دانلود رایگان

پاورپوینت-زلزله و اصول بهسازی لرزه ای-120 اسلاید-pptx - دانلود رایگاندانلود رایگان این پاورپوینت در مورد زلزله و اصول بهسازی لرزه ای در 120 اسلاید زیبا می باشد.

دانلود رایگان پاورپوینت-زلزله و اصول بهسازی لرزه ای-120 اسلاید-pptx
ایران کشوری است لرزه خیز که بر روی کمربند لرزه ای آلپ – هیمالیا قرار گرفته است. کشور ما همواره در طول تاریخ، شاهد زلزله هایی نیرومند بوده و همواره خسارتهای جانی و مالی زیادی را این پدیده طبیعی متحمل شده است. تجربه زلزله های گذشته در ایران بیانگر این نکته است که مهم ترین عامل بروز خسارت های فراوان اقتصادی و تلفات انسانی آسیب پذیری بالای ساختمان ها و تاسیسات زیربنایی می باشد و در این میان با توجه به حجم گسترده ساختمان های بنایی و وجود ضعف های فنی و اجرایی در آنها، می توان عامل اصلی بروز خسارت در زلزله را آسیب پذیری بالای ساختمان های بنایی عنوان کرد. این در حالی است که تجربه همین زلزله ها نشان می دهد که ساختمان های با مصالح بنایی که حداقل های ضوابط آیین نامه ای را رعایت نموده اند، رفتار بسیار مناسبی از خود نشان داده اند. ولی متأسفانه حجم ساختمان های ساخته شدۀ مطابق استاندارد در مقابل ساختمان های غیر استاندارد زیاد نیست و ساختمان های مهم زیادی همچون مدارس، مساجد و غیره وجود دارند که ضوابط استاندارد ۲۸۰۰ را برآورده نمی سازند و نیاز به بهسازی دارند. از طرفی فصل هفتم دستورالعمل بهسازی لرزه ای ساختمان های موجود (نشریه شماره ۳۶۰) که به بهسازی ساختمان های مصالح بنایی پرداخته، بسیار مختصر و بر مبنای تنش مجاز بوده و همخوانی چندانی با سایر فصول این دستورالعمل که بر مبنای روش عملکردی است، ندارد. در این راستا، با کار و تلاش مستمر و بهره گیری از آیین نامه ها و استانداردهای مختلفی همچون FEMA ،ASCE و آیین نامه هند و تشکیل جلسات متعدد با حضور جمع کثیری از صاحبنظران و متخصصین این امر و استفاده از نظرات داوری اساتید فن، دستورالعمل بهسازی لرزه ای ساختمان های بنایی غیرمسلح تهیه و ارایه گردید. در این دستورالعمل، پس از بیان کلیات، محدوده کاربرد و مراحل ارزیابی آسیب پذیری به ارزیابی وضعیت موجود و تعیین مشخصات مصالح پرداخته شده است. سپس روش ارزیابی کیفی آسیب پذیری شامل روش های سریع و تفصیلی بیان شده است. در ادامه، روش ارزیابی کمی آسیب پذیری شامل روش های تحلیل، تعیین سختی و مقاومت اجزاء و معیارهای پذیرش آمده و در نهایت، برخی راهکارهای بهسازی شامل بهسازی کلی و موضعی به همراه جزئیات آن ها، تشریح شده است.
در این دستورالعمل، سعی شده تا حد ممکن شرایط کشور مدنظر قرار گیرد. با این وجود، به علت پیچیدگی های رفتاری مصالح بنایی و عدم انجام آزمایشات کافی و متعدد در کشور، جهت شناخت رفتار مصالح بنایی متداول در ایران، جای تحقیقات و فعالیت بیشتر در این زمینه وجود دارد در نتیجه، کار حاضر خالی از ایراد نبوده و امید است با مطالعات بیشتر در این خصوص، در آینده شاهد سازگاری بیشتر آن با شرایط کشور باشیم.
دانلود دستورالعمل تحلیل آسیب پذیری و بهسازی لرزه ای ساختمانهای بنایی غیر مسلح موجود | نشریه ۳۷۶ | ۴٫۶MB
ضوابط این نشریه برای بهسازی ساختمان های با مصالح بنایی غیر مسلح، شامل کلافدار و بدون کلاف است. در این نوع ساختمان ها تمام یا قسمت عمده بارهای قائم و جانبی که توسط دیوارهای آجری یا بلوک سیمانی یا سنگی تحمل می شود، کاربرد دارد. بناهای خشتی و بناهای خاص از جمله بناهای تاریخی، مشمول ضوابط این نشریه نمی شوند.
از آنجا که این نشریه بر مبنای اصول عملکردی است، برای کلیه ساختمان های بنایی غیر مسلح کاربرد دارد. استفاده از این نشریه برای ان دسته از ساختمان های بنایی غیر مسلح که هدفی بالاتر از هدف بهسازی مبنا را نیاز دارند یا بیش از سه طبقه توصیه می شود.
مراحل ارزیابی آسیب پذیری
ارزیابی آسیب پذیری، اولین گام در انجام مطالعات بهسازی است. در این گام، نواقص ساختمان مشخص می شود و سپس با استفاده از روش های بهسازی این نواقص برطرف می شوند. مراحل انجام ارزیابی آسیب پذیری به شرح زیر است.
گردآوری اطلاعات اولیه
بازرسی وضعیت موجود
ارزیابی کیفی آسیب پذیری
ارزیابی کمی آسیب پذیری
بعد از انجام ارزیابی های کیفی و کمی آسیب پذیری و مشخص شدن دقیق ضعف ها، بایستی برای رسیدن به سطح عملکرد مورد نظر، ساختمان بهسازی شود. برخی از راهکارهای بهسازی ساختمان های بنایی غیرمسلح در فصل ۵ ارائه شده است.
راهکارهای بهسازی
برای انجام بهسازی لرزه ای ساختمان، می توان عناصر موجود در سیستم سازه ای آن را تقویت و المان های دیگری به این سیستم اضافه کرد. به طوری که، مقاومت جانبی و شکل پذیری ساختمان افزایش یابد. بنابراین، راه کارهای ارائه شده برای بهسازی لرزه ای ساختمان های بنایی غیرمسلح را می توان به دو دسته زیر تقسیم کرد.
در هر حال، برای بهسازی لرز ه ای و ترمیم ساختما ن های بنایی موجود، به منظور کاهش آثار ناشی از نیروهای زلزله، اصول زیر باید رعایت شود.
بهسازی کلی
در بهسازی کلی ساختمان، روش یا روش هایی به صورت کلان جهت ارتقای مقاومت کلی ساختمان درنظر گرفته می شود. برای مثال، در روش بهسازی کلی می توان از سیستم های جداساز لرزه ای یا تکنیک هایی که باعث بالابردن مقاومت ساختمان می شود، بهره جست. در صورتی که نواقصی در اجزای سازه وجود داشته باشد، لازم است این نواقص با استفاده از روش های موضعی برطرف شود.
منبع : خبرگزاری شبستان ۱۳۹۲/۰۱/۰۵
ایران از جمله کشورهای زلزله خیز جهان است. با وجود این واقعیت، متأسفانه بخش عظیمی از مساجد کشور بر اساس ضوابط فنی استوار نیستند. این در حالی است که ساختمان مسجد باید سرمایه، هویت و فرهنگ ملی و مذهبی کشور باشد. استحکام و مقاوم سازی ساخت و سازها در کشور باید اولویتی ویژه در برنامه ریزی و سیاست گذاری های کلان مسئولان اجرایی پیدا کند.
بعد از زلزله بم و فجایعی که برای مردم این منطقه پیش آمد دوباره بحث مقاوم سازی سخن روز همه مسئولان و حتی مردم شد و تعمیر، مرمت و مقاوم سازی ساختما ن های قدیمی مدنظر قرار گرفته شد ولی نکته نگران کننده این است که متأسفانه حتی بعد از وقوع زلزله های اخیر همچنان ساختمان های خصوصی، عمومی، آموزشی و دولتی ای احداث می شود که در آنها همه ضوابط محاسباتی برای مقاوم سازی در برابر زلزله به طور اصولی و صحیح اجرا نمی شود.
به هر حال مسئله مقاوم سازی در هر دو زمینه یاد شده (ساختمان های قدیمی و بافت های فرسوده یا ساختمان های جدید و نوساز) مطرح است. در این میان، ساختمان های عمومی اولویت و اهمیت بیشتری دارند زیرا آنها در گروه ساختمان های درجه یک قرار می گیرند و تعداد کاربران شان بسیار بیشتر است. ساختمان مسجد هم به دلیل عمومی بودن و هم با توجه به معیارها و ارزش های دینی و مذهبی اهمیت بسیار زیادی دارد و در بحث مقاوم سازی جایگاهی ویژه پیدا می کند. رویکرد ما در این مقاله بهینه سازی لرزه ای و راهکارهای ایمن سازی ساختمان مساجد کشور است.
مراحل بهسازی لرزه ای ساختمان مساجد
با توجه به مراحل بهسازی لرزه ای که در دستورالعمل پژوهشکده زلزله شناسی نشان داده شده است، مراحل بهسازی لرزه ای ساختمان مساجد به این چهار مرحله تقسیم می شود:
مرحله اول: این مرحله به اولویت بندی ساختمان های مساجد مربوط است یعنی باید با توجه به معیارهای موجود، ساختمان مساجد را با اولویت برای بهسازی دسته بندی کنیم.
مرحله دوم: قبل از بهسازی لرزه ای باید ویژگی های ساختمان مسجد مورد نظر به طور دقیق بررسی شود. مشخصات اجزای معماری و اجزای سازه ای، میزان خطرهای لرزه ای و ژئوتکنیک ساختگاه و نتایج ناشی از ارزشیابی مقدماتی لرزه ای از ویژگی های ساختمان است که باید بررسی شود. سپس باید اطلاعات ساختمان مسجد مورد نظر جمع آوری شود، اطلاعاتی نظیر پیکربندی، سیستم سازه ای، مشخصات مصالح، ساختمان های مجاور و ساختگاه. پس از جمع آوری اطلاعات برای سطح عملکرد انتخابی، نیاز یا عدم نیاز ساختمان به بهسازی مشخص می شود.
مرحله سوم: در صورتی که تشخیص داده شد ساختمان مسجد با توجه به سطح عملکردی که دارد از نظر سازه ای مناسب نیست باید آن را بهسازی کرد. در این مرحله گزینه های مناسب برای بهسازی باید بررسی شود و با توجه به ملاحظات اقتصادی و اجرایی بهترین گزینه انتخاب شود.
مرحله چهارم: پس از تصویب طرح بهسازی و تهیه نقشه های اجرایی، مرحله بهسازی شروع می شود.
کاهش خسارت های ناشی از زلزله در ساختمان ها از دو جنبه درخور بررسی است: از یک سو توجه به مسئله ایمنی در ساختمان های مساجد در حال احداث زیرا با اینکه در موقعیت کنونی توجه به خطر زلزله امری بدیهی و اجتناب ناپذیر به نظر می رسد ولی کاستی ها و نقص های شدیدی در این زمینه وجود دارد و در عمل فاصله فراوانی با استانداردهای جهانی داریم. از سوی دیگر به دلیل اینکه تعداد زیادی از ساختمان های مساجد در حال احداث از سوی اسکلت سازی فلزی است، ایمنی آنها بیش از هر چیز به کیفیت جوش کاری ها بستگی دارد اما فقدان کارگران ماهر یکی از علل مهم دور بودن از موازین فنی و اصول ایمنی در ساخت و سازهای جدید است.
بدین ترتیب ، لازم است بر رعایت استانداردها در ساخت وسازهای جدید نظارت کافی شود زیرا مسامحه در نظارت و رعایت نکردن استانداردهای ساخت و جوشکاری موجب اضافه شدن انبوه ساختمان های غیراستاندارد می شود. مسئله بعدی بهسازی لرزه ای (مقاوم سازی) یا هماهنگ سازی ساختما ن های مساجد موجود است که در سال های اخیر در دستور کار دولت هم قرار گرفته است.زلزله و اصول بهسازی لرزه ای


زلزله


بهسازی لرزه ای


راهکارهای بهسازی


بهسازی سازه ای و مقاوم سازی ساختمان


مفهوم بهسازی لرزه ای


آسیب های لرزه ای


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


تهدیدی به نام کمبود جمعیت - تحقیق درس دانش خانواده و جمعیت

بررسی متابولیسم داروی نوسکاپین در سلولهای مجزای کبد موش

پاورپوینت-ppt- ایمنی در اداره ها-در 65 اسلاید-powerpoint

پاور پوینت آئین نامه حفاظتی تاسیسات الکتریکی

دانلود اصول بهداشت درمحیط جامعه

دانلود پاورپوینت “ کاربرد رنگ ها درایمنی ”

دانلود قولنامه انتقال ملک

دانلود فایل مدل سه بعدی iphone 4 ( طراحی شده با Solidworks)

دانلود پاورپوینت نحوه تولید کاشی وسرامیک

جزوه آموزش پیشرفته روش های اجزاء محدود (Finite Element Methodes) پروفسور عیسی سلاجقه

دانلود پروژه پاورپوینت نقد و تحلیل خانه دو پوسته رضا دانشمیر-لواسان

مجموعه کامل آموزش برق (ساختمان وصنعتی- سیستم های حفاظتی و..)

فیلم آموزشی روش تحلیل رابطه خاکستری و تئوری خاکستری ، Grey Relational Analysis، GRA در اکسل

مقاله : تاثير فلزات سنگين بر آبشش و كبد ماهي ها‎

پایان نامه بررسی پروبیوتیک و نقش آن در آبزی پروری

دانلود نقشه آتوکد 1:2000 محدوده میدان بهارستان

صنایع دستی

دانلود پاورپوینت ریاضی چهارم ابتدایی مبحث شناخت کسر - 17 اسلاید

دانلود پاورپوینت ضرب پايه سوم ابتدايي

آزمون قلمچی 5آبان 96-گروه آزمایشی تجربی (کنکوریها)

دانلود پاورپوینت جانوران مضر شهری - 6 اسلاید

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان لیپیدها و انواع انها در 120 اسلاید

دانلود شیپ فایل (لایه GIS) کاربری ارضی استان مازندران

دانلود پروژه آزمایش لوژان (word)

پاورپوینت درباره سدهای زیرزمینی

نوترینوهای کیهانی بزرگترین کیهانی بزرگترین موفقیت سال 2013 را به نام خود ثبت کردند

کانی

بوژان

دانلود پاورپوینت ساختار زمین - 9 اسلاید

فسیل ها وتشکیل ان ها