دانلود رایگان

پروژه بررسی ارتباط شیوه فرزندپروری والدین با کمرویی دختران. doc - دانلود رایگاندانلود رایگان در این پروژه بررسی ارتباط شیوه فرزندپروری والدین با کمرویی دختران. doc پرداخته شده است

دانلود رایگان پروژه بررسی ارتباط شیوه فرزندپروری والدین با کمرویی دختران. doc
نوع فایل: word
قابل ویرایش 75 صفحه

چکیده:
این پژوهش به منظور بررسی ارتباط شیوه فرزندپروری والدین با کمرویی دختران صورت گرفته است که در این تحقیق فرضیه های مبنی بر شیوه فرزندپروری والدین و کمرویی دختران، ترتیب تولد ، با ميزان كمرويي دختران بررسی شده است.
جهت بررسی فرضیه های مذکور با روش انتخاب تصادفی 42 دانش آموز مشغول به تحصیل در کلاس دوم دبیرستان از شهر تهران مورد آزمون قرار گرفته اند.
ابزارهای مورد استفاده در تحقیق شامل: 1- آزمون کمرویی است که جهت تشخیص کمرویی توسط راحله سموعی کارشناس ارشد روانشناسی تهیه شده است. اين آزمون داراي 44 سئوال 5 گزينه اي است که بر اساس اطلاعات بدست آمده از سایتهای اینترنتی تنظیم گردیده است. 2- پرسشنامه محیط خانوادگی که روشهای تربیتی والدین را مورد ارزیابی قرار می دهد، توسط نقاشیان (1358) بر مبنای کارهای شیفر (1965) تدوین شده است. این پرسشنامه دارای 77 سئوال است که ابعاد مختلف "کنترل – آزادی" و "گرمی – سردی روابط خانوادگی" را مورد سنجش قرار می دهد.
روش های آماری بکارگرفته شده نیز شامل آمار توصیفی و استنباطی می باشد. نتایج بدست آمده نشان داد که:
بین شیوه های فرزندپروری والدين مبتنی بر شيوه كنترل والدين با کمرویی دختران رابطه معناداری مشاهده شد. بین شیوه های فرزندپروری مبتنی بر شيوه ي آزادي با کمرویی دختران رابطه معناداری وجود ندارد . بین شیوه های فرزندپروری مبتنی بر سردي روابط خانواده با کمرویی دختران نیز رابطه معناداری مشاهده شد. بین شيوه هاي فرزند پروري والدين مبتني بر گرمي روابط خانواده با كمرويي دختران رابطه معناداری وجود ندارد و بين شيوه هاي فزند پروري والدين مبتني بر رفتار محبت آميز والدين و ميزان كم رويي آنها رابطه معنادار وجود دارد و نيز بین ترتیب تولد فرزندان و میزان کمرویی آنها رابطه معناداری مشاهده شد.
در اين فصل ابتدا مقدمه، سپس بيان مسئله، اهميت و ضرورت پژوهش، اهداف پژوهش، سئوالها يا فرضيه هاي پژوهش، متغير هاي مورد مطالعه و تعريف عملياتي متغير ارائه شده است.

مقدمه:
از روزي که افراد بشر زندگي فردي را رها کرده و گرد هم جمع شدند تا در پرتو زندگي اجتماعي از امنيت و آسايش بيشتري برخوردار شوند همواره در راه ايجاد روابط بين فرد و سازگاري اجتماعي با مشکلاتي مواجه بوده اند. چه بسا کساني که بدليل ناتواني در ايجاد روابط اجتماعي با سرخوردگي و يأس از پيوندهاي عاطفي به انزوا و تنهايي روي مي آورند.
"بدون ترديد، در دنياي پيچيده امروز، فراواني ناراحتيها و رنجشهاي ناشي از مشکلات ارتباطي و سازگاري اجتماعي، به مراتب بيشتر از بيماريهاي قلبي است! در واقع بسياري از موارد ناراحتيهاي قلبي، خود نتيجه فشارهاي رواني- عاطفي و روابط ناسالم و ناموفق بين فرد است." (افروز، 1376، ص-119)
يکي از مسائل و معضلات موجود در ايجاد روابط عاطفي و بين فردي که در سالهاي اخير مورد توجه متخصصان تعليم و تربيت، روانشناسان و مشاوران خانواه قرار گرفته است، پديده کمرويي است. در گذشته پديده کمرويي يک صفت پسنديده مرزي بود که معمولاً آن را با صفت پسنديده اي چون شرم و حيا اشتباه مي گرفتند. اما امروزه کمرويي و داشتن احساس ناخوشايند در موقعيتهاي بين فردي مشکلي است که مي توان از آن به عنوان يک معلوليت اجتماعي نام برد.(افروز،1376، ص-143)
"معمولاً در هرجامعه اي درصد قابل توجهي از افراد، با اين اختلال رفتاري و عامل بازدارنده رشد شخصيت اجتماعي مواجه هستند. در بسياري از مواقع، کمرويي اصلي ترين مانع شکوفايي قابليتها و خلاقيتها و ايفاي مسؤليتها است."(افروز،1376،ص-11)
در جامعه ما نيز کمرويي يکي از مشکلاتي است که بسياري از افراد بويژه نوجوانان دچار آن آسيب هستند. در بررسي هايي که از تنوع مشکلات رفتاري گزارش شده است، در افرادي که به هسته هاي مشاوره مراجعه کرده اند روشن مي گردد که مشکل رفتاري انزواطلبي و کمرويي، رقم بالايي را به خود اختصاص داده، درحاليکه در سنين نوجواني، تمايلات اجتماعي در نوجوانان رشد بيشتري پيدا مي کند و آنها دوست دارند که با جمع بجوشند.(رضا غريب، 1372)
جذب گروهي و پذيرفته شدن در جمع دوستان، براي نوجوانان اهميت فراواني دارد لذا هرگونه انزوا و کناره گيري در دوره نوجواني مخصوصاً زماني که در اين حالات طولاني گردد بايد به دقت مورد بررسي قرارگرفته و ريشه يابي گردد. کمرويي رفتاري است که معمولاً در نوجواني فراوان است. نوجوان جرأت نمي کند که با يک ناشناس صحبت کند، در مقابل گروهي از افراد سخن بگويد، در يک فعاليت فرهنگي و يا ورزشي مورد علاقه اش شرکت کند و يا تلفن کند و گاهي اين کمرويي جنبه انتخابي دارد، مثلاً نوجوان فقط در مقابل نوجوان جنس مخالف، در چهارچوب آموزشگاهي يا در مقابل بزرگسالان دچار کمرويي مي شود، در زير بناي اين کمرويي معمولاً مي توان يک زندگي خيال پردازانه غني را مشاهده کرد. ترس وافر نوجوان اين است که خيالبافي هايش توسط شخص ديگر کشف يا حدس زده شود، بخصوص هنگامي که شخص کار موضوع اصلي خيال پردازي هايش باشد.(مارسلي و براکونيد، 1984، به نقل از دادستان، 1376، ص-402)
کمرويي نوجوانان بيشتر به احساس گنهکاري يا شرمساري توأم است. گنهکاري معمولاً از اميال جنسي پرخاشگرانه اي که بسوي يکي از اطرافيان جهت دارند ناشي مي شود و شرمساري از ترسهايي برمي خيزد که با شخص نوجوانان مرتبطند. به عنوان مثال "بدشکلي هراسي" با کمرويي همراه است و اين "بدشکلي هراسي"ها از نظر نوجوان، توجيه کننده کمرويي وي هستند.(مثلاً بدليل جوشهاي صورت با ديگري حرف نمي زنند.)
در اغلب موارد کمرويي در خلال نوجواني باقي مي ماند و بنظر مي رسد که با ورود به زندگي فعال دوره بزرگسالي، خود به خود کاهش مي يابد.(مارسلي و براکونيد، 1984، به نقل از دادستان، 1376، ص-402)
اما گاهي نيز کمرويي فرد شديد مي شود و در نهايت بايد گفت که هر چند همه کودکان منزوي به بيماري رواني دچار نمي شوند اين حقيقت که عده اي از نوجوانان کمرو به بزرگسالاني افسرده و بي کفايت از نظر اجتماعي تبديل خواهند شد، دليل کافي براي توجيه مسئله است. خانواده اولين و مهمترين محيطي است که کودک در آن از کيفيت روابط انساني آگاهي پيدا مي کند. طبق تحقيقات بيشتر روانشناسان و جامعه شناسان تجارب سالهاي اول کودکي که معمولاً در خانواده ايجاد مي گردد، سازنده زير بناي شخصيت و رفتارهاي بعدي کودک است.(احدي و بني جمالي، 1371)
با توجه به اينکه خانواده اولين محيطي است که کانون رشد فرزندان مي باشد، پس شيوه هاي مختلف فرزند پروري و روشهاي تربيتي والدين مي تواند با افزايش و يا کاهش کمرويي فرزندان رابطه داشته باشد

فهرست مطالب:
فصل اول
چكيده
مقدمه
بيان مساله
اهميت و ضرورت مساله
اهداف پژوهش
پرسش هاي پژوهش
تعريف عملياتي شيوه فرزند پروري
تعريف كمرويي
فصل دوم
پيشينه ادبيات مربوط به كمرويي
اختلال شخصيت اجتنابي
عوامل كمرويي
روش هاي درماني كمرويي
پيشينه ادبيات مربوط به شيوه هاي فرزند پروري
تاثير خانواده بر رشد شخصيت كودك
مباني نظري مربوط به كمرويي
نظريه مكتب انسان گرايان
نظريه تحليل گران اجتماعي
خلاصه تحقيقات انجام شده در زمينه كمرويي
خلاصه تحقيقات انجام شده در زمينه شيوه هاي فرزند پروري
فصل سوم
جامعه آماري
ابزار تحقيق
روش نمره گذاري آزمون كمرويي
پرسشنامه محيط خانوادگي
روايي و اعتبار آزمون محيط خانوادگي
روش هاي آماري
روش و چگونگي اجرا
فصل چهارم ( يافته ها و تجزيه و تحليل آنها )
فصل پنجم
بحث و نتيجه گيري
پيشنهادات
محدوديت ها


پروژه بررسی ارتباط شیوه فرزندپروری والدین با کمرویی دختران


doc


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


سياست كيفري ايران در قبال قاچاق كالا و ارز با تكيه بر لايحه جديد قاچاق

تحقیق درباره زندگینامه سورنا یا سورن

اسپکتروسکوپی لیزر

تحقیق در مورد کارگاه اصول عملیات واحد (چربی ها)

تحقیق درمورد بررسي شعر نو( نيمايي)

نقشه اتوکدی شهرستان چابهار-سیستان و بلوچستان

دانلود نقشه آتوکد 1:2000 محدوده زعفرانیه

اسلاید و پاورپوینت تصاویر و آماده سازی نمونه های TEM

دست نویس گوسین - شیمی محاسباتی - روش های مکانیک کوانتومی - توابع پایه - مجموعه پایه - نظریه تابعی چگالی

سوالات آزمون کارشناسی ارشد محیط زیست دریا، دانشگاه آزاد، 1387

سوالات آزمون کارشناسی ارشد محیط زیست دریا، دانشگاه آزاد، 1389

نمونه سوال شماره 1

دانلود مقاله هموفيلي چیست

بیوشیمی گفتار نهم: ساختمان اسیدهای نوکلئیک

پاورپوینت زیره سبز

زیست شناسی

علم فسیل شناسی

زمين شناسي اقتصادي

زلزله

زمين شناسي در منطقه كپه داغ

سنگهاي دگرگوني

عدد ثابت گاز براي هوا

كانيها

بررسی اثرات زیست محیطی فلزات سنگین بر کیفیت خاک

دانلود پاورپوینت برنامه ریزی محیطی و پایداری شهری و منطقه ای دکتر محمود جمعه پور- فصل 8

پاورپوینت برنامه ایمن سازی کودک41 اسلاید

سمینار کارشناسی ارشد طراحی و رفتار سازه ها در زلزله

پمفلت (بروشور) مسمومیت دارویی با ترامادول

پمفلت (بروشور) راههای جلوگیری از بارداری

تحقیق در مورد تنظیم خانواده و جمعیت