دانلود رایگان

دانلود تحقیق بهره‌برداري پستهاي فشار قوي 1 و 2 وظايف و حدود اختيارات بهره‌برداري پست: - دانلود رایگاندانلود رایگان امیدواریم بتونین اطلاعات مورد نظرتونو ازسایت ما دانلود کنین

دانلود رایگان دانلود تحقیق بهره‌برداري پستهاي فشار قوي 1 و 2 وظايف و حدود اختيارات بهره‌برداري پست: بهره برداري پستهاي فشار قوي 1 و 2
وظايف و حدود اختيارات بهره برداري پست:
نوع فایل:وورد
تعداد صفحه:150
اپراتور تنها نيروي انساني است كه با انجام عمليات و بهره برداري از دستگاههاي تحت كنترل خود با توجه به مقررات ايمني و حفاظت خويش و ممانعت از بروز صدمات. به دستگاهها نوعي خدمات مورد نياز را عرضه مي كند همانطوري كه مي دانيد جهت عرضه كردن اين خدمت دستگاههايي كه با ميليونها ريال ثروت مملكت تهيه شده در اختيار اپراتور قرار مي گيرد. سپس بر هر اپراتوري فرض است كه آشنايي به تمام دستگاههاي مورد عمل خويش داشته و چگونگي عمل و كار دستگاهها را فرا گيرد. اين آشنايي يك ضروريات مسلم حرفه اپراتور بوده و مي بايست قادر به انجام عمليات سريع بر روي دستگاهها باشد، در سيستم برق مواقعي كه بيشتر مورد نظر است و اپراتور و مي تواند معلومات و كفايت خود را در آن به ظهور برساند، مواقع اضطراري و شرايط غير عادي سيستم مي باشد، كه اپراتور بايستي با ورزيدگي و خونسردي كامل هر چه زودتر بدون فوت وقت شرايط را به حالت عادي، برگردانده و ديگر آن كه دستورالعملهاي صادر را هر چند وقت يك بار مطالعه كرده تا بتواند مفاد آن را در موقع اضطراري كه فرصت براي مطالعه مجدد نيست سريعاً بكار برد.


ثبت وقايع و حوادث و شرايط بهره برداري
1ـ ثبت و يادداشت تمام امور اوضاع بايد دقيق و صحيح و فوري انجام گيرد و در فرم هاي مربوط وارد گردد يادداشتها بايد تاريخ داشته و ساعت وقوع يا انجام امور ثبت گردد و در مواردي كه وقت حادثه و يا اتفاق مشخص نيست وقتي را كه اولين بار جلب توجه كرده يادداشت شود.
2ـ ثبت زمان بر اساس 24 ساعت بوده و از نصف شب ساعت 00: 00 شروع و به نصف شب و روز بعد ساعت 24.00 ختم مي گردد.
مثلاً پنجاه و دو دقيقه بعد از نصف شب چنين است 00.52 ثبت عمليات سيستم، از جمله مواردي كه بايد ثبت شوند عبارت است:
الف ) تمام دستورات و عملكرد گروه ها كه وارد يا خارج مي شوند. با مشخصات گروه مربوطه.
ب ) تمام دستورات و پيام هاي كه توسط مركز كنترل دسپاچينگ اعلام مي گردد با ذكر مشخصات
پ ) باز و بستن كليدهاي و سكسيونرها با ذكر دليل يا علت آن.
ت ) دريافت يا صدور تضمين هاي حفاظتي يا حفاظت فوري و يا كارتهاي خطر.
ث ) هر گونه موفقيت با كار در نزديكي يا روي دستگاههاي برقدار همراه با نوع كار قبلاً بايستي طبق برنامه و با موافقت و هماهنگي مركز كنترل ديسپاچينگ باشد.
ج ) در خواستهاي انجام نشده.
چ ) هر گونه اختلال يا قطعي در سرويس برق يا كم كردن اجباري برق با دلائل مربوط
ح ) گزارشهاي وضع هوا در نقاط مختلف منطقه
خ) هر گونه عيب و نقص مشاهده شده، يا گزارش شده در دستگاهها و وسائل
د ) هر گونه وسيله اي كه جهت تعمير يا بعلل ديگر از مدار خارج مي شود و همچنين وقتي كه دوباره آماده و در مدار قرار مي گيرد.
ذ ) اشتباهات عملياتي
ر ) تعويض نوبتكاران مطابق با قوانين مربوط
ز ) بازرسي دوره اي ايستگاه
هـ ) وقايعي كه طبق مقررات ديگر بايد ثبت گردد.
شرايط تعويض شيفت:
1ـ هنگام تعويض اپراتوري كه مي خواهد شيفت را ترك كند بايد:
الف ) گزارشي با شرح كافي براي آشنا نمودن اپراتوري كه سر خدمت مي آيد با تمام اوضاع ايستگاه و تضمين هاي حفاظتي و حفاظت فوري كارتهاي اخطار و احتياط و موارد لازمي كه بايد در حين تعويض به اطلاع اپراتور جديد برسد تهيه نمايد و زمان تعويض شيفت را بايد گزارش و امضاء نمايد. كه خلاصه اين گزارش در دفتر ثبت روزانه ايستگاه بايد وارد گردد.
ب ) اپراتور شيفت بايد شخصاً توجه اپراتور جديد را به هر نوع موضوع مهم و حياتي جلب نموده و توضيح كافي داده و اگر لازم باشد براي درك بيشتر محلهاي مورد نظر را به او نشان دهد.
ج ) امور ثبت شده را در پايان با ذكر تاريخ و ساعت امضاء نمايد.
هنگام تعويض شيفت اپراتوري كه سر خدمت مي آيد بايد:
الف ) گزارش خلاصه اوضاع را كه توسط اپراتور قبلي تهيه و امضاء شده مطالعه و امضاء شده مطالعه نمايد.
ب ) هر جا از ايستگاه را كه به نظر خودش يا اپراتور قبلي لازم باشد بازرسي نمايد.
3) تشريفات تعويض شيفت موقعي كامل است كه اپراتور جديد گزارش اوضاع و احوال ثبت شده و ساير توضيحات ديگر را براي به عهده گرفتن شيفت كافي دانست و قبول نمايد، در اين صورت بايد گزارش را امضاء نمود و زمان تحويل گرفتن را در گزارش ثبت نمايد.
4) تا قبل از امضاء خلاصه گزارش و تحويل گرفتن كار ـ اپراتور جديد بايد هيچگونه عمل قطع و وصل انجام ندهد و هيچگونه اطلاع و پيام تلفني با خارج، مبادله ننمايد، مگر اين كه با دستور و راهنمايي اپراتوري كه در سر نوبت هست. (اپراتور وقت)
5 ) اپراتور نبايد بدون اطلاع و اجازه مقام مسئول جابجايي در شيفت انجام دهد.
6) در صورتيكه يكي از اپراتورهاي قبلي تشخيص دهد كه نوبت كار جديد براي انجام امور ايستگاه به طور ايمن و بهره وضع مناسب ندارد بايد از تحويل شيفت خود امتناع كرده و فوراً مراتب را به مسئول ايستگاه يا مقام مسئول اطلاع داده و كسب تكليف نمايد.
7) كمك از اپراتوري كه سر خدمت نيست:
اگر اشكالاتي پيش آيد و اپراتور نوبتهاي ديگر در ايستگاه باشد در صورت تقاضاي اپراتور سر خدمت بايد به او كمك نمايد.
دستورالعملها:
مقدمه:
با رشد دائمي مصرف و به موازات آن با افزايش قدرت توليد و گسترش شبكه انتقال ضوابط و سياستهاي بهره برداري نيز تا حدي تغيير مي كند با لطبع دستورالعملهاي ثابت بهره برداري كه خط مشي بهره برداري سياستهاي اجرايي و همچنين چارچوب في ما بين كادر مستقر در مركز كنترل قسمت برنامه ريزي و مطالعات سيستم ديسپاچينگ ملي ـ مراكز ديسپاچينگ مناطق و پرسنل بهره برداري پستها و نيروگاهها را تعيين مي كند كه هر گونه تغيير يا اصلاح دستورالعملهاي موجود با صدور دستورالعملهاي جديد كتبا از طريق مديريت ديسپاچينگ و مخابرات شركت توانير يا سازمان برق ايران به يگانهاي زيربط ابلاغ خواهد شد.
مسئولين پستها و نيروگاهها موظفند اين دستورالعملها را در اختيار پرسنل بهره برداري قرار داد و اصلاحات و تغييرات بعدي را نيز به همه كاركنان زيربط ابلاغ نمايد. پرسنل بهره برداري موظفند از مفاد كليه دستورالعملها با اطلاع بوده و در صورت برخورد با هر گونه ابهام در تفسير آنها مي توان مراتب را از طرف واحد مربوط به سازمان برق ايران اطلاع داد و احياناً توضيحات تكميلي را دريافت دارند.
تعيين حوزه عملياتي ـ وظايف و تقسيم مسئوليتها در كار بهره برداري شبكه:
هدف از تدوين دستورالعملها، تعيين حوزه عملياتي، حدود مسئوليتها و وظايف ديسپاچينگ ملي و مناطق ايستگاهها و نحوه ارتباط بين آنها مي باشد.
1ـ حوزه عمليات ديسپاچينگ ملي . مناطق:
ـ كليه نيروگاه و پستها مربوط، پستها و خطوط 230 و 400 كيلو ولت تحت كنترل مستقيم ديسپاچينگ ملي باشد.
ـ كنترل عمليات كليه پستها و خطوط پايين تر از 230 كيلو ولت هر منطقه تحت نظارت ديسپاچينگ آن منطقه مي باشد.
حدود وظايف و مسئوليتها:
وظايف و مسئوليتهاي بهره برداري از شبكه پيوست به شرح زير بين قسمت مطالعات سيستم و برنامه ريزي و مراكز كنترل ديسپاچينگ ملي و مناطق و ايستگاهها تقسيم مي شود.
1 ـ 2 ) مسئوليتها و وظايف قسمت مطالعات سيستم و برنامه ريزي عهده دار وظايف ذيل مي باشند.
قسمت مطالعات سيستم و برنامه ريزي عهده دار وظايف ذيل مي باشند.
الف ) پيشي بيني بار مصرفي و برنامه ريزي اقتصاد توليد نيروگاهها
ب ) مطالعه و بررسي امكانات، محدوديتهاي شبكه و تدوين دستورالعملهاي ثابت و موقت بهره برداري
پ ) برنامه ريزي اقتصادي تعميرات و خروجي هاي حوزه عمليات ديسپاچينگ ملي.
ت ) نظارت در برنامه ريزي قطعيها و خروجيها در حوزه عمليات ديسپاچينگ ملي
ث ) تهيه و تكثير دياگرامهاي عملياتي ايستگاههاي تحت پوشش ديسپاچينگ مناطق.
ج ) تهيه و جمع آوري و تنظيم اطلاعات و آمار بهره برداري
چ )نظارت و كنترل بر تهيه اطلاعات و تنظيم فرمهاي آماري ديسپاچينگ
2 ـ 2) مسئوليتها و وظايف مركز كنترل ديسپاچينگ ملي:
مركز كنترل ديسپاچينگ ملي رهبري عمليات را در سيستم بهره پيوسته عهده دار مي باشد. مسئ


تحقیق


پژوهش


مقاته


کاراموزی


و

مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


دانلود تحقیق بهره‌برداري پستهاي فشار قوي 1 و 2 وظايف و ...

دانلود تحقیق ... پستهاي فشار قوي 1 و 2 وظايف و حدود ... اختيارات بهره برداري پست:

دانلود تحقیق بهره‌برداري پستهاي فشار قوي 1 و 2 وظايف و ...

بهره‌برداري پستهاي فشار قوي 1 و 2. وظايف و حدود اختيارات بهره‌برداري پست: نوع فایل ...

بهره‌برداري پستهاي فشار قوي 1 و 2

بهره‌برداري پستهاي فشار قوي 1 و 2. وظايف و حدود اختيارات ... بهره برداري از يك پست ...

بهره برداري پست هاي فشار قوي 1 2 - مرجع مقالات فارسی

... بهره برداري پست هاي فشار ... پستهاي فشار قوي 1 و 2 ... 1 و 2 وظايف و حدود اختيارات ...

مقاله بهره‌برداري پستهاي فشار قوي 1 و 2

مقاله بهره‌برداري پستهاي فشار قوي 1 و 2. فهرست: – وظايف و حدود اختيارات بهره‌برداري ...

دانلود بهره برداري پست هاي فشارقوي

دانلود بهره برداري پست ... و وظايف و حدود اختيارات ... پستهاي فشار قوي 1 و 2 ...

دانلود تحقيق بهره‌برداري پستهاي فشار قوي 1 و 2 - فرصت های ...

فرصت های کار و ... خانه / مهندسی برق و الکترونیک / دانلود تحقيق بهره‌برداري پستهاي فشار ...

دانلود|دانلود دستورالعمل های بهره‌برداري پستهاي فشار قوي 1 و 2

دانلود,دانلود دستورالعمل های بهره‌برداري پستهاي فشار قوي 1و2 را برای شما دوستان ...

وبلاگ مهندسی برق - بهره‌برداري پستهاي فشار قوي

وظايف و حدود اختيارات بهره‌برداري پست: مقدمه. اپراتور تنها نيروي انساني است كه با ...

مقاله در مورد بهره‌ برداري پستهاي فشار قوي 1 و 2 - مگ ایران

بهره‌ برداري پستهاي فشار قوي ۱ و ۲. وظايف و حدود اختيارات بهره‌برداري پست: مقدمه

دانلود|دانلود دستورالعمل های بهره‌برداري پستهاي فشار قوي 1 و 2

دانلود,دانلود دستورالعمل های بهره‌برداري پستهاي فشار قوي 1و2 را برای شما دوستان ...

دانلود تحقیق بهره برداری پستهای فشار قوی

دانلود تحقیق بهره برداری پستهای فشار ... وظايف و حدود اختيارات بهره‌برداري پست

بهره‌برداري پستهاي فشار قوي - سیم پاور

بهره‌برداري پستهاي فشار قوي 1 و 2 وظايف و حدود اختيارات بهره‌برداري پست: مقدمه ...

بهره‌برداري پستهاي فشار قوي

بهره‌برداري پستهاي فشار ... فشار قوي; دانلود بهره‌برداري ... برداری ، تحقیق و انجام ...

وبلاگ مهندسی برق - بهره‌برداري پستهاي فشار قوي

وظايف و حدود اختيارات بهره‌برداري پست: مقدمه. اپراتور تنها نيروي انساني است كه با ...

مقاله درباره پست هاي فشار قوي - پایگاه مقالات

پایگاه مقالات 1 )پست های فشار ... فشار قوي لینک دانلود و ... تحقیق در مورد پست فشار ...

تکثیرسازان > مقالات رایگان دانشجویی > برق و الکترونیک و ...

وظايف و حدود اختيارات ... جهت بهره‌برداري و تغذيه پست از يك ... پستهاي فشار قوي:

فشار قوی - دانلود فایل پروژه و پایان نامه و تحقیق و مقاله

خرید و دانلود فایل پایان نامه ی تحلیل لرزه ای ... خرید ودانلود فایل تحقیق سينتيك ...

برق (تست و راه اندازی پستهای فشار قوی)

بهره‌برداري پستهاي فشار ... وظايف و حدود اختيارات ... در هر پست فشار قوي سيستم ...

پیشینه تحقیق و مبانی نظری شغل و استرس شغلی کارکنان

... پستهاي فشار قوي 1 و 2 وظايف و حدود اختيارات بهره‌برداري ... وراثت دانلود تحقیق ...

پیشینه تحقیق و مبانی نظری شغل و استرس شغلی کارکنان

... پستهاي فشار قوي 1 و 2 وظايف و حدود اختيارات بهره‌برداري ... وراثت دانلود تحقیق ...

دانلود فایل کامل برنامه نمایش دما، فشار هوا و ارتفاع از ...

دانلود (تحقیق اصل تشویق و ... 2، دما و فشار هوا و ... برداري پستهاي فشار قوي 1 و 2;

پست برق - دانلود فایل پروژه و پایان نامه و تحقیق و مقاله

براي طراحي پستهاي فشار قوي در ... فشار قوي پست و ... حدود آتربرگ; دانلود تحقیق ...

پروپوزال: نياز سنجي آموزشي اثربخش در صنايع كوچك و متوسط

... تحقیق بررسي ... پستهاي فشار قوي 1 و 2 وظايف و حدود اختيارات بهره‌برداري پست: دانلود ...

دانلود پایان نامه مخازن CNG

... پستهاي فشار قوي 1 و 2 وظايف و حدود اختيارات بهره‌برداري ... ظريف و نانو تحقیق ...

دانلود پایان نامه احداث و بهره برداری از پست فوق توزیع برق ...

... بهره برداري، ديسپاچينگ و ... پستهاي فشار قوي. 2-1 ... پست فوق توزیع برق. دانلود ...

پایان نامه پروژه های رشته برق - بهره برداری از پستهای فشار قوی

بهره‌برداري پستهاي فشار قوي با ... وظايف و حدود اختيارات بهره‌برداري پست:

دانلود مقاله پست های فشار قوی

– فلسفه وجود پستهاي فشار قوي ... -پستبهره برداري از ... – شرح وظايف اپراتور پستهاي 230 ...

تخصیص منابع در رایانش ابری با الگوریتم ژنتیک و شبکه عصبی ...

تخصیص منابع در رایانش ابری با الگوریتم ژنتیک و ... جزوه شیمی تجزیه 1 دکتر ... دانلود فایل ...

دانلود تحقیق جايگاه ولايت فقيه در نظام جمهوري اسلامي ايران

دانلود تحقیق جايگاه ولايت فقيه در نظام جمهوري ... لینک دانلود و خرید پایین ... 2) عامل ...

عنوان پروژه : ماشین متحرک با نرم افزار Flash

اموزش طراحی وبسایت با html نسخه ی اول

پاورپوینت آماده درس 7 مطالعات هفتم (تولید و توزیع )

پوستر آگهی ترحیم مادر لایه باز PSD

آموزش تهیه ی روغن شتر مرغ در خانه

پایان نامه مقطع دکتری با موضوع بررسی متابولیسم داروی نوسکاپین

دانلود پاورپوینت “ گازهای سمی، محیط غبار آلود، آلودگی صوتی، مواد اشتعال زا، ظرف تحت فشار ”

دانلود پاورپوینت “ ارگونومی و ورزش ”

سوالات و پاسخنامه کنکور کارشناسی ارشد مکانیک ماشین های کشاورزی(مکانیک بیوسیستم) - (1319) - سال 1388

سوالات و پاسخنامه کنکور کارشناسی ارشد مکانیک ماشین های کشاورزی(مکانیک بیوسیستم) - (1319) - سال 1387

سوالات و پاسخنامه کنکورهای کارشناسی ارشد مکانیک ماشین های کشاورزی(مکانیک بیوسیستم) - (1319) - سال 1381 تا 1393

فنون تست زنی/روانشناسی کنکور/

فروش قالب html برای سایت های طراحی گرافیک

مجموعه 30 قالب وب سایت

دانلود کتاب سئو سایت

طرح توجیهی تأسیس شرکت تولید نرم افزارهای کاربردی

پروژه کارآفرینی یک فروشگاه لوازم برقی

اموزش ۵۰ نوع کیک خانگی ساده

بخش اول( Present) , دوم(Past) و سوم(Past participle )افعال(25 فعل)

آموزش کامل درس آمار مهندسی بصورت پاورپوینت

مقاله:برنامه ريزي آموزشي

جزوه تعمیر و نگهداری دستگاههای رادیولوژی

کتاب راهکارهای درمان ریزش مو

پاور پوینت OHSAS 18001

برشور ایمنی چاله سرویس تعمیرگاه ها

آرایه ها در کنکور

بسته جمع بندی کنکور زمین شناسی

بسته جمع بندی کنکور زبان

نمونه سوال آزمون استخدامی بانک رفاه کارگران

سوالات كنكور تجربي 94 (با پاسخنامه تشريحي و كيفيت عالي)