دانلود رایگان

237 - دانلود پروژه: بررسی و چگونگی تهيه صورت‌هاي مالي تلفيقي در واحدهاي تجاري - دانلود رایگاندانلود رایگان دانلود پروژه: بررسی و چگونگی تهیه صورت‌های مالی تلفیقی در واحدهای تجاری

دانلود رایگان 237 - دانلود پروژه: بررسی و چگونگی تهيه صورت‌هاي مالي تلفيقي در واحدهاي تجاري فرمت فایل: ورد Word و قابل ویرایش
تعداد صفحات: 94


به علت گسترش دامنه فعاليت واحدهاي اقتصادي و در پاسخگويي به نيازهاي مختلف فني، مالي و علمي، شركت هاي بزرگ با خريد سهام شركت هاي كوچكتر توانايي خود را گسترش داده و شركت هاي بزرگتر فعاليت هاي گوناگون را فراهم مي آورند. با گسترش گروه شركت ها و پديد آمدن شركت هاي سرمايه گذاري، مسأله تلفيق صورت هاي مالي اين واحدهاي اقتصادي مطرح گرديد. مطابق استاندارد شماره 18 ايران تحت عنوان صورت هاي مالي تلفيقي و حسابداري سرمايه گذاري در واحدهاي تجاري فرعي تهيه و ارائه صورت هاي مالي تلفيقي از سال 1380 الزامي گرديده است.
تحقيق حاضر به بررسي نحوه تهيه صورت هاي مالي تلفيقي در واحدهاي تجاري پرداخته است كه براي انجام اين بررسي ابتدا به تعريف صورت هاي مالي تلفيقي و مباني، الزام و ارائه اين صورت ها و نحوه ثبت و حسابداري آنها پرداخته شده است. از اينرو ابتدا با بررسي استانداردهاي حسابداري 18 و 19 مطالبي درخصوص تهيه و ارائه صورت هاي مالي تلفيقي تهيه شده است. سپس با بررسي استانداردهاي حسابداري بين المللي و ايران چگونگي استفاده از اين استانداردها با ذكر مثال هايي ارائه گرديده است.


فهرست مطالب

عنـوان صفحه
مقدمه ........... 1
فصل اول - كليات تحقيق... 2
صورت هاي مالي تلفيقي ............ 3
مباني نظري صورت هاي مالي تلفيقي ... 5
الزام صورت هاي مالي تلفيقي . 6
كنترل (تسلط) ............ 7
ارائه صورت هاي مالي تلفيقي . 9
معافيت واحد تجاري اصلي از تهيه صورت هاي مالي تلفيقي ............ 11
حسابداري صورت هاي مالي تلفيقي ....... 11
ثبت تحصيل ................. 13
حسابداري سرمايه گذاري بعد از تاريخ تحصيل ... 15
تخصيص مازاد در سال هاي بعد از سال تحصيل 16
روش بهاي تمام شده .................. 17
بهاي تمام شده مستقيم و غيرمستقيم 19
تخصيص بهاي تمام شده خريد ............... 19
تعيين بهاي تمام شده شركت تحصيل شده ........ 20
روش ارزش ويژه ......... 21
حذف روش ارزش ويژه .............. 22
بررسي تطبيقي استانداردهاي حسابداري .............. 22
استانداردهاي حسابداري صورت هاي مالي تلفيقي در واحدهاي تجاري ........ 24
دلايل تجديدنظر در استاندارد .................. 24
تعاريف .......... 25
دامنه كاربرد ................. 26
دامنه صورت هاي مالي تلفيقي .................. 27
داد و ستد كالا بين شركت هاي وابسته 27
حساب تقسيم سود ويژه تلفيقي .............. 29
فروش كالا يا انتقال آن از شركت هاي فرعي به شركت هاي اصلي . 29
عنـوان صفحه
شمول صورت هاي مالي تلفيقي ............... 32
صورت هاي مالي تلفيقي شريك خاص . 33
كنترل موقت .................. 35
محدوديت هاي بلندمدت ........... 36
خروج از شمول صورت هاي مالي تلفيقي ............... 37
تعريف واحد تجاري فرعي ........ 37
موارد مستثني شدن واحدهاي فرعي از تلفيق ... 38
ترتيب مجدد اقلام حقوق صاحبان سهام شركت فرعي .... 39
تغيير ارزش اسمي سهام شركت فرعي 39
تجزيه و تحليل روندها براي واحدهاي انتفاعي تركيبي .... 39
سود تلفيقي هر سهم .................. 42
محاسبه سود هر سهم در مواردي كه شركت هاي وابسته وجود دارند ............ 43
ضوابط تلفيق ................ 44
ترازنامه تلفيقي ............ 45
ماهيت ترازنامه تلفيقي .............. 45
كاربرگ ترازنامه تلفيقي ............ 45
ويژگي هاي ترازنامه تلفيقي و ترازنامه هاي جداگانه شركت هاي اصلي و فرعي .............. 46
ترازنامه تلفيقي واحد سرمايه گذار ........... 47
صورت تلفيقي سود و زيان و صورت تلفيقي سود (زيان) انباشته .. 47
صورت سود و زيان تلفيقي واحد سرمايه گذار ..... 48
صورت سود و زيان جامع تلفيقي واحد سرمايه گذار ........... 49
صورت سود و زيان تلفيقي به روش خريد ............ 49
اثر بكارگيري روش بالا بر سود خالص تلفيقي .... 50
صورت تلفيقي گردش وجوه نقد ............ 50
صورت جريان وجوه نقد تلفيقي واحد سرمايه گذار .............. 52
سودهاي تحقق نيافته مربوط به موجودي ها در كاربرگ صورت هاي مالي تلفيقي ...... 53
افشا ................ 54
سهم اقليت . 56
نحوه محاسبه سهم اقليت از خالص دارائي ها ....... 56
نحوه انعكاس سهم اقليت در ترازنامه .... 56
نحوه انعكاس سهم اقليت در صورت سود و زيان ................. 57
تخصيص سود تحقق نيافته به شركت اصلي و سهامداران اقليت ... 58
مانده بدهكار سهم اقليت .......... 58
نحوه انتساب سرقفلي به اكثريت و اقليت .............. 59
سرقفلي يا سرقفلي منفي ......... 59
معاملات و مانده هاي درون گروهي ........ 60
مبلغ دفتري سرمايه گذاري ...... 61
رويه هاي حسابداري .. 61
تاريخ ها و دوره هاي حسابداري .................. 62
مالكيت سهام واحد تجاري اصلي ............ 62
استانداردهاي حسابداري .......... 64
مبناي تهيه استانداردهاي حسابداري ... 64
دامنه كاربرد استانداردهاي حسابداري . 64
تهيه و ارائه صورت هاي مالي .. 65
انحراف از استانداردهاي حسابداري ........ 65
فصل دوم - پيشينه تحقيق ................ 67
فصل سوم - روش تحقيق .. 67
فصل چهارم - يافته ها و نتايج تحقيق ........... 68
منابع و مآخذ ............... 69


مقدمه:
در دنياي امروز، بسياري از واحدهاي تجاري به منظور افزودن بر ارزش خود به ترکيب واحدهاي تجاري روي آورده اند. اين واحدها، هدف هم افزايي ناشي از فزوني ارزش يک مجموعه نسبت به مجموع ارزش اجزاي تشکيل دهنده آن را دنبال مي کنند که عموما" در نتيجة ترکيب واحدهاي تجاري حاصل مي شود. چنانچه از تركيب دو يا چند شركت، يك شخصيت اقتصادي واحد شكل بگيرد، تلفيق اطلاعات مالي شركت ها در قالب يك مجموعه صورت هاي مالي مجزا ضرورت پيدا مي كند. اين فرض وجود دارد كه صورت هاي مالي تلفيقي معنا و مفهوم بيشتري از چند صورت مالي جداگانه دارد و اگر در گروهي از شركت ها يكي بر ديگري كنترل مالي داشته باشد، اين صورت ها اطلاعات مالي را به نحو مطلوبتر ارائه مي كند.
صورت هاي مالي تلفيقي از زماني رايج شد كه اين باور پديد آمد كه مرزهاي بين شخصيت هاي اقتصادي جداً بايد ناديده گرفته شود تا بتوان عمليات تجاري گروهي از واحداي تجاري به هم وابسته را به عنوان يك كليك اقتصادي و مالي گزارش كرد.
هرگاه ترکيب واحدهاي تجاري به رابطه اصلي و فرعي منجر شود، واحد تحصيل کننده يا واحد تجاري اصلي (واحد تجاري داراي يک يا چند واحد فرعي) بايد صورت هاي مالي تلفيقي تهيه و ارائه نمايد.


دانلود


پروژه:بررسی


و


چگونگی


تهیه


صورت‌های


مالی


تلفیقی


در


واحدهای


تجاری


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


پایان نامه هواپیما ربایی و اقدامات علیه امنیت پرواز در اسناد بین المللی و قانون جزای ملی

عنوان پروژه : احداث کارخانه سوسیس و کالباس

نرم افزار ساخت بنر در سایت

عنوان پروژه : ماشین متحرک با نرم افزار Flash

دانلود کتاب کمیاب مکاتیب سنایی غزنوی

بازسازی انرژی در بدن توسط اذکار و اسماء الهی

طرح لایه باز آگهی ترحیم

اسپکتروسکوپی لیزر

دانلود پاورپوینت تخمیر و مخمر

اموزش طراحی وبسایت با html نسخه ی اول

کسب درامد (اجاره خط از مخابرات)

پاورپوینت آماده درس 7 مطالعات هفتم (تولید و توزیع )

پوستر آگهی ترحیم مادر لایه باز PSD

دانلود پاورپوینت آزبست - 25 اسلاید

دانلود پاورپوینت داروهاي ضد افسردگي - 33 اسلاید

آموزش تهیه ی روغن شتر مرغ در خانه

پایان نامه مقطع دکتری با موضوع بررسی متابولیسم داروی نوسکاپین

دانلود پاورپوینت “ ایمنی اداره ”

دانلود پاورپوینت “ ایمنی برق ”

دانلود پاورپوینت “ گازهای سمی، محیط غبار آلود، آلودگی صوتی، مواد اشتعال زا، ظرف تحت فشار ”

دانلود پاورپوینت “ ارگونومی و ورزش ”

دانلود پاورپوینت “ گندزدایی آب با استفاده از اشعه فرابنفش (UV)”

دانلود پاورپوینت ایمنی صنعتی

سوالات و پاسخنامه کنکور کارشناسی ارشد مکانیک ماشین های کشاورزی(مکانیک بیوسیستم) - (1319) - سال 1388

سوالات و پاسخنامه کنکور کارشناسی ارشد مکانیک ماشین های کشاورزی(مکانیک بیوسیستم) - (1319) - سال 1387

سوالات و پاسخنامه کنکور کارشناسی ارشد مکانیک ماشین های کشاورزی(مکانیک بیوسیستم) - (1319) - سال 1386

سوالات و پاسخنامه کنکور کارشناسی ارشد مکانیک ماشین های کشاورزی(مکانیک بیوسیستم) - (1319) - سال 1381

سوالات و پاسخنامه کنکور کارشناسی ارشد مکانیک ماشین های کشاورزی(مکانیک بیوسیستم) - (1319) - سال 1385

سوالات و پاسخنامه کنکورهای کارشناسی ارشد مکانیک ماشین های کشاورزی(مکانیک بیوسیستم) - (1319) - سال 1381 تا 1393

فنون تست زنی/روانشناسی کنکور/