دانلود رایگان

پروژه رشته حقوق با موضوع آزادی مشروط. doc - دانلود رایگاندانلود رایگان در این پروژه رشته حقوق با موضوع آزادی مشروط به صورت فایل ورد پرداخته شده است.

دانلود رایگان پروژه رشته حقوق با موضوع آزادی مشروط. doc
نوع فایل: word
قابل ویرایش 63 صفحه

مقدمه:
موضوع مجازات حبس و به ويژه مجازاتهاي حبس طولاني، اجراي مجازات، مسايل متعددي با ماهيت حقوقي و همچنين با طبيعت روانشناختي و اجتماعي كه موضوع علمي به نام علم اداره زندانها است را مي سازد. اهميت مجازاتها، همواره مورد توجه قرار گرفته است. در عصري كه مجازات تنها جنبه تنبيه و كيفر داشت، تنها موضوع محدود به نگهداري از زنداني و تنظيم و ادارة زندان بود؛ ولي امروزه، ديدگاه ها تغيير كرده است. هدف از اجراي مجازات اصلاح محكوم و بازاجتماعي كردن اوست.يكي از تدابير فردي كردن مجازاتها كه اين هدف را دنبال مي كند آزادي مشروط است. آزادي مشروط، يك تدبير اجراي مجازات است كه هدف بازپروري محكوم و پيشگيري از تكرار جرم را دنبال ميكند. اين نهاد، تعليق اجراي مجازات سالب آزادي را به دنبال دارد. آزادي مشروط فرصتي است كه پيش از پايان دورة محكوميت به محكومان دربند داده مي شود تا چنانچه در طول مدتي که دادگاه تعيين ميكند از خود رفتاري پسنديده نشان دهند و دستورهاي دادگاه را به موقع اجرا گذارند از آزادي مطلق برخوردار شوند. پس آزادي مشروط، يكي از ابزارهاي مقابله با تكرار جرم و تدبير مؤثري براي پيشگيري از بزهكاري است و همواره فرض براين است كه اين نهاد ارفاقي در كنار احياي اصل فردي كردن مجازاتها، سازگاري اجتماعي و بازپروري محكومان به حبس را تسهيل ميكند.
به عبارت دیگر می توان گفت که مقنن هر کشوری با وضع مقررات کیفری ، سیاست های کیفری خاصی را دنبال می کند . از جمله ی این سیاست ها باز دارندگی خاص و عام و مهم تر از همه اصلاح محکومین است .
وقتی قاضی متهمی را به مجازات حبس محکوم می کند و با توجه به روحیات و سوابق شخصی او( اصل فردی کردن مجازات ها ) مجازاتی برای او تعیین می کند ، از نحوه ی واکنش او در مقابل مجازات بی اطلاع است .
این واکنش ها تنها در عمل و پس از آن که محکوم مدتی را در زندان به سربرد ، ظاهر می گردد. دراین حالت ممکن است واکنش محکوم مثبت باشد و این اصلاح قبل از خاتمه ی مدت محکومیت تحقق یابد . در اینصورت دلیلی نمی تواند وجود داشته باشد که محکوم بقیه ی مدت محکومیت را در زندان به سر برد. به همین خاطر امروزه در اغلب نظام های جزایی با استفاده از نظرات مکتب های تحققی و دفاع اجتماعی ، زندانی را به طور مشروط آزاد می کنند.
حقوق ایران نیز از چنین تدابیری مستثنا نبوده است . سابقه ی آزادی مشروط در کشور ما به ((قانون راجع به وادار نمودن محبوسین غیر سیاسی به کار )) مصوب 1314 باز می گردد . به موجب این قانون آزادکردن محکومان به حبس، مشروط به رضایت از کار آنان در (( موسسات )) فلاحتی یا صنعتی بود . یعنی نوعی آزادی ، مشروط به اشتغال به کار توام با محافظت .
با تصویب ماده واحده ی قانون راجع به آزادی مشروط زندانیان مصوب 1337 آزادی مشروط به مفهوم امروزی آن نزدیکتر شد . بعد از انقلاب نیز مقنن ماده واحدی 1337 را با تغییراتی در سال 1361 و سال 1370و اصلاحی 1337 مورد پذیرش قرار داد.

فهرست مطالب:
فصل اول: کليات
گفتار اول: فرهنگ سازي کاهش مجازات حبسي
گفتار دوم: بررسي سياستهاي کيفري کاهش جمعيت زندانيها
گفتار سوم: مجازاتهاي جايگزين حبس
گفتار چهارم: تحويل تاريخي آزادي مشروط
فصل دوم: تعريف، مباني و اهداف آزادي مشروط
گفتار اول: تعريف آزادي مشروط
گفتار دوم: مباني آزادي مشروط
گفتار سوم: اهداف آزادي مشروط
فصل سوم: شرايط اعطاي آزادي مشروط
گفتار اول: شرايط ماهوي آزادي مشروط
گفتار دوم: شايط شکلي يا تشريفات اعطاي آزادي مشروط
فصل چهارم: تعيين مدت و شرايط ضمن مدت آزادي مشروط و ضمانت اجراي آن
فصل پنجم: تطابق مصاديق ماده ق.م.ا با آزادي مشروط
فصل ششم: فوايد آزادي مشروط
فصل هفتم: نظريه هاي مشورتي آزادي مشروط
نظريه اداره کل حقوقي و تدوين قوانين
نتيجه
منابع و ماخذ

مقدمه
فصل اول: کلیات
گفتار اول: فرهنگ سازی کاهش مجازات حبس
گفتار دوم: بررسی سیاست های کیفری کاهش جمعیت زندان ها
گفتار سوم: مجازات های جایگزین حبس
گفتار چهارم: تحول تاریخی آزادی مشروط
فصل دوم: تعریف، مبانی و اهداف آزادی مشروط
گفتار اول: تعریف آزادی مشروط
گفتار دوم: مبانی آزادی مشروط
گفتار سوم: اهداف آزادی مشروط
فصل سوم: شرایط اعطای آزادی مشروط
گفتار اول: شرایط ماهوی اعطای آزادی مشروط
گفتار دوم: شرایط شکلی یا تشریفات اعطای آزادی مشروط
فصل چهارم: تعیین مدت و شرایط ضمن مدت آزادی مشروط و ضمانت اجرای آن
فصل پنجم: تطابق مصادیق ماده ی 48 ق.م.ا با آزادی مشروط
فصل ششم: فواید آزادی مشروط
فصل هفتم: نظریه های مشورتی آزادی مشروط
نتیجه گیری
منابع

منابع و مأخذ:
1- قانون اقدامات تامینی و تربیتی مصوب 1339.
2- باهری ،محمد ، نگرشی بر حقوق جزای عمومی .
3- گلدوزیان، ایرج، بایسته های حقوق جزای عمومی،انتشارات و چاپ دانشگاه تهران ،چاپ دوازدهم 1385.
4- دکتر صانعی ،پرویز ، حقوق جزای عمومی.
5- دکتر اردبیلی ، محمد علی ، حقوق جزای عمومی ،نشر میزان ،چاپ سیزدهم،1385.
6- دکتر علی آبادی، عبدالحسین ، حقوق جنایی ، جلد 2.
7- دکتر نور بها، رضا ، زمینه ی حقوق جزای عمومی ،نشر دادآفرین،چاپ چهاردهم،1384.
8- شامبياتى، هوشنگ، حقوق جزای عمومی، جلد دوم، انتشارات ويستار، چاپ دوم، 1375.
9-آیین نامه ی قانونی و مقررات اجرایی سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور .
10- دکتر باهری، محمد و داور ،میرزا علی اکبر خان ، نگرشی بر حقوق جزای عمومی.
11-شهري غلامرضا و ستوده جهرمي سروش ، نظريات اداره حقوقي قوه قضائيه درزمينه مسائل كيفري ازسال 1358 تاسال 1371جلداول ، چاپ روزنامه رسمي كشور، بهارسال 1373.
12- بازگير ، يداله ، منتخب آراء قطعيت يافته دادگاهها درامور جزائي ، جلد اول ، انتشارات دانش نگار، چاپ اول سال 1379.
13-مظفري، احمد، نظرات قضائي درجرائم موادمخدر،انتشارات ققنوس ، چاپ اول، زمستان سال 1378 .
14- طالع خرسند ، هادی، قانون مجازات اسلامی ، انتشارات جمال الحق ، چاپ اول ، 1385.
15- حجتی،سید مهدی، قانون مجازات اسلامی در نظم حقوق کنونی،با همکاری مجتبی باری،انتشارات میثاق عدالت،چاپ اول،1384.
16-گلدوزیان،ایرج،محشای قانون مجازات اسلامی،انتشاات مجد،چاپ دوم،آبان 1382.


آزادی مشروط


مجازات حبسی


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


سياست كيفري ايران در قبال قاچاق كالا و ارز با تكيه بر لايحه جديد قاچاق

تحقیق درباره زندگینامه سورنا یا سورن

مطالعات و طرح تفصیلی منطقه 6 تهران

اسپکتروسکوپی لیزر

تحقیق در مورد کارگاه اصول عملیات واحد (چربی ها)

تحقیق درمورد بررسي شعر نو( نيمايي)

نقشه اتوکدی شهرستان چابهار-سیستان و بلوچستان

دانلود نقشه آتوکد 1:2000 محدوده زعفرانیه

اسلاید و پاورپوینت تصاویر و آماده سازی نمونه های TEM

دست نویس گوسین - شیمی محاسباتی - روش های مکانیک کوانتومی - توابع پایه - مجموعه پایه - نظریه تابعی چگالی

سوالات آزمون کارشناسی ارشد محیط زیست دریا، دانشگاه آزاد، 1387

سوالات آزمون کارشناسی ارشد محیط زیست دریا، دانشگاه آزاد، 1389

نمونه سوال شماره 1

دانلود مقاله هموفيلي چیست

بیوشیمی گفتار نهم: ساختمان اسیدهای نوکلئیک

پاورپوینت زیره سبز

زیست شناسی

علم فسیل شناسی

زمين شناسي اقتصادي

زلزله

زمين شناسي در منطقه كپه داغ

سنگهاي دگرگوني

عدد ثابت گاز براي هوا

كانيها

بررسی اثرات زیست محیطی فلزات سنگین بر کیفیت خاک

دانلود پاورپوینت برنامه ریزی محیطی و پایداری شهری و منطقه ای دکتر محمود جمعه پور- فصل 8

پاورپوینت برنامه ایمن سازی کودک41 اسلاید

سمینار کارشناسی ارشد طراحی و رفتار سازه ها در زلزله

پمفلت (بروشور) مسمومیت دارویی با ترامادول

پمفلت (بروشور) راههای جلوگیری از بارداری