سنایی غزنوی

بازسازی انرژی در بدن توسط اذکار و اسماء الهی

طرح لایه باز آگهی ترحیم

دانلود نقشه GIS کاربری اراضی منطقه 6 تهران

اسپکتروسکوپی لیزر

دانلود پاورپوینت تخمیر و مخمر

تاثیر پرتودهی ماوراء بنفش و پالس های نوری در مواد غذایی مایع

تولید روغن های تک یاخته ای توسط میکروارگانیسم ها (Single cell oil)

تجزیه و تحلیل خطر و نقاط کنترل بحرانی (HACCP) در عرضه مواد غذایی

اموزش طراحی وبسایت با html نسخه ی اول

فیلم آموزشی

فیلم آموزشی

آلبوم عکس ساده

از قدیم گفتن تفنگ دست میمون ندید

قالب سایت

دانلود قالب مجله خبری الیوم Alyoum فارسی نسخه 4.4 برای وردپرس

ارسال رایگان پیام sms

قالب چند مظوره شرکتی، مجله ای، خبری - نهنگ

آموزش HTML

آزمونهاي الكترونيكي رياضي ششم تيزهوشان

پروژه به زبان اکشن اسکریپت زمان سنج با سویش مکس

سورس پروژه ذهن خوان - در قالب فایل فلش

پایان نامه طراحی سایت با flash و front page

دانلود مقاله آموزش مباني فلش (FLASH)

تقویت قوای ذهنی و جسمی کودکان با استفاده از بازی های مناسب

دانلود فایل فلش گوشی سونی sony z2 l50u با لینک مستقیم