دانلود رایگان

گزارش کارآموزی حسابداری در سازمان بهزیستی - دانلود رایگاندانلود رایگان گزارش کارآموزی حسابداری در سازمان بهزیستی

دانلود رایگان گزارش کارآموزی حسابداری در سازمان بهزیستی گزارش کارآموزی حسابداری در سازمان بهزیستی 40صمقدمه:
دانشجویان در پایان هر دوره تحصیلی احتیاج به گذراندن یک دوره کارآموزی جهت آشنایی بیشتر با نحوه کار وهمچنین آموزش آموخته های تئوری خود دارند.کارآموزی در نحوه یادگیری تاثیر بسیاری دارد به طوریکه بسیاری از دانشجویان در دوره کارآموزی نکاتی را می آموزند که در طول دوره تحصیلی حتی با آن برخورد نکرده اند.
اگر دانشجو دوره کارآموزی خود را در مکانی مناسب و با امکانات فراوان بگذارند به طوریکه آن مکان طوری باشد که بتوان از تجربه های افراد متخصص و فنی در زمینه آن شغل استفاده بهینه را کرد خیلی سریعتر وبهتر درباره آینده کاری خود می تواند تصمیم بگیرد و همچنین مواردی را آموزش دیده وتجربه هایی کسب میکند که بعدا در زمینه شغلی که انتخاب می کند برای او مفید می باشد پس باید در زمینه انتخاب مکان کارآموزی و استفاده درست و بهینه از تجربه افراد متخصص در آن مکان دقت داشت.
بخش اول : تاریخچه سازمان بهزیستی کشور
سازمان بهزيستي از مهمترين نهادهاي حمايتي محسوب مي شود كه از طريق بودجه عمومي به افراد معلول و محروم جامعه كمك مي نمايد. قبل از پيروزي انقلاب اسلامي خدمات بهزيستي توسط سازمانهاي دولتي و غير دولتي متعددي صورت مي گرفت، پس از پيروزي انقلاب توجه به بهزيستي جامع افزايش يافت و كليه سازمانهايي كه در اين بخش فعاليت مي كردند در وزارت بهداري و بهزيستي ادغام شدند اين سازمانها عبارت بودند از سازمان رفاه خانواده، جمعيت بهزيستي و آموزش كودكان و نوجوانان جمعيت حمايت كودكان بي سرپرست سازمان ملي رفاه نابينايان و نوجوانان جمعيت حمايت كودكان بي سرپرست سازمان ملي رفاه نابينايان , انجمن حمايت كودكان , انجمن توانبخشي و... تا اينكه شهيد گرانقدر دكتر محمدعلي فياض بخش از ماههاي مطالعه و برنامه ريزيهاي دقيق به اين نتيجه رسيد كه براساس قانون اسلامي ايران رسيدگي و حمايت بيش از 4 مليون تن از افراد معلول و محروم در آن زمان جامعه ايران , امر عادي نيست كه دولت بتنهايي و به صورت پراكنده و بدون برنامه مدوّن و سازماندهي منسجم قادر به انجام آن باشد بنابراين سازمان بهزيسستي كشور با ادغام بيش از 14 مؤسسه حمايتي وتوانبخشي در سال 1359 جهت تحقق مفاد اصول 31و29 قانون اساسي جمهوري اسلامي و به منظور تامين موجبات برنامه ريزي و هماهنگي استانداردهاي خدماتي به همت ايشان و با تصويب شوراي انقلاب در مورخه 24/3/1359 تشكيل گرديد .اين سازمان در سال 1359 با تلاش هاي شهيد دكتر فياض بخش و تصويب شوراي انقلاب، تشكيل گرديد و افتخار خدمت به نيازمندان، خانواده هاي بي سرپرست، ايتام، توانخواهان، سالمندان، معلولين و ساير اقشار آسيب پذير كشور را دارد. قبل از تأسيس سازمان بهزيستي، انجمن ها و سازمان هاي مختلفي در حوزة رفاه و حمايت از معلولين، سالمندان و افراد بي سرپرست يا بدسرپرست، فعاليت مي نمودند امّا به دليل عدم هماهنگي در انجام امور و موازي بودن برخي فعاليت ها كه حتي در بعضي اوقات در تضاد با يكديگر بودند، در 24 خرداد 1359 اين سازمان تأسيس گرديد.
لايحه قانون راجع به تشكيل سازمان بهزيستي كشور
در جهت تحقق مفاد اصول 21 و 22 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و به منظور تأمين موجبات برنامه ريزي، هماهنگي، نظارت و ارزشيابي و تهية هنجارها و استانداردهاي خدماتي و توسعه دامنه اجراي برنامه هاي بهزيستي در زمينه حمايت از خانواده هاي بي سرپرست و نيازمند و ارائه خدمات مختلف به كودكان و تدارك امكانات پيشگيري و توانبخشي حرفه اي و اجتماعي معلولين جسمي و رواني و تجديد تربيت منحرفين اجتماعي و حمايت و نگهداري از كودكان بي سرپرست و معلولين غيرقابل توانبخشي و سالمندان و آموزش نيروي انساني خدمات بهزيستي و توانبخشي و تأمين موجبات تشويق، جلب مشاركت و فعاليت هاي گروه هاي داوطلب و مؤسسات غيردولتي، سازمان بهزيستي كشور تشكيل مي شود. پس از تصويب اين لايحه، وظايف سازمان هاي زير به همراه كليه كاركنان، به سازمان بهزيستي كشور منتقل گرديد.
1ـ سازمان ملي رفاه خانواده ايران
2ـ سازمان بهزيستي و آموزش كودكان و نوجوانان
3ـ انجمن ملّي حمايت از كودكان
4ـ جمعيت حمايت از اطفال بي سرپرست
5ـ انجمن حمايت از معلولين
6ـ سازمان ملّي رفاه ناشنوايان ايران
7ـ سازمان ملي بهزيستي ناشنوايان ايران
8ـ واحد حمايت از خانواده هاي بي سرپرست سازمان شاهنشاهي خدمات اجتماعي سابق
9ـ سازمان ملّي رفاه نابينايان
10ـ كلّيه خانه هاي فرهنگ روستايي كه قبلا تحت نظر وزارت كشاورزي، اداره مي شد
11ـ واحدهاي تربيتي شهرداري هاي سراسر كشوردر ابتدا كميته امداد امام خميني (ره) و بنياد شهيد انقلاب اسلامي نيز در سازمان بهزيستي كشور ادغام گرديدند امّا بعدها با تصويب مجلس شوراي اسلامي از سازمان بهزيستي جدا شدند.

پيشگفتار
مقدمه:
ميزان رضايت دانشجو از اين دوره
فصل اول
مشخصات كلي با مكانكارآموزي
فصل دوماز جمله وظايف انجام شده در سازمان بهزیستی به شرح زير مي باشد.
فصل سومبخش اول : تاریخچه سازمان بهزیستی کشور
لايحه قانون راجع به تشكيل سازمان بهزيستي كشور
بخش دوم : معاونت هاي تخصصي و خدمات های سازمان بهزيستي
معاونت هاي تخصصي سازمان بهزيستي شیراز
معاونت امور فرهنگي و پيشگيري از معلوليت ها
استراتژي ها
راهكارها
1 ـ پيشگيري از معلوليت ها
2 ـ پيشگيري و امور اعتياد
3 ـ مشاوره
4 ـ پيشگيري از آسيب هاي اجتماعي
معاونت امور اجتماعي (حمايت خانواده)
شرح فعاليت ها و خدمات معاونت امور اجتماعي
معاونت امور توانبخشي
مهمترين فعاليت ها و خدماتي كه در اين برنامه انجام مي گيرد به قرار زير مي باشد :
1-خدمات توانبخشي اجتماعي
2- خدمات توانبخشي حرفه اي
3-خدمات توانپزشكي
بررسي نيازهاي تجهيزاتي و وسايل كمك توانبخشي
4- خدمات تربيت بدني معلولين
5- توانبخشي مبتني بر جامعه
مهمترين اقدامات در توانبخشي مبتني بر جامعه عبارتند از :
دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي
محورهاي اصلي فعاليت هاي دانشگاه
عناوين رشته هاي موجود دانشگاه در مقاطع مختلف تحصيلي
بخش سوم : حسابداری مالي و دفترداري سازمان بهزیستی
1.قسمت حقوق و دستمزد
2-قسمت اموال د: واحد بودجه :
انواع تنخواه ها
1-تنخواه خرید
2-تنخواه صندوق
3-تنخواه مدیر شیفت
4-تنخواه خرید رستوران انواع پراخت ها:
نحوه رسیدگی و کنترل تنخواه مدیر شیفت
طریقه ثبت در سند حسابداری
سند زدن :
•تنظيم اسناد هزينه
نحوه تنظيم اسناد و هزينه به شرح بندهاي زير مي باشد :
•نحوه كار قسمت رسيدگي اسناد
•ثبت و صدرو سند حسابداري نحوه چک کشیدن :
اسکن کردن :
مدرک کردن :
انجام هزينه در سازمان بهزیستی


گزارش کارآموزی حسابداری در سازمان بهزیستی


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


گزارش کارآموزی در مدرسه رشته علوم تربیتی شامل گزارش فیزیکی ...

گزارش کارآموزی در مدرسه رشته علوم تربیتی شامل گزارش فیزیکی و عاطفی و آموزشی

دانلود گزارش کاراموزی - karamozi4.blog.ir

گزارش کارآموزی تولید قطعات خودرو گزارش کارآموزی پراید گزارش کارآموزی کامپیوتر در ...

سرمایه فکری در سازمان - aftabir.com

در این مقاله سعی شده است که به یکی از مفاهیم جدید مدیریت , یعنی سرمایه فکری پرداخته شود

دانلود پایان نامه روانشناسی بررسی رابطه سلامت روانی با ...

عنوان پایان نامه : بررسی رابطه سلامت روانی با بهزیستی روانشناختی والدین کودکان قالب ...

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - موسسه آموزش عالی هنر رسام

گزارش تصویری از برگزاری سمینار بررسی پرونده سینما در معماری استاد خیاط پور

الف - بیکارترین رشته‌های دانشگاه کدامند؟

به گزارش مهر، اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور در روزهای اخیر در مراسم تودیع و ...

رابطه پرخاشگري و پيشرفت تحصيلي در بين دانش آموزان مقطع ابتدايي

رابطه پرخاشگري و پيشرفت تحصيلي در بين دانش آموزان مقطع ابتدايي,رابطه پرخاشگري و ...

دانلود مقاله و پروژه - paperdl.ir

دانلود شاپ ، فروشگاه دانلود . روشی آسان برای کسب در آمد شما میتوانید با استفاده از ...

استخدام سازمان تعزیرات حکومتی سال 96 (اعلام نتایج)

آزمون استخدام سازمان تعزیرات حکومتی ایران استخدام گام به گام تا زمان شروع به کار شما ...

تجربیات و سوالات مصاحبه دومین استخدامی دستگاه های اجرایی ...

اخبار به نقل از شما: اولین و مهمترین اخبار و گزارشات از حضور دوستان در مراحل مصاحبه را ...

تجربیات و سوالات مصاحبه دومین استخدامی دستگاه های اجرایی ...

اخبار به نقل از شما: اولین و مهمترین اخبار و گزارشات از حضور دوستان در مراحل مصاحبه را ...

سختی های رشته پزشکی - کنکور - konkur.in

اخراج فوری استاد هتاک به ساحت مقدس حضرت رسول اکرم (ص) از دانشگاه آزاد; نتایج سطح‌بندی ...

مشاوره ارشد دکتری پایان نامه چاپ مقاله انجام پروپوزال سمینار

مشاوره رایگان 09123600694،انجام پایان نامه، مشاوره پروپوزال، چاپ مقاله،ارشد و دکتری ...

الف - تبعيض فاحش در پرداخت حقوق کارمندان از خزانه بيت المال

دوباره دست در جيبش مي کند و اين بار فتوکپي يک فيش حقوقي ديگر را روي ميز مي گذارد؛ ۵ ...

پایان نامه های علوم اجتماعی ، علوم ارتباطات ، جامعه شناسی ...

پایان نامه : خبر در راديو و تلويزيون; پایان نامه:روابط اجتماعي معلمان و دانش‎آموزان ...

لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی ...

پایان نامه تأثیر مهاجرت اتباع افغانی در بزه کاری آنان در شهر مشهد. پایان نامه بررسی ...

دانلود جزوه کامل درس روانشناسی رشته انسانی - کنکور

۱۰۰ مدرسه در تهران به دلیل ناامنی تخلیه شدند; آخرین جزئیات از حادثه تیر اندازی به دانش ...

برنامه کلاسی دانشگاه - دانشگاه پیام نور

دانشگاه پیام نور - دانشگاه,گلستان پیام نور,گلستان,سیستم پیام نور,سایت پیام نور,سیستم ...

مرکز پژوهشها - قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و ...

قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ‌قانون برنامه ...

قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران (1394 ...

معاونت پژوهش و فناوري به عنوان يكي از كليدي ترين حوزه هاي ستادي دانشگاه، در زمينه ...

گزارش کارآموزی در مدرسه رشته علوم تربیتی شامل گزارش فیزیکی ...

گزارش کارآموزی در مدرسه رشته علوم تربیتی شامل گزارش فیزیکی و عاطفی و آموزشی

دانلود گزارش کاراموزی - karamozi4.blog.ir

گزارش کارآموزی تولید قطعات خودرو گزارش کارآموزی پراید گزارش کارآموزی کامپیوتر در ...

سرمایه فکری در سازمان - aftabir.com

در این مقاله سعی شده است که به یکی از مفاهیم جدید مدیریت , یعنی سرمایه فکری پرداخته شود

دانلود پایان نامه روانشناسی بررسی رابطه سلامت روانی با ...

عنوان پایان نامه : بررسی رابطه سلامت روانی با بهزیستی روانشناختی والدین کودکان قالب ...

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - موسسه آموزش عالی هنر رسام

گزارش تصویری از برگزاری سمینار بررسی پرونده سینما در معماری استاد خیاط پور

الف - بیکارترین رشته‌های دانشگاه کدامند؟

به گزارش مهر، اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور در روزهای اخیر در مراسم تودیع و ...

رابطه پرخاشگري و پيشرفت تحصيلي در بين دانش آموزان مقطع ابتدايي

رابطه پرخاشگري و پيشرفت تحصيلي در بين دانش آموزان مقطع ابتدايي,رابطه پرخاشگري و ...

دانلود مقاله و پروژه - paperdl.ir

دانلود شاپ ، فروشگاه دانلود . روشی آسان برای کسب در آمد شما میتوانید با استفاده از ...

استخدام سازمان تعزیرات حکومتی سال 96 (اعلام نتایج)

آزمون استخدام سازمان تعزیرات حکومتی ایران استخدام گام به گام تا زمان شروع به کار شما ...

تجربیات و سوالات مصاحبه دومین استخدامی دستگاه های اجرایی ...

اخبار به نقل از شما: اولین و مهمترین اخبار و گزارشات از حضور دوستان در مراحل مصاحبه را ...

پاورپوینت چاه آب و قنات

تحقیق درباره زندگینامه سورنا یا سورن

دانلود نقشه کامل توپوگرافی شهر رشت

تحقیق در مورد کارگاه اصول عملیات واحد (چربی ها)

دانلود جزوه و خلاصه کتاب علم النفس (روانشناسی از دیدگاه اندیشمندان مسلمان) - بر اساس کتاب هاشمیان - روانشناسی پیام نور - pdf

تابلوی خوشنویسی استاد امیرخانی 9

دانلود نقشه آتوکد 1:2000 محدوده زعفرانیه

اسلاید و پاورپوینت تصاویر و آماده سازی نمونه های TEM

دست نویس گوسین - شیمی محاسباتی - روش های مکانیک کوانتومی - توابع پایه - مجموعه پایه - نظریه تابعی چگالی

سوالات آزمون کارشناسی ارشد محیط زیست دریا، دانشگاه آزاد، 1387

سوالات آزمون کارشناسی ارشد محیط زیست دریا، دانشگاه آزاد، 1389

اموزش

نمونه سوال شماره 1

دانلود مقاله هموفيلي چیست

بیوشیمی گفتار نهم: ساختمان اسیدهای نوکلئیک

پاورپوینت زیره سبز

زیست شناسی

علم فسیل شناسی

زمين شناسي اقتصادي

زلزله

زمين شناسي در منطقه كپه داغ

سنگهاي دگرگوني

عدد ثابت گاز براي هوا

كانيها

لرزه نگاري

مكانيك خاك

بررسی اثرات زیست محیطی فلزات سنگین بر کیفیت خاک

دانلود پاورپوینت برنامه ریزی محیطی و پایداری شهری و منطقه ای دکتر محمود جمعه پور- فصل 8

پاورپوینت رشد و تکامل کودک2 (رشدو تکامل و عوامل موثر بر آن)-30اسلاید

پاورپوینت برنامه ایمن سازی کودک41 اسلاید