دانلود رایگان

مقدمه اي بر آسيب هاي زيست محيطي و توسعه اي مناطق نفت خيز - دانلود رایگاندانلود رایگان آسیب های زیست محیطی ,توسعه ای مناطق نفت خیز,جغرافیای طبیعی و اقتصادی مناطق,جنگل های مانگرو, آبسنگهای مرجانی,سواحل شنی و ماسه ای,پهنه های گلی

دانلود رایگان مقدمه اي بر آسيب هاي زيست محيطي و توسعه اي مناطق نفت خيز فصل اول
جغرافياي طبيعي و اقتصادي مناطق
خليج فارس و درياي عمان(موقعيت جغرافيايي و شرايط زيست)[1]
خليج فارس درياي حاشيه اي (Marginal sea) و نيمه بسته اي (semi-enclosed) است كه در اثر تأثير متقابل قاره آفريقا و اروپا-آسيا در طول ادوار گذشته زمين شناسي ايجاد شده است و مساحت آن حدود 24000 كيلومتر مربع مي باشد. طول سواحل شمالي خليج فارس و درياي عمان در حدود 2500 كيلومتر مي باشد. عرض خليج فارس 300-200 كيلومتر با عمق متوسط 35-30 متر است. عميق ترين قسمت درياي عمان حدود 3650 متر و خليج فارس در سمت تنگه هرمز 90 متر مي باشد. خليج فارس در محدوده عرض هاي مناطق گرمسيري كره زمين و بين عرضهاي 25 تا 30 درجه شمالي قرار گرفته و به همين جهت آب و هواي غالب آن گرم و مرطوب است.
به طوريكه حداكثر به 45 درجه سانتي گراد مي رسد. اين امر باعث شده تا ميزان تبخير سالانه به حدود 2000 ميليمتر بالغ شده و موجب افزايش شوري آب دريا شود. به همين خاطر ميزان شوري سالانه آن حدود 40 در هزار است كه در مناطق كم عمق به مراتب بيشتر مي باشد.
زمان ماندگاري آب در خليج فارس به علت نيمه بسته بودن آن، بين 3 تا 5 سال برآورد شده كه مدت زمان زيادي است به همين خاطر بروز هرگونه آلودگي تا مدت مديد در آن باقي مانده و مي تواند موجب افزايش آلودگي همه جانبه در آن شود.

نقشه خليج فارس و درياي عمان[2]
بررسي سواحل و آبهاي ساحلي خليج فارس و درياي عمان
در منطقه درياي خليج فارس و درياي عمان تنوع اكولوژيك خاصي به چشم مي خورد به شكلي كه باعث به وجود آمدن انواع چشم اندازهاي طبيعي در طول سواحل و مناطق كم عمق ساحلي شده، كه مي توان آنها را به نواحي حساس ساحلي به اشكال زير تقسيم و مورد بحث قرار داد:
1)جنگل هاي مانگرو
جنگل هاي مانگرو گياهي غلب مرداب هاي گرمسيري را در اراضي بين جزر و مدي تشكيل مي دهند. در سواحل جنوبي كشورمان 2 گونه با نامهاي حرا (Avicennia marina) و چندل (Rhizophora mucronata) وجود دارند كه با مساحتي بالغ بر 16000 هكتار در ناحيه ليتورال گسترش يافته اند. سيستم ريشه اي خاص آنها موجب تثبيت ذرات در رسوبات بستر شده و تجمع مواد آلي در بين رسوبات را باعث مي گردد.جنگل هاي مانگرو بخوبي مي توانند شوري آب دريا را تحمل كرده و توسط ساختار فيزيولوژيك خاص خويش شوري بيش از حد را دفع نمايند.
آبسنگهاي مرجاني
اكوسيستم هاي مرجاني، مانند جنگلهاي مانكرو به علت فراواني پلانكتونهاي گياهي و جانوري محل طبيعي با ارزشي براي توليد مثل و رشد گونه هاي زيادي از آبزيان است. بر اساس مطالعات انجام شده 40 گونه مرجان از خليج فارس گزارش شده كه همگي در اطراف جزاير استان هرمزگان و نواحي ساحلي استان بوشهر و بند چابهار مي باشند. وجود منطقه هاي مرجاني وسيع در اطراف جزاير باعث رونق صيادي گرديده است.
3)سواحل شني و ماسه اي
اين نوع از سواحل چنانچه از شيب مناسب برخوردار بوده و امنيت مناسب داشته باشند، براي تخم گذاري لاك پشتان دريايي بسيار با اهميت هستند.
با توجه به شواهد امر اكثر جمعيت 6 ميليوني ساكن در سواحل خليج فارس و درياي عمان در طول سواحل خليج فارس و درياي عمان در طول سواحل شني ساكن شده اند و بيشترين اثرات مخرب را بر اين نوع اكوسيستم در خليج فارس و درياي عمان به وجود آورده اند.
در سواحل شني و ماسه اي معمولاً در تمام فصول مي توان انواع پرندگان دريايي را مشاهده نمود. وجود شن هاي سفيد در برخي سواحل شني چشم اندازه هاي خاصي را بوجود آورده كه از قابليت تفرجي بالايي برخوردار مي باشند(همانند سواحل كيش، چابهار، هنگام و بندر لنگه).
4)پهنه هاي گلي جزر و مد
اين نوع از سواحل كه در دلتاي برخي از رودخانه هاي جنوبي كشور نيز وجود دارند به واسطه تأثيرپذيري از محصولات رسوب يافته رودخانه ها، مناطق غني از مواد مغذي مي باشند، لذا معمولاً از پوشش گياهي مطلوب و جمعيت بالاي كفزيان برخوردارند.

5-سواحل شني و صخره اي (بررسي ذخاير و تنوع زيستي آبزيان)
- پستانداران دريايي و لاك پشت هاي دريايي كه هر دو از گونه هاي تحت حفاظت جهاني بشمار مي آيند.
-گياهان دريايي كه از ميان 150 گونه جلبك شناسايي شده، 27گونه آنها مصارف اقتصادي دارند. چندين گونه نيز خوراكي بوده كه در حال حاضر هيچ استفاده اقتصادي از آنها صورت نمي گيرد.
بنتوزها:كفزيان كه در اطراف جزاير موجاني سدفهاي مرواريد ساز فروان وجود دارند.
اين موجودات نقش مهمي در حمايت از حيات جمعيت هاي موجودات مزاحم(Fiulling organisma) دارا مي باشند.
استان هاي حاشيه خليج فارس و درياي عمان عبارتند از:استان هرمزگان، استان خوزستان، استان بوشهر و استان سيستان و بلوچستان.

ماهيان :
وجود ذخائر متنوع اين گونه آبزيان باعث رونق صنعت صيادي از ايام بسيار گذشته تاكنون در اين منطقه شده است .
گونه هايي نظير تن ماهيانه ، شوريده ، حلوا سفيد ، سنگسر ، سرخو ، شيرماهي ، قباد ،راشكو ، صافي ، ساردين ، هامور و كفال اكثريت صيد صيادان را تشكيل مي دهند .
درياي خزر (موقعيت جغرافيايي و شرايط زيست محيطي)
درياي خزر با 424200 كيلومتر مربع وسعت(بزرگترين درياچه جهان) در شمال ايران واقع شده و ارتباط دريايي ايران را با كشورهاي اروپايي از طريق آبراهه هاي روسيه برقرار مي كند.[3] بنادر دريايي انزلي و نوشهر، ارتباط دريايي ميان ايران و آسياي مركزي را ممكن مي سازند.[4]
رودهاي عمده درياي خزر عبارتند از:قزل اوزن، سفيد رود، زنجان چاي، اهرچاي، شور، شاهرود، قره سو، ارس، چالوس، هراز، تجن، گرگان و اترك.[5]
درياي خزر دريايي بسته مي باشد و توسط جمهوري آذربايجان، قزاقستان، تركمنستان، روسيه و جمهوري اسلامي ايران محصور شده است كه فعاليت هاي مختلفي از جمله:استخراج، بهره برداري، اكتشاف و نقل و انتقال نقت و ساير كالاهاي صادراتي و وارداتي از طريق آن صورت مي گيرد و صنايع و منابع كشاورزي در آن متمركز گشته است.[6]
استان هاي حاشيه درياي خزر عبارتند از:استان گيلان، استان مازندران و استان گلستان.
بسته بودن بزرگ ترين درياچه جهان حساسيت خاصي را براي آن ايجاد كرده است. مضافاً آن كه اگرچه اين حوضه آبي در تعريفات جغرافيايي درياچه ناميده مي شود؛ اما به دليل وسعت و عمق زياد بي شباهت به دريا نيست. وجود منابع دريايي و انرژي در اين دريا و همچنين عدم دسترسي برخي از كشورهاي حاشيه اين دريا منجر به بهره برداري هاي مضاعفي از اين دريا شده است كه تمامي اين موضوعات حساسيت زيست محيطي آن را زياد كرده است.[7]
نقشه درياي خزر [8]
در درياي خزر 854 گونه جانور و بيش از 500 گونه گياه زندگي مي كنند. در بررسي هايي كه صورت گرفته است در اين دريا 62 گونه از آغازيان، 543 گونه از بي مهرگان، 79 گونه از مهره داران و 170 گونه از فرم هاي انگلي جانوري مشاهده شده است.
در درياي خزر 75 گونه، 17 زيرگونه از 15 تيره ماهيان زندگي مي كنند. گاو ماهيان، شك ماهيان و كپور ماهيان به ترتيب بيشترين گونه ها را در درياي خزر دارند(ماهي سفيد، سيم و كيلكا)
گرچه در درياي خزر تعداد زيادي از آبزيان زندگي مي كنند ولي بسياري از ماهيان و ديگر آبزيان ويژه درياهاي حقيقي در اينجا وجود ندارند. بعضي از گروه هاي ماهيان درياها فقط نمايندگان معدودي در اين دريا دارند. يكي از اين گونه هاي معدود سوزن ماهي كاسپين است.در درياي خزر كوسه ماهي ها و ماهيان چهارگوش را نمي توان يافت. بالن ها، دلفين ها و كاشالوت ها در اين دريا نيستند. لاك پشت ها و مارهاي مناطق حاره نيز در اينجا ديده نمي شوند. در برخي از نقاط زديك به كرانه ها مارهاي آبي شطرنجي زندگي مي كنند كه با چابكي ماهيان ريز را شكار مي كنند. از پستانداران دريايي فقط فك كاسپين در اين دريا زندگي مي كند. در درياي خزر مقادير بسيار زيادي از ماهيان پر بها و لذيذ وجود دارند كه ثروت اساسي و مهم اين دريا را تشكيل مي دهند. از جمله اين ماهيان انواع ماهيان غضروفي خاوياري هستند كه فرآورده پر ارزش خاويار را بدست مي دهند و ماهيان استخواندار شيلاتي هستند كه داراي گوشت مطبوع و پر بها مي باشند.[9]
گروه ماهيان خاوياري كه اصطلاحاً به آنها تاس ماهيان گفته مي شود عبارتند از:فيل ماهي كه گاه وزتش به يك تن هم مي رسد، تاس ماهي كه به آن استروژن گفته مي شود و در ازاي آن به دو متر و وزن آن تا 120 كيلوگرم ممكن است برسد، دراكول يا ماهي اوزون برون(پوزه دراز) با وزني معادل 4 تا 8 كيلوگرم كه گاه به وزن 32 تا 50 كيلوگرم هم ديده شده است.
و از ديگر ماهيان خاوياري ماهي شيپ و ماهي استرلياد را مي توان نام برد كه ماهي اخير در آب هاي شيرين ولگا نشو نما مي كند.
از ديگر ماهيان غير استخواندار درياي خزر كه جزء ماهيان خاوياري نيست مارماهي كاسپين است كه در گوشت آن چربي زيادي وجود دارد.
گروه ديگر از ماهيان درياي خزر ماهيان استخواندار هستند كه مهم ترين بخش صيد اين دريا را تشكيل مي دهند و بيشتر فعاليت صيادان و شيلات بر روي صيد اين ماهيان قرار دارد اين ماهيان با نام هاي زير معروف هستند:
سفيد، كپور، سوف، تلاجي يا كلمه، سيم، شك، ماهي، اردك ماهي، آزاد ماهي، اسلبه، كفال و علاوه بر اينها اقسام ديگر از ماهيان در حوضه وسيع اين دريا وجود دارند.
فراواني ماهي و آساني شكار آن به وسيله پرندگان در طول مدت سال به ويژه در دوره لانه سازي و لانه نشيني در تابستان موجب فراواني پرندگان ماهيخوار، مرغابي ها، پليكان ها، فلامينگوها و انواع مختلف مرغان ماهيخوار اجتماع عظيمي از پرندگان را در سواحل درياي خزر به وجود آورده است.

[1]- سعيدپور، بهزاد، مدير كل حفاظت هرمزگان، سال سوم، ش 14، 1381-1380(؟)،ص6-3.
2- جغرافياي سال دوم نظري ، ص 93 ، نقشه خليج فارس و درياي عمان .
[3] -بختياري، سعيد، اطلس كامل گيتاشناسي، تهران، موسسه جغرافيايي و كارتوگرافي گيتاشناسي ، چ سيزدهم، تابستان،1378- ص 80
[4] -همان منبع، ص 81
[5] -همان منبع، ص 80
[6] -نصيرآبادي، نرسي ، بررسي اثرات آلودگي درياي خزر و خليج فارس بر روي موجودات دريايي، مجموعه مقالات ششمين همايش كشوري بهداشت محيط، 30 مهر لغايت 2 آبان 1382
1 -صادق زاده ، صيد بي رويه و كشتيراني تهديدات اصلي خزر ، بندر و دريا ، سال هيجدهم ، ش 112 و 111 ، دي و بهمن 1382 ، ص85 .
2-جغرافيايي سال دوم نظري ، ج1 ، ص92 .
[9] -منابع حياتي درياي خزر، انديشمند، 33، بهمن 1382، صص 13و 12

201 صفحه فایل ورد قابل ویرایش


آسیب های زیست محیطی


توسعه ای مناطق نفت خیز


جغرافیای طبیعی و اقتصادی مناطق


جنگل های مانگرو


آبسنگهای مرجانی


سواحل شنی و ماسه ای


پهنه های گلی


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


طرح درس روزانه ریاضی - معرفی کسر متعارفی

دانلود پاورپوینت فرایند آموزش کارکنان ( فصل هشتم کتاب مدیریت منابع انسانی سعادت )

تابلوی خوشنویسی استاد امیرخانی 9

دانلود نقشه آتوکد 1:2000 محدوده زعفرانیه

مدل های کمی در شهرسازی ( پاورپوینت مدل CDS )

دانلود نقشه آتوکد 1:2000 محدوده خیابان ایران زمین و بلوار دادمان

دانلود پاورپوینت مصدر سیتی، کلان شهر زیست پایدار آینده

پاورپوینت جزایر مرجانی و جنگل های مانگرو(حرا)

پاورپوینت جاذبه های گردشگری ایران

خانه » باستان شناسی » پایان نامه ارشد باستان شناسی مجموعه اشیاء برنزی دوره ساسانی

دانلود پروژه پیرامون صنعت جهانگردی در جهان

مقاله اسپانیا

توریست و تأثیر آن بر امنیت ملی

تحقیق در مورد میراث فرهنگی

پایاننامه-بررسي نحوه گذران اوقات فراغت دانش آموزان دوره متوسطه

بررسی نقش دیپلماسی شهری در توسعه توریسم

مولفه های کلیدی در توسعه گردشگری روستایی

نمونه پروپوزال

پایان نامه (به زبان انگلیسی) رشته جهانگردی با عنوان عوامل موثر بر پذیرش بلیت الکترونیک در بیش از80 صفحه پی دی اف با پرسشنامه

A model of tourism destination brand equity

تحقیق در مورد كتابخانه و کتابداری

دانلود پاورپوینت درس دوازدهم آمادگی دفاعی نهم متوسطه

آینده پژوهی در کتابداری - 13 صفحه وورد

خلاصه کتاب اداره ی کتابخانه - 17 صفحه وورد

بررسی مشارکت علمی کتابداران ایرانی در سطح بین‌المللی با تأکید بر مقاله های مندرج در نمایه‌ های استنادی

مقاله اولويت بندي عوامل سازماني موثر در ارتقاي بهره وري نيروي انساني در صنايع كوچ

پروپوزال رشته کتابداری در مورد تولیدات علمی با فرمت ورد

تحقیق در مورد تاريخچه ي كتاب و كتابخانه در ايران

دانلود مقاله روش آموزش طبيعي و مصنوعي

تحقیق در مورد تاريخچه ي كتابخانه