دانلود رایگان

دانلود پروژه کانسارمعدن سنگ آهن چغارت - دانلود رایگاندانلود رایگان معدن چغارت یکی از معادن بزرگ سنگ آهن کشور می باشدکه به دلیل فرسودگی ناوگان حمل در این معدن طبق برنامه ریزی سال 83, بارگیری و حمل 68 درصد از تول

دانلود رایگان دانلود پروژه کانسارمعدن سنگ آهن چغارت چکيده
معدن چغارت يکي از معادن بزرگ سنگ آهن کشور مي باشدکه به دليل فرسودگي ناوگان حمل در اين معدن طبق برنامه ريزي سال 83، بارگيري و حمل 68 درصد از توليد معدن به بخش خصوصي واگذار شده است. در اين تحقيق با استفاده از تکنيک شبيه سازي و بهره گيري از نرم افزار ARENA عملکرد سيستم حمل و نقل معدن چغارت مورد مطالعه قرار گرفته است. نرم افزار ARENA نرم افزار شبيه سازي توانمندي است که شي ءگرا بوده و مدلسازي در آن به صورت فرآيند گرا انجام مي شود. در اين تحقيق پس از مدلسازي سيستم موجود در معدن و تعيين عملکرد سيستم، با توسعه مدل پتانسيل افزايش توليد با ماشين آلات بارگيري فعال موجود در معدن و هزينه هاي واحد توليد مورد بررسي قرار گرفت. همچنين با تغيير پارامترهاي مدل و منطبق کردن آن با وضعيتهاي مختلف پيشنهادي جديد براي معدن از قبيل: جايگزيني کاميوني با ظرفيت مختلف و به کارگيري ترکيبهاي مختلف شاول – کاميون با فرض گسترش فعاليتهاي معدني به افقهاي پايينتر، تعداد بهينه کاميون در هر مورد تعيين شد. همچيني با به کارگيري مکانيزمي به منظور گسيل کاميونها به روش ديسپچينگ در مدلهاي فوق، تاثير کاربرد روش بهينه گسيل کاميون بر توليد و هزينه هاي توليد بررسي شد.
مقدمه
معدن سنگ آهن چغارت در 12کیلومتری شمال شرقی شهرستان بافق و در 125کیلومتری جنوب شرقی شهرستان یزد و در 75 کیلومتری جنوب غربی شهر بهاباد و در حاشیه کویر مرکزی ایران واقع است. دارای آب و هوای بسیار گرم و رطوبت خیلی کم می باشد به طوری که درجه حرارت بین 47درجه و 7-درجه متغییر است.
میزان بارندگی کم و بطور متوسط در سال 7/55میلیمتر است. یک سلسله فعالیتهای زمین شناسی مربوط به زمان اینفراکامبرین باعث بوجود آمدن حوضه آتشفشانی منطقه بافق گشته که ازنظر ذخایر معدنی حایز اهمیت می باشد.
محدده آهن دار زرند و ساغند و رباط پشت بادام که بنام بلوک بافق نامگذاری گردیده در این حوضه قرار دارند. کانسار های با ارزشی از قبیل سنگ آهن منگنز دار و آپاتیت و سرب و روی در محدوده این بلوک تجمع یافته اند.
شرکت ملی ذوب آهن و بدنبال آن شرکت سنگ آهن مرکزی ایران-بافق از سال1340تا کنون فعالیتهای گسترده ای را زمینه اکتشاف سنگ آهن مورد نیاز کارخانجات فولاد کشور و همچنین شناسایی آبهای زیر زمینی به عمل آورده که در مجموع با تهیه حدود 200000هکتار نقشه ژئو فیزیکی و زمین شناسی بالغ بر 7/1میلیارد تن میسر گردید که از جمله می توان به کانسار های چغارت،چادر ملو،چاه گز،سه چاهون اشاره نمود.
مقدمه. 1
فصل اول: تاریخچه کانسارسنگ آهن چغارت
1-1- سنگ آهن چغارت... 3
-2-1 فواصل از مكانهاي مشخص..... 3
-3-1 مشخصات عمومى کانسار چغارت... 4
-1-3-1 موقعيت جغرافيايى... 4
-2-3-1زمين شناسى... 5
-3-3-1چينه شناسى... 5
- 4-3-1ماگماتيسم منطقه. 7
-5-3-1 تکتونيک منطقه. 8
- 4-1 ويژگى هاى کانسنگها و سنگهاى پيرامون يا دربرگيرنده. 9
-1-4-1 ترکيب اعضاء. 9
4-1-2 -هماتيت.... 11
4-1- 3خاستگاه. 12
-4-4-1ميزان ذخيره. 13
-5-1 ژنزکانسار چغارت... 14
-1- 5-1 شکل کانسار و نحوه پراکندگى انواع کانه. 15
-2-5-1 کيفيت کانسنگ، سنگهاى دربرگيرنده. 15
-6-1واناديوم در کانسار سنگ آهن چغارت... 16
-1-6-1مطالعات آمارى... 18
-2-6-1مطالعات زمين آمارى... 19
3-6-1تشخيص همسانگردى کانسار. 20
-4-6-1شبيه سازى کانسار. 21
-5-6-1تعيين فضاى تخمين... 21
-7-6-1شبيه سازى... 22
-8-6-1اعتبار سنجى نتايج شبيه سازى... 22
-9-6-1نقشه E-type. 23
-10-6-1نقشه هاى احتمال.. 24
-7-1آزمايشگاه شيمي مجتمع معدني چغارت... 25
-2-7-1 دستگاههاي موجود در آزمايشگاه عبارتند از: 26
3-7-1آخرين مرحله آزمايشگاه كه شامل مراحل: 26
-4-7-1 هم فعاليت هاي آزمايشگاه در سال 1385.. 29
-8-1استاندارد. 29
-1-8-1خط مشی سیستم مدیریت یکپارچه ( IMS ) 30
-2-8-1تحقیقات... 31
فصل دوم : روش استخراج معدن چغارت
-1-2 وضعيت معدن و روش استخراج.. 34
-1 -1-2اوضاع کلى معدن.. 34
-2-1-2 روش بهره بردا رى... 34
-2-2عملکرد استخراج در حال حاضر. 39
-3-2 نظريه هاي متفاوت در مورد كانسارهاي آهن يا لئوزيك زيرين: 40
-4-2ذخيره معدن و روش استخراج.. 47
-5-2مراحل توليد.. 49
-6-2انواع محصول.. 50
فصل سوم: کارخانه جات چغارت
-1-3 کارخانه خردایش و دانه بندی... 51
-2-3کارخانه تولید کنسانتره. 52
-3-3کارخانه هاي فرآوري استان يزد. 53
-1-3-1مدیریت.... 55
-2-3-1محصولات... 55
-4-3خط توليد سه چاهون.. 56
-5-3خط توليد چغارت... 59
-6-3مطالعات اوليه فرآوري... 61
-9-3واحدهاي مختلف کارخانه. 64
-1-9-3بونکر قبل از سنگ شکن فکي... 64
-2-9-3 سنگ شکن فکي... 64
-3-9-3سرند قبل از سنگ شکن مخروطي مرحله اول.. 65
-10-3تفکيک بلوکهاى پرعيار کانسار آهن چغارت براساس شبيه سازى شاخص..... 66
-1-10-3روش شبيه سازى شاخص متوالى... 67
-11-3ويژگيهاي خوراك پر فسفر چغارت... 68
-12-3آب مصرفي كارخانه تغليظ چغارت... 69
-13-3طرح توليد كنسانتره آپاتيت.... 69
-14-3منابع آب و سد باطله. 72
-15-3نيروي انساني... 73
-16-3تغييرات انجام شده در فلوشيت کارخانه. 74
-17-3تغييرات انجام شده در فلوشيت کارخانه. 75
-18-3دستگاه ها و ماشين آلات موجود در كارخانه. 84
-1-18-3ويژگي هاي خاص دستگاه. 84
-2-18-3خروجي دستگاه. 85
-19-3سنگ شکن... 85
-1-19-3سنگ شکن فکي... 85
-2-19-3پارامترهاي عملياتي دستگاه. 86
-3-19-4خروجي دستگاه. 87
-4-19-3 سنگ شکن فکي... 87
-5-19-3پارامترهاي عملياتي دستگاه. 87
-6-19-3خوراك دستگاه. 88
-7-19-3خروجي دستگاه. 88
-8-19-3سنگ شکن مخروطي مرحله 2 KMDT... 88
-9-19-3ويژگي هاي خاص دستگاه. 89
-20-19-3خوراك دستگاه. 90
-21-19-3سنگ شکن مخروطي مرحله اول KCD... 90
-22-19-3ويژگي هاي خاص دستگاه. 90
-23-19-3خوراك دستگاه. 91
-24-19-3خروجي دستگاه. 91
-20-3کانسنگ پرعيار کم عيار. 92
-21-3کانسنگ پرعيار کم فسفر. 93
فصل چهارم : طرح توسعه معدن چغارت
-1-4طرحهاي توسعه. 94
-1-1-4طرحهاي توسعه برنامه چهارم در شركت سنگ آهن مركزي... 94
-2-4اقدامات انجام شده در سال 80 و 81.. 95
-1-2-4 افزايش توليد.. 95
-2-2-4صادرات... 95
-3-2-4احداث واحد سنگ شكن شماره 2.. 95
-4-2-4 تهيه و تصويب ساختار تشكيلات سازماني جديد.. 96
-5-2-4راه اندازي سايت اينترنت.... 96
-6-2-4 صرفه جوئي در هزينه مصرف مواد ناريه. 96
-7-2-4صرفه جويي در مواد آزمايشگاه. 97
-3-4عملکرد از سنگ شکن کارخانه. 97
-1-3-4 زمان بندي کارخانه. 97
-2-3-4مشكلات موجود. 98
-4-4طرح توسعه چغارت... 99
-5-4هزينه هاي توليد كنسانتره چغارت و سه چاهون بر اساس گزارش EBE... 103
-6-4هزينه هاي جاري برآورد شده سالانه واحد فرآوري چغارت... 105
-7-4افزايش ظرفيت توليد واحد سنگ شكني... 106
-8-4طرح آگلومراسيون بافق... 106
-8-4نمايي از سيلوهاي ذخيره کارخانه طرح توسعه چغارت... 110
-9-4اطلاعات اقتصادي... 111
-1-8-4اطلاعات توليد.. 111
نتيجه گيرى... 112
ضمیمه. 113
منابع:128
این فایل به صورت word و در 141 صفحه همراه با تعدادی عکس ارائه شده است.


کانسارمعدن سنگ آهن چغارت


چغارت


معدن


سنگ آهن


فسفر


سنگ شکن


معدن چغارت


معدن سنگ آهن


آهن


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


تحقیق در مورد تجلی قرآن و حدیث شعر در مثنوی مولانا

چهار مقاله بیس با موضوع بازاریابی عصبی (2016-2017)

دانلود تحقیق سحر و جادو

تصویر خوشنویسی استاد امیرخانی 21

دانلود خلاصه درس و نکات ریاضی(فصل4)و علوم(درس 7 و8) ششم ابتدایی

طرح درس سالانه پیام آسمان نهم

نگاهی به اندیشه ابن خلدون

آزادى دينى در نهج‿البلاغه

پایان نامه نگاهی ادبی به سوره یوسف (ع)

پاورپوینت تفکر شهودی

پاورپوینت منطق فازی

دانلود تحقیق معاونت در جرم در فقه اسلامی

دانلود پروژه نظریات فلسفی ارسطو

دانلود پایان نامه توصیف و ویژگی های علم فقه- رشته فقه و حقوق

مقاله علم منطق

مباني و تفاوت‏ها در فقه زنان

ضمان ضم ذمه به ذمه آثار و احلام آن

مقاله نقش زن در ایران باستان

دانلود پاورپوینت مکتب لیبرالیسم - 15 اسلاید

بررسی پوسترسینمایی ایران بعد از انقلاب اسلامی

دانلود مقاله هنر بودایی و هنر هندی

دانلود مقاله فرش

دانلود مقاله هنر هخامنشی

هنر

هنر معماری اشکانی

مکتب مشهد

تجزیه و تحلیل منسوجات کشورهای حوزه ی آسیای شرقی (مالزی)

دانلود تحقیق با عنوان هنر بوداییی و هندی

مقاله تاریخ هنر ایرانی

دانلود تحقیق جامع و کامل در مورد آسیب شناسی ورزشی