دانلود رایگان

پروژه بررسي مقايسه اي خصيصه سلطه گري و سلطه پذيري در زنان شاغل و غير شاغل - دانلود رایگاندانلود رایگان از زمانهای قدیم مساله سلطه گری و سلطه پذیری از جمله مسائلی بوده است که ذهن نویسندگان را به خود مشغول داشته است . هر چند که این نویسندگان نظرات

دانلود رایگان پروژه بررسي مقايسه اي خصيصه سلطه گري و سلطه پذيري در زنان شاغل و غير شاغلنوع فایل: word
قابل ویرایش 96 صفحه

مقدمه:
از زمانهاي قديم مساله سلطه گري و سلطه پذيري از جمله مسائلي بوده است كه ذهن نويسندگان را به خود مشغول داشته است . هر چند كه اين نويسندگان نظرات و دلايل خود را در قالب داستانها بيان كرده اند . اما ديد روانشناختي عميقي داشته اند . به عنوان مثال : ميان انسان و جانوران ديگر تفاوتهاي گوناگوني وجود دارد كه پاره اي عقلي است و پاره اي عاطفي يكي از تفاوتهاي عاطفي مهم اين است كه تمايلات انسان ، برخلاف جانوران ، اساساً بي حد و حصر است و ارضاي كامل آنها ممكن نيست . مار بوأ وقتي خوراكش را مي خورد مي خوابد تا آنكه دوباره گرسنه شود . انگيزه فعاليتهاي جانوران ، به استثناي موارد نادر ، نيازهاي نخستين است . در مورد انسان قضيه فرق مي كند . البته بخش بزرگي از نژاد بشر ناچارند براي بدست آوردن ضروريات زندگي آنقدر كار كنند كه براي مقاصد ديگران چندان رمقي در آنها باقي نمي ماند . ولي آنهايي كه زندگيشان تأمين شده باشد به صرف اين دليل دست از كار نمي كشند . خشايار شاه وقتي به آتن لشكر كشيد نه خوراك كم داشت و نه پوشاك و نه زن . فرانسيس قديس و ايگناتيوس لويولا نيازي نداشتند كه براي گريز از فقر دست به تأسيس فرقه هاي بزنند . اينها مردان برجسته اي بودند . همچنين در داستان رستم و سهراب ، قصه هاي شاهنامه و قصه هاي تاريخي نظير هيتلر ، ناپلئون و غيره … ما به طرز زيبايي ميل انسانها در داشتن تسلط و قدرت داشتن به ديگران و به همان نسبت تسليم پذيري و عقايد و خواسته هاي ديگران را قبول داشته اند را ديده ايم .
ولي مختصري از آن قدرت در همه مردمان وجود دارد . همين عنصر است كه همكاري اجتماعي را دشوار مي سازد . زيرا هر كدام از ما ميل داريم كه اين همكاري را بصورت همكاري ميان خدا و پرستگانش در نظر بياوريم .
رقابت ، نياز به سازش و حكومت ، ميل به شورش ، همراه با آشوب و خونريزي گاه و گاه از همين جا برمي خيزد از ميان هوسهاي بي پايان انسان ، هوسهاي قدرت و شكوه از همه نيرومندترند . اين دو هوس يكي نيستند . هرچند بستگي نزديك باهم دارند . نخست وزير قدرتش بيشتر و شكوهش كمتر است . پادشاه شكوهش بيشتر و قدرتش كمتر است . ولي معمولاً آسانترين راه به دست آوردن شكوه بدست آوردن قدرت است . اين نكته مخصوصاً در مورد مردماني كه با امور اجتماعي و سياسي سروكار دارند صادق است .
اما اين مسئله از قديم الايام بود و در عصر ما نيز وجود دارد و خواهد داشت و همواره دو گروه و از آدميان در مقابل و در كنار هم ديده مي شوند . رهبران و قدرتمندان و در مقابل زيردستان و پيروان ، كساني كه خود موجب به قدرت رسيدن جباران مي شوند .
برخي همواره مطيع و سربه راهند و برخي ديگر تنها در شرايط ترس و وحشت مجبور به اطاعت و فرمانبرداري از ديگران مي شوند .
اصولاً چه تفاوتهايي ميان اين دو گروه از آدميان وجود دارد ؟
رابطه ميان اين دو گروه چه نوع رابطه اي مي تواند باشد ؟
خصوصيات شخصيتي هر گروه تابع چه رويدادي مي باشند ؟
يكي از تفاوتهاي مشهور ميان زنان و مردان همين تفاوت در ميزان سلطه گري و سلطه پذيري آنان است . همواره زنان مطيع پدران ، برادران ، همسران بوده اند . گاهي سلطه پذيري زنان به حدي بوده است كه حتي هويت مستقل خود را از دست داده اند .
براي پاسخ دادن به اين سوالات وسوالات ديگر در اين زمينه به نظرات دانشمندان و نويسندگان و روانشناسان نظر عميقي مي اندازيم .

فهرست مطالب:
فصل اول: طرح تحقيق
1ـ مقدمه
2ـ موضوع پژوهش
3ـ فايده و اهميت و هدف پژوهش
4ـ فرضيه پژوهش
5ـ هدف و فايده تحقيق
6ـ تعاريف عملياتي
فصل دوم:
1ـ مقدمه
2ـ پيشينه تحقيق
1ـ بخش اول :
سلطه گر كيست؟ سلطه پذير كيست؟
سلطه گري و سلطه پذيري از ديدگاه روان تحليلي
سلطه گري و سلطه پذيري از ديدگاه آيسنگ
بخش دوم :
همرنگي و همنوايي اجتماعي و نقش آن در سلطه گري و سلطه
پذيري
متابعت و فرمانبرداري و نقش آني
متابعت
همانند سازي
دروني كردن
توالي دام گستري
محظوري اخلاقي موفقيت
قدرت و ايدئولوژي قدرت تسلط
فصل سوم:
1ـ روش و ابزار تحقيق
2ـ جامعه آماري
3ـ نمونه آماري
4ـ ابزار (پرسشنامه)
فصل چهارم:
1ـ روش تجزيه و تحليل داده ها
2ـ محدوديت هاي پژوهش
3ـ پيشنهادات
4ـ فهرست منابع

منابع ومأخذ:
1ـ ارونسون ، اليوت ، روان شناس اجتماعي ، ترجه دكتر حسين شكر شكن ، انتشارات رشد 1368
2ـ از كمپ ، استوارت ، روان شناس اجتماعي كاربردي ، فرهاد ماهر ، انتشارات آستان قدس ، 1369
3ـ استوار آنتوني ، نسل كشي و انگيزه ويرانگري در استان ، ترجمه پروين بلورچي نشر روايت ، 1373
4ـ اشپر بر ، مانس نقد و تحليل جباريت ترجمه كريم قصيم انتشارات دماند ، 1363
5ـ انكينسون ، هيلگارد ، زمينه روان شناسي ترجمه محمد نقي براهني و ديگران انتشارات رشد ، 1372
6ـ پروين لارنس اي ، روان شناسي شخصيت (نظريه تحقيق) ترجمه محمد جعفر جوادي و پروين كديور انتشارات رسا ، 1374
7ـ دلاور ، علي روشهاي آماري در روان شناسي و علوم تربيتي ، انتشارات دانشگاه پيام نور ، 1376
8ـ راسل ، برتراند . قدرت ، ترجمه نجف دريابندي ، انتشارات خوارزمي چاپ سوم ، 1371
9ـ روشيلارو ، آن ماري . روان شناسي اجتماعي ، ترجمه سيد محمد دادگران ، انتشارات مرواريد ، 1371
10ـ شلكتون و فلچر تفاوتهاي فردي ، ترجمه يوسف كريمي و فرهاد جمهوري ، انتشارات فاطمي ، 1371
11ـ نوشته جمعي از روان شناسان اجتماعي ، روان شناسي اجتماعي متون اساسي انگليسي و آمريكايي ، ترجمه پرويز سرندي ، دانشگاه تبريز ، 1377
12ـ شاملو ، سعيد مكتب ونظريه ها در روان شناسي ، انتشارات كهر ـ 1363
13ـ شولتز ، اي پي شولتز ، تاريخ روان شناسي نوين ، ترجمه علي اكبر سيف و گروه مترجمان انتشارات رشد ، 1373
14ـ فروم اريك ، جامعه سالم، ترجمه اكبر تبريزي انتشارات بهجت ، 1368
15ـ فروم اريك ، داشتن يا بودن ، ترجمه اكبر تبريزي ، انتشارات مرواريد ، 1361
16ـ كريمي ، يوسف ، روان شناسي اجتماعي انتشارات پيام نور ، 1375
17ـ كريمي ، يوسف ، روان شناسي شخصيت (نظريه ها و مفاهيم ) انتشارات پيام نور ، 1374
18ـ كوئل ، راين هارد ، مقدمه اي بر روان شناسي و جامعه شناسي فاشيثم ، ترجمه مسعود كريم نيا نشر انديشه هاي نوين 1359
19ـ گنجي ، حمزه ، آزمونهاي رواني ، انتشارات آستان قدس 1377
20ـ لامرد ، اندره وبريتوم ، فرانسوا ، مقدمه تحقيق در روان شناسي ، ترجمه حمزه گنجي ، نشر پنا افزار ، 1373
21ـ هامزاريك ، پيرو راستين ، ترجمه فيروزه خلعت بري ، انتشارات شباويز ، 1372
22ـ هورناي ، كارن ، تضادهاي دروني ما ، ترجمه محمد جعفر مصفا ، انتشارات بهجت . 1373
23ـ پايان نامه ، مقايسه ميزان سلطه گري و سلطه پذيري در زنان و مردان ، نگارش صديقه هاله صفرزاده دامغاني استاد راهنما : دكتر شمس اسفند آبادي ، سال تحصيلي 77ـ76


پروژه


بررسی


مقایسه ای


خصیصه


سلطه گری


و


سلطه


پذیری


در


زنان


شاغل


و


غیر شاغلمقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


بررسي مقايسه اي خصيصه سلطه گري و سلطه پذيري در زنان شاغل و ...

دانلود روش تحقیق بررسي مقايسه اي خصيصه سلطه گري و سلطه پذيري در زنان شاغل و غير شاغل

دانلود مقاله بررسي مقايسه اي خصيصه سلطه گري و سلطه پذيري ...

بررسي مقايسه اي خصيصه سلطه گري و سلطه پذيري در زنان شاغل و غير شاغلفهرستعنوانفصل اول: طرح ...

بررسی خصیصه سلطه گری و سلطه پذیری در زنان شاغل و غیر شاغل

برچسب : بررسي مقايسه اي خصيصه سلطه گري و سلطه پذيري در زنان شاغل و غير شاغل, بررسی خصیصه سلطه ...

تحقیق درباره بررسي مقايسه اي خصيصه سلطه گري و سلطه پذيري ...

بررسی مقایسه ای خصیصه سلطه گری و سلطه پذیری در زنان شاغل و غیر شاغلفهرست تحقیق درباره بررسی ...

خرید و دانلود تحقيق بررسي مقايسه اي خصيصه سلطه گري و سلطه ...

خرید و دانلود تحقيق بررسي مقايسه اي خصيصه سلطه گري و سلطه پذيري در زنان شاغل و غير شاغل

بررسي مقايسه اي خصيصه سلطه گری سلطه پذیری زنان شاغل و غير ...

ميزان سلطه گري در زنان شاغل نسبت به ... بررسي مقايسه اي خصيصة سلطه پذيري در زنان شاغل و غير ...

بررسي مقايسه اي خصيصه سلطه گري و سلطه پذيري در زنان شاغل و ...

بررسي مقايسه اي خصيصه سلطه گري و سلطه پذيري در زنان شاغل و غير شاغل

دانلود رایگان پایان نامه بررسی مقايسه ای خصيصه سلطه گری و ...

از زمانهاي قديم مساله سلطه گري و سلطه پذيري ... در زنان شاغل و غير ... مقايسه ای خصيصه سلطه ...

بررسی ویژگی های شخصیتی سلطه گری و سلطه پذیری در زنان شاغل ...

... و سلطه پذیری در زنان شاغل ... مقايسه اي خصيصه سلطه گري ... پذيري در زنان شاغل و غير ...

پایان نامه . بررسی ویژگی های شخصیتی سلطه گری و سلطه پذیری ...

... و سلطه پذیری در زنان شاغل و ... مقايسه-اي-خصيصه-سلطه-گري ... پذيري در زنان شاغل و غير ...

پاورپوینت انسان های اولیه

پاورپوینت فصل هفتم تئوری حسابداری (1) تألیف دکتر رضا شباهنگ

دانلود کار تحقیقی با موضوع : قتل عمد در ايران و فرانسه 66 صفحه

تحقیق درباره بررسی اکوتوریسم

پاورپوینت درباره تفاوت های فرهنگی در مذاکره

تحقیق در مورد جايگاه اخلاق در جهان معاصر

دانش خانواده و جمعیت ویراست دوم - جمعی از نویسندگان - عمومی پیام نور

دانلود پاورپوینت درس22 مطالعات اجتماعی پایه پنجم ابتدایی بازسازی ویرانه ها

پاورپوینت درباره بررسی آسیب پذیری راه آهن هنگام زلزله

دانلود نقشه توپوگرافی 1:50000 ونک

نقشه های GIS حوزه رودخانه تالار استان مازندران

پاورپوینت در مورد آقا محمد بيد آبادى گيلانى اصفهانى

دانلود پایان نامه پیرامون معجزه و اعجاز

دانلود تحقیق کامل و جامع پیرامون توبه

دانلود پایان نامه بررسی روش تفسیری احسن الحدیث

دانلود پایان نامه پیرامون تعدد زوجات در ایران

دانلود پایان نامه پرورش فضائل اخلاقى

دانلود پایان‌نامه ریشه های بدحجابی زنان

دانلود پایان نامه اهداف بعثت پیامبران و پیامبر اکرم

دانلود پایان نامه تاثیر قرآن و حدیث در ادب فارسی

پاورپوینت زبان My Village درس ششم پایه هشتم

Listening Words 1-12

دانلود نمونه سوالات درس واژه شناسی پیام نور با جواب تستی رشته مترجمی زبان انگلیسی

دانلود تحقیق کامل درمورد پیدایش پرسپکتیو در آثار هنری و معماری

دانلود تحقیق کوبیسم و اکسپرسیونیزم

نقاشی و شمایل نگاری

عکاسی مستند

مقاله تصوير ديجيتال

تابلوی خوشنویسی استاد امیرخانی 2

تابلوی خوشنویسی استاد امیرخانی 6