دانلود رایگان

ضریب جینی - دانلود رایگاندانلود رایگان فروشگاه جامع فایل های دانشجویی ودانش آموزی

دانلود رایگان ضریب جینی لینک پرداخت و دانلود "پايين مطلب
فرمت فايل: word (قابل ويرايش)
تعداد صفحه:12

ضریب جینی
مسعود میراب زاده : ضریب جینی مقوله ای است که در چارچوب اقتصاد سبز1 و اقتصاد رفاه2به عنوان آلترناتیوی برای تولید ناخالص داخلی محکی برای اندازه گیری رشد اقتصادی پیشنهاد شده است.ضریب جینی تلاشی است برای اندازه گیری این مطلب که آیا رشد کشور، رشد تولید کالاها و گسترش خدمات در عمل منجر به افزایش رفاه مردم شده است یا خیر.

طرفداران ضریب جینی مدعی هستند که این ضریب محک قابل اطمینان تری برای تعیین میزان پیشرفت یک کشور است و به وسیله آن می توان بین رشد مفید و رشد غیراقتصادی تفاوت قائل شد. در معادله ضریب جینی، به یک معنا
هزینه رشد نیز حساب می شود.

تولید ناخالص داخلی و کاستی های آن

در واقع تولید ناخالص داخلی اساساً برای اندازه گیری میزان شهروندان یک کشور طرح ریزی نشده بود ولی اقتصاددانان با استفاده از آمار به دست آمده بر مبنای آن ظرف سال های متمادی به اندازه گیری تغییرات سطح زندگی افراد یک کشور دست می زدند. در فرمول تولید ناخالص داخلی هزینه ها به حساب نمی آیند و تاکید زیادی بر تولید و مصرف می شود و این فرمول به بهبود شرایط زیست انسان ها توجهی ندارد. سیمون کازنتز مخترع فرمول تولید ناخالص داخلی خود می گوید: رفاه یک ملت را نمی توان با اندازه درآمدشان اندازه گیری کرد. در بررسی بهزیستی مردم یک کشور باید به مسائل زیست محیطی نیز توجه کرد.

پایه های تئوریک ضریب جینی

از اوایل دهه 90 میلادی این اتفاق نظر به وجود آمده بود که رشد نقدینگی به معنای کاسته شدن از میزان رفاه مردم و هزینه بر شدن خدمات اجتماعی (پرداخت پول بابت دریافت خدمات اجتماعی) می شود. اگر چه رشد نقدینگی باعث گسترش اقتصاد می شود ولی در عمل اثری معکوس بر رفاه مردم دارد. معمولاً سیاستمداران و خبرنگاران رشد تولید ناخالص داخلی را با رشد اقتصادی معادل می گیرند اما ضریب جینی تلاشی است برای ارائه تصویری کامل تر از وضع اقتصاد و جبران کمبودهایی که ممکن است فرمول تولید ناخالص داخلی داشته باشد. اقتصاددانانی مانند فیلیپ لون بر این امر تاکید داشته اند که افزایش تولید کالا و گسترش خدمات را باید بر پایه سود و زیان بررسی کرد و نه فقط سودی که از این روندها حاصل می شود.
ضریب جینی


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


شاخص جینی - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

طبق گزارش سازمان ملل در سال ۲۰۱۴، سوئد کمترین نابرابری درآمدی را دارد و نمره
ضریب جینی این کشور ۲۵ اعلام شده‌است.

ضریب جینی چیست؟ - باشگاه خبرنگاران

ضریب جینی یک واحد اندازه گیری پراکندگی آماری است که معمولا برای سنجش میزان
نابرابری در توزیع درآمد یا ثروت در یک جامعه آماری استفاده می‌شود.

مفهوم ضریب جینی (Gini coefficient) چیست؟ - سایت تخصصی ...

ضریب جینی یک واحد اندازه گیری پراکندگی آماری است که معمولا برای سنجش میزان
نابرابری در توزیع درآمد یا ثروت در یک جامعه آماری استفاده می‌شود. این ضریب با ...

ضریب جینی و منحنی لورنز چیست؟ (+ نمودار) - عصر بانک

1 فوریه 2015 ... عصر بانک، ضریب جینی یک واحد اندازه گیری پراکندگی آماری است که معمولا برای
سنجش میزان نابرابری در توزیع درآمد یا ثروت در یک جامعه آماری ...

ﺗﺠﺰﻳﻪ ﺿﺮﻳﺐ ﺟﻴﻨﻲ ﻭ ﮐﺸﺶ ﺩﺭﺁﻣﺪﻱ ﺁﻥ ﺩﺭ ﺍﻳﺮﺍﻥ

ﭼﮑﻴﺪﻩ. ﺍﻳﻦ. ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﻪ ﺍﺭﺯﻳـﺎﺑﻲ ﺗﻮﺯﻳـﻊ ﺩﺭﺁﻣـﺪ ﻭ ﺭﻓـﺎﻩ ﺍﺟﺘﻤـﺎﻋﻲ ﺩﺭ ﺍﻳـﺮﺍﻥ ﻃـﻲ ﺳـﺎﻝ. ﻫـﺎﻱ. ۱۳۸۲. -. ۱۳۷۶. ﻣﻲ.
ﭘﺮﺩﺍﺯﺩ . ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﺍﺯ ﺿﺮﻳﺐ ﺟﻴﻨﻲ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺍﺑﺰﺍﺭﻱ ﺑـﺮﺍﻱ ﺳـﻨﺠﺶ. ﻧﺎﺑﺮﺍﺑﺮﻱ ﺗﻮﺯﻳﻊ ﺩﺭﺁﻣﺪ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻭ ﺑﺮ ...

ضریب جینی - معاونت آمار و اطلاعات سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان ...

یکی از مهمترین نشانه‌های رشد اجتماعی و وضعیت رفاه در یک جامعه، تعادل و توازن
توزیع درآمد یا ثروت در آن جامعه است.از جمله مهمترین شاخص‌های این سنجش ضریب یا
شاخص ...

ضریب جینی

93. -. 1389. به منظور. بررسي وضعيت توزيع درامد. در سال. هاي. 93. -. 1389. ، ضريب
جيني و سهم دهك. ها در اين سال. ها. به تفكيك. كل و مناطق شهري و روستايي محاسبه شد.

ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺑﻪ ﺗﻮﺯﯾﻊ دﺭاﻣﺪ دﺭ اﯾﺮان

ﺿﺮﯾﺐ ﺟﯿﻨﯽ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻃﺮح آﻣﺎرﮔﯿﺮي ﻫﺰﯾﻨﻪ و. دراﻣﺪ ﺧﺎﻧﻮار در ﺳﻄﺢ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺷﻬﺮي و روﺳﺘﺎﯾﯽ. 31.
اﺳﺘﺎن ﺑﺮاي. ﺳﺎل. ﻫﺎي. 92. -. 1390. ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ و ﻧﺘﺎﯾﺞ آن در ﺟﺪول. 2. اراﯾﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ . ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ.

مفهوم ضریب جینی (Gini coefficient) چیست؟ | مدیریت مالی حسابداری

ضریب جینی یک واحد اندازه گیری پراکندگی آماری است که معمولا برای سنجش میزان
نابرابری در توزیع درآمد یا ثروت در یک جامعه آماری استفاده می‌شود. این ضریب با ...

ﺿﺮﻳﺐ ﺟﻴﻨﻲ : ﻣﻮﺿﻮع اﻳﻦ ﺷﻤﺎره اﻗﺘﺼﺎد ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﭘﻴﺎم G ={1- n (yi+ y

ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺿﺮﻳﺐ ﺟﻴﻨﻲ. اﺳﺖ. و از ﻓﺮﻣﻮل زﻳﺮ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد. : G ={-1 n. 1. ∑= n i 1. (yi+ yi-1{(. :
ﺿﺮﻳﺐ ﺟﻴﻨﻲ (G(. ( yi. ) : درﺻﺪ ﺗﺠﻤﻌﻲ درآﻣﺪ ﺧﺎﻧﻮارﻫﺎ. (n. ) : ﺗﻌﺪاد ﮔﺮوه ﻫﺎي درآﻣﺪي. ﺿﺮﻳﺐ ﺟﻴﻨﻲ. ﻛﻤﻴﺘﻲ
.

۲۳ نکته خواندنی پیرامون ضریب جینی - پایگاه خبری تحلیلی فولاد

12 مارس 2017 ... پایگاه خبری تحلیلی فولاد (ایفنا)- سومین شاخصی که قصد داریم به معرفی و
بررسی آن بپردازیم شاخص ضریب جینی است. این شاخص که نشان دهنده ...

ایرنا - کاهش شکاف درآمدی و بهبود ضریب جینی در دولت یازدهم

24 مارس 2017 ... تهران- ایرنا- «ضریب جینی» به عنوان یکی از شاخص های مهم اندازه گیری نابرابری
توزیع درآمد بر اساس آمارهای رسمی، در دولت یازدهم بهبود یافته و به ...

بررسی نابرابری درآمدی و ضریب جینی در ایران - خبرگزاری صدا و سیما

25 سپتامبر 2016 ... پس از پیروزی انقلاب اسلامی هر چند نوساناتی در ضریب جینی داشته ایم، ولی روند
بلند مدت این ضریب نزولی بوده و در دهه اخیر به زیر 0.36 در سال 92 ...

1393 ضريب جيني در سال - Iran Data Portal

93. -. 1389. به منظور. بررسي وضعيت توزيع درامد. در سال. هاي. 93. -. 1389. ، ضريب
جيني و سهم دهك. ها در اين سال. ها. به تفكيك. كل و مناطق شهري و روستايي محاسبه شد.

چرا "ضریب جینی" افزایش یافت؟ - فرارو

اين گزارش تحت نام «ضريب جيني در ‌سال ١٣٩٣» از سوي مركز آمار منتشر شده است و
روند تغييرات ضريب جيني يا توزيع درآمدي را در سال‌هاي ١٣٨٩ تا ١٣٩٣ نشان مي‌دهد.

جعل آمار درباره بهبود ضریب جینی در دولت یازدهم +عکس و نمودار - مشرق ...

27 مارس 2017 ... بر اساس گزارش‌هایی که مرکز آمار در دولت یازدهم منتشر کرده، ضریب جینی پس از آن
که در سال‌های پایانی دولت قبل رو به کاهش گذاشت، در دولت یازدهم ...

آپارات - ضریب جینی

آپارات - ضریب جینی. ... آموزش SPSS جلسه 5 ضریب همبستگی Dorehsara.org · دوره
سرا. 30 بازدید. 8:13 ... ضریب همبستگی پیرسون و رسم نمودار همبستگی در اکسل.

بررسي و برآورد ضريب جيني در ايران

ضريب جيني شاخص معروف و رايجي براي اندازه گيري نابرابري توزيع درآمد است. اما
اين شاخص به طور مشخص پارامتر و يا معيار قضاوتي را که انعکاس دهنده نظرات ...

مفاهیم: ضریب جینی (Gini coefficient) چیست؟ - همشهری آنلاین

17 آگوست 2011 ... ضریب جینی یک واحد اندازه گیری پراکندگی آماری است که معمولا برای سنجش میزان
نابرابری در توزیع درآمد یا ثروت در یک جامعه آماری استفاده می‌شود.

بررسی ضریب جینی ایران به روایت رئیسی – فکت‌نامه

7 مه 2017 ... افزایش ۷ واحدی ضریب جینی” تاکید کرده و باردیگر در برنامه پاسخ به پرسش‌های
ایرانیان خارج از کشور که بامداد جمعه ۱۵ اردیبهشت از شبکه جام جم ...

علوم اجتماعی - ضريب جيني چيست؟

این ضریب با نسبتی تعریف می شود که ارزشی بین صفر و یک دارد: یک ضریب
جینی پایین برابری بیشتر در توزیع درآمد یا ثروت را نشان می دهد در حالیکه ضریب
...

کاهش ضریب جینی و ثروتمند شدن ایرانیان - برترین ها

26 دقیقه قبل ... ژوبین صفاری در روزنامه ابتکار نوشت: روز گذشته رئیس سازمان برنامه و بودجه از
هدف‌گذاری برای رسیدن به ضریب جینی ۰.۳۴ درصدی خبر داد و ...

ضریب جینی - مجله تحقیقات اقتصادی

تعداد مقالات: 6. 1. تجزیة ضریب جینی در ایران بر حسب مناطق شهری و روستایی. دوره
48، شماره 3، پاییز 1392، صفحه 1-12. اسمعیل ابونوری؛ آرش خوشکار؛ پدرام داودی.

وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی آﻣﺎری ﺿﺮﯾﺐ ﺟﯿﻨﯽ ﺗﻌﻤﯿﻢ ﯾﺎﻓﺘﻪ و ﮐﺎرﺑﺮد آن در ا

ﺑﺮای درﯾﺎﻓﺖ درﺟﻪ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ در رﺷﺘﻪی. آﻣﺎر، ﮔﺮاﯾﺶ آﻣﺎر رﯾﺎﺿﯽ. ﻋﻨﻮان. وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی آﻣﺎری ﺿﺮﯾﺐ
ﺟﯿﻨﯽ ﺗﻌﻤﯿﻢ ﯾﺎﻓﺘﻪ و. ﮐﺎرﺑﺮد آن در اﻧﺪازهﮔﯿﺮی ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮی ﺳﻼﻣﺘﯽ. اﺳﺘﺎد راﻫﻨﻤﺎ. دﮐﺘﺮ ﺣﺴﯿﻦ ﺟﺒﺎری ﺧﺎﻣﻨﻪای.

سنجش برابری در توزیع منابع بخش سلامت با استفاده از ضریب جینی ...

روش بررسی: یک مطالعه توصیفی-تحلیلی (مقطعی) می باشد که نابرابری در توزیع
منابع بخش سلامت در شهرستان های استان کردستان با استفاده از ضریب جینی و ...

و ﻛﺸﻮر در ﺟﺎﻳﮕﺎه اﻗﺘﺼﺎدي ﻣﺴﺘﻤﺮي ﺑﮕﻴﺮان آن 1381 87- ﻃﻲ ﺳﺎل ﻫﺎ

ﻣﻘﺪﻣﻪ. ﺿﺮﻳﺐ ﺟﻴﻨﻲ ﻳﻜﻲ ازﺷـﺎﺧﺺ ﻫـﺎي اﻧـﺪازه ﮔﻴـﺮي ﻧـﺎﺑﺮاﺑﺮي اﺳـﺖ ﻛـﻪ. ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ ﺗﻮزﻳﻊ درآﻣﺪ را درﺟﺎﻣﻌﻪ
ﻣﺪﻧﻈﺮ ﻣﻮرد ﺳﻨﺠﺶ ﻗﺮار ﻣﻲ دﻫـﺪ . ﺑﺮرﺳﻲ اﻳـﻦ ﺿـﺮﻳﺐ درﻣـﻮرد ﻣﺴـﺘﻤﺮي ﺑﮕﻴـﺮان ﺻـﻨﺪوق ﺑﺎزﻧﺸﺴـﺘﮕﻲ.

نوبخت: ضریب جینی به ۰.۳۴درصد خواهد رسید

17 ساعت قبل ... رئیس سازمان برنامه و بودجه از هدفگذاری برای رسیدن به ضریب جینی ۰.۳۴ درصدی
خبر داد و گفت: رشد اقتصادی هشت درصدی را در برنامه ششم هدفگذاری ...

ضریب جینی چیست؟ - خبرگزاری میزان

4 مه 2017 ... ضریب جینی شاخصی اقتصادی برای محاسبهٔ توزیع ثروت در میان مردم است.

الف - چرا "ضریب جینی" افزایش یافت؟

راغفر گفت: «مطالعات ما از همین آمارها طی سال های ۶۳ تا ۹۲ نشان می دهد برای بررسی
توزیع درآمد نباید فقط به ضریب جینی اتکا کرد بلکه باید به شاخص های فقر و ...

رشد ضریب جینی با مـُسکن یارانه درمان نشد/نسخه درمان کاهش ضریب ...

26 مه 2017 ... غلامرضا تاجگردون درگفت وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت در خصوص توزیع
عادلانه درآمد گفت:برای توزیع درآمد بصورت عادلانه یا به عبارتی ...

بررسی و برآورد ضریب جینی در ایران - پژوهشهای اقتصادی ایران

ضریب جینی شاخص معروف و رایجی برای اندازه‌گیری نابرابری توزیع درآمد است. اما
این شاخص بهطور مشخص پارامتر و یا معیارقضاوتی را که انعکاس‌دهنده نظرات ...

ضریب جینی و شاخص پیشرفت مستمری بگیران

ﺿﺮﻳﺐ ﺟﻴﻨﻲ و ﺷﺎﺧﺺ. ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ. (. PI. ) ﻣﺴﺘﻤﺮي ﺑﮕﻴﺮان. ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺎﻣﻴﻦ. اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ. در ﺳﺎل. 1390. دﻓﺘﺮ آﻣﺎر
و ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت اﻗﺘﺼﺎدي و اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ. ﺗﻬﻴﻪ ﻛﻨﻨﺪه. ﻣﺠﺘﺒﻲ ﺗﺒﺮﻳﺰي. رﺋﻴﺲ ﮔﺮوه ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت اﻗﺘﺼﺎدي. ﺑﻬﻤﻦ. ﻣﺎه. 1391 ...

37.4 واحد ضریب جینی ایران در جدیدترین گزارش توسعه انسانی سازمان ...

5 آوريل 2017 ... برنامه توسعه سازمان ملل متحد، در گزارش سال 2016 خود، ضریب جینی در ایران طی سال
های ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۵ را ۳۷.۴ اعلام کرد.

بررسی اثرات نوسانات قیمت نفت بر ضریب جینی ایران با استفاده از ...

مطالعه حاضر به بررسی اثرات نامتقارن نوسانات قیمت نفت بر ضریب جینی ایران با
استفاده از روش VECM می پردازد. به این منظور آمار متغیرهای ضریب جینی، تولید ...

ضریب جینی چیست؟ - وب سایت شخصی ولی اله دینی

28 آوريل 2017 ... اگر ضریب جینی مساوی با عدد صفر باشد یعنی همه درآمد و ثروت یکسان دارند (برابری
مطلق) و اگر مساوی با عدد یک باشد یعنی نابرابری مطلق به ...

اوضاع وخیم ضریب جینی در دولت یازدهم/ رفاه اجتماعی ایرانیان در دولت ...

12 فوریه 2017 ... در رابطه فوق W، رفاه اجتماعی، μ درآمد سرانه و G ضریب جینی به عنوان شاخصی از
اندازه‌گیری توزیع درآمد است. با توجه به تابع فوق، افزایش درآمد سرانه ...

ضریب جینی ۰.۳۴درصد خواهد شد - دنیای بانک

18 ساعت قبل ... رییس سازمان برنامه و بودجه با اشاره به برنامه کاهش ضریب جینی به ۳۴ صدم درصد، از
لزوم بازنگری در نرخ سود بانکی خبر داد.

ابهامات سازوکار بهبود پایدار ضریب جینی - روزنامه تعادل

ابهامات سازوکار بهبود پایدار ضریب جینی. ۱۳۹۶/۰۳/۰۶ ۰۰:۰۰:۰۰ | کدخبر: 66757 | |.
وقتی که یارانه‌ نقدی، بهبود توزیع درآمد را به ارمغان نیاورد. گروه اقتصادکلان|.

مقایسه "ضریب جینی " خاتمی ، هاشمی و احمدی نژاد / در کدام دولت فاصله ...

عملکرد ضریب جینی در دولت خاتمی نیز وضع مشابه دولت هاشمی داشته است، به گونه ای
که این عدد طی سالهای ابتدایی دولت اصلاحات روند صعودی داشته و به 0.4191 در سال ...

اعلام میزان شاخص ضریب جینی (شاخص سنجش نابرابری درآمد یا ثروت ...

22 مارس 2016 ... سرپرست معاونت آمار و اطلاعات سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان گلستان، قبل از
بیان این خبر مقدمه‌ای در خصوص شاخص ضریب جینی ارائه نمودند :.

افزايش ضريب جيني به 39/0 واحد در سال گذشته - روزنامه اطلاعات

9 ا کتبر 2016 ... ضریب جینی در سال ۱۳۹۴ در کل کشور ۳۹ر۰ بوده که در مقایسه با سال قبل از آن ۰۱ر۰
واحد افزایش داشته است. به گزارش روابط عمومی مرکز آمار ایران، ...

باریشیق - ضریب جینی چیست؟

باریشیق - ضریب جینی چیست؟ - الهی و ربی من لی غیرک.

توزیع درآمد در ایران با استفاده از شاخص‌های جینی و اتکینسون در سال‌های ...

کند، مک محاس ه ضریب جینی یس ا یاایج محاس ه دو شاخص یادشدا یشا می. دهد یابریبری
درآمد هت در. جامعه شهری و ه در جامعه روساایی ییری. ،. در دورا بررسی. شدا. ،. کاهش یاهاه.

بهبود ضريب جيني و برابري توزيع - تبیان

21 آگوست 2011 ... بعد از اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها و تلاش برای بهبود توزیع در آمد مفهومی که بیشتر از
قبل مورد توجه قرار گرفته ضریب جینی است....

توقف افزایش ضریب جینی در 93 » روزنامه جهان صنعت

گروه اقتصادی- در حالی که آخرین آمار بانک مرکزی حاکی از رشد ضریب جینی در سال
گذشته و به عبارتی افزایش فاصله طبقاتی بود، این بانک در توضیحی ریشه این امر
...

توزیع درآمد در ایران با استفاده از شاخص های جینی و اتکینسون در سال ...

ضریب جینی اگرچه متداول ترین شاخص اندازه گیری توزیع درآمد است ولی از آنجا که
نسبت به توزیع درآمد در طبقات میانی درآمد حساس تر است، نمی تواند بین دو الگوی ...

تالار بورس کالا - مشاهده موضوع - ضریب جینی چیست؟ ( Gini )

ضریب جینی Gini مقوله ای است که در چارچوب اقتصاد سبز (۱) و اقتصاد رفاه (۲) به
عنوان آلترناتیوی برای تولید ناخالص داخلی محکی برای اندازه ...

ضریب جینی شهری زنجان به 0.28 درصد رسید

27 مه 2017 ... ایرنا - ضریب جینی شهری زنجان به 0.28 درصد رسید. حسین امیدمقدم روز جمعه در گفت
و گو با خبرنگار ایرنا افزود: ضریب جینی یکی از شاخص های ...

شاخص فلاکت ایران نصف شد/ علت افزایش دو صدم درصدی ضریب جینی

8 آوريل 2017 ... لیلاز با اعلام اینه شاخص فلاکت ۴۶ درصدی سال ۹۲ به حدود ۲۱ درصد سال گذشته کاهش
یافته گفت: افزایش دو صدم درصدی ضریب جینی در سال های 93 و ...

- رتبه 77 براي ايران در ضريب جيني

8 ژوئن 2016 ... بانک جهاني، ضريب جيني ايران را در سال‌هاي 2005 تا 2013، 38,3 اعلام کرده است. اين
رقم نسبت به گزارش قبلي اين سازمان در سال‌هاي گذشته تغييري ...

نگاهي به وضعيت شاخص‌هاي توزيع درآمد در کشور طي دوره 92-1383.pdf

ﺷﺎﺧﺺ ﺗﻮزﻳﻊ درآﻣﺪ ﻳﻜﻲ از ﺷﺎﺧﺺ. ﻫﺎي ﻣﻬﻢ و ﻛﻠﻴﺪي ﻣﻲ. ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ در اراﻳﻪ ﺗﺼﻮﻳﺮي ﻛﻼن از. وﺿﻌﻴﺖ ﺷﺎﺧﺺ.
ﻫﺎي اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و اﻗﺘﺼﺎدي ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻫﻤﻮاره ﻣﻮرد. اﺳﺘﻨﺎد ﻗﺮار ﻣﻲ. ﮔﻴﺮﻧﺪ . ﺿﺮﻳﺐ. ﺟﻴﻨﻲ. ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ. ﺷﺎﺧﺺ.

تغییر ضریب جینی ربطی به فقر ندارد - هفته نامه تجارت فردا

22 ا کتبر 2016 ... افزایش ضریب جینی به معنای افزایش فقر است؟ داوود سوری، استاد اقتصاد دانشگاه
صنعتی شریف در این گفت‌وگو این مساله را به شدت رد می‌کند.

ضرب جینی ایران به ۳۷.۴ واحد رسید/ شکاف طبقاتی آمریکا و ترکیه ...

جدیدترین برآورد سازمان ملل نشان می دهد ضریب جینی در ایران طی سال های 2010 تا
2015 به 37.4 واحد رسیده و نابرابری درآمدی در ایران طی این مدت کمتر از 75 کشور از
جمله ...

دولت اصلاحات رکورد زد / ضریب جینی شاخص اصلی "فقر" و "فاصله ...

25 مه 2017 ... گزارش بانک مرکزی و مرکز آمار حاکی است، شاخص ضریب جینی که مهمترین شاخص
ارزیابی فاصله طبقاتی و توزیع نابرابر درآمد بین فقرا و ...

ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮي ﺗﻮزﻳﻊ درآﻣﺪ ﺑﺎ روش ﻫﺎي ي ورد و ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ آﺑﺮ ﭘﺎراﻣ - دانشگاه مازندران

ﺿﺮﻳﺐ ﺟﻴﻨﻲ. اﺳﺘﺎن ﻫﺎ را ﻛﻤﺘﺮ ﺑﺮاورد ﻣﻲ ﻛﻨﺪ . در ﻣﻘﺎﺑﻞ، روش ﭘﺎراﻣﺘﺮﻳﻚ ﺑﺎ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺗﺎﺑﻊ ﺗﻮزﻳﻊ درآﻣﺪ ﺟﺎﻣﻌﻪ،
از. ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮي ﺗﻮزﻳﻊ در درون ﻫﺮ ﮔﺮوه ﭼﺸﻢ ﭘﻮﺷﻲ ﻧﻤﻲ ﻛﻨﺪ . ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ، اﮔﺮ ﺧﻮﺑﻲ ﺑﺮازش اﻟﮕﻮ ﺗ. ﺄ. ﻳﻴﺪ ﺷﻮد، ﺑﺮاي.

بررسی وضعیت توزیع درآمد با استفاده از محاسبه ضریب جینی و شاخص ...

در این مقاله به بررسی توزیع درآمد با محاسبه «ضریب جینی» و «شاخص سن» پرداخته
شده و سپس عوامل مؤثر بر توزیع درآمد مورد توجه قرار گرفته است. نتایج محاسبه ...

ضرب جینی ایران به ۳۷.۴ واحد رسید - روزنامه آسیا

5 آوريل 2017 ... جدیدترین برآورد سازمان ملل نشان می دهد ضریب جینی در ایران طی سال های ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۵
به ۳۷.۴ واحد رسیده و نابرابری درآمدی در ایران طی این مدت کمتر از ...

ضریب جینی - می‌دونستی؟

12 فوریه 2012 ... ضریب جینی آماره‌ای است برای اندازه‌گیری میزان نابرابری توزیع درآمدی یک کشور.
این ضریب مقداری بین صفر و یک دارد و هر چه بزرگ‌تر باشد، به ...

ضریب جینی | امور اقتصادی به زبان ساده

6 سپتامبر 2014 ... ضریب جینی مقوله ای است که در چارچوب اقتصاد سبز۱ و اقتصاد رفاه۲به عنوان
آلترناتیوی برای تولید ناخالص داخلی محکی برای اندازه گیری رشد ...

گزارش مركز آمار از ضریب جینی 1394: شكاف درآمدي 12 برابری ... - دارایان

10 ا کتبر 2016 ... برای اندازه‌گیری توزیع درآمد، شاخص‌های متعددی وجود دارد که معمول‌ترین آنها «ضریب
جینی» (Gini Coefficient) است. این ضریب با توجه به هزینه و درآمد ...

هر آنچه باید در مورد "ضریب جینی" بدانید - بازار خبر

17 ژوئن 2013 ... برای سنجش میزان نابرابری در توزیع درآمد یا ثروت در یک جامعه باید از یک معیاری
بهره جست. کارشناسان استفاده از شاخص یا ضریب جینی را بهترین ...

تأثیر توسعه ی مالی بر نابرابری درآمد در ایران

نتایج برآورد حاکی از این است که ارتباط توسعهی مالی و ضریب جینی مثبت و کاهنده
است که ... ارتباط تولید ناخالص داخلی سرانه و ضریب جینی نیز مثبت و کاهنده است.

فرار سرمایه‌ها و سقوط درآمد طبقه متوسط علت اصلی کاهش ضریب جینی ...

29 آوريل 2017 ... مشاور اقتصادی میرحسین موسوی در خصوص اظهارات ابراهیم رئیسی مبنی بر کاهش
ضریب جینی به سبب پرداخت یارانه‌ها گفت: فرار سرمایه‌های انسانی و ...

ضریب جینی به بالاترین رقم خود در ۶ سال اخیر رسید! - نسیم توسعه

19 جولای 2017 ... روند نزولی ضریب جینی تا پایان سال ۱۳۹۲ ادامه داشت اما از سال ۱۳۹۳ روند آن برعکس
شد و...

سامانه اطلاعات پژوهشی ایران - سامانه رتبه بندی نشریات علمی کشور

عنوان فارسی, پوشش ریسک با استفاده از قراردادهای آتی سکه بهار آزادی مورد معامله در
بورس کالای ایران: رهیافت ضریب جینی بسط یافته به میانگین(MEG).

روزنامه آرمان امروز :: ضریب جینی

مشاور اقتصادی میرحسین موسوی در خصوص اظهارات رئیسی مبنی بر کاهش ضریب
جینی به سبب پرداخت یارانه ها ،فرار سرمایه های انسانی و مادی و ضعیف شدن قشر
متوسط ...

وضعیت تغییرات ۱۳ ساله ضریب جینی/ نابرابری درآمدی افزایش یافت ...

16 مارس 2016 ... مرکز آمار ایران اعلام کرد: به دلیل تورم بالا، رکود عمیق و افزایش نرخ ارز، ضریب
جینی در سال ۹۳ افزایش یافت.

بهبود شاخص نابرابري درآمدها(ضريب جيني) در ايران+ نمودار - ایتان

16 آگوست 2011 ... گزارش مركز آمار از تغير وضعيت شاخص نابرابري درآمدها (ضريب جيني) در اقتصاد
ايران، حاكي از آن است كه طي چند سال گذشته فاصله طبقاتي در كشور ...

اعلام جدیدترین ضریب جینی توسط مرکز آمار - عصر ایران

4 مارس 2014 ... بر اساس نتایج این طرح، در سال 1391 ضریب جینی در مناطق روستایی 0.3347، در
مناطق شهری 0.3542 و در کل کشور 0.3659 بوده است.

آخرین تغییرات ضریب جینی و بهبود وضعیت توزیع درآمد در ایران

16 ژوئن 2008 ... به گزارش پایگاه خبری برنا، براساس آمارهای بانک مرکزی، ضریب جینی که متغیری
برای ارزیابی عملکرد اقتصادی کشورها در خصوص توزیع درآمد ...

سایت خبری تحلیلی رئیس جمهور ما - کاهش ضریب جینی نتیجه عملکرد ...

شاخص ضریب جینی که یکی از مهمترین شاخص‌های اندازه‌گیری توزیع برابر درآمد در
یک کشوراست که کاهش این شاخص بیانگر نتیجه‌بخش بودن رویکرد عدالت‌محورانه ...

اندازه گیری نابرابری درآمد در مناطق شهری و روستایی استان همدان

در تحقیق حاضر ابتدا با استفاده از شاخصهای نابرابری درآمد(ضریب جینی و سهم
دهکهای درآمدی) روند نابرابری درآمدی در استان همدان و کل کشور به تفکیک مناطق شهری و
...

تحلیل ارتباط بین توزیع نهاده های بخش بهداشت با پیامدهای سلامتی در ...

تحلیل ارتباط بین توزیع نهاده های بخش بهداشت با پیامدهای سلامتی در ایران با
استفاده از ضریب جینی. محمود عباسی, مجتبی حسومی, عفت محمدی, حشمت الله اسدی ...

کاهش تورم نشانه بهبود ضریب جینی در دولت یازدهم - روزنامه صمت

3 مه 2017 ... این روزها حرف از ضریب جینی بسیار است. شاخصی اقتصادی که با نزدیکتر شدن به
انتخابات ریاست‌جمهوری برای نامزدها، پررنگ‌تر و مهم‌تر از گذشته ...

ﺿﺮﯾﺐ ﺟﯿﻨﯽ

ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻣﻄﺎﻟﺐ. -1. ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي اﺭاﯾﻪ ﺷﺪه. -2. ﺭوﻧﺪ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺿﺮﯾﺐ ﺟﯿﻨﯽ و ﺳﻬﻢ دﻫﮏ. ﻫﺎي ﻫﺰﯾﻨﻪ دﺭ.
ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺷﻬﺮي، ﺭوﺳﺘﺎﯾﯽ و ﮐﻞ ﮐﺸﻮﺭ. 92. -. 1380. -3. ﺿﺮﯾﺐ ﺟﯿﻨﯽ دﺭ اﺳﺘﺎن ﻫﺎ دﺭ ﺳﺎل ﻫﺎي. 89. و. 92.

کاهش ضریب جینی در گرو رشداشتغال پایدار - صفحه نمايش محتوا ...

23 مه 2017 ... عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با بیان اینکه با روش پرداخت یارانه نقدی، تنها در
کوتاه مدت ضریب جینی کاهش می یابد،گفت:بهبود فضای کسب ...

تحلیل سلسله مراتب شهری استان گیلان بین سال های 90- 1365 (با ...

ضریب تراکمی جینی در سال های 1365 ، 1375 و 1385 بین 75/0 – 5/0 بوده و بنابراین
توزیع جمعیت شهرها و گروه های شهری در استان گیلان نیمه متعادل است. در حالی که ...

ﺛﯿﺮ ﻧﺎﻣﺘﻘﺎرن ﺿﺮﯾﺐ ﺟﯿﻨﯽ، ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺄ ﺑﯿﮑﺎري و ﻃﻼق ﺑﺮ ﺳﺮﻗ

ﻫﺪف اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺮرﺳﯽ. ﺗﺄ. ﺛﯿﺮ ﻧﺎﻣﺘﻘﺎرن ﮐﻮﺗﺎه. ﻣﺪت ﻫﺮ ﯾﮏ ﻋﻮاﻣﻞ. ﺿﺮﯾﺐ ﺟﯿﻨﯽ،. ﺑﯿﮑﺎري و. ﻃﻼق. ﺑﺮ ﺳﺮﻗﺖ
دوره. ي. ﻗﺒﻞ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺪل ﺗﺼﺤﯿﺢ ﺧﻄﺎي اﻧﺘﻘﺎل ﻣﻼﯾﻢ. ﻣﯽ. ﺑﺎﺷﺪ . در اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ از داده. ﻫﺎي ﺳﺎﻻﻧﻪ دوره.

معناي كاهش ضريب جيني در سال 92

مطالعات علمي مستقل نيز حاكي از اثر‌گذاري پرداخت يارانه نقدي روي ضريب جيني طي
سال اول و دوم پرداخت يارانه‌هاست. روندي كه در سال 91 با افزايش سه برابري نرخ دلار در
...

ريخت و پاش ١٢برابری ثروتمندان /محاسبات جهانی از ضریب جینی در ایران

10 ا کتبر 2016 ... برای اندازه‌گیری توزیع درآمد، شاخص‌های متعددی وجود دارد که معمول‌ترین آنها «ضریب
جینی» (Gini Coefficient) است. این ضریب با توجه به هزینه و درآمد ...

بررسی متابولیسم داروی نوسکاپین در سلولهای مجزای کبد موش

پاورپوینت-ppt- ایمنی در اداره ها-در 65 اسلاید-powerpoint

پاور پوینت آئین نامه حفاظتی تاسیسات الکتریکی

دانلود اصول بهداشت درمحیط جامعه

دانلود پاورپوینت “ کاربرد رنگ ها درایمنی ”

دانلود قولنامه انتقال ملک

دانلود فایل مدل سه بعدی iphone 4 ( طراحی شده با Solidworks)

دانلود پاورپوینت نحوه تولید کاشی وسرامیک

جزوه آموزش پیشرفته روش های اجزاء محدود (Finite Element Methodes) پروفسور عیسی سلاجقه

دانلود پروژه پاورپوینت نقد و تحلیل خانه دو پوسته رضا دانشمیر-لواسان

مجموعه کامل آموزش برق (ساختمان وصنعتی- سیستم های حفاظتی و..)

فیلم آموزشی روش تحلیل رابطه خاکستری و تئوری خاکستری ، Grey Relational Analysis، GRA در اکسل

مقاله : تاثير فلزات سنگين بر آبشش و كبد ماهي ها‎

پایان نامه بررسی پروبیوتیک و نقش آن در آبزی پروری

دانلود نقشه آتوکد 1:2000 محدوده میدان بهارستان

صنایع دستی

دانلود پاورپوینت ریاضی چهارم ابتدایی مبحث شناخت کسر - 17 اسلاید

دانلود پاورپوینت ضرب پايه سوم ابتدايي

آزمون قلمچی 5آبان 96-گروه آزمایشی تجربی (کنکوریها)

دانلود پاورپوینت جانوران مضر شهری - 6 اسلاید

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان لیپیدها و انواع انها در 120 اسلاید

دانلود شیپ فایل (لایه GIS) کاربری ارضی استان مازندران

دانلود پروژه آزمایش لوژان (word)

پاورپوینت درباره سدهای زیرزمینی

نوترینوهای کیهانی بزرگترین کیهانی بزرگترین موفقیت سال 2013 را به نام خود ثبت کردند

کانی

بوژان

دانلود پاورپوینت ساختار زمین - 9 اسلاید

فسیل ها وتشکیل ان ها

سسس