دانلود رایگان

مروری برمفاهیم و چالش های امنیت داده در محاسبات ابری - دانلود رایگاندانلود رایگان مروری برمفاهیم و چالش های امنیت داده در محاسبات ابری

دانلود رایگان مروری برمفاهیم و چالش های امنیت داده در محاسبات ابری پيش گفتارستايش مخصوص خدايي است که انسان را آفريد و انديشه و پشتکار را همراه او ساخت تا با ياري جستن از اين دو نعمت به کمال دست يابد و خود را همان طور که او خواسته بود اشرف مخلوقات سازد. از ابتداي خلقت، بشر اوليه با حداقل داشته‏ها در جست‏و‏جوي فراهم‏آوردن امکاناتي بود تا شرايط آسايش خود را مهيا سازد و حين دستيابي به آسايش و راحتي انگيزه‏اي شد براي همه‎ي پيشرفت‏ها. انقلاب در فناوري اطلاعات موجب گرديد تا قرن حاضر به عصر اطلاعات و ارتباطات مرسوم گردد. دنياي اطلاعات و پر شتاب کنوني، عصاره تحولات علمي و فناوري در موزه‏هاي مختلف علمي، فني و اجتماعي است. در واقع عصر اطلاعات به يکي از مهمترين و اساسي‏ترين مفاهيم جامعه امروزين تبديل شده است که ميزان دسترسي به آن حيات و بقا جوامع را رقم مي‏زند. اين روزها محاسبات ابري بزرگترين همهمه‏ي دنياي کامپيوتر است شايد بيشتر و بزرگتر از يک همهمه. محاسبات ابري براي افراد مختلف معاني متفاوتي دارد. در حقيقت ابر چيزي است که مدت‏ها از آن استفاده مي‏کنيم. ابر از يک جنبه همان اينترنت با همان استاندارها و پروتکل‏هاي مرتبط است که مجموعه‏اي از وب سرويس‏ها را براي شما فراهم مي‏کند. هنگامي که اينترنت را به عنوان ابر ترسيم مي‏کنيم در واقع يکي از مشخصه‏هاي ضروري يا محاسبات ابري را برجسته کرده‏ايم و آن مشخصه، انتزاع است. در ابر منابع مشترک بوده و در صورت نياز بخش‏بندي مي‏شود و ارتباطات و سوئيچ‏ها مبتني بر استاندارد هستند. تنها در طي چند سال اخير فناوري اطلاعات کارامد و محاسبات سبز از يک ايده جذاب به شيوه‏اي ضروري تبديل شد. رشد سرسام‏آور هزينه‏هاي انرژي در کنار فشارهاي اجتماعي و حقوقي، شرکت‏ها را مجبور کرد اين موضوع را صدر امور قرار دهند. محاسبات ابري سبز از واژه‏هاي ترکيبي سبز به معناي دوست محيط و ابر که نمادي است سنتي براي اينترنت و نامي مختصر براي نوعي الگوي ارائه سرويس که آن را محاسبات ابري مي‏نامند. بر طبق تحقيقاتي که انجام شد محاسبات ابري مي‏تواند منجر به 38 درصد کاهش انرژي در هزينه‏هاي انرژي مراکزداده‏هاي سراسر جهان تا سال 2020 گردد. اين ذخاير با تثبيت مراکزداده‏ها و به حداکثر رساندن کارايي مصرف نيرو و بهبود تلاش‏هاي بازيافتني کاهش کارايي کربن و انتشارات گاز و به حداقل رساندن مصرف آب در خنک‏سازي مراکز باقي‏مانده به دست مي‏آيد. با پيشرفت‏هايي که در تکنولوژي‏هاي جديد بکار رفته مجازي‏سازي ذخاير و همگرايي آن باعث کاهش مقداري از ذخائر فيزيکي مي‏شود که يک مراکزداده نياز دارد و در نتيجه به کاهش ردپاي کربن و پايين آوردن هزينه عملياتي و هزينه سرمايه‏گذاري آن کمک مي‏کند.


چکيدهرايانش ابري اصطلاحي است که براي ارائه خدمات ميزباني تحت اينترنت به کار رفته و تحت عنوان نسل بعدي معماري فناوري اطلاعات پيش بيني شده که پتانسيل بسياري خوبي را براي بهبود و کاهش هزينه ها ارئه مي دهد. محاسبات ابري به برنامه و سرويس‏هاي اشاره دارد که در يک شبکه توزيع شده اجرا مي‏شود و از منابع مجازي استفاده مي‏کند، همچنين از طريق پروتکل‏هاي رايج اينترنت و استانداردهاي شبکه قابل دستيابي مي‏باشند. براي درک محاسبات ابري از تمامي جنبه‏ها لازم است انواع مختلف ابر را طبقه‏بندي کنيم. مدل اول ابر بر اين مبناست که ابر کجا مستقر شده است (مدل استقرار) و مدل دوم بر اين مبناست که چه نوع سرويسي را عرضه مي‏کند (مدل سرويس). محاسبات ابري مزاياي بسياري دارد و در صنعت و در بين عموم محبوبيت بالايي کسب کرده است و معايبي دارد که در ادامه به بررسي آن مي‏پردازيم.
در مقايسه با راه حل هاي سنتي که در آن سرويس هاي فناوري اطلاعات بر پايه کنترل هاي فيزيکي و منطقي بودند،رايانش ابري نرم افزارهاي کاربري و پايگاه داده ها را به سمت مراکز داده هاي بزرگ سوق داده است.با اين حال ويژگي هاي منحصر به فرد رايانش ابري همواره با شمار بسياري از چالش هاي امنيتي جديد و شناخته نشده همراه بوده است.رايانش ابري يک تکنولوژي جديدي نيست؛ بلکه يک روش جديد براي ارائه منابع محاسباتي و يک مدل براي ارائه سرويس از طريق اينترنت ميباشد. در واقع رايانش ابري توانايي به رهوري و صرفه جويي در منابع IT و افزايش توان محاسباتي را فراهم ميکند، به طوري که توان پردازشي به ابزاري با قابليت دسترسي هميشگي تبديل ميشود. اگرچه رايانش ابري مزاياي زيادي دارد؛ ولي امنيت در ابر بسيارحائزاهميت است.


فهرست مطالب
عنوان صفحه
پيش گفتار
چکيده
فصل اول
مقدمه اي بر رايانش ابري
1-1 معرفي محاسبات ابري... 2
1-1-1 كاربردهاي محاسبات ابري... 3
1-1-2 مشخصه اصلي محاسبات ابري... 4
1-1-3 عناصر زير بنايي محاسبات ابري... 5
1-1-3-1 مجازي سازي... 5
1-1-4 پردازش شبكه اي... 6
1-1-5 WEB0.2. 7
1-1-6 معماري سرويس گرا (SOA) 8
1-2 مدل هاي سرويس دهي.. 8
1-2-1 نرم‏افزار به عنوان يك سرويس)‏(SaaS. 8
1-2-2سکو به عنوان سرويس (PaaS) 9
1-2-3 زيرساخت به عنوان سرويس (IaaS). 10
1-3 مشخصات محاسبات ابري: 10
1-4 اجزاي محاسبات ابري: 12
1-5 الگوهاي استقرار محاسبات ابري... 14
1-5-1 ابر عمومي.. 14
1-5-2ابر خصوصي.. 15
1-5-3ابر هيبريد.. 16
1-6 چالش ها 16
1-6-1 مسائل امنيتي پردازش ابري... 16
1-7 مزايا 18
1-8 معايب.... 20
فصل دوم
امنيت در رايانش ابري
2-1مقدمه. 23
2-2امنيت ابر. 23
2-3تهديدات امنيتي.. 24
2-3-1کنترل دسترسي.. 25
2-3-2وقفه در سرويس دهي.. 25
2-3-3چند مستاجري... 26
2-3-4قابليت حمل.. 26
2-3-5انتقال اطلاعات... 27
2-3-6 API هاي ناامن.. 27
2-3-7رابط مديريت دسترسي از راه دور. 27
2-4 دسته بندي کلي تهديدات امنيتي موجود در رايانش ابري و راه حل کاهش آنها 28
2-4-1تهديدات داخلي.. 28
2-4-2 تهديدات خارجي.. 28
2-5مسائل مرتبط با امنيت.... 29
2-5-1رويکردهاي امنيتي ممکن.. 33
2-6 مقايسه و ارزيابي تاثير چالشهاي امنيتي بر مزاياي رايانش ابري... 34


فصل سوم
امنيت داده در ابر
3-1 اطلاعاتي در زمينه نظريه ي ايمني داده ها 36
3-2 وضعيت جريان ايمني داده ها در محيط ابري... 37
3-3 انسان خردمند و داده هاي ديجيتالي.. 38
3-4محاسبات ابري و خطر ايمني داده ها 38
3-5 محاسبه ابري و ماهيت: 41
3-5-1ماهيت، اعتبار و اطمينان.. 42
3-5-2ماهيت براي هويت جهت.... 43
3-5-3ماهيت محيط ابري : کاربر مرکزي و سيستم هايي با هويت آشکار. 43
3-5-4فلسفه ي ماهيت کاربر مرکزي... 44
3-5-5کاربر مرکزي اما قابل کنترل.. 44
3-5-6 کارت اطلاعات چيست؟. 45
3-5-7 استفاده از کارت هاي اطلاعات به منظور حفاظت اطلاعات... 46
3-5-8 قدرت و ضعف کارت هاي اطلاعات... 46
3-5-9 جنبه ها و يا نمودارهاي cross-border کارت هاي اطلاعات: 47
3-6 محيط ابري ، هويت ديجيتالي و امنيت داده: 48
3-7 امنيت سطح محتوي – نقاط ضعف و قوت : 50
3-8مسيرهاي تحقيقاتي آينده : 53
فصل چهارم
موضوعات قانوني در رايانش ابري
4-1 مقدمه. 57
4-1-1 هدف فصل.. 58
4-1-2تعريف محاسبه ابري... 58
4-1-3مروري بر مسائل حقوقي.. 58
4-1-4 تمايز محاسبه ابري از سفارش خدمات کاربردي به بيرون و تأمين آنها 59
4-2 خصوصي بودن داده ها وموضوعات امنيتي.. 61
4-2-1 شروط اطلاعيه نشست ديتا در ايالات متحده. 61
4-2-2اطاعت از قانون فدرال ايالات متحده. 62
4-2-3قانون قابليت انتقال و پاسخ گويي بيمه اي درماني وقانوني.. 64
4-2-4 پيروي از خصوصي بودن داده هاي بين المللي.. 65
4-3 مدل هاي قراردادي ابري... 68
4-3-1 توافقات مجوزي در برابر توافقات خدمات... 68
4-3-2 توافقات آنلاين در برابر قراردادهاي استاندارد. 69
4-3-3 اهميت شرايط و اصطلاحات خط مشي حريم خصوصي.. 70
4-4 موضوعات قضايي پيش آمده به خاطر مجازي سازي و مکان داده ها 72
4-4-1 مجازي سازي و اجاره ي چندگانه. 72
4-4-2مشکلات مربوط به انعطاف پذيري مکان داده ها 73
4-4-3مسائل ديگر مربوط به حوزه قضايي.. 74
4-4-4 تعارض بين المللي قوانين.. 74
4-5 ملاحظات تجاري و شغلي – از ديدگاه يک کاربر ابر. 75
4-5-1 به حداقل رساندن خطر. 75
4-5-2 کارآمدي تأمين کننده ابر. 77
4-5-3 حفظ دسترسي يک کاربر ابر به داده هايش.... 78
4-6 موضوعات خاص..... 80
4-6-1 جنبش ابري منبع گسترده. 80
4-6-2 دادخواهي / کشف هاي الکترونيکي.. 80
فصل پنجم
نتيجه گيري و پيشنهادات
5-1 نتيجه گيري... 83
فهرست علائم اختصاري... 88
واژه نامه انگليسي به فارسي.. 89
فهرست مراجع.. 96
چکيده به انگليسي.. 110
فهرست اشكال
عنوان صفحه
شکل1-2: مشخصات محاسبات ابري... 10
شکل1-3:معماري محاسبات ابري... 13
شکل1-4:الگوي استقرار ابر. 15
شکل2-1 سير تکاملي رايانش ابري... 23
شکل2-2: چالش هاي رايانش ابري ( بررسي هاي IDC در سال 2008 ). 24
شکل 2-3 مقايسه قابليت حمل در بين سه ارائه دهنده. 26
شکل2-4: بسته SOAP. 30
شکل2-5: پيام SOAP قبل از حمله. 31
شکل 2-6 : پيام SOAP بعد از حمله. 31


فهرست جداول
عنوان صفحه

جدول 1-1: نصب چند سيستم عامل روي يک سرور با استفاده از مجازي سازي... 6
جدول 2-1 مقايسه راه حل چالش هاي امنيتي.. 28
جدول 2-2 تاثير چالش هاي امنيتي بر مزاياي رايانش ابري 34

فصل اول مقدمه اي بر رايانش ابري
1-1 معرفي محاسبات ابري
دنياي فناوري اطلاعات و اينترنت كه امروزه تبديل به جزئي حياتي از زندگي بشر شده، روز به روز در حال گسترش است. همسو با آن‏، نيازهاي اعضاي جوامع مانند امنيت اطلاعات، پردازش سريع، دسترسي پويا و آني، قدرت تمركز روي پروژه هاي سازماني به جاي اتلاف وقت براي نگه داري سرورها و از همه مهمتر، صرفه جويي در هزينه ها اهميت زيادي يافته است‏. راه حلي كه امروزه در عرصه فناوري براي چنين مشكلاتي پيشنهاد مي شود تكنولوژي ايست كه اين روز ها با نام محاسبات ابري پرداخته مي‏شود‏.
محاسبات ابري نمونه­اي است که منابع بيروني همه‏ي نيازهاي IT را از قبيل ذخيره­سازي، محاسبه و نرم افزارهايي مثل office و ERP در اينترنت تهيه مي­کند. حرکت در جهت آينده محاسباتي مثل سرويس­گرا توسط مديريت و فرايندهاي اجرايي که شامل ارتقاء نرم­افزار و ثابت­هاي اشکال است صورت مي­شود. آن همچنين، رشد و پيشرفت کاربردهاي وسيع و تست براي شرکتهاي IT کوچکي را اجازه مي­دهد که نمي­توانند سرمايه­هاي بزرگ در سازمان داشته باشند. مهمترين مزيت پيشنهاد شده توسط ابر در مفهوم اقتصاد مقياس است و آن هنگامي است که هزاران کاربر، تسهيلات يکسان، هزينه يکسان براي هر کاربر و بهره­برداري از سرور به اشتراک مي­گذارند. براي فعال­سازي چنين تسهيلاتي، محاسباتي ابري دربرگيرنده‏ي تکنولوژي­ها و مفاهيمي است مثل: مجازي­سازي و محاسبات سودمند، پرداخت در ازاي ميزان استفاده، هيچگونه سرمايه­گذاري کلان، انعطاف‏پذيري، مقياس­بندي، شرايط تقاضا و منابع بيروني IT
با توجه به چنين خصوصياتي از محاسبات ابري، تعاريفي غيررسمي وجود دارد که هيچيک از آنها کاملاً آن را بيان نمي­کند. از لحاظ تعريفي، معاني محاسبات ابري مي­تواند با استفاده از جمع‏آوري منابع شبکه­­بندي شده بدست آيد که اشتراک را پيشنهاد مي­کنند. در مفاهيم کيفيت‏هاي واقعي ابرها که داراي شکل يا موقعيت تعيين شده­اي ندارند، محاسبات ابري را ابر نيز مي­­نامند چون يک سرور ابري داراي شکل­بندي است که مي­تواند هر جايي در جهان قرار داشته باشد. اينترنت رسانه­اي بنيادي است که سرويس ابر مي­توانند به کاربرنهايي دستيابي پيدا کنند. رشد و پيشرفت محاسبات ابري منجر به چندين تعريف پيشنهادي از خصوصيات آن شود. برخي از اين تعاريف توسط دانشمندان مشهور و سازمان­ها ارائه شده است مثل:
الف) Buyya و همکارانش که محاسبات ابر را در مفهوم کاربري است براي کاربرنهايي بدين صورت تعريف مي­کنند: يک ابر سيستمي محاسباتي توزيع شده بازارگرا[1] است که شامل جمع­آوري کامپيوترهاي مجازي و ارتباط داخلي هستند که از لحاظ ديناميکي به عنوان يک يا چند منبع محاسباتي متحد براساس توافق­هاي سطح سرويس بين مصرف­کنندگان و فراهم­کنندگان خدمات مذاکره مي­کنند.
ب) مؤسسه‏ي ملي استانداردها و تکنولوژي (NIST)[2] محاسبات ابري را به صورت زير تعريف مي­کند: محاسبه‏يابري، الگويي است براي اينکه شبکه­هاي مبتني برتقاضا به منابع محاسباتي (مثل سرور، شبکه، ذخيره سازي، برنامه‏هاي کاربردي و خدمات) طوري دستيابي پيدا کنند که شامل حداقل تلاش مديريت يا تعامل فراهم­کننده‏ي سرويس است. اين الگوي ابر، قابليت دستيابي را ارتقا مي­دهد و شامل پنج تا از ويژگيهاي ضروري، سه تا از الگوهاي سرويس و چهار تا الگوي استقرار است.
ويژگيهاي ابري شامل انتخاب سرويس مبتني بر تقاضا[3]، دسترسي وسيع به شبکه[4]، ائتلاف منابع[5]، انعطاف‏پذيري سريع[6] و سرويس اندازه‏گيري شده[7] است. الگوهاي خدمات در دسترس به صورت (نرم افزار به عنوان سرويس) SaaS ، (سکو به عنوان سرويس) PaaS و (زيرساخت به عنوان سرويس) IaaS تقسيم­بندي مي شوند. الگوي گسترش به ابرهاي عمومي، خصوصي، اجتماعي و هيبريد تقسيم­بندي مي­شود.
1-1-1 كاربردهاي محاسبات ابري
امروزه براي ويرايش يك فايل متني و ادغام دو تصوير ساده نيازي به نصب برنامه هاي حجيم و گران قيمت نيست‏. فرض كنيد تصاويري داريد و مي‏خواهيد آن را ويرايش يا در هم ادغام كنيد‏. براي اين كار جدا از توانايي كار كردن با نرم‏افزارهاي ويرايش عكس، بايد يكي از آن نرم‏افزارها را بر روي هارد خود نصب كرده و آنگاه به ويرايش تصاوير خود بپردازيد. فرض كنيد كه براي اين منظور نرم‏افزار فتوشاپ را انتخاب كرده‏ايد. اين نرم‏افزار كاربردي تحت انحصار شركت Adobe است. پس مسلماً اين نرم‏افزار رايگان نيست. بنابراين، در ابتدا بايد هزينه اي بابت خريد اين نرم‏افزار كه معلوم نيست چه زمان ديگري مي‏خواهيد از آن استفاده كنيد، بپردازيد.
حال فرض كنيد كه اين نرم‏افزار را خريده‏ايد و در اختيار داريد. آيا فرصت نصب اين نرم افزار را داريد؟ آيا در هارديسك كامپيوتر خودتان به اندازه نصب اين نرم‏افزار فضا داريد؟ چون منطقي نيست كه چنين نرم‏افزار كامل، حجيم و سنگيني براي استفاده گاه به گاه در هارد داشته باشيد. در ضمن اگر اين نرم افزار را نخواهيد، مجبوريد زماني را هم صرف پاك كردن اين نرم‏افزار از كامپيوتر كنيد. اما محاسبات ابري به شما اجازه مي‏دهد به جاي آنكه همه تصاويرتان را روي يك فولدر در كامپيوترتان بريزيد، آنها را روي يك فضاي اينترنتي قرار داده و با استفاده از يك سرويس اينترنتي، آنها را به طور آنلاين ويرايش نماييد.
مثالي ديگر از محاسبات ابري به شما اجازه مي‏دهد مربوط به محاسبه و پرداخت هزينه هاي آب، برق و تلفن است. شركتي براي محاسبه و صدور صورتحساب و دريافت آن از مشتريان، ممكن است از نرم‏افزار هاي خاصي استفاده كند. مثلا نرم‏افزاري را تهيه و روي سيستم خود نصب نمايد و همراه آن، سخت‏افزارهاي لازم را نيز تهيه كرده و هزينه هاي نگهداري و ارتقا را بپردازيد. اما، روش ديگر مي‏تواند به اين صورت باشد که شرکتي اين نرم‏افزار را روي سرور خود قرار دهد و نسبت به نگهداري و توسعه ي آن اقدام کرده و همواره سعي در بهره‏بردن از فناوري روز دنيا براي نرم‏افزارهايش را داشته باشد. در اين شرايط تمام سازمان هايي که نياز به صدور صورتحساب و دريافت مبلغ از مشتريان را دارند، از طريق ارتباط با اين نرم‏افزار و استفاده از منابع موجود روي سرورها ارائه شده ، عمليات خود را انجام مي‏دهند. بسيار واضح است كه سازمان هاي استفاده ‏كننده از اين امكانات هيچ مسئوليتي در قبال نگهداري سخت‏افزار و نرم‏افزار و منابع مربوط به اين سيستم را نخواهند داشت و تنها از سرور خود انتظار دارند كه بهترين خدمات را به صورتي كاملا مطمئن دريافت كنند و همچنين، در قبال استفاده از اين خدمات، مبلغي را به دارنده نرم‏افزار يا ارائه كننده سرويس بايد پرداخت نمايند.

[1] . Market-Oriented
[2] . National Institute of Standards and Technology
[3]. On-deman self-service
[4]. Broad network access
[5]. Resource pooling
[6]. Rapid elasticity
[7]. Measured service


محاسبات ابری


امنیت داده


پروژه کامپیوتر


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


مروری برمفاهیم و چالش های امنیت داده در محاسبات ابری - یوس‌دانلود!

26 دسامبر 2016 ... دسته: فناوری اطلاعات فرمت فایل: doc حجم فایل: 1031 کیلوبایت تعداد صفحات
فایل: 117 رایانش ابری اصطلاحی است که برای ارائه خدمات میزبانی ...

مروری برمفاهیم و چالش های امنیت داده در محاسبات ابری - فایل ناب

رایانش ابری اصطلاحی است که برای ارائه خدمات میزبانی تحت اینترنت به کار رفته
و تحت عنوان نسل بعدی معماری فناوری اطلاعات پیش بینی شده که پتانسیل ...

مقاله مروری بر مفاهیم و چالش های امنیتی در محاسبات ابری خودرویی

در دنیای امروز، تمامی تجهیزات و وسائل زندگی به شکل هوشمند در آمده اند. در این میان
خودروها نیز از این قافله عقب نمانده و روز به روز هوشمندتر، خودکار و ک...

مقاله کنفرانس: مروری بر مفاهیم و چالش های امنیتی در محاسبات ابری ...

در این مقاله ابتدا مقدماتی برای شبکه های خودرویی و سپس ابرهای خودرویی ارائه خواهد
شد و سپس مباحث امنیتی، چالش ها و مخاطرات محاسبات ابری خودرویی بطور مفصل و ...

چالشهای امنیتی SDN و فضای ابری وب گاه اخبار امنیتی فن - ikaz tomato

مروری برمفاهیم و چالش های امنیت داده در محاسبات ابری در محاسبات ابری . وب گاه منادی
امنیت فضای ابری و چالشهای امنیتی مروری برمفاهیم و چالش های امنیت داده در محاسبات
...

مروری برمفاهیم و چالش های امنیت داده در محاسبات ابری

30 سپتامبر 2016 ... مروری برمفاهیم و چالش های امنیت داده در محاسبات ابری دسته: فناوری اطلاعات بازدید:
80 بارفرمت فایل: doc حجم فایل: 1031 کیلوبایت تعداد صفحات ...

مروری برمفاهیم و چالش های امنیت داده در محاسبات ابری - پی سی دانلود

مروری برمفاهیم و چالش های امنیت داده در محاسبات ابری. 6 روز پیش فنی و مهندسی. با
کیک برروی دریافت فایل در پایان مطلب میتوانید فایل مورد نظر را خریداری / دانلود ...

همه دانشکده ها - سامانه بانک اطلاعات پایان نامه - دانشگاه آزاد اسلامی واحد ...

19, تحلیل امنیت چند پروتکل احراز اصالت سامانه های RFID و بهبود یکی از آنها, فائزه
..... 142, كاركردرمزگان درنشانه شناسي فيلم با الهام ازروش" امبرتو اكو" (مروري بر دو
فيلم ..... 226, بهبود انرژی مصرفی مراکز داده ابری با توجه به ارتباطات ماشین‌های
مجازی ...... 517, آسیب شناسی چالش‌های آبی در مدیریت شهری, علی رشیدی, دانشکده فنی
و ...

بهترین مقاله امنیت ذخیره سازی داده ها در محاسبات ابر+دانلود : مقاله ...

25 مه 2016 ... بهترین مقاله امنیت ذخیره سازی داده ها در محاسبات ابر+دانلود : مقاله تضمین امنیت
ذخیره سازی داده ها در محاسبات ابری ...

PDF: مروری برمفاهیم و چالش های امنیت داده در محاسبات ابری - موج‌مقاله!

ﻣﺮوری ﺑﺮﻣﻔﺎﻫﯿﻢ و ﭼﺎﻟﺶ ﻫﺎی اﻣﻨﯿﺖ داده در ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت اﺑﺮی. دﺳﺘﻪ: ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت. ﻓﺮﻣﺖ ﻓﺎﯾﻞ: doc. ﺣﺠﻢ
ﻓﺎﯾﻞ: 1031 ﮐﯿﻠﻮﺑﺎﯾﺖ. ﺗﻌﺪاد ﺻﻔﺤﺎت ﻓﺎﯾﻞ: 117. راﯾﺎﻧﺶ اﺑﺮی اﺻﻄﻼﺣﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﻣﯿﺰﺑﺎﻧﯽ ...

محاسبات ابری - کلوب

20proje.rozblog.com/.../-مروری-برمفاهیم-و-چالش-های-امنیت-داده-در-... 20 hours ago -
مقاله تضمین امنیت ذخیره سازی داده ها در محاسبات ابری فرمت فایل دانلودی: .rarفرمت .

PDF: نقش محاسبات ابری در راه اندازی مراکز داده پزشکی | هاردل 2!

12 مارس 2017 ... ﻧﻘﺶ ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت اﺑﺮی در راه اﻧﺪازی ﻣﺮاﮐﺰ داده ﺷﻤﺎ ﺑﺎ ﺟﺴﺘﺠﻮی دﻗﯿﻖ در ﮔﻮﮔﻞ وارد ﺻﻔﺤﻪ وﯾﮋه ﺑﺮای داﻧﻠﻮد ...
2017-05-26 ﻣﺮوری ﺑﺮﻣﻔﺎﻫﯿﻢ و ﭼﺎﻟﺶ ﻫﺎی اﻣﻨﯿﺖ داده در ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت اﺑﺮی... q.

چهار چوبی برای کاربرد رایانش ابری بر اساس مزایا و چالش ها | Shima ...

شناخت کافی و دقیق از مزایا و چالشهای این تکنولوژی برای کاربران این عرصه از
اهمیت ... Mell and Granco, 2011 معماری رایانش ابری در شکل 1 نشان داده شده است .
.... اطالعات در پایگاهدادههای محیط ابر برای امنیت بیشتر به طور خودکار در چند
پایگاهداده .... در مقاله حاضر پس از مروری بر مفاهیم رایانش ابری به بررسی مزایا و
چالشهای آن ...

دریافت مقاله های ارائه شده در همایش - 9th Symposium on Advances in ...

33, COM/5450, محمد زارع بیدکی، محمد جواد کارگر, مدل محاسبات ابر اجتماعی برای ....
کبری خادمی ، عمران یونسی, بررسی چالش های امنیتی در رایانش ابری, دانلود مقاله ....
محمد قاسم زاده، محمدرضا زارع, مروری بر مفاهیم و روش های داده کاوی‌آموزشی, دانلود مقاله.

دومین همایش مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات - Symposia.ir

-مباحث ویژه در سیستم هوشمند و محاسبات نرم -داده کاوی -هوش مصنوعی و یادگیری -
بینایی ماشین و پردازش ... بررسی چالش های امنیتی داده ها در بستر رایانش ابری ... داده
توزیع شده · مروری بر مفاهیم اصلی در سیستم های برنامهریزی منابع سازمانی ERP.

security - ترجمه علم

با هر فناوری، رایانش ابری مزایا و چالش های خودش را دارد؛ مجازی سازی هم از این قاعده ...
ترجمه مقاله مجازی سازی: مطالعه ای بر مفاهیم، طبقه بندی و مباحث امنیتی مربوطه ...
دانلود ترجمه مقاله مروری بر طرح های مدیریت کلید پویای توزیع شده در شبکه های
حسگر بی سیم ... تامین امنیت داده و ارتباطات نیاز به پروتکل های رمزنگاری مناسب
دارد. مدیریت ...

چهارمین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در مهندسی کامپیوتر و ...

مروری بر چالش های امنیتی و حریم خصوصی درIOT, An overview of the challenges to
... بررسی مفاهیم امنیتی، تهدیدات امنیتی و تایید هویت در محاسبات ابری, Check the
...... مروری بر مفاهیم حفاظت از حریم خصوصی و امنیت داده در رایانش ابری, Data ...

دانشگاه صنعتی اميرکبير دانشکده مهندسی کامپيوتر و فناوری اطلاعات ...

1-4-1- سيستمهای چندعامله، بستری برای دادهکاوی توزيع شده 19 .... 5-2-3-3-4- نحوه
محاسبه وقوع احتمال وقوع يک الگوی خاص 74 ..... در اينحالت دادهها ممکن است ذاتا توزيع
شده باشند و يا اينکه دادهها متمرکز بدلايل امنيتی يا . ...... همانطور که قبلا نيز ذکر شد
، مهمترين چالش موجود در بحث طبقهبندی جريان دادهها بحث ..... مروری بر کارهای انجام شده.

ترجمه مقاله مسائل امنیت دیتا و حفاظت حریم شخصی در محاسبه ابری

>ترجمه مقاله مسائل امنیت دیتا و حفاظت حریم شخصی در محاسبه ابری ... http://
ofmasweblog.ofmas.ir/product-433623-Data-Security-and-Privacy-Protection-
Issues-in- ...

پیچ محاسبات نقاله xls نوع فایل - سنگ زنی ساخت و ساز

1- سیمان پرتلند نوع 1 , دانلود کتاب آموزش Excel; , دانلود فایل محاسبات ایستگاه
تله . .... مروری برمفاهیم و چالش های امنیت داده در محاسبات ابری. - بیشتر بدانید.

پایان نامه مروری بر چالش های امنیت داده در محاسبات ابری - آپارات

15 Feb 2017

دانشکده مهندسی - پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران

شناسایی نوع مدولاسیون، کاربردهای فراوانی در زمینه های نظامی و غیر نظامی دارد که با
... افزایش حریم‌خصوصی در برون‌سپاری داده‌ چند- مالکی در محیط ابر ... چگونگی تأمین
امنیت اطلاعات برون‌سپاری در محاسبات‌ابری یک مشکل جدی است، چرا که یک .... است،
در این پایان‌نامه ابتدا، مروری اجمالی بر مفاهیم و اصول اطلاعات و محاسبات کوانتومی .

مفیدترین مقاله بررسی کامل پایگاه داده های ابری+رایگان : مقاله ای ...

30 ژوئن 2016 ... مفیدترین مقاله بررسی کامل پایگاه داده های ابری+رایگان : مقاله ای پیرامون بررسی
کامل پایگاه داده های ابری ...

مطالعه سیستم عامل ابری IX برای پلت فرم سرور مرکزی داده های مبتنی ...

این پروژه در 25صفحه و در قالب word و طبق فرمت دانشگاهی تهیه و تنظیم شده است که
از مطالب مفید و خوبی در حوزه سیستم عامل ابری استفاده شده است جهت مشاهده چکیده و ...

دومین نمایشگاه امنیت سایبری ایران | كارگاههاي كميسيون افتا

بنابراین پس از استقرار ISMS یکی از مهمترین چالش‌های عملیاتی سازمان‌ها مواجهه با
حجم کارهای اضافی ... که درخصوص رايانش ابري شايد دولت‌ها بايد اين نقش را ايفا
کنند. ... عناوین موضوعات پوشش داده شده در این کارگاه به شرح زیر است: .... در این
کارگاه پس از مروری اجمالی بر مفاهیم نرم افزارهای آزاد و دلایل لزوم مهاجرت به آنها،
مهمترین دغدغه های ...

رزومه علمی و سابقه اجرایی آقای دکتر ابراهیم بهروزیان نژاد

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ... 4
, ارایه یک روش جدید جهت افزایش کارایی و امنیت در سرویس ذخیره سازی ابری (دریافت
... 16, بررسی الگوریتم های زمان بندی مبتنی بر تعادل باردرمحیط محاسبات ابری ....
80, مروری برمفاهیم موانع و محدودیت های تجارت الکترونیک درایران (دریافت مقاله) ...

ابری نفوذ تشخیص های سیستم انواع و ابری رایانش های محیط امنیت بر ...

مروری. بر. امنیت. محیط. های. رایانش. ابری. و. انواع. سیستم. های. تشخیص. نفوذ. ابری
... چالش انگیزترین نیازهای .... است که از راه اینترنت به کاربر تحویل داده می شود.

مروری برمفاهیم و چالش های امنیت داده در محاسبات ابری | بای شاپ!

محقق عزیز، خوش آمدید. مدیر سایت هستم. شما در حال بازدید از صفحه اختصاصی «ترجمه
مقاله در زمینه رایانش ابری و داده های عظیم (نوآوری های جدید در مورد امنیت محاسبات ...

مروری برمفاهیم و چالش های امنیت داده در محاسبات ابری | OODL

17 مارس 2017 ... دسته: فناوری اطلاعات فرمت فایل: doc حجم فایل: 1031 کیلوبایت تعداد صفحات
فایل: 117 امنیت داده محاسبات ابری مروری برمفاهیم و چالش های امنیت ...

مروری برمفاهیم و چالش های امنیت داده در محاسبات ابری | مقالات VIP

18 ژوئن 2017 ... رایانش ابری اصطلاحی است که برای ارائه خدمات میزبانی تحت اینترنت به کار رفته
و تحت عنوان نسل بعدی معماری فناوری اطلاعات پیش بینی شده که ...

مروری برمفاهیم و چالش های امنیت داده در محاسبات ابری | مهم مقاله!

14 مارس 2017 ... رایانش ابری اصطلاحی است که برای ارائه خدمات میزبانی تحت اینترنت به کار رفته
و تحت عنوان نسل بعدی معماری فناوری اطلاعات پیش بینی شده که ...

مروری برمفاهیم و چالش های امنیت داده در محاسبات ابری | آسمان آتشین!

10 مارس 2017 ... دسته: فناوری اطلاعات فرمت فایل: doc حجم فایل: 1031 کیلوبایت تعداد صفحات
فایل: 117 امنیت داده محاسبات ابری مروری برمفاهیم و چالش های امنیت ...

مروری برمفاهیم و چالش های امنیت داده در محاسبات ابری | دانشجو دانلود

27 ا کتبر 2016 ... بازدیدکننده فرهیخته، با سلام و احترام متقابل. من نویسنده این سایتم. ما این صفحه را
برای دانلود «مروری برمفاهیم و چالش های امنیت داده در محاسبات ...

ترجمه مقاله نوآوریهای جدید در مورد امنیت محاسبات ابری | مقالات طلایی!

25 ژوئن 2017 ... در این صفحه از این سایت شما به دنبال «مروری برمفاهیم و چالش های امنیت داده در
محاسبات ابری» می گردید. مشخصات «مروری برمفاهیم و چالش های امنیت ...

مقاله نوآوریهای جدید در امنیت محاسبات ابری | مقاله گیگ

29 مارس 2017 ... در این مقاله، سعی می کنیم تا مسائل مربوط به امنیت محاسبات ابری را بیان کنیم، تا
.... مروری برمفاهیم و چالش های امنیت داده در محاسبات ابری امنیت داده ...

پایان نامه پردازش ابری و چالش های امنیتی در پردازش ابری

28 جولای 2017 ... مقایسه و ارزیابی تاثیر چالشهای امنیتی بر مزایای رایانش ابری. محاسبات ابری ...
داده های ذخیره شده ممکن است از امنیت کافی برخوردار نباشند. چه کسانی می توانند از ...
مروری برمفاهیم و چالش های امنیت داده در محاسبات... دسته: فناوری ...

ارزیابی و تطبیق راه حل های امنیتی در محاسبات ابری | کار دانشجویی

9 آگوست 2017 ... باتوجه به آینده محاسبات ابری و گسترش کاربردهای آن و مزایای موجود در این تکنولوژی
، همواره چالش .... مروری برمفاهیم و چالش های امنیت داده در محاسبات.

دانلود محاسبات ابری (کامپیوتر) و مقایسه محاسبات شبکه 360 درجه ...

3 مارس 2017 ... دانلود امنیت محاسبات ابری؛ چالشها و... 2017-02-27 دسته: امنیت فرمت فایل: ... دانلود
مروری برمفاهیم و چالش های امنیت داده... 2015-12-31 دسته: فناوری ...

Slide 1 - دانشگاه صنعتی شریف

امنیت داده و مدیریت خطردر رایانش ابری. مقدمه. رویکردهای تأمین محرمانگی. نتیجه‌گیری
. مقدمه. مروری بر مفاهیم اوّلیه پایگاه‌داده; پایگاه‌داده به عنوان سرویس; چالش‌های امنیتی.

PDF: مروری برمفاهیم و چالش های امنیت داده در محاسبات ابری | OODL

اﻣﻨﯿﺖ داده q. ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت اﺑﺮی q. ﻣﺮوری ﺑﺮﻣﻔﺎﻫﯿﻢ و ﭼﺎﻟﺶ ﻫﺎی اﻣﻨﯿﺖ داده در ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت اﺑﺮی q. راﯾﺎﻧﺶ اﺑﺮی
اﺻﻄﻼﺣﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﻣﯿﺰﺑﺎﻧﯽ ﺗﺤﺖ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﺑﻪ ﮐﺎر رﻓﺘﻪ و ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان ﻧﺴﻞ ﺑﻌﺪی.

PDF: مروری برمفاهیم و چالش های امنیت داده در محاسبات ابری | شبکه فایل

5 مارس 2017 ... ﺳﻼم ﻋﺮض ﮐﺮدم. ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ﺟﻠﺐ رﺿﺎﯾﺖ ﺷﻤﺎ ﻣﯽ اﻧﺪﯾﺸﺪ. ﺷﺒﮑﻪ ﻓﺎﯾﻞ ﺳﺎﯾﺖ. ﻣﯽ ﮔﺮدﯾﺪ. ﻣﺮوری ﺑﺮﻣﻔﺎﻫﯿﻢ و ﭼﺎﻟﺶ
ﻫﺎی اﻣﻨﯿﺖ داده در ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت اﺑﺮی در اﯾﻦ ﺻﻔﺤﻪ از اﯾﻦ ﺳﺎﯾﺖ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل.

دانلود مروری برمفاهیم و چالش های امنیت داده در محاسبات ابری | UMC ...

31 دسامبر 2015 ... دسته: فناوری اطلاعات. فرمت فایل: doc. حجم فایل: 1031 کیلوبایت. تعداد صفحات
فایل: 117. مروری برمفاهیم و چالش های امنیت داده در محاسبات ابری ...

محاسبات ابری و نحوه پیاده سازی سیستم های تحلیل داده های توزیع شده ...

محاسبات ابری و نحوه پیاده سازی سیستم های تحلیل داده های توزیع شده. فنی و مهندسی
ارسال ... مروری برمفاهیم و چالش های امنیت داده در محاسبات ابری. ۱۲ شهریور, ۱۳۹۶ ...

55456: ترجمه مقاله در زمینه رایانش ابری و داده های عظیم (نوآوری های جدید د

55456 ﻣﻮرد اﻣﻨﯿﺖ ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت اﺑﺮی). ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺟﺪﯾﺪ What's New About Cloud Computing
Security زﻣﯿﻨﻪ ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت اﺑﺮی ﻓﺎﯾﻞ اﺻﻠﯽ ... 41704 ﻣﺮوری ﺑﺮﻣﻔﺎﻫﯿﻢ و ﭼﺎﻟﺶ ﻫﺎی اﻣﻨﯿﺖ داده در ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت.

ترجمه مقاله در زمینه رایانش ابری و داده های عظیم (نوآوری های جدید در مورد ...

21 آوريل 2015 ... مروری برمفاهیم و چالش های امنیت داده… 2014-03-26 دسته: فناوری اطلاعات فرمت فایل:
doc حجم فایل: 1031 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 117 رایانش ...

بایگانی‌ها رایانش ابری - دانلود رایگان فایل دوم

فایل با ارزش دانلود پروژه نگرشی بر مفاهیم و چالشهای سیستم های محاسبات ابری که
جزو پر ... دانلود پاورپوینت مروری بر رایانش ابری – دانلود از رایگان فایل ... و
استانداردها,چالشهای محاسبات ابری,امنیت داده,PaaS,مرکز داده,مجازی سازی,محاسبات
توری, ...

رایانش ابری بایگانی - مقاله دانشگاهی مقاله دانشگاهی

دانلود پاورپوینت امنیت داده و مدیریت مخاطرات در رایانش ابری این تحقیق ... دانلود
پروژه نگرشی بر مفاهیم و چالشهای سیستم های محاسبات ابری ... دانلود پاورپوینت
مروری بر رایانش ابری این تحقیق بصورت PowerPoint و با موضوع مروری بر رایانش
ابری ...

PDF: مروری برمفاهیم و چالش های امنیت داده در محاسبات ابری | سافتپیپر

ﺑﺎزدﯾﺪﮐﻨﻨﺪه ﻓﺮﻫﯿﺨﺘﻪ، ﺑﺎ ﺳﻼم و اﺣﺘﺮام ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ. ﻣﻦ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه اﯾﻦ ﺳﺎﯾﺘﻢ. ﻣﺎ اﯾﻦ ﺻﻔﺤﻪ را ﺑﺮای داﻧﻠﻮد ﻣﺮوری ﺑﺮﻣﻔﺎﻫﯿﻢ.
و ﭼﺎﻟﺶ ﻫﺎی اﻣﻨﯿﺖ داده در ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت اﺑﺮی ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﻓﺮاﻫﻢ آورده اﯾﻢ. ﺑﺴﯿﺎر ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﯿﺪ. ﺻﻔﺤﻪ اﺻﻠﯽ داﻧﻠﻮد ...

ترجمه مقاله در زمینه رایانش ابری و داده های عظیم (نوآوری های جدید در مورد ...

21 مه 2016 ... 2016-10-27; مروری برمفاهیم و چالش های امنیت داده… ... بررسی امنیت در شبکه های
رایانش ابری… 2016-08-29; امنیت محاسبات ابری؛ چالشها و…

محاسبات ابری – بوکیندکس فایل دانلود

دانلود پروژه نگرشی بر مفاهیم و چالشهای سیستم های محاسبات ابری ... بلافاصله بعد
از پرداخت و خرید ، لینک دانلود نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک فایل ... این
تحقیق بصورت PowerPoint و با موضوع مروری بر رایانش ابری و برای رشته مهندسی
... با معرفی مفهوم رایانش ابری متخصصان امر در ابتدا ضعف عمده این فناوری را امنیت
آن ...

جستجوی مقاله فارسی چالشهای امنیتی در رایانش ابری و ارائه را اری جهت ...

این مقاله، مروری کلی بر مقوله ی رایانش ابری دارد و چالش های امنیت . ... مقاله فارسی :
ارائه روشی برای ذخیره سازی امن داده ها در رایانش ابری ..... محتویات محصول : کلیات طرح
ادبیات تحقیق مروری بر مفاهیم رایانش ابری تاریخچه و پیشینه ی تحقیق مقدمه ای ...

PDF: امنیت در محاسبات ابری

10 ژوئن 2017 ... راﯾﺎﻧﺶ اﺑﺮی، ﯾﮏ ﻓﻨﺎوری ﺟﺪﯾﺪ و ﺑﻪ ﻋﺒﺎرﺗﯽ دﯾﮕﺮ، ﯾﮏ ﻧﮕﺮش ﺻﺤﯿﺢ در ﻃﺮح ﻫﺎی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری ﻓﻨﺎوری ....
2016-07-11 ﻣﺮوری ﺑﺮﻣﻔﺎﻫﯿﻢ و ﭼﺎﻟﺶ ﻫﺎی اﻣﻨﯿﺖ داده در ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت… q.

دانلود کتاب روانشناسی | DoArticle

این صفحه منحصراً درباره |دانلود کتاب روانشناسی| نوشته شده است. اطلاعات بیشتر
درمورد |دانلود کتاب روانشناسی| در تمام متن (لینک زیر).

شدت جریان: کنترل دسترسی جریان داده به ابر | کانال مقاله

14 مه 2017 ... در این مقاله ما بیشتر بر روی مشکلات مربوط به حفظ حریم خصوصی داده ها به ویژه ...
داده ها متمرکز می شویم که باعث به چالش کشیدن بیشتر پایگاه داده های سنتی ...
پاورپوینت مدل مدیریتی کنترل دسترسی نقش مبنا و امنیت پایگاه داده فرمت ....
مطالب چکیده مروری بر مفاهیم اصلی آموزش الکترونیکی سیستمهای ابر رسانه ...

مطالعه سيستم عامل ابري IX براي پلت فرم سرور مرکزي داده هاي - آهو بلاگ

ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻋﺎﻣﻞ اﺑﺮی/ IX ﺑﺮای ﭘﻠﺖ ﻓﺮم ﺳﺮور ﻣﺮﮐﺰی داده ﻫﺎی ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ARM. ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻋﺎﻣﻞ ....
PDF: مروری برمفاهیم و چالش های امنیت داده در محاسبات ابری | خانه مقاله!اﻣﻨﯿﺖ داده q.

پروژه بررسی روشهای تخصیص منابع در محیط محاسبات ابری - مطالب ...

پروژه بررسی ریسک ها و استراتژی های امنیتی در سیستم های محاسبات ابری مقاله ای
پیرامون .... مروری برمفاهیم و چالش های امنیت داده در محاسبات ابری 2016-12-17

مروری برمفاهیم و چالش های امنیت داده در محاسبات ابری | تی ام دانلود

3 سپتامبر 2017 ... مروری برمفاهیم و چالش های امنیت داده در محاسبات ابری ... محاسبات ابری به برنامه و
سرویس های اشاره دارد که در یک شبکه توزیع شده اجرا می شود و از ...

مروری برمفاهیم و چالش های امنیت داده در محاسبات ابری - علمی

1 ا کتبر 2017 ... آقا تا دید و بازدیدهای نوروزی شروع نشده تکلیف ماچ ها رو روشن کنید ، بالاخره باید سه
بار ببوسیم یا دوبار ؟ * * * * مبارکتر شب و خرمترین روز / به ...

افتانا نگاهی بر چالش های امنیتی محاسبات ابری - تلوزیون

14 سپتامبر 2017 ... مروری برمفاهیم و چالش های امنیت داده در محاسبات ابری. در این مقاله مدل های امنیتی
محاسبات ابری را نام برده و ... افتانا - نگاهی بر چالش های .

بایگانی‌ها مجازی سازی - دانلود رایگان فایل

توضیح مختصری از فایل مقاله چالش های امنیتی در محاسبات ابری در زیر قرار داده شده
است ... دانلود پروژه نگرشی بر مفاهیم و چالشهای سیستم های محاسبات ابری ... فایل با
عنوان اصلی “ دانلود پاورپوینت مروری بر رایانش ابری “ به صورت کاملا اختصاصی ...

PDF: مروری برمفاهیم و چالش های امنیت داده در محاسبات ابری | تگ استور ...

30 سپتامبر 2017 ... ﻣﺮوری ﺑﺮﻣﻔﺎﻫﯿﻢ و ﭼﺎﻟﺶ ﻫﺎی اﻣﻨﯿﺖ داده در ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت اﺑﺮی q ... DownLoad داﻧﻠﻮد. راﯾﺎﻧﺶ اﺑﺮی
اﺻﻄﻼﺣﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﻣﯿﺰﺑﺎﻧﯽ ﺗﺤﺖ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﺑﻪ ﮐﺎر رﻓﺘﻪ و ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان ﻧﺴﻞ ...

دانلود PDF: مروری برمفاهیم و چالش های امنیت داده در محاسبات ابری ...

ﮐﺎوی و ﻟﺰوم ﻣﺤﺮﻣﺎﻧﮕﯽ و اﻣﻨﯿﺖ داده ﻫﺎ در اﯾﻦ ﻓﯿﻠﺪ ﻣﯽ ﭘﺮدازد دﺳﺘﻪ: ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت… اﻣﻨﯿﺖ داده q.
ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت اﺑﺮی q. ﻣﺮوری ﺑﺮﻣﻔﺎﻫﯿﻢ و ﭼﺎﻟﺶ ﻫﺎی اﻣﻨﯿﺖ داده در ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت اﺑﺮی q. راﯾﺎﻧﺶ اﺑﺮی اﺻﻄﻼﺣﯽ اﺳﺖ
ﮐﻪ ...

مروری برمفاهیم و چالش های امنیت داده در محاسبات ابری | تایمز

26 فوریه 2017 ... مروری برمفاهیم و چالش های امنیت داده در محاسبات ابری ... محاسبات ابری به برنامه و
سرویس های اشاره دارد که در یک شبکه توزیع شده اجرا می شود و از ...

420 دانلود پاورپوینت: کارگاه عملی امنیت داده و مدیریت مخاطرات در ...

4 روز پیش ... رایانش ابری، رایانش فراگیر، کلان داده، تجارت الکترونیک ... ... مدیریت ... مروری
برمفاهیم و چالش های امنیت داده در محاسبات ابری. مروری برمفاهیم و ...

امنیت در محاسبات ابری - سه آردانلود

16 مه 2017 ... امنیت در محاسبات ابری چکیده: رایانش ابری، یک فناوری جدید و به عبارتی ... پایگاه
های داده ابری هم توانسته اند تحول بزرگی را در تمرکز داده ها و ...

محاسبات ابری (کامپیوتر) و مقایسه محاسبات شبکه 360 درجه | دنیای ...

23 دسامبر 2016 ... محاسبات ابری شعاری پس از وب سایت 2 است، با این حال ده ها تعریف مختلف برای
محاسبات وجود دارد و به نظر ... مروری برمفاهیم و چالش های امنیت داده

PDF: پایان نامه کارشناسی با موضوع محاسبات ابری، محاسبات ابری ...

10 مه 2017 ... 2017-05-26 ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﻪ ﭘﺮدازش اﺑﺮی و ﭼﺎﻟﺶ ﻫﺎی اﻣﻨﯿﺘﯽ در... q. ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﻪ ﭘﺮدازش ... ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﻪ »ﻧﻘﺶ
ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت اﺑﺮی در راه اﻧﺪازی ﻣﺮاﮐﺰ داده ﭘﺰﺷﮑﯽ+ « ﭘﺎورﭘﻮﯾﻨﺖ ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﻪ ای ﺑﺴﯿﺎر ﺟﺎﻣﻊ و. ﮐﺎﻣﻞ در ﺣﻮزه ....
8 و ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت اﺑﺮی... 2017-05-26 ﻣﺮوری ﺑﺮﻣﻔﺎﻫﯿﻢ و ﭼﺎﻟﺶ ﻫﺎی اﻣﻨﯿﺖ داده در... q.

PDF:دانلود محاسبات ابری (کامپیوتر) و مقایسه محاسبات ... - دانلود StHs

ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺗﻼش ﺷﺪه ﺗﺎ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ای ﺑﯿﻦ ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت اﺑﺮی ﺑﺎ ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎی ﻣﺤﺎﺳﺒﺎﺗﯽ از زواﯾﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺷﻮد و ﺑﯿﻨﺶ درﺑﺎره.
وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎی اﻟﺰاﻣﯽ ﻫﺮ دو ﻣﯽ ... ﻣﺮوری ﺑﺮﻣﻔﺎﻫﯿﻢ و ﭼﺎﻟﺶ ﻫﺎی اﻣﻨﯿﺖ داده در ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت اﺑﺮی q. دﺳﺘﻪ: ﻓﻨﺎوری
...

طرح درس روزانه ریاضی - معرفی کسر متعارفی

دانلود پاورپوینت فرایند آموزش کارکنان ( فصل هشتم کتاب مدیریت منابع انسانی سعادت )

تابلوی خوشنویسی استاد امیرخانی 9

دانلود نقشه آتوکد 1:2000 محدوده زعفرانیه

مدل های کمی در شهرسازی ( پاورپوینت مدل CDS )

دانلود نقشه آتوکد 1:2000 محدوده خیابان ایران زمین و بلوار دادمان

دانلود پاورپوینت مصدر سیتی، کلان شهر زیست پایدار آینده

پاورپوینت جزایر مرجانی و جنگل های مانگرو(حرا)

پاورپوینت جاذبه های گردشگری ایران

خانه » باستان شناسی » پایان نامه ارشد باستان شناسی مجموعه اشیاء برنزی دوره ساسانی

دانلود پروژه پیرامون صنعت جهانگردی در جهان

مقاله اسپانیا

توریست و تأثیر آن بر امنیت ملی

تحقیق در مورد میراث فرهنگی

پایاننامه-بررسي نحوه گذران اوقات فراغت دانش آموزان دوره متوسطه

بررسی نقش دیپلماسی شهری در توسعه توریسم

مولفه های کلیدی در توسعه گردشگری روستایی

نمونه پروپوزال

پایان نامه (به زبان انگلیسی) رشته جهانگردی با عنوان عوامل موثر بر پذیرش بلیت الکترونیک در بیش از80 صفحه پی دی اف با پرسشنامه

A model of tourism destination brand equity

تحقیق در مورد كتابخانه و کتابداری

دانلود پاورپوینت درس دوازدهم آمادگی دفاعی نهم متوسطه

آینده پژوهی در کتابداری - 13 صفحه وورد

خلاصه کتاب اداره ی کتابخانه - 17 صفحه وورد

بررسی مشارکت علمی کتابداران ایرانی در سطح بین‌المللی با تأکید بر مقاله های مندرج در نمایه‌ های استنادی

مقاله اولويت بندي عوامل سازماني موثر در ارتقاي بهره وري نيروي انساني در صنايع كوچ

پروپوزال رشته کتابداری در مورد تولیدات علمی با فرمت ورد

تحقیق در مورد تاريخچه ي كتاب و كتابخانه در ايران

دانلود مقاله روش آموزش طبيعي و مصنوعي

تحقیق در مورد تاريخچه ي كتابخانه