دانلود رایگان

خشك كردن برگ چغندر به روش الكتروهيدروديناميك (EHD) - دانلود رایگاندانلود رایگان خشك كردن برگ چغندر به روش الكتروهيدروديناميك EHD خشك كردن برگ چغندر به روش الكتروهيدروديناميك EHD خشك كردن برگ چغندر به روش الكتروهيدرودينامي

دانلود رایگان خشك كردن برگ چغندر به روش الكتروهيدروديناميك (EHD) نويسند‌گان: فاطمه رضايي ، علي اسحق بيگي ، محسن بصيري
خلاصه مقاله:
به علت افزايش و بهبود جابجايي حرارت بوسيله ميدان الكتريكي يكنواخت، كاربرد آن در كاهش رطوبت مواد بيولوژيكي نيز مورد توجه قرار گرفته است. در اين روش با مصرف هزينه و انرژي كمتر مي توان محصولي با كيفيت بالااز نظر رنگ، ميزان چروكيدگي، طعم و محتواي بهتر ماده مغذي نسبت به روش هاي انتقال گرما، فريزري و اسمزي توليد كرد. علم ترموديناميك تاييد مي كند كه كمترين دماي خشك كردن الكتروهيدروديناميكEHD) همراه با نرخ بالاي تبخير آن حاصل از يك ميدان الكتريكي قوي با ولتاژ بالاي Ac ياDc كه جريان را بين دو صفحه، يكي ساده كه ماده غذايي روي آن قرار گرفته و ديگري سوزني با يك يا چندين نقطه الكترود ايجاد مي شود. تعداد، اندازه و ميزان تيزي سوزن ها، مقدار فاصله آنها از صفحه ساده، قدرت ميدان الكتريكي و سرعت جريان هوا از فاكتورهاي مهم و تاثير گذار بر سرعت و كيفيت فرايند مي باشند. با توجه به پتانسيل بالاي سيستمEHD به لحاظ طراحي ساده تر، هزينه كمتر و مهمتر از همه مصرف انرژي كم آن مي تواند جايگزين مناسبي نسبت به روش هاي خشك كردن مرسوم غذاييباشد. در تحقيق حاضر، نرخ خشك شدن برگ چغندر در شدتهاي مختلف ميدان الكتروستاتيكي به ميزان قابل توجهي بيشتر از نمونه شاهد هوا خشك بود. نرخ خشك شدن با افزايش ولتاژ، افزايش و با گذشت زمان بعد از 4 ساعت كاهش يافت. حداكثر مقدار جريان كمتر از70mA بود. حداكثر توان مصرفي با وجود ولتاژ بسيار بالا، كمتر از 14 wattبود.
كلمات كليدي: الكتروهيدروديناميك، خشك كردن، برگ چغندر

خشك ، كردن ، برگ ، چغندر ، به ، روش ، الكتروهيدروديناميك ، EHD ، خشك ، كردن ، برگ ، چغندر ، به ، روش ، الكتروهيدروديناميك ، EHD


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


مقاله خشک کردن برگ چغندر به روش الکتروهیدرودینامیک EHD

مقاله خشک کردن برگ چغندر به روش الکتروهیدرودینامیک EHD, در ششمین کنگره ملی
مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون (06th National Conference on Agr.

خشك كردن برگ چغندر به روش الكتروهيدروديناميك EHD

خشك كردن برگ چغندر به روش الكتروهيدروديناميك EHD ... در اين روش با مصرف هزينه و
انرژي كمتر مي توان محصولي با كيفيت بالااز نظر رنگ، ميزان چروكيدگي، طعم و ...

دانلود خشك كردن برگ چغندر به روش الكتروهيدروديناميك (EHD) - فرا مقاله

4 روز پیش ... خشك كردن برگ چغندر به روش الكتروهيدروديناميك (EHD). نويسند‌گان: فاطمه رضايي ،
علي اسحق بيگي ، محسن بصيري خلاصه مقاله: به علت افزايش و ...

پاد: خشک کردن برگ چغندر به روش الکتروهیدرودینامیک EHD

خشک کردن برگ چغندر به روش الکتروهیدرودینامیک EHD ... کلمه (های) کلیدی:
الكتروهيدروديناميك، خشك كردن، برگ چغندر; چکیده: به علت افزايش و بهبود جابجايي
...

خشك كردن برگ چغندر به روش الكتروهيدروديناميك (EHD) - آگاه شاپ

خشك كردن برگ چغندر به روش الكتروهيدروديناميك (EHD) نويسند‌گان: فاطمه رضايي ،
علي اسحق بيگي ، محسن بصيري خلاصه مقاله: به علت افزايش و بهبود جابجايي ...

دانلود گزارش کارآموزی رشته کامپیوتر- Page 159 of 301

خشك كردن برگ چغندر به روش الكتروهيدروديناميك (EHD) نويسند‌گان: فاطمه رضايي ،
علي اسحق بيگي ، محسن بصيري خلاصه مقاله: به علت افزايش و بهبود جابجايي ...

دانلود گزارش کارآموزی معماری- Page 135 of 277 - بانک تحقیق دانشجویی

خشك كردن برگ چغندر به روش الكتروهيدروديناميك (EHD) نويسند‌گان: فاطمه رضايي ،
علي اسحق بيگي ، محسن بصيري خلاصه مقاله: به علت افزايش و بهبود جابجايي ...

طرز خشک کردن برگ چغندر – فروشگاه طب اسلامی

24 جولای 2016 ... بهترین روش برای خشک کردن برگ چغندر در طب اسلامی آیت الله عباس ... سپس به
سلیقه خودتان می توانید سالم یا بعد از ریز کردن، آن ها را در معرض باد ...

دستنامه چغندرقند - انتقال یافته های تحقیقاتی - موسسه تحقیقات گیاه ...

ﺑﯿﻤﺎري ﺳﻮﺧﺘﮕﯽ ﺑﺮگ ﭼﻐﻨﺪر ﻗﻨﺪ. 52. ﻣﻨﺎﺑﻊ. 55 ... ﭼﻐﻨﺪرﻗﻨﺪ ﺑﻪ ﺷﺮاﯾﻂ آب و ﻫﻮاﯾﯽ ﻣﺘﻔﺎوت، اﻣﮑﺎن ﺗﻮﺳﻌﻪ ﮐﺸﺖ
آن در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻗﻠﯿﻤﯽ را ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ . در ﻃﻮل دﻫﻪ .... ﮔﯿﺮد و ﺑﺘﺪرﯾﺞ رﯾﺸﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮي از وزن
ﻣﺎده ﺧﺸﮏ ﮔﯿﺎه را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽ. دﻫﺪ .... اﺳﺘﻔﺎده از ﻃﻤﻌﻪ ﻣﺴﻤﻮم ﻧﯿﺰ روش ﻣﻮﺛﺮي ﺑﺮاي ﮐﻨﺘﺮل آﻓﺖ در ﺳﻄﺢ ﻣﺰارع
آﻟﻮده ﻣﯽ. ﺑﺎﺷﺪ .... ﭘﺎﯾﺶ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﺗﻠﻪ ﻓﺮﻣﻮﻧﯽ ﺑﺮاي ﻣﺸﺨﺺ ﮐﺮدن زﻣﺎن ﮐﻨﺘﺮل اﯾﻦ آﻓﺖ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻮﺛﺮ اﺳﺖ.

parisa shop صفحه 6148

بررسي روش هاي مختلف سورتينگ با استفاده از آكوستيك در محصولات كشاورزي ...
خشك كردن برگ چغندر به روش الكتروهيدروديناميك (EHD) نويسند‌گان: فاطمه رضايي ...

دانلود مقاله الکتروهیدرودینامیک - Getpaper.ir

دانلود مقاله خشک کردن برگ چغندر به روش الکتروهیدرودینامیک EHD ... دانلود مقاله
افزایش انتقال حرارت الکتروهیدرودینامیکی با استفاده از الکترود مارپیچی ...

International Conference of Applied Research in Agriculture

شناسایی ژنوتیپ های متحمل به خشکی گندم دوروم با استفاده از تجزیه به مؤلفه های ...
بررسی اثر سیتوتوکسیک عصاره آبی، اتانولی و استونی برگ گیاهان مورت و ....
بهبود جوانه زنی و کنترل مرگ گیاهچه چغندر قند ناشی از Rhizoctoniasolani و .....
بررسی اصول و مبانی فرایند خشک کردن مواد غذایی به روش الکتروهیدرودینامیکی (
EHD).

ﻣﻘﺎﻻت ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه ﺟﻬﺖ اراﺋﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﭘﻮﺳﺘﺮ ﻧﻮﻳﺴﻨﺪه ﻧ - Yumpu

ﻣﻘﺎﻻت ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه ﺟﻬﺖ اراﺋﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﭘﻮﺳﺘﺮ ﻧﻮﻳﺴﻨﺪه ﻧ .... 1390 ﻫﺸﺘﻢ ﺧﺮﺩﺍﺩ ﺩﺭ ﺩﻛﺘﺮ ﺷﺮﻓﻲ ﺑﺎ ﺣﻀﻮﺭ
ﭘﺮﺩﻳﺲ ﺑﻪ ﻫﻤﺖ ﺩﻓ - دانشگاه تهران ... ﻫﺎي اﻧﺘﺨﺎب ﺟﻨﺲ ﻓﺮزﻧﺪ ﺑﺎ ﺟﺪاﺳﺎزي اﺳﭙﺮم ﺑﻪ روش ﮔﺮادﻳﺎن آ · jri.ir.

طرح توجیه فنی – اقتصادی احداث گلخانه هیدروپونیک / مجتمع طلاي سبز ...

8 آگوست 2016 ... مدیریت ، انواع و اهداف آن(به همراه مطالبی در مورد تامین اجتماعی) *** · خشك كردن برگ
چغندر به روش الكتروهيدروديناميك (EHD) · کارآفرینی احداث باغ ...

مقالات بررسی(320) - ترجمه کده مرجع مقالات تخصصی

بهبود جوانه زنی و کنترل مرگ گیاهچه چغندر قند ناشی از Rhizoctoniasolani و ......
بررسی اصول و مبانی فرایند خشک کردن مواد غذایی به روش الکتروهیدرودینامیکی (
EHD) .... بررسی وضعیت کلروفیل برگ طی تنش خشکی در دو رقم انار رباب و شیشه
گپ

کشاورزی و زراعت, کشت گلخانه ای,مقاله کاسنی, باغبانی,هورمون اکسین ...

دانلود گزارش کار آزمایشگاه اندازه گیری نفوذ آب در خاک به روش استوانه مضاعف. 3,000
. مقاله بررسی ...... خشك كردن برگ چغندر به روش الكتروهيدروديناميك (EHD). 1,500.

پروژه ارائه یک الگوریتم خوشه بندی برای توزیع مناسب کار و ارزیابی ...

يکی از روش های مورد توجه در ساخت سيستم های توزيع شده، تبديل اتوماتيک برنامه های
ترتیبی به برنامه های ... مطابقت اندازه گره در محیط برنامه نويسي شي گرا به صورت
پویا توسط روش اسكوپ .... خشك كردن برگ چغندر به روش الكتروهيدروديناميك (EHD)

لیست فایل های مربوط به کشاورزی و زراعت سری اول - سایت فایل یابی

دانلود گزارش کار آزمایشگاه اندازه گیری نفوذ آب در خاک به روش استوانه مضاعف. 3,000
. مقاله بررسی ...... خشك كردن برگ چغندر به روش الكتروهيدروديناميك (EHD). 1,500.

مشاوره انجام و دانلود پایان نامه مقاله فرم پروپوزال انتخاب موضوع مقاله ...

ارزیابی سطوح مختلف آبیاری روی عملکرد و اجزا عملکرد چغندر قند در روش آبیاری .....
مدل سازی و شبیه سازی فرآیند خشک کردن در دوحالت انتقال جرم و حرارت همزمان و انتقال
حرارت تنها شیمی فنی ...... تبخیر به روش الکتروهیدرودینامیکی مکانیک ماشین آلات
کشاورزی کشاورزی ...... عملکرد لرزه ای گنبدهای دارای معماری برگ خرمایی سازه فنی

نسخه قابل چاپ - پایگاه علمی سرگرمی و تفریحی آموزش درآمد ...

ارزیابی سطوح مختلف آبیاری روی عملکرد و اجزا عملکرد چغندر قند در روش آبیاری .....
مدل سازی و شبیه سازی فرآیند خشک کردن در دوحالت انتقال جرم و حرارت همزمان و انتقال
حرارت تنها شیمی فنی ...... تبخیر به روش الکتروهیدرودینامیکی مکانیک ماشین آلات
کشاورزی کشاورزی ...... عملکرد لرزه ای گنبدهای دارای معماری برگ خرمایی سازه فنی

بررسی متابولیسم داروی نوسکاپین در سلولهای مجزای کبد موش

پاورپوینت-ppt- ایمنی در اداره ها-در 65 اسلاید-powerpoint

پاور پوینت آئین نامه حفاظتی تاسیسات الکتریکی

دانلود اصول بهداشت درمحیط جامعه

دانلود پاورپوینت “ کاربرد رنگ ها درایمنی ”

نمونه نامه پیام تبریک

دانلود قولنامه انتقال ملک

طرح های معماری داخلی

ناو هواپیمابر USS Enterprise با مقیاس 1:300

روانشناسی در نوجوانان

تصاویر سه بعدی

ترفندهای قید گذاری در اسمبلی سالیدورکز SolidWorks

دانلود فایل مدل سه بعدی iphone 4 ( طراحی شده با Solidworks)

دانلودگزارش کارآموزی کارخانه کاشی مریم

دانلود پاورپوینت نحوه تولید کاشی وسرامیک

دانلود پایان نامه رشته نساجی پیرامون پشم ورنگهای گیاهی

گزارش کار آزمایشگاه کشت بافت گیاهی

جزوه آموزش پیشرفته روش های اجزاء محدود (Finite Element Methodes) پروفسور عیسی سلاجقه

دانلود پروژه پاورپوینت نقد و تحلیل خانه دو پوسته رضا دانشمیر-لواسان

دانلود پاورپوینت نقد و تحلیل و بررسی مجتمع مسکونی شار در تهران

مجموعه کامل آموزش برق (ساختمان وصنعتی- سیستم های حفاظتی و..)

کتاب و حل المسائل Facility Layout and Location an Analytical Approach نوشته Francis فرانسیس

مقاله و پروژه طراحی قیچی ( پروژه 3 - ارگونومی )

پیاده سازی مساله زمانبندی تک ماشین در نرم افزار GAMS با تابع هدف مینیمم سازی مجموع وزنی دیرکرد و زودکرد کارها

پاورپوینت انبارش (Storage) و کاربرد آن در مدیریت زنجیره تامین (مطالعه موردی: شرکت تویوتا)

اجرای فرآیند تحلیل شبکه ای (ANP) و سلسله مراتبی (AHP) با استفاده از نرم افزار Super decision

فیلم آموزشی روش تحلیل رابطه خاکستری و تئوری خاکستری ، Grey Relational Analysis، GRA در اکسل

دانلود تحقیق اهمیت و نگهداری از حیوانات آبزی (ماهی)

مقاله : تاثير فلزات سنگين بر آبشش و كبد ماهي ها‎

دانلود مقاله (whit spot disease)Ich بيماري لكه سفيد در ماهي يا Ich