دانلود رایگان

فعالیت درس فیزیک پایه دهم با موضوع کاربردهای فیزیک در فناوری - دانلود رایگاندانلود رایگان این فایل که در قالب پورپوینت و در 25 اسلاید تهیه شده و آماده دانلود می باشد بعد از مقدماتی در مورد فیزیک و فناوری به ارائه توضیحاتی درباره کارب

دانلود رایگان فعالیت درس فیزیک پایه دهم با موضوع کاربردهای فیزیک در فناوری فعالیت 1-1 درس فیزیک پایه دهم رشته ریاضی و فیزیک درخصوص کاربردهای فیزیک در فناوری می باشد که نقش مهمی در زندگی ایفا میکنند.
این فایل که در قالب پورپوینت و در 25 اسلاید تهیه شده و آماده دانلود می باشد بعد از مقدماتی در مورد فیزیک و فناوری به ارائه توضیحاتی درباره کاربردهای فیزیک در آموزش، بهداشت و درمان، ورزش، اقتصاد و ... پرداخته است.


فیزیک پایه دهم فعالیت تحقیق فیزیک فناوری کاربرد پاورپوینت زندگی نقش مهم


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


فایلکده فعالیت درس فیزیک پایه دهم با موضوع طول جزیره قشم بر ...

فعالیت درس فیزیک پایه دهم با موضوع کاربردهای فیزیک در فناوری فعالیت 1-1
درس فیزیک پایه دهم رشته ریاضی و فیزیک درخصوص کاربردهای فیزیک در فناوری
می ...

فعالیت درس فیزیک پایه دهم با موضوع کاربردهای فیزیک در فناوری ...

3 سپتامبر 2017 ... فعالیت درس فیزیک پایه دهم با موضوع کاربردهای فیزیک در فناوری ... فعالیت 1-1
درس فیزیک پایه دهم رشته ریاضی و فیزیک درخصوص کاربردهای ...

فعالیت درس فیزیک پایه دهم با موضوع کاربردهای فیزیک در فناوری ...

5 روز پیش ... فایل با ارزش فعالیت درس فیزیک پایه دهم با موضوع کاربردهای فیزیک در فناوری
که جزو پر بازدید و پر دانلود ترین فایلهای فارسی در سطح ...

فعالیت درس فیزیک پایه دهم با موضوع کاربردهای فیزیک در فناوری ...

27 سپتامبر 2017 ... دانلود رایگان فایل فعالیت درس فیزیک پایه دهم با موضوع کاربردهای فیزیک در
فناوری با لینک مستقیم از دسته علوم پایه با پشتیبانی 24 ساعته ...

فعالیت درس فیزیک پایه دهم با موضوع کاربردهای فیزیک در فناوری

2 سپتامبر 2017 ... فعالیت درس فیزیک پایه دهم با موضوع کاربردهای فیزیک در فناوری فعالیت 1-1
درس فیزیک پایه دهم رشته ریاضی و فیزیک درخصوص کاربردهای ...

فعالیت درس فیزیک پایه دهم با موضوع کاربردهای فیزیک در فناوری

این فایل که در قالب پورپوینت و در 25 اسلاید تهیه شده و آماده دانلود می باشد بعد از
مقدماتی در مورد فیزیک و فناوری به ارائه توضیحاتی درباره کارب.

فعالیت درس فیزیک پایه دهم با موضوع کاربردهای فیزیک در فناوری

فعالیت درس فیزیک پایه دهم با موضوع کاربردهای فیزیک در فناوریفعالیت 1-1 درس
فیزیک پایه دهم رشته ریاضی و فیزیک درخصوص کاربردهای فیزیک در فناوری می ...

کاربرد های فیزیک در فناوری|کاربردهای فیزیک در فناوری 96 ...

23 سپتامبر 2017 ... فعالیت درس فیزیک پایه دهم با موضوع کاربردهای فیزیک در فناوری فعالیت 1-1
درس فیزیک پایه دهم رشته ریاضی و فیزیک درخصوص کاربردهای ...

فعالیت درس فیزیک پایه دهم با موضوع کاربردهای فیزیک در فناوری

فعالیت 1-1 درس فیزیک پایه دهم رشته ریاضی و فیزیک درخصوص کاربردهای
فیزیک در فناوری می باشد که نقش مهمی در زندگی ایفا میکنند. این فایل که در قالب ...

فعالیت درس فیزیک پایه دهم با موضوع کاربردهای فیزیک در فناوری ...

2 سپتامبر 2017 ... فعالیت ۱-۱ درس فیزیک پایه دهم رشته ریاضی و فیزیک درخصوص کاربردهای
فیزیک در فناوری می باشد که نقش مهمی در زندگی ایفا میکنند. این فایل ...

فعالیت درس فیزیک پایه دهم با موضوع کاربردهای فیزیک در فناوری

3 ا کتبر 2017 ... فعالیت 1-1 درس فیزیک پایه دهم رشته ریاضی و فیزیک درخصوص کاربردهای
فیزیک در فناوری می باشد که نقش مهمی در زندگی ایفا میکنند. این فایل ...

فعالیت درس فیزیک پایه دهم با موضوع کاربردهای فیزیک در فناوری

سه فيزيکدان آمریکایی برای مشاهده امواج گرانشی برنده جایزه فيزيک نوبل در ۲۰۱۷
شدند. جایزه نوبل فيزيک ۲۰۱۷ به طور مشترک به راینر وایس از دانشگاه ام آی تی، ...

کاربرد فیزیک در فناوری|جواب کاربردهای فیزیک در فناوری 96-97

2 ساعت قبل ... فعالیت درس فیزیک پایه دهم با موضوع کاربردهای فیزیک در فناوری. ... نظرات
ارزشمند شما عزیزان برای فعالیت گروه فیزیک در سال تحصیلی 96-97 ...

فیزیک پایه دهم فعالیت تحقیق فیزیک فناوری کاربرد پاورپوینت ...

فعالیت درس فیزیک پایه دهم با موضوع کاربردهای فیزیک در فناوری فعالیت ۱-۱ درس
فیزیک پایه دهم رشته ریاضی و فیزیک درخصوص کاربردهای فیزیک در فناوری می ...

کاربرد علم فیزیک در ورزش

10 ژوئن 2017 ... کاربرد علم فیزیک و علوم وابسته علم مکانیک و مکانیک زیستی ... علم فیزیک و
رشته های وابسته آن خصوصا علم مکانیک در فعالیتهای روزمره و ورزشی مورد توجه قرار
گرفت. ... در حوزه علم فیزیک دانلود تحقیق با موضوع سیر تحول ستارگان در حوزه ...
فیزیک پایه یازدهم) در این فایل، چند درس از دروس مبحث الکتریسیته ...

فیزیک و اندازه گیری

در بخش نخست هنرجویان با علم فیزیک و اهمیت آن در زندگی خود آشنایی بیشتری پیدا
... دهم با گذر از درس های مختلفی از جمله علوم و ... در علم )فیزیک، شیمی، ریاضی(
موضوع اندازه گیری از اهمیت ... تمامی هنرجویان با کاربردهای علم فیزیک در درس علوم و
... پایه به خصوص علم فیزیک در تبیین و توضیح پدیده های پیرامون خود برسند. خوب
.

تحقیق بررسی رابطه کاربرد راهبردهای یادگیری با موفقیت در رشته های ...

داﻧﻠﻮد ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺑﺮرﺳﯽ راﺑﻄﻪ ﮐﺎرﺑﺮد راﻫﺒﺮدﻫﺎی ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﺑﺎ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ در رﺷﺘﻪ ﻫﺎی ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ (رﯾﺎﺿﯽ ﻓﯿﺰﯾﮏ، ﻋﻠﻮم
... ﺑﺴﺘﻪ آﻣﻮزﺷﯽ 'ﻣﯿﺪان ﻫﺎی اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ' (ﻓﯿﺰﯾﮏ 3 رﯾﺎﺿﯽ و ﺗﺠﺮﺑﯽ – ﻓﯿﺰﯾﮏ ﭘﺎﯾﻪ ﯾﺎزدﻫﻢ) در اﯾﻦ ﻓﺎﯾﻞ، ﭼﻨﺪ درس
... ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی ﻓﻮق ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﺮ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن دﺧﺘﺮ داﻧﺸﮑﺪه ادﺑﯿﺎت و ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﯽ ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻣﻄﺎﻟﺐ
cactidl. ... داﻧﻠﻮد ﮔﺰارش ﺗﺨﺼﺼﯽ ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮع ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻣﺜﺒﺖ ﮔﺬاﺷﺘﻦ ﺑﺮﻋﻤﻠﮑﺮد ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ داﻧﺶ آﻣﻮزان
ﺑﺎ ...

پیشنهادهای فاینمن درباره فناوری نانو - باشگاه نانو

موضوع: منابع فناوری نانو ... او دیدگاههای خود را در یک سخنرانی در انجمن فیزیک
آمریکا با نام «در پاییندست، فضای زیادی وجود دارد»، ... فاینمن: "میخواهم حوزهای را شرح
دهم که هنوز جای کار زیادی دارد. ... به علاوه، نکته ای که از همه مهم‌تر است، تعداد زیادِ
کاربردهای تکنیکی این حوزه است." ... پرسش هایی هستند مثل: ترتیب پایه های DNA
چیست؟

کاربرد های فیزیک در فناوری (سوال کتاب فیزیک دهم) | ناتیلوس | خانه ...

نقش فیزیک در فناوری ,نقش فیزیک در فناوری‌های آموزشی ,بسیاری از شاخه‌های
فیزیک به ... راديوگرافى و راديوسكوپى راديوگرافى عكسبردارى از بدن با پرتوهاى
ايكس و ... كشف پرتوهاى ايكس كه به وسيله رنتيگن عملى شد سرآغاز فعاليت هاى
دانشمندانى ... می داند ارزش هیچ چیزی به پایه ارزش انسان های شرافتمند، سازنده و
نیکوکار نمی رسد ...

خانه فیزیک اصفهان

بر همین اساس خانه فیزیک اصفهان با حمایت شهر علم اصفهان و با هدف ترویج و ... قبل
از اکران مستند، حاضران سخنرانی خانم دکتر زرین دخت امامی را با موضوع ... ۱۸:۳۰ ۱۰۰۰
سال اپتیک، کاربردهای فناوری های فوتونیک در زندگی ... هوافضا، آزمایشگاه و
فیزیک برای خردسالان که از مقطع پیش دبستان تا پایه دهم را شامل می شوند برگزار
شده است.

فیزیک نام درس : کد طرح درس: نام و نام خانوادگی دبیر: چگالی موضوع ...

پایه تدریس : دهم. کلس: تعداد شاگردان: 30. نام درس : فیزیک. موضوع کلی درس: چگالی
... -فراگیران با کاربردهای چگالی آشنا شده و پی به اهمیت موضوع چگالی در زندگی
ببرند. 4 ... فعالیت های مقدماتی( مانند حضورو غیاب- بررسی تکالیف وآماده سازی و..):
...

پورتال دفتر تاليف کتابهاي درسي فني وحرفه اي .کاردانش

موضوعات کلی مطرح شده در کنفرانس به صورت موردی در زیر آمده است: ... ٧-فعالیت های
آزمایشگاهی در آموزش فیزیک. ٨- فن آوری های نوین در آموزش فیزیک. ٩- آموزش رسمي
وغير رسمي فیزیک وارتباطش با زندگی فردی و اجتماعی وطبيعت ... میزگرد بررسی
برنامه درسی و بسته یادگیری فیزیک پایه دهم رشته های فنی و حرفه ای و کاردانش با
ارائه ...

وﻟﻘﺪ ﮐﺮﻣﻨﺎ ﺑﻨﯽ آدم وﺣﻤﻠﻨﺎﻫﻢ ﻓﯽ اﻟﺒﺮ واﻟﺒﺤﺮ ورزﻗﻨﺎﻫﻢ - سازمان بنادر و دریانوردی

درﯾﺎﯾﯽ. ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎي. اﺻﻠﯽ داﻧﺸﯽ. •. ﮐﺘﺎب ﻫﺎي درﺳﯽ،. اﯾﺠﺎد داﻧﺶ. ، ﺑﯿﻨﺶ و. ﻧﮕﺮش ﺑﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ. ﭘﺎﯾﻪ درﯾﺎ ...
ارﺗﻘﺎ دﯾﺪﮔﺎه ﻣﻠﯽ ﺑﻪ وﯾﮋه ﮐﻮدﮐﺎن و ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن در زﻣﯿﻨﮥ درﯾﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ از ﭘﺪﯾﺪة ﺑﺰرگ ﺧﻠﻘﺖ و ﻧﯿﺰ اﻫﻤﯿﺖ درﯾﺎﻫﺎ
در زﻧﺪﮔﯽ .... اﻣﺎ آﻣﻮزش ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺷﯿﻤﯽ آب درﯾﺎ ، ﻓﯿﺰﯾﮏ آب درﯾﺎ، ﻫﯿﺪرو دﯾﻨﺎﻣﯿﮏ
.... ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ. ﮐﺘﺎب. درﺳﯽ. راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ. ﻣﻌﻠﻢ. ﺳﻄﺢ. ﮐﺸﻮري. دوم ﻣﺘﻮﺳﻄﻪ. ﭘﺎﯾﻪ دﻫﻢ. ﻋﻠﻮم. 95. -. 96. ﻓﯿﺰﯾﮏ. 1.

عضوهیات علمی واحد گرمسار ادیتور اصلی شماره ویژه مجله ISI ...

2 ا کتبر 2017 ... دکتر صابر زرین کمر، عضو هیات علمی گروه فیزیک دانشگاه آزاد اسلامی واحد ... وی
گفت: «برخی از موضوعات مرتبط با این شماره شامل: ... عضو هیات علمی واحد گرمسار با
بیان اینکه این مجله دارای ایمپکت فکتور یک و هفت دهم و ضریب ... اس آی تخصصی و
پژوهشگر برتر کشوری گروه علوم پایه دانشگاه های آزاد اسلامی سراسر ...

فیزیک و کاربردهای آن: پزشکی - جزیره دانش -

1 ژانويه 2007 ... فیزیک علم شناختن قانون های عمومی و کلی حاکم بر رفتار ماده و انرژی است. ... اکنون
بسیاری از موضوع ها و مباحث فیزیک پیامدهای کاربردی داشته و عملاً در فناوری ها موثر
.... داده می شود و کار این دستگاه با استفاده از فعالیت های الکتریکی که در سطح ... ج
_ فیزیک پایه _ ترجمه: ناصر مقبلی، محمد خرمی _ انتشارات فاطمی.

فعالیت ها – بنياد علمي فيزيك و زندگي

فعالیت هایی که بنیاد علمی فیزیک وزندگی تاکنون انجام داده است: ... ۵- برگزاری
نمایشگاه فیزیک و زندگی هم زمان با همایش در محوطه فضای سبز دانشکده ادبیات
دانشگاه ...

پايه دهم

فيزيك. 1. 14. شيمي. 1. 11. آزمايشگاه علوم. 1. 15. رياضي. و آمار. 1. رياضي. 1 ...
درس. دين و زندگي. (1). پايه دهم متوسطه دوم كد. 111011. رشته هاي علوم تجربي، ....
فعاليت هاي فردي يا گروهي دانش آموزان در کالس که در هر درس با عناويني مانند :
فعاليت کالسي, .... دهم. دوره دوم متوسطه . سال تحصيلي. 96. . 1395. موضوع. سنجه.
هاي ارزشيابي. نمره.

وبلاگ گروه آموزشی فیزیک

پیرو اجرای فعالیت ها و مسابقات علمی در سطح شهرستان دیلم ، در تاریخ ... مسابقات
آزمایشگاهی پایه سوم تجربی و سوم ریاضی با حضوردانش آموزان شرکت کننده از ...
موضوع : گزارش برگزاری کارگاه آموزشی بررسی کتاب فیزیک دهم ... دانش آموزان با
کاربرد مباحث و فرمولهای درس فیزیک در وسایل مورد استفاده در زندگی روزانه افتتاح
شد.

شناسنامه همایش - انجمن معلمان فیزیک شهرستان های تهران

در مجموع تا سال 1385 تعداد 7 همايش را با موضوع فیزیک، پژوهش و آزمایش با عنوان‌های
... از دیگر فعالیت‌های انجمن بوده است؛ و هشتمين همایش سالانه انجمن با عنوان "لذت
فیزیک را با ... انجمن ، خرداد سال 1394 با عنوان"اولین همایش فیزیک و زندگی، پژوهش
و آزمایش" در .... -طراحی آموزشی به شیوه فعال مبتنی بر سرفصل های فیزیک سال دهم و
یازدهم.

گزارش کمیته علمی هفدهمین کنفرانس آموزش فیزیک ایران وهفتمین ...

18 آگوست 2017 ... از سویی دیگر در هفدهمین کنفرانس آموزش فیزیک ایران شعار تقویت انجمن های ... حدود
10 عنوان مقاله مرتبط با موضوع کتاب های درسی فیزیک وبه ویژه 4 مورد در باره ...
کمیته علمی با تعیین یک کار گروه برای فعالیت های آزمایشگاهی تصمیم ... با توجه
به نگارش جدید کتاب فیزیک دهم با همکاری گروهی از دبیران فیزیک ...

هوافضا! | هوافضای جوان

با توجه به اینکه هوافضا یک رشته مهندسیه ریاضیات و تا حدی فیزیک در آن حرف اول
رو ... این اشتراک دروس بیشتر در درس های پایه ای با موضوع ریاضی و چند درس دیگه
هست. ... البته فعالیت های کاری مهندس های هوافضا خیلی فراتر از تصور است و حتی به
... و برای یکی از کاربردهای گرایش پیشرانش میشه به توربین های گازی نیروگاه های
...

نمونه طرح درس فیزیک (1) موضوع: مقاومت الکتریکی - همیار فیزیک ...

۳- کاربرد مقاومت الکتریکی را در زندگی انسان به اختصار در یک بند بنویسید.
فعالیت های تکمیلی ۱- مبحث درس را با دقت مطالعه کنند. ۲- به سؤالهای صفحه …

پايه دهم

فيزيك. 1. 49. شيمي. 1. 51. آزمايشگاه علوم. 1. 53. رياضي. و آمار. 1. رياضي. 1 ...
درس. دين و زندگي. (1). پايه دهم متوسطه دوم كد. 110204. رشته هاي علوم تجربي، ....
فعاليت هاي فردي يا گروهي دانش آموزان در کالس که در هر درس با عناويني مانند :
فعاليت کالسي ..... دهم. دوره دوم متوسطه . سال تحصيلي. 96. . 1395. موضوع. سنجه.
هاي ارزشيابي. نمره.

برنامه هسته‌ای در ایران - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

با انتشار اخبار پیاپی از فعالیتهای هسته‌ای در ایران و پس از دامنه‌دار شدن اختلافات
میان ..... کاربرد دوگانه از جمله در سلاح‌های اتمی دارد، همواره از موضوعات مورد نگرانی
کشورهای مذاکره کننده ... اولین تلاش‌های ایران برای دستیابی به فناوری هسته‌ای به
سال ۱۳۳۵ بازمی‌گردد. ..... خسروی در زمینهٔ فیزیک هسته‌ای به رتبه‌های بین‌المللی دست
یافتند.

طرح درس در مبحث القا الکتریکی بااستفاده از اجرای مدل استقرا و ...

دانشکده علوم پایه. اجرای ... در رشته آموزش فیزیک. خرداد ... رسشگری با موضوع
الکتریسیته ..... گام دهم. : انتخاب مکان تحقیق و برقراری ارتباط ................................
........... 31. -1. -1 ..... درس فیزیک یک روش رایج است، بنابراین باید به دنبال راهی
باشیم که مفاهیم و مباحث فیزیک برای ..... های زندگی ارائه دهید و در حد امکان در انجام
فعالیت.

پاسخ : کاربرد فیزیک در فناوری امروز بسیار ... - گروه درسی فيزيک

گروه درسی فيزيک - فعالیتها در فیزیک1 - اداره آموزش و پرورش ناحیه 2 اراک - گروه
درسی ... فعالیت 1- صفحه ی 5 کتاب درسی. شما نیز به اتفاق دیگر اعضای گروه خود ,
فهرستی از کاربرد های فیزیک در فناوری تهی کنید و به کلاس درسی ارائه دهید . ...
یعنی با رژیم غذایی گفته می شود در یک روز KJ 8818 انرژی از مواد غذایی کسب می
شود.

هيجدهمين کنفرانس آموزش فیزیک ایران - درس سرا

3 سپتامبر 2017 ... محورهای کنفرانس (با شعار محوری آموزش فیزیک، فناوری و صنعت): ... ٧-فعالیت های
آزمایشگاهی در آموزش فیزیک ... اهداف و موضوعات مورد بحث : ... دانشگاه فرهنگیان و
اساتید دروس فیزیک و دروس شاخه‌های مختلف علوم پایه، علوم تجربی و علوم تربیتی.
6. .... آزمایشگاه پایه دهم0 · آزمایشگاه پایه یازدهم0 · آزمایشگاه پایه دوازدهم0.

کاربرد فیزیک در فناوری - آفتاب

28 ا کتبر 2009 ... فیزیک علم شناختن قانون هی عمومی و کلی حاکم بر رفتار ماده و انرژی است. ... مقالات ·
علمی و آموزشی · علوم پایه ... اکنون بسیاری از موضوع ها و مباحث فیزیک پیامدهای
کاربردی داشته و عملاً در فناوری ها موثر بوده است. .... الکل تشخیص داده می شود و کار
این دستگاه با استفاده از فعالیت های الکتریکی که در سطح بدن ظاهر می ...

پانزدهمین دوره مسابقات آزمایشگاهی کشور در قزوین آغاز شد - خبرگزاری مهر

2 آگوست 2017 ... قزوین- پانزدهمین دوره مسابقات آزمایشگاهی کشور با حضور ۲۵۵ دانش آموز ... مسابقات
آزمایشگاهی کشور اظهار داشت: فعالیت های آزمایشگاهی یکی از ... که این مهارت ها در
زندگی روزمره نیز مورد استفاده قرار خواهد گرفت و زمینه های ... علوم ویژه پایه دهم و
آزمایشگاه شیمی، فیزیک و زیست شناسی ویژه پایه .... موضوعات داغ استانها ...

2 5 2۱ 5۱ 5۳ 56 6۰ 6۱ - انجمن فیزیک ایران

فعالیت های انجمن فیزیک ایران در پاییز و زمستان ۱۳۹۰ ○. معرفی شاخه های ..... با
موضوع های مختلف خواهیم داشت: آموزش مفاهیم ِ پایه ی فیزیک با هدف. آموختن مفهوم جدیدی
...

گزارش فعالیت ها - مجتمع آموزشی فرهنگی سادات موسوی

... بازی، کار با سفال، انجام بازی های مختلف فکری، کتاب خوانی با موضوعات جذاب و
روبیک اشاره کرد. ... البته واحد در نظر دارد از سال آینده پایه دهم متوسطه دوم را نیز البته
با نگاهی جامع تر ... تحقیق و پژوهش پیرامون فناوری های زیست پایه و کاربرد های آن ...
تحقیق و پژوهش پیرامون قوانین و مبانی علوم فیزیک و مکانیک و کاربرد های آن ها.

گلایه معلم‌ ها از تغییر محتوای کتاب‌ های درسی - روزنامه دنیای اقتصاد

3 روز پیش ... شاید در کلاس درس خیلی وارد جر و بحث با معلم نشوند اما وقتی قانع ... محمدرضا
نیک‌نژاد معلم فیزیک پایه دبیرستان به «خبرآنلاین» می‌گوید: «با جایگزینی ...
درونمایه‌های آموزشی کتاب‌های فیزیک دهم و یازدهم تنها در سرفصل‌ها تغییر کرده است. ...
به‌عنوان نمونه یکی از کتاب‌های تازه تالیف کتاب کار و فناوری است که ...

ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻣﺤﺘﻮاي ﮐﺘﺎب رﯾﺎﺿﯽ ﺷﺸﻢ ﺑﻪ روش اﻟﮕﻮي ﺣﻞ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺟﻮ

ﺷﯿﻤﯽ ﻓﯿﺰﯾﮏ، آﻣﻮزﮔﺎر اﺑﺘﺪاﯾﯽ اداره آﻣﻮزش و ﭘﺮورش ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻓﺴﺎ. ﻓﺎرس. ... ﺑﯽ ﺷﮏ ﻫﻤﻪ ي اﻧﺴﺎن ﻫﺎ درﻃﻮل
زﻧﺪﮔﯽ ﺑﺎ ﻣﺴﺎﺋﻠﯽ رو ﺑﻪ رو ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ .... ﻫﺎي ﻋﺪدي ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز در ﺳﺎﯾﺮ درﺳﻬﺎ آﺷﻨﺎ ﺷﺪه و ﮐﺎرﺑﺮدﻫﺎي رﯾﺎﺿﯽ را
در ﺣﻞ ... ﺑﺎ اﻧﺠﺎم ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎي ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺮاﺣﻠﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ درك ... ﻗﻪ درداﻧﺶ آﻣﻮزان ﭘﺎﯾﻪ ﺷﺸﻢ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ درس رﯾﺎﺿﯽ.
2 ..... ﺧﻼﺻﻪ اي از ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻫﺮ ﻓﺼﻞ ﮐﺘﺎب وﺑﯿﺎن راﻫﺒﺮدﻫﺎي ﺣﻞ ﻣﺴﻠﻪ ﺟﻮرج ﭘﻮﻟﯿﺎ در ﻣﻮرد ﭼﻨﺪ ﻣﻮﺿﻮع ﮐﺘﺎب.

صورتجلسه ۷۴ - دانشکده علوم پایه - دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک

صورتجلسه هفتاد و چهارمین شورای پژوهشی دانشکده علوم پایه روز و تاریخ ... موضوع
پایان‌نامه /رساله ... مدل سازی خواص فیزیکی– شیمیـایی و ترمودینامیکی الکیل
بنــزن ها با استفاده از شاخص های توپولوژیکی و بررسی ارتباط کمی ساختار-خاصیت
و ساختار-فعالیت ... پروپوزال‌ تأیید شده رشته شیمی– گرایش آلی و شیمی فیزیک.

نقش مشابه کتاب‌های درسی در ژاپن، کره جنوبی و ایران - Sputnik Iran

16 مارس 2017 ... حجـم بالای کتاب‌های درســی مدت‌هاست دانش آموزان، اولیاء و بعضا معلمان را رنج ... این مورد
به نگرش ما برمی‌گردد و گویی ماموریت این شده است تا دانش آموز فیزیک و شیمی یاد ...
و یا ریاضی 1 پایه دهم 170 صفحه با چهار ســاعت در هفته است، در حالی‌که ... این موضوع
در خصوص اکثر کتاب‌های درسی نیز صادق است، بنابراین با عدم ...

دانشگاه علوم پزشكي گناباد - فيزيك پزشكي - ترم 1 پزشكي عمومي

موضوع درس: فیزیک پزشکی تعداد واحد: 2 واحد ... 2 واحد درس فيزيك پزشكي به منظور
آشنايي دانشجويان پزشكي با اصول و مباني فیزیک و كاربردهاي آن در پزشكي در نظر
گرفته شده است. ... فعاليت، احتمال تلاشي و نيمه عمر مواد راديواكتيو را تعريف و
محاسبه نمايد . ... جلسه دهم: مشخصات فیلم و مشدد، فرایند ظهور ثبوت، دستگاههای
رادیولوژی ...

مجلات رشد دفتر انتشارات و تکنولوژی آموزشی

دفتر انتشارات و تکنولوژی آموزشی با وظیفه اصلی مدیریت و تولید نشریات آموزشی
رشد و سامان‌دهی رسانه‌های آموزشی و تربیتی،از دفاتر تابع سازمان پژوهش و ...

ایرنا - پانزدهمین دوره مسابقات آزمایشگاهی دانش آموزان کشور در قزوین ...

2 آگوست 2017 ... قزوین-ایرنا- پانزدهمین دوره مسابقات آزمایشگاهی کشور با حضور 384 دانش ... و پرورش
استان قزوین در بازدید از این آزمون علمی، فعالیت های آزمایشگاهی را ... وی اضافه کرد:
در این دوره از مسابقات 96 دانش آموز پایه دهم متوسطه و نیز در ... پایه دهم متوسطه و سه
تیم دانش آموزان پایه سوم متوسطه در رشته فیزیک، ... موضوعات مرتبط.

دریافت نسخه PDF کتابهای فیزیک انتشارات فاطمی

انتشارات فاطمی طی سال های فعالیت خود بارها از سوی مراکز علمی ... فیزیک پایه/جلد
سوم: الکتریسیته، مغناطیس والکترومغناطیس ... دورۀ درسی فیزیک/جلد سوم: نوسان ها
و امواج، نور،فیزیک اتمی ... فیزیک مفهومی. ویرایش دهم. ست كه در چهار جلد. د اصلي بر
مفاهيم و. زمره با آنها .... کتاب های زندگی نامۀ مشاهیر فیزیک برای کودکان و نوجوانان.

فعالیت درس فیزیک پایه دهم با موضوع کاربردهای فیزیک در فناوری ...

عبارت فعالیت درس فیزیک پایه دهم با موضوع کاربردهای فیزیک در فناوری در بین
وبلاگهای سایتهای وبلاگی جستجو شده و نتایج با ذکر منبع به صورت خ ر بازنشر ...

امتحان نهایی فیزیک 3 چگونه خواهد بود؟ - انتشارات خیلی سبز ...

30 مه 2015 ... همان‌طور که می‌دانید، کتاب درسی فیزیک سال سوم دبیرستان برای سال ... پس برای
این‌که امتحان فیزیک (۳) را با موفقیت پشت‌سر بگذارید، به ... بهترین منبع هم برای
تمرین روی این موضوع، مثال‌ها و تمرین‌های کتاب درسی است. .... ببخشید واسه امتحان
فیزیک فناوری و کاربرد هم میاد؟ ..... واکنش های شیمیایی دهم و یازدهم!

گروه های آموزشی ناحیه دو بهارستان - مطالب سرگروه فیزیک متوسطه2

اینکه چگونه با استفاده از فن آوری جدید و مدرن روشهای آموزشی را دگرگون کنند. ...
تقسیم بندی کتاب فیزیک دهم تجربی برای جشنواره الگوهای برتر تدریس ... با
موضوع شناوری و اصل ارشمیدس صفحه 80 تا 85 فیزیک دهم تجربی می باشد ... جشنواره
الگوهای برتر تدریس در سال جاری برای درس فیزیک 1تجربی در پایه دهم برگزار می
شود.

مجتمع آموزشی بانو امین

انتخاب های ما نقش مهمی در زندگی و آینده ی ما ایفا می کنند. ... باسمه تعالی با عنایت
خداوند و تلاش دانش آموزان عزیزمان باران صلحی (مقطع دوم ابتدایی)، غزل ... مجمع فیزیک
جهت بحث و بررسی فصل پنجم کتاب دهم با موضوع ترمودینامیک برای تمامی. ... در
تاریخ 19 بهمن ماه در مجتمع آموزشی مجتهده بانو امین(رها) در مقطع متوسطه با حضور
مسئولین.

جواب فعالیت فیزیک دهم صفحه هشتم # ردیف

سوالات پیام نور درس فيزيک عمومی ۱ و آزمایشگاه با جوابسوالات پیام نور درس با کد
درس ... ترجمه درس و پاسخ تمرینات عربی پایه هشتم درس دهم بر اساس چاپ کتاب س ...
کتاب درسی کار و فناوری دوم راهنمایی (هشتم) - 160 صفحه pdf .... یک یا دو فعاليت
مناسب برای یک جلسه تدریس از موضوعات درس علوم تجربی پایه هشتم در راستای
ارزشی .

Ordoos - My ASP.NET Application - بنیاد ملی نخبگان

درس های اردو : روانشناسی ، شیمی ، فیزیک ، خلاقیت و ایده پردازی ، .... با حضور 70
نفر از دانش آموزان پسر پایه دهم و پایه سوم دبیرستان در دوره سه روزه دوست علمی
شرکت داشتند ... برگزاری طرح دوست علمی زیست فناوری (بیوتکنولوژی)- آبان
1395 ... بنیاد نخبگان استان گیلان در راستای فعالیت‌های علمی-آموزشی خاص برون
مدرسه ای ذیل ...

10 رشته محبوب و پرطرفدارتر رشته‌ های گروه علوم تجربی را بشناسید ...

30 جولای 2016 ... شخصیت های اول این ماجرا هستند، که برای ورود به پایه دهم، بر اساس علائق خود و ... این
رشته از نظر کاربرد و بازارکار، یکی از رشته‌های خوب گروه پزشکی است. ... دانشجوی
داروسازی باید در علوم پایه مثل فیزیولوژی، شیمی و فیزیک .... حال این پرستار است
که با آموزش های لازم در مورد نوع غذا ، نحوه و مقدار فعالیت بدنی و نحوه ...

کاروفناوری کَلاله

برای تدریس کتاب، پایه ششم بسته ی آموزشی شامل کتاب راهنمای معلّم جلد اوّل چاپی
جلد ... در هر درس بخش های مختلفی در نظر گرفته شده است که می تواند به فرایند
تدریس کمک ... فعالیت کلاسی:در این بخش، دانش آموزان با راهنمایی و نظارت معلّم،
فعّالیت های ... فناوری اطلاعات و ارتباطات و کاربرد آنها ؛ آ شنایی با تأثیرات فناوری
اطلاعات و ...

کاربرد های فیزیک در فناوری

3 ا کتبر 2017 ... فیزیک علم شناختن قانون هی عمومی و کلی حاکم بر رفتار ماده و انرژی است فیزیک ...
چگونه در اینستاگرام فالوور را افزایش دهم ؟ ... اکنون بسیاری از موضوع ها و مباحث
فیزیک پیامدهای کاربردی داشته و عملاً در فناوری ها موثر بوده است. .... داده می شود و کار
این دستگاه با استفاده از فعالیت های الکتریکی که در سطح بدن ظاهر ...

دکتر رضا معظمی - دانشگاه قم

معاون آموزشي دانشکده علوم پايه دانشگاه قم از 90/11 تا 91/10 .... در خلال اين درس با
روشهاي جستجو در متون علمي فيزيک و پايگاه هاي مربوط به آن و اصطلاحات رايج در ...

دریافت فایل

23 ژانويه 1974 ... مق االت الزاماً بايد مطابق با راهنماي تنظيم مقاالت فصلنامه ... وزارت علوم، تحقيقات
و فناوري .... »معرفتي«اند، مانند موضوعِ »فلسفه علم فيزيك«، »فلسفه علم حقوق« و
..... البتّه دور از انتظار نيست كه اين سوابق علمي غرب پايه، روائي و اعتبار الزم .....
آيا فعاليّت هاي گوناگون شناختي مالك و معيار رفتار ديني محسوب مي ...

گرایش های کارشناسی ارشد مجموعه شيمی | 3گام

اين موضوع مواد با عيار بالا را نيز غالبا شامل مي‌شود؛ بطوري که حتي تفاوت کم در
غلظت ... در كشور ما بيشتر فرصت‌هاي شغلي شيمي فيزيك در مراكز پژوهشي و علمي
است، كه ..... سلام من ارشد شیمی فناوری اسانس هستم میخواستم بدونم این رشته زیر
گروه کدوم ..... من بدون این که بدونم شما کجا می خونید و پایه درس شیمی آلی و زبان و
همینطور ...

حوزه ریاست | اخبار و رویدادها - دانشگاه تربیت مدرس

برگزاری سخنرانی با موضوع " نسل جدید سنجنده های فضایی" در دانشگاه ... در نشست
دهم مهرماه شوراي دانشگاه، گزارشي تحليلي از وضعيت پذيرش دانشجويان در سال 1396
.... و پژوهشي دانشگاه با حضور در دانشكده هاي فني و مهندسي، علوم انساني و علوم پايه
از .... كانال تلگرامي نوروچلنج در راستاي انعكاس فعاليت هاي مشترك پژوهشکده فناوري
...

های درسی کتاب آموزش و طراحی فرآیند در تحلیل محتوا نقش سعید نیک ...

مقاله حاضر با هدف دست یافتن به تحلیل محتوای کتابهای درسی. ، از روش ... فنآوری. ،
تغییر سریع در هنجارها و. ارزش. های اجتماعی، ضرورت دارد که کتاب. های درسی ... ای
تنظیم شوند که یکدیگر را تقویت کنند و فعالیت .... موضوع تحقیق را مطالعه کند و
نتایج مطالعات خود را در ابزار مناسب شامل فیش ..... عنوان کتاب درسی با همان عنوان در
پایه.

فیزیک - مکتب‌خونه | آکادمی آنلاین تخصص‌ها

با قوانین و شرایط مکتب‌خونه موافقم. لطفاً منتظر بمانید... فراموشی رمز عبور. اگر رمز
خود را فراموش کردید با نوشتن آدرس پست الکترونیک خود در قسمت زیر میتوانید ...

طراحی سایت - گروه فیزیک استان قزوین - بلاگفا

گروه فیزیک استان قزوین - خبرنامه - - گروه فیزیک استان قزوین. ... گروه فیزیک
دفتر برنامه ریزی و تالیف کتب درسی ... فرم بررسی طولی عرضی علوم پایه نهم .... با
توجه به نقش مهم فعالیت هاي آزمایشگاهی در امر آموزش، مقارن با هفته ي دانش آموز « 11 ....
در موضوعات ذیل اقدام به جمع آوری آثار همکاران نماید. ..... راهنمای معلم کتاب فیزیک دهم.

مقالات علمی فيزيک

19 ژانويه 2006 ... زندگی دكتر حسابی ... شناخته مي‌شود و در آن ´a با مربع مقياس طول ريسمان متناسب
است. ... بدان معناست كه ريسمانها به حدي براي ديدن با تكنولوژي فعلي فيزيك ذرات
كوچك هستند كه ..... موضوع مورد مطالعه ي فيزيكدانان ذرات بنيادي اين است ... اما بار
الكتريكي كواركها كسري از بار الكتريكي پايه است ...... مديريت كلاس درس.

اخبار .::. اخبار دانشگاه - آبان 1395 - پرتال دانشگاه صنعتی قم

28 سال پیش کشور سنگاپور مبانی توسعه خود را بر پایه جذب سرمایه گذار و نیروهای
... ستاد ویژه توسعه فناوری نانو کشور با همکاری استانداری قــم، نهمین هفته استانی
فناوری ... هفته نانو به این دانشگاه، امیدواریم شاهد فعالیت های خوبی در این زمینه
باشیم. ..... به گزارش روابط عمومی دانشگاه : نخستین همایش فیزیک ریاضی ایران با
حضور ...

انتخاب رشته پایه نهم به دهم | شرایط لازم برای ورود به رشته موردنظر ...

5 سپتامبر 2017 ... این شاخه تحصیلی شامل رشته های علوم تجربی، ریاضی و فیزیک، علوم و معارف ...
کنید” بیشتری دارد و این موضوع بی ارتباط با رشته های دانشگاهی این .... شده خرداد یا
شهریورهر یک از درس های ریاضی، کار و فناوری در سه پایه دوره اول .... تمامی فعالیت های
سایت (Utiran.ir) تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران می باشد.

جمهوري اسالمي ايران وزارت علوم، تحقيقات و فناوري دانشگاه اصفهان معاون

دروس علوم پايه از قبيل: رياضي، شيمي و فيزيك برخوردار باشد. ... هاي سنگ شناسي و
زمين شناسي و در مجموع كليه مراكزي كه در ارتباط با موضوع زمين ف. عاليت مي كنند، مي.
توانند زمينه هاي اشتغال و فعاليت فارغ التحصيالن رشته زمين شناسي باشند. ..... هدف
درس. : آشنايي اصول مكانيك و ترموديناميك با تأكيد بر كاربردهاي آن در علوم زمين.

نوآوری در آموزش علوم پایه – انجمن علمی – آموزشی معلمان فیزیک خوزستان

20 آگوست 2015 ... فعالیت های انجمن ... رشته هایی مانند علم، تکنولوژی و مهندسی وریاضیات موضوعات
چهارگانه آموزش در ... سنگاپور قصد دارد همزمان با ترویج علوم به شیوه آموزش خلاق هم
بپردازد. ... هنوز سنگاپور مرکزی برای تکنولوژی، پژوهش و فن آوری نیست، اما در
دانشگاه ... های علمی ام را برای جذب کودکان و آموزش علوم غذایی به آنها انجام می دهم.

دوم متوسطه دوره دوم - فیزیک به زبان ساده - بلاگفا

فیزیک به زبان ساده - دوم متوسطه دوره دوم - سلام - فیزیک به زبان ساده. ... سپس در حین
خواندن مطالب هر بخش، موضوعات مهم آن را به صورت یک یا چند سوال در نظر ... ۲ – قبل از
ورود به کلاس و شروع درس، حتما به پیش خوانی درس جدید اقدام کن تا با پیش زمینه .....
تحقیق : نقش علم فیزیک را در پیشبرد فناوری تحقیق کنید و نتیجه را در کلاس ...

نشریه الترونیکی 21 چهارمین کارگاه و سمینار مباحثی در فیزیک نظری ...

دومین سمینار دو جانبه ایران و ژاپن با موضوع لرزه شناسي بناهاي تاریخي. ... بررسي
زمینه هاي مشترک همکاري هاي علمي و فناوري و پژوهشي بین دانشگاه و .... چهارمین کارگاه
و سمینار مباحثي در فیزیک نظري در دانشگاه شهید مدني آذربایجان ..... و فعالیــت
TUBITAK ) موسســهMAM( .... دیگـر کاربـرد ایـن پایـگاه دسترسـی بـه ضریـب
تأثیـر و.

حلقه ها در ریاضی | II دانلود

6 مه 2017 ... یه جزوه خلاصه توپ و عالی رو از پایانترم درس ریاضی 1 با حل نمونه سوالات ...
پاورپوینت ارائه مقاله درس Embedded System با موضوع بهبود کارایی FPGA در
حلقه ... دانلود تحقیق در مورد مبانی، اصول، نحوه ایجاد و فعالیت حلقه های کیفیت ...
فیلم های آموزشی 'فرآیندهای ترمودینامیکی خاص' (فیزیک دهم ریاضی- فیزیک سوم ...

کتاب های درسی دهم رشته علوم تجربی - تیزلند

کتاب های درسی رشته علوم تجربی را به آسانی دانلود کنید. ... دانلود کتاب ریاضی
پایه دهم دانلود کتاب فیزیک پایه دهم دانلود کتاب شیمی پایه دهم دانلود کتاب زیست ...

اتحادیه فیزیک ایران

چگونه کلاس فیزیک جذابتری را با توجه به فنآوری های نوین تدریس برای ... بررسی
برنامه درسی مغفول فیزیک سال دهم مبتنی براهداف آموزشی ورویکردهای برنامه درسی ...
ابیراهی محیطی عدسی (در محیط‌های ناهمگن) و کاربرد آن به عنوان سویچینگ و حسگر
محیط ... تعیین سطوح شناختی تمرین ها و فعالیت های پیشنویس کتاب فیزیک دهم
بر ...

معرفی رشته تربيت بدني - بیتوته

موضوع اين رشته تحصيلي: ... ورزش در وزارتخانه ها و بعضي از وزارتخانه ها که بخش
تربيت بدني دارند، فعاليت کند. ... درس هاي اين رشته در طول تحصيل: دروس پايه:
آناتومي انساني، فيزيولوژي انساني، شيمي عمومي، فيزيک عمومي، رياضيات پايه و
مقدمات ... و اندازه گيري، توليد و کاربرد مواد آموزشي، روشها و فنون تدريس، مديريت
آموزشي.

برنامه ریزی برای تابستان پایه یازدهم - چگونه در تابستان درس ...

در این نوشتار استادبانک مطالبی را در مورد برنامه ریزی برای تابستان پایه یازدهم ...
تعیین کنید که حالا برای رسیدن به این هدف کلی چه فعالیت هایی را باید انجام دهم؟ ...
هدف های جزئی با توجه به هدف کلی تان کسب نمره 20 در درس ریاضی و فیزیک و … ...
صبحانه خوردن، ناهار و شام خوردن، ورزش کردن که رفتاری ثابت در زندگی شماست و …

اقدام پژوهی کامل و آماده بصورت ورد

لیست اقدام پژوهی های مخصوص درس فیزیک و دبیر فیزیک .... شماره 222 : اقدام پژوهی
چگونه توانستم با کمک معلم کارو فناوری درس را برایشان جذاب نمایم .... ميزان علاقه
مندي دانش‌آموزان پايه اول را به درس قرآن و فعاليت هاي مربوط به آن افزایش دهم ...... شماره
210 : اقدام پژوهی چگونه کاربرد و تجلی اخلاق را که از مباحث مهم ادبیات تعلیمی است
به ...

چاپ - دانشگاه علامه طباطبائی

انجمن بین المللی کاربرد کامپیوتر در تعلیم و تربیت، عضو، بین المللی، 1382/06
/ ..... پایه پنجم ابتدایی مدارس هوشمند با مدارس عادی، فناوری آموزش، 8، 3، 1393/03/01
... بار شناختی بیرونی و مهارت حل مساله در درس فیزیک، اندیشه های نوین تربیتی،
..... و دان‍ش‌ آم‍وزان‌ در ف‍ع‍ال‍ی‍ت‍ه‍ای‌ ت‍دری‍س‌ و ی‍ادگ‍ی‍ری‌، رقیه طالشی، کاربردی، دانشگاه
علامه ...

فهرست مطالب 1.توصيه هايي براي دانشجويان ...

با ورود به دانشگاه بطورحتم، زمان یک تغییر بزرگ در زندگی شما فرا رسیده است. ...
گاهی اوقات در طول ترم، دانشجویان بیشتر از سایر مواقع تحت فشارهای درسی قرار می
گیرند. ... وقتی را نیز به تفریح، انجام فعالیت های اجتماعی، فیزیکی و استراحت ...
هدف فیزیک توصیف تمام پدیده های طبیعی قابل مشاهده برای بشر توسط قوانین ...

بررسی متابولیسم داروی نوسکاپین در سلولهای مجزای کبد موش

پاورپوینت-ppt- ایمنی در اداره ها-در 65 اسلاید-powerpoint

پاور پوینت آئین نامه حفاظتی تاسیسات الکتریکی

دانلود اصول بهداشت درمحیط جامعه

دانلود پاورپوینت “ کاربرد رنگ ها درایمنی ”

نمونه نامه پیام تبریک

دانلود قولنامه انتقال ملک

دانلود فایل مدل سه بعدی iphone 4 ( طراحی شده با Solidworks)

دانلود پاورپوینت نحوه تولید کاشی وسرامیک

دانلود پایان نامه رشته نساجی پیرامون پشم ورنگهای گیاهی

گزارش کار آزمایشگاه کشت بافت گیاهی

جزوه آموزش پیشرفته روش های اجزاء محدود (Finite Element Methodes) پروفسور عیسی سلاجقه

دانلود پروژه پاورپوینت نقد و تحلیل خانه دو پوسته رضا دانشمیر-لواسان

مجموعه کامل آموزش برق (ساختمان وصنعتی- سیستم های حفاظتی و..)

فیلم آموزشی روش تحلیل رابطه خاکستری و تئوری خاکستری ، Grey Relational Analysis، GRA در اکسل

مقاله : تاثير فلزات سنگين بر آبشش و كبد ماهي ها‎

پایان نامه بررسی پروبیوتیک و نقش آن در آبزی پروری

دانلود نقشه آتوکد 1:2000 محدوده میدان بهارستان

صنایع دستی

دانلود پاورپوینت ریاضی چهارم ابتدایی مبحث شناخت کسر - 17 اسلاید

دانلود پاورپوینت ضرب پايه سوم ابتدايي

آزمون قلمچی 5آبان 96-گروه آزمایشی تجربی (کنکوریها)

دانلود پاورپوینت ملاحظات ایمنی در کار با حیوانات آزمایشگاهی - 33 اسلاید

دانلود پاورپوینت جانوران مضر شهری - 6 اسلاید

پاور پوينت زنجيره غذايي (شبكه غذايي)

تحقیق آمیزش مگس سرکه

Chromosome

لکه سیاه سیب

ارزیابی فنی و اقتصادی روش آبیاری قطره ای در گندم و مقایسه آن با روش آبیاری سطحی

Meiosis