دانلود رایگان

پروژه مالی طراحي سيستم حقوق و دستمزد سازمان تامين اجتماعي - دانلود رایگاندانلود رایگان دانلود پروژه مالی طراحی سیستم حقوق و دستمزد سازمان تامین اجتماعی با فرمت ورد و قابل ویرایش تعدادصفحات 31

دانلود رایگان پروژه مالی طراحي سيستم حقوق و دستمزد سازمان تامين اجتماعي دانلود پروژه مالی طراحي سيستم حقوق و دستمزد سازمان تامين اجتماعي با فرمت ورد و قابل ویرایش تعدادصفحات 31
مقدمه

تامین اجتماعی به مفهوم عام کلمه، همواره یکی از آرزوهای بشر بوده است. انسان ها از دیر باز دغدغه زندگی آرام و مطمئنی را داشته اند که عاری از رنج احتیاج باشد؛ تا در پرتو آن، فرصت یابند، به جنبه های متعالی تر زندگی بپردازند و در هنگام تلاش برای کسب معاش، چشم انداز آینده ای مبهم، آنها را نگران و آشفته نسازد. در جهان امروز، این آرمان دیرین در تحقق تامین اجتماعی و به ویژه در نظام کارآمد بیمه های اجتماعی جستجو می شود.
در ایران نیز صورت هایی از تامین اجتماعی – و البته نه به این نام و سیاق – از دیر باز با کارکردهای محدود و نظام نایافته – به معنای امروزی آن – رایج بوده است؛ اما تحول مهمی که در پی ملی شدن صنعت نفت و با ارائه لایحه بیمه های اجتماعی کارگران در تاریخ 1/11/1331 توسط دولت وقت رخ داد و به ویژه اجرای لایحه قانونی از اول اردیبهشت 1332 بیمه های اجتماعی در ایران به شکل رسمی گسترش یافت. از آن تاریخ پنجاه سال می گذرد.

2- تامین اجتماعی چیست ؟
اصطلاح تامین اجتماعی در کشورها و نظام های مختلف با تعبیرها و تعریف های نسبتاً متفاوت به کار گرفته می شود. این تفاوت ها اغلب به سطح توسعه اقتصادی، اجتماعی و سیاسی کشورها مربوط می شود و نیازها و انتظارات شهروندان و درجه توسعه یافتگی کشورها به میزان زیادی بر نگرش دولت و مردم هر کشور به موضوع تامین اجتماعی تاثیر گذار است. هر چند در اغلب تعریف ها، تامین اقتصادی افراد جامعه هدف خاص تامین اجتماعی تلقی شده است، ولی در برخی دیدگاه های نیز تامین اجتماعی به مفهوم عام تری مورد توجه قرار گرفته است که ضمن آن فراهم آوردن همه تمهیدات و لوازم تامین نیازهای مادی و معنوی زندگی انسان ها، هدف تامین اجتماعی ذکر شده است. اصطلاح تامین اجتماعی، آمیزه ای از امنیت اقتصادی و بیمه اجتماعی است. این واژه برای اولین بار به عنوان لایحه سال 1935 دولت فدرال آمریکا با نام قانون تامین اجتماعی به کار گرفته شد.
در تعریفی روشن تر، بیمه های اجتماعی برنامه حداقلی، به منظور کاهش مخاطرات در زندگی اقتصادی و حفظ و حمایت افراد جامعه در برابر آسیب های ناشی از بیماری ها و حوادث و بیکاری غیر ارادی است. پس از آن تامین اجتماعی، راهبی برای دستیابی به حداقل نیازهای زندگی شرافتمندانه است. تامین اجتماعی همچنین ساز و کاری را عرضه می کند که ضمن آن توزیع مجدد در آمدها در جامعه و حمایت مستمر از افراد تحقق می یابد.
با وجود تفاوت هایی که در همه تعبیرها و تعریف های مضمون های تامین اجتماعی وجود دارد، موارد مشابهی نیز دیده می شود. نظام تامین اجتماعی در هر کشور، شهروندان جامعه را به هنگام کاهش یا قطع درآمد، بروز بیماری، بیکاری، از کارافتادگی، بازنشستگی، فوت و بی سرپرستی از طریق دو نظام بیمه ای و حمایتی، تحت حمایت قرار می دهد.
در روزگار ما با وجود پیشرفت علوم و فنون و دسترسی بشر به توانایی های شگرف در همه عرصه ها، دغدغه زندگی آرام و مطمئن و عاری از اضطراب و آشفتگی در آینده، همچنان تهدید کننده است. تامین اجتماعی، تمهید چنین اطمینان خاطری را برای آحاد جامعه نوید می دهد و از این رو، هم زمینه پیشرفت و توسعه ملی کشورها و هم هدف و مقصود چنین توسعه ای به شمار می رود. اهمیت تامین اجتماعی، طی یک قرن اخیر و به ویژه پس از پذیرش امر برنامه ریزی اجتماعی و اقتصادی در حوزه های گوناگون، توسط دولت های جهان روز به روز بیشتر شده است و این اهمیت در نظام ها و مرام های سیاسی و عقیدتی مختلف کاستی نگرفته و پیوسته بر منزلت آن افزوده شده است. تامین اجتماعی ، اکنون به مقوله ای مهم در قلمرو توسعه اقتصادی و سایسی و توسعه پایدار تبدیل شده است و بدین گونه، قلمرو و کارکردهای آن رو به تکامل است.
تامین اجتماعی همواره با دیگر مقوله های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی در تعامل بوده است و از این لحاظ، تحت تاثیر تحولات در هر یک از عرصه های مذکور بوده و خود نیز بر آن حوزه ا تاثیر گذار است. ارتباط ساختاری و بنیادی مقوله های اقتصادی، اجتماعی، سیاسی به یکدیگر به تامین اجتماعی وجهی تاریخی، متحول و بالنده بخشیده است؛ بنابراین، دولتمردان، مدیران و برنامه ریزان، جملگی درصدد توسعه قلمرو آن و بسط کارکردها و دامنه شمول تامین اجتماعی هستند.
خاستگاه اصلی تامین اجتماعی در جامعه های معاصر، مبارزات کارگران صنعتی پس از انقلاب صنعتی در اروپا است. از آن زمان، تامین اجتماعی مانند هر پدیده دیگری سیری تاریخی داشته و در گذر زمان شکل گرفته و تکامل یافته است. آنچه امروزه شاهد آن هستیم، محصول روندها و فرآیندهای دامنه داری است که از دو قرن پیش، زمینه های تکوین و تکامل آن فراهم شده است. از این زمینه ای تاریخی در اشکال مشخص در پی انقلاب صنعتی، جلوه ها و جنبه های سنتی تر خدمات اجتماعی، حمایت اجتماعی و امداد و تعاون در فرهنگ ها و تمدن های دیگر نیز در شرق و غرب عالم سابقه داشته و در گذر زمان تجربه شده است. ولی هیچ یک از این تجربه ها را نمی توان در چارچوب تامین اجتماعی به معنای امروزی آن طبقه بندی کرد. تامین اجتماعی اساساً دستاورد دوران جدید است.
تامین اجتماعی، گاهی مترادف با مفاهیمی چون رفاه اجتماعی ، خدمات اجتماعی به کار می رود حال آنکه، هریک از این مفاهیم و اصطلاحات در چارچوب نظام رفاه و تامین اجتماعی و براساس راهبردهای مختلف بیمه ای، حمایتی و امدادی دارای تعاریف ویژه هستند.
در اینجا برای آشنایی بیشتر، واژه های نزدیک به مفهوم تامین اجتماعی و تعاریف رایج مربوط به هریک از این مفاهیم، مرور می شود.
رفاه اجتماعی: این واژه به مفهوم فراهم ساختن آسایش جسمی و فکری زندگی همه افراد جامعه است و تمامی جنبه های مادی و معنوی زندگی افراد از قبیل نیازهای بهداشتی و درمانی، تغذیه، مسکن، آموزش، امنیت جان و مال شهروندان و نظایر آن را در بر می گیرد.
مفهوم دیگر رفاه اجتماعی نیز آن را مترادف با خدمات اجتماعی قرار می دهد. در این معنا، رفاه اجتماعی، سیستم منظم و شکل یافته خدمات اجتماعی است که برای کمک به افراد جامعه پدید آمده است تا رضایت کامل و استاندارد یک زندگی مرفه را برای افراد تامین کند.
خدمات اجتماعی : این اصطلاح به فعالیت های سازمان یافته ای اطلاق می شود که به منظو سازگار کردن متقابل فرد و محیط با یکدیگر انجام می گیرد. خدمات اجتماعی از یک طرف قابلیت های لازم را در افراد برای هماهنگی با معیارها و هنجارهای جامعه ایجاد و تقویت می کند و از سوی دیگر عاملی است باری ایجاد یک محیط اجتماعی مناسب تا فرد بتواند نیازهای خود را به عنوان یک شهروند عضو جامعه انجام دهد.
کمک اجتماعی : این اصطلاح به کمک هایی اطلاق می شود که سازمان های عمومی به صورت موردی به افراد دارای درآمد اندک ارائه می کند. این نوع کمک ها در قالب نظام بیمه ای قرار ندارند، بلکه بر همبستگی اجتماعی و تعاون مردم تکیه می کنند. این نوع کمک ها بیشتر شامل افرادیی می شود که تحت پوشش هیچ نظام حمایتی نیستند.
بیمه اجتماعی : حمایت از شاغلان در مقابل برخی از حوادث و مخاطرات اقتصادی احتمالی از قبیل از دست دادن در آمد به دلیل بیماری، پیری، بیکاری، از کار افتادگی و ... بیمه اجتماعی نامیده می شود.
برای بیمه اجتماعی که ساختار و راهبرد اساسی نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی به شمار می رود، معمولاً یک نهاد رسمی دایر میشود و قانونگذار ترتیب تامین هزینه های سازمان مزبور و نیز نحوه خدمات رسانی به کارگران و سایر شاغلان تحت پوشش را مشخص می کند. موارد زیر از ویژگی عمده بیمه های اجتماعی به شمار می رود :
بیمه اجتماعی، اجباری است. به این معنا که آن دسته از افراد و گروه هایی که قانون براساس شرایط اقتصادی و اجتماعی معین می کند، اجباراً تحت پوشش بیمه اجتماعی قرار می گیرند.
بیمه اجتماعی ارتباط مستقیم با کار دارد. به این معنا که معمولاً کارگران و اقشار مزد و حقوق بگیر تحت پوشش این بیمه قرار دارند.
منابع مالی این نوع بیمه با مشارکت کارفرما، کارگر و دولت تامین می شود.
بیمه اجتماعی، از ماهیتی مشاع و بین النسلی برخوردار است و از رهگذر آن حساب های انفرادی به عنوان حق مالکیت شکل می گیرد.
بیمه اجتماعی، غالباً براساس قرار دادهای اجتماعی سه جانبه شکل می گیرد و توسط دولت به عنوان پایدار ترین نهاد جامعه تدبیر و تمشیت می گردد.


3- پیشینه تامین اجتماعی در جهان

در منابع و متون تاریخی نشانه هایی از وجود انواع همیاری ها، کمک ها و خدمات اجتماعی در نزد ملل مختلف ذکر شده است. در این معنا، همه ادیان و فرهنگ ها چنین تجربه هایی داشته و بدان توصیه کرده اند. نخستین نشانه ها از وجود اشکالی از بیمه ها پیشینه ای به بلندای تاریخ تجارت و کشتیرانی دارد. از نقطه نظر تاریخی چینی ها از جمله نخستین ملت هایی بودند که در باربری دریایی اصل تقسیم خطر را در سه هزار سال پیش ازمیلاد مسیح مورد توجه قرار دادند. دو هزار سال پیش ازمیلاد در بین النهرین، هندوستان، مصر و مدیترانه شرقی نیزبیمه های باربری دریایی و بیمه های تجاری رواج داشته است.
درایران باستان در حدود دو هزار و پانصد سال پیش، اشکالی از کمک های نقدی و غیر نقدی به کارگران و زنان کارگر به مناسبت های مختلف وجود داشته است. این حمایت ها و پرداخت ها به طور مستند در الواح کشف شده در تخت جمشید که از دوران امپراتوی هخامنشیان به جای مانده، گزارش شده است.
پس از ورود اسلام به ایران نیز اشکال سنتی خدمات اجتماعی، همیاری، تعاون و امداد استمرار یافت و و به ویژه حمایت ازگروه های آسیب پذیر، نوع دوستی، احسان و انفاق و برادری ایمانی، بیش از پیش مورد تاکید قرار گرفت. از دیدگاه دین مبین اسلام، وجود اصل کفالت همگانی به معنای مسئولیت متقابل افراد نسبت به یکدیگر در کاراصل سهیم بودن افراد جامعه در درآمدهای دولت، نشانه عمق توجه این آیین الهی به نیازهای انسان ها و رعایت شان و منزلت انسانی آنها است. بسیاری از دستورات و تکالیف اجتماعی و اقتصادی اسلام نیز با رویکرد تامین نیازها و ایجاد ثبات و امنیت اقتصادی و اجتماعی رای شهروندان مطرح شده است.
اهمیت روزافزون مقوله تامین اجتماعی و توجه گسترده دولت ها به امر بیمه های اجتماعی، این مهم را در کانون توجه محافل ملی و بین المللی قرار داد. این فراگیری، در واقع ناشی از تاثیر همه جانبه ای بود که بیمه های اجتماعی در عرصه های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی بر جای گذاشته و تجربه موفقی را در پیشبرد هدف های توسعه و افزایش تولید پدید آورده بود. این گستره جهانی بعدها باعث تکوین و تدوین حقوق بین المللی کار شد و به تبع آن، عموم دولت ها مکلف شدند این حقوق را مورد توجه قرار دهند و در عمل به اجرا در آورند. این تمهیدات به تدریج لزوم امین درآمد حداقلی رابرای تمامی افراد جامعه به منظور حذف احتیاج مطرح ساخت. در سال1948 میلادی در ماده 22 اعلامیه جهانی حقوق بشر مصوب مجمع عمومی سازمان ملل متحد، این جمله گنجانیده شده است : همه افراد به عنوان عضو جامعه حق برخورداری از تامین اجتماعی را دارند. افزون بر این ، به منظور پایداری جنبه بین المللی امور تامین اجتماعی، سازمان ملل متحد، سازمان بین المللی کار (ILO) و اتحادیه بین المللی تامین اجتماعی (ISSA) تمهیداتی را در این زمینه پذیرفتند و ملزم به نظارت و اجرای آن شدند.

4- تامین اجتماعی درایران، نخستین گام ها
همان طور که در تحولات تامین اجتماعی در اروپا مطرح شد، بیمه های اجتماعی صرفاً پس از شکل گیری طبقه کارگر صنعتی و تمرکز این گروه ها در کارخانه های جدید صنعتی، تکوین و توسعه یافت. در ایران، چنین تحولاتی حادث نشد و تنها گرایش هایی محدود به صنایع جدید کارخانه ای در جامعه سنتی ایران از دوران قاجار و در زمان صدراعظمی میرزاتقی خان امیر کبیر پدیدار شد. این حرکت کند و محدود در ایران، هرگز به ظهور طبقه کارگر صنعتی – آن گونه که در اروپا شکل گرفته بود – منجر نشد، هر چند گروه هایی از این دست در پایتخت و شهرهای بزرگ در بخش های دولتی ، ارتش و بخش خصوصی به عرصه فعالیت های اقتصادی و اجتماعی وارد شدند. برای این کارگران صنعتی نو ظهور تا سال های مدید پس از ورود صنایع کارخانه ای، از بیمه های اجتماعی و دیگر مزایا و حمایت های کارگران خبری نبود و آنها در برابر حوادث و وقایع ناشی از کار، همچون سایر هموطنان خود از حمایت و امید به آینده مطمئن برخوردار نبودند.
این روند تا زمان عضویت ایران در دفتر بین المللی کار ادامه داشت. در پی پیوستن ایران به این دفتر به عنوان اولین کشور مسلمان عضو دفتر بین الملی کار، قدم های در جهت اجرای مقاوله نامه ها و توصیه های دفتر مزبور برداشته شد. به این ترتیب ، در سال 1309 برای اولین بار مقرراتی به به صورت تصویه نامه بیمه های اجتماعی به تصویب هیات دولت رسید.
این تصویب نامه دولتی برای حمایت از کارگرانی که در سال 1306 خورشیدی دراحداث خطوط راه آهن شمال به جنوب ایران مشغول به کار بودند، صادر شد. تمرکز گروه های کارگری و حوادث و سوانح ناشی از کاربرد وسایل و تجهیزات جدید در احداث راه ها، دولت را واداشت که در این زمینه چاره جویی کند. بنابراین، در آخرین روزهای سال 1309 مصوبه مذکور به تصویب رسید که براساس آن مقرر شد از اول فروردین سال 1310 از مزد هر یک از کارگران روزی یک شاهی (معادل یک بیستم ریال) و از حقوق تمامی روز مزدها و کنتراتی هایی که در طرق (راه های در دست احداق) کار می کردند، صدی دو (2%) کسر شود تا از وجوه جمع آوری شده برای کمک به کارگراین که در حین انجام کار دچار سانحه می شدند، به مصرف برسد.
نتیجه اقدامات در چارچوب صندوق احتیاط کارگران راه ها (طرق) چندان رضایتبخش بود که درسال 1311 برای جبران خسارت مالی و جانی سایر کارگران ساختمانی دولت به وزارت مالیه اجازه داده شد که از محل اعتبار مربوط به موضوع اشتغال کارگرانی که در احداث ساختمان های دولتی و مشابه آن اشتغال دارند. مبلغی را به این قبیل کارگران، در صورتی که بر اثر حوادث ناشی از کار دچار صدمه منجر به از کار افتادگی موقت و دایم شده باشند، پرداخت نماید و این مبلغ در صورت فوت کارگران مورد نظر به وارث آنها تعلق می گرفت. این مبلغ خسارت به تناسب ماهیت صدمات وارده ازم بلغی معادل اجرت 10 روز تا مبلغی معادل اجرت یک سال آنان بود. به موجب مقررات فوق کارران صرفاً در صورت بروز حوادث و صدمات ناشی از کار مبغلی به عنوان خسارت خود و در صورت فوت، وارثان آنها دریافت می کردند.
تمام کارگران و اعضای خانواده آنها و کلیه حوادث و بیماری های ناشی از کار و غیر ناشی از کار گسترش می یافت.


دانلود


پروژه مالی


طراحی


سیستم


حقوق


و


دستمزد


سازمان


تامین اجتماعیمقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


یک وی دو | دانلود مقاله | خرید مقاله | مقاله رایگان

مقاله رایگان هوش عاطفي در تعليم و تربيت. مقاله رایگان هوش عاطفي در تعليم و تربيت هوش ...

مدرسه عالی کسب و کار ماهان|دوره MBA|دوره DBA|دوره های …

ایجاد توانایی راهبری سازمان و منابع انسانی بجای مدیریت آنها; ارتقاء از مدیران ...

ذیحسابی و اداره کل امور مالی

ذیحسابی و اداره کل امور مالی شرکت پست جمهوری اسلامی ایران

روش های نوین ارزیابی طرح های توجیهی - ایران صنعت - …

همانطوریکه از ابتدا نیز پیش بینی می شد و این امر در گزارشی تحت عنوان «تطبیق ظوابط ...

suherfe.blogfa.com - کاروفناوری کَلاله

فیلم ها و تصاویر آموزش پروژه درس شیرین کاروفناوری. بر روی نام آنها کلیک کنید. پروژه ...

حقوق و اخلاق پزشکی

حقوق و اخلاق پزشکی - بحث و بررسی حقوق و اخلاق پزشکی در نظام سلامت - حقوق و اخلاق پزشکی

برنامه ریزی منابع سازمان (ERP)

800x600. چكيده : مدتي است واژه هايي نظير erp, mis … اذهان شركت هاي دولتي و خصوصي را به خود ...

پورتال شرکت ملی صنایع پتروشیمی - بیانیه …

كليه حقوق اطلاعات و مطالب اين سايت محفوظ و متعلق به شركت ملي صنایع پتروشیمی می باشد

دوره هاي آموزش الكترونيكي سازمان صنايع كوچك

مقدمه; كارآفريني; مديران و بنيان گذاران كسب و كار; مشاورين و ارائه دهندگان خدمات كسب و ...

طرح تجاری برای درس کارافرینی

سلام بچه ها استاده ما یکم سخت گیره و گفته که 10 نمره پایان ترممون و به این طرح تجاری ...

طرح تجاری برای درس کارافرینی

سلام بچه ها استاده ما یکم سخت گیره و گفته که 10 نمره پایان ترممون و به این طرح تجاری ...

ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ 20 - ماليات بر ارزش افزوده چيست؟

مزایا و معایب‌ vat: مالیات بر ارزش افزوده، همچون اغلب پدیده ها و ابزارهای اقتصادی دیگر ...

مدیریت منابع انسانی - جذب و گزینش و استخدام

مدیریت منابع انسانی مشاوره مدیریت استخدام حقوق و دستمزد

قوانین سلامت - آيين نامه مالي و معاملاتي دانشگاه …

ماده1 :عملیات مالی و معاملاتي دانشگاه / دانشکده مستقل علوم پزشکي و خدمات بهداشتي ...

کارشناس رسمی دادگستری -رشته راه وساختمان - …

قابل توجه كليه مهندسين ناظر ساختمان : هنگام ساخت و ساز ساختمان هاي تحت نظارت ، در ...

ده و دهياري - مديريت در روستا موانع و راهكارها

برای تهیه آمار کشاورزی سال 82 روستا درخواستی را به سازمان آمار کشور ارسال کردم. در پاسخ ...

پیش درآمدی بر رفتار سازمانی

نمونه هايي از برنامه های دستمزد و حقوق ... سازمان بايد در سيستم ... و پروژه اي ...

الف - تبعيض فاحش در پرداخت حقوق کارمندان از خزانه …

تبعيض فاحش در پرداخت حقوق کارمندان از خزانه بيت المال

آنچه مدیران باید بدانند - مديريت اثربخش

آنچه مدیران منابع انسانی باید بدانند به گفته سوزان میسینگر، رییس سابق انجمن مدیریت ...

روش تحقیق

پیشینه نظری. تحقیق از نظر اصطلاحی یعنی رسیدگی کردن به کنه مطلبی پی بردن است. و از نظر ...

مجتمع مسكوني مهرگان - mehregan1380.blogfa.com

حقوق و تكاليف آپارتمان نشينان • مالكان آپارتمانها، مكلف به پرداخت هزينه هاي مشترك و ...

کافه معماری | پورتال تخصصی معماری

باسلام به کافه معماری خوش آمدید توجه: سایت و فروشگاه کافه معماری تاسیس شد. کافه معماری ...

استفتائات - KHAMENEI.IR

استفتائات و رساله حضرت آيت‌الله‌العظمی سيدعلی خامنه‌ای

result - پزشکی ایران - irteb.com

T1: جعفری T2: T3: jafari_jafar@yahoo.com B1: ارسال. S1. با سلام و خسته نباشید: برای بیماری دیر کار کردن ...

پاورپوینت پژوهشی آداب و رسوم و دیدنی های منطقه ی برخوار (یکی از شهرستان های استان اصفهان)

بررسی متابولیسم داروی نوسکاپین در سلولهای مجزای کبد موش

پاورپوینت-ppt- ایمنی در اداره ها-در 65 اسلاید-powerpoint

پاور پوینت آئین نامه حفاظتی تاسیسات الکتریکی

دانلود اصول بهداشت درمحیط جامعه

دانلود پاورپوینت “ کاربرد رنگ ها درایمنی ”

هارپ چیست؟

نمونه نامه پیام تبریک

دانلود قولنامه انتقال ملک

آموزش فارسی اسکچاپ 8 و لومیون 4.....فصل اول....اسکچاپ....PART 6

آموزش فارسی اسکچاپ 8 و لومیون 4.....فصل اول....فایل های آموزشی....PART 12

آموزش فارسی اسکچاپ 8 و لومیون 4.....فصل دوم....لومیون....PART 4

طرح های معماری داخلی

ناو هواپیمابر USS Enterprise با مقیاس 1:300

روانشناسی در نوجوانان

تصاویر سه بعدی

ترفندهای قید گذاری در اسمبلی سالیدورکز SolidWorks

دانلود فایل مدل سه بعدی iphone 4 ( طراحی شده با Solidworks)

پاورپوینت آب سنگین اراک

رام گوشی چینی LG G4

دانلودگزارش کارآموزی کارخانه کاشی مریم

مسئوليت مدني دولت در قبال اشخاص خصوصي

تحقیق در مورد هنر کاشی کاری در ایران

كارآموزي كارخانة كاشي اصفهان

دانلود مقاله موزائيك

پي سازي – عمليات بنايي – اجراي سقف – كارهاي فلزي در ساخت يك ساختمان

تحقیق در مورد پختن كوزه‌ها و كاشی‌ها

دانلود پاورپوینت نحوه تولید کاشی وسرامیک

پایان نامه بررسی و شناخت سيستم ريسندگی رینگ

پایان نامه بررسي مقالات چاپ شده Autexrj (رشته نساجی)