دانلود رایگان

دانلود متن کامل پایان نامه کارشناسی با موضوع تلقیح مصنوعی و اجاره رحم - دانلود رایگاندانلود رایگان دانلود متن کامل پایان نامه کارشناسی با موضوع تلقیح مصنوعی و اجاره رحم

دانلود رایگان دانلود متن کامل پایان نامه کارشناسی با موضوع تلقیح مصنوعی و اجاره رحم در این پست می توانید متن کامل پایان نامه کارشناسی با موضوع تلقیح مصنوعی و اجاره رحم را با فرمت ورد word دانلود نمائید:
دانشگاه آزاد اسلامی
واحد ورامین (پیشوا)
موضوع:
تلقیح مصنوعی و اجاره رحم
استاد:
جناب آقای محسن طاهرجبلی
دانشجویان:
معصومه کوچکی امین
نسترن عین الهی فرد
مقدمه————————————— 1
بخش اول : کلیات
فصل اول: تعاریف—————————– 6
مبحث اول : تعریف تلقیح و انواع آن ———- 6
گفتار اول: تعریف تلقیح مصنوعی————— 6
گفتار دوم : انواع تلقیح مصنوعی————————————– 6
فصل دوم: تاریخچه و سیر قانونی ————– 8
مبحث اول : تاریخچه————————– 8
مبحث دوم: سیر قانونی———————— 10
فصل سوم: مسائل پزشکی لقاح طبیعی و تلقیح مصنوعی ———– 14
مبحث اول : مسائل پزشکی لقاح طبیعی———– 14
مبحث دوم: مسائل پزشکی لقاح خارج رحمی (تلقیح مصنوعی)———– 18
مبحث سوم: تلقیح اسپرم———————– 18
گفتار اول: تلقیح اسپرم به داخل رحم (IUI) با استفاده از اسپرم همسر——-18
گفتار دوم: انتقال تزریق تخمک (GIFT)———- 19
گفتار سوم: انتقال تخمک بارور شده یا زایگوت ———– 19
گفتار چهارم : روش باروری آزمایشگاهی یا انتقال رویان———– 19
بخش دوم : تلقیح مصنوعی
فصل اول: مباحث فقهی تلقیح مصنوعی———— 23
فصل دوم : تلقیح مصنوعی و حقوق موضوعه——– 28
مبحث اول: تلقیح مصنوعی و حقوق جزا———– 28
مبحث دوم: وضعیت حقوقی اطفال ناشی از لقاح مصنوعی———– 33
گفتار اول: ماهیت نسب ———————– 33
گفتار دوم: راههای اثبات نسب مشروع یا مشروع کردن نسب———– 46
مبحث سوم: تلقیح مصنوعی و قانون مدنی——— 53
مبحث چهارم: حضانت طفل ناشی از تلقیح مصنوعی ———– 57
فصل سوم : قاعده فراش در حقوق امامیه——— 63
مبحث اول: نسب طفل حاصل از لقاح مصنوعی به وسیله اسپرم شوهر ———– 63
مبحث دوم: نسب طفل حاصل از لقاح مصنوعی به وسیله اسپرم مرد اجنبی———– 65
فصل چهارم: وضع حقوقی اطفال ناشی از تلقیح مصنوعی با اسپرم بیگانه———– 67
مبحث اول: رابطه طفل ناشی از لقاح مصنوعی با مادر طبیعی خود (زن ملقوحه)————— 67
مبحث دوم: رابطه طفل با صاحب نطفه———— 68
گفتار اول: ثبت تولد طفل——————— 68
گفتار دوم: حق طفل برای دانستن نسب خود——- 69
گفتار سوم: حق طفل در اقامه دعوی مسئولیت مدنی———– 70
گفتار چهارم: مسئولیت مدنی پزشک در مقابل طفل———– 71
مبحث سوم: رابطه طفل با شوهر زن————– 72
بخش سوم: اهداء تخمک یا جنین و اجاره رحم (مادر جانشین)
فصل اول : اهداء تخمک یا جنین————— 74
مبحث اول : مسائل پزشکی اهداء تخمک یا جنین— 74
مبحث دوم: مسائل فقهی انتقال تخمک یا جنین—- 78
مبحث سوم: مسائل حقوقی انتقال جنین ———- 81
فصل دوم: اجاره رحم یا مادر جانشین——————————— 94
مبحث اول : مسائل پزشکی اجاره رحم یا مادر جانشین ———– 94
مبحث دوم: مسائل فقهی اجاره رحم یا مادر جانشین ———– 96
مبحث سوم: مسائل حقوقی اجاره رحم یا مادر جانشین ———– 98
گفتاراول : وضعیت حقوقی طفل ناشی از رحم اجاره ای یا مادر جانشین ——————————————– 101
بند 1: رابطه طفل با زن اجاره ای————- 101
بند2: رابطه طفل و شوهر زن اجیر————– 102
بند3: رابطه حقوقی طفل با صاحبان جنین (اسپرم و تخمک)———– 102
گفتاردوم: وضعیت حقوقی مادر جانشین یا اجاره ای———– 103
بند1 : حالتی که صاحب تخمک، صاحب رحم اجاره ای نیز باشد ———– 103
بند2 : حالتی که فقط رحم اجاره داده می شود— 103
نتیجه و پیشنهاد —————————- 105
فهرست منابع ——————————– 107
چکیده انگلیسی——————————- 109
چکیده
تلقیح مصنوعی در برابر لقاح طبیعی و عبارت است از ترکیب اسپرم مرد و تخمک زن – خواه زوج و زوجه خواه بیگانه – جهت انعقاد و بارور نمودن نطفه با هر وسیله ای غیر از مقاربت، این ترکیب یا در رحم صورت می پذیرد یا در خارج رحم. در حالت کلی، از نظر شرع مقدس ، در انجام عمل لقاح مصنوعی باید از انجام مقدمات بصورتی که ممنوع اعلام شده، اجتناب کرد. از قبیل تماس نامحرم یا نگاه و غیره .
با توجه به این دو روش (لقاح درون رحمی یا خارج رحمی) بالغ بر بیست صورت تلقیح مصنوعی وجود دارد. هر چند بصورت کلی حکم شرعی هیچ کدام از این صورتها در فقه نیامده، لکن پس از بررسی های طولانی و دقیق توسط فقها برخی از این صور بدون ایراد شرعی قابل اجرا هستند و برخی که نیاز به بحث بیشتری بوده و محل اختلاف شدید هست یا ممنوع اعلام شده و یا در آن احتیاط صورت گرفته مثل لقاح مصنوعی با اسپرم مرد بیگانه. هر چند تعداد اندکی از فقها آن را بدون ایراد تجویز کرده اند. ولی چون در هر یک از این صور باید اجماع آراء فقها و شورای محترم نگهبان موافقت خود را اعلام کنند هنوز تا تدوین قانونی خاصی در زمینه صور ممنوعه فاصله داریم.
موافقت بخشی از تلقیح مصنوعی بنام انتقال جنین ناشی از زن و شوهر رسمی جهت اهداء به زوجین نابارور بعد از سالها ضمن قانونی بنام قانون نحوه اهدای جنین به زوجهای نابارور سال 1382 تصویب و در اواخر سال 1383 همراه آیین نامه به قوه قضائیه ابلاغ و قابل اجرا گردید.
بخش سوم تلقیح مصنوعی بنام اجاره رحم که در آن جنین ناشی از زن و شوهر قانونی جهت پرورش در رحم زن ثالثی بنام مادر واسطه و تنها به دلیل اشکال در رحم زوجه صاحب جنین منتقل می شود، هنوز مورد اختلاف فقها و حقوقدانان است ولی بازگشت زمان طولانی مراکز ناباروری منتظرند که هر چه سریع تر مشکل ناباروری این دسته از زوج ها با تصویب قانون مرتفع گردد.
مقدمه
همانگونه که آفریدگار خلقت اولیه ما را به نحو احسن قرار داده، نیز در خلقت های ثانویه که به امر او به ما سپرده شده باید نهایت دقت، پاکی و امانتداری را بکار ببریم.
بنابراین ارزش میاه و نطفه از طرف خدای متعال بسیار تأکید شده تا بشر به گمراهی و هلاکت نیفتد.
اهدای یا فروش اسپرم به هر نحوی از نظر اکثر علما اشکال دارد و حرام است ولی عکس آن اشکال ندارد یعنی اهداء یا فروش تخمک حرام نیست و انگشت دقیقاً روی میاه یعنی اسپرم گذاشته شده بنابراین اینکه آیا می شود به قول اکراه عمل نمود و به خاطر اختلاط میاه و سایر موانع شرعی و عرفی اهداء یا فروش اسپرم را متوقف کرد؟ سؤالی است که ما به دنبال جواب آن در این پایان نامه هستیم. تا کنون تلاش حقوقدانان و پزشکانی که به دنبال اثبات و رفع ایراد و اشکال از این مورد هستند با شکست مواجه شده اند زیرا اینان به قول اقل می خواهند توسل بجویند و بر اثر گذشت زمان زمینه را در جامعه فراهم کنند که زوجهای نابارور بتوانند از اسپرم غیر استفاده کنند و ما می دانیم که از نظر حقوقی نیز موانعی دارد که این موانع بر طرف نگردیده است. هر چند ما اهدای اسپرم را داوطلبانه اعلام کنیم نه فروش، باز موانعی از جمله اینکه قوانین فرانسه در مواردی پس از گذشت زمان زیادی در این باره به بن بست رسیدند و آن را ممنوع اعلام کرده اند از جمله موانع اخلاقی و اجتماعی که ذیلاً به آن اشاره خواهد رفت.
اینک جهان در این زمینه بین دو محذور واقع شده. از طرفی زوجهای نابارور می خواهند صاحب فرزند شوند و از طرف دیگر موانع اخلاقی، اجتماعی و حقوقی بسیار بر سر راه دارد که عبور از این موانع سخت است. البته خوشبختانه در قوانین اسلام مشکلات کمتر به چشم می خورد و موانع بیشتر عرفی است که امیدواریم قوانین بتوانند صریح بیان شوند و راه را برای استفاده از تکنولوژی و علم در این زمینه هموار سازید.
در ایران وجود یک و نیم میلیون زوج نابارور یعنی حدود 15-10 درصد و از سویی نگرانی زوجهای جوانی که زندگی مشترکی را برای آینده ای شیرین پایه ریزی می کنند همواره یکی از مشکلات جامعه به شمار می رود گر چه متولیان بهداشت و درمان، نازایی را یک بیماری تلقی نمی کنند و جز عملهای لوکس و زیبایی می نگرند و سازمانهای بیمه گر هم با دیدن هزینه های درمان گران و سنگین این بیماری را متقبل نمی شوند، اما مشکلات روحی روانی ناشی از آن بنیاد زندگی زوج های جوان را تهدید می کند چرا که این زوجها بعضاً تصمیم به ازدواج مجدد می گیرند که این امر معمولاً به طلاق می انجامد شایسته است که مسئولین امر جهت ارتقای فرهنگ باروری به گونه ای دیگر عمل کنند. از سوی دیگر وجود مراکزی که راههای درمان این بیماری را به طرق مختلف تبلیغ می کنند و نبود نظارت کافی و دقیق بر عملکرد آنها از سوی وزارت بهداشت، موجب شده زوج های جوان علیرغم پرداخت هزینه های گران در، بسیاری از موارد نتیجه مطلوب نگیرند. این در حالی است که از نظر روحی پیش از پیش آسیب پذیر می شوند.
بشر همواره سعی داشته است با اتکا به قدرت تفکر و خلاقیت خود و در نتیجه به کارگیری تکنولوژی نوین و روش های علمی مدرن در بهره برداری از طبیعت زندگی را برای خود مطبوع و لذت بخش ساخته و گره هایی را که سابقاً عاجز از گشودنش بوده، باز نماید. لیکن در برخی از موارد مشکلات جدیدی را به وجود آورده که از عرصه سلامت و بهداشت و محیط زیست پا را فراتر گذارده به حیطه باورهای مذهبی، ارزش های اخلاقی و روابط حقوقی میان انسان ها گام نهاده است.
پر واضح است که پیشرفت تکنولوژی و خلق روش های مدرن، قوانین و مقررات ویژه ای را طلب می کند تا از ایجاد هرج و مرج در جوامع جلوگیری نماید. یکی از نمودهای پیشرفت در زمینه پزشکی، تلقیح مصنوعی است. میل، علاقه و نیاز غریزی و روحی انسان ها در برخورداری از موجودی به نام فرزند که موجب طراوت و شادابی در زندگی می شود را میتوان به عنوان اصلی ترین انگیزه در نیل به جدیدترین و پیشرفته ترین شیوه های تلقیح مصنوعی به حساب آورد.
همان طور که اشاره شد این امر نیز همچون سایر دستاوردهای بشری، عوارض و مشکلات عدیده ای را به دنبال داشته که اکنون پس از گذشت 22 سال از تولد نخستین محصول این روش، همچنان علمای فقه، حقوق و اخلاق پاسخ مناسبی برای متقاضیان ارایه نکرده و در اکثر کشورهای جهان قانون مدونی جهت این امر مهم و حیاتی وضع نشده است.
آنچه در کشورهای اسلامی نظیر ایران به لحاظ مقید بودن به مذهب بیشتر مورد توجه قرار گرفته، حکم تکلیفی این گونه امور بوده است و کمتر به احکام وضعی انواع روشهای تلقیح مصنوعی پرداخته شده است که اهمیت قسمت اخیر اگر بیش از قسم اول نباشد کمتر نیست. لذا با عنایت به این ضرورت و گستردگی موضوع و از آنجا که دانش حقوق یگانه علمی است که متکفل ارائه راه حلهای مناسب برای این قبیل مشکلات و مسائل خاص می باشد، ناگزیر است که همراه با این مسایل نو ظهور گام بردارد و برای این گونه پرسشها، پاسخهای مناسب ارائه دهد. خوشبختانه دانش حقوق در قواعد و مقررات موضوعه خلاصه نمی شود بلکه حقوق دانشی است با قواعد و ضوابط کلی و اصول عامه ای که به مثابه اهرمهای استنباط در اختیار حقوقدانان قرار می گیرد، لذا با تکیه بر این اصول عمومی، حقوقدانان قادر خواهند بود که با هر گونه مسایل جدید حقوقی که در رویاروی ایشان قرار می گیرد و شاید در قوانین موضوعه هم سخنی از آن نرفته باشد، برخورد مناسب نموده و جوابهای صحیح و راه حلهای شایسته ارائه دهند.
مسأله تلقیح مصنوعی انسان که موضوع بررسی و تحقیق ما در این نوشتار قرار گرفته است، یکی از پدیده های نوینی است که با شکوفایی دانش پزشکی پا به عرصه هستی نهاده و به تبع منشأ ایجاد مسائل مختلف حقوقی شده است و بدلیل آنکه این موضوع یکی از موضوعات نوین می باشد، متأسفانه در حقوق مدون و قوانین موضوعه ایران سخنی محکم و قابل دفاع از آن به میان نیامده است. از این رو برای تحقیق و مطالعه در اطراف جنبه های حقوقی این مسأله ناگزیر باید از اصول کلی و ضوابط عامه استمداد جست ناگفته نماند تلقیح مصنوعی از رخدادهایی است که در مورد آن نصّ خاصی وارد نشده است ولی (حکم آن) از حوزه عام و اصول کلی خارج نیست و به همین خاطر فقها در جهت امتثال دستور پیشوایان خود (ع) : بیان اصول و قواعد بر ماست و استخراج جزئیات بر عهده شماست تلاش خود را برای استنباط حکم این مسأله از دو منبع یاد شده بکار گرفته اند. حقیر نیز با انطباق نوشته های فقهی و حقوقی سعی بر آن دارم که آخرین دستاوردهای بشری را برای حل این معضل و ایجاد زمینه مناسب جهت باروری و تولید مثل زوج های نابارور در خدمت اندیشه وران و علاقمندان علوم حقوقی و فقهی قرار دهم.
بخش اول
کلیات
فصل اول: تعاریف
مبحث اول : تعریف تلقیح و انواع آن
گفتار اول : تعریف تلقیح مصنوعی
تلقیح مصنوعی اصطلاحاً عبارت است از داخل کردن نطفه مرد در رحم زن بوسیله آلات پزشکی یا هر وسیله دیگری غیر از مقاربت و نزدیکی .
لقاح، در لغت آبستن شدن (صفی پور، ع، منتهی الارب – تاج المصادر: لقاح (اللقح آبستن شدن )) (Fecundatiende chamean) و تلقیح (همان- تلقیح: آبستن کردن باد درخت را) نیز به معنی آبستن کردن است. همانطور که ملاحظه می شود معنی اصطلاحی تلقیح از معنی لغوی آن چندان دور نگردیده است؛ بدین معنا که لقاح مصنوعی عبارتست از آبستن شدن زن بوسیله تزریق اسپرماتوزوئید مرد به رحم زن به کمک وسایل پزشکی و آلات مصنوعی بدون انجام عمل مقاربت و نزدیکی .
گفتار دوم : انواع تلقیح مصنوعی
تلقیح مصنوعی ممکن است با نطفه و اسپرماتوزوئید شوهر انجام گیرد که به آن تلقیح مصنوعی هرمولوگ (Artificial Inseminution With Husband Semen) (AIH) گویند و همچنین امکان دارد عمل تلقیح بوسیله نطفه بیگانه تحقق یابد که به آن تلقیح مصنوعی هترولوگ (Artificial Inseminution With a Donorscmen ) گویند. تلقیح منی هومولوگ هنگامی ضرورت پیدا می کند که شوهر دارای قابلیت باروری طبیعی بوده ولی به علت چاقی یا نقص آلت مردانه نتواند موقع انزال، منی خود را روی گردن رحم بریزد و تلقیح منی هترولوگ در مواردی مناسب است که ثابت شود ناباروری شوهر غیر قابل درمان است. بنابراین لقاح مصنوعی بر دو قسم کلی از نظر پزشکی است و این دو قسم کلی خود زیر مجموعه ها و شقوق مختلفی دارد که به مرور احکام آنها را مورد بررسی و مطالعه قرار خواهیم داد.
اهدای تخمک – به عنوان یکی از روشهای درمان ناباروری با سابقه رسمی حدود 5 سال به ادعای بسیاری از کارشناسان توانسته با اهدای فرزند به زوجهای نابارور موجب تحقق رؤیای شیرین بچه دار شدن شود. گرچه غالب اهداء کنندگان در ایران برای تأمین یک منبع مالی تن به این کار می دهند ولی در حقیقت این تجارت می تواند خطرناک باشد پس چه بسیار خوب است با کنترل این روش، تجارت تخمک را مانع شد و در عوض با تبلیغات صحیح جامعه را تشویق کنند که تخمک را دواطلبانه و انسان دوستانه اهداء کنند. نداشتن مادر زادی تخمدان، نارسایی زودرس تخمدان ، جراحی و شیمی درمانی، امکان انتقال بیماری ژنتیکی از طریق تخمک خود به نوزاد، سقط جنین مکرر، عدم موفقیت در سیکلهای مکرر لقاح خارج رحم و افزایش سن از جمله مواردی است که این روش درمانی برای آن توصیه می شود.
طرح رحم اجاره ای یا مادر اجاره ای یکی از راه حلهای مثبتی است که از حدود دو سال پیش توسط برخی از کلینیک های باروری و ناباروری به اجرا در آمده است در این روش زنانی که مشکل نگهداری جنین در رحم دارند، می توانند از رحم زن دیگری به عنوان محلی مناسب برای رشد جنین خود استفاده کنند. زمانی که یکی از دو طرف زوجین دچار مشکل باشد، ابتدا هر یک از آنها را که عامل اصلی ناباروری است تحت درمان قرار می دهند و سپس بعد از لقاح مصنوعی در آزمایشگاه و پس از گذشت سه روز، یعنی درست زمانی که جنین 6 تا 8 سلولی است آن را در رحم مادر اجاره ای می گذارند از آن زمان به بعد به او مادر اجاره ای یا مادر میانجی یا واسطه می گویند. او فردی است که داوطلبانه و یا در قالب یک قرار داد قانونی با زوج دارای مشکل در قبال دریافت مبلغی پول نه ماه تمام در وجود خود از کودکی نگهداری می کند که فرزند خودش نیست این مادر واسطه به سبب عدم وجود مشکل رابطه نامحرمیت می تواند یکی از اقوام درجه یک آن زوج باشد. همانطور که ذکر شد چه بسیار بهتر است که این قبیل امور بصورت داوطلبانه و انسان دوستانه انجام شود، تا تبدیل به یک تجارت واقعی و کاذب نشود. در ادامه این پایان نامه ضمن بیان تاریخچه تلقیح مصنوعی به تفصیل جهات و موانع و پیشنهادات حقوقی را در جهت هر چه بهتر پیش رفتن این مقوله مورد بحث و مداقه قرار می دهیم:
فصل دوم : تاریخچه و سیر قانونی
مبحث اول : تاریخچه
مسأله تلقیح ابتدا در حیوانات اهلی و به منظور اصلاح نژاد یا تکثیر نسل به کار می رفت. در آغاز، این کار را یکی از دانشمندان آلمانی به نام Lubwig Jacobi در سال 1765 روی ماهیها انجام داد. چند سال بعد یک دانشمند و کشیش ایتالیایی به نام پرفسور Spalazoni تلقیح را روی سگها آزمایش کرد و نتیجه مثبت گرفت و بالاخره در اواخر قرن نوزدهم یکی از دانشمندان روسی به نام Elielva تلقیح مصنوعی در حیوانات چهارپا را عملی ساخت که این روش فعلاً نیز مورد استفاده قرار می گیرد. (علوی قزوینی، سید ع، 1380 ، ج اول ، ص 180)
(ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
متن کامل را می توانید دانلود نمائید
چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)
ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه
همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند
موجود است


پایان نامه


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


دانلود متن کامل پایان نامه کارشناسی با موضوع تلقیح مصنوعی ...

در این پست می توانید متن کامل پایان نامه کارشناسی با موضوع تلقیح مصنوعی و اجاره رحم را ...

دانلود متن کامل پایان نامه کارشناسی با موضوع تلقیح مصنوعی ...

دانلود متن کامل پایان نامه کارشناسی با موضوع تلقیح مصنوعی و اجاره رحم

دانلود بزرگترین آرشیو پایان نامه در ایران

... دانلود پایان نامه (متن کامل فرمت ورد) فروش و خرید پایان نامه (کارشناسی و ... موضوع ...

دانلود پایان نامه ارشد : اثبات نسب در فقه و قانون مدنی ...

متن کامل پایان نامه ... 3-درموارد تلقیح مصنوعی و رحم اجاره ... پایان نامه با موضوع ...

خرید و دانلود پایان نامه (متن کامل) – بهار فایل – دانلود و ...

خرید و دانلود پایان نامه (متن کامل) ... تماس با ما ... فروش متن کامل پایان نامه ها به طور ...

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق : مطالعه تطبیقی ...

دانلود پایان نامه ... طرق تلقیح مصنوعی و اجاره رحم ... پایان نامه کارشناسی ...

دانلود تحقیق، پروژه و پایان نامه حقوق

دانلود تحقیق، پروژه و پایان نامه حقوق,دانلود ... و کامل کارشناسی ... با موضوع عقد و اجاره

دانلود رایگان پایان نامه کارشناسی ارشد مهندسی هوش مصنوعی

... متن کامل پایان نامه ... و دانلود پایان نامه ... کارشناسی ارشد هوش مصنوعی ...

پایان نامه اثبات نسب در فقه و قانون مدنی | سایت تخصصی ...

برای دانلود متن کامل پایان ... تلقیح مصنوعی و رحم اجاره ... متن پایاننامه کارشناسی ...

پایان نامه با موضوع:بررسی فقهی و حقوقی رحم اجاره ای

... تلقیح مصنوعی و از ... موضوع رحم اجاره ای با ... پایان نامه کارشناسی ...

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق : مطالعه تطبیقی ...

دانلود پایان نامه ... طرق تلقیح مصنوعی و اجاره رحم ... پایان نامه کارشناسی ...

دانلود رایگان پایان نامه کارشناسی ارشد مهندسی هوش مصنوعی

... متن کامل پایان نامه ... و دانلود پایان نامه ... کارشناسی ارشد هوش مصنوعی ...

پایان نامه اثبات نسب در فقه و قانون مدنی | سایت تخصصی ...

برای دانلود متن کامل پایان ... تلقیح مصنوعی و رحم اجاره ... متن پایاننامه کارشناسی ...

پایان نامه با موضوع:بررسی فقهی و حقوقی رحم اجاره ای

... تلقیح مصنوعی و از ... موضوع رحم اجاره ای با ... پایان نامه کارشناسی ...

پایان نامه بررسی فقهی و حقوقی تلقیح مصنوعی - ویکی پروژه

دانلود پایان نامه بررسی فقهی و حقوقی تلقیح مصنوعی. 0 ... نامه کارشناسی ... رحم اجاره ...

حقوق,حقوق کارشناسی,حقوق کارشناسی ارشد,مقاله حقوق,پایان ...

... تلقیح مصنوعی و اجاره رحم. ... کارشناسی با موضوع اذن و ... متن کامل پایان نامه با ...

پایان نامه روانشناسی، پروپوزال روانشناسی و گزارش سمینار ...

... دانلود پروپوزال و انجام موضوع پایان نامه ... با موضوع پایان نامه ... و دانلود متن ...

دانلود پایان نامه و سمینار ارشد : علم یار | دانلود پایان ...

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع ... با موضوع ... و کارشناسی . پایان نامه ...

پایان نامه عقد و اجاره

دانلود متن کامل پایان ... پایان نامه با موضوع عقد و ... تلقیح مصنوعی و اجاره رحم) ...

پروژه ها - دانلود جزوه، پروژه و پایان نامه های رایگان

دانلود رایگان انواع پایان نامه ها و ... (مقطع کارشناسی) دانلود ... دانلود نمائید. شما با ...

موضوع پایان نامه هوش مصنوعی | انتخاب موضوع پایان نامه ...

انتخاب موضوع پایان نامه ... مصنوعی مقطع کارشناسی ... و سپس با تهیه کردن متن ...

پایان نامه عقد و اجاره

دانلود متن کامل پایان ... پایان نامه با موضوع عقد و ... تلقیح مصنوعی و اجاره رحم) ...

سایت دانلود – یک سایت دیگر با وردپرس فارسی

عنوان پایان نامه :خانه کودک با رویکرد بازی و خلاقیت متن کامل پایان نامه کارشناسی ارشد ...

دانلود پایان نامه رشته حقوق با موضوع مطالعه تطبیقی حقوق ...

دانلود متن کامل پایان ... مقاله تلقیح مصنوعی و اجاره رحم ... نامه کارشناسی حقوق با ...

دانلود پایان نامه های ارشد جغرافی (جغرافیا) | دانلود متن ...

تیتو با مرز بندی مصنوعی ... و دانلود آنی فایل متن ... متن کامل پایان نامه ...

دانلود پایان نامه رشته حقوق باموضوع حقوق کودکان متولد از ...

... متن کامل پایان نامه ... کارشناسی حقوق با موضوع ... تلقیح مصنوعی و اجاره رحم ...

دانلود رایگان پایان نامه فارسی ایرانداک پژوهشگاه-رایتمن

... موضوع پایان نامه ... دانلود متن کامل پایان ... خارج با سرعت عمل کند و متن ...

سایت دانلود پایان نامه های آماده – پایان نامه های ارشد ...

... دانلود متن کامل -خرید و ... پایان نامه تمام متن با ... پایان نامه کارشناسی ...

دانلود رایگان پایان نامه - prozhe.com

عنوان پایان نامه : بررسی رابطه کیفیت زندگی کاری و مدیریت ارتباط با مشتری در سازمان های ...

دانلود پایان نامه در مورد بررسی مبانی فقهی و حقوقی امور ورزشی

دانلود متن کامل پایان نامه فقه و ... نامه کارشناسی ارشد با ... تلقیح مصنوعی و اجاره رحم ...

پاورپوینت انسان های اولیه

پاورپوینت فصل هفتم تئوری حسابداری (1) تألیف دکتر رضا شباهنگ

دانلود کار تحقیقی با موضوع : قتل عمد در ايران و فرانسه 66 صفحه

تحقیق درباره بررسی اکوتوریسم

پاورپوینت درباره تفاوت های فرهنگی در مذاکره

تحقیق در مورد جايگاه اخلاق در جهان معاصر

دانش خانواده و جمعیت ویراست دوم - جمعی از نویسندگان - عمومی پیام نور

دانلود پاورپوینت درس22 مطالعات اجتماعی پایه پنجم ابتدایی بازسازی ویرانه ها

پاورپوینت درباره بررسی آسیب پذیری راه آهن هنگام زلزله

دانلود نقشه توپوگرافی 1:50000 ونک

نقشه های GIS حوزه رودخانه تالار استان مازندران

پاورپوینت در مورد آقا محمد بيد آبادى گيلانى اصفهانى

دانلود پایان نامه پیرامون معجزه و اعجاز

دانلود تحقیق کامل و جامع پیرامون توبه

دانلود پایان نامه بررسی روش تفسیری احسن الحدیث

دانلود پایان نامه پیرامون تعدد زوجات در ایران

دانلود پایان نامه پرورش فضائل اخلاقى

دانلود پایان‌نامه ریشه های بدحجابی زنان

دانلود پایان نامه اهداف بعثت پیامبران و پیامبر اکرم

دانلود پایان نامه تاثیر قرآن و حدیث در ادب فارسی

پاورپوینت زبان My Village درس ششم پایه هشتم

Listening Words 1-12

دانلود نمونه سوالات درس واژه شناسی پیام نور با جواب تستی رشته مترجمی زبان انگلیسی

دانلود تحقیق کامل درمورد پیدایش پرسپکتیو در آثار هنری و معماری

دانلود تحقیق کوبیسم و اکسپرسیونیزم

نقاشی و شمایل نگاری

عکاسی مستند

مقاله تصوير ديجيتال

تابلوی خوشنویسی استاد امیرخانی 2

تابلوی خوشنویسی استاد امیرخانی 6