دانلود رایگان

تحقیق درباره کلیات مدیریت مالی-15 صفحهword - دانلود رایگاندانلود رایگان تحقیق درباره کلیات مدیریت مالی

دانلود رایگان تحقیق درباره کلیات مدیریت مالی-15 صفحهword مشخصات فایل
عنوان:تحقیق درباره کلیات مدیریت مالی
محتویات
مقدمه
تاریخچه مدیریت مالی
تعریف مدیریت مالی
مدیر مالی
حدود مسئولیت های مدیر مالی
وظایف مدیر مالی
جایگاه مدیریت مالی
اهداف مدیریت مالی
ریسک وبازده
انواع ریسک
تعادل ریسک وبازده
مقدمه
علم مالیه استفاده از اصول و مفاهیم اقتصادی در تصمیم گیری و حل مشکلات است . دایره علم مالیه می تواند به 3 دسته طبقه بندی شود: مدیریت مالی ، سرمایه گذاری، نهادهای مالی
مدیریت مالی: که مدیریت مالی شرکتها (Corporate finance) یا مدیریت مالی تجاری (business finance) نیز نامیده می شود. اصولاً با تصمیم گیری های مالی در مسائل تجاری سرو کار دارد. تصمیمات مدیریت مالی شامل حفظ تراز نقدی، گسترش حسابها، بکار گیری سایر موسسات، قرض کردن از بانک و صدور سهام و اوراق بهادار است.
سرمایه گذاریها: این بخش از علم مالیه بر روی وضعیت بازارهای مالی و تعیین قیمت اوراق بهادار تمرکز دراد.وظایف مدیران سرمایه گذاری ممکن است شامل قیمت گذاری بر سهام عادی، انتخاب اوراق بهادار برای وجوه بازنشستگی یا ارزیابی عملکرد اوراق دارایی می باشد.
نهادهای مالی: این بخش از علم مالیه با بانک و سایر موسساتی که وظیفه جمع کردن منابع مالی و سایر مصرف کنندگان مالی را با هم در یکجا دارند را شامل می شود. برای مثال مدیر بانکی ممکن است تصمیماتی درباره دادن وام، حفظ تراز نقدی، تعیین مقدار بهره برای وامها همچنین شیوه برخورد با مقررات بگیرد.
بخش خاصی از مدیریت مالی مهم نیست بلکه اهمیت دارد شرایط تجاری و کاری است که باعث می شوداز هر یک از تئوریها یا ابزارهای مالی اتخاذ شود مکن است شامل سرمایه گذاری ( استفاده از سرمایه)تامین اعتبار ( افزایش سرمایه ) می شود.
مدیرانی که هر یک از این زمینه ها فعالیت می کنند دارای زمینه اطلاعات مالی یکسان هستند. در این کتاب ما شما را با این دانش مشترک آشنا می کنیم و نشان می دهیم که چگونه در تصمیم گیری های مالی از این دانش استفاده می کنیم.
علی رغم تاکید این کتاب بررسی مدیریت مالی اصول اصلی و ابزار مورد استفاده آن در زمینه سرمایه گذاری و نهادهای مالی نیز مورد استفاده قرار می گیرد. در این قسمت مقدماتی ما به نوع تصمیماتی که مدیران مالی می گیرند و نقش تجزیه و تحلیل های مالی، حالتهای مختلف مالکیت های تجاری و کاری و اهداف تصمیمات مدیران توجه می کنیم.در نهایت ما رابطه بین مدیران و صاحبان شرکتها را توضیح خواهیم داد.
مدیریت مالی یکی از رشته های نسبتا جدید علمی است که مفاهیم و روشهای آن کاربرد گسترده ای دارد .عبارت تامین مالی اغلب در مورد پول برای خرید اقلام مورد نیاز بکار می رود.برای مثال اشخاص با گرفتن وام رهنی خانه جدیدی می خرند یا اینکه دولت با گرفتن مالیات و قرض مخارج خود را تامین میکند،اما رشته مدیریت مالی نه تنها مباحث مربوط به روش های مختلف و متعدد تامین مالی را دربرمی گیرد،بلکه شامل مباحـث دیگری مانند چگونگی سرمایه گذاری ، بکارگیری وجوه ، سیاست تقسیم سود و برنامه ریزی مالی و نقدینگی شرکت نیز می شود.
تاریخچه مدیریت مالی
در سال ۱۹۰۰، مديريت مالى يک رشته علمى شد. از آن زمان تاکنون وظايف و مسئوليت هاى مديريت مالى همواره دستخوش تغيير بوده است و ترديدى نيست که در آينده نيز شاهد تغييرات بيشترى خواهد بود.
تا سال ۱۹۰۰، مديريت مالى جزئى از اقتصاد کاربردى بود. طى دو دهه ۱۸۹۰ و ۱۹۰۰، چندين شرکت بزرگ آمريکائى درهم ادغام شدند. ۱۸ شرکتى که به دنبال اين ادغام ها به وجود آمدند نيمى از کل توليدات صنايع مربوط را در دست گرفتند.
اين ادغام ها نيازمند سرمايه هاى هنگفت بود. مديريت ساختار سرمايه يکى از وظايف مهم مديران شد و ”مديريت مالي“ رشته خاصى ار مديريت بازرگانى شد. يادآورى اين نکته مهم است که در آن زمان، چگونگى تهيه صورت هاى مالى و تجزيه و تحليل آنها دوران طفوليت خود را مى گذراند. تجزيه و تحليل هاى مالى فقط در داخل شرکت ها انجام مى شد. به آنان که در خارج از سازمان قرار داشتند، مانند سرمايه گذاران، گزارش هائى در مورد وضع مالى و عملکرد شرکت ها داده نمى شد تا بتوانند در زمينه هاى سرمايه گذارى تصميم گيرى کنند.
در دهه ۱۹۳۰، شرکت هاى توليدى مقادير فراوانى کالا توليد کردند و سودهاى کلانى بردند. اين امر باعث شد مسائل برنامه ريزى و کنترل (به ويژه از نظر قدرت نقدينگي) به تدريج در مبحث مديريت مالى موردتوجه قرار گيرد. ولى تأمين مالى اين شرکت ها و مسائل مبتلا به ساختار سرمايه (در مورد ادغام ها) باعث شد که مؤسسات تأمين سرمايه پديد آمدند، به تأمين مالى شرکت ها (از راه تضمين خريد اوراق بهاءدار منتشر شده) کمک هاى شايانى کردند..
با پيمايش صنايع جديد و اقدامات صنايع قديم در راه دستيابى به تغييرات ناشى از تکنولوژى نوين و سازش با آن، مبحث مديريت مالى نيز بر پايه علمى استوار گرديد. اين رشته علمى با استفاده از علوم کامپيوتر، پژوهش عملياتى و اقتصادسنجى همچنان راه تکامل مى پيمايد. اين روش هاى علمى که از سال ۱۹۵۰ يکى پس از ديگرى عرضه شد، به صورت ابزارى درآمد که شرکت ها براى تجزيه و تحليل طرح هاى مختلف سرمايه گذارى و محاسبه ريسک و بازده از آنها استفاده مى کنند. براى محاسبه حداقل بازده موردنظر، تجزيه و تحليل و تحقيقات زيادى انجام شده است..
در دهه ۱۹۵۰، نظريه اى عرضه شد به نام ”نظريه نوين مديريت یا نظریه مجموعه اوراق بهاءدار.“
ـ the “modern ” theory of portfoli' management اساس و مبناى اين نظریه ، ميزان ريسک و بازدهى است که دارندهٔ مجموعه اوراق بهاءدار از آن بهره مند مى شود. مسئله اى که اين نظريه با آن روبه رو است، درجهٔ ريسکى است که سرمايه گذار با توجه به مجموعه اوراق بهاءدار خود محاسبه مى کند (و نه فقط ريسک متعلق به اقلام خاصى از آن پرتقوی).
با توجه به آنچه تاکنون گفتيم، سير تکاملى مديريت مالى داراى سه ويژگى مهم به شرح زير است:
  1. مديريت مالى رشته اى نسبتاً جديد و از شاخه هاى علم مديريت است.
  2. مديريت مالى آنگونه که در حال حاضر به کار مى رود بر تصميم گيرى استوار است و از ابزارها با روش هاى تجزيه و تحليل داده ها، کامپيوتر، اقتصاد و حسابدارى مالى استفاده مى کند..
  3. حرکت مستمر و سرعت فزايندهٔ پيشرفت هاى اقتصادي، نويدبخش اين است که مديريت مالى نه تنها نقشى مهم تر بر عهده مى گيرد، بلکه بر سرعت پيشرفت اين رشته علمى باز هم افزوده خواهد شد تا بتواند راهگشاى مديران شرکت هائى باشد که همواره با مسائل و مشکلات تازه روبه رو هستتند.


تحقیق درباره کلیات مدیریت مالی


تاریخچه مدیریت مالی


تعریف مدیریت مالی


جایگاه مدیریت مالی


اهداف مدیریت مالیmانواع ریسک


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


دانلود تحقیق درباره کلیات مدیریت مالی-15 صفحهword رایگان ...

تحقیق درباره کلیات مدیریت مالی-15 صفحهword در عملیات تحقیقات بازار ماه رمضان مورد حجاب ...

تحقیق درباره کلیات مدیریت مالی-15 صفحهword

تحقیق درباره کلیات مدیریت مالی ... فروشگاه جامع تحقیقات کامپیوتری و مقالات دانشجویی و

تحقیق درباره کلیات مدیریت مالی-15 صفحهword - پایگاه مقالات

پایگاه مقالات تحقیق درباره کلیات مدیریت مالی پایگاه مقالات تحقیق درباره کلیات ...

تحقیق درباره كم خوني فقر آهن - صفحهword

معرفی سیستم آموزش مجازی-32 صفحهword; تحقیق درباره ... تحقیق درباره کلیات مدیریت مالی-15 ...

تحقیق درباره کلیات مدیریت مالی-15 صفحهword

اطلاعیه فروشگاه در این سایت میتونی هر نوع فایلی که مورد نیازت هست رو ارزان تر از همه ...

تحقیق درس تفسیر موضوعی قرآن عفاف و حجاب - دانلود رایگان

تحقیق درباره کلیات مدیریت مالی-15 صفحهword تحقیق درباره کلیات مدیریت مالی-15 صفحهword

جزوه آموزشی استقرار سیستم مدیریت کیفیت و مفاهیم آن -17 ...

تحقیق درباره بازار مطلوب، رقابت كامل -word29 ... تحقیق درباره کلیات مدیریت مالی-15 صفحهword

دانلود انقباض عضلانی حرکت درمانی و ورزش و تغذیه - مرجع ...

تحقیق درباره کلیات مدیریت مالی-15 صفحهword تحقیق درباره کلیات مدیریت مالی-15 صفحهword

تحقیق در مورد سیستم مدیریت یکپارچه LMS 17 ص – گوگل فایل

گوگل فایل دانلود تحقیق ... مدیریت زنجیرۀ تأمین و تولید ناب- ۳۰ صفحهword; عنوان : مدیریت ...

دانلود اموزش بافت اشارپ زیبا و شیک 2015 همراه با نقشه ...

اصلي اخبار درباره محصولات ... تحقیق درباره کلیات مدیریت مالی-15 ... مدیریت مالی-15 صفحهword;

تحقیق درمورد آشنايي با برچسب انرژي - دانلود رایگان

جديدترين مقالات مرتبط با مدیریت فناوری اطلاعات | ... تحقیق درباره برق - bargozideha.com...

تحقیق درس تفسیر موضوعی قرآن عفاف و حجاب - دانلود رایگان

تحقیق درباره کلیات مدیریت مالی-15 صفحهword تحقیق درباره کلیات مدیریت مالی-15 صفحهword

جزوه آموزشی استقرار سیستم مدیریت کیفیت و مفاهیم آن -17 ...

تحقیق درباره بازار مطلوب، رقابت كامل -word29 ... تحقیق درباره کلیات مدیریت مالی-15 صفحهword

تحقیق در مورد سیستم مدیریت یکپارچه LMS 17 ص – گوگل فایل

گوگل فایل دانلود تحقیق ... مدیریت زنجیرۀ تأمین و تولید ناب- ۳۰ صفحهword; عنوان : مدیریت ...

دانلود انقباض عضلانی حرکت درمانی و ورزش و تغذیه - مرجع ...

تحقیق درباره کلیات مدیریت مالی-15 صفحهword تحقیق درباره کلیات مدیریت مالی-15 صفحهword

دانلود اموزش بافت اشارپ زیبا و شیک 2015 همراه با نقشه ...

اصلي اخبار درباره محصولات ... تحقیق درباره کلیات مدیریت مالی-15 ... مدیریت مالی-15 صفحهword;

تحقیق درباره فلز ها -100 صفحهword – گوگل فایل

دانلود رایگان تحقیق درباره فلز ها -۱۰۰ صفحهword ، مقاله ، تحقیق این محصول” تحقیق ...

فایل رسان - filerasan.ir

زندگی نامه سهراب سپهری – ۲۵ ص – در قالب ورد; تحقیق درباره کلیات مدیریت مالی-۱۵ صفحهword

تحقیق بررسی مدیریت منابع انسانی در شرکت جهان گستران نواندیش

... در قالب و در 25 صفحهWord ... تحقیق درباره مدیریت ... کلیات مقدمه فلسفه مدیریت منابع ...

دانلود مقاله رایگان کلیات گیاه شناسی (هلو)

تحقیق در مورد رایگان ... ، پروژه دانشجویی درباره رایگان کلیات گیاه شناسی ... مدیریت ...

دانلود مقاله رایگان کلیات گیاه شناسی (هلو)

تحقیق در مورد رایگان ... ، پروژه دانشجویی درباره رایگان کلیات گیاه شناسی ... مدیریت ...

دانلود تحقیق و مقاله اقتصاد ، حسابداری ، مدیریت - 2

دانلود تحقیق اقتصاد ، حسابداری ، مدیریت ، دانلود پروژه دانشجویی و دانلود مقاله ...

تحقیق بررسی مدیریت منابع انسانی در شرکت جهان گستران نواندیش

... در قالب و در 25 صفحهWord ... تحقیق درباره مدیریت ... کلیات مقدمه فلسفه مدیریت منابع ...

تحقیق درباره فسخ نکاح – ایران فایل

این محصول با ارزش “ تحقیق درباره فسخ ... تاریخچه مدیریت دانش-۲۳ صفحهword. 5 ساعت پیش .

دانلود جزوه مدیریت مالی 1 برای رشته حسابداری

امروز جزوه ای دیگر از رشته حسابداری برای درس مدیریت ... کلیات – فصل دوم ... تحقیق درباره ...

مقالات حسابداری - دانلود مقاله

به منظور اعمال صحیح مدیریت ... فصل اول به کلیات تحقیق ... دانلود مقاله و تحقیق درباره ...

تحقیق درباره : از جمهوري تا سلطنت - پی سی دانلود

,از,جمهوری,تا,سلطنتاز,جمهوری,تا,سلطنت,تحقیق درباره از جمهوری تا سلطنت و تحقیق درباره ...

مقاله روش تحقیق - parsmodir.com

درباره پارس‌مدیر ... آموزش روش تحقیق علمی مدیریت، آموزش نگارش پایان نامه و مقاله ...

کاملترین فایل پاورپوینت کلیات تجزیه و تحلیل صورتهای مالی ...

محقق گرامی،شما با جستجوی “کاملترین فایل پاورپوینت کلیات ... مدیریت تکنولوژی ... درباره ...

تحقیق جامع در مورد جذب فسفر توسط گیاهان word - پی سی دانلود

کلمات کلیدی : ,جذب,فسفر,توسط,گیاهانجذب,فسفر,توسط,گیاهان از,خاک,تا,سلول,تحقیق جامع در ...

دانلود پاورپوینت ابوجعفر محمد بن موسای خوارزمی

پاور پوینت آئین نامه حفاظتی تاسیسات الکتریکی

دانلود پاورپوینت “ کاربرد رنگ ها درایمنی ”

مجموعه کامل آموزش برق (ساختمان وصنعتی- سیستم های حفاظتی و..)

فیلم آموزشی روش تحلیل رابطه خاکستری و تئوری خاکستری ، Grey Relational Analysis، GRA در اکسل

پایان نامه بررسی پروبیوتیک و نقش آن در آبزی پروری

دانلود پاورپوینت ریاضی چهارم ابتدایی مبحث شناخت کسر - 17 اسلاید

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان لیپیدها و انواع انها در 120 اسلاید

پروژه آمار ی بررسي ميزان مصرف آب 30 خانوار

دانلود جزوه فیزیک پزشکی

کتاب The Washington Manual of Dermatology Diagnostics زبان اصلی

دانلود پاورپوینت بافت های لیزوزوم- 11 اسلاید

راهنمای نگهداری سگ در منزل

دانلود نمونه سوالات تخصصی استخدامی رشته امور مالی

مقاله آماده ؛ پرخاشگری

پایان نامه ترس و اضطراب

تفاوت بین مردان و زنان

پاورپوینت اسکیزوفرنی

پاورپوینت استرس در محیط کار

پاورپوینت اصول سرپرستی

پاورپوینت روانشناسی عشق

پاورپوینت مباني فلسفي رفتار سازماني

پاورپوینت مهارت نه گفتن

پاورپوینت مدیریت ذهن

پاورپوینت اعتماد به نفس و راه‌هاي تقويت آن

تحقیق:تاثير محيط بر خلاقيت كودكان

اصول و چهارچوب مدیریت زیست محیطی و بهداشتی درطرح های آبیاری و زهکشی

جمع آوری زباله وروش های دفن بهداشتی پسماندها

مواد رادیو اکتیو ونحو ه ی پردازش و دفع آنها

مقاله غده هاي درون ريز