دانلود رایگان

مثال و تمرین های حل شده اقتصاد مهندسی (هم به صورت دستی و هم در نرم افزارهای EXCEL و LINGO) - دانلود رایگاندانلود رایگان مثال ها و تمرین های حل شده از درس اقتصاد مهندسی هم به صورت دستی و هم در نرم افزارهای لینگو (Lingo) و اکسل (EXCEL) می باشد نواع هزینه ها شامل هزینه های

دانلود رایگان مثال و تمرین های حل شده اقتصاد مهندسی (هم به صورت دستی و هم در نرم افزارهای EXCEL و LINGO) این محصول مثال ها و تمرین های حل شده از درس اقتصاد مهندسی هم به صورت دستی و هم در نرم افزارهای لینگو (Lingo) و اکسل (EXCEL) می باشد. این تمرین ها شامل مباحث مختلف اقتصاد مهندسی می باشند که در زیر به این سوال ها اشاره شده است.

سوال 1
موضوع سوال: انواع هزینه ها
انواع هزینه ها شامل هزینه های ثابت، هزینه های متغیر، هزینه های مستقیم، هزینه های غیر مستقیم، هزینه های جاری، هزینه های سرمایه ای، هزینه های غیر نقدی، هزینه های سرمایه ثابت، هزینه های پیش از بهره برداری، هزینه های سرمایه در گردش را در یک شرکت لبنی مشخص کنید.

سوال 2
موضوع سوال: پیش بینی فروش
آمار فروش کتاب در حوزه اقتصاد مهندسی در سال های گذشته به شرح جدول زیر بوده است فرض کنید یک انتشارات می خواهد کتابهای اقتصاد مهندسی به یک تعداد مشخص سفارش چاپ کند دهد.


الف) به کمک یکی از روش های پیش بینی کمی، سعی کنید میزان فروش کتاب در سال 93 و 94 را پیش بینی کنید.ب)علاوه بر معیارهای جدول ززیر دست کم 5 متغیر مستقل دیگر را جهت پیش بینی میزان فروش در آینده پیشنهاد کنید.
ج) فرض کنید که میزان فروش کتاب در سال های بعد را به سه متغیر 1- تعداد دانشجویان کارشناسی 2- تعداد دانشجویان کارشناسی ارشد سال اول مهندسی صنایع 3- میزان سرمایه گذاری در صنعت وابسته کرده ایم. جدول زیر میزان هر یک از سه متغیر مستقل زیر را نشان می دهد:


در ضمن، میزان فروش کتاب در سال های 79، 83 و 84 به ترتیب 22000 ، 21000 و 23000 بوده است.
با توجه به اطلاعات داده شده بر اساس رگرسیون چند متغیره رابطه ای برای میزان فروش کتاب پیشنهاد کنید و بر اساس آن پیش بینی کنید که میزان فروش کتاب در سال 92 و 93 چقدر خواهد بود.

سوال 3
موضوع سوال: ارزیابی یک پروژه در حالت قطعی
شرکتی در نظر دارد یک اسباب بازی جدید به بازار عرضه کند یک سرمایه گذاری 4 میلیارد ریالی در همین ابتدا (لحظه کنونی) نیاز است. در ضمن، در پایان سال نیز یک سرمایه 800 میلیون ریالی باید هزینه شود. دوسال دیگر نیز باید 500 میلیون ریال هزینه سرمایه گذاری نماید. به جز هزینه های سرمایه گذاری، درآمدها با کسر هزینه های جاری به صورت جدول زیر پیش بینی می شود.


پس از گذشت 5 سال، ارزش اسقاط کل سرمایه گذاری 1 میلیارد ریال برآورد می شود. در صورتیکه استهلاک خط مستقیم و نرخ مالیات 20 درصد باشد، به کمک روش های زیر پاسخ دهید که ایا این سرمایه گذاری را می پذیرید با خیر. نرخ بهره را 15 درصد در نظر گرفته شود.
الف)ارزش کنونی خالص
ب)نرخ بازگشت سرمایه (نرخ بازگشت سرمایه را به کمک تابع مربوطه در EXCEL محاسبه نمایید)

سوال 4
موضوع سوال: ارزیابی چند پروژه مانعه الجمع (دوبه دو ناسازگار)
سه پروژه دو به دو ناسازگار زیر را در نظر بگیرید. دوره تحلیل عمر 20 سال و MARR=15% در نظر گرفته شود.
پروژه
سرمایه گذاری (میلیارد ریال)
منافع سالیانه (میلیارد ریال)
هزینه های سالیانه (میلیارد ریال)
الف) با استفاده از NPV بهترین انتخاب را مشخص کنید.
ب) به کمک شاخص تجمیعی نسبت منافع به هزینه ها بهترین پروژه را مشخص کنید.
ج) به کمک شاخص ساده نسبت منافع به هزینه ها بهترین پروژه را مشخص کنید.
د) به کمک نسبت لاری-سویج منافع به هزینه ها بهترین پروژه را مشخص کنید.
ه)به کمک روش نرخ بازگشت سرمایه بهترین پروژه را مشخص کنید.

سوال 5
موضوع سوال: بودجه بندی سرمایه ای
برای پنج پروژه جریانهای نقدی در جدول زیر آمده است. در ستون آخر هم میزان بودجه در دسترس در هر دوره قابل مشاهده است.


الف) جداقل نرخ بهره جذب کننده را 15 درصد در نظر بگیرید و به کمک مدل لاری- سویج (Lorie-Savage) مدل سازی را انجام دهید. مدل ایجاد شده را به کمک یک نرم افزار برنامه ریزی ریاضی حل کنید و مقادیر متغیرهای تصمیم و تابع هدف را مشخص کنید. جواب های بدست آمده را بررسی و تفسیر کنید.
ب)نرخ بهره قرض دادن و قرض گرفتن را 15 درصد در نظر بگیرید و به کمک مدل افق زمانی مساله را مدل سازی و حل کنید. جواب های به دست آمده را بررسی و تفسیر کنید.
ج)نرخ بهره قرض دادن را 15 درصد و نرخ بهره قرض گرفتن را 20 درصد در نظر بگیرید و به کمک مدل افق زمانی مساله را مدل سازی و حل کنید. جواب های به دست آمده را بررسی و تفسیر کنید.

سوال 6
موضوع سوال: بودجه بندی سرمایه ای
یک شرکت تولید کننده ریزپردازنده آمریکایی در جلسهه هیئت مدیره اخیر خود تصمیم به تولید نرم افزارهایی مرتبط با محصولات خود گرفته است. شورایی به صورت موقت برای پیشنهادهایی که ابتدای سال مالی در این خصوص قابل بررسی هستند، تشکیل شد. شش گزینه به صورت بالقوه مناسب و قابل بررسی تشخیص داده شدند. به دلیل رشد بسیار سریع فناوری در این حوزه، بیشتر این پروژه ها دوره عمری برابر 3 سال دارند.
این شرکت در آغاز سال 1 (انتهای دوره صفر) مبلغ 500000 دلار برای سرمایه گذاری در دسترس خواهد داشت. شرکت یک وام قدیمی به مبلغ 50000 دلار دارد که باید ظرف سه سال پرداخت نماید. کل مبلغ فوق در انتهای سال سه پرداخت می شود. البته در انتهای هر سال هم 13درصد بابت این وام باید پرداخت شود.
پروژه های 1 و 3 ناسازگار هستند. انجام پروژه 2 مشروط به انجام پروژه 1 (سیستم عامل A) و پروژه 4 هم مشروط به انجام پروژه 3 (سیستم عامل B) است.


شرکت 10000 نفر ساعت برای برنامه نویسی دوسال اخیر در اختیار دارد. میزان نفرساعت مورد نیاز برای نرم افزارنویسی در دوسال اول برای هر یک از پروژه به صورت جدول زیر برآورد می گردد.


شرکت می تواند به صورت نامحدود در هر دوره ای پول با نرخ بهره 9 درصد را قرض بدهد. بهترین خط مشی شرکت را در سالهای پروژه تعیین کنید.

سوال 7
موضوع سوال: تابع مطلوبیت
برای یک دوست یا آشنا یا خودتان تابع مطلوبیت را استخراج کنید. به نکات زیر توجه داشته باشید.
1) از روش عددی (نقطه یابی) برای استخراج تابع مطلوبیت استفاده کنید.
2)دست کم پنج نقطه را برای پیدا کردن تابع مطلوبیت بیابید.
3)میزان ثروت اولیه (کنونی) را در نظر بگیرید.


اقتصاد مهندسی


تمرین اقتصاد مهندسی


مثال حل شده اقتصاد مهندسی


تمرین حل شده اقتصاد مهندسی


اقتصاد مهندسی در لینگو


اقتصاد مهندسی در EXCEL


اقتصاد مه


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


مثال و تمرین های حل شده اقتصاد مهندسی (هم به صورت دستی و هم در نرم ...

20 سپتامبر 2016 ... این محصول مثال ها و تمرین های حل شده از درس اقتصاد مهندسی هم به صورت دستی و هم در
نرم افزارهای لینگو (Lingo) و اکسل (EXCEL) می باشد. این تمرین ها ...

مثال و تمرین های حل شده اقتصاد مهندسی (هم به صورت دستی و هم در نرم ...

14 ژانويه 2017 ... این محصول مثال ها و تمرین های حل شده از درس اقتصاد مهندسی هم به صورت دستی و هم در
نرم افزارهای لینگو (Lingo) و اکسل (EXCEL) می باشد. این تمرین ها ...

معرفی و دانلود فایل مثال و تمرین های حل شده اقتصاد مهندسی (هم به صورت ...

17 ژانويه 2009 ... این محصول مثال ها و تمرین های حل شده از درس اقتصاد مهندسی هم به صورت دستی و هم در
نرم افزارهای لینگو (Lingo) و اکسل (EXCEL) می باشد. این تمرین ها ...

اقتصاد مهندسی در اکسل – دانلود مستقیم

دانلود فایل پروژه اقتصاد مهندسی، ارزیابی اقتصادی برج تجاری-مسکونی در مشهد در ...
با نام مثال و تمرین های حل شده اقتصاد مهندسی (هم به صورت دستی و هم در نرم افزارهای
EXCEL و LINGO) با موضوعات اقتصاد مهندسی,تمرین اقتصاد مهندسی,مثال حل شده ...

اقتصاد مهندسی و اقتصاد مهندسی پیشرفته - پروژه مهندسی صنایع

این پروژه شامل یک فایل ورد قابل ویرایش و فایل اکسل که محاسبه تمامی ... مثال و
تمرین های حل شده اقتصاد مهندسی (هم به صورت دستی و هم در نرم افزارهای EXCEL و
LINGO).

مثال حل شده اقتصاد مهندسی | فروشگاه اینترنتی فورکیا فایل

مثال و تمرین های حل شده اقتصاد مهندسی (هم به صورت دستی و هم در نرم افزارهای EXCEL
و LINGO) این محصول مثال ها و تمرین های حل شده از درس اقتصاد مهندسی هم به صورت ...

پروژه برای اقتصاد مهندسی - اقتصاد مهندسی و اقتصاد ... - جدیدترین ها

این محصول مثال ها و تمرین های حل شده از درس اقتصاد مهندسی هم به صورت دستی و هم در
نرم ... پروژه سرمایه گذاری بر روی نیروی انسانی؛ رویکرد اقتصاد مهندسی (Human ...

نحوه تعریف توابع تخصصی کاربردی در excel با مثال

نحوه تعریف توابع تخصصی کاربردی در excel با مثال ... مستقل word · مثال و
تمرین های حل شده اقتصاد مهندسی (هم به صورت دستی و هم در نرم افزارهای EXCEL و
LINGO) ...

حل تمرین لینگو – پیامک روابط - دانلود

31 ا کتبر 2016 ... آموزش نرم افزار لینگو lingo حل مدل های تحقیق در عملیات باوبلاگ 24 بسته هاي نرم ...
مثال و تمرین های حل شده اقتصاد مهندسی هم به صورت دستی و هم در نرم ... در صورت حل
تمرینات با excel Lingo Matlab یا نرم افزاری دیگر فایل مربوطه را

دانلود کدهای متلب - خانه متلب

دانلود رایگان کدهای‌ آموزشی متلب بهینه سازی مقید با استفاده از روش های هم-تکاملی ...
دانلود رایگان کدهای Matlab برای مهندسی صنایع مدیریت کلیک کنید (+) ... نوشتن در
فایل های اکسل Handle در , استخراج نمودارهای ترسیم شده از , الگوهای رنگی, ...
ساختارها در , عملگرهای منطقی در برنامه نویسی , تبدیل اعداد غیر صحیح به اعداد
صحیح, ...

عاشورا (۱) - فروش پرفروش ترین فایل ها فروش پرفروش ترین فایل ها

مثال و تمرین های حل شده اقتصاد مهندسی (هم به صورت دستی و هم در نرم افزارهای EXCEL
و ... حقوق تجارت ۱ – ۲ – ۳ – ۴ – ۵ به صورت کامل از دکتر فخاری و دکتر مهمان نوازان ...

دانلود کتب و جزوات ریاضی تمام مقاطع عالی - آموزش و دانلود نرم افزارهای ...

نرم افزار تحقیق در عملیات GAMS برای حل مدلهای برنامه ریزی ریاضی مورد استفاده ...
در سایت سازنده این نرم افزار، مثال های متنوعی از هر کدام از روش های ذکر شده وجود دارد. ...
که Lingo کلیه امکانات آن را در خود دارد و در صورت داشتن Lingo نیازی به Lindo ندارید.
... این نرم افزار از جمله نرم افزارهای بسيار سودمند در زمينه مهندسی صنايع، اقتصاد، ...

لیست فایلهای فنی و مهندسی :: پورتال جامع فایلهای آموزشی تحقیق ...

24 دسامبر 2015 ... ۱۱۹ مطلب با موضوع «لیست فایلهای فنی و مهندسی» ثبت شده است ... 478, آموزش
مفاهیم شبیه سازی همراه با آموزش نرم افزار Arena و مثال .... 648, مثال و تمرین های حل
شده اقتصاد مهندسی (هم به صورت دستی و هم در نرم افزارهای EXCEL و LINGO) ..... 193,
تمرین های حل شده درس طراحی سیستم های صنعتی در محیط لینگو lingo و ...

سعید مشکین فام

انتصاب به سمت مدیر برنامه ریزی و کنترل پروژه در پروژه ساخت پالایشگاه گاز ...
بررسی های اقتصادی و توسعه محصولات، معاونت طرح و برنامه، ستاد مرکزی بانک
اقتصاد نوین (از ... کلاسهای حل تمرین دروس تخصصی مهندسی صنایع (تحقیق در
عملیات، کنترل .... 3 ترم دروس کارشناسی ارشد را پاس نمودم و 2 ترم کامل هم صرف
پایان نامه نمودم.

تدریس خصوصی نرم افزار - انجمن دبیران و مشاوران ایران

تدریس خصوصی کلیه دروس و نرم افزارهای رشته های مهندسی مکانیک، ... واژه MATLAB
هم به معنی محیط محاسبات رقمی و هم به معنی خود زبان برنامه‌نویسی ... در حین نصب و
ارائه چندین مثال برای به نمایش گذاشتن قابلیت های نرم افزار آموزش داده می شود. .... حل
تمرین‌های متنوع و رفع اشکال دروس ریاضی ، فیزیک و شیمی به صورت مبحث به مبحث

اسفند ٩٢ - آنچه یک مهندس صنایع باید بداند.... - پرشین بلاگ

5 مارس 2014 ... ۱- باید دانش نرم افزاری رشته های مختلف مهندسی را بداند ... کند بطور مثال تغییر
قیمت نفت چه تاثیری بر اقتصاد کشور و منطقه و. ... نومیدانه به او متوسل شده بودند
که در رفع بسیاری از این مشکلات موفق بوده است. ... خیابان‌‌ها را اشغال می‌کنند، هم
اضافه می‌‌‌‌شود و افزایش حجم ترافیک به یک مشکل اساسی تبدیل می‌‌شود.

پروژه پایان نامه مقاله رایگان - آموزش دریافت اکانت رایگان و مادام العمر ...

27 دسامبر 2014 ... برای دریافت این پروژه ها به وبسایت http://ieshop.sellfile.ir مراجعه کنید. تمرین‌های
حل شده درس طراحی سیستم‌های صنعتی در محیط لینگو (lingo) و سی شارپ ... حل
الگوریتم HAP در محیط اکسل (Excel) ... این جزوه در حدود 130 صفحه دست نویس
میباشد. .... نمونه پروژه‌های انجام شده توسط نرم افزار MSP(مایکروسافت پراجکت) ...

انجام پایان نامه در کرج

انجام کلیه امور پایان نامه در رشته های علوم جغرافیایی ، مهندسی شهرسازی ، علوم .... *
پیاده سازی سمینار، کارشناسی-کارشناسی ارشد، با نرم افزار متلب،و نرم افزارهای
دیگر .... و نحوه دریافت هم بدین شکل خواهد بود: به طور مثال اگر پروپوزال قیمتش 300
هزار ...... برای مدل ذکر شده یک مثال عددی با نرم افزار LINGO حل شود برای اعتبار
سنجی مدل

مهندسی صنایع

همانطور كه ديده شد تاريخ مهندسي صنايع و تحقيق در عمليات جداي از هم است اما فلسفه
وجودي ... فناوري كامپيوتر موجب به وجود آمدن الگوريتم‌هاي جديد طراحي و تحليل،
نرم‌افزارهاي مختلف ... به عنوان مثال خرابي تجهيزات بر اساس قاعده معيني رخ نمي‌دهد
بلكه به صورت ... با توجه به تعريف ارائه شده از مهندسي صنايع و سيستم‌ها، چنين
مي‌توان نتيجه ...

مهندسی عمران و معماری | مصالح ساختمانی - دانلود رایگان معادلات دیفرانسیل

یک مثال ساده در این مورد، پوشش های بام وینیلی می باشد. ... کتاب حساب دیفرانسیل و
انتگرال پیشرفته برای برنامه های کاربردی ... همچنین نگاهی هم به معادلات بیضوی
غیر خطی در انتها خواهیم انداخت. ... به دلیل تصاویر و فرمولهای ریاضی استفاده شده این
آموزش به صورت PDF در اختیار شما قرار می ... (به همراه نمونه سوالات و تمرینات حل شده).

تدریس خصوصی نرم افزار | درخواست معلم، کلاس، تدریس خصوصی

معلم تدریس خصوصی نرم افزار، کلاس خصوصی نرم افزار و آموزشگاه نرم افزار ... سال
آموزش شبکه های کامپیوتری به دانشجویان در دانشگاه کاشان تدریس خصوصی دروس .....
زمینه المپیاد ریاضی و کامپیوتر جزواتی به صورت نمونه در بخش "جزوات" قرار داده شده.
... از ۵ سال تدریس حل مسئله و تمرین دروس مهندسی عمران راهنمایی تحصیلی و برنامه ...

دانلود نرم افزار آموزشی

دانلود StepShot v4.3.0 - نرم افزار عکس گرفتن از صفحه و ساخت آموزش های گام به گام
.... دانلود Siemens LMS Tecware v3.11 x86/x64 - نرم افزار قدرتمند مهندسی آنالیز
دوام .... دانلود AVL CRUISE M v2015.2 - نرم افزار شبیه سازی و سر هم سازی کامل خودرو
.... دانلود Lingo v14.0.1.55 - نرم افزار حل مسائل برنامه ریزی خطی برای دانشجویان ...

دانلود رایگان مقالات عمران و معماری - نرم افزار های طراحی فولاد

این هم یک نمونه از نرم افزارهای مربوط به جدول اشتال است که با حجم کم و قابلیت های ...
دانلود رایگان فایل اکسل تحلیل تیرهای فولادی تحت پیچش بر اساس مقاطع
آمریکایی ... اکسل محاسبه حد اکثر بارمحوری مجاز ستونمنبع :وب سایت مهندسی عمران
دانشگاه ... مقاطع ساخته شده با Proper برای طراحی در روش حالت حدی ..... پروژه نرم
افزار LINGO.

تبدیل گچ به سیمان | مقالات مهندسی عمران - * آیا میخواهید از این افزودنی ...

هر چه میزان آب بیشتر باشد، گچ دیرگیرتر شده و مقاومت ملات سخت شده ی آن نیز کاهش
... است یعنی تقریباً 20% وزن گچ و بقیه آب اضافی به صورت آزاد در ملات سخت شده ...

دانلود رایگان

دانلود رایگان کد متلب حل مسائل قابلیت اطمینان در شبکه به صورت چند هدفه در متلب
.... -یک مثال برنامه نویسی ساده ... استفاده از آرایه های کاراکتری برای ذخیره و کار با
رشته ها ۱ .... NET می توان هم اینترانت کوچک یک شرکت را ساخت و هم یک سایت وب
تجاری ... برنامه نویسی مطابق با اصطلاحات مهندسی بنا شده است و به همین دلیل کار
کردن ...

شناسه مقاله - دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

مهندسی صنایع بعنوان یکی از رشته های علوم مهندسی که از خصوصیت بین رشته ای
نیز .... استفاده از رگرسیون خطی و مدل چند هدفه فازی برای حل مسأله انتخاب
پورتفولیو ..... یک مثال عددی برای نشان دادن کارایی این الگوریتم نشان داده شده است.
.... مدل سازی مسأله به صورت سه بعدی بوده و از روش برنامه ریزی عدد صحیح خطی
ترکیبی (Mixed ...

یک نمونه پروژه متره همراه با نقشه ها و فایل اکسل ریزمتره - دانلود مقالات ...

دانلود مهندسی معماری|دانلود مهندسی عمران |دانلودمهندسی ساختمان|دانلود رایگان مقالات ....
و در صورت لزوم و نرده ها و حفاظ های فلزی در داخل و خارج و چفت از ناودانی آلومینیومی در
... 47- ورود اطلاعات از ریزمترة آیتم‌بندی شده به کامپیوتر و اخذ خلاصه‌متره و مالی از ...
مدیریت و برنامه ریزی کشورو موضوع بخشنامه 100/76574 مورخ 1387/8/19 معاونت ...

تمرین های حل شده درس طراحی سیستم های صنعتی در محیط لینگو lingo و ...

23 دسامبر 2016 ... تمرین های حل شده درس طراحی سیستم های صنعتی در محیط لینگو lingo و ... های حل شده
اقتصاد مهندسی (هم به صورت دستی و هم در نرم افزارهای EXCEL و ...

تفکرمحوری - بانک شهر

جلوگیري از دوباره کاري ها به واسطه تعریف فعالیت هاي برنامه ریزي شده و ... مدیریت
کیفیت-رضایت مشتري؛راهنمایي براي حل و فصل اختالفات خارج سازمان ... در همین
راســتا ارزیابی اولیه بانک صورت گرفته و فاصله وضع موجود و وضع مطلوب ...... جناب
آقای مهندس اســدی به بانک شــهر معرفی و پس از افتتاح حساب هم اکنون ...... Lingo v11.
0.

Department | Table | Page 5 - انجام پایان نامه

22 ا کتبر 2016 ... افراد پذیرفته شده در این رشته پس از یادگیری دانش مدیریت و تمرین ... اقتصاد از
منظر اسلام ... و کد نویسی با Gams، Matlab و Lingo، تحلیل پوششی داده‌ها یا DEA) و
حل ... انجام پایان نامه رابطه مدیریت و برنامه ریزی فناوری اطلاعات با توسعه ... انجام
پایان نامه مدیریت دان شبنیان علوم مهندسی در کشورهای نیمه صنعتی به ...

عمران ، معماری و ساختمان - دانلود رایگان کتب مهندسی معماری

دانلود فایل اکسل (2) ... این نسخه از کتاب به صورت گسترده بازنویسی شده و تمامی
اطلاعات مورد نیاز در ... برچسب‌ها: دانلود کتاب سیستم‌های ساختمان‌ های هوشمند, مهندسان و
سازندگان, دانلود ... تکنیک‌های موجود در این کتاب برای تمامی نرم‌افزارهای برتر طراحی
معماری شامل ..... باید در عین حال که نقش هر دو را ایفا می‌کند، هیچکدام از آنها هم نباشد.

4 - فروشگاه فایل

PART 6 برای دریافت فایل های آماده شده به part 12 آموزش مراجعه کنید. ... خرید هم به
صورت آنلاین میتوانید دریافت کنید و هم یک نسخه به صورت پیوست به .... مثال های
حل شده از AHP, TOPSIS, VIKOR, DEMATEL, ELECTRE در اکسل به همراه با فایلهای
اکسل ... ارشد مهندسی صنایع ) نرم افزار لینگو یک ابزار جامع برای حل مدل های برنامه
ریزی ...

چکيده مقالات فارسي و زمان‌بندي کلي کنفرانس - هشتمين كنفرانس ...

22 مه 2015 ... ﺑﺮﮔﺰاری اﯾﻦ ﻛﻨﻔﺮاﻧﺲ ﻣﺪﯾﻮن ﻫﻢ ﻓﻜﺮی و ﻫﻤﻜﺎری اﻓﺮاد ﺑﺴﯿﺎری، ﺑﻪ وﯾﮋه ﺗﻼش ﻫﺎی ﺑﯽ ﺷﺎﺋﺒﻪ ...... اﺑﺘﺪا ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ
درﺟﻪ اﻫﻤﯿﺖ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺧﻄﺮ، ﻣﺴﺎﻟﻪ ﻣﮑﺎن ﯾﺎﺑﯽ اﯾﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎی آﺗﺶ ﻧﺸﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﯾﮏ ﻣﺪل ... ﮔﺮوه رﯾﺎﺿﯽ
ﮐﺎرﺑﺮدی، داﻧﺸﮑﺪه ﻋﻠﻮم ﭘﺎﯾﻪ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ، داﻧﺸﮕﺎه ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺳﻬﻨﺪ، ﺗﺒﺮﯾﺰ. ..... ﺣﻞ اﯾﻦ ﻣﺪل ﺗﻮﺳﻂ اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ ﻓﺮااﺑﺘﮑﺎری
ژﻧﺘﯿﮏ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه و در ﻧﺮم اﻓﺰار وﯾﮋوال ..... اﻗﺘﺼﺎد ﻧﻮﯾﻦ، ﻣﻠﺖ و ﺻﺎدرات ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻣﯽ ﭘﺮدازﯾﻢ.

رزبلاگ

وبلاگی با ذکر منبع به صورت خودکار بازنشر شده و در این صفحه نمایش داده شده ... 2 .
.... قابلیت PS4 Remote Play هم برای گوشی جدید سونی در نظر گرفته شده است که به
... 17 . ... نحوه انتقال برنامه های اندروید به مموری کارت · روش حل مشکل فراموشی رمز وای
فای . ..... مجموعه نرم افزارهای مهندسی معماری | سفارش سی دی آموزش زبان ژاپنی با .

آموزش Excel ادامه نحوه ایجاد تنظیمات برگه های اکسل | جستجو | لوکس دنلود

من سعی می کنیم با مثال هاي ساده ای به شما این تابع را آموزش دهم تا بتوانید از آن به
سادگی در ... را دقیق درک نکرده اند و دوم آنکه تمرین کافی نمی کنند تا یکبار برای
همیشه IF را یاد بگیرند. ... در این فایل نمونه سوالات نرم افزار اکسل 2007 جمع آوری شده
است. ... این آموزش رایگان فارسی، به صورت مقدماتی با نرم‌افزار اکسل آشنا می‌شویم که

دانلود فایل » آرشیو جزوه اقتصاد 1 - دانلود فایل

22 نوامبر 2016 ... پروژه با موضوع صنعت فولاد برای درس اقتصاد ۱ · مثال و تمرین های حل شده اقتصاد
مهندسی (هم به صورت دستی و هم در نرم افزارهای EXCEL و LINGO) ...

آگهی وب دات کام, سايت آگهي وب, درج آگهي رايگان اينترنتي, آگهي ...

تدريس شيمي به صورت مفهومي وتکنيکي در استان فارس(شيراز)با روش ما در
امتحانات20 ... اموزش حضوري تلفني اينترنتي Artcam همراه با حل تمرينهاي کاملا ...

نمونه فرم و قالب فاکتور فروش فروشگاه با فرمت ورد و اکسل نمونه های اول

فاکتور فروش آماده فاکتور فروش اکسل فرم آماده فاکتور اکسل ورد قالب و فرم
فاکتور ... به فروشگاه ما خوش آمدید. ... نمونه فرم و قالب فاکتور فروش فروشگاه با
فرمت ورد و اکسل نمونه های اول ... گیره دستی طراحی شده در سالیدورک و کتیا دانلود
فایل ..... برای روندیابی سیلاب خروجی از سد دز با استفاده از نرم افزار LINGO، در
قالب pdf و در 7 ...

نمونه سوال عملی اکسل (1) Excel – پر فروش ترین فایل ها

فارسی · مثال و تمرین های حل شده اقتصاد مهندسی (هم به صورت دستی و هم در نرم افزارهای
EXCEL و LINGO) · مجموعه برنامه های طراحی در مهندسی عمران تحت Excel ( سری دوم ) 1 ...

آموزش تخصصی نرم افزار اکسل

10 فوریه 2017 ... در این فایل نمونه سوالات نرم افزار اکسل 2007 جمع آوری شده است. ... فایل اکسل داده های
شاخص کل هم وزن بازار نقد بورس اوراق بهادار تهران از سال 93 الی تیرماه 9 .... منظور
بنده از عبارت "به صورت ترازنامه" این است که در یک گزارش تمام حسابها را ... Calibre
آموزش نرم افزار Calibre شامل 13 صفحه (ویژه رشته های مهندسی فناوری ...

تحقیق تصفیه فاضلاب - مرکز دانلود پروژه، پایان نامه، مقالات و جزوات

در این تحقیق سعی شده بصورت اجمالی در مورد فاضلاب و تصفیه و برگشت آن به ...
تا شما عزیزان بتوانید در این نرم افزار به صورت مستقل برای خود پروژه تعریف
کنید . ... سیمولینک نرم افزار متلب ابزاری برای مدل سازی ، سنتز و آنالیز سیستم
های ... حل المسائل جزوه طراحی خطوط انتقال انرژی سید محمدرضا نوحی بصورت دست
نویس با ...

راهنمای تحقیق در عملیات1 آجرلو - جزوه ی خلاصه مباحث و نکات تحقیق در ...

25 مارس 2011 ... دانلود حل تمرینات درس تحقیق در عملیات 1 در قالب pdf.۵ فروردین ۱۳۹۰ ه‍.ش. ... به
کتاب تحقیق در عملیات 1 تالیف و ترجمه دکتر عادل آذر، دانلود آن به صورت . ... انجمن
علمی مهندسی صنایع پیام نور کاشمر - کتاب و جزوه درسی۱۴ آذر ۱۳۸۸ ه‍.ش. ... جزوه ی
خلاصه مباحث و نکات تحقیق در عملیات ۱ | مصممجزوه دست نويس ايمني دکتر ...

جزوه درس اقتصاد مهندسی

این فایل، جزوه درس اقتصاد مهندسی است که به زبان ساده، مفاهیم اقتصاد مهندسی را به
همراه مثال هایی ... مهندسی و 6 صفحه آموزش کاربرد نرم افزار Excel‌ در اقتصاد مهندسی و 2
صفحه تمرین و نمونه ... آموزش نرم افزار Excel‌ (اکسل) در حل مسائل اقتصاد مهندسی ...
بیان شده است و مدل های ریاضی بهینه سازی در طراحی زنجیره تامین هم در آن بیان شده
است.

پایان نامه - کلوب

1 مارس 2015 ... 1-سرمایه گذاری بر روی نیروی انسانی (رویکرد اقتصاد مهندسی) ... 29-تمرین‌های حل شده
درس طراحی سیستم‌های صنعتی در محیط لینگو ... اطلاعات (همراه با مطالعه موردی) و شبیه
سازی به کمک نرم افزار Vensim ... خرگوش و روباه با هم داخل لانه خرگوش شدند و بعد از
مدتی خرگوش به ... دستی که نیست یاور آن شـاه، بســته باد

فروشگاه فایل های پرفروش دانشجویی

ذخیره شده به صورت سفارشی. .... مبادلات نیز شکل گرفت این روابط در ابتدا در جوامع
ابتدائی به صورت بسیار ساده وجود داشت ...... لینک منبع و پست :آموزش مهارت خودآگاهی
و حل مساله ...... صنایع دستی و گردشگری، با تدابیر ویژه امنیتی همراه با هیاتی به
سرپرستی 'جان ...... به‌‌عنوان مثال، در تاریخ ایران باستان که این سلطنت‌‌محوری نمود و .

فصل نامه سفیر امید.شماره هشتم - نفت و گاز پارس

تمرین خودباوری پرداخته اند. ... 4- ایجاد تسلسل و هم افزایی میان علم و فن و نشر دانش
فنی و اطالع رسانی جهت .... مثال اگ ر محصول پرتقال خراب ش ود و ب ه تبع آن
.... نزدیک به 75 درصد نفت تولید شده در هر سال، به صورت بین المللی مبادله می شود.
.... س امانه های نرم افزاری متعددی در ش رکت های مختلف داخلی و خارجی طراحی و به
کار ...

decision support system turban Persian - Scribd

ﻗﺴﻤﺖ دوم ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺳﺎزي و ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮي ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎي ﭘﺮدازش ﺗﺼﻤﯿﻢ و ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎي ﺑﺎﻫﻮش وﯾﺮاﯾﺶ
ﻫﻔﺘﻢ

فروشگاه فایل های پرفروش دانشجویی

... 28 صفحه همراه با توضیحات کامل ویژه ارائه به عنوان تحقیق برای درسهای بررسی
...... گرفته شده است و شما می توانید در صورت تمایل این پاورپوینت را دانلود نمایید ...

انجام پروژه های برنامه نویسی

و برنامه نویسی سیستم‌های هوشمند در زمینه‌های مختلف با نرم افزار MATLAB .... انجام
بیش از صد عنوان پروژه دانشجویی مرتبط با مباحث الگوریتم های عددی و حل عددی .....
انجام پروژه های دانشجویی مختلف مهندسی کنترل و انجام تمرین های کلاسی در زمینه های:
..... آماری قادر به انجام پروژه و تحلیل آماری نمی باشند و اساتید هم به این امر واقف هستند
.

دانلود پروژه براي درس آمار | بیسترینها

به عنوان پروژه آماری،محمد می بایست یک نمونه30تایی از ماشین هایی که در یک ... و انجام
کلیه پروژه های درسی و تحلیل آماری پایان نامه رشته های مهندسی صنایع (کیفیت، .....
انجام پروژه با استفاده از نرم افزار : متلب Matlab – لیندو Lindo – لینگو Lingo و…
... دست نویس می باشد و حل تمام مسائل ریاضی و آمار دهم در آن موجوده از لحاظ دست خط هم ...

گرایش مهندسی عمران

22 نوامبر 2016 ... این محصول آموزش کامل و کاربردی تصمیم گیری چند معیاره هم در محیط فازی و هم ... مثال
های حل شده از شبیه سازی در نرم افزار ED) Enterprise ... این جزوه با خودکار آبی و قرمز
در کلاس آموزشی خصوصی نوشته شده و به صورت دست نویس و کاملا خوانا می ....
بازرگانی وصنایع و معادن در اقتصاد کشور پایان نامه: برای دریافت درجه ...

نرم افزارهای اقتصاد مهندسي - دانشکده مهندسی صنایع - دانشگاه صنعتی ...

موفقیت در حل مسائل مهندسی غالبا به توانایی و بررسی هر دو عامل اقتصادی و فنی
وابسته‌است. مهندسان ... نسبت به office قیمت کمتری دارد و نسخه های مناسب ویندوز و هم
مناسب DOS دارد. لازم به ذکر ... EEOS : این نرم افزار به صورت خاص برای اقتصاد
مهندسی طراحی شده است . ... این تابع در Excel با نام pv درقسمت توابع financial قرار
دارد.

50 تابع پرکاربرد اکسل...! + قسمت دوم - تبلیغات - این

در نرم افزار R به سادگی با استفاده از تابع gamma می توان مقدار تابع گاما را
محاسبه نمود. ... به هم متصل کند - تابع تعریف مجدد را یک بار به صورت عضو و یک
بار به صورت ... جزوه کنکوری ریاضی پایه دست نویس ... تمرین های حل کردنی برای
روز سه شنبه 28 اردی بهشت ... دانلود آموزش کاربردی توابع مهندسی اکسل Engineering
functions

دوره های ویژه بازار کار94-95 - انجام پروژه آماری spss

به نرم افزارهای عمومی جهت تحلیل آماری و تخصصی نظیر spss، lisrel، matlab ، eviews
و ... اماری پایان نامه توسط دانشجو به درستی انجام نگیرد، بقیه مراحل هم به خوبی به ... .
..-DS - EXPERT CHOICE- LINGO- Minitab- spss Excel طراحی و تحلیل طرحها و
پژوهش های . ... تدریس خصوصی، حل تمرین و پروژه دروس تخصصی مهندسی صنایع
دکتر .

اقتصاد مهندسی و اکسل - صفحه 2 - انجمن اکسل ایران

سپاس شده: 10,937 در 2,944 پست ... RE: برنامه*ای برای تعیین تسهیلات قابل
پرداخت به مشتریان بانک*ها و موسسات مالی ... به صورت دستی محاسبه کنند و یکبار
هم از طریق اکسل اگه تفاوتی دیدین با هم ... با توجه به اینکه فایل های این تاپیک
خراب شدن برخی فایل هایی که داشتم به همراه چند ... نمونه سوالات حل شده اقتصاد مهندسی
با اکسل.

انجام پروژه های اکسل - صفحه اصلی

پروژه آزمايشگاه ریز پردازندهZ80 word کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد ...
چگونگی و شرح انجام پروژه بتن و فولاد به صورت حرفه ای ... بتن می تواند 'تنظیم' در
آن است که دیگر هیچ مایع، اما هنوز هم ممکن است بسیار ... انجام پایان نامه و پروژه های
مهندسی و دانشگاهی با استفاده از نرم افزار متلب ... و یا تمرین کلاسی سیستم خبره
دارند

دانلود پاورپوینت تحلیل مراوده ای(فصل هفتم کتاب مبانی مدیریت ...

در سقف های عرشه فولادی دیافراگم ها به صورت صلب، نیمه صلب و یا نرم دسته بندی می
..... دانلود پاورپوینت ارائه درس مبانی مهندسی معماری و ساختمان با عنوان بررسی سطح
..... گزارش کار به صورت دستی نوشته شده اما نمودارها با نرم افزار excel رسم شده اند .
.... ( آزمایش به هم بستن خازن ها )، در قالب فایل pdf جزوه دست نویس اسکن شده و خوانا و
در ...

نقش مراکز آموزشی پیش از دبستان در ایجاد آمادگی کودکان برای ورود به ...

8 مارس 2017 ... اهداف آموزش های پیش دبستانی ، تربیت کودکان قبل از ورود به دبستان ... و تربیت در
دوران کودکی برای سعادت آدمی بیشتر شناخته شده است . ... و پرورش و آموزش مناسب در
اکثر نقاط جهان و هم در کشور ما به چشم می خوردو ... می شود و تا شروع اولین کلاس رسمی
دبستانی ادامه یابد و باید بتوان با برنامه ریزی دقیق در این پایه، ...

Print/Download this issue - Daneshmand Magazine

23 ژانويه 2015 ... شستشوی دستی، با بهترین کیفیت :قالیشویی .... در نوع خود دستاوردی مهندسی و
مثال زدنی به شمار. می رود. اگر می .... حل مذاکره با دولت اسرائیل خواهد داشت. .... به
صورت علمی و با تکنیک های جدید ... البته ایندیگو این را هم اعالم کرده که برنامه ای ...
اقتصاد که با کاهش قیمت نفت تشدید شده و ...... این تمرین ذهن شما را آرام.

علمی | داوود درویشی سلوکلایی

22 ا کتبر 2016 ... نرم افزار های حل مسائل پژوهش عملیاتی ... کار کردن با این نرم افزارها طبق دستورالعمل
و به صورت مرحله به مرحله می باشد ... نام تعدادی از این نوع نرم افزار در زیر آورده شده
است : ... ارتباط با Excel، ابعاد مساله به طور عادی: ۱۶۰۰۰ متغیر، ۸۰۰۰ محدودیت. ...
نظریه سیستم‌های خاکستری هم از جمله این نظریه‌ها است که در ابتدای دهه ...

فروشگاه فایل های پرفروش دانشجویی

فروشگاه فایل های پرفروش دانشجویی. صفحه اصلی · لیست وبلاگ های رزبلاگ · قائم
هاست · لیست آخرین جستجو ها · لیست آخرین وبلاگ ها · تبلیغات · تماس با ما ...

ارزیابی قابلیت اطمینان نتایج نرم افزار پلکسیس در برآورد نشست ...

مقاله با موضوع ارزيابي قابليت اطمينان نتايج نرم افزار پلکسيس در برآورد ...
مجموعه دانلود گزارش کارآموزی در مترو شیراز برایتان آماده شده است تا بتوانید به ...
چون تمام مسیر این خط به صورت تونل اجرا خواهد شد، لذا برسی زمين شناسی مهندسی .... 1
- مسلط به نرم افزار های Microsoft Office شامل Excel، Word، Power Point، Visio و
Publisher

ترجمه مقاله - ترجمه کده مرجع مقالات تخصصی

سفارش شما به مترجم مربوطه در این حوزه ارجاع شده و به صورت تایپ شده و با رعایت
قوانین گرامری و ...... بهترین مترجم متن اینترنتی مترجم گوگل است که برای مثال.
41.

دانلود جلد اول کتابچه راهنمای نسخه 3.9نرم افزار Flow 3d

هم اکنون جلد اول کتابچه راهنمای نسخه 9.3 این نرم افزار با حجم تقریبی ۲۰ مگابایت
برای دانلود قرار داده شده است. این مطلب با همت وافر جناب مهندس حسن فراهانی تهیه ...

کتاب تحلیل سازه ها دکتر اردشیر اطیابی - وبلاگ شخصی عمران آب مهاباد

این کتاب به صورت یک فایل ZIP بوده که در آن 6 فایل ZIP قرار دارد ابتدا فایل ZIP
اولیه را Extract کرده سپس فایل های ZIP داخل آن را که به صورت سریالی به هم متصل ...

تخفیف اینترنتی صفحه 7546

مثال و تمرین های حل شده اقتصاد مهندسی (هم به صورت دستی و هم در نرم افزارهای EXCEL
و LINGO). مثال و تمرین های حل شده اقتصاد مهندسی (هم به صورت دستی و هم در نرم ...

نرم افزار آموزش لینگو (Lingo) | پارسی لند

سلام عزیزان نرم افزار آموزش لینگو (Lingo) نرم افزار تحقیق در عملیات LINGO‌ ... اين
نرم افزار نيز همانند نرم افزار GAMS، از كارايي بسيار بالايي در حل مسائ. ... تفاوت
تیپ های مختلف پژو 206 (نوشته شده توسط: SILENT) ... نرم افزار اموزش Asp .net4 بر
روی VB , Csharp به صورت حرفه ایی Professional ASP. ... برقراري ارتباط با اكسل

هشدار فوری DAV INTERNATIONAL JOURNAL OF SCIENCE

وبلاگ شخصی عمران آب مهاباد - مهندسی عمران آب. ... خواهشمند است تا اسم ایرانی را می
بینید نگویید یک مجله جعلی است توی سایتش هم دقیقا عنوان شده که پول نمی گیرد:

دانلود بازی تیکن ۳ TEKKEN3 رایگان - پرشین فایلز

به روز رسانی در جولای 8, 2016 توسط administrator دیدگاه‌ها برای بازی تیکن ۳ ...
انگیز وبه طور قطع می توان گفت یکی از بهترین بازی های پلی استیشن یک هست,

دااگشنه صنعتی خواهج نصیر الدین طوسی انجمن علمی مهندسی صناعی

بود که سیاست گذاری های وزارت علوم توجه خاص به مبحث انجمن های علمی دانشجویی کرد.
..... برنامه. نویسی. C. توسعه. داده .شد. واژه. متلب. هم. به. معنی. محیط. محاسبات. رقمی ....
نایب دبیر. –. مسئول اجرایی دوره(. -2. دوره آموزشی نرم افزارهای. GAMS. و. Lingo ......
هستند به طور مثال ابتدا تمام مقاالت مرتبط با حوزه اقتصاد برای آقای نیکنفس ارسال
...

سياست كيفري ايران در قبال قاچاق كالا و ارز با تكيه بر لايحه جديد قاچاق

تحقیق درباره زندگینامه سورنا یا سورن

اسپکتروسکوپی لیزر

تحقیق در مورد کارگاه اصول عملیات واحد (چربی ها)

تحقیق درمورد بررسي شعر نو( نيمايي)

نقشه اتوکدی شهرستان چابهار-سیستان و بلوچستان

تابلوی خوشنویسی استاد امیرخانی 9

دانلود نقشه آتوکد 1:2000 محدوده زعفرانیه

اسلاید و پاورپوینت تصاویر و آماده سازی نمونه های TEM

دست نویس گوسین - شیمی محاسباتی - روش های مکانیک کوانتومی - توابع پایه - مجموعه پایه - نظریه تابعی چگالی

سوالات آزمون کارشناسی ارشد محیط زیست دریا، دانشگاه آزاد، 1387

سوالات آزمون کارشناسی ارشد محیط زیست دریا، دانشگاه آزاد، 1389

نمونه سوال شماره 1

دانلود مقاله هموفيلي چیست

بیوشیمی گفتار نهم: ساختمان اسیدهای نوکلئیک

پاورپوینت زیره سبز

زیست شناسی

علم فسیل شناسی

زمين شناسي اقتصادي

زلزله

زمين شناسي در منطقه كپه داغ

سنگهاي دگرگوني

عدد ثابت گاز براي هوا

كانيها

بررسی اثرات زیست محیطی فلزات سنگین بر کیفیت خاک

دانلود پاورپوینت برنامه ریزی محیطی و پایداری شهری و منطقه ای دکتر محمود جمعه پور- فصل 8

پاورپوینت برنامه ایمن سازی کودک41 اسلاید

سمینار کارشناسی ارشد طراحی و رفتار سازه ها در زلزله

پمفلت (بروشور) مسمومیت دارویی با ترامادول

پمفلت (بروشور) راههای جلوگیری از بارداری