دانلود رایگان

پروژه آماده: شناسایی مکانهای مستعد آتش سوزی در هواپیما و شیوه های اطفا حریق آن (92 صفحه فایل ورد - word) - دانلود رایگاندانلود رایگان پروژه آماده: شناسایی مکانهای مستعد آتش سوزی در هواپیما و شیوه های اطفا حریق آن (92 صفحه فایل ورد - word)

دانلود رایگان پروژه آماده: شناسایی مکانهای مستعد آتش سوزی در هواپیما و شیوه های اطفا حریق آن (92 صفحه فایل ورد - word) فصل 1- دسته بندی انواع حریق [[i]]
براي سهولت در پيشگيری و كنترل آتش سوزی ، حريق ها بر حسب ماهيت مواد سوختني به دسته های مختلفی تقسيم مي كنند . در امريكا و ژاپن توسط مراجع رسمي حريق در چهار دسته ( D، C، B ،A) در اروپا و استراليا به پنج دسته ( E، D، C ،B، A ) تقسيم بندی شده است . دسته A در همه تقسيم بندی ها مواد جامدی است كه خاكستر بجا مي گذارد . دسته B مواد نفتي و مايعات قابل اشتعال . دسته D شامل فلزات قابل اشتعال مي باشد.
از آنجايي كه تقسيم بندي مورد تاييد كشور ما تقسيم بندي اروپايي است كه مورد تاييد ISO نيز مي باشد ، ما در اينجا به توضيح در خصوص اين تقسيم بندي مي پردازيم .
1-1- آتش دسته A
اين نوع آتش سوزي از سوختن مواد معمولي قابل احتراق ، عموما جامد و داراي تركيبات آلي طبيعي يا مصنوعي حاصل مي شود . اين منابع كاغذ ، پارچه ، چوب ، پلاستيك و امثال آن است كه پس از سوختن از خود خاكستر به جا مي گذارند . خاموش كننده هايي كه براي كنترل آن بكار مي روند علامتي مثلث شكل و سبز رنگ با نشان A دارند . مبناي اطفاء آنها بر خنك كردن است .
1-2- آتش دسته B
اين آتش در اثر سوختن مايعات قابل اشتعال يا جامداتي كه به راحتي قابليت مايع شدن دارند ( عموما مواد نفتي و روغنها ي نباتي ) پديد مي آيد . خاموش كننده هايي كه براي اين دسته مناسب هستند داراي برچسب مربع قرمز رنگ با علامت B هستند . اطفاء اين حريق عموما مبتني بر خفه كردن است .
1-3- آتش دسته C
اين دسته شامل آتش سوزي ناشي از گازها يا مايعات يا مخلوطي از آنهاست كه براحتي قابليت تبديل به گاز را دارند مانند گاز مايع و گاز شهري ، اين گروه نزديكترين نوع حريق به دسته B مي باشد و خاموش كننده هاي مربوطه با علامت C در مربع آبي رنگ مشخص مي شوند. راه اطفاء اين حريق خفه كردن و سد كردن مسير نشت مي باشد .
1-4- آتش دسته D
حريق هاي اين دسته ناشي از فلزات سريعا اكسيد شونده مانند منيزيم، سديم ،پتاسيم و امثال آن مي باشد و خاموش كننده هاي مناسب براي اطفاء آنها با علامت ستاره زرد رنگ با نشان D مشخص مي شوند .
1-5- آتش دسته E
اين دسته شامل حريقهاي الكتريكي مي باشد كه عموما در وسايل الكتريكي و الكترونيكي اتفاق مي افتد مانند سوختن كابلهاي تابلوبرق يا وسايل برقي و حتي سيستم ها ي كامپيوتري ، نامگذاري اين دسته نه بخاطر متفاوت بودن نوع ماده سوختني بلكه بخاطر مشخصات وقوع ، اهميت و نوع دستگاه است كه حريق در آنها رخ مي دهد . راه اطفاء اين دسته قطع جريان برق و خفه كردن حريق با گاز CO2 يا هالن و هالوكربن مي باشد . خاموش كننده هايي كه قابليت كنترل آن را دارند با حرف E نشان داده مي شوند.
1-6- آتش و انواع آن
آتش ها بر اساس نوع سوخت به دو دسته اصلي تقسيم مي شوند:
  1. آتش سلولزي: [[ii]]
در حريق حاصل از مواد سلولزي و سوخت هاي جامد آلي، دما پس از يك ساعت به 920 درجه ساني گراد رسيده و سپس منحني شيب ملايمي خواهد داشت. (نمودار 1 منحني سبز)
  1. آتش هيدروكربني:
در حريق حاصل از سوخت مواد هيدروكربني دما در مدت 4 دقيقه به 930 درجه سانتي گراد طبق منحني استاندارد مي رسد.( نمودار 1 منحني قرمز)

فهرست مطالب
عنوان صفحه
فصل 1- دسته بندی انواع حریق []. 1
1-1- آتش دسته A.. 1
1-2- آتش دسته B.. 1
1-3- آتش دسته C... 2
1-4- آتش دسته D... 2
1-5- آتش دسته E.. 2
1-6- آتش و انواع آن.. 2
1-7- آتش سلولزي.. 4
1-8- آتش هيدروكربني [] 5
1-9- رفتار سازه فلزي در آتش.... 6
1-10- رفتار بتن در آتش.... 6
فصل 2- اطفاء حریق... 10
2-1- پیشگفتار 10
2-2- مثلث آتش 11
2-3- راه های اطفاءحريق.. 13
2-4- تجهيزات اطفاء حريق.. 13
2-5- علائم SiGN FIRE 14
2-6- انواع خاموش كننده 16
2-7- خطرات گازها و طریقه مبارزه 24
2-8- دتکتور حرارتی.. 28
2-9- دتکتور دودی [] 29
2-10- دتکتور گازی.. 30
فصل 3- آتش سوزی در هواپیما و آتش خاموش کن ها []. 31
3-1- پیشگفتار 31
3-2- مثلث آتش 31
3-3- تجهیزات مبارزه با آتش.... 33
3-4- انواع آتش : 34
3-5- انواع مواد اطفایی و آتش خاموش کن ها: 35
3-6- Dangerouse good: 39
3-7- خاموش کننده های دستی.. 40
3-8- ویژگی های خاموش کننده ها 42
3-9- halon fire extinguisher (آتش خاموش کن هالون) 42
3-10- water fire extinguisher (آتش خاموش کن محتوی آب) 43
3-11- carbon dioxide extinguisher( آتش خاموش کن دی اکسید کربن ) 44
3-12- تعداد (حداقل) کپسول های آتش خاموش کن در هواپیما 45
3-13- روش مبارزه با آتش در کابین: 45
3-14- سیستم اطفاء حریق داخل هواپیما ( Fire protection system ) 46
3-15- شناسایی حریق واطفا آن در هواپیما [ و ] 47
3-16- سوخت در هواپیما 48
3-17- سامانه تشخیص و اطفای حریق.. 50
3-18- راهنمايی كنترلرها در هنگام آتش سوزی هواپيمای در حال پرواز [] 52
3-18-1- آتش سوزی در پرواز: 52
3-18-2- ارتباط رادیویی: 52
3-18-3- برنامه ریزی برای كاهش ارتفاع سریع برای نشستن: 53
3-18-4- درخواست كمك و هشدار دادن: 54
فصل 4- تکنیک ها و تاکتیک های اطفاء حریق و نجات در مواجه با حریق داخل هواپیما []. 55
4-1- الف- آتش سوزی در زمان پرواز 55
4-2- ب- آتش سوزی پس از برخورد (سانحه) 56
4-3- ج- آتش سوزی به هنگام مسافرگیری یا حرکت جهت بلندشدن از باند. 56
4-4- موارد احتمالی بروز آتش سوزی در داخل هواپیما 57
4-5- عللی که ممکن است موجب آتش سوزی داخلی در هواپیما گردد: 58
4-6- محل های اولیه بروز آتش سوزی داخلی.. 58
4-6-1- آتش سوزی داخل کابین.. 59
4-6-2- صندلی ها 59
4-6-3- ساختمان داخلی.. 60
4-6-4- مواد مصرفی 60
4-7- وظیفه اصلی آتش نشانان درصورت بروز آتش سوزی: 61
4-8- سیستم تشخیص و اطفا حریق در هواپیمای فوکر 70/100. 62
4-8-1- موتورها: 62
4-8-2- اطفای حریق:. 63
4-8-3- APU 64
4-9- تشخیص حریق موتور هواپیما و طریقه اطفاء آن در آسمان [] 64
4-9-1- سیستم تشخیص و اطفاء حریق در موتور 66
فصل 5- انتخاب جایگزینی برای هالون جهت حفاظت از حریق در هواپیما []. 68
5-1- مقدمه 68
5-2- بطور کلی پنج نوع حفاظت از حریق و انفجار در هواپیما کاربرد دارد: 68
5-3- ملاحظات زیست محیطی.. 69
5-4- ملاحظات شیمیایی.. 70
5-5- انتخاب جایگزین.. 70
5-5-1- جایگزین های هالوکربن.. 70
5-6- کف 71
5-7- آب 71
5-8- مواد شیمیایی خشک.... 72
5-9- دی اکسیدکربن.. 73
5-10- سامانه غبار آب... 73
5-11- ذرات ریز ایروسول.. 74
5-12- گازهای خنثی.. 75
فصل 6- سوانح هواپیمایی مربوط به آتش سوزی.. 77
6-1- آتش سوزی در هواپیمای پرواز چابهار 77
6-2- فرود اضطراری "بوئینگ747" به علت آتش سوزی در پاکستان.. 77
6-3- احتمال آتش سوزی بدلیل باتری لیتیوم-یون.. 78
6-4- اشکال در سیم کشی هواپیما علت بروز آتش سوزی در A340.. 79
6-5- تشریح علت سقوط هواپیمای توپولوف در اطراف قزوین.. 79
فصل 7- جمع بندی و نتیجه گیری.. 82
فهرست مراجع.. 85


پروژه آماده


شناسایی


مکان


مستعد


آتش سوزی


هواپیما


اطفا حریقمقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


پروژه آماده: شیوه های اطفا حریق در هواپیما و شناسایی مکانهای مستعد آتش ...

142- پروژه آماده: شیوه های اطفا حریق در هواپیما و شناسایی مکانهای مستعد آتش سوزی -
92 صفحه فايل ورد (word). 142- پروژه آماده: شیوه های اطفا حریق در هواپیما و شناسایی
...

142- پروژه آماده: شیوه های اطفا حریق در هواپیما و شناسایی مکانهای مستعد ...

دانلود رایگان 142- پروژه آماده: شیوه های اطفا حریق در هواپیما و شناسایی مکانهای مستعد
آتش سوزی - 92 صفحه فايل ورد (word) فهرست مطالب عنوان صفحه فصل 1- دسته ...

142- پروژه آماده: شیوه های اطفا حریق در هواپیما و شناسایی مکانهای مستعد ...

10 آگوست 2017 ... 142- پروژه آماده: شیوه های اطفا حریق در هواپیما و شناسایی مکانهای مستعد آتش سوزی -
92 صفحه فایل ورد (word). فهرست مطالب عنوان صفحه فصل 1- ...

57803 142 پروژه آماده شیوه های اطفا حریق در هواپیما و شناسایی مکانهای ...

عبارت 57803 142 پروژه آماده شیوه های اطفا حریق در هواپیما و شناسایی مکانهای مستعد
آتش سوزی 92 صفحه فایل ورد word مابین هزاران خبر و مطلب فارسی جستجو شده و ...

142- پروژه آماده: شیوه های اطفا حریق در هواپیما و شناسایی مکانهای مستعد ...

yooz.teachus.ir - 142- پروژه آماده: شیوه های اطفا حریق در هواپیما و شناسایی مکانهای
مستعد آتش سوزی - 92 صفحه فايل ورد (word)

پروژه آماده: شناسایی مکانهای مستعد آتش سوزی در هواپیما و شیوه های اطفا ...

Homeفایلپروژه آماده: شناسایی مکانهای مستعد آتش سوزی در هواپیما و شیوه های اطفا
حریق آن ... مستعد آتش سوزی در هواپیما و شیوه های اطفا حریق آن (92 صفحه فایل ورد
word) ... در امريكا و ژاپن توسط مراجع رسمي حريق در چهار دسته ( D، C، B ،A) در اروپا و
... اين نوع آتش سوزي از سوختن مواد معمولي قابل احتراق ، عموما جامد و داراي تركيبات
آلي ...

142 شیوه های اطفا حریق در هواپیما و شناسایی مکانهای مستعد آتش سوزی ...

142 پروژه آماده شیوه های اطفا حریق در هواپیما و شناسایی مکانهای مستعد آتش ... هاي
اطفا حريق در هواپيما و شناسايي مکانهاي مستعد آتش سوزی - 92 صفحه فايل ورد (word
) .

142 شیوه های اطفا حریق در هواپیما و شناسایی مکانهای مستعد آتش سوزی ...

3 مه 2017 ... 142 شیوه های اطفا حریق در هواپیما و شناسایی مکانهای مستعد آتش سوزی ... شناسایی+
مکانهای+مستعد+آتش+سوزی++92+صفحه+فايل+ورد++word.html.

هواپیما - دانلود مستقیم فایل

پروژه آماده: شناسایی مکانهای مستعد آتش سوزی در هواپیما و شیوه های اطفا حریق آن (92
صفحه فایل وردword) با موضوع پروژه آماده, شناسایی, مکان, مستعد, آتش سوزی, ...

user not found in feed. گروه بندی محصولات اخبار و رسانه آخرین فایلها ...

... تلفیقی با فیلتر کالمن - 55 صفحه فايل ورد (word) rabat · 142- پروژه آماده: شیوه
های اطفا حریق در هواپیما و شناسایی مکانهای مستعد آتش سوزی - 92 صفحه فايل ورد ...

پروژه آماده: شیوه های اطفا حریق در هواپیما و شناسایی مکانهای مستعد آتش ...

فروشگاه جامع خرید پروژه, پایان نامه و مقاله آماده دانشجویی. ... 142- پروژه آماده: شیوه های
اطفا حریق در هواپیما و شناسایی مکانهای مستعد آتش سوزی - 92 صفحه فايل ورد (word
). 142- پروژه آماده: شیوه های اطفا حریق در هواپیما ... عنوان صفحه. فصل 1- دسته بندی ...

پروژه آماده: شناسایی مکانهای مستعد آتش سوزی در هواپیما و شیوه های اطفا ...

پروژه آماده: شناسایی مکانهای مستعد آتش سوزی در هواپیما و شیوه های اطفا حریق آن (92
صفحه فایل ورد - word). فصل 1- دسته بندی انواع حریق [[i]]. براي سهولت در ...

142- شیوه های اطفا حریق در هواپیما و شناسایی مکانهای مستعد آتش سوزی ...

... حریق در هواپیما و شناسایی مکانهای مستعد آتش سوزی – ۹۲ صفحه فايل ورد (word)
... فهرست مطالب عنوان صفحه فصل ۱- دسته بندی انواع حریق [] 1 1-1- آتش دسته A 1 ...

پروژه آماده: شناسایی مکانهای مستعد آتش سوزی در هواپیما و شیوه های اطفا ...

پروژه آماده: شناسایی مکانهای مستعد آتش سوزی در هواپیما و شیوه های اطفا حریق آن (۹۲
صفحه فایل وردword). توسط : Jam Newsدر: خرداد ۳۰, ۱۳۹۵ در: بدون دیدگاه.

پروژه آماده: شناسایی مکانهای مستعد آتش سوزی در هواپیما و شیوه های اطفا ...

برچسبدانلود پروژه دانلود تحقيق دانلود رايگان پروژه آماده: شناسایی مکانهای مستعد
آتش سوزی در هواپیما و شیوه های اطفا حریق آن (92 صفحه فایل ورد - word) دانلود ...

مفهوم صادرات غیر نفتی و نقش بازاریابی در آن با تاکید بر محصول ...

مفهوم صادرات غیر نفتی و نقش بازاریابی در آن با تاکید بر محصول فرش (
پاورپوینت 15 اسلاید به همراه فایل ورد 19 صفحه) ... word ورد doc :19 صفحه ... پروژه
آماده: شناسایی مکانهای مستعد آتش سوزی در هواپیما و شیوه های اطفا حریق آن (92 صفحه
فایل ورد - word) ... سوالات آزمون ارشد رشته نقشه برداری سال 92به همراه پاسخ سوالات

تحقیق در مورد طبقه بندی ماشین آلات راه سازی و ساختمانی | دانلود فایل

19 جولای 2017 ... دانلود پروژه تحلیل فضاهای شهری (خيابان شهيد بهشتي شمالي در ... سیستمهای
کنترل عصبی فازی ANFIS شامل 19 صفحه فايل ورد word ... 142 شیوه های اطفا حریق
در هواپیما و شناسایی مکانهای مستعد آتش سوزی 92 ... نوع فایل : .docx ( قابل ويرايش
و آماده پرينت ) ... 1- تسطیح زمین و پاكسازی آنها از بوته و كنده های درخت.

معرفی و دانلود فایل 142- پروژه آماده: شیوه های اطفا حریق در هواپیما و ...

6 آوريل 2014 ... معرفی و دانلود فایل 142- پروژه آماده: شیوه های اطفا حریق در هواپیما و شناسایی مکانهای
مستعد آتش سوزی92 صفحه فايل ورد (word) با موضوع عمومی و ...

شیوه های دخول بایگانی - کیلویی فایل

دانلود پاورپوینت در مورد “رابطه بین شیوه های تامین مالی و درصد تغییرات و فرایند ...
142- پروژه آماده: شیوه های اطفا حریق در هواپیما و شناسایی مکانهای مستعد آتش ... اطفا
حریق در هواپیما و شناسایی مکانهای مستعد آتش سوزی92 صفحه فايل ورد (word).

شیوه نگارش مقاله بایگانی - کیلویی فایل

دانلود گزارش تخصصی آموختن اصول و مبانی درس ریاضی به کمک شیوه های نوین
ارزشیابی ... 142- پروژه آماده: شیوه های اطفا حریق در هواپیما و شناسایی مکانهای مستعد
آتش ... حریق در هواپیما و شناسایی مکانهای مستعد آتش سوزی92 صفحه فايل ورد (
word).

استاندارد اطفا حریق آتش سوزی گازهای اسیدی | جستجو

142- پروژه آماده: شیوه های اطفا حریق در هواپیما و شناسایی مکانهای مستعد آتش سوزی ...
مکانهای مستعد آتش سوزي - 92 صفحه فایل ورد (word) فهرست مطالب عنوان صفحه ...

کیست در تخمدان - فایل دانشگاهی

11 جولای 2017 ... فایل با عنوان کیست در تخمدان که از جمله با ارزش ترین فایلهای علمی کشور می باشد
... لینک دانلود و خرید پایین توضیحات فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت ...
و فوليكول گراف تخمك گذاري مي نمايد (Nanda A.S., 1992 Dobson H. and). ... ۱۴۲
شیوه های اطفا حریق در هواپیما و شناسایی مکانهای مستعد آتش سوزی ۹۲ ...

شناسایی کاتیون های دسته اول ودوم | جستجو - بهتینا

142- پروژه آماده: شیوه های اطفا حریق در هواپیما و شناسایی مکانهای مستعد آتش سوزی ...
مکانهای مستعد آتش سوزی - 92 صفحه فایل ورد (word) فهرست مطالب عنوان صفحه ...

فایل فلش,تحقیق,پروژه,مقاله - صفحه 9554

12 دسامبر 2016 ... 142- پروژه آماده: شیوه های اطفا حریق در هواپیما و شناسایی مکانهای مستعد آتش سوزی -
92 صفحه فايل ورد (word). فهرست مطالب عنوان صفحه فصل 1- ...

141- پروژه آماده: بررسی شبکه تورهای ادراکی و رایانش ادراکی- 50 صفحه ...

9 مارس 2017 ... 142- پروژه آماده: شیوه های اطفا حریق در هواپیما و شناسایی مکانهای مستعد آتش سوزی
92 صفحه فايل ورد (word) · بعدی ...

دانلود پاورپوینت فناوری تولید و فرآوری زعفران در ایران دانلود مقاله ...

142- پروژه آماده: شیوه های اطفا حریق در هواپیما و شناسایی مکانهای مستعد آتش سوزی -
92 صفحه فايل ورد (word) · 143- پروژه آماده: بررسی سیستم های غیر خطی با ...

198 پروژه آماده بررسی مدلهای ساختمانی بتن و معادلات رفتار خمیری 31 ...

142- پروژه آماده: شیوه های اطفا حریق در هواپیما و شناسایی مکانهای مستعد آتش سوزی -
92 صفحه فایل ورد (word). فهرست مطالب عنوان صفحه فصل 1- دسته بندی انواع ...

دانلود رایگان فایل های عمومی و آزاد – برگه 448 – پاییز دانلود

برای دانلود مستقیم فایل مقاله درموردمخازن اینجا کلیک کنید شناسه فایل مقاله ... و
روش های جوشکاری و اتصال پلاستیک ها به یکدیگر – 160 صفحه فایل ورد (word) در
... دانلود 142- شیوه های اطفا حریق در هواپیما و شناسایی مکانهای مستعد آتش سوزی
92 صفحه ... دانلود 176- پروژه آماده: بررسی و کشف ناهنجاری و تشخیص نفوذ در شبکه
های ...

اطفا - جستجو - بهار - بهترین و جدیدترین وبلاگها

این فایل حاوی استاندارد اطفا حریق- آتش سوزی گازهای اسیدی می باشد که به صورت ....
142- پروژه آماده: شیوه های اطفا حریق در هواپیما و شناسایی مکانهای مستعد آتش سوزی ...
مکانهای مستعد آتش سوزی - 92 صفحه فایل ورد (word) فهرست مطالب عنوان صفحه ...

دانلود فایل - صفحه 2161 از 13307 - دانلود تحقیق،مقاله،پاورپوینت ...

دانلود تحقیق،مقاله،پاورپوینت،طرح های لایه باز،رام گوشی. ... ۱۴۴ بررسی و طراحی
ارگونومیک صندلی خودرو ۴۸ صفحه فايل ورد word ... فايل:word (قابل ويرايش و آماده
پرينت) تعداد صفحات :۹ اطلاعات اولیه انسان از زمانهای قدیم مشتاق شناسایی ... ۱۴۲
شیوه های اطفا حریق در هواپیما و شناسایی مکانهای مستعد آتش سوزی ۹۲ صفحه فايل ورد
word.

عملیات آتش نشانی در تهویه - ( ماهنامه مهندسی حفاظت از حریق).

18 ژانويه 2015 ... مجوز ارشـاد: 92 / 12180 ... ماهنامه بین المللی مهندسی حفاظت از حریق به هیچ سازمان یا
شرکت دولتی ..... هنگامی کــه وقایع مربوط به آتش ســوزی در هواپیما و یا چالش های ...
همچنین یک صفحه ..... پروژه های ایمنی و حفاظتی را بابک میرسعید قاضی، مشاور
تخصصی ..... شنـاسایي کانون حریق و اطـفاء آتش، سریعتر انجام پذیرد.

حفاظت محیط زیست - معاونت تحقیقات و فناوری

توليدی و آئين نامه ارزيابی اثرات زيست محيطی و طرحها و پروژه های مشمول انجام ....
كارگروه مذكور موظف است دستورالعمل موضوع اين ماده شامل انواع مجوزها، مرجع و شيوه
صدور، .... مكان يابي بر اساس ضوابط مصوب شورای عالی حفاظت محيط زيست ، مورد
ارزيابي اثرات ...... مكانهاي انبار كردن بايد به سيستم هشدار آتش سوزي و اطفاي حريق
مجهز باشند.

New Microsoft Office Word Document.docx - سازمان بنادر و دریانوردی

سازمان بنادر و دریانوردی به باروری اهداف اولیه پروژه مدد رسانده است ..... الزام به تهیه
طرح جهت استقرار کشتی های در اضطرار در مکان های امن ..... بود که با توجه به محموله
بنزین کشتی ، همیشه احتمال انفجار و آتش سوزی وجود داشت ...... متدولوژی شناسایي
نقاط مناسب جهت ایجاد ...... تمامی سیستم های اعالم و اطفاء حریق میبایستی آماده عملیات
باشند.

اطفا حریق بایگانی - 7y7

9 مه 2016 ... پروژه آماده: شناسایی مکانهای مستعد آتش سوزی در هواپیما و شیوه های اطفا حریق آن (92
صفحه فایل وردword). Published فوریه 27, 2016 by. فصل 1- ...

برق ، الکترونیک ، مخابرات - قسمت هفت - لیست فایل های آموزشی و ...

3249, پروژه آماده: شناسایی مکانهای مستعد آتش سوزی در هواپیما و شیوه های اطفا حریق
آن (92 صفحه فایل ورد - word). 3250, پروژه آماده: بررسی کانال و سیستم های ...

شناسایی حریق واطفا آن در هواپیما - تبیان

18 جولای 2011 ... برای آشنایی با طریقه تشخیص و اطفا حریق در هواپیماها می بایست ... مخازن سوخت
هواپیما در بال های آن قرار دارند، البته در برخی موارد علاوه بر ... با توجه به وجود سوخت
در موتورهای هواپیما و درجه ی حرارت زیاد گازهای خروجی از موتور امکان آتش سوزی زیاد ....
روابط عمومی; -; صفحه اصلی; -; نقشه سایت; -; درباره ما; -; ارتباط با ما.

دانلود فایل WORD

مثلا در آتش سوزی با گاز ابتدا باید قطع جریان گاز صورت گیرد سپس عمل اطفاء را
انجام داد. ... خاموش کننده های پودری معمولاً با توجه به نوع پودر مورد مصرف ، برای اطفاء
بیش از ... 4- محتوای گازCO2: در این نوع کپسولهای اطفاء حریق ، گاز CO2 به صورت
فشرده ... همچنين در جاهايي‌ كه مسأله وزن كپسول مهم است مانند هواپيما و زيردريايي، این
نوع ...

آموزش دوربین مداربسته

17 دسامبر 2011 ... ظ روز ۱۳٩٠/٩/٢٥ کلمات کلیدی: معرفی پروژه های epc ، پروژه های epc ، epc ، معرفی
پروژهepc ...... تعیین تپ آف های بعدی نیز به همین شیوه ادامه می یابد

دانلود فایل - وب سایت دکتر حمید میرزاده

فصل6- مقررات ضرورت تدوین روش های انجام کار در دانشگاه آزاد اسالمی. ...... م ورد عمل
در واحدهای مختلف به منظور ایجاد هماهنگ ی بین فعالیت های مربوط به .... پیش نهاد
طرح های پژوهشی، که گروه رأساً یا با همکاری گروه های دیگر آماده انجام دادن آن ......
بکاربردن وس ایل و مواد شیمایی مختلف اطفاء حریق به منظور مبارزه با آتش سوزی و
خاموش.

جستجوی عبارت 142 پروژه آماده شیوه های اطفا حریق در هواپیما و شناسایی ...

... اطفا حریق در هواپیما و شناسایی مکانهای مستعد آتش سوزی 92 صفحه فایل ورد word
... پکیج طراحی، شبیه سازی، کدنویسی و ساخت سیستم هوشمند اعلان و اطفا حریق.

های - دانلود انواع پروژه

شرح مختصر : این فایل شامل سورس بیش از 30 پروژه برنامه نویسی به زبان ... پروژه
های رایگان برنامه نویسی، دانلود پایان نامه رشته کامپیوتر، پروژه آماده .... شیوه‌های
تدوین چارچوب نظری و استانداردهای حسابداری ..... عنوان مقاله : بررسی سیر تحولات
تاریخی اجرای قوانین کیفری ایران در مکان های ...... مجموعا بیش از 26 صفحه فایل
Word.

فایل های آماده دانلود - دانلود رایگان کتاب

پایان نامه : فیلتر های فعال و غیر فعال و هارمونیک زدایی - فرمت word ... فایل ورد
توضیحات فارسی + شکل + فرمول ها+ محاسبات+ توضیحات خط به خط فایل ..... پروژه
آماده: چالش های حقوقی ناشی از تورم قوانین کیفری و راههای برون رفت از ...... 142- پروژه
آماده: شیوه های اطفا حریق در هواپیما و شناسایی مکانهای مستعد آتش سوزی - 92 صفحه ...

فایل فلش چینی iphone 7 plus با پردازنده mt6582 مناسب برای a1661 ...

فایل فلش چینی iphone 7 plus با پردازنده mt6582 مناسب برای a1661. ... و بررسی
فنی و اقتصادی میادین و چاه های هوشمند نفتی - 57 صفحه فایل ورد (word) کتاب ...
پروژه آماده: بررسی انواع حسگرها و فشارسنج های پیزوالکتریک - 57 صفحه فایل ورد
... آماده: شیوه های اطفا حریق در هواپیما و شناسایی مکانهای مستعد آتش سوزی - 92 صفحه
...

فروشگاه روم آرتیکل

خرید فایل. لینک منبع و پست :پاورپوینت بررسی نمونه موردی مجتمع مسکونی مهرشهر
...... در 50 صفحه فارسی ورد قابل ویرایش با فرمت doc به همراه اصل مقاله انگلیسی ...

بخشی از فهرست مطالب پروژه دانلود مقاله ليزر در فایل ورد (word)

دانلود مقاله ليزر در فایل ورد (word) دارای 31 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست
کامل در ... این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است.

فروشگاه مستر فایل - مطالب ارسال شده توسط masterfile

فروشگاه پروژه برتر project20.ir/ ذخیره شده مشابه پاورپوینت روش های افزایش
رفتار مطلوب در ... دانلود رایگان مقاله فارسی word با موضوع بهسازی لرزه ای زیرسازه
پل . ...... اختلاف با درنظر گرفتن شرايط عمومي بيمه نامه هاي آتش سوزي و ازطريق داوري
حل و . ...... مربوطه به صورت فایل ورد word و قابل ویرایش می باشد و دارای ۶۳ صفحه
است .

دانلود کتاب کاربرد نرم افزار Arc GIS در تحلیل نقشه ها (زبان اصلی ...

4 ژانويه 2016 ... دانلود تحقیق با موضوع ساخت نقشه های اقلیمی با نرم افزار ARC GIS،. در قالب word و
در 41 صفحه، قابل ویرایش، شامل: مقدمه. استخراج داده ها. تهیه یک ...

فروشگاه روم آرتیکل

مبانی نظری و پیشینه پژوهش (فصل دوم پایان نامه ارشد) حافظه و نظریه های مربوط به
حافظه و عملکرد حافظه (حافظه ی حسی، کوتاه مدت و روزمره) در 30 صفحه ورد قابل ویرایش
...

دانلود Evernote برای اندروید و Ios ؛ بهترین نرم‌افزار نوت برداری ...

26 مه 2017 ... امکان سازماندهی یادداشت های نوت بوک و برچسب ها ... برنامه ریزی سفر: پیگیری
برنامه های سفر، بلیط هواپیما و گذرنامه ... دانلود و مشخصات فایل .... دانلود Microsoft
Word ۲۰۱۶ VL ۱۵/۳۴ MacOSX نرم افزار مایکروسافت ورد برای مک .... دانلود Set
Contact Photo Pro ۱/۴/۵ برنامه شناسایی و قرار دادن برای مخاطبین اندروید.

بایگانی‌ها متفرقه - صفحه 3058 از 3170 - مقالات

فایل ورد مقاله در مورد سازه های پیش ساخته کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد
دانشگاه و ... این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است .....
بر خلاف شیوه سازههای پیشساخته سبك در سایر سیستمهای پیشساخته دیگر، .....
سیستم های اعلام و اطفاء حریق ثابت، تلمبه و خودروهای آتش نشانی، تلمبه ها،
دستگاههای ...

فروشگاه فایل و مقلات دانشجویی

دانلود برترین فایل های پروژه و پاورپوینت-تحقیق-مقاله ..... این تحقیق با فرمت ورد
، قابل ویرایش ، در 8 صفحه تهیه شده استانقلاب اسلامی ...... دانلود تحقیق در مورد آتش
سوزی در فایل ورد (word) دارای 15 صفحه می باشد و ...... امر به معروف و نهي از منكر،
مراتب و شيوه هاي آن - بیتوته www.beytoote.com/religious/tenet/to-famous.html
ذخیره ...

فروشگاه لاهیج فایل دانشجو

دانلود پاورپوینت بررسی-پاورپوینت بررسی-دانلود فایل پاورپوینت .....
پاورپوینت ,پروژه تعمیر ,نگ; در صورتی که این صفحه دارای محتوای مجرمانه است یا
...... پاورپوینت اصول مکان ایستگاه آتش نشانی ( تجهیزات شهری ) در 40 اسلاید زیبا
و ... http://ofmasweblog.ofmas.ir/product-423308-PowerPoint-Fire-(Urban-
equipment).aspx.

پروژه - پايان نامه - طرح توجيهي اقتصادي - مقاله - تحقيق - گزارش ...

14 آوريل 2015 ... 22 - پروژه مديريتي - مربوط به آموزشگاه های آزاد فنی و حرفه ای 106 ص ... 103 -
شناسايي مفهوم مديريت آموزشي واصول آن 80 ..... 936 - پاورپوینت نظارت بر عملكرد
مديران به همراه فایل Word 57 ..... 1275 - دلايل عدم گرايش افراد به بيمه ‌آتش‌سوزي (
رشته مديريت بيمه) 103 ...... 92 - مراحل آماده سازی قطعه جهت متالوگرافی 42 ص

دانشگاهی - xxxxx

چكيده اين پروژه برنامه ساخت يك وب سايت شخصي براي استاد است . .... کردن زمين حمام
ها با آتش از زير سطح , محيط خود را به شيوه اي بسيار مطلوب گرم مي نمودند. ..... تحقیق
کامل در مورد كامپيوتر هاي كيفی یا لپ تاپ ها در قالب فایل ورد و قابل ویرایش ...
عملیات خاکی (آماده نمودن کارگاه، تخریب ساختمان‌های موجود) شیب دیواره‌های محل گود
برداری ...

(2)آتش نشان ها و استرس های حرارتی

این نش ریه به صورت ماهیانه براي سازمان هاي آتش نشاني ش هري، صنعتي،
پاالیشگاه ..... آماده فروش در تمام مناطق تحت Quick zoneش ناخته و نصب ش ود. ....
این س ه نفر با سابقه بسیارPaola Trevino هماهنگ كنندۀ پروژه ها، خانم .... انجام
بیشترین و سنگین ترین فعالیت های اطفاء حریق، خنک سازی مخازن، .... گردیده و
فایل می شوند.

آتش‌سوزی هواپیمای بوئینگ با ۱۴۱مسافر - نیک صالحی

یک هواپیمای بوئینگ متعلق به خطوط هوایی پرو، چند لحظه پس از فرود دچار آتش‌سوزی
مهیبی شد، با این حال مسافران توانستند به سرعت هواپیما را ترک کرده و جز چند مورد ...

ماهنامه پژوهشي، آموزشي و ترويجي - سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور

به قلم مدیرمسئول. 3. اهل قلم : منابع درآمدی پایدار دهیاری ها؛ مفاهیم، مصادیق و شیوه های
دستیابی. 10. بررسی نقش شرکت های تعاونی دهیاری ها در فرایند ایجاد منابع پایدار.

تکنو|تکنو - سایت تبلیغاتی ادم

از مزیت های چاپگر HP M176N میتوان به داشتن امکان اتصال به شبکه ، سرعت
نسبتا خوب چاپ و ..... پرینت دورو و صفحه رنگی 6.2 سانتی متری بخشی از امکانات
این 3 کاره زیبا میباشد. ...... و حذف بدسکتور هارد دیسک بازیابی اطلاعات هارد
اکسترنال WD در عدم شناسایی و کندی شدید ...... 5-سیستم آتش نشانی (شامل اعلام و
اطفای حریق).

فروشگاه مستر فایللوکس دنلود

دانلود فایل ( پاورپوینت عوامل اثرگذار بر هزینه‌های کلی و ارتباط آن با بازگشت .....
دانلود,رایگان,پایان نامه,پروژه,مقاله,مقالات, تحقیق آماده, پاورپوینت, . ... این داده ها
تعیین کننده عوامل فشار صنعت ، روند کلی و جهت شیوه های عملیاتی .... بازگشت به
صفحه اول . ...... مواظب باشید محل کپسول های آتش نشان، دوش( ها) پتو های اطفای حریق را

تبليغات مرحله دوم انتخابات مجلس شوراي اسلامي در ... - بازتاب گهر

رفع نواقص استاديوم تختي دورود/ ضلع شمالي ورزشگاه آماده استفاده می شود ..... معاون
عمرانی استانداری لرستان از بهره برداری از 180 پروژه عمرانی در این استان خبر داد. ....
آتش سوزی در سفید کوه خرم آباد/ اکیپهای اطفاء حریق اعزام شدند ..... در این طرح همچنین
مردان بدحجاب که دارای لباس های زننده هستند شناسایی و از سوی پلیس دستگیر شدند.

آسان خرید 2 تی وی 28

هدف این تحقیق ضمن بررسی مدل&zwnj های مختلف مدیریت دانش و فرهنگ سازمانی و مرور
..... فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت) تعداد صفحه:40 ..... سازه&zwnj های باز و
جمع&zwnj شونده هستند که می&zwnj توان ازآنها در زمان و مکان ... پروژه پایان نامه
کارشناسی ورد سیستم تعلیق خودرو 70 صفحه ...... آشنایی با مختصات آتش سوزی 30
.

فایل سند تحول، تعامل و تعالی ورزش های همگانی - هیات ورزش‌های همگانی ...

فرهنــگ و اخــالق اســالمی، تحــول بنیــادی شــیوه هــای ارزیابــی ..... بنیانگــذار
جنبــش المپیــک، در 13 ژانویــه 1919، در صفحــه اول شــماره 12،روزنامــه .... ورزش
همگانــی، زمینــه ای بــرای شناســایی و هدایــت افــراد مســتعد و نخبــه بــه ســوی ......
مناطـق مسـتعد آتـش سـوزي، مسـیرهاي پیـاده روي و تماشـاي حیـات .... )س(وسایل اطفاء
حریق و ایمنی،. ) ...

maghale33 - گزارش کارورزی تربیت بدنی

این فایل با فرمت ورد و آماده پرینت می باشد. فـهـرسـت مـطـالـب مقدمه دستورالعمل های
حفاظتی و ایمنی کارگاه ها آشنایی کلی با مکان کارآموزی پاک سازی خرابه گودبرداری

سامانه خدمات برخط دانش آموزی-دانشجویی مولانا

27 دسامبر 2016 ... کامل ترین و نایاب ترین مرجع پروژه ها,مقالات و پایان نامه های دانشجویی و کامل ...
پاورپوینت اصول مکان ایستگاه آتش نشانی ( تجهیزات شهری ) ...... آماده سازی محیط
توسعه 1 ..... این پژوهش درمورد اصول ساخت و ساز سازه های بتنی و در 85 صفحه در قالب
...... این کتاب در قالب ورد و در مورد شیوه های شهرسازی معماری اسلامیمعماری و ...

کارآموزی معماری گزارش ساختمان رشته گزارش گزارش کارآموزی کارآموزی ...

همانند انقلاب صنعتی و تولید انبوه به شیوه استاندارد که روش های طراحی را تغییر داد،
..... «طاق» اصطلاح معماری دیگری است که درباره آن صحبت شد و «خانقاه» مکان بودن
مشایخ و ..... ساختمان مذکور مجهز به کپسول های اطفای حریق و سیستم جعبه یی آب بود
که .... شایان ذکر است که براساس اعلام سازمان آتش نشانی، آتش سوزی ساختمان مذکور
در ...

طاق ، ماهنامه شماره35و36(فروردين و ارديبهشت 89) - سازمان نظام مهندسی ...

مكانیك و تحلیل س ازه ها س خن به میان مي آمد یكي از روش هاي آنالیز .... طاق
سرگرم آماده ساختن آخرين فرم هاى‏ ..... نظام مهندسی در این 3 بخش 24هزار نفر و همه
مستعد کارند. ...... هر مهندس ناظر و هر پروژه یك فایل داش تند و داورهایشان را به صورت
اتفاقی از ...... سیستم هاي اعالم و هشدار نمي توانند در شرایط ایجاد حریق و آتش سوزي
کار گشا.

masterfile.rzb.atesbr.ir - فروشگاه مستر فایل

مبانی نظری موضوع جانشین پروری در 13 صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت doc .... 29.
pdf - ذخیره شده - مشابه ﻫﺪف از ﻳﻚ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺟﺎﻧﺸﻴﻦ ﭘﺮوري، آﻣﺎده ﺳﺎزي ﻧﻴﺮوﻫﺎي ﻣﺴﺘﻌﺪ داﺧﻞ ﺳﺎزﻣﺎن
ﺑﺮاي ﺗﺼﺪي ﻣﺸﺎﻏﻞ. ...... 92jm.rzb.funipatogh.ir/view579080.html ذخیره شده ۱۴ فروردین
۱۳۹۶ ه‍. ...... ذخیره شده ساختمان های دارای سیستم اطفاء حریق به بیمه آتش سوزی نیاز
دارند؟

دوره - تداک

مرکز تخصصی آموزش به شیوه های نوین | دوره آموزشی ، تداک مرکز آموزش و مدرک ...
فایلها (Word) شیوه به کارگیری نرم افزار واژه پرداز (Excel) شیوه کار با صفحه ......
زمان و مکان برگزاری آزمون زبان انگلیسی پیشرفته تولیمو در سال 92 ...... ضرورت
تجهيز و ايمن‌سازي آنها در مقابل حوادث همانند زلزله، سيل و آتش‌سوزي اجتناب ناپذير
است.

دانلود کتاب کارآفرینی - خانه کارآفرینان

ﺮاي ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي از ﺳﻮء اﺳﺘﻔﺎده ﻫﺎي اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ ﺑﻌﻀﯽ اﻓﺮاد ﺳﻮدﺟﻮ ﺧـﺎﻃﺮ ﻧـﺸﺎن ﻣـﯽ ﺳـﺎزد ﮐـﻪ اﯾـﻦ ...... ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ
ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ ﺟﺪﯾﺪ را در ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎ رﯾﺴﮏ و ﻋﺪم اﻃﻤﯿﻨﺎن و ﺑﺎ ﻫﺪف ﮐﺴﺐ ﺳﻮد و رﺷﺪ از ﻃﺮﯾـﻖ ﺷﻨﺎﺳـﺎﯾﯽ ......
اﻧﺪازي ﻧﻤﻮده و ﭘﺲ از ﭼﻨﺪ ﻣﺎه ﺗﺤﻘﯿﻖ درﺑﺎرة اﯾﻦ ﻣﻔﻬﻮم و آﻣﺎده ﮐﺮدن ﯾﮏ ﻃﺮح ...... ﺷﯿﻮة. ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﮑﺎن اﯾﺪه. آل
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ اداري. ،. ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﺎﻫﯿﺖ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ و ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن. ﺳﺖا ..... ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺳﻮزي ﻧﯿﺰ ﻣﺴﺌﻮل ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ و
ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﻮد.

میهن پروژه

فصل اول:آشنایی كلی با مكان كار آموزی: .... پرسشنامه رضامندی همسران افروز (فرم
کوتاه) در 25 صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت doc ... نوع فایل: word و قابل ویرایش
با فرمت doc ..... زمانهای دورتر كه پیام به صورت فوری بود با آتش افروختن دركوره
ویاازراه انداختن ...... با استفاده از شیوه‌های پژوهش علمی به شناسایی مسائل تربیتی
می‌پردازد.

خیر - ازناخبر،مرجع اخبار شهرستان ازنا

ازناخبر : شهرستان ازنا ، نگین لرستان آماده ی استقبال گرم از هموطنان عزیز می باشد.
...... پروژه های نیمه تمام دولتی، به خیرین مدرسه ساز واگذار خواهد شد ...... های Microsoft®
Word، صفحات گسترده Excel و فایل های قابل ارایه PowerPoint و نمایش فایلهای
PDF ! ...... تاخیر امداد رسانی آتش نشانی ازنا در اطفاء حریق کارگاه پنبه زنی، توضیح
داد.

دی ۸٩ - ng sepid . . . Be ra - پرشین بلاگ

20 ژانويه 2011 ... این پروژه یکی از پروژه های خوب در راستای طراحی واحدهای صنعتی و یا همان طراحی ......
به این ترتیب 92 سال تمام جرمی بنتهام در تمام جلسات حضور یافت. ..... مملکت روح ،
یا شناسائی مکان روح ، نیاز به یک عامل ( نقشه ) دارد، که آنرا بشناسیم. ...... دهنده آتش
می‌باشند، اطفاء حریق به یکی از چهار روش زیر امکان پذیر است:.

پروژه برتر

هدیه محصول: فایل WORD طراحی شهری میدان و بلوار جانباز(73 صفحه) .... شیوه های
مختلف تأمین مالی در اجرای پروژه های پیشگام با استفاده از منابع مالی خارج از بافت

دانلود فایل های آموزشی - مطالب - دانلود مقاله اصلاح نژاد دام

1 ژوئن 2017 ... شیوه عمل نماینده و نقشه بردار در عملیات تحدید حدود: .... مشخصات ملک، تاریخ و شماره
ثــــبت و صفحه دفتر املاکبعد از صدور ... تاریخچه شرکت بسپار صنعت پروژه (
BSP) و دوایر و مدیریت های زیر مجموعه 12 ...... ماده 219 : شناسایی وتشخیص درآمد مشمول
مالیات ، مطالبه و وصول مالیات ...... فایل ورد 348 ص + 25 عکس نمودار.

آسان خرید 2 ایرونی 96

هدف این تحقیق ضمن بررسی مدل&zwnj های مختلف مدیریت دانش و فرهنگ سازمانی و مرور
ادبیات .... مربی باید آموزشها را به شیوه ای ارائه نماید تا شرکت کنندگان بتوانند
مطالب را ... فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت) تعداد صفحه:40 ...... دانلود پروژه
مالی شرکت کارتن با فرمت word-ورد 50 صفحه ... مشخصات مکان لازم برای نگهداری
کالا .

یامچی آذربایجان - یامچی آذربایجان

31 دسامبر 2015 ... مسابقه ی طناب کشی حلقه های صالحین روستای یکان کهریز بخش یامچی .... در سال
1390 پروژه برق رسانی به این روستا افتتاح گردیده است. ...... سه دهنه غار جدید در
منطقه یامچی شهرستان مرند در آذربایجان شرقی شناسایی کردند. ...... حریق وحوادث,
پیشگیری وایمنی در برابرحریق وحوادث اطفاء حریق,امداد ونجات,بهداشت حرفه ای.

هفت آسمون

دانلود فایل پاورپوینت تهویه در حریق،در حجم 101 اسلاید قابل ویرایش،همراه با یک
هدیه .... با استفاده از شیوه‌های پژوهش علمی به شناسایی مسائل تربیتی می‌پردازد. .....
در کل، در مورد مکان تفکیک نقاط دنبال کردن و تعیین چشم انداز پروژه شفافیت وجود
ندارد. ... این تحقیق با فرمت ورد ، قابل ویرایش ، در 14 صفحه تهیه شده استحل شونده
یک ...

عنوان پروژه : ماشین متحرک با نرم افزار Flash

پاورپوینت آماده درس 7 مطالعات هفتم (تولید و توزیع )

پایان نامه مقطع دکتری با موضوع بررسی متابولیسم داروی نوسکاپین

دانلود پاورپوینت “ گازهای سمی، محیط غبار آلود، آلودگی صوتی، مواد اشتعال زا، ظرف تحت فشار ”

سوالات و پاسخنامه کنکور کارشناسی ارشد مکانیک ماشین های کشاورزی(مکانیک بیوسیستم) - (1319) - سال 1388

فنون تست زنی/روانشناسی کنکور/

طرح توجیهی تأسیس شرکت تولید نرم افزارهای کاربردی

پروژه کارآفرینی یک فروشگاه لوازم برقی

بخش اول( Present) , دوم(Past) و سوم(Past participle )افعال(25 فعل)

جزوه تعمیر و نگهداری دستگاههای رادیولوژی

کتاب راهکارهای درمان ریزش مو

پاور پوینت OHSAS 18001

برشور ایمنی چاله سرویس تعمیرگاه ها

آرایه ها در کنکور

نمونه سوالات کاردانی به کارشناسی رشته تعمیر و نگهداری هواپیما سال 90

نمونه سوالات كنكور ژنتيك

داروشناسی

دانلود قالب htmlگروه طراحی سی سی طرح

سازگاری و ناسازگاری غذا ها با هم

راهنما و ترجمه کتاب زبان تخصصی برنامه ریزی درسی - نیره سینایی

تحقیق در مورد تجلی قرآن و حدیث شعر در مثنوی مولانا

چهار مقاله بیس با موضوع بازاریابی عصبی (2016-2017)

دانلود تحقیق سحر و جادو

تصویر خوشنویسی استاد امیرخانی 21

عکس خوشنویسی استاد امیرخانی 28

تحقیق در مورد فرقه وهابيه 12 ص

نقش ورزش در ارتقاع سطح آمادگي نيروهاي مسلح

داروهاي نيروزا ودوپينگ و تاثير آن در بهداشت روان ورزشكاران

دانلود نقشه اتوکد فولادشهر اصفهان + داده های آماری جمعیتی

دانلود نقشه‌ها و جدول SWOT محله عودلاجان تهران