دانلود رایگان

گزارش کارآموزی خیاطی - دانلود رایگاندانلود رایگان خیاط راسته دوز کسی است که بتواند از عهده شناخت ابزار کار , راه اندازی , سرویس و نگهداری, دوختن انواع پرده , ملافه , روبالشی طبق مدل, نوار دوز پرد

دانلود رایگان گزارش کارآموزی خیاطی فهرست مطالب

آشنایی با خواست استاندارد (( راسته دوزی))
قابل توجه:
آشنایی با خواست استاندارد ( نازک دوزی مردانه )
قابل توجه:
شلوار استاندارد چیست؟
طرقه اندازه گرفتن شلوار:
قـد تا زانو:
1- کادر اصلی کار:
2- خطوط اصلی:
4- خط زانو بطور معمول:
5- خط قد شلوار :
6- زاپاس شلوار
طریقه زدن برش:
طریقه برش پیش شلوار و بدست آوردن خط فاق:
طریقه بدست آوردن خط باسن:
قسمت کمر شلوار :
جهت علامت گذاری جیب بغل:
علامت گذاری دهنه جیب:
علامت گذاری جهت نصب زیپ و نقاب:
طریقه برش پشت شلوار :
تقسیم بندی قسمت پشت کار:
تقسیم بندی قسمت باسن در پشت کار:
تقسیم بندی کمر در قسمت پشت:
مشخص نمودن جای ساسون پشت:
برش خرجکار که از خود پارچه تهیه می شود:
کمر شلوار (برش):
برش تو جیب جلو شلوار:
نقاب جلو شلوار :
پل کمر شلوار:
فیلتو جیب پشت شلوار :
تو جیب جیب پشت:
آستر جیب جلو ( آمریکایی):
قسمت پایین جیب سمت درز:
برش آستر کمر:
برای آستر نقاب:
برش لایی چسب:
علامت گذاری روی پارچه جهت شناسایی پشت رو پارچه:
تقسیم کار برای شروع بکار ، زدن سر دوزی:
تقسیم کار جهت دوخت شلوار :
ابتدا شروع به اتوکاری:
ساسون های دوخته شده اتوکاری می نمایین:
طریقه کش کاری پشت شلوار :
اتوکاری پیش کار:
تا انداختن پیش شلوار :
تا انداختن پیش شلوار :
اتوکاری خرجکار:
یک توضیح کلی قبل از شروع چرخکاری:
بستن جیب جلو ( آمریکایی):
بستن زیپ و نقاب استر نقاب:
طریقه بستن جیبهای پشت:
دوخت درز بغل شلوار :
اتو کاری باز کردن درز بغل و اطو کاری کمر شلوار :
گرفتن درز تو پا شلوار :
خط کش توپای شلوار :
اتو کاری و بازکردن درز توپا:
خط کشی کمر – باسن – کف خشتک – قسمت دست روی کار:
نصب دو لنگه کار به هم (چادر میش کار):
دوخت زیپ به دست روی کار:
دوخت بخیه نقاب شلوار :
زدن بخیه کمر:
تعیین قد شلوار دمپا پاکتی:
اطوی نهایی شلوار :
بستر قسمت بالای پل کمر:
تعیین قد شلوار و دمپا ساده:
طریقه بستن جیب آلمانی:
طریقه بستن جیب تو درز:
طریقه بستن جیب فیلتوی :
نکات قابل توجه جهت بالا بردن کیفیت کار:
ترتیب کار جهت دوخت شلوار :
اطوکاری را چگونه شروع کنیم:
چگونه عمل کنیم که شلوار بدون عیب و نقص دوخته شود:
اطو کاری روی پیش شلوار :
اطوکاری روی قسمت پشت شلوار :
چگونه کش کاری کنیم:
محل بستن جیب را چگونه مشخص کنیم:
اطوکاری:
اطو کاری نهایی:
توضیح در رابطه با شلوار شکم دار:
شلوار های زیر شکم:
شلوار هایی که روی شکم بسته می شود:
حفاظت و نگهداری چرخ خیاطی:
قابل توجه:
آشنایی با خواست استاندارد (( راسته دوزی))
توضیح: کلمه توانایی: به مفهوم قدرت انجام کار می باشد.
خیاط راسته دوز کسی است که بتواند از عهده شناخت ابزار کار ، راه اندازی ، سرویس و نگهداری، دوختن انواع پرده ، ملافه ، روبالشی طبق مدل، نوار دوز پرده ، سجاف دوز ملافه ، دوختن یالان و همچنین دست کاری لوازم دوخته شده و اتوکاری آنها برآمده و با مقررات اداری نکات ایمنی و بهداشت محیط کار و پیش گیری از حوادث ضمن کار آشنایی داشته باشد:
قابل توجه:
 1. توانایی برخورد شایسته با مقررات اداری
 2. توانایی شناخت ابزار کار
 3. توانایی راه اندازی ، سرویس ، نگهداری و دوخت با انواع چرخ های خیاطی و ماشین اورلوک
 4. توانایی انواع دوخت
 5. توانایی اندازه گیری ابعاد کار طبق مدل یا سفارش
 6. توانایی انتخاب پارچه مناسب بر حسب نوع سفارش
 7. توانایی اندازه گیری مقدار پارچه لازم برای اندازه گیری های مختلف کار با توجه به عرض پارچه
 8. توانایی برش پارچه جهت پرده ، ملافه ، روبالشی طبق مدل
 9. توانایی نوار دوزی پرده
 10. توانایی سجاف دوزی ملافه
 11. توانایی دوخت یالان
 12. توانایی دست کاری لوازم دوخته شده
 13. توانایی اتوکاری کارهای دوخته شده
 14. توانایی پیشگیری از حوادث و رعایت نکات ایمنی و بهداشت محیط کار
آشنایی با خواست استاندارد ( نازک دوزی مردانه )
توضیح کلمه توانایی به مفهوم قدرت انجام کاراست.
خیاط نازک دوز مردانه درجه 2 کسی است که ابزار کار را شناخته و از عهده راه اندازی سرویس و نگهداری انواع دوخت با چرخ های خیاطی و ماشین اورلوک (زیگزال) شناخت و اندازه گیری اندازه محاسبه مقدار پارچه ، رسم الگو ، انتقال آن روی پارچه کوک شل (فاسا) برش دوخت انواع مدل پیراهن مردانه و ربدوشامبر و شلوار ، بیژامه ، شورت ، زیرپوش پسرانه و مردانه و نیز تهیه مدل از ژورنال برآید و همچنین با پیش گیری از حوادث ضمن کار و رعایت نکات ایمنی آشنایی داشته باشد.قابل توجه:
 1. توانایی شناخت ابزار کار
 2. توانایی راه اندازی ، سرویس ، نگهداری و دوخت با انواع چرخ خیاطی و ماشین های اورلوک ، چرخ مادگی و چرخ دکمه
 3. توانایی انواع دوخت
 4. توانایی شناخت اندام
 5. توانایی اندازه گیری اندام
 6. توانایی محاسبه مقدار پارچه لازم جهت لباس مردانه و پسرانه
 7. توانایی آماده کردن پارچه جهت برش
 8. توانایی رسم الگو پیراهن مردانه و پسرانه
 9. توانایی انتقال الگو روی پارچه
 10. توانایی رسم الگو یقه
 11. توانایی رسم الگوی آستین پیراهن مردانه و پسرانه
 12. توانایی رسم الگوی انواع جیب پیراهن مردانه وزنانه
 13. توانایی برش و دوخت انواع مدل بلوزهای مردانه و پسرانه
 14. توانایی رسم الگوی ربدوشامبر و دوخت آن
 15. توانایی تهیه اساسی الگوی شلوار
 16. توانایی محاسبه مقدار پارچه لازم جهت شلوار با توجه به عرض پارچه
 17. توانایی انتقال الگوی شلوار روی پارچه
 18. توانایی دوخت انواع شلوار مردانه
 19. توانایی تهیه الگوی بیژامه و طرز دوخت آن
 20. توانایی تهیه الگوی شورت مردانه و پسرانه و طرز دوخت آن
 21. توانایی تهیه زیرپوش مردانه و پسرانه و طرز دوخت آن
 22. توانایی تهیه مدل از ژورنال
 23. توانایی دوخت لباس طبق انتخاب از روی ژورنال
 24. توانایی اتوکاری قسمت های دوخته شده
 25. توانایی اتوکاری نهایی در پایان کار دوخته شد
 26. توانایی پرو کردن لباس به اندام
 27. توانایی رفع عیوب لباس دوخته شده
 28. توانایی رفع لکه روغنی در روی کار و نوع مواد شوینده آن
 29. توانایی رفع لکه زرد شده پارچه توسط اتو در اثر داغ بودن بیش از حد
 30. توانایی پیشگیری از حوادث و رعایت ایمنی و بهداشت محیط کار


شلوار استاندارد چیست؟
شلوار استاندارد شلوار معمولی می باشد که بتوان آن را با کت دوخت که به عبارت دیگر کت شلوار گفته می شود. در صورتیکه به اندازه داده شده وقت شود، پی به شلوار مورد نظر خواهیم برد.
قابل توجه:تمام اندازه ها بجز قد تا زانو و قد اصلی دیگر اندازه های شلوار تقسیم بر 2 شده است . که پیش تمام خیاطان بصورت یک رکن کاری مورد نظراست.
طرقه اندازه گرفتن شلوار:
ابتدا قبل از گرفتن اندازه از طرف مقابل سوال می کنیم که آیا شلوار به اندازه مورد نظر جای خود (درتن) تنظیم نماید تا بعداً دچار اشکال کاری نشویم سپس از او سوال می کنیم که کفش هایی که به طور معمول می پوشد همین هایی هستند که در حال حاضر استفاده می کند یا پاشنه کوتاه یا بلند می پوشد چراکه همیشه از این ناحیه دچار اشکال می شود چنانچه سوال نشود شلوار کوتاه یا بلند خواهد شد.
قـد تا زانو:
 1. قد شلوار
 2. کمر
 3. باسن
 4. ران
 5. زانو
 6. دمپا
قبلاً اشاره شد که به جز قدتازانو و قد کامل شلوار بقیه اندازه ها تقسیم بر دو می شوند.
1- کادر اصلی کار:
جهت برش شلوار ابتدا خطی بصورت عمودی و افقی روی پارچه رسم می کنیم که عملاً به این خط کادر اصلی شلوار می گویند . هدف از کشیدن این کادر اصلی شلوار عبارت است از :
سرکجی گرفته شود و از قسمت بالای پارچه دوم از قسمت بغل نیز ابتدا کار مشخص شود. یا محل درز کار
2- خطوط اصلی:
خطوط اصلی کار عبارتست از :
خط ابتدا پارچه دوم خط باشن جهت بدست آوردن خط باسن خط فاق که از دور باسن تقسیم شده و از خط فاق به اندازه یک سوم بالاتر علامت زده تا خط باسن مشخص گردد.
3- خط فاق:
خط فاق از روی تقسیم بندی خط باسن بدست می آید که بصورت زیر عمل می شود. مثلاً اندازه های دور باسن را 100 در نظر گرفته ایم . 5/21 = کمر 5/3-25 باسن
4- خط زانو بطور معمول:
بطو معمول اندازه قد تا زانو را به این صورت گرفته می شود را از لبه کمر تا برآمدگی زانو ولی در صورتیکه این اندازه را نداشته باشیم می توانیم در زمان برش قد شلوار را گرفته از لبه پارچه که در حال خط کشی مستقیم تا قد که دمپا گفته می شود و آنرا تقسیم بر دو نموده آنگاه 4 الی 3سانت به سمت دمپا پایین نشسته خط زانو را بدست می آوریم.
5- خط قد شلوار :
برای بدست آوردن قد شلوار متراژ را از خط اول که لبه پارچه می باشد شروع و تا دمپا شلوار ادامه داده در صورتیکه قد 105 سانت علامت و سپس خط کشی می کنیم.
6- زاپاس شلوار
بعد از بدست آوردن قد لازم است 5 سانت به سمت پایین علامت زده و این مقدار اضافی را زاپاس کار گویند.
طریقه زدن برش:
خطوط اصلی شلوار عبارتند از:
 1. خط ابتدا کار
 2. خط باسن
 3. خط فاق
 4. خط زانو
 5. خط دمپا
 6. خط قد شلوار
 7. خط زاپاس
یک توضیح:
دست رو، دست زیر بغل یعنی چه؟ تمام قسمت های سمت چپ بدن را دست روی کار می گویند . در هر نوع لباس مثل کت ، شلوار ، جلیقه در قالب کار خیاطی چیزی بعنوان سمت راست یا سمت چپ نداریم تمام خط کشی هاییکه روی دست چپ خط کشی می شود خط توپا خط کش کسر و خشتک و زمانیکه اندازه قد شلوار را باید خط کشی کنیم.
طریقه برش پیش شلوار و بدست آوردن خط فاق:
همانطور که در صفحه قبل توضیح داده شد ابتدا کادر شلوار را مشخص و سپس خطوط اصلی را در دل کادر اصلی رسم می نمائیم. جهت بدست آوردن خط فاق :
طریقه بدست آوردن خط باسن:
پس از بدست آوردن خط فاق نوبت به مشخص نمودن خط باسن می باشد که بصورت ذیل عمل می کنیم. خط باسن پس از بدست آوردن خط باسن باید از روی باسن با توجه به اندازه بدست آمده در صورت نداشتن اندازه ران به این صورت عمل می کنیم.
مقابل توجه 5 سانت از باسن بدست آمده است. باسن سپس نتیجه می گیریم در صورتیکه اندازه ران نداشته باشیم جهت پیدا کردن اندازه ران بصورت بالا عمل می کنیم در این صورت با توجه به اندازه بدست آکده دو طرف پیش مشخصی و فاصله بین آنها را تقسیم بر دو نموده و خط وسط کار که همان خط اطو گفته می شود را بدست می آوریم. در این صورت از سمت خط عمودی کار تا خط افقی را اندازه زده هر چقدر که باید 18 سانت باشد را علامت می زنیم سپس جهت جلوگیری از ریزش پارچه از سمت بغل خط زانو را یک سانت کمتر یعنی 17 سانت از روی خط قد شلوار که انتهای کادر می باشد را باز هم یک سانت کمتر یعنی 16 سانت علامت زده و این علامت های بدست آمده را توسط خط کش به هم متصل می کنیم و خط اطوی وسط پیش شلوار را مشخص می کنیم. در این مرحله از کار قسمت دمپا شروع به زدن علامت می کنیم و تقسیم کار را انجام می دهمی. اندازه دمپا از خط وسط (خط اطو) از دو طرف 11 سانت که پیش شلوار 22 در می آید اندازه زانو از خط وسط تقسیم بر دو می شود از خط وسط هر طرف 14 سانت که اندازه ران همان 28 سانت بدست می آید. اندازه ران شلوار که قبلاً مشخص شده بود و خط اتو را از روی آن بدست می آوریم.
قسمت باست اندازه باسن + 2 درز + 4 سانت ساسون مساویست بااندازه مورد نظر باسن 31 سانت پیش.
قسمت کمر شلوار :
ابتدا کار از قسمت جلو نقاب نیست هر خط باسن 1 سانت عقب نشسته جهت اینکه سر پیش شلوار حالت دار باشد. سپس شروع به تقسیم بندی کار می کنیم بدین صورت کمر 21 سانت 2 عدد ساسون 6 سانت 2سانت جهت گرفتن درز بغل =29 سانت کلاً پیش کار.
علامت زدن جای ساسون گفته می شود که ساسون استاندارد برای شلوار 3 سانت در نظر گرفته می شود بنابراین ساساون اول از خط اتو شلوار شروع می شود 5/1 سانت به سمت جلو نقاب و 5/1 سانت به سمت درز بغل علامت می زنیم. بطوریکه خط اتو در وسط ساسون قرار گیرد. به این صورت اولین ساسون را مشخص نموده ایم از سمت درز بغل بعد از علامت ساسون اول 3 سانت علامت گذاری می کنیم لازم است به مطالبی اشاره کنیم. از لب کار قسمتهای علامت گذاری شده جهت دوخت یا اتوکاری توسط قیچی چرت کوچکی به اندازه 3 میلی متر بزنیم . چنانکه در حین کار کردن خط های کشده شده پ.......


گزارش کارآموزی خیاطی


گزارش کارآموزی رشته خیاطی


گزارش کارورزی خیاطی


گزارشکار خیاطی


تحقیق درباره خیاطی


خیاطی


تحقیق درمورد خیاطی زنان


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


کاربرد کاغذ در خیاطی |پارس تحقیق | دانلود پایان نامه ...

کاربرد کاغذ در خیاطی استفاده از کاغذ در خیاطی کاربرد کاغذ در خیاطی قسمتی از متن تحقیق ...

Site not found! - mdfbabak.rozblog.com

این سایت به دستور فیلترینگ مسدود شده است و فقط با دستور فیلترینگ باز میشود. برای فعال ...

دستگیری شکارچی سابقه دار در ا | جستجو در وبلاگها | وبلاگ ...

دستگیری شکارچی سابقه دار در ا. نتایج جستجوی عبارت دستگیری شکارچی سابقه دار در ا از بین ...

آشنایی کامل با گروه گرلز جنریشن ( snsd ) + عکس

گرلز جنریشن یا همون اس ان اس دی و یا سونیوشیده,گروه دختر ۹نفره ایه که سال ۲۰۰۷ تحت نظر ...

مرکز آموزش فنی و حرفه ای اراک

به گزارش روابط عمومی مرکز درجه یک و تخصصی اراک ، افکاری دبیر مسابقات المپیاد ملی ...

دانلود بانک مبلمان اتوکد - civiltect.com

04.01.2014 · در فایل زیر تمامی مبلمان مورد نیاز اتوکد موجوده. از مبل و و تخت و میز ناهارخوری و ...

بیداری اسلامی از برکات جمهوری اسلامی در منطقه است | جستجو ...

نماینده سابق تهران در مجلس نهم با اشاره به آثار جمهوري اسلامي در منطقه گفت: یکی از ...

طراحی مد - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

طراحان لباس از راه‌های متنوع و متفاوتی می‌توانند کار کنند، برای مثال آنها می ...

سختی های رشته پزشکی - کنکور - konkur.in

سختی های رشته پزشکی. کاری از جناب یگانه (دانشجوی پزشکی) بنام خدا سلام بر کنکوری های ...

وب سایت اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان اصفهان

رییس مرکز آموزش فنی و حرفه ای شهرستان کاشان استان اصفهان خبر داد: همایش تخصصی خودرو با ...

گزارش کارآموزی آموزشگاه طراحی لباس گلشن صبا

گزارش کارآموزی آموزشگاه طراحی لباس گلشن صبا مقدمه : تا آنجا که تاریخ نشان می‌دهد ...

گزارش کارآموزی طرز دوخت لباس عروس و نامزدی

گزارش کارآموزی طرز دوخت و برش لباس عروس و نامزدی گزارش کارآموزی طرز دوخت و برش لباس ...

دانلود مقالات و گزارش کاراموزی حسابداری و اقتصاد و مدیریت

دانلود مقالات و گزارش کاراموزی حسابداری و اقتصاد و مدیریت که شامل تحقیق ... آموزش خیاطی

گزارش کارورزی - prozhe.com

عنوان گزارش : گزارش کارآموزی رشته مکانیک در شرکت یزد موزائیک قالب بندی : Word قیمت ...

دانلود رایگان گزارش کارورزی خیاطی

آموزشگاه خیاطی و ... صحافی گزارش کار آموزی، مجلد کردن گزارش کارآموزی مجلد ...

مجموعه کامل آموزش خیاطی - دانلود گزارش کارآموزی در دفاتر ...

دانلود گزارش کارآموزی در دفاتر خدمات مسافرتی و جهانگردی - رشته حسابداری

گزارش تخصصی رشته خیاطی - iranfile.rayta.ir

رشته خیاطی زیر گروه زمینه خدمات و گروه پوشاک در رشته های مهارتی کاردانش دوره متوسطه ...

گزارش تابلوهای برق+طرح توجیهی تولید تابلو برق

دانلود گزارش کارآموزی بررسی کامل تابلوهای برق به همراه طرح توجيهی توليد تابلو برق .

جویای کار در خیاطی - شیپور

گزارش آگهی ... جویای کار خیاطی; 1 جویای کار و کارآموزی در مزون خیاطی ...

گزارش کارآموزی - karamozi.com

گزارش کارآموزی فناوری اطلاعات. معرفی محل کارآموزی. محل فعالیت کار آموزی بخش فناوری ...

کاربرد کاغذ در خیاطی |پارس تحقیق | دانلود پایان نامه ...

کاربرد کاغذ در خیاطی استفاده از کاغذ در خیاطی کاربرد کاغذ در خیاطی قسمتی از متن تحقیق ...

Site not found! - mdfbabak.rozblog.com

این سایت به دستور فیلترینگ مسدود شده است و فقط با دستور فیلترینگ باز میشود. برای فعال ...

دستگیری شکارچی سابقه دار در ا | جستجو در وبلاگها | وبلاگ ...

دستگیری شکارچی سابقه دار در ا. نتایج جستجوی عبارت دستگیری شکارچی سابقه دار در ا از بین ...

آشنایی کامل با گروه گرلز جنریشن ( snsd ) + عکس

گرلز جنریشن یا همون اس ان اس دی و یا سونیوشیده,گروه دختر ۹نفره ایه که سال ۲۰۰۷ تحت نظر ...

مرکز آموزش فنی و حرفه ای اراک

به گزارش روابط عمومی مرکز درجه یک و تخصصی اراک ، افکاری دبیر مسابقات المپیاد ملی ...

دانلود بانک مبلمان اتوکد - civiltect.com

04.01.2014 · در فایل زیر تمامی مبلمان مورد نیاز اتوکد موجوده. از مبل و و تخت و میز ناهارخوری و ...

بیداری اسلامی از برکات جمهوری اسلامی در منطقه است | جستجو ...

نماینده سابق تهران در مجلس نهم با اشاره به آثار جمهوري اسلامي در منطقه گفت: یکی از ...

طراحی مد - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

طراحان لباس از راه‌های متنوع و متفاوتی می‌توانند کار کنند، برای مثال آنها می ...

سختی های رشته پزشکی - کنکور - konkur.in

سختی های رشته پزشکی. کاری از جناب یگانه (دانشجوی پزشکی) بنام خدا سلام بر کنکوری های ...

وب سایت اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان اصفهان

رییس مرکز آموزش فنی و حرفه ای شهرستان کاشان استان اصفهان خبر داد: همایش تخصصی خودرو با ...

پاور پوینت آئین نامه حفاظتی تاسیسات الکتریکی

دانلود پاورپوینت “ کاربرد رنگ ها درایمنی ”

مجموعه کامل آموزش برق (ساختمان وصنعتی- سیستم های حفاظتی و..)

فیلم آموزشی روش تحلیل رابطه خاکستری و تئوری خاکستری ، Grey Relational Analysis، GRA در اکسل

پایان نامه بررسی پروبیوتیک و نقش آن در آبزی پروری

دانلود پاورپوینت ریاضی چهارم ابتدایی مبحث شناخت کسر - 17 اسلاید

آزمون قلمچی 5آبان 96-گروه آزمایشی تجربی (کنکوریها)

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان لیپیدها و انواع انها در 120 اسلاید

پروژه آمار ی بررسي ميزان مصرف آب 30 خانوار

دانلود جزوه فیزیک پزشکی

کتاب The Washington Manual of Dermatology Diagnostics زبان اصلی

دانلود پاورپوینت بافت های لیزوزوم- 11 اسلاید

راهنمای نگهداری سگ در منزل

دانلود نمونه سوالات تخصصی استخدامی رشته امور مالی

مقاله آماده ؛ پرخاشگری

پایان نامه ترس و اضطراب

تفاوت بین مردان و زنان

پاورپوینت اسکیزوفرنی

پاورپوینت استرس در محیط کار

پاورپوینت اصول سرپرستی

پاورپوینت روانشناسی عشق

پاورپوینت مباني فلسفي رفتار سازماني

پاورپوینت مهارت نه گفتن

پاورپوینت مدیریت ذهن

پاورپوینت اعتماد به نفس و راه‌هاي تقويت آن

تحقیق:تاثير محيط بر خلاقيت كودكان

اصول و چهارچوب مدیریت زیست محیطی و بهداشتی درطرح های آبیاری و زهکشی

جمع آوری زباله وروش های دفن بهداشتی پسماندها

مواد رادیو اکتیو ونحو ه ی پردازش و دفع آنها

مقاله غده هاي درون ريز