دانلود رایگان

m-file پخش بار سیستم های توزیع شعاعی با روش پس رو - پیش رو به همراه فایل توضیح کامل - دانلود رایگاندانلود رایگان m file پخش بار سیستم های توزیع شعاعی با روش پس رو پیش رو به همراه فایل توضیح کامل در سیستم توزیع 33 و 69 باسه

دانلود رایگان m-file پخش بار سیستم های توزیع شعاعی با روش پس رو - پیش رو به همراه فایل توضیح کامل تحليل يک شبکه قدرت شامل مطالعه آن در شرايط بهره برداري نرمال و پايدار (تحليل پخش بار) و همچنين مطالعه آن در شرايط اتصال کوتاه (تحليل اتصال کوتاه) مي باشد. پخش بار از مهمترین توابع پایه ای در سیستم های قدرت محسوب می شود که برای تحلیل حالت ماندگار سیستم های قدرت استفاده می شود. در واقع بهره برداری، طراحی، برنامه ریزی و توسعه آینده سیستم بدون استفاده از پخش بار امکان پذیر نمی باشد. هدف اصلي از پخش بار، پيدا کردن ولتاژ شين هاي مختلف مي باشد که با کمک اين ولتاژها می توان شارش توان هاي اکتيو و راکتيو در خطوط مختلف را براي يک شرايط بارگذاري مشخص بدست آورد.
از روش های حل پخش بار در سیستم قدرت، می توان به روش نیوتون-رافسون و یا روش گوس-سایدل اشاره نمود.
این روش ها در سیستم های توزیع به دلیل بزرگ بودن نسبت r/x و ساختار شعاعی آن ها ضعیف عمل می کند. روش های مختلفی برای پخش بار سیستم های توزیع ارائه شده است. از جمله روش های کارآمد برای پخش بار سیستم توزیع می توان به روش پخش بار پس رو-پیش رو اشاره نمود.
در این فایل کد Matlab پخش بار با روش پس رو- پیش رو برای سیستم های تست 33 و 69 باسه IEEE به همراه فایل راهنما ارائه شده است.
نمودار ولتاژ در باس های مختلف در سیستم 33 باسه
نمودار ولتاژ در باس های مختلف در سیستم 69 باسه


سیستم‌های تست 33 و 69 باسه


پخش بار سیستم های توزیع


روش پس رو پیش رو


سیستم توزیع شعاعی


پخش بار پسرو پیشرو


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


m-file پخش بار سیستم های توزیع شعاعی با روش پس رو

m file پخش بار سیستم های توزیع شعاعی با روش پس رو پیش رو به همراه فایل
توضیح کامل در سیستم توزیع 33 و 69 باسه.

m-file پخش بار سیستم های توزیع با روش ماتریس های BIBC-BCBV به ...

m file پخش بار سیستم های توزیع شعاعی با روش ماتریس های BIBC BCBV به ... فایل
Word که مربوط به توضیحات قسمت های مختلف کد و نتایج پس از اجرا است. ... m ...
BCBV به همراه فایل توضیح کامل · m-file پخش بار سیستم های توزیع با روش ماتریس
... m-file پخش بار سیستم های توزیع شعاعی با روش پس رو - پیش رو به همراه فایل

کد نویسی پخش بار :: دانلود پروژه دانشجویی برق

جهت آشنایی با چگونگی وارد کردن اطلاعات شبکه ، داده های شبکه تست 33 باسه
استاندارد ... دانلود پروژه کامل کاهش تلفات سیستم توزیع توسط مدیریت ESS در
هنگام وصل ... دانلود آموزش پخش بار شبکه شعاعی به روش پسرو - پیشرو در حضور
منابع تولید ... پیشرو (Backward - Forward) به همراه کد نویسی در محیط متلب و
توضیح برنامه.

عنوان پروژه : m-file پخش بار سیستم های توزیع شعاعی با روش پس رو

دانلود فایل هاي آموزشي. به فروشگاه فایل خوش آمدید. عنوان پروژه : m-file پخش بار
سیستم های توزیع شعاعی با روش پس رو - پیش رو به همراه فایل توضیح کامل.

ﻃﺮاﺣﻲ ﻧﺮم اﻓﺰار ﺗﺨﺼﺼﻲ ﭘﺨﺶ ﺑﺎر ﺑﺮاي ﺣﻞ اﻧﻮاع ﺷﺒﻜﻪ ﻫﺎي ا - سامانه مديريت ...

ﺷﻌﺎﻋﻲ، ﺣﻠﻘﻮي و ﺑﻬﻢ ﭘﻴﻮﺳﺘﻪ را ﺑﺎ دﻗﺖ و ﺳﺮﻋﺖ ﺑﺎﻻ دارا ﻣﻲ. ﺑﺎﺷﺪ ... ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻗﺪرت ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻣﻌﻠﻮم ﺑﺎرﻫﺎ
و ﺗﻮﻟﻴﺪ واﺣﺪﻫﺎ ﻣﻮرد. اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮﻧﺪ ... و ﺑﺮﺧﻲ روش. ﻫﺎي ﻣﺨﺼﻮص ﺣﻞ. ﭘﺨﺶ ﺑﺎر ﺷﺒﻜﻪ ﻫﺎي ﺗﻮزﻳﻊ
ﺷﺎﻣﻞ روش ﻫﺎي. ﭘﻴﺸﺮو. -. ﭘﺴﺮو. [٨]-[٧]. و ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ .... اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﻮﺿﻴﺤﺎت ﻛﺎﻣﻞ اﻳﻦ روش در. ﻣﺮﺟﻊ. [۵] ....
ﻓﺎﻳﻞ اﻛﺴﻞ،. ﻣﺘﻦ و ﻳﺎ. MFile. ذﺧﻴﺮه ﮔﺮدﻧﺪ و در ﺻﻔﺤﻪ داده. ﮔﻴﺮي ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه در ﺷﻜﻞ. 15. ﺑﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﺿﺎﻓﻪ
ﺷﻮﻧﺪ.

m-file پخش بار سیستم های توزیع شعاعی با روش پس روپیش رو به ...

3 جولای 2012 ... m-file پخش بار سیستم های توزیع شعاعی با روش پس روپیش رو به همراه فایل
توضیح کامل با موضوع سیستم‌های تست 33 و 69 باسه , پخش بار ...

m-file پخش بار سیستم های توزیع شعاعی با روش پس رو - پیش رو به ...

دانلود پاورپوینت انقلاب اسلامی ایران- 100 اسلاید

پاورپوینت پژوهشی آداب و رسوم و دیدنی های منطقه ی برخوار (یکی از شهرستان های استان اصفهان)

بررسی متابولیسم داروی نوسکاپین در سلولهای مجزای کبد موش

پاورپوینت-ppt- ایمنی در اداره ها-در 65 اسلاید-powerpoint

پاور پوینت آئین نامه حفاظتی تاسیسات الکتریکی

دانلود اصول بهداشت درمحیط جامعه

دانلود پاورپوینت “ کاربرد رنگ ها درایمنی ”

هارپ چیست؟

نمونه نامه پیام تبریک

دانلود قولنامه انتقال ملک

آموزش فارسی اسکچاپ 8 و لومیون 4.....فصل اول....اسکچاپ....PART 6

آموزش فارسی اسکچاپ 8 و لومیون 4.....فصل اول....فایل های آموزشی....PART 12

آموزش فارسی اسکچاپ 8 و لومیون 4.....فصل دوم....لومیون....PART 4

طرح های معماری داخلی

ناو هواپیمابر USS Enterprise با مقیاس 1:300

روانشناسی در نوجوانان

تصاویر سه بعدی

ترفندهای قید گذاری در اسمبلی سالیدورکز SolidWorks

دانلود فایل مدل سه بعدی iphone 4 ( طراحی شده با Solidworks)

پاورپوینت آب سنگین اراک

رام گوشی چینی LG G4

دانلودگزارش کارآموزی کارخانه کاشی مریم

مسئوليت مدني دولت در قبال اشخاص خصوصي

تحقیق در مورد هنر کاشی کاری در ایران

كارآموزي كارخانة كاشي اصفهان

دانلود مقاله موزائيك

پي سازي – عمليات بنايي – اجراي سقف – كارهاي فلزي در ساخت يك ساختمان

تحقیق در مورد پختن كوزه‌ها و كاشی‌ها

دانلود پاورپوینت نحوه تولید کاشی وسرامیک

پایان نامه بررسی و شناخت سيستم ريسندگی رینگ