دانلود رایگان

326 - دانلود تحقیق بررسي رابطه بين روش شاگرد محور و رشد و پرورش خلاقيت دانش‌اموزان دختر مقطع متوسطه منطقه 8 تهران - دانلود رایگاندانلود رایگان دانلود تحقیق بررسی رابطه بین روش شاگرد محور و رشد و پرورش خلاقیت دانش‌اموزان دختر مقطع متوسطه منطقه 8 تهران

دانلود رایگان 326 - دانلود تحقیق بررسي رابطه بين روش شاگرد محور و رشد و پرورش خلاقيت دانش‌اموزان دختر مقطع متوسطه منطقه 8 تهران فرمت فایل: ورد Word و قابل ویرایش
تعداد صفحات: 185فهرست مطالب
عنوان صفحه
فصل اول
مقدمه
موضوع تحقيق
فايده ، هدف و اهميت تحقيق
فرضيه تحقيق
تعريف اصطلاحات
تعريف عملياتي
فصل دوم
پيشينه تحقيق
تاريخچه تعليم و تربيت
تعليم و تربيت در جوامع بدوي
سنت آفريقايي در تعليم و تربيت
پيدايش مدارس
رابطه ي يك جانبه ي استاد و شاگرد
سنت آسيايي در تعليم و تربيت
تعليم و تربيت اسلامي
ظهور عصر جديد
انقلاب صنعتي
در آستانه ي عصر حاضر
اوضاع كنوني
شيوه تدريس در گذشته
ماهيت روش تدريس
عوامل موثر تدريس
1- ويژگي هاي شخصيتي و علمي معلم
الف ) تاثير شخصيت و رفتار معلم بر فرآيند تدريس
ب) تاثير شخصيت علمي معلم بر فرآيند تدريس
2- ويژگي هاي شاگردان و تاثير آن بر فرايند تدريس
3- تاثير برنامه و ساخت نظام آموزشي ، بر فرآيند تدريس
4- تاثير فضا و تجهيزات آموزشي بر فرايند تدريس
روشهاي مختلف تدريس
انواع روشهاي سنتي تدريس
روش حفظ و تكرار
روش سخنراني
مراحل اجراي روش سخنراني
مرحله ي اول : آمادگي براي سخنراني
مرحله ي دوم :مقدمه سخنراني
مرحله ي سوم: متن و محتواي سخنراني
مرحله ي چهارم: جمع بندي و نتيجه گيري
روش پرسش و پاسخ
روش پرسش و پاسخ بر سه اصل متكي است
روش نمايشي
مراحل اجراي روش نمايشي
روش ايفاي نقش
مراحل اجراي روش ايفاي نقش
روش گردش علمي
روش بحث گروهي
روش آزمايشي
روشهاي تدريس جديد
روشهاي آموزش انفرادي
آموزش برنامه اي (PI)
آموزش به وسيله كامپيوتر ( CAI)
آموزش انفراي تجويز شده (IPI)
آموزش انفرادي هدايت شده ( IGE)
بخش دوم :
تاريخچه ي خلاقيت
نوآوري در يونان باستان
خلاقيت در قرن نوزدهم
خلاقيت در قرن بيستم
ابعاد خلاقيت
نيازهاي افراد خلاق
1- نياز به كنجكاوي
2- نياز به رقابت ودرگيري بامسايل و مشكلات
3- مسئوليت پذيري
4- نياز به صداقت و جستجوي حقيقت
5- نياز به تفاوت و استقلال
نقش معلمان در باروري خلاقيت
نقش معلم در بارور كردن خلاقيت دانش آموزان
به 2 مرحله تقسيم مي شود
الف چگونگي تدريس به روش مشكل گشايي
ب- تفكر خلاق
نقش معلم در ايجاد جو مطمئن ودلگرم كننده در كلاس
نقش مدرسه در توسعه خلاقيت دانش آموزان
راهبردهايي در پرورش خلاقيت
عوامل موثردر خلاقيت
الف نقش اطلاعات در خلاقيت
ب- انگيزش و خلاقيت
پ- خلاقيت وميزان قبولي از خود
ت رابطه محيط اجتماعي و خلاقيت
نتيجه
روشهاي پرورش خلاقيت
1- تجربه براي ايده جويي سوخت مي سازد
2- بازيهاي فكري- حل معما و جدول
3- سرگرميها و هنرهاي زيبا
4- خلاقيت با مطالعه پيشرفت ميكند
5- نويسندگي به عنوان يك تمرين خلاقيت
6- تمرين درحل مسائل
عواملي كه مانع خلاقيت مي شوند
1- عادات پيشين مانع حل مسائل اند
2- دلسرد كردن خود به عنوان يك عامل بازدارنده
3- كم رويي مانع خلق ايده هاست
4- تشويق ، ايده يابيرا پرورش ميدهد
5- نزديكان بهترين تشويقاند
فصل سوم
روش تحقيق
1) موضوع تحقيق
2) جامعه تحقيق
3) نمونه تحقيق
4) چگونگي نمونه برداري
5) توضيح درباره نمونه ها
6) ابزارتحقيق
7) روش اجراي تحقيق
8) ابزار تحقيق
9) تحليل آماري
فصل چهارم
جداول آماري
جداول آماري
جداول آماري
جدال آماري
تجزيه و تحليلهاي آماري
محاسبات آماري توصيفي
نتايج
تفسير
فصل پنجم :
خلاصه
انواع روش تدريس
روشهاي سنتي تدريس
روشهاي جديد تدريس
روش تدريس شاگرد محور
روش تدريس معلم محور
مشكلات و محدوديتها
پيشنهادات
فهرست منابع فارسي
فهرست مجلات و نشريات
فهرست پايان نامه
فهرست منابع خارجي
ضمائم
پرسشنامه محقق ( جهت سنجش - روش تدريس )
پرسشنامه خلاقيت

فصل اول

مقدمه
نظامهاي آموزشي و فعاليتهاي حاكم بر آن ، با توجه به پيشرفت جوامع ، همواره دستخوش تغيير وتحول است و تحول آموزشي ، خود معلول تحول اجتماعي وتحول علوم و تكنولوژي است زيرا در يك جامعه ساده ، نيازها ساده و روش ارضاي نيازها نيز ساده است .
در چنين جوامعي دايره ي آموختنيها گاهي آنچنان محدودند كه هر كسي مي تواند ادعا كند و بگويد : هر آنچه آموختني است فرا گرفتم . ولي در جوامع پيچيده و پيشرفته ، سرعت تحول نظامهاي آموزشي آنچنان سريع است كه هر چند سال يكبار ، در ساختار نظام آموزشي دگرگوني كلي ايجاد مي شود ، و اين تحول به حدي است كه گاهي كساني سخن از جامعه بي مدرسه به ميان مي آورند . بهترين دليل در دنياي امروز ، با توجه به پيشرفت سريع علوم وتكنولوژي ، نه مي توان به تمام دانش موجود دست يافت ، و نه مي توان هر متخصصي را با هر خصوصيتي به كار تدريس و معلمي وا داشت .
با پيشرفت علوم و فنون و پيچيده شدن جوامع، نيازهاي فردي و اجتماعي نيز پيچيده مي شوند . ارضاي نيازهاي پيچيده نيز درجاي خود ، احتياج به علوم و فنون پيچيده دارد . كسب علوم و فنون پيچيده در سايه ي روشهاي آموزشي پيچيده امكان پذير است . به اين جهت وظيفه و مسئوليت معلم امروز نسبت به گذشته سنگينتر و پيچيده تر شده است ديگر نميتوان با روشهاي سنتي ، جامعه و افراد آنرا به سوي يك تحول پيچيده و پيشرفته سوق داد .
در دنياي پيچيده هيچكس بي نياز از تعليم و تربيت نيست . امروز فعاليت در مدرسه وآموختن ود بخش عظيمي از زندگي انسانها شده است ، ديگر نميتوان با طرز تلقي گذشته ، به شاگرد و تربيت او نگريست آنهايي كه با روشهاي سنتي آموزش ديده اند ميدانند كه چگونه نشستن سر كلاس، گوش دادن به صداي يكنواخت معلم ، از بر كردن بدون فهم مطالب درسي ، دلهره واضطراب ناشي از امتحان ، و سرزنش معلمان و والدين چگونه موجب نفرت وگريز دانش آموزان از كلاس درس و محيط آموزشي مي گرديد .
اولين گام براي موفقيت در كار معلمي ، ايمان به رسالت معلم و عشق ورزيدن به شاگردان است . اگر معلمان به انسانهايي كه ماهها و سالها با آنها سروكار دارند علاقمند نباشند و نتوانند ارتباط سالم با آنها برقرار كنند چگونه ممكن است بر آنها تاثير بگذارند و موجب تغيير و تحول آنان شوند .
معلم بايد از ويژگيهاي شخصيتي مطلوبي نيز برخوردار باشند ، زيرا شخصيت او، وعلاقه و ايمانش از عوامل بسيار مهم و موثر در فرآيند آموزش است . يك معلم خوب در درجه اول بايد انسان خوبي باشد ، مگر نه اينكه وظيفه او همچون وظيفه انبياء است ، ومگر نه اينكه به بسياري از بزرگان و مصلحان اجتماعي ، صفت معلم و مربي بزرگ داده اند .اگر انسان بودن وانسان دوستي در هسته ي مركزي فعاليتهاي معلمان قرار نگيرد ، هرگز دركار خود موفق نخواهند بود .
علاوه بر برخورداري از شخصيت برجسته ، آگاهي و شناخت معلمان از اصول و روشهاي تعليم و تربيت عامل مهم ديگري است كه ميتواند معلمان را دركار خود موفق سازد . امروزه كار معلمان همچون مشاغل ديگر به تخصصهاي ديگري نياز دارد . معلم امروز بدون آگاهي از روانشناسي ، فلسفه و اصول يادگيري، روشها و فنون تدريس ، هرگز قادر نخواهد بود وظيفه ي خطير خود را به نحو شايسته انجام دهد . امروز معلمان نمي توانند صرفاً به اتكاي داشتن مدرك ديپلم يا ليسانس وارد كلاس شوند ، زيرا شناخت شاگردان و آگاهي از فرآيند تدريس ،نخستين نيازي است كه هر معلم كار آمد بايد احساس كند . معلم بايد قادر باشد با شناخت شاگردانش محتواي آموزشي را تا حد امكان ، براساس نيازهاي آنان انتخاب كند و با در نظرگرفتن توانائيهاي ايشان به ايجاد وضعيت مطلوب آموزشي اهتمام ورزد ، او بايد ضمن هماهنگي لازم بين ويژگي هاي فردي و فعاليتهاي آموزشي ، آموزش و يادگيري را براي آنان به صورت تجربه اي شيرين و لذت بخش درآورد .
اگر شاگردان بتوانند درحين آموزش و پرورش ، استعدادهايشان را شكوفا سازند و پيوسته احساس موفقيت كنند ، و در مدرسه فرصت بررسي مسايل شخصي و اجتماعيشان را داشته باشند . به راحتي مي توانند ارزشهاي اجتماعي و فرهنگي شايسته خود را بدست آورند و از احساس بي كفايتي و بيگانگي اجتماعي كه معمولاً ناشي از عملكرد غلط معلمان در مدرسه است ، درامان باشند . معلم اگر با اصول و مباني و هدفهاي آموزشي و پرورش ، ويژگي هاي شاگردان و نياز آنان ، روشها و فنون تدريس و ساير مهارتهاي آموزشي آشنايي نداشته باشد هرگز قادر نخواهد بود زمينه ي شكوفايي استعداد و خلاقيت شاگردان خود را فراهم كند .دانلود


تحقیق


بررسی


رابطه


بین


روش


شاگرد


محور


و


رشد


و


پرورش


خلاقیت


دانش‌اموزان


دختر


مقطعمتوسطه


منطقه


8


تهران


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


بررسی متابولیسم داروی نوسکاپین در سلولهای مجزای کبد موش

پاورپوینت-ppt- ایمنی در اداره ها-در 65 اسلاید-powerpoint

پاور پوینت آئین نامه حفاظتی تاسیسات الکتریکی

دانلود اصول بهداشت درمحیط جامعه

دانلود پاورپوینت “ کاربرد رنگ ها درایمنی ”

دانلود قولنامه انتقال ملک

دانلود فایل مدل سه بعدی iphone 4 ( طراحی شده با Solidworks)

دانلود پاورپوینت نحوه تولید کاشی وسرامیک

جزوه آموزش پیشرفته روش های اجزاء محدود (Finite Element Methodes) پروفسور عیسی سلاجقه

دانلود پروژه پاورپوینت نقد و تحلیل خانه دو پوسته رضا دانشمیر-لواسان

مجموعه کامل آموزش برق (ساختمان وصنعتی- سیستم های حفاظتی و..)

فیلم آموزشی روش تحلیل رابطه خاکستری و تئوری خاکستری ، Grey Relational Analysis، GRA در اکسل

مقاله : تاثير فلزات سنگين بر آبشش و كبد ماهي ها‎

پایان نامه بررسی پروبیوتیک و نقش آن در آبزی پروری

دانلود نقشه آتوکد 1:2000 محدوده میدان بهارستان

صنایع دستی

دانلود پاورپوینت ریاضی چهارم ابتدایی مبحث شناخت کسر - 17 اسلاید

دانلود پاورپوینت ضرب پايه سوم ابتدايي

آزمون قلمچی 5آبان 96-گروه آزمایشی تجربی (کنکوریها)

دانلود پاورپوینت جانوران مضر شهری - 6 اسلاید

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان لیپیدها و انواع انها در 120 اسلاید

دانلود شیپ فایل (لایه GIS) کاربری ارضی استان مازندران

دانلود پروژه آزمایش لوژان (word)

پاورپوینت درباره سدهای زیرزمینی

نوترینوهای کیهانی بزرگترین کیهانی بزرگترین موفقیت سال 2013 را به نام خود ثبت کردند

کانی

بوژان

دانلود پاورپوینت ساختار زمین - 9 اسلاید

فسیل ها وتشکیل ان ها

سسس