دانلود رایگان

تحقیق درباره اقتصاد زیر زمینی - دانلود رایگاندانلود رایگان جرم وفعالیت های زیرزمینی ازواقعیت های پیرامون زندگی مادرجهان هستندوتقریبا همه جوامع به شدت درگیرکنترل این فعالیت ها ازطریق آموزش,مجازات یا

دانلود رایگان تحقیق درباره اقتصاد زیر زمینی تعداد صفحه: 27
نوع فایل: Word
فرمت فایل: docx
*** قابل ویـرایشفهرست مطالب
مقدمه

بخش اول : اقتصاد سايه چيست
3
بخش دوم : برآوردهاي تجربي ازاقتصاد سايه
5
بخش سوم : دلايل عمده درافزايش اقتصاد سايه
8
1-3 افزايش درماليات وهزينه هاي سنگين تامين اجتماعي
8
2-3 گستردگي وتعددقوانين ومقررات(شدت نظارت)
13
3-3 تحرك ونقل وانتقالات اجتماعي
15
4-3 بازاركار
15
5-3 خدمات بخش عمومي
16
بخش چهارم: آثاراقتصادسايه براقتصادرسمي
18
خلاصه ونتيجه گيري
26
منابع

مقدمه:
جرم وفعاليت هاي زيرزميني ازواقعيت هاي پيرامون زندگي مادرجهان هستندوتقريبا همه جوامع به شدت درگيركنترل اين فعاليت ها ازطريق آموزش،مجازات ياتعقيب قانوني مجرمان هستند.آمارفزاينده افرادي كه اقدام به فعاليت هاي زيرزميني مي نمايند وگستردگي اين فعاليت هاكه درحال رخ دادن هستندازاهميت فراواني دراقتصاد برخورداربوده ونكته اي بسيارمهم در اتخاذ تصميمات موثر،كارآمد وموفق مرتبط باتخصيص منابع در اين بخش مي باشند.بديهي است بدست آوردن اطلاعات درباره اين فعاليت ها بسيارمشكل است.زبرا فعاليت هاي اشخاص دراين زمينه ناشناخته باقي مي مانند.به اين دليل برآوردفعاليت هاي زيرزميني وناشناخته مي تواند مورد توجه خاص محافل علمي ومتخصصين قــرارگيرد.تلاش براي انـــدازه گيري دقيق اين فعاليتها با دشواري هاي فـــرواني روبـروست.چون فعاليت هايي كه به شكل زيرزميني انجام مي گيردراهي براي فرارازشناسايي شدن به وسيله مراجع رسمي است [1].ازاين گذشته اگر ازيك استاددانشگاه ،متخصص بخش عمومي ياتحليلگراقتصادي ياسياسي يايك سياستمدارسوال كنيد چرا گرايش به سمت اقتصادسايه بيشترمي شودوچگونه اين فعاليت ها بزرگترمي شوند دامنه وسيعي ازجوابهارابدست خواهيدآورد[2].باوجوداين توجه زيادي به پديده روبه رشداقتصادسايه وجود دارد.دلايل مهمي وجوددارد مبني براينكه چرا سياستمداران وكاركنان بخش عمومي بايدنگران روندروبه رشداقتصادسايه باشند.
ازجمله اين دلايل مهم عبارتنداز:
1-دليل اصلي افزايش اقتصادسايه افزايش ماليات وسنگيني هزينه هاي تامين اجتماعي است.اين امرممكن است مباني مالياتي وتامين اجتماعي را تضعيف كرده ودرنهايت منجربه كاهش دريافتي هاي مالياتي گردد،درنتيجه افزايش فشار بركسري بودجه يا موجبات افزايش نرخ هاي مالياتي راسبب گرددودرمجموع زمينه هاي مناسبي را براي گسترش وافزايش اقتصاد سايه فراهم آورد.بنابراين روندروبه رشداقتصادسايه مي تواند فشارسنگيني برفعاليتهاي دولت تحميل نمايد.
همراه باروندروبه رشداقتصادسايه ممكن است سياست هاي اقتصادي برمبناي شاخص هاي صوري ونادرست(همانندبيكاري ،نيروي كاررسمي،درآمد،مصرف) ياشاخص هاي بسيارجزئي ونادرست كه پراهميت نشان داده مي شوندشكل گيرد.درچنين وضعيتي گسترش اقتصادسايه ممكن است سياستمداران رابا مشكلات شديدي مواجه سازد،زيراشاخص هاي اقتصادي غيرقابل اعتماد بوده درنتيجه سمت وسوي فعاليت هاي مطلوب اقتصادي رانيززيرسوال خواهدبرد.
ازطرف ديگرروندروبه رشداقتصادسايه ممكن است انگيزه اي قوي براي جذب تدريجي كاركنان(داخلي،خارجي)ازاقتصــادرسمي رافــراهم آورد.كمتراز3/2 درآمـدهايي كه ازاقتصـادسايه حاصل مي گردند مستقيمادراقتصادرسمي هزينه شده[3]درنتيجه آثار مثبت وقابل ملاحظه اي درتحريك اقتصادرسمي خواهدداشت.بخش اول: اقتصادسايه چيست؟
اندازه گيري سخت اقتصادسايه بررسي وتعريف اوليه آن رادچارمشكل مي كند.براي مثال،يكي ازتعاريف رايج ومشتركي كه براي اقتصادسايه صورت گرفته عبارتست ازكليه فعاليت هاي رايج اقتصادي كه توسط منابع رسمي درمحاسبه GNP محاسبه مي شوند[4].هرچند (18./P1994)Smithتعريفش را برمبناي قيمت بازاري كالاوخدمات توليدشده اعم ازقانوني ياغيرقانوني قرارداده است،كه درارزيابيGDP اسمي محاسبه يافراموش شده اند.همچنين اين تعريف فضاي بازي رابراي طرح سوالات متعددباقي گذاشته است.جدول (1)ممكن است زمينه مناسبي را درتوسعه ودرك بهتر براي بدست آوردن يك تعريف منطقي وجامع ازقانوني ياغيرقانوني بودن اقتصاد سايه فراهم آورد.

1-مقايسه با مقاله ((مباحث : ماوراي اقتصادمخفي))،مجله اقتصادي،جلد109،شماره456،ژانويه1999
2-مقايسه نظرات متفاوت از (1999)Giles،(1999)Thomas،(1999)Tanzi
3-اين اعداد ازنظرات مردم آلمان واتريش درباره (اثربر)اقتصادسايه بدست آمده اند.براي اطلاعات بيشتراشنايدر(a,b1998)راببينيد. اين نظرات همچنين نشان مي دهد3/2ارزش افزوده توليدشده دراقتصادسايه نبايددراقتصادرسمي توليدمي شداگراقتصادسايه وجودنداشت.
[4] اين تعريف به وسيله (1994،1995)Feige:(1984)Frey &Pommerehne:(2000)Schneider & Enste و (2001)Schneider استفاده شده است.


تحقیق درباره اقتصاد زیر زمینی


تحقیق درباره اقتصاد


تحقیق در مورد اقتصاد زیر زمینی


اقتصاد زیر زمینی


تحقیق درباره مبارزه با اقتصاد زیرزمی


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


قالب WHMCS حرفه ای مترونیک

برنامه ای برای آموزش برنامه نویسی در vb.net با پایگاه داده sql server

سورس برنامه n وزیر در vb.net با رابط گرافیکی

سورس مثلث خیام(پاسکال) در vb.net

حل معادلات غیر خطی به کمک روش نیوتون رافسون در نرم افزار متلب (به همراه کد MATLAB)

قالب زیبای مجله خبری و فروشگاه ووکامرس فارسی 2

آموزش وردپرس از مبتدی تا حرفه ای - WordPress-Training

قالب مجله خبری وردپرس و فروشگاه ووکامرس فارسی

در این کتاب شما میتوانید بدون دانش کد نویسی سایت خود را بسازید . مخصوص افراد مبتدی تا حرفه ای

کد روش Bairstow در MATLAB

قالب شرکتی پیامک و کانون آگهی

قالب مذهبی

سورس نرم افزار تشخیص چهره به زبان VB.NET

پاور پوینت OHSAS 18001

برشور ایمنی چاله سرویس تعمیرگاه ها

داروشناسی

دانلود پروژه سورس پروژه دریافت IP در VB.net

دانلود پروژه سورس پروژه wordpad در VB.net

ماشین حساب پیشرفته

رمزگذاری رشته متنی

نرم افزار انبارداری

ساعت آنالوگ با کمک دستورات GDI

مدیر دانلود Internet Downlaod Manager

سیاره ویژوال بیسیک

شبیه سازی کنترل هوشمند چراغ راهنمایی با منطق فازی در متلب

شبیه سازی تابع سینوس با استفاده از الگوریتم KNN با نرم افزار متلب

دسته بندی داده ها به روش FCM + کد متلب

حل معادله هدایت حرارتی یک بعدی با روش های گوس سایدل و multigrid با کد matlab

حل معادله پواسون یک بعدی با استفاده از روش گوس سایدل (با matlab)

Filtering تصاویر بر اساس روشهای Median , Neighbourhood averaging و انجام عملیات Binarization و Skeletonization