دانلود رایگان

شبکه راههاي درون شهري و برون شهري و ارتباط آن با عملکردهاي شهري از لحاظ شبکه بندي خيابان ها، تقاطع ها، ميادين، کمربندي و معابر پياده و مسيرهاي دوچرخه - دانلود رایگاندانلود رایگان شبکه راههای درون شهری و برون شهری و ارتباط آن با عملکردهای شهری از لحاظ شبکه بندی خیابان ها, تقاطع ها, میادین, کمربندی و معابر پیاده و مسیرهای

دانلود رایگان شبکه راههاي درون شهري و برون شهري و ارتباط آن با عملکردهاي شهري از لحاظ شبکه بندي خيابان ها، تقاطع ها، ميادين، کمربندي و معابر پياده و مسيرهاي دوچرخه تعداد صفحه: 20
نوع فایل: Word
فرمت فایل: docx
*** قابل ویـرایش

فهرست مطالب
مقدمه
-بررسي ساختار کلي شبکه ارتباطي شهر
محاسن:
معايب:
-طبقه بندي شبکه معابر از لحاظ عملکردي
-راههاي شرياني درجه يک
الف: آزادراه
ب: بزرگ راه
-راههاي شرياني درجه دو
الف: شريانهاي درجه دو اصلي
ب: شرياني درجه 2 فرعي (جمع و پخش کننده)
- معابر محلي
الف: معابر محلي اصلي
ب: معابر محلي فرعي
جدول ضوابط فني معابر شهري
-مسايل مربوط به عبور و مرور عمومي و خصوصي درون شهري و برون شهري
-بررسي حجم ترافيک شبکه ارتباطي
-مطالعات مبداء و مقصد
روش مصاحبه خانوار
- محله بندي ترافيکي شهر - تفکيک سفر- منظور از سفر


مقدمه
جابجايي انسان و کالا از نقطه اي به نقطه ديگر از نيازهاي طبيعي و اوليه در هر جامعه محسوب مي شود. اين جابجايي، عموماً به پيدايش پديده اي موسوم به ترافيک مي انجامد و اثرات آن در اکثر جوامع شهري به صور مختلف از جمله تراکم، تأخير در حرکت و آلودگي هاي هوايي و ديداري و شنيداري بروز مي نمايد و به برخي بيماريها و تلفات جاني و معلوليت هاي ناشي از تصادفات منجر مي شود. اين مشکلات همگام با پيشرفت سريع تکنولوژي ساخت وسايل نقليه و رشد جمعيت و سرانه سفر ابعاد وسيع تري به خود گرفته است تا جاييکه نياز به برنامه ريزي هاي دقيق تر، کنترل بيشتر وسايل نقليه و ايجاد محدوديتهاي فزونتري را نسبت به گذشته الزامي مي سازد.
با توجه به اينکه تقاضا جهت خدمات مهندسي ترافيک و حمل و نقل روز به روز افزايش مي يابد کارآيي سيستم هاي ترافيکي هنگامي افزايش مي يابد که آمار و اطلاعات کافي و دقيق و منطبق با شرايط مورد نظر به هنگام و قابل دسترسي باشد. در ضمن استفاده از شيوه هاي نوين طراحي و برنامه ريزي در شرايطي به شکل بهينه تحقيق مي يابد که از طريق آمار و اطلاعات بهنگام و صحيح و قابل اتکاء، تغذيه شود.
-بررسي ساختار کلي شبکه ارتباطي شهر
شکل گيري بافت يک شهر بطور مستقيم با شبکه معابر آن ارتباط دارد بطوريکه نوع هر يک از اين بافت ها نيز متأثر از شکل گيري خيابانها در داخل شهر است. در توسعه شهر ها معمولاً چهار نوع سيستم شبکه ارتباطي متفاوت از هم وجود دارد که عبارتند از:
الف-شبکه معابر شعاعي (ستاره اي)
ب-شبکه معابر حلقوي(رينگ سيستم)
ج- شبکه معابر شطرنجي
د- شبکه معابر خطي
سيستم شطرنجي سيستمي است غير مرکزيکه تعداد زيادي گره يا نقطه تقاطع وجود دارد. کليه نقاط توسط شبکه پوشش شده وتوسعه شبکه به هر سمت وبطور نا محدود بصورت نظري امکان پذير است.در مناطق مرکزي و يا تجاري مسيرهاي فراواني براي تردد وجود خواهد داشت. عمده معايب و محاسن اين سيستم به شرح ذيل مي باشد:
محاسن:
-سفر هايکوتاه براي انواع ترافيک عبوري و محلي
-امکان تغيير مسير در هنگام راه بندانها در تقاطع
-تقسيم متعادل ترافيک
- رعايت سلسله مراتب شبکه امکان پذير است.
-تعمير و نوسازي معابر بدون مزاحمت و اشکال بصورت قطعه بندي
- امکان دسترسي از چندين مسير

معايب:
-توزيع وسايل نقليه در تمام جهات بدون کنترل صورت مي گيرد.
-تردد وسايط نقليه غير محلي به مناطق و نواحي مسکوني و ايجاد مزاحمت براي واحدهاي مسکوني
-تعداد زياد تقاطع و خطر تصادف
-کاهش امنيت عابر پياده به جهت تقاطع هاي زياد معابر پياده و سواره
-هزينه زياد شبکه به جهت دوبله بودن خيابانها
- هزينه بالا يکنترل تقاطع ها
-طبقه بندي شبکه معابر از لحاظ عملکردي
راههاي شهري معمولاً عهده دار شش نقش به شرح زير مي باشند:
1- نقش جابجايي
2- نقش دسترسي
3- نقش اجتماعي (ايجاد بستري براي ارتباطهاي اجتماعي نظيرکار، گردش، بازي و ملاقات و...)
4- نقش معماري شهري
5- تأثيرات آب و هوايي (تأثير در آب و هواي محيط اطراف راه)
6- نقش اقتصادي (تأثير در اقتصاد)
يک معبر درون شهريمعمولاً بيش از يک نقش را به عهده مي گيرند و حتي ممکن است بعضي از اين نقش ها با يکديگر در تعارض باشند.به هنگام طبقه بندي شبکه راهها و همچنين تعيين اجزاء راه بايد به همه نقش هاييکه راه عملاً به عهده خواهد گرفت توجه شود.
نقش جابجايي را مي توان با سرعت و ميزان ترافيک موتوري سنجيد و هرچه تعداد وسيله نقليه بيشتري بتوانند با سرعت بيشتري جابجا شوند نقش جابجايي راه بيشتر است.
نقش دسترسي را مي توان بر حسب تعداد دسترسي هاو امکانات پارکينگ حاشيه اي سنجيد. هر چه تعداد تقاطع ها و ورودي ها و خروجي هاي راهي زيادتر باشد نقش دسترسي آن بيشتر است.
نقش اجتماعي خيابان بر اساس ميزان جداکنندگي آن سنجيده مي شود، هر چه پياده ها و دوچرخه سواران بتوانند آسانتر از عرض خيابان عبور کنند نقش اجتماعي خيابان بيشتر است. نقش اجتماعي بانقش جابجايي به شدت در تعارض مي باشد.
نقش معماري شهري راهها را نمي توان جدا از بناهاي اطراف آن در نظر گرفت. اين نقش را با ميزان جذابيت فضاهاييکه راه و بناهاي اطراف آن ايجاد مي کنند و همچنين با تأثير راه در جهت دهي به اين فضاها و به شهر مي توان سنجيد.


شبکه راههای درون شهری و برون شهری و ارتباط آن با عملکردهای شهری از لحاظ شبکه بندی خیابان ها


تقاطع ها


میادین


کمربندی و معابر پیاده و مسیرهای


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


موضوعات و منابع جدید مقالات و پروپوزال حمل و نقل و ترافیک

... هاي برونشهري با استفاده از روش ... و اولويت بندي مسيرهاي ... راه‌ها از لحاظ ...

isfahancity - حمل و نقل

... معابر، خيابان ها و بزرگراه هاي شهري حركت کرده و كمتر به فضاهاي پياده و مسيرهاي دوچرخه ... و ...

حمل و نقل و مدیریت شهری - بررسی سوابق نظام شماره گذاری ...

... قبل از تقاطع ها نيازي ... 550 براي راههاي برون شهري ... با منطقه بندي راههاي a و b ...

هفته سوم اسفند 1391 - یک معمار کورد مینویسد

... اند و جهت ارتباط برون شهري ... معابر کلیه تقاطع ها در آن ... شبکه اصلی راههاي درون ...

حفظ فضای سبز و پارک ها (30) - bargozideha.com

... ( براي اعمال برخي طبقه بندي ها) توام با اصول و ... خيابان است و پس از آن ... مسيرهاي پياده رو و ...

برنامه‌ريزي حمل و نقل شهري

... با تغييرات از آن ... عابران پياده و دوچرخهها ... ارتباط بين فعاليت شهري و ...

شهر و برنامه ریزی شهری

گزارش ها حاكي از آن است كه ٧٠ درصد از رفت و آمدهاي درون شهري ... آن با ثبات و ... تقاطع ها و ...

شهر و برنامه ریزی شهری - برنامه ریزی شهری جدید

... آن است و از اين لحاظ ... ها: تقاطع ها در شبکه ... مجموعه شهري با خطوط درون ...

4-4) بررسی عوامل مؤثر بر عملکرد مجموعه مدیریت شهری

... و ارتباط آن با سازمان ها و ... ها و پل هاي درون شهري) ... ها و پياده‌روها و خيابان ...

Satrap Magazine, issue 3 by MABZ Architects - issuu

... سخنگويي و ارتباط با ساير ... سفرهاي درون شهري‬ ‫با هدف ... مثال از آن ها در مورد ...

عنوان پروژه : احداث کارخانه سوسیس و کالباس

نرم افزار ساخت بنر در سایت

عنوان پروژه : ماشین متحرک با نرم افزار Flash

دانلود کتاب کمیاب مکاتیب سنایی غزنوی

بازسازی انرژی در بدن توسط اذکار و اسماء الهی

طرح لایه باز آگهی ترحیم

اسپکتروسکوپی لیزر

دانلود پاورپوینت تخمیر و مخمر

اموزش طراحی وبسایت با html نسخه ی اول

کسب درامد (اجاره خط از مخابرات)

پاورپوینت آماده درس 7 مطالعات هفتم (تولید و توزیع )

پوستر آگهی ترحیم مادر لایه باز PSD