دانلود رایگان

تحقیق آماده در مورد مديريت نوآوري در صنعت نفت - دانلود رایگاندانلود رایگان تحقیق آماده در مورد مديريت نوآوري در صنعت نفت با فرمت ورد2003 قابل ویرایش و اجرا در کلیه آفیس ها در 15 صفحه آماده چاپ و تحویل می باشد.

دانلود رایگان تحقیق آماده در مورد مديريت نوآوري در صنعت نفت
عنوان : مديريت نوآوري در صنعت نفت
فرمت : doc - ورد 2003 ( قابل ویرایش و اجرا در کلیه آفیس ها )
تعداد صفحات : 15 صفحه - صفحه آرایی شده آماده چاپ ، صحافی و ارائه
فونت های استفاده شده : b titr و b trafic (دانلود فونت های مورد نیاز)
پشتیبانی : 09393453403 - 24 ساعته پاسخگو شما عزیزان هستیم - محمدی
★ تحقیق دارای نتیجه گیری است .
★ منابع تحقیق از مراجع علمی انگلیسی است .
فهرست :

چکيده 3
مقدمه 3
نوآوري و مديريت آن 4
ضرورت رويکرد به نوآوري 5
رشد اقتصادي 5
بهبود رفاه جامعه 5
مطالعة موردي : خدمات جهاني IBM 6
مطالعة موردي: شرکت ملي نفت نروژ Statoil 7
مزيت رقابتي 8
کافي نبودن کاهش هزينه ها 8
افزايش درآمد 9
بهبود عملکرد شرکتها 9
مطالعة موردي: سعودي آرامکو, بزرگترين و فن مدارترين شرکت نفتي جهان 9
مرکز اکتشاف و مهندسي نفت عربستان سعودي 10
بهره گيري از فرصتهاي بدست آمده 11
مطالعة موردي: ميادين نفت انگلستان 11
تداوم نوآوريها 12
بهبود بازدة سرمايه 13
حفظ بقا در عرصة رقابت 14
نتيجه گيري 14
منابع 14چکیده :
قرن حاضر مملو از نوآوريهاي گوناگون در زمينة فناوريها, کالا و خدمات جديد است. اما در هيچ دوره اي مانند امروز نياز به نوآوري چنين حاد نبوده است. بدون شک روزبروز بر شدت رقابت در بازارهاي جهاني براي ارائة محصولات و خدمات توسط بخشهاي مختلف صنعت افزوده ميشود و در دهه هاي آتي شاهد شديد تر شدن نيز خواهيم بود. براي اينکه بتوان در بازارهاي جهاني دوام آورد و بر رقبا چيره شد بايد روشهاي قديمي و سنتي را کنار گذاشت. تنها از طريق ارائة محصولات جديد و مشتقات آنهاست که ميتوان ارزش قابل توجهي براي شرکت ايجاد کرد. در شرکتهاي عمدة بين المللي نفت بيش از هر زمان ديگري به نوآوري و مديريت آن احساس نياز ميشود. عواملي چون بي ثباتي قيمتهاي نفت, تهي شدن ذخاير و افت توليد, عدم دسترسي شرکتهاي بين المللي به ذخاير قابل توجه جديد و ورود نسل جديدي از رقبا شرکتهاي عمده را برآن داشته است تا بيش از پيش به اهميت نوآوري در جنبه هاي مختلف صنعت اعم از فناورهاي پيشرفته و روشهاي نوين مديريتي پي ببرند. نوآوري از جمله تواناييهاي کليدي رهبر هر سازماني است که به او اين امکان را ميدهد تا در جهت رشد و سودآوري سازمان خود حرکت کند. نوآوري و به تبع آن مديريت نوآوري بواسطة قرين بودن با ريسک و سودآوري, شديداً چالش برانگيز ميباشد. بنابراين رهبر و مدير سازمان همواره بايد ميان نوآوري و انضباط درون سازماني تعادل برقرار نمايد. در مقالة حاضر ابتدا تعريفي کلي از نوآوري و مديريت نوآوري ارائه شده است و سپس سعي شده است تا عمده ترين دلايل ضرورت بهره گيري از نوآوري در صنعت نفت و گاز با توجه به تجربيات شرکتهاي بين المللي عمدة فعال در اين صنعت عنوان شود.
مقدمه :
نوآوري يکي از تواناييهاي محوري و حياتي مدير و رهبر هر سازماني بشمار ميرود زيرا اين امکان را به مدير ميدهد تا باعث رشد و سودآوري شرکت شود. اما بايد توجه داشت که مديريت نوآوري يکي از مشکلترين فرآيندهايي است که يک مدير بايد آنرا هدايت کرده و شکل دهد. تلفيق عواملي چون ريسک و سودآوري بالا, اهميت ذاتي مأموريت و چالشهاي عظيم پيش رو باعث ميشود تا نوآوري و به تبع آن مديريت نوآوري به امري بسيار چالش برانگيز تبديل شود.
يکي از تضادهايي که در نهاد نوآوريها نهفته شده است ضرورت ايجاد پيوند و رابطه ميان آزادي بدون قيد و بند از يکسو و نيز پايبندي به نظم و نضباط بي چون و چرا از سوي ديگر است. اگرچه ميتوان چنين ادعا کرد که سازمانهاي موفق در نظم و انضباط از يکسو و نيز ابداع و نوآوري از سوي ديگر سرآمد دوران هستند اما بايد در نظر داشت که ايجاد صلح و دوستي ميان نوآوري و انضباط درون سازماني براي مديران سازمانها امري بسيار مشکل ميباشد. هرچند, جيم کالينز معتقد است هيچيک از مديراني که تاکنون به اين امر مبادرت ورزيده اند نتوانسته اند به توفيقي دست يابند.
در شرکتهاي عمدة بين المللي نيز بعنوان بازيگران اصلي صنعت نفت و گاز در جهان که نقش اساسي در شکل دهي به تحولات اين صنعت در ابعاد منطقه اي و جهاني دارند بيش از هر زمان ديگري به نوآوري و مديريت آن احساس نياز ميشود. عواملي چون بي ثباتي قيمتهاي نفت, تهي شدن ذخاير و افت توليد و نيز عدم دسترسي شرکتهاي بين المللي به ذخاير قابل توجه جديد و در نتيجه مشکل جايگزيني ذخاير (کاهش نسبت ذخاير به توليد R/P) که ممکن است آيندة فعاليت شرکتهاي مذکور را با خطر مواجه کند و ورود نسل جديدي از رقبا از کشورهايي چون چين, هند, مالزي و مانند آنها که حتي براي سودهاي اندک نيز حاضر به قبول ريسک بوده و براي فرصتهاي محدود رشد و توسعه, حاضر به نبردي جدي با شرکتهاي بزرگ هستند شرکتهاي عمده را برآن داشته است تا بيش از پيش به اهميت نوآوري در جنبه هاي مختلف صنعت اعم از فناورهاي پيشرفته و روشهاي نوين مديريتي پي ببرند.

منابع :

1. Shlomo Maital & D.V.R. Seshadri: Innovation Management, Response Books, New Dehli, 2007.
2. Lorraine Yapps Cohen: Top 10 Reasons Why We Need Innovation, www.amcreativityassoc.org .
3. Oil Companies Talking Innovation Advances: Associated Press, February, 2007.
4. Shell Annual Report: www.shell.com .
5. Matthew R. Simmons: Twilight in the Desert, John Wiley & Sons, Inc., 2005.

6. استات‎اويل سياست‎ها و اقدامات: همايون نسيمي: شبکة اطلاع‎رساني نفت و انرژي (شانا) 9/7/82
7. بررسي مقايسه اي وضعيت شرکتهاي عمده نفت و گاز و روند تحولات آنها در آينده: همايون نسيمي: بررسي هاي اقتصادي, سال دوم, شمارة 4, تابستان 1385


منابع از کتب معتبر علمی می باشد.
لینک دانلود را پس از پرداخت دریافت می کنید .
پرداخت توسط کلیه کارت های عضو شتاب امکان پذیر است .


تحقیق


تحقیق آماده


مديريت نوآوري در صنعت نفت


فایل تحقیقمديريت


مديريت نوآوري


نوآوري


نوآوري در


در صنعت


صنعتمقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


کاروفناوری کَلاله - suherfe.blogfa.com

کاروفناوری کَلاله - کاروفناوری ششم کاروفناوری هفتم کاروفناوری هشتم کاروفناوری نهم

دانلود مقالات عمران و معماری و ساختمان

مقاله ای در مورد گاز آرگونگاز آرگون بدلیل عدم فعالیت شیمیائی و بی اثر بودن از واژه‌ای ...

همایش های تیر ماه : اطلاع رسانی همایش ها ، سمینارها ...

اولین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم کشاورزی و منابع طبیعی با محوریت فرهنگ زیست محیطی

معرفی دانشگاه ها - aehighschool.com

دانشگاه صنعتي شريف دانشگاه صنعتي شريف در تاريخ 11/8/1344 با هدف تأمين و تربيت بخشي از ...

معرفی 10 رشته برتر فنی مهندسی به ترتیب اولویت بازار کار ...

تازه وارد در تاریخ شنبه ۰۸ آذر ۱۳۹۳ گفت: بالایی ها که همه گفتن افتادیم تو چاه ولی از ...

کهنه سربازایرانی - آموزش نظامی اطلاعاتی

این نوع جنگ از ارتباط چهره به چهره تا اجتماعات بزرگ و کوچک را در بر می‌گیرد؛ با این ...

result - پزشکی ایران - irteb.com

T1: T2: T3: Tashly22@yahoo .com B1: ارسال. S1. سلام با تشكر از سايت خوب شما، مدتي است در ناحيه سمفيزم ...

Aftabgardan - کدام دانشگاه بروم؟ دولتی؟ آزاد؟ علمی-کاربردی ...

یکی از سؤالاتی که دانش آموزان پشت کنکوری می‌پرسند و اتفاقاً برادر یکی از دوستان ما در ...

Iran 5379 1392-03-09 by Zagros - issuu

Issuu is a digital publishing platform that makes it simple to publish magazines, catalogs, newspapers, books, and more online. Easily share your ...

Iran 5379 1392-03-09 by Zagros - issuu

Issuu is a digital publishing platform that makes it simple to publish magazines, catalogs, newspapers, books, and more online. Easily share your ...

کاروفناوری کَلاله - suherfe.blogfa.com

کاروفناوری کَلاله - کاروفناوری ششم کاروفناوری هفتم کاروفناوری هشتم کاروفناوری نهم

دانلود مقالات عمران و معماری و ساختمان

مقاله ای در مورد گاز آرگونگاز آرگون بدلیل عدم فعالیت شیمیائی و بی اثر بودن از واژه‌ای ...

همایش های تیر ماه : اطلاع رسانی همایش ها ، سمینارها ...

اولین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم کشاورزی و منابع طبیعی با محوریت فرهنگ زیست محیطی

معرفی دانشگاه ها - aehighschool.com

دانشگاه صنعتي شريف دانشگاه صنعتي شريف در تاريخ 11/8/1344 با هدف تأمين و تربيت بخشي از ...

معرفی 10 رشته برتر فنی مهندسی به ترتیب اولویت بازار کار ...

تازه وارد در تاریخ شنبه ۰۸ آذر ۱۳۹۳ گفت: بالایی ها که همه گفتن افتادیم تو چاه ولی از ...

کهنه سربازایرانی - آموزش نظامی اطلاعاتی

این نوع جنگ از ارتباط چهره به چهره تا اجتماعات بزرگ و کوچک را در بر می‌گیرد؛ با این ...

result - پزشکی ایران - irteb.com

T1: T2: T3: Tashly22@yahoo .com B1: ارسال. S1. سلام با تشكر از سايت خوب شما، مدتي است در ناحيه سمفيزم ...

Aftabgardan - کدام دانشگاه بروم؟ دولتی؟ آزاد؟ علمی-کاربردی ...

یکی از سؤالاتی که دانش آموزان پشت کنکوری می‌پرسند و اتفاقاً برادر یکی از دوستان ما در ...

Iran 5379 1392-03-09 by Zagros - issuu

Issuu is a digital publishing platform that makes it simple to publish magazines, catalogs, newspapers, books, and more online. Easily share your ...

عنوان پروژه : احداث کارخانه سوسیس و کالباس

نرم افزار ساخت بنر در سایت

عنوان پروژه : ماشین متحرک با نرم افزار Flash

دانلود کتاب کمیاب مکاتیب سنایی غزنوی

بازسازی انرژی در بدن توسط اذکار و اسماء الهی

طرح لایه باز آگهی ترحیم

پاورپوینت شهاب سنگها

اسپکتروسکوپی لیزر

دانلود پاورپوینت تخمیر و مخمر

اموزش طراحی وبسایت با html نسخه ی اول

کسب درامد (اجاره خط از مخابرات)

پاورپوینت آماده درس 7 مطالعات هفتم (تولید و توزیع )

پوستر آگهی ترحیم مادر لایه باز PSD

مواد غذایی ضد درد

چگونه چاق شویم؟ نویسنده نیما نیک نژاد

دانلود کتاب فواید گیاهخواری صادق هدایت

پوستر آهن (همه چیز در مورد آهن)

دانلود پاورپوینت داروهاي ضد افسردگي - 33 اسلاید

آموزش تهیه ی روغن شتر مرغ در خانه

پایان نامه مقطع دکتری با موضوع بررسی متابولیسم داروی نوسکاپین

دانلود پاورپوینت مقررات ملی دارو - 44 اسلاید

بررسی متابولیسم داروی نوسکاپین در سلولهای مجزای کبد موش

پاورپوینت انتی اکسیدان

دانلود پاورپوینت “ ایمنی اداره ”

دانلود پاورپوینت “ ایمنی برق ”

دانلود پاورپوینت “ گازهای سمی، محیط غبار آلود، آلودگی صوتی، مواد اشتعال زا، ظرف تحت فشار ”

دانلود پاورپوینت “ ارگونومی و ورزش ”

دانلود پاورپوینت “ گندزدایی آب با استفاده از اشعه فرابنفش (UV)”

دانلود پاورپوینت “ تجهیزات نمونه برداری از گازها و بخارات ”

دانلود پاورپوینت “ مباحثی در خصوص عوامل زیان آورشیمیایی محیط کار ”