دانلود رایگان

تحقیق درباره فنون ديگري براي جمع آوري محصول Partial - دانلود رایگاندانلود رایگان تحقیق درباره فنون دیگری برای جمع آوری محصول Partial

دانلود رایگان تحقیق درباره فنون ديگري براي جمع آوري محصول Partial لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

دسته بندی: Word

نوع فایل: doc (قابل ويرايش و آماده پرينت)

تعداد صفحه: 12 صفحه
قسمتی از متن فایل دانلودی
فنون ديگري براي جمع آوري محصول Partial
چندين تكنيك ديگر براي اصلاح ساختار درختان CSA معرفي شده است كه از كنتورهاي 302 براي رسيدن به طرح منظم تر و Lass arebconsuming استفاده مي كند. چنين ساختارهاي درختي اصلاح شده ممكن است مستلزم تعداد بيشتري از سطوح CSA با تأخير كلي بيشتر باشد. دو نمونه از اين فنون بعداً تشريح مي شود. نمونة اول، درختان تأخير موازنه شده [24] ( همچنين با 19 رجوع شود) را تعيين مي كند در حاليكه نمونة دوم، درختان پلكان واژگون را تعيين مي كند [15] . شكل 13- 6 ساختار bit – slices را براي دو تكنيك نشان مي دهد و آنها را با Wallace tree bit8slice متناظر مقايسه مي كند. تمام bit – slices ‍در شكل 13- 6 براي 18 operands است كه ممكن است بوسيله الگوريتم بزرگ مضاربه اي پايه توليد شود. در اين مورد، 18 مثلث واژگون در شكل 13-6 3و 2 هستند و اعداد روي اين كنتورها، تأخير تجربه شده توسط operands داده را نشان مي دهند. بنابر اين ع پس از اينكه نتايج 2~ 64 توسط Wallae و درختان پلكان واژگون توليد شدند، درخت متوازن مستلزم ~ AFA است.
توجه كنيد كه تمام 3 ساختار درختي ، شامل 15 Carries حاصل بيرون رونده و 15 حاصل وارده شونده هستند و هر حامل بيرون رونده در مسير حامل وارد شوندة خود قرار دارد، براي اينكه با bit – slices مجاور ، متصل شود. حاملان وارد شونده با كنتورهاي مختلف (3 و 29 ronted درگير مي شوند، براي اينكه تمام داده ها به يك كنتور قبل يا در زمان لازم معتبر هستند . تنها براي درختان متوازن تمام 15 حامل وارد شوندهه هنگامي كه لازم هستند به طور كامل توليد مي شوند چون تمام مسيرها متوازن هستند در 2 درخت ديگر، كنتورهايي وجود دارد كه تمام حاملان وارد شوند به طور همزمان توليد نشوند. براي مثال، منتور پاييني در درخت پلكان واژگون ، حاملان وارد شونده اي دارد كه تأخيرهاي مرتبط،44 و54 هستند.
3 ساختار درختي همچنين در تعداد مسير كشي لازم بين bit – slices مجاور متفاوت هستند، اين در عوض بر مساخت طرح اثر مي گذارد. درخت Wallae مستلزم 6 مسير سيم كشي است، پلكان واژگون و درخت متوازن به ترتيب مستلزم 3 و 2 مسير هستند. به رابطة trabeoff لاينفك بين اندازه و سرعت توجه فرمائيد. درخت Wallae، پائين ترين تأخير كلي را تضمين مي كند اما بيشترين تعداد مسيرهاي سيم كشي است.
درخت متوازن، از سوي ديگر، مستلزم كمترين تعداد مسير سيم كشي است اما بيشترين تأخير كلي را دارد. درختان متوازن و پلكان واژگون ساختار منظمي دارند و مي توانند به روش قانونمندي طراحي شوند اين به سختي از شكل 13- 6 ديده مي شود، اما از شكل 13- 6 كه ساختار كامل دو درخت را مانند آن درخت Wallae متناظر نشان مي دهد مي توان نتيجه گيري كرد. آجرهاي ساختمان درختان متوازن و پلكان واژگون، با خطوط منظم و برخي انحرافات آنها مي توانند از 1241 و [15] مشخص شوند. در هنگام تعيين طرح نهايي يك درخت SCA، بايد دقت شود تا اطمينان حاصل شود كه سيم ها، داده ها را به Carry – Save adder با طولي تقريباً مشابه وصل مي كنند، در غير اينصورت مسيرهاي متوازن تأخير ديگر متوازن نخواهند بود.
براي مثال ، يك درخت CSA را براي 27 محصول operands بدست آمده از bit – 53 افزاينده با استفاده از الگوريتم اصلاح شدة پاية Booth 4، يك درخت CSA از كمپرسورهاي 2 و 4 نشان داده شده در شكل 15- 6 ساخته مي شود و طرح متناظر در شكل 15 – 6 (ب) 1251 نشان داده شده است. توجه كنيد كه كمپرسور پائيني (13# در وسط قرار دارد، براي اينكه كمپرسورهاي 11# و 12# در فاصله نسبتاً مشابهي از آن هستند. كمپرسور 11# در عوض سيم هايي با طول مشابه از 8# و 9# و ... دارد.)
يك واحد FMA، ضرب A * B زير را فوراً بوسيله يك محصول اضافي و operand سوم (C) انجام مي دهد براي اينكه محاسبه A * b + C يك عمل واحد و منفرد انجام مي گيرد. واضح است كه چنين واحدي قادر به انجام ضرب تنها با قرار دادن C=0 و جمع (يا تفريق) تنها با قرار دادن براي مثال B=1 مي باشد.
يك واحد FMA مي تواند زمان كلي استخراج ضرب زنجيره اي 0 را كاهش دهد وسپس عمليات تفريق را اضافه نمايد. يك مثال براي اين مورد زماني كه اين ضرب و جمع زنجيره اي مفيدند، در ارزيابي چند اسمي an * n + a , -1 * n-1 + … + aa از طريق
‍‍{(GX + an -1) X + an -2} X + … است. از سوي ديگر ، ضرب مستقل و عمليات جمع نمي توانند به موازات هم انجام گيرند.
مزيت ديگر يك واحد FMA در مقايسه با افزاينده و جمع كنندة مجزا، زمان اجراي عمليات نقطة شناور است، چون گرد كردن تنها يكبار براي نتيجه A * B + C انجام مي گيريد نه دوبار (ضرب وسپس براي جمع). چون گرد كردن ممكن است خطا هاي محاسبه را نشان دهد، كاهش تعداد گرد كردن ها ممكن است اثر مثبتي بر خطاي كلي داشته باشد. در طرح گزارش شده در 1141، اين صحت اضافي زماني مفيد بود كه به طور صحيحي خارج قسمت را در تقسيم بر الگوريتم متناوب گرد كند. (رجوع شود به بخش 2 – 8).
شكل 16- 6 اجراي يك واحد FMA را براي محاسبات نقطة شناور نشان مي دهد. در اينجا C , B , A قابل توجه هستند در حاليكهE c ,Eg , Eaبه تركيب نمونه هاي operands هستند درخت CSA تمام محصولات نسبي را توليد مي كند و جمع آوري Carry – Save را براي توليد 2 نتيجه اي كه سپس با operand مرتب شدة C به طور صحيح جمع مي شود. جمع كنندة 3 operands را مي پذيرد و بنابر اين، ابتدا بايد آنها را به 2 (با استفاده از كنتورهاي 2 و 3) كاهش دهد و سپس افزايش حمل – تكثير را انجام مي دهد. مراحل طرح و نرمال سازي و گرد كردن سپس انجام مي گيرند. طرح نشان داده شده در شكل 16- 6 ، 2 تكنيك را براي كاهش زمان اجراي كلي بكار مي برد. ابتدا، مدار مهم پيش بيني كنندة صفر، از تكثير استفاده مي كند و علائم توليد شده توسط adder را براي پيش بيني نوع تغييري كه در مرحله پس از نرمال سازي مورد نياز است، توليد كند. اين مدار به موازات خود جمع عمل مي كند براي اينكه تأخير مرحلة نرمال سازي كوتاه تر است. ثانياًو مهمتر اينكه ، مرتب كردن C برجسته در Ea + Eg – Ec به موازات ضرب A و B انجام مي گيرد. به طور معمول، يك جمع نقطة شناور، ما اهميت operand كوچك تر را مرتب مي كنيم. اين دلالت دارد بر اينكه اگر محصول AXBكوچكتر از C باشد. بايد محصول را پس از توليد، تغيير دهيم و تأخير اضافي را نشان دهيم. ترجيح مي دهيم هميشه C را مرتب كنيم حتي اگر بزرگتر از AXB باشد، تا تغيير به موازات ضرب باشد. براي رسيدن به اين ، بايد اجازه دهيم كه C به راست يا چپ تغيير كند (مسيري كه به ترتيب با مثبت يا منفي بودن نتيجة Ea + EB – Ec ديكته مي


تحقیق


فنون


جمع آوری محصول


Partial


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


عنوان پروژه : ماشین متحرک با نرم افزار Flash

دانلود پاورپوینت تخمیر و مخمر

اموزش طراحی وبسایت با html نسخه ی اول

پاورپوینت آماده درس 7 مطالعات هفتم (تولید و توزیع )

پوستر آگهی ترحیم مادر لایه باز PSD

آموزش تهیه ی روغن شتر مرغ در خانه

پایان نامه مقطع دکتری با موضوع بررسی متابولیسم داروی نوسکاپین

دانلود پاورپوینت “ گازهای سمی، محیط غبار آلود، آلودگی صوتی، مواد اشتعال زا، ظرف تحت فشار ”

دانلود پاورپوینت “ ارگونومی و ورزش ”

دانلود پاورپوینت “ گندزدایی آب با استفاده از اشعه فرابنفش (UV)”

دانلود پاورپوینت ایمنی صنعتی

سوالات و پاسخنامه کنکور کارشناسی ارشد مکانیک ماشین های کشاورزی(مکانیک بیوسیستم) - (1319) - سال 1388

سوالات و پاسخنامه کنکور کارشناسی ارشد مکانیک ماشین های کشاورزی(مکانیک بیوسیستم) - (1319) - سال 1387

سوالات و پاسخنامه کنکورهای کارشناسی ارشد مکانیک ماشین های کشاورزی(مکانیک بیوسیستم) - (1319) - سال 1381 تا 1393

فنون تست زنی/روانشناسی کنکور/

فروش قالب html برای سایت های طراحی گرافیک

مجموعه 30 قالب وب سایت

دانلود کتاب سئو سایت

طرح توجیهی تأسیس شرکت تولید نرم افزارهای کاربردی

پروژه کارآفرینی یک فروشگاه لوازم برقی

اموزش ۵۰ نوع کیک خانگی ساده

بخش اول( Present) , دوم(Past) و سوم(Past participle )افعال(25 فعل)

آموزش کامل درس آمار مهندسی بصورت پاورپوینت

مقاله:برنامه ريزي آموزشي

جزوه تعمیر و نگهداری دستگاههای رادیولوژی

پاورپوینت دانش محصول دسـر و کـره

پاورپوینت پنیرپیتزا

مینی پوستر خواص علمی و اثبات شده هندوانه

پاورپوینت دانـش محصول پنیـر پروسـس

پاورپوینت دیابت و مکمل‌های غذایی