دانلود رایگان

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان ریاضیات و کاربرد آن در مدیریت 2 در 750 اسلاید - دانلود رایگاندانلود رایگان پاورپوینت کامل و جامع با عنوان ریاضیات و کاربرد آن در مدیریت 2 در 750 اسلاید

دانلود رایگان پاورپوینت کامل و جامع با عنوان ریاضیات و کاربرد آن در مدیریت 2 در 750 اسلاید


ریاضیات یا ریاضی را بیش تر دانش بررسی کمیتها و ساختارها و فضا و دگرگونی (تغییر) تعریف می کنند. دیدگاه دیگری ریاضی را دانشی می داند که در آن با استدلال منطقی از اصول و تعریف ها به نتایج دقیق و جدیدی می رسیم (دیدگاه های دیگری نیز درفلسفه ریاضیات بیان شده است). با اینکه ریاضیات از علوم طبیعی به شمار نمی رود، ولی ساختارهای ویژه ای که ریاضی دانان می پژوهند بیشتر از دانش های طبیعی به ویژه فیزیک سرچشمه می گیرند و در فضایی جدا از طبیعت و محض گونه گسترش پیدا می کنند، به طوری که علوم طبیعی برای حل مسائل خود به ریاضی بازمی گردند تا جوابشان را با آن مقایسه و بررسی کنند.
علوم طبیعی، مهندسی، اقتصاد و پزشکی بسیار به ریاضیات تکیه دارد ولی ریاضی دانان گاه به دلایل صرفاً ریاضی (و نه کاربردی) به تعریف و بررسی برخی ساختارها می پردازند.
تاریخچهمصریان باستان، بیش از ۵ هزار سال پیش، برای اندازه گیری و نقشه برداری زمین و ساختن اهرام با دقت بسیار بالا، از حساب و هندسه استفاده می کردند. علم حساب با اعداد و محاسبه سر و کار دارد. در حساب، چهار عمل اصلی عبارتند از: جمع، تفریق، ضرب و تقسیم. هندسه علم مطالعه خط ها، زاویه ها، شکل ها، و حجم ها است. یونانی هایی چون اقلیدس، حدود ۲۵۰۰ سال قبل، بیشتر قوانین اصلی هندسه (قضایای هندسه) را تعیین کردند. جبر نوعی خلاصه نویسی ریاضیات است که در آن برای نشان دادن کمّیت های نامعلوم، از علائمی چون x و y استفاده می شود. این علم را نیز دانشمندان ایرانی، حدود ۱۲۰۰ سال قبل توسعه دادند. حساب، هندسه و جبر، پایه های ریاضیات هستند.
ریاضیات نوعی زبان علمی است. مهندسان، فیزیکدانان، و سایر دانشمندان، همگی از ریاضیات در کارهایشان استفاده می کنند. سایر کارشناسان که به مطالعه اعداد، کمّیت ها، شکل ها و فضا به شکل محض علاقه دارند، ریاضیات محض (غیرکاربردی) را به کار می گیرند. نظریه اعداد که شامل مطالعه اعداد درست و نحوه عمل آنهاست، شاخه ای از ریاضیات محض به شمار می آید. در دنیای جدید، ریاضیات یکی از عناصر کلیدی علوم الکترونیک و رایانه به شمار می رود.
وقتی که مقادیر متوالی به یک متغیر نسبت داده می شود، و آن متغیر بی نهایت به عدد ثابتی نزدیک شود، به طوری که اختلاف آنها از مقدار ثابت به هر اندازه کوچک قابل انتخاب باشد، این مقدار ثابت را حد همه مقادیر متغیر می گویند. به عبارت دیگر: فرض کنید در تابع f مقدار متغیر به یک عدد ثابت به نام a میل کند (یعنی به آن نزدیک شود ولی به آن نرسد) آن گاه اگر مقدار تابع آن، به عددی ثابت به نام L میل کند، L حد تابع f در نقطهٔ a خواهد بود گرچه a می تواند در دامنهٔ تابع وجود نداشته باشد.
کاربرد مفهوم حد در ریاضی در توصیف مقداری است که یک تابع یا دنباله به آن نزدیک می شود، هنگامی که ورودی آن تابع یا شمارندهٔ آن دنباله به یک مقدار مشخص نزدیک می شود. حد یک مفهوم اساسی در حساب دیفرانسیل و انتگرال و در حالت کلی در آنالیز ریاضی است و در تعریف پیوستگی، مشتق و انتگرال کاربرد دارد. موضوع حد، به منظور بیان رفتار یک تابع می پردازد و می تواند رفتار آن را در نقاط روی صفحه یا در بی نهایت هم ارزیابی کند.
مشتق ایدهٔ اصلی حساب دیفرانسیل، بخش اول آنالیز ریاضی است که نرخ لحظه ای (یا نقطه ای) تغییرات تابع را نشان می دهد. مشتق نیز، نظیر انتگرال، از مسئله ای در هندسه، یعنی یافتن خط مماس در یک نقطه از منحنی ناشی شده است.
مفهوم مشتق تا اوائل قرن ۱۷ میلادی، یعنی تا قبل از آنکه ریاضی دان فرانسوی، پییر دو فرما به تعیین اکسترمم های چند تابع خاص دست بزند، تنظیم نشده بود. فرما دریافت که خطوط مماس، در نقاطی که منحنی ماکزیمم یا مینیمم دارد، باید افقی باشد. از اینرو به نظرش رسید که مسئلهٔ تعیین نقاطاکسترمم تابع، به حل مسئلهٔ دیگر، یعنی یافتن مماس های افقی مربوط می شود، تلاش برای حل این مسئلهٔ کلی تر بود که فرما را به کشف برخی از ایده های مقدماتی مفهوم مشتق هدایت کرد.
در نگاه نخست اینطور به نظر می رسید که بین مسئلهٔ یافتن مساحت سطح زیر یک نمودار و موضوع تعیین خط مماس بر منحنی در یک نقطه رابطه ای وجود ندارد، اما اولین کسی که دریافت این دو مفهومِ به ظاهر دور از هم، در واقع ارتباط نسبتاً نزدیکی با هم دارند آیزاک بارو معلم آیزاک نیوتون بوده است.
اما مفهوم مشتق به شکل امروزی آن، نخستین بار در سال ۱۶۶۶ میلادی توسط نیوتون و به فاصلهٔ چند سال بعد از او، توسط گوتفرید لایب نیتس، مستقل از یکدیگر پدید آمد. این دو دانشمند در ادامهٔ کار خود، باز هم به طور مستقل، بخش دوم آنالیز ریاضی یعنی حساب انتگرال را عرضه کردند که اساس آن بر عمل انتگرال گیری قرار دارد.
نیوتون از شیوهٔ استدلال سینماتیک و با دیدگاه فیزیکی به بررسی مشتق پرداخته و از آن برای بدست آوردن سرعت لحظه ای استفاده می کرد. اما لایب نیتس با دیدگاهی هندسی، از مشتق برای بدست آوردن ضریب زاویهٔ مماس در منحنی ها استفاده می کرد. هر یک از این دو دانشمند نمادهای جداگانه ای را برای نشان دادن مشتق به کار می بردند.
پیشرفت حساب دیفرانسیل و انتگرال در دوران بعد به آگوستین لویی کوشی، برنارد ریمان و برادران برنولی، یعنی ژاکوب و یوهان، مربوط می شود. گیوم لوپیتال (به فرانسوی: Guillaume de lHôpital)، دانشمند فرانسوی، در سال ۱۶۹۶ نخستین کتاب درسی مربوط به آنالیز ریاضی را با نام آنالیز بی نهایت کوچک ها برای بررسی منحنی ها منتشر کرد که در واقع خلاصه ای از درس هایی بود که یوهان برنولی به عنوان معلم برای او نوشته بود. در این کتاب، قاعدهٔ رفع ابهام در حد، با استفاده از مشتق نیز آمده که به قاعدهٔ هوپیتال مشهور است ولی در واقع متعلق به یوهان برنولی بوده است.
اَنتِگرال (به انگلیسی: Integral) مقدار مشترک ممکن زیرینهٔ مجموعه ای ریمانی و زبرینهٔ مجموعه ای ریمانی یک تابع حقیقی در بازهٔ مفروض است. انتگرال از مفاهیم اساسی در ریاضیات است که در کنار مشتق دو عملگر اصلی حساب دیفرانسیل و انتگرال را تشکیل می دهند.
ماتریس به آرایشی مستطیلی شکل از اعداد یا عبارات ریاضی که بصورت سطر و ستون شکل یافته گفته می شود. به طوری که می توان گفت که هر ستون یا هر سطر یک ماتریس، یک بردار را تشکیل می دهد. هر یک از عناصر ماتریس دَرایه خوانده می شود.

فهرست مطالب:
فصل اول: انتگرال
مقدمه
انتگرال نامعین
تعریف
قضیه
نتیجه
تعریف
رابطه بین مشتقگیری و انتگرال گیری
ویژگی های انتگرال نامعین
دستورهای انتگرال گیری
مثال ها
روش های انتگرال گیری
قاعده زنجیری برای انتگرال گیری
انتگرال گیری به روش جز به جز
انتگرال گیری به روش کسرهای جزیی
کسر مجازی و حقیقی
انتگرال توابع گویا
تجزیه تابع گویا به حاصل جمع کسرهای جزیی
مثال ها
انتگرال معین
مقدمه
مساحت یک ناحیه
تعریف
رابطه بین انتگرال معین و نامعین
قضیه اساسی حساب دیفرانسیل و انتگرال
خواص انتگرال معین
و...
فصل دوم: ماتریس
مقدمه
تعریف
نمایش ماتریس
ماتریس سطری
ماتریس ستونی
ماتریس مربع
قطر اصلی
تساوی دو ماتریس
جمع دو ماتریس
ضرب عدد در ماتریس
قرینه ماتریس
ضرب دو ماتریس
مثال ها
ترانهاده ماتریس
ماتریس متقارن
ماتریس شبه متقارن
ماتریس قطری
ماتریس اسکالر
ماتریس متعامد
ماتریس بالا مثلثی
ماتریس پایین مثلثی
دترمینان
کهاد
همسازه یا کوفاکتور
خواص دترمینان
ماتریس منفرد و نامنفرد
وارون ماتریس
اعمال سطری مقدماتی
و...
فصل سوم: دستگاه معادلات خطی و توابع خطی
مقدمه
دستگاه معدلات خطی
تعریف
معادله ماتریسی دستگاه
روش حذفی گاوس
مثال ها
قضیه
دستور کرامر
مثال
دستگاه همگن
دستگاه غیرهمگن
استقلال و وابستگی خطی
مثال ها
رتبه یک ماتریس
مثال ها
خواص رتبه ماتریس
توابع خطی
تابع صفر
مثال ها
و...
فصل چهارم: توابع چند متغیره
مقدمه
تعریف
توابع چند متغیره
حد و پیوستگی توابع چند متغیره
تعریف
قضیه ها
مثال ها
خواص حد توابع چند متغیره
مشتق های جزیی
مثال ها
مشتق های جزیی مراتب بالاتر
مثال ها
دیفرانسیل کل و مشتق گیری ضمنی
قاعده زنجیره ای برای توابع چند متغیره
مشتقگیری ضمنی
مشتقهای جزیی توابع ضمنی
مثال ها
ماکسیمم و مینیمم توابع دو متغیره
ماکسیمم مطلق
مینیمم مطلق
ماکسیمم نسبی
مینیمم نسبی
اکسترمم های نسبی
مثال ها
آزمون مشتق دوم
ماکسیمم و مینیمم توابع چند متغیره با محدودیت
و...
فصل پنجم: معادلات دیفرانسیل مقدمه آشنایی با معادلات دیفرانسیل دیفرانسیل معمولی مرتبه nام حل معادله دیفرانسیل جواب عمومی مسئله با مقادیر اولیه جواب خصوصی و... به همراه بیش از 300 مثال حل شده و جدول انتگرال ها.

ریاضی


مدیریت


انتگرال


ماتریس


دستگاه معادلات


توابع خطی


معادلات دیفرانسیل


مشتق


چند متغیره


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


پاورپوینت کامل و جامع با عنوان ریاضیات و کاربرد آن در ...

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان ریاضیات و کاربرد آن در مدیریت ۲ در ۷۵۰ اسلاید ریاضیات یا ...

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان ریاضیات و کاربرد آن در ...

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان ریاضیات و کاربرد آن در مدیریت 2 در 750 اسلاید

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان معادلات دیفرانسیل معمولی در ...

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان سلول و ساختار آن در 82 اسلاید; پاورپوینت کامل و جامع با عنوان ...

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان ریاضیات و کاربرد آن در ...

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان ریاضیات و کاربرد آن در مدیریت 1 در 380 اسلاید

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان شیوه ارائه مطالب علمی و فنی ...

پاورپوینت کامل و جامع با ... پاورپوینت کامل و جامع با عنوان ریاضیات و کاربرد آن در مدیریت 2 ...

دانلود کتاب آموزشی " ریاضیات و کاربرد آن در مدیریت 2 ...

... دانلود کتاب آموزشی ” ریاضیات و کاربرد آن در مدیریت ... با پرواز ... ... ریاضیات و کاربرد آن در ...

دانلود پاورپوینت : درس آمار و کاربرد آن در مدیریت 1

پاورپوینت درس آمار و ... آمار و کاربرد آن در مدیریت 1 ... دانلود جزوه کامل مدیریت ارتباط با ...

جزوه آمار و کاربرد آن در مدیریت

در این جزوه علاوه بر خود جزوه آمار و کاربرد آن در مدیریت ... 750: tete ... در تاریخ 1393/7/2 و 21 ...

پاورپوینت نظریه گراف و کاربرد های آن | دنیای دانشجویی ...

... دانلود و خرید پاورپوینت کامل ... و مدیریت با عنوان ... و کاربرد آن در ...

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان شبکه های کامپیوتری در 279 ...

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان فرآیندهای کشش سیم و لوله در 63 اسلاید; پاورپوینت کامل و جامع ...

دانلود پاورپوینت فرایند آموزش کارکنان ( فصل هشتم کتاب مدیریت منابع انسانی سعادت )

تابلوی خوشنویسی استاد امیرخانی 9

دانلود نقشه آتوکد 1:2000 محدوده زعفرانیه

مدل های کمی در شهرسازی ( پاورپوینت مدل CDS )

دانلود نقشه آتوکد 1:2000 محدوده خیابان ایران زمین و بلوار دادمان

دانلود پاورپوینت مصدر سیتی، کلان شهر زیست پایدار آینده

پاورپوینت جزایر مرجانی و جنگل های مانگرو(حرا)

پاورپوینت جاذبه های گردشگری ایران

خانه » باستان شناسی » پایان نامه ارشد باستان شناسی مجموعه اشیاء برنزی دوره ساسانی

دانلود پروژه پیرامون صنعت جهانگردی در جهان

مقاله اسپانیا

توریست و تأثیر آن بر امنیت ملی

تحقیق در مورد میراث فرهنگی

پایاننامه-بررسي نحوه گذران اوقات فراغت دانش آموزان دوره متوسطه

بررسی نقش دیپلماسی شهری در توسعه توریسم

مولفه های کلیدی در توسعه گردشگری روستایی

نمونه پروپوزال

پایان نامه (به زبان انگلیسی) رشته جهانگردی با عنوان عوامل موثر بر پذیرش بلیت الکترونیک در بیش از80 صفحه پی دی اف با پرسشنامه

A model of tourism destination brand equity

تحقیق در مورد كتابخانه و کتابداری

دانلود پاورپوینت درس دوازدهم آمادگی دفاعی نهم متوسطه

آینده پژوهی در کتابداری - 13 صفحه وورد

خلاصه کتاب اداره ی کتابخانه - 17 صفحه وورد

بررسی مشارکت علمی کتابداران ایرانی در سطح بین‌المللی با تأکید بر مقاله های مندرج در نمایه‌ های استنادی

مقاله اولويت بندي عوامل سازماني موثر در ارتقاي بهره وري نيروي انساني در صنايع كوچ

پروپوزال رشته کتابداری در مورد تولیدات علمی با فرمت ورد

تحقیق در مورد تاريخچه ي كتاب و كتابخانه در ايران

دانلود مقاله روش آموزش طبيعي و مصنوعي

تحقیق در مورد تاريخچه ي كتابخانه

دانلود مقاله نظریه بازی ها – Game theory