دانلود رایگان

تحقیق آماده در مورد ریشه ها و پیامدهای همسایگی با دولت های ورشکسته - دانلود رایگاندانلود رایگان تحقیق آماده در مورد ریشه ها و پیامدهای همسایگی با دولت های ورشکسته با فرمت ورد2003 قابل ویرایش و اجرا در کلیه آفیس ها در 25 صفحه آماده چاپ و تحوی

دانلود رایگان تحقیق آماده در مورد ریشه ها و پیامدهای همسایگی با دولت های ورشکسته
عنوان : ریشه ها و پیامدهای همسایگی با دولت های ورشکسته
فرمت : word - doc - ورد 2003 ( قابل ویرایش و اجرا در کلیه آفیس ها )
تعداد صفحات : 25 صفحه - صفحه آرایی شده آماده چاپ ، صحافی و ارائه
فونت های استفاده شده : b titr و b trafic (دانلود فونت های مورد نیاز)
پشتیبانی : 09393453403 - 24 ساعته پاسخگو شما عزیزان هستیم - محمدی
★ همانطور که در فهرست آمده تحقیق دارای نتیجه گیری است .
فهرست :

چکیده 3
مقدمه 3
1. مبانی نظری: دولت- ملت‌سازی در تئوری و عمل 4
الف. ملت‌سازی 4
ب. دولت‌سازی 6
2. دلایل ناکامی پروژه دولت- ملت‌سازی در افغانستان 7
الف. شکاف‌های عمیق فرهنگی و اجتماعی 7
ب. موقعیت جغرافیایی ویژه افغانستان 10
پ. موانع سیاسی و اقتصادی 11
ت. شکست دولت‌سازی بین‌المللی (شکست جامعه بین‌المللی در افغانستان) 12
ث. دولت ورشکسته* 14
3. تجربیات گذشته و احتمالات آینده 16
الف. پیامدهای بی ثباتی در افغانستان برای ایران 16
ب. افغانستان و چشم‌انداز پیش‌رو 18
نتیجه‌گیری 21
مراجع 22چکیده :
همجواری ایران با کشورهایی که اغلب آنان به دلیل منازعات داخلی و یا به واسطه بحرانهای منطقه ای و بین‌المللی دچار ناآرامی، کشمکش و یا جنگ بوده‌اند، باعث گردیده تا آثار و تبعات این دست تحولات، به طور ناخواسته به ‌ایران نیز تسری یابد. یکی از ملموس ترین این تاثیرات اغلب نامطلوب، وقوع بحرانها و منازعات خشونت بار در کشورهای همسایه بوده که با ورود گاه و بیگاه موج پناهندگان گریخته ‌از این دست بحرانها (به ویژه ‌از سوی دو کشور افغانستان و عراق) به درون خاک ایران، نخستین تاثیرات نامطلوب خود را عرصه های مختلف کشور ما نمایان ساخته است. در این میان کشور افغانستان به دلیل چندین دهه جنگ داخلی و نیز کشمکش‌های بین‌المللی، وجود شکاف‌های متعدد قومی و مذهبی، برخورداری از دولتی درمانده و فقدان یک دولت- ملت حقیقی، از کانون‌های همیشه بحران زا در منطقه و جهان به شمار آمده است. با وجود این که گمان می‌رفت پس از سقوط طالبان در سال 2001 توسط ائتلاف بین‌المللی، این کشور به مرور زمان راه صلح و ثبات را پیش گیرد، اما پس از گذشت بیش از یک دهه، هنوز چشم انداز امیدوار کننده ای برای این امر متصور نیست. از همین رو نمی‌توان از عوارض ناخواسته و ناگزیر همسایگی با چنین کشورهایی در امان بود و یا از کنار آن به سادگی گذشت. از آنجا که سرنوشت همسایگان همواره به یکدیگر مربوط بوده و به نوعی به یکدیگر گره خورده است، آینده و سرنوشت کشورها و ملت‌های همسایه آنقدر برای ایران مهم بوده و باید باشد که سرنوشت خود ایران مهم است. با توجه به سابقه و وضعیت دشوار و پیچیده افغانستان در طول دهه‌های گذشته و نگاه به وضعیت چندپاره، ناهمگون و پرآشوب امروز این کشور، به یقین درخواهیم یافت که با وجود تغییرات ظاهری در عرصه سیاسی و حکمرانی، تغییر چندانی در ماهیت ناپایدار و از هم گسیخته ‌این کشور به وجود نیامده ‌است و این امر بدین معناست که تا آینده نامعلومی، ایران از آثار و پیامدهای همسایگی با این کشور متاثر خواهد بود.
مقدمه :
افغانستان در طول سالیان گذشته تا به امروز یکی از دغدغه آفرین‌ترین همسایگان ایران بوده و تا آینده نامعلومی نیز خواهد بود. بررسی اختلافات، منازعات و حتی جنگ‌هایی که در سطح منطقه خاورمیانه در طول بیش از دو دهه گذشته جریان داشته ‌است، به روشنی نشان می‌دهد که این کشور یکی از مهمترین مراکز بحران و منازعه در سطح منطقه و جهان بوده است. قطعاً ریشه و منشاء این وضعیت نابسامان افغانستان در منطقه را باید در مسائل داخلی آن کشور جستجو نمود. شکاف های متعدد و متقاطع قومی، مذهبی و فقدان یک دولت- ملت حقیقی، باعث انکار حس ما بودن، به عنوان یک کشور واحد در میان مردم این کشور گردیده و این مساله همواره باعث کشمکش قومی و مذهبی و نزاع بر سر قدرت گردیده است. همسایگی ایران با افغانستان همواره به‌طور ناخواسته و ناگزیر پیامدها و عوارض خود را به کشور ما تحمیل نموده که یکی از ملموس ترین این پیامدهای اجباری بروز بحرانهای پناهندگی در افغانستان و سرازیر گشتن شمار زیادی از اتباع افغان به درون مرزهای ایران بوده است. پس از سقوط طالبان و آغاز روند دموکراسی در این کشور گمان می رفت که معضل امنیت در افغانستان و بروز بحرانهای متعدد خاتمه یافته است. اما در این مقاله قصد داریم با بررسی مسائل افغانستان و توضیح و تبیین واقعیات این کشور، این حقیقت را گوشزد کنیم که این کشور، همچنان مستعد بروز بحرانهای جدید است و در چشم انداز پیش رو، نشانی از استقرار یک دولت- ملت یکپارچه و با ثبات در کوتاه و حتی میان مدت دیده نمی‌شود. این مساله از آنجا برای جمهوری اسلامی ایران مهم خواهد بود که مشخص خواهد ساخت زمینه‌های وقوع بحرانها و منازعات جدید در افغانستان همچنان وجود دارد و همچنان باید پیش‌بینی‌ها و اقدامات پیشگیرانه لازم در این حوزه را در تعیین استراتژی‌های کلان نسبت به همسایگان ناآرام ، مد نظر داشت.
منابع :

منابع فارسی
- آریانفر، عزیز (1392)، «ریشه‌های ناکامی و به بن بست رسیدن پروژه‌های ملت‌سازی و دولت‌سازی در افغانستان شیرازه از هم گسیخته، رشته‌های از هم دریده، تار و پود شاریده و رفوهای پوسیده دولت ملی در کشور»، در: http://www.arianfar.com/books/201411020.pdf
اندیشمند، محمد اکرم (1393)، «دولت- ملت سازی در افغانستان»، کابل انتشارات سعید.
- زرگر، افشین (1386)، «مدلهای دولت- ملت‌سازی: از مدل اروپایی تا مدل اوراسیایی»، فصلنامه تخصصی علوم سیاسی، سال چهارم، شماره هفتم.
- کورنا، لورل (1383)، افغانستان، تهران: انتشارات ققنوس.
- همشهری آنلاین (1394)، در: 294916http://www.hamshahrionline.ir/details/
- واعظی، حمزه (1381)، افغانستان و سازه‌های ناقص هویت ملی، تهران: انتشارات تهران.
English Source
-Afghanistan Annual Report, Protection of Civilian in Armed Conflict (2013), "United Nations Assistance Mission in Afghanistan", available at: http://www.unama.unmissions.org/Portals/UNAMA/human%20rights/Feb_8_2014_PoC-report_2013-Full-report-ENG.pdf
- Akhlaq, Sayed Hassan (2015), "The Ccrisis of national and Religious Identity in Afghanistan Today", available at:
- Faild States Index, (2013), available at: http://www.ffp.statesindex.org
-https://www.opendemocracy.net/sayed-hassan-akhlaq/crisis-of-national-and religious-identity-in-afghanistan-today
- Iqbal, Zaryab & Starr, Harvey (2008), “Bad Neighbors: Failed States and Their Consequences”, Conflict Management and Peace Science September 2008 Vol. 25, No. 4, 315-331.
-Miller, D. Paul (2011), "Finish the Job: How the War in Afghanistan Can Be Won", Foreign Affairs, Vol. 90, No.1.
- Riemer, K .Andrea (2005), “The Concepts of State Building, Nation Building and Society Building”, available at:
http://www.zmne.hu/aarms/docs/Volume4/Issue3/pdf/01riem.pdf
- Rotberg, R (ed) (2004), When States Fail, Princeton, NJ: Princeton University Press.
-Sale, Richard. (2013): “Afghanistan: A Dark and Fragile Future” available at: http://www.truth-out.org/news/item/15264-afghanistan-a-dark-and-fragilefut ure#14327117726221&action=collapse_widget&id=0&data=
- The World Factbook, availabl at:
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/af.html
- Transparency International (2013), available at: http://www.transparency.org
-UNDP )2013(, “Human Development Report, The Rise of the South: Human Progress in a Diverse World,” available at:
http://www.undp.org/content/dam/undp/library/corporate/HDR/2013GlobalHDR/English/HDR2013%20Report%20English.pdf
- UNODC (2013), "Afghanistan Opium Survey 2013", United Nations Office on Drugs and Crime, available at: www.unodc.org/documents/crop-monitoring /Afghanistan/Afghan_report_Summary_Findings_2013.pdf
-World Bank (2013), available at: http://www.data.worldbank.org/country/a fghanistan


منابع از کتب معتبر علمی می باشد.
لینک دانلود را پس از پرداخت دریافت می کنید .
پرداخت توسط کلیه کارت های عضو شتاب امکان پذیر است .


تحقیق


تحقیقآماده


ریشه ها و پیامدهای همسایگی با دولت های ورشکسته


فایل ورد


فایل wordمقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


قالب WHMCS حرفه ای مترونیک

برنامه ای برای آموزش برنامه نویسی در vb.net با پایگاه داده sql server

سورس برنامه n وزیر در vb.net با رابط گرافیکی

سورس مثلث خیام(پاسکال) در vb.net

حل معادلات غیر خطی به کمک روش نیوتون رافسون در نرم افزار متلب (به همراه کد MATLAB)

قالب زیبای مجله خبری و فروشگاه ووکامرس فارسی 2

آموزش وردپرس از مبتدی تا حرفه ای - WordPress-Training

قالب مجله خبری وردپرس و فروشگاه ووکامرس فارسی

در این کتاب شما میتوانید بدون دانش کد نویسی سایت خود را بسازید . مخصوص افراد مبتدی تا حرفه ای

کد روش Bairstow در MATLAB

تحقیق آماده در مورد تاریخچه مبحث صحیح و اعم

قالب شرکتی پیامک و کانون آگهی

قالب مذهبی

سورس نرم افزار تشخیص چهره به زبان VB.NET

پاور پوینت OHSAS 18001

برشور ایمنی چاله سرویس تعمیرگاه ها

داروشناسی

پوسته وردپرس شرکتی و فروشگاهی Unicon فارسی نسخه 1.3.1 کامل

قاعده فقهی تحذیر و جایگاه آن در حقوق مصرف کننده

دانلود قالبی مشابه دیجی کالا برای وردپرس

بررسی جنبه های کیفری و منع تغییر کاربری اراضی

دانلود پوسته درخشان برای وردپرس (فارسی شده)

راه اندازی مجله اینترنتی با قالب Hueman

فروشگاه اینترنتی خود را با قالب Socute بسازید

آموزش طراحی وب سایت در قالب ورد

آموزش کامل و حرفه ای php

دانلود مقاله مدیریت منابع علم و دانش توسط کامپیوتر Learning to Link with Wikipedia

مقاله چشم انداز کامپیوترFast, accurate detection of 100,000 object classes on a single machine‏

مودم

HTML5