دانلود رایگان

تربیت دینی در خانواده (word) 20صفحه - دانلود رایگاندانلود رایگان موضوع تعلیم و تربیت و روش‌های مطلوب آن و همچنین نقش خانواده در این زمینه از زمان‌های بسیار دور مورد توجه بشر بوده و در تمام عصرها در زندگانی

دانلود رایگان تربیت دینی در خانواده (word) 20صفحه عنوان :تربیت دینی در خانواده
قالب بندی : word
تعداد صفحات: 20

فهرست مطالب


مقدمه
1
دين


2
تعليم و تربيت
4
تربيت ديني


5
رابطه تربیت دینی و اخلاقی
6
مراحل تربیت از نظر علم روان شناسی :
6
روش های تربیتی:
7
تربیت دینی خانواده
8
شیوههای آموزش اخلاقی و دینی
9
مراقبتهای لازم در تربیت دینی فرزندان:
10
راهکارهای اعتلای نقش خانواده در تربیت دینی فرزندان :
12
نتیجه گیر
13
منابع


14


چکیده
هدف ازتدوین این مقاله،بررسی نقش تربیت دینی خانواده در رشد فضایل اخلاقی کودکان و نوجوانان است .
موضوع تعليم و تربيت و روش هاي مطلوب آن و همچنین نقش خانواده در این زمینه از زمان هاي بسيار دور مورد توجه بشر بوده و در تمام عصرها در زندگاني انسان اهميت والايي داشته است .. امر تربيتي، عملي است كه روي يك فرد يا گروهي از افراد اعمال مي شود يا عملي است كه فرد يا گروهي از افراد آن را مي پذيرند و حتي در جستجوي آن هستند تا به تغييري آنچنان عميق منتهي شود كه نيروهاي زنده جديدي در افراد پديد آيد و اين افراد خود به صورت عناصر فعال اين عملي كه روي آنان اعمال مي شود، در آيند.
به نظر می رسد نقش خانواده در تربیت دینی بسیار حیاتی و مهّم است .یافته های تحقیق حاکی ازاین امر است:بی توجّهی یاناآگاهی خانواده ها،اجتماع به مسأله تربیت دینی است که درعمق روح وجان انسان نفوذ کامل نداشته است وهمین امرباعث شده که آسیب های روانی،اجتماعی ودینی به سختی پیشگیری گردد. براین اساس راهکارهایی به این شرح بیان شده است:-انتخاب همسرمناسب ومعتقد به اسلام ناب محمدی(ص)-تغذیه ورشد فرزند ازشیر واغذیه ی حلال -اعتدال درآموزش وتشویق به نماز ودیگر عبادات-آموزش آداب دینی متناسب باسنّ نوجوان و همراهی با او در ادای تکالیف دینی .
درمقاله ی حاضرعوامل مؤثّردر تربیت دینی فرزندان و روش های تربیت دینی از قبیل – روش محبّت – الگویی – معرفتی – شرطی - ایجاد رغبت و جاذبه های غیر مستقیم – تلقین و .. بیان شده است


مقدمه
انسان برای کامل شدن و به تمامیّت رسیدن همانند غنچه ای است که باید زمینه و شرایط مساعد برای او فراهم باشد تا شکوفا شود . انسان ابعاد و لایه هایی دارد که فرایند تعلیم و تربیت شکوفا می شود . درجاتی از استعدادها و توانایی ها در وجودش هست که از طریق پالایش استخراج می شود . شناخت معبود و آفریدگار ، محبّت را در دل او ایجاد می کند و این محبّت، انسان را به پرستش،عبادت و اظهار کوچکی وتواضع در برابر حقیقت وا می دارد، عبادت رمز کمال آدمی و تربیت یافته ي دین کامل است وخالق شایسته عبادت، ره یافتگان به سوی خالق جز او به ساییدن پیشانی بر خاک آستان معبود به تعالی نرسیدند.
تحقیقات انجام شده نشان میدهد که تربیت دینی توسط خانواده ها نقش اساسی در سلامت روان و سازگاری اجتماعی دارد. همچنین پژوهشها موید این مطلب است که مذهب میتواند خویشتن داری را که عنصر اساسی در تربیت است افزایش دهد و در این میان خانواده میتواند به عنوان اصلی ترین و اساسی ترین عنصر تربیت دینی تلقی شود.


دين
منظور از دين در اينجا دين اسلام است، نه مطلق دين و هرگونه معرفتي كه منشأ الهي و شهودي دارد. دين اسلام عبارت است از آنچه كه از جانب خداوند به وسيله حضرت محمد(ص) براي هدايت بشر فرستاده شده است و مجموعه ي قول، فعل و تقرير پيامبر(ص) و ائمه عليهم السلام كه به حكم حديث ثقلين بخشي از دين به شمار مي آيند.
تعليم و تربيت
وقتي سخن از تربيت است، سه واژه تربيت، تعليم و اخلاق، ارتباطي نزديک و گاهي هم معنا پيدا مي کنند؛ لذا به بررسي نقاط اشتراک و افتراق اين سه واژه مي پردازيم. تعليم، مصدر باب تفعيل است كه از ماده (ع ـ ل ـ م) مشتق شده است و در لغت به معناي آموختن مي باشد. راغب اصفهاني مي گويد:
تعليم به اموري اختصاص دارد که با تکرار و فراواني همراه باشد، به گونه اي که از آن، اثري در ذهن متعلم به وجود آيد. برخي در بيان آن گفته اند: تعليم آگاه کردن نفس براي تصور معاني است و تعلم آگاه شدن نفس بر آن است. (راغب اصفهاني، 1332، ماده علم؛ زبيدي، 1414ق، ماده علم)
از تربيت نيز تعاريف متعددي ارائه شده كه اين تفاوت ها ناشي از اختلاف در مورد ريشه اين کلمه است. برخي آن را مشتق از رب مي دانند و تربيت را مناسب با آن تعريف مي کنند. فيومي در المصباح المنير خاطر نشان كرده که اگر کلمه رب به غير عاقل مضاف شود، به مفهوم مالک است؛ ولي اگر به عاقل مضاف شود، به معناي سيد است.
ابن فارس در مقاييس اللغه معناي آن را راجع به سه مفهوم مي داند:
  1. 1. اصلاح الشيء: اگر به مالک و خالق و صاحب يک چيز، رب گفته شود، با در نظر گرفتن اين اصل بوده است؛ چون اين سه اصلاحگر مخلوق و مملوک خود هستند. 2. لزوم الشيء يا همراهي با آن است که مراقبت مداوم از شيء است، و با معناي قبل آن، مناسب است و حالت تدريج و ادامه را در امر تربيت، ضروري مي نمايد. 3. ضم الشيء للشيء که آن نيز با مفاهيم قبل، مناسبت دارد و پيوستن و اضافه شدن و جمع شدن چيزي با چيز ديگر را مي رساند. (ابن فارس، 2001: ج4، ص18)
در صحاح، معاني مالک، اصلاح کننده و تمام کننده براي اين کلمه ذکر شده است. (جوهري، 1407: ماده ربب)
تعريف راغب در مفردات، تقريباً تمام مضامين مذکور را در جمله اي کوتاه خلاصه کرده است:
الرب في الأصل التربيه وهو إنشاء الشيء حالاً فحالاً إلي حدِّ التمام (راغب اصفهاني، 1332 ش: ماده ربب).
استاد شهيد مرتضي مطهري، تربيت را اين گونه تعريف مي كند:
تربيت، عبارت است از پرورش دادن؛ يعني استعدادهاي دروني اي را كه بالقوه در يك شيء موجود است، به فعليت درآوردن و پروردن و لهذا تربيت فقط در مورد جاندارها، يعني گياه و حيوان و انسان صادق است… از همين جا معلوم مي شود كه تربيت بايد تابع و پيرو فطرت، يعني تابع و پيرو طبيعت و سرشت شيء باشد. (مطهري، 1373: ص56و57)
با مقايسه آنچه در مجموع درباره معناي ريشه اي لغات تعليم و تربيت گفته شد، روشن مي شود که نه تنها تعليم، وسيله اي براي تربيت به شمار مي رود، بلکه خود از مصاديق تربيت است. البته بين تريبت در مقام عمل، و دانش تربيت، فرق است. تربيت در مقام عمل، امرى است كه بر فرد يا گروهى از افراد اعمال مى‏شود يا فرد يا گروهى از افراد، آن را مى‏پذيرند؛ اما دانش تعليم و تربيت ‏يك رشته علمى است كه واقعيت ها و موقعيت هاى تربيتى را تحقيق و بررسى مى‏كند و امروزه مشروعيت‏ خود را در عرصه علوم به اثبات رسانده است. وجود علايق خاص، ترتيب سؤال ها و شيوة پاسخ دهى به پرسش ها، چارچوب مفهومى خاصى را فراهم مى‏كند كه آن را از ديگر علوم متمايز مي نمايد.
همچنين در هم تنيدگي فرايند تربيت و اخلاق، در گذشته موجب شده است مرز مشخصي ميان اين دو تصوير نشود و فرايند تربيت با اخلاق همسان پنداشته شوند و اخلاقي بودن به مثابه تربيت يافتگي انگاشته شود؛ چنان که غزالي چنين نگاشت:
معني تربيت اين است که مربي، اخلاق بد را از آدمي باز ستاند و به دور اندازد و اخلاق نيکو جاي آن بنهد. (غزالي، 1372: ج 3، ص 52 ـ 53)
يا گفته شده: تربيت صناعتي است که از طريق آن، مدارج عاليه انساني فراهم مي آيد و پست ترين مراتب انساني به کامل ترين رتبه خود مي رسند. (خواجه طوسي، بي تا: ص 107)
اين دو تعريف از تربيت، بيانگر آن است که در گذشته در کلام برخي انديشوران، تربيت به معناي اخلاق بوده است.
در تفاوت تربيت و اخلاق شهيد مطهري معتقد است:
تربيت، مفهوم پرورش و ساختن را مي رساند و فاقد قداست است؛ اما در مفهوم اخلاق، قداست نهاده شده است؛ لذا برخلاف تربيت که براي حيوانات هم استعمال مي شود، واژه اخلاق را در بارة حيوان به کار نمي برند. فن تربيت، وقتي گفته مي شود كه منظور، مطلق پرورش باشد به هر شكل، اين ديگر تابع غرض ماست كه طرف را چگونه و براي چه هدفي پرورش دهيم؛ اما درباره اخلاق هر كاري كه انسان، آن را به حكم ساختمان طبيعي اش انجام دهد، فعل طبيعي است، و فعل اخلاقي، فعل غير طبيعي است. (مطهري، 1373: ص96-۹۵(
تربيت ديني
با توجه به روشن شدن مفهوم مورد نظر از تربيت و دين، مي توان مفهوم تربيت ديني را به راحتي بيان كرد. تربيت ديني يعني شناخت آموزه هاي دين، تبديل اين شناخت ها به باورهاي قلبي و به كاربستن اين باورها در رفتارهاي فردي و اجتماعي. تربيت ديني بدين ترتيب، هم به جهان بيني و مباني اعتقادي و باورهاي انسان نظر دارد و هم به اصول و ارزش هاي اخلاقي، حقوقي، سياسي و نظاير آن ها متكي است. به عبارتي، تربيت ديني هم با انديشه و نظر فرد و هم با اخلاق و عمل او كار دارد.
كرامت انسان، اقتضا دارد كه وي بتواند به پشتوانة ابزار و عناصري شخصي و شخصيتي (نظير حواس ظاهري و باطني، اميال، گرايش ها، انفعالات و احساسات) به جايگاه والاي خويش در نظام آفرينش بينديشد و براي نيل به آن جايگاه به كمك اعضاي ظاهري (جوارح) و نيروهاي دروني (جوانح) خويش تلاش مناسب را به عمل آورد. چنين جايگاهي جز از راه معرفت ديني و التزام به رهنمود هاي ديني، ميسّر نيست و اين هدف برجسته و مقصود بايسته، تنها با تربيت ديني، قابل تحقّق است.
در مباحث قبل، بيان شد که در مفهوم تربيت برخلاف اخلاق، قداست نيست؛ اما عنوان تربيت ديني، مسأله تربيت را محدود مي كند و نوعي قداست و ارزش به آن مي بخشد. نظر ما به تربيت ديني بيشتر، از اين منظر است که شخص از نظر اعتقادات و جهان بيني اسلامي به مرتبه اي از رشد برسد که دين در اعمال و اخلاق او جلوه اي بارز داشته باشد؛ لذا تربيت ديني، در همة ابعاد بايد حضور داشته باشد. در تربيت ديني، فقط ذهن و باورها ملاک نيست؛ بلکه بايد تربيت عقليـ بدني، اجتماعي هم ديني شود.
در نتيجه، افراد در فرايند تعليم و تربيت ديني، به گونه اي تربيت مي شوند كه در گرايش هاي شان نسبت به زندگي، اعمال و تصميم هاي شان و در برخورد با تمام امور، همواره حاكميت ارزش هاي الهي را احساس كنند. در چنين نظامي علاوه بر ايجاد نظم ذهني، فرزندان خانواده به گونه اي تربيت مي شوند كه دانش را صرفا براي ارضاي كنجكاوي هاي فكري يا منافع دنيوي كسب نمي كنند، بلكه منطقي و متقي بار مي آيند و فراهم آوردن موجبات رفاه مادي، معنوي و اخلاقي خانواده، ملت، خود و ديگران را وجهه ي همت خويش قرار مي دهند. در اين نوع از تربيت، هدف تنها كسب معرفت نيست، بلكه رشد و شكوفايي موزون همه ي ابعاد وجودي انسان مورد توجه قرار دارد.


رابطه تربیت دینی و اخلاقی
بررسی این مطلب نیاز به شناخت مفهوم دین و اخلاق ونسبت میان آن دو دارد. مفهوم دین از مطالب گذشته روشن شد. اخلاق صفت فعل اختیاری است و به افعالی اخلاقی گفته می شود که قابل اتصاف به خوب و بد باشد و بر اساس بایدها و نبایدها انجام گیرد. ویژگی دیگر فعل اخلاقی آن است که مطلوبیت بالغیر دارد و همه ارزش آن به دلیل نتیجه ای است که با انجام آن کار عاید انسان می شود; مانند انجام کارهای شایسته از قبیل خدمت به محرومان و فقرا که برای کسب رضای خدا صورت می گیرد
از سوی دیگر، بایدها و نبایدهای اخلاقی مبتنی بر اصول و قواعد بنیادین دینی است. بایدها و نبایدهای اخلاقی از نظر اسلام، بر معیار اندیشه ها و باورهای مسلم اسلامی قابل تبیین است; یعنی: هر کس نخست باید اصول و عقاید اسلامی را بشناسد و قلبا به آن ها ملتزم شود، سپس به ارزش های اخلاقی ناشی از آن عمل نماید.
بر این اساس، نسبت بین دین و اخلاق عام و خاص مطلق است; به این معنا که حوزه دین اعم از دایره اخلاق است; زیرا بخشی از گزاره های دینی که عبارت از اندیشه های بنیادین دین می باشد، خارج از معیارهای اخلاقی است. اما گزاره های اخلاقی عموما داخل در قلمرو دین است. در نتیجه، تربیت دین نیز اعم از تربیت اخلاقی است. تربیت دین در تمام جنبه ها، اعم از اعتقادی، رفتاری و عاطفی، فراگیرتر از تربیت اخلاقی است
منظور ما از تربیت دینی چیزی جز تربیت اسلامی نیست و مهم ترین وظیفه مربیان کودک و نوجوان، اعم از والدین و معلم، این است که متربی را در محیط خانه و مدرسه در سه بعد شناخت و ایمان در حوزه دینی و در بعد عمل به بایدها و نبایدها در قلمرو اخلاق، پرورش دهند. شروع تربیت دینی بهتر است از محور شناخت باشد تا با اعطای بینش به متربی نسبت به مفاهیم و ارزش های دینی در وی انگیزه ایجاد کند تا خود با گرایش قلبی به سوی عمل رود. كودكان به خاطر حس كنجكاوي پرسش هاي فراواني راجع به مسائل مختلف از جمله مسائل ديني دارند كه ممكن است به پاسخ قانع كننده اي دست نيافته باشند و يا با پاسخ هاي غلطي كه از والدين و يا كساني ديگر دريافت كرده اند، عقايدي نادرستي پيدا كرده باشند. معلم مي تواند با تفكيك مسائل ديني از غير آن، عقايد آنها را پالايش كند.
به عنوان مثال، به جای دستور به خواندن نماز، ارزش، فضیلت و پاداش آن را به متربی تفهیم نماید. جریان تربیت، به خصوص تربیت دینی، تحمیل پذیر نیست. از این رو، بر مربی لازم است که به دور از هرگونه فشار بر متربی زمینه رشد و شکوفایی استعدادهایی فطری و بالقوه او را فراهم سازد.


مراحل تربیت از نظر علم روان شناسی :
روان شناسی مادی رشد و نمو انسان را به 4 مرحله تقسیم کرده است :
الف ) مرحله اول کودکی (از ابتدا ی تولد تا 7 سالگی )
ب) مرحله دوم کودکی (از 7 تا14 سالگی )
ج) مرحله نوجوانی ،بلوغ (از 14 تا 21 سالگی )
د) مرحله بزرگ سالی (از 21 نا پایان عمر ) (بستانی ،1387)
روان شناسان برای مرحله اول کودکی یعنی 7 سال اول عمر کودک، اهمیت فراوانی قائل هستند تا آنجا که آنرا مرحله حساس سرنوشت ساز در زندگی وی قلمداد کرده اندو می گویند رفتار آینده فرد مطابق با نوع پرورش نخستین دوران کودکی شکل می گیرد در این میان، اسلام به مسئله تربیت کودک تا آن حد اهمیت داده که آنرا حق مسلّم فرزند بر پدر دانسته است (فلسفی ،1379).هر فردی برای رسیدن به سر حد والای رشد و تربیت لازم است ابعاد مختلف شخصیت را شکوفا سازد، این امر برای کودک بیشتر از طریق خانواده انجام می شود اگردین در جریان تربیت به درستی تبیین شود و عاملان تربیت به خصوص والدین در این مسیر سعی کنند چه از لحاظ جسمی ،عاطفی و اخلاقی و چه از لحاظ عقلانی واجتماعی از دستورات دینی کمک بگیرند و کودک خود را بر مبنای دین تربیت کنند تاثیرات آنرا در آینده ای نه چندان دور خواهند دید .نکته ای که در همه ی این مراحل باید در نظر قرار داد ، این است که محتوای آموزشی را باید با مسائل مورد نیاز فراگیران و نیز شرایط محیطی و اجتماعی آنها مرتبط و نزدیک کرد تا جذابیت و کاربرد بیشتری پیدا کند . همان گونه که حضرت علی (ع) در گفتار 240 خود می فرماید:
لا تقسروا اولادکم علی آدابکم فانهم مخلوقون لزمان غیر زمانکم - فرزندان خود را به عادات و آداب خود مجبور نکنید ،زیراآنها برای زمانی غیر از زمان شما خلق شده اند (سید رضی ،1385).
تمرین عاطفه از خانواده شروع می شود،همانند نوازش های مادر به هنگام شیر دادن،یا دست بر سر کشیدن. پیامبر اکرم (ص) می فرماید: به کودکان خود احترام کنید و با آداب و روش پسندیده با آنها رفتار کنید ( مجلسی ،1403ق). طفل باید در جنبه های عاطفی بدان گونه پرورش یابد که نه متکی به غیر باشد، نه کاملا مستقل ، شناخت حد وسط مشکل است اما نگاهی به روش و سنت پیامبر (ص) و معصومین (ع)می تواند در تعیین ملاک ها و روش ها به ما کمک کند امام صادق(ع) می فرماید: فرزندان خود را بسیار ببوسید که برای شما در هر بوسیدن درجه ای است (حر عاملی،1413ق ) .
روش های تربیتی:
  1. روش محبّت:
یکی ازمهّم ترین، بادوام ترین روش درتربیت دینی به حساب می آید.نگرش مثبت فرزندان نسبت به مذهب ودین ریشه درمهرومحبّت والدین دارد.استفاده ازعواطف، محبّت، نیکوگویی والفت و مهربانی دراین زمینه تأثیر به سزایی دار
و . ..


تربیت دینی در خانواده


تعلیم و تربیت


تربیت دینی


رابطه تربیت دینی و اخلاقی


روش های تربیتی


شیوههای آموزش اخلاقی و دینی


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


عنوان پروژه : ماشین متحرک با نرم افزار Flash

طرح لایه باز آگهی ترحیم

دانلود پاورپوینت تخمیر و مخمر

اموزش طراحی وبسایت با html نسخه ی اول

پاورپوینت آماده درس 7 مطالعات هفتم (تولید و توزیع )

پوستر آگهی ترحیم مادر لایه باز PSD

طرح درس تدریس مفهوم ضرب

دانلود پاورپوینت داروهاي ضد افسردگي - 33 اسلاید

آموزش تهیه ی روغن شتر مرغ در خانه

پایان نامه مقطع دکتری با موضوع بررسی متابولیسم داروی نوسکاپین

دانلود پاورپوینت “ ایمنی اداره ”

دانلود پاورپوینت “ گازهای سمی، محیط غبار آلود، آلودگی صوتی، مواد اشتعال زا، ظرف تحت فشار ”

دانلود پاورپوینت “ ارگونومی و ورزش ”

دانلود پاورپوینت “ گندزدایی آب با استفاده از اشعه فرابنفش (UV)”

دانلود پاورپوینت ایمنی صنعتی

سوالات و پاسخنامه کنکور کارشناسی ارشد مکانیک ماشین های کشاورزی(مکانیک بیوسیستم) - (1319) - سال 1388

سوالات و پاسخنامه کنکور کارشناسی ارشد مکانیک ماشین های کشاورزی(مکانیک بیوسیستم) - (1319) - سال 1387

سوالات و پاسخنامه کنکورهای کارشناسی ارشد مکانیک ماشین های کشاورزی(مکانیک بیوسیستم) - (1319) - سال 1381 تا 1393

فنون تست زنی/روانشناسی کنکور/

فروش قالب html برای سایت های طراحی گرافیک

مجموعه 30 قالب وب سایت

دانلود کتاب سئو سایت

طرح توجیهی تأسیس شرکت تولید نرم افزارهای کاربردی

پروژه کارآفرینی یک فروشگاه لوازم برقی

اموزش ۵۰ نوع کیک خانگی ساده

بخش اول( Present) , دوم(Past) و سوم(Past participle )افعال(25 فعل)

آموزش کامل درس آمار مهندسی بصورت پاورپوینت

دانلود پایان نامه رشته علوم آزمایشگاهی پیرامون بیماری آنفلوانزای طیور

دانلود پایان نامه رشته علوم آزمایشگاهی پیرامون بیماری آنفلوانزای طیور

پایان نامه دکتری عمومی پزشکی_ بررسی شیوع افسردگی پس از زایمان