دانلود رایگان

مطالعه راهکارهای شناسایی، معرفی و احیاء هنر بافته‌های سنتی استان مازندران (نمونه مورد مطالعه هنرگلیم سنتی متکازین) - دانلود رایگاندانلود رایگان مطالعه راهکارهای شناسایی, معرفی و احیا هنر بافته‌های سنتی استان مازندران (نمونه مورد مطالعه هنرگلیم سنتی متکازین)

دانلود رایگان مطالعه راهکارهای شناسایی، معرفی و احیاء هنر بافته‌های سنتی استان مازندران (نمونه مورد مطالعه هنرگلیم سنتی متکازین) مطالعه راهکارهای شناسایی، معرفی و احیاء هنر بافته های سنتی استان مازندران (نمونه مورد مطالعه هنرگلیم سنتی متکازین)
word فایل
تعداد صفحات 190
چكيده:
در قلمرو هنرهاي كابردي در ايران، هنرهاي صناعي از جمله مهم ترين هنرهايي محسوب مي شوند كه ابعاد مختلف پيوند زندگي ساكنان اين حوزة تمدني را با مظاهر طبيعت و ذوق و سليقة هنري مبتني بر دانش زيباشناختي تجربي از گذشته هاي دور نمايان ساخته اند. در اين ميان دست بافت هاي ايراني -كه طيف وسيعي را در ميان هنرهاي صناعي در ايران دربرمي گيرند- از پيشينه اي بس كهن در فرهنگ هنرهاي عامة ايراني برخوردار هستند. از جمله اصلي ترين دلايل تنوع، گسترش و رشد در دست بافت هاي ايراني، تنوع فرهنگي موجود در ايران ناشي از حضور اقوام مختلف از هزارة پيش از اسلام و پس از آن بوده است. مهم ترين خصيصة دست بافت هاي ايراني پيوند و پيوستگي تنگاتنگ با طبيعت - تأمين مواد اولية ساخت، طراحي و فرم اثر و هدف و نحوة كاربرد آثار متناسب با شرايط اقليمي- مي باشد.
از اين منظر استان مازندران با مراكز پراكندة متعدد از جمله روستاي متكازين، يكي از پرپيشينه ترين و مهم ترين نواحي ايران در توليد هنرهاي صناعي و به ويژه در دست بافت هايي نظير گليم و گلیمچه محسوب مي شود. شرايط اقليمي و آب و هوايي منطقه اي خاص و سابقة طولاني فعاليت هاي هنرهاي صناعي در اين استان از جمله عوامل مؤثر در رشد، پراكندگي و تنوع دست بافت هاي هنري سنتي در نواحي مختلف اين ناحيه بوده است.
در اين پايان نامه كه از روش پژوهشي توصیفی-تحلیلی بهره گرفته شده، گليمچه هاي سنتي روستاي متكازين به عنوان نمونة مورد مطالعه، با هدف آسيب شناسي اين هنر در قلمروي جغرافيايي موردنظر و ارائة راهكارهاي عملي براي معرفي، شناسايي و احياء اين هنر معرفي شده است.

واژگان كليدي:
هنرهاي صناعي، هنرهاي كاربردي، صنايع دستي، گليمچه، بافته هاي سنتي، مازندران، متكازين.

فهرست مطالب
عنوان صفحه


مقدمه ................................................................................................................................................................... 1
فصل اول: کلیات تحقیق ................................................................................................................................. 6

فصل دوم: درآمدی بر هنر گلیم بافی در ایران........................................................................................... 23
2-2- معاني، مفاهيم و تعاريف گليم.................................................................................................................. 25
1-6-2- مواد اولية مصرفي............................................................................................................................... 38
2-6-2- ابزار بافندگي....................................................................................................................................... 43
3-6-2- انواع گلیم............................................................................................................................................ 46
1-7-2- گلیم کردستان..................................................................................................................................... 48
2-7-2- گلیم شاهسون....................................................................................................................................... 52
3-7-2- گلیم بختیاری...................................................................................................................................... 54
4-7-2- گلیم قشقایی........................................................................................................................................ 56
5-7-2- گلیم افشار........................................................................................................................................... 57

فصل سوم: اجمالی بر بافت های سنتی استان مازندران.............................................................................. 59
1-3- مقدمه........................................................................................................................................................ 60
2-3- مشخصات جغرافیایی و انسانی مازندران.............................................................................................. 61
3-3- وضعیت اقتصادی و صنایع دستی استان مازندران................................................................................ 62
4-3- بافت های سنتی استان مازندران............................................................................................................... 64
1-4-3- زیراندازها............................................................................................................................................ 66
1-1-4-3- گلیج................................................................................................................................................ 66
2-1-4-3- جاجیم............................................................................................................................................. 68
3-1-4-3- جل جاجیم..................................................................................................................................... 70
2-4-3- رواندازها.............................................................................................................................................. 70
1-2-4-3- پتو(جاجیم چپری)......................................................................................................................... 71
2-2-4-3- چادرشب(ملحفه و شمد).............................................................................................................. 72
3-4-3- البسه.................................................................................................................................................... 74
1-3-4-3- چوقا(چوغا)................................................................................................................................... 74
2-3-4-3- جوراب بافی.................................................................................................................................... 75
3-3-4-3- پاتوه(شره یا پاپیچ)......................................................................................................................... 76
4-4-3- سایر بافت ها........................................................................................................................................ 77
5-4-3- بافت های غیربومی.............................................................................................................................. 80

فصل چهارم: روستای متکازین در یک نظر.................................................................................................. 82
1-4-مقدمه........................................................................................................................................................... 83
2-4- موقعیت جغرافیایی و اقلیمی................................................................................................................... 84
3-4-پیشینة تاریخی منطقه................................................................................................................................. 89
4-4-تعداد و نرخ رشد جمعیت......................................................................................................................... 93
5-4-وضعیت فرهنگی و اجتماعی..................................................................................................................... 96
6-4-فعالیت اقتصادی......................................................................................................................................... 100
7-4-جاذبه های گردشگری................................................................................................................................. 104

فصل پنجم: گلیمچه و دست بافت های سنتی متکازین................................................................................ 107
1-5- مقدمه........................................................................................................................................................ 108
2-5- اجمالی بر مراحل پیش از بافندگی(ریسندگی و ماسوره پیچی) .......................................................... 109
3-5- ابزار مرحلة بافندگی................................................................................................................................ 111
4-5- مرحلة بافندگی......................................................................................................................................... 116
5-5- گلیمچة متکازین...................................................................................................................................... 117
6-5- معرفی و طبقه بندی نقوش گلیمچه های متکازین.................................................................................. 119
1-6-5- نقوش هندسی محض......................................................................................................................... 121
2-6-5- نقوش هندسی-طبیعی........................................................................................................................ 123
3-6-5- نقوش هندسی-گیاهی........................................................................................................................ 125
4-6-5- نقوش هندسی-جانوری..................................................................................................................... 126
5-6-5- نقوش هندسی-ابزاری........................................................................................................................ 127
7-5- معرفی اجمالی سایر دست بافت های سنتی متکازین.............................................................................. 129

فصل ششم: آسیب شناسی گلیم بافی در متکازین......................................................................................... 135
1-6- مقدمه........................................................................................................................................................ 136
2-6- بررسی وضعیت موجود.......................................................................................................................... 137
3-6- آسیب شناسی هنر گلیم بافی متکازین..................................................................................................... 140
1-3-6- عوامل محیطی..................................................................................................................................... 141
1-1-3-6- عامل اقتصادی................................................................................................................................ 142
2-1-3-6- عامل فرهنگی................................................................................................................................. 145
3-1-3-6- عامل اجتماعی................................................................................................................................ 147
2-3-6- عوامل هنری-فنی............................................................................................................................... 150
1-2-3-6- آموزش هنری................................................................................................................................. 150
2-2-3-6- مواد اولیه........................................................................................................................................ 151
3-2-3-6- مشکلات فنی در روند تولید........................................................................................................ 152
4-2-3-6- طرح و نقش................................................................................................................................... 152

فصل هفتم: شناسایی و معرفی راهکارهای حفظ و احیاء.......................................................................... 155
1-7- مقدمه........................................................................................................................................................ 156
2-7- احیاء، تعاریف و شاخصه ها.................................................................................................................... 157
3-7- ضرورت های حفظ و احیاء..................................................................................................................... 158
4-7- معرفی مؤلفه های حفظ و احیاء.............................................................................................................. 160
1-4-7- مؤلفه های درون متنی........................................................................................................................... 161
2-4-7- مؤلفه های برون متنی........................................................................................................................... 163
5-7- راهکارهای عملی..................................................................................................................................... 165

نتیجه گیری............................................................................................................................................................ 169
1-مرور کلی پایان نامه.......................................................................................................................................... 170
2-نتایج و دستاوردهای پژوهش......................................................................................................................... 170

فهرست منابع و مأخذ........................................................................................................................................ 175مطالعه راهکارهای شناسایی


معرفی و احیا هنر بافته‌های سنتی استان مازندران (نمونه مورد مطالعه هنرگلیم سنتی متکازین)


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


دانلود نقشه کاربری اراضی شهر اهواز

محتوای الکترونیکی جمع تک رقمی

دانلود پاورپوینت ابوجعفر محمد بن موسای خوارزمی

دانلود پاورپوینت “ کاربرد رنگ ها درایمنی ”

مجموعه کامل آموزش برق (ساختمان وصنعتی- سیستم های حفاظتی و..)

فیلم آموزشی روش تحلیل رابطه خاکستری و تئوری خاکستری ، Grey Relational Analysis، GRA در اکسل

پایان نامه بررسی پروبیوتیک و نقش آن در آبزی پروری

دانلود پاورپوینت ریاضی چهارم ابتدایی مبحث شناخت کسر - 17 اسلاید

پروژه آمار ی بررسي ميزان مصرف آب 30 خانوار

دانلود جزوه فیزیک پزشکی

کتاب The Washington Manual of Dermatology Diagnostics زبان اصلی

دانلود پاورپوینت بافت های لیزوزوم- 11 اسلاید

راهنمای نگهداری سگ در منزل

دانلود نمونه سوالات تخصصی استخدامی رشته امور مالی

مقاله آماده ؛ پرخاشگری

پایان نامه ترس و اضطراب

تفاوت بین مردان و زنان

پاورپوینت اسکیزوفرنی

پاورپوینت استرس در محیط کار

پاورپوینت اصول سرپرستی

پاورپوینت روانشناسی عشق

پاورپوینت مباني فلسفي رفتار سازماني

پاورپوینت مهارت نه گفتن

پاورپوینت مدیریت ذهن

پاورپوینت اعتماد به نفس و راه‌هاي تقويت آن

تحقیق:تاثير محيط بر خلاقيت كودكان

اصول و چهارچوب مدیریت زیست محیطی و بهداشتی درطرح های آبیاری و زهکشی

جمع آوری زباله وروش های دفن بهداشتی پسماندها

مواد رادیو اکتیو ونحو ه ی پردازش و دفع آنها

مقاله غده هاي درون ريز