دانلود رایگان

پروژه بررسي و مقايسه علل و عوامل موثر در افت تحصيلي دانش آموزان در درس ریاضی مقطع ابتدایی - دانلود رایگاندانلود رایگان این مقاله به عنوان گزارشی از یافته‌های یک پژوهش گسترده, درصدد است رابطه‌ متغیرهای فیزیکی کلاس درس را با افت تحصیلی دانش‌آموزان مورد بررسی

دانلود رایگان پروژه بررسي و مقايسه علل و عوامل موثر در افت تحصيلي دانش آموزان در درس ریاضی مقطع ابتدایینوع فایل: word
قابل ویرایش 80 صفحه

چکیده:
پژوهش حاضر تحت عنوان : بررسي و مقايسه علل و عوامل موثر بر افت تحصیلی دانش آموزان موفق مقطع ابتدایی تحصيلي در سال 91-90 شهرستان ايذه مي باشد .
در اين پژوهش 120 دانش آموز در پايه ابتدایی است.
براي جمع آوري داده ها از 2 پرسشنامه استفاده گرديد که يکي از پرسشنامه ها مربوط به سنجش و افت تحصیلی دانش آموزان در کلاس به آن پاسخ مي دادند

مقدمه:
این مقاله به عنوان گزارشی از یافته های یک پژوهش گسترده، درصدد است رابطه متغیرهای فیزیکی کلاس درس را با افت تحصیلی دانش آموزان مورد بررسی قرار دهد. یافته های مربوط به عوامل انسانی کلاس درمقالهٔ جداگانه ای گزارش شده است.
به منظور انجام پژوهش، 18 کلاس اول به صورت تصادفی طبقه ای و 600 دانش آموز و معلمان این کلاسها ازمدارس ابتدایی شهرستان ايذه انتخاب شدند. روش مورد استفاده در این پژوهش کمی و کیفی بوده و ابزار جمع آوری داده ها، فرمهای پرسشنامه، مشاهده و آزمون افت تحصیلی بوده است. تجزیه و تحلیل داده های کمی پژوهش، با استفاده از نرم افزار آماری SPSS صورت گرفته است. نتایج نشان داد که اگر چه رابطهٔ معناداری بین متغیرهای فیزیکی و افت تحصیلی دانش آموزان مقطع ابتدایی وجود ندارد، ولی این متغیرها بر نگرش معلم تأثیرگذار است و نگرش معلم نیز افت تحصیلی دانش آموزان را تحت تأثیر قرار می دهد. همچنین مشخص شد که فضاهای آموزشی مدارس کنونی ما با ویژگیهای روانی کودکان و نوجوانان سازگار نیست. بنابراین، لازم است در این رابطه اصلاحات لازم به عمل آید. متغیرهای فیزیکی، حتی اگر بر افت تحصیلی دانش آموز نیز هیچ تأثیری نداشته باشد، باید به خاطر حفظ سلامت، بهداشت و امنیت روانی آنان مورد توجه قرار گیرند.
حضور يک فرزند با هوش و درس خوان در خانواده که از همان سال هاي اول تحصيل قابل تشخيص است، وظيفه والدين و به خصوص مادر را صد چندان مي کند. متأسفانه مادران وظيفه خود را در اين مي بينند که بالاي سر فرزندشان بايستند، تا او مشق هايش را بنويسد، از او درس بپرسند، ديکته بگويند و يا حتي بعضي از کارهاي درسي فرزندشان را انجام دهند.
هدف و تمرکز همه اين فعاليت ها- فرزند- است، اما اين کارها تا چه زماني مي تواند موثر باشد؟ چند درصد از والدين از چنين روش هايي به نتايج موثر و ماندگاري مي رسند؟
مادراني که علاقه مند به افت تحصیلی مستمر و واقعي فرزندشان هستند، بايد جهت قسمتي از فعاليت ها را به طرف خود برگردانند. مادران بايد پا به پاي فرزندان، پيش روند، اما نه در امور درسي، بلکه در رشد فکري و فرهنگي.
يک مادر منطقي، در وهله اول انتظار خودش را از خود بالا مي برد و به آنچه دارد قانع نمي شود. او همه وقتش را به امور روزمره و خنثي اختصاص نمي دهد بلکه در تربيت فرزند، وقت هايش را به زمان هايي براي سرگرمي و زمان هايي براي ارتقاي انديشه تقسيم مي کند.
هدف اين پژوهش بررسي عوامل موثر بروضعيت تحصيلي دانش آموزان است. براي دست يابي به اين هدف،متغيرهاي گوناگون مرتبط با عملكرد تحصيلي اعم از متغيرهاي فردي وشخصيتي دانش آموزان ، متغيرهاي مربوط به عوامل آموزشي از قبيل نگرش به رفتار معلم، مدير، مشاور، امكانات آموزشي آموزشگاه و متغيرهاي خانوادگي، از قبيل نوع روابط باسرپرست، تعداد خانوار و... را شناسايي و از طريق تدوين فرضيه، ارتباط اين متغيرها را با وضعيت تحصيلي دانش آموزان ، شد .

فهرست مطالب:
چکیده
فصل اول : کلیات
مقدمه
بیان مسئله
اهمیت و ضرورت تحقیق
هدف هاي پژوهش
فرضیه های پژوهش
متغیرها
تعریف واژه ها و اصطلاحات
فصل دوم: مبانی نظری و پیشنه تحقیق
مبانی نظری
پیشینه تحقیق
فصل سوم: روش تحقیق
جامعه آماری
نمونه آماری
روش های نمونه گیری
ابزار گرد آوری داده ها
روش تجزیه و تحلیل داده ها
روش های تحقیق
فصل چهارم: یا فته های تحقیق
داده های توصیفی
فرضیه ها
فصل پنجم: نتیجه گیری
نتایج
مقایسه نتایج پژوهش با پژوهش های مشابه.
پیشنهادات
محدودیتها
منابع
چکیده انگلیسی
ضمایم:

منابع ومأخذ:
1-اميني،جمال(1372).(( بررسي علل و عوامل مؤثر بر افت تحصيلي دانش آموزان دوره متوسطه استان كردستان در سال تحصيلي 72-71 )) شوراي تحقيقات سازمان آموزش وپرورش استان كردستان
2-بكايي،احد. حداديان،علي(1370).(( بررسي علل ضعف دانش آموزان دوره راهنمايي استان لرستان در درس رياضي)) شوراي تحقيقات سازمان آموزش و پرورش استان لرستان
3- بيابانگرد،اسماعيل(1378).روان شناسي نوجواني،تهران:دفتر نشر دانشگاهي
4-بيات،يحيي(1384).(( نظريه هاي ياددهي-يادگيري و مدلهاي آموزشي مبتني برآن ها)).جزوه آموزشي
5-پولادي،محمدعلي(1375).((بررسي عوامل مهم افت تحصيلي در دبيرستانهاي پسرانه شهرستان اهواز)) پايان نامه كارشناسي ارشد،دانشگاه شهيد چمران اهواز.
6-رحماني،مهدي(1383).آموزش رياضي و حل مسأله ،مشهد:انتشارات قائم المهدي.
7-رحيمي زاده،يدا…(1381).((بررسي علل افت تحصيلي دانش آموزان در دروس رياضي دوره متوسطه استان سمنان در سال تحصيلي 80-79)) شوراي تحقيقات سازمان آموزش و پرورش استان سمنان
8-سعيدي،محمدقاسم(1377) .((بررسي برخي از عوامل مؤثر فردي و سهم هر يك از آن ها در موفقيت و عدم موفقيت دانش آموزان دوره راهنمايي و متوسطه استان مازندران در درس رياضي در سال تحصيلي 77-76))
9- شعباني،حسن(1383).مهارتهاي آموزشي و پرورشي،تهران:انتشارات سمت
10-شعباني وركي،بختيار(1379).رويكردهاي ياددهي –يادگيري،مشهد:انتشارات آستان قدس رضوي
11- صفوي،امان ا…(1375).كليات روشها و فنون تدريس.انتشارات معاصر
12-كرامتي،محمدرضا(1370).((بررسي و تجزيه و تحليل عوامل درون سازماني و برون سازماني مؤثر بر افت تحصيلي دانش آموزان رشته رياضي در استان اصفهان)) شوراي تحقيقات سازمان آموزش و پرورش استان اصفهان
13-نادري،ابوالفضل(1379).((بررسي علل افت تحصيلي در درس رياضي دانش آموزان استان مركزي در سال تحصيلي 79-78)) شوراي تحقيقات سازمان آموزش و پرورش استان مركزي.به راهنمايي دكتر فاطمه عيوقي
14-نوروزي،داريوش.آقازاده،احمد.عزت خواه،كريم(1377).روشها وفنون تدريس،انتشارات دانشگاه پيام نور
15-هرگنهان،بي آر.السون،ميتواچ(1376).مقدمه اي بر نظريه های يادگيری ،ترجمه دکتر علی اکبر سيف ،تهران:انتشارات دوران


پروژه


بررسی


و


مقایسه


علل


و


عوامل


موثر


در افت


تحصیلی


دانش آموزان


در


درس


ریاضی


مقطع


ابتداییمقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


دانلود تحقیق بیان ارزش ها و آسیب شناسی انقلاب اسلامی از دیدگاه امام خمینی(ره)

پاورپوینت انسان های اولیه

پاورپوینت فصل هفتم تئوری حسابداری (1) تألیف دکتر رضا شباهنگ

پروژه آمار ی بررسي ميزان مصرف آب 30 خانوار

پنی سیلین ppt

پاورپونتی در مورد علم ژنتیک

پاورپوینت پیرایش و پردازشRNA

آشنایی با علم ژنتیک

دانلود مقاله مهندسي ژنتيك و عوامل عفوني نوپديد

دانلود مقاله نقش وراثت در بروز عارضه واريس وريدهاي پا

پوستر جامع تریاژ به روش ESI (پوستر تریاژ)

مجموعه پوسترهای ایمنی بیمار (داروهای پرخطر،8 اصل تجویز دارو،9 راه حل ایمنی بیمار)

دانلود پاورپوینت زخم بستر درمان و مراقبتهای پرستاری آن- 39 اسلاید

کـاهش وزن طبیعی مختص کسانی که نیاز به کاهش وزن دارند.پودر کاملا گیاهی و دست ساز DF پودر لاغری DF

طب سوزنی

نسخه گیاهی برای برطرف کردن ترشحات سفید زنانه

فرمول HB - راه حل ها،فرمول های تغذیـه و حرکات ورزشی حجیم کردن،گرد کردن . سفت کردن سینه ی بانوان

بانک اطلاعات خواص دارويي و خصوصيات اقليمي گياهان دارويي

بانک اطلاعات خواص دارويي و خصوصيات اقليمي گياهان دارويي

بانک اطلاعات خواص دارويي و خصوصيات اقليمي گياهان دارويي

دانلود برنامه روایات امامان(ع)درباره خوراکی ها برای اندروید

دانلود پاورپوینت در مورد زرشک در پزشکی

فرزند پسر میخواهید یا فرزند دختر؟ فرمول GBراهکارها و روش های پسر یا دختردار شدن

بانك اطلاعات خواص دارويي وخصوصيات اقليمي ونام علمي گياهان دارويي

مقاله طب گیاهی

مقاله زهر زنبور عسل , روشهاي جداسازي و مصارف دارويي آن

بانك اطلاعات خواص دارويي وخصوصيات اقليمي ونام علمي گياهان دارويي

کـاهش وزن طبیعی با داروی کاملا گیاهی و دست ساز(فرمول ساخت این دارو)

نسخه اعجاب انگیز درمان تمام سرطانها

پاورپوینت اصلاح گل نرگس