دانلود رایگان

دانلود پاورپوینت آموزش و پرورش و توسعه - دانلود رایگاندانلود رایگان دانلود پاورپوینت آموزش و پرورش و توسعه

دانلود رایگان دانلود پاورپوینت آموزش و پرورش و توسعه بخش اول توسعه:
توسعه چيست؟
توسعه“ در لغت به معناي رشد تدريجي در جهت پيشرفته ترشدن, قدرتمندترشدن و حتي بزرگ ترشدن است (فرهنگ لغات آكسفورد, 2001). ادبيات توسعه در جهان از بعد جنگ جهاني دوم مطرح و مورد تكامل قرار گرفت. هدف, كشف چگونگي بهبود شرايط كشورهاي عقب مانده (يا جهان سوم) تا شرايط مناسب همچون كشورهاي پيشرفته و توسعه يافته است. امروز تلقي ما از مفهوم توسعه, فرآيندي همه جانبه است (نه فقط توسعه اقتصادي) كه معطوف به بهبود تمامي ابعاد زندگي مردم يك جامعه (به عنوان لازم و ملزوم) است. ابعاد مختلف توسعه ملي عبارتند از: توسعه اقتصادي, توسعه سياسي, توسعه فرهنگي و اجتماعي, و توسعه امنيتي (دفاعي). مناسب نيست بدون توجه به كليه ابعاد توسعه, صرفاً به يك جنبه اولويت بخشيد و ديگر بخش ها را در دستوركار آينده قرار داد.مكاتب مختلف توسعه:
الف. مكتب تكاملي توسعه:اين مكتب يكي از رايج ترين ديدگاه هاي حاكم بر علوم اجتماعي در طي قرن نوزدهم و اوايل قرن بيستم است. يكي از صاحبنظران مكتب تكامل اجتماعي به نام هربرت اسپنسر (همچون نظريه پرداز ديگري به نام دوركيم), قانون اعظم تكامل (فرآيند تكامل اجتماعي) را حركت از سادگي“ به سمت پيچيدگي“, يا از وحدت“ به كثرت“ مي داند. به نظر او جامعه انساني با گذشت زمان از توحش به تمدن و طي مراحل خاصي به وضعيت كنوني رسيده است و به طوركلي جوامع انساني داراي روحيه ستيزه جويي و جنگ طلبي هستند و تنها از طريق تفوق صنعت, روحيه آرامش بر جامعه حكمرفرما خواهد شد“.ب. نظريه هاي نوسازي:نظريه پردازان نوسازي, برطبق يك سنت جامعه شناختي به يك تقسيم بندي دوگانه از جوامع, يعني جوامع سنتي“ درمقابل جوامع پيشرفته (مدرن)“ پرداخته اند, به طوري كه در يك سو ما با جامعه سنتي (نقطه اي كه توسعه نيافتگي از آن آغاز مي شود) و در سوي ديگر با يك جامعه پيشرفته نوين (نظير جوامع دموكراتيك غربي) روبرو هستيم. نظريه رِدفيلد: رِدفيلد, جوامع در حال دگرگونيِ اجتماعي را به دو دسته قومي“ و شهري“ تقسيم مي كند. خصوصيات جامعه قومي اينست كه جامعه اي كوچك, منزوي, بدون سواد متجانس و با احساس قومي همراه با انسجام گروهي است و رفتارها, سنتي, خودبه خودي و غيرانتقادي و شخصي هستند. گروه خانوادگي, واحد عمل است و معنويت بر ماديت غلبه دارد (اقتصاد از نوع منزلتي است). رِدفيلد جامعه شهري را اجتماعي مجزا تعريف نمي كرد بلكه آن را قطب مقابل جامعه قومي (در انتهاي يك طيف) مشخص مي كرد. وي معتقد بود كه جامعه قومي, در طي يك فرآيند و جريان عمومي, از طريق ادغام در ساخت هاي بزرگتري از نوع شهر, تغيير يافته و دگرگون مي شود. رِدفيلد شهر“ را منبع عمده دگرگوني ها دانسته و در مطالعاتش نشان مي دهد كه افزايش تاثيرات زندگي شهري, سبب ازهم پاشيدگي شيوه مرسوم و سنتيِ زندگي (به تعبير او نابساماني فرهنگي“) گرديده و الگوهاي رفتاري فردگرايانه و مادي بيشتر شده است.نظريه اِسملسِر:نظريه نيل اِسملسِر براساس تفكيك كاركردي عناصر سازنده جامعه استوار است. به نظر وي, در يك جامعه پيشرفته, تفكيك كاركردي عناصر ساختي به طور كامل صورت گرفته است, ولي جامعه توسعه نيافته, فاقد چنين تفكيكي است. درواقع تغيير, روي تفكيك متمركز شده و فرآيندي است كه در آن واحدهاي اجتماعي مستقل و تخصصي شده به جاي واحدهاي قبلي استقرار مي يابند. اِسملسِر معتقد است كه وضعيت تخصصي شدن, در زمينه هاي مختلفي همچون اقتصاد, خانواده, نظام سياسي و نهادهاي مذهبي به وجود مي آيد.به اعتقاد او, توسعه (و توسعه اقتصادي) ناشي از اين چهار تغيير است: بكارگيري دانش علمي به جاي ابزار و روش هاي سنتي (فناوري), افزايش توليد محصولات كشاورزي با هدف تجارت به جاي صرف معيشت (كشاورزي), جايگزيني ماشين و كارگران به جاي بازوي انسان و حيوان (صنعت), و حركت به سمت شهرنشيني به جاي روستانشيني (بوم شناسي).نظريه روستو:روستو, به جاي تقسيم بندي دوگانه جوامع, و برمبناي بررسي تجربه صنعتي شدن انگلستان, بر زنجيره اي از مراحل توسعه“ تاكيد مي ورزد كه باعث گذار از مرحله جامعه سنتي به جامعه صنعتي مي شود. اين پنج مرحله عبارتند از: (1) جامعه سنتي, (2) شرايط قبل از خيز اقتصادي, (3) مرحله خيز اقتصادي, (4) مرحله بلوغ, و (5) مرحله مصرف توده وار. او تصريح مي دارد كه رشد اقتصادي پايدار نيازمند انباشت سرمايه“ و وجود روحيه كارآفريني“ در جامعه است.ج. ديدگاه ماركسيستي از توسعه:طبق اين نظريه, كشورهاي درحال توسعه از دو بخش كاملاً مجزا تشكيل شده اند: اول بخش سرمايه داري كه پذيراي دگرگوني شده و با سمت گيري به سوي بازار به دنبال كسب حداكثر سود است. دوم بخش سنتي كشاورزي كه ايستا بوده و كمتر مازادي براي بازار داشته و علاقه كمتري به كسب حداكثر سود دارد.كشورهاي درحال توسعه:ویژگی های مشترک کشورهای در حال توسعه1. پايين بودن سطح و كيفيت زندگي مردم2. بيكاري و كم كار, و پايين بودن ميزان بهره وري كار (و نيروي كار)3.وابستگي زياد به توليدات كشاورزي ويا صادرات مواد اوليه (منابع طبيعي)4.وابستگي اقتصادي و آسيب پذيري در روابط بين المللي5. ساختار سياسي و حكومتي نامناسب و ناكارآمدمشخصه هاي اجتماعي کشورهای در حال توسعه:الف. نابرابري اجتماعيب. ضعف طبقات متوسطج. بي سواديد. مشكلات بهداشتي و درمانيشامل 50 اسلاید POWERPOINT

دانلود پاورپوینت آموزش و پرورش و توسعه


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


پاورپوینت چاه آب و قنات

تحقیق درباره زندگینامه سورنا یا سورن

دانلود نقشه کامل توپوگرافی شهر رشت

تحقیق در مورد کارگاه اصول عملیات واحد (چربی ها)

دانلود جزوه و خلاصه کتاب علم النفس (روانشناسی از دیدگاه اندیشمندان مسلمان) - بر اساس کتاب هاشمیان - روانشناسی پیام نور - pdf

تابلوی خوشنویسی استاد امیرخانی 9

دانلود نقشه آتوکد 1:2000 محدوده زعفرانیه

اسلاید و پاورپوینت تصاویر و آماده سازی نمونه های TEM

دست نویس گوسین - شیمی محاسباتی - روش های مکانیک کوانتومی - توابع پایه - مجموعه پایه - نظریه تابعی چگالی

زیست گیاه شناسی

سوالات آزمون کارشناسی ارشد محیط زیست دریا، دانشگاه آزاد، 1387

سوالات آزمون کارشناسی ارشد محیط زیست دریا، دانشگاه آزاد، 1389

اموزش

نمونه سوال شماره 1

دانلود مقاله هموفيلي چیست

بیوشیمی گفتار نهم: ساختمان اسیدهای نوکلئیک

پاورپوینت زیره سبز

زیست شناسی

علم فسیل شناسی

زمين شناسي اقتصادي

زلزله

زمين شناسي در منطقه كپه داغ

سنگهاي دگرگوني

عدد ثابت گاز براي هوا

كانيها

لرزه نگاري

مكانيك خاك

بررسی اثرات زیست محیطی فلزات سنگین بر کیفیت خاک

دانلود پاورپوینت برنامه ریزی محیطی و پایداری شهری و منطقه ای دکتر محمود جمعه پور- فصل 8

پاورپوینت رشد و تکامل کودک2 (رشدو تکامل و عوامل موثر بر آن)-30اسلاید