دانلود رایگان

دانلود فایل تاریخچه سازمان مسکن و شهرسازی استان کرمان . - دانلود رایگاندانلود رایگان کافی نتی کامل برای تمام ایرانیان

دانلود رایگان دانلود فایل تاریخچه سازمان مسکن و شهرسازی استان کرمان . تاریخچه سازمان مسکن و شهرسازی استان کرمان
فرمت فایل: ورد
تعداد صفحات:95

-1- سازمان و وظایف
2-1-1- وظایف حوزه ریاست
در حوزه ریاست علاوه بر وظایف مدیریت، سازماندهی، هماهنگی و کنترل، انجام وظایفی بشرح زیر صورت می پذیرد:
- تشکیل و نظارت بر فعالیت گروههای کار مستقر در شهرستانها و ایجاد هماهنگی در جهت حسن انجام کلیه وظایف تعیین شده
- انجام امور و روابط عمومی سازمان استان
- انجام امور مربوط به تحریرات و ثبت و صدور نامه ها و بایگانی اوراق و مکاتبات سازمان
- انجام امور مربوط به حراست براساس ضوابط و مقررات مربوطه و از طریق هماهنگی با دفتر حراست مرکزی وزارتخانه
3-1- وظایف گروه برنامه ریزی، کنترل پروژه و اطلاعات مدیریت
تعیین و پیشنهاد اولویت های برنامه های استان در چهارچوب سیاستها و خط مشی های ابلاغ شده
- برنامه ریزی فعالیت های محوله به سازمان استان و تدوین و تنظیم آنها براساس خط مشی های تعیین شده و با توجه به امکانات موجود استان
- تهیه و تنظیم گزارش پیش بینی اعتبارات عمرانی و جاری در چارچوب برنامه های اجرائی تدوین شده
- انجام امور مربوط به تبادل موافقت نامه ها و همچنین اصلاح یا تمدید آنها با سازمان برنامه و بودجه استان
- بررسی فنی طرح های تهیه شده توسط مشاوران و تهیه گزارش های فنی لازم
- کنترل روند پیشرفت برنامه ها و فعالیت ها و تهیه گزارش های لازم
- کنترل چگونگی اجرای طرحها و پروژه های محوله به پیمانکاران و حصول اطمینان از رعایت معیارها و ضوابط ابلاغ شده در اجرای کار
- کنترل مقادیر پیش بینی شده در سیستم کنترل پروژه،استخراج اطلاعات مربوط به پیشرفت فیزیکی پروژه ها و تنظیم و ارائه گزارش های تحلیل لازم به رئیس سازمان استان
- بررسی و تائید صورت وضعیت های ارسالی از سوی پیمانکاران
- اداره امور آرشیو فنی
4-1- وظایف مدیریت/ معاونت شهرسازی و معماری
- مشارکت در بررسی های مربوط به برنامه ریزی های منطقه ای با دفتر طرح های کالبدی ( ملی منطقه ای) و هماهنگی، کنترل و نظارت بر اجرای طرح های کالبدی منطقه ای مربوط به استان.
- نظارت بر تهیه طرح های توسعه و عمران شهرستان و منطقه شهری، نظارت بر اجرای طرح های مذکور و بروز نگهداشتن اطلاعات و تصمیم گیری های که در رابطه با عناصر کالبدی در محدوده شهرستان یا منطقه شهری بتدریج بعمل آورده خواهد شد و انعکاس آن بر روی نقشه های موجود.
- کسب راهنمایی های لازم از معاونت شهرسازی و معماری وزارتخانه در زمینه نحوه عقد قراردادهای مربوط به طرح های توسعه و عمران شهرستان، مناطق شهری، جامع و تفصیلی شهرها و جزئیات شهرسازی مربوطه.
- عقد قرارداد با مهندسین مشاور به منظور تهیه طرح های مذکور و نظارت بر تهیه طرح های فوق الذکر
- همکاری در تهیه اطلاعات و اسناد و مدارک مورد نیاز مشاور بر حسب مفاد قرارداد
- بررسی و اظهار نظر در مورد طرح های توسعه و عمرانش شهرستان، منطقه شهری، جامع و تفصیلی شهرها و ارائه آنها به کمیته های فنی شورای شهرسازی و معماری استان و شورای مذکور و کمیسیون های ماده 5 استان به منظور بررسی و تصویب و عنداللزوم ارسال آن به واحد شهرسازی و معماری جهت ارائه گزارش و یا طرح در شورایعالی شهرسازی و معماری ایران
- پاسخ به استعلامها در طول تهیه طرح های توسعه و عمران شهرستان، منطقه شهری و جامع و تفصیلی شهرها
- ارشاد و راهنمائی دستگاههای مربوطه در مسائلی ناشی از اجرای طرح های جامع و تفصیلی شهرها
- نظارت بر اجرای ضوابط و مقررات شهرسازی ( مصوبات شورایعالی شهرسازی و معماری ایران) و انجام هماهنگی های لازم با دستگاههای مجری ذیربط
- اجرای دستورالعمل و ضوابط ارائه شده از سوی واحد شهرسازی و معماری وزارتخانه در زمینه نحوه صحیح تهیه، بررسی، تصویب و اجرای طرح های توسعه شهری
- همکاری در تهیه طرح های تفصیلی و نظارت بر رعایت ضوابط طرح های جامع شهری مصوب و شرکت در کمیسیون ماده 5 و تنظیم صورتجلسات مربوطه (بعنوان دبیر کمیسیون ماده 5)
- نظارت بر اجرای طرح های تفصیلی شهری توسط شهرداری ها و سایر سازمان های ذیربط
- انطباق کلیه طرح های آماده سازی و نقشه های تفکیک اراضی با طرح های تفصیلی و بررسی و تصویب آنها
- مکانیزه کردن روش تهیه طرح های توسعه شهری
- نظارت بر اجرای فعالیت های عمران شهرها توسط سازمان ها ذیربط
- نظارت بر حسن اجرای آئین نامه مربوط به استفاده از اراضی و احداث بنا و تاسیسات در خارج از محدوده قانونی و حریم شهرها مصوب سال 1355 و دستور العمل مربوطه مصوب سال 1356توسط شورایعالی شهرسازی و معماری ایران و شرکت در کمیسیون های مربوطه ( بند 2 ماده 8 و ماده 13 آئین نامه)
- شرکت در کمیسیون ماده 32 آئین نامه اجرائی مربوط به واگذاری و احیای اراضی و انجام بازدیدهای لازم در خصوص واگذاری اراضی خارج از محدود شهری
- همکاری با شرکت عمران شهر جدید واقع در منطقه در زمینه تهیه طرحها و مبادله اطلاعات لازم
- همکاری با استانداری در زمینه بررسی محدوده قانونی شهرها
- همکاری با استانداری و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی در زمینه تشخیص شهرها و روستاهای نیازمند طرح های هادی شهری و روستائی و همکاری در بررسی و تصویب آنها
- انجام امور دبیرخانه ای شورای شهرسازی و معماری استان و کمیسیون ماده 5 و کمیسیون ماده 13
- نظارت بر اجرای مقررات ملی ساختمان در محدوده استان و همکاری در جمع آوری نظرات و پیشنهادات استانی
- اقدام به تشکیل سازمانهای نظام مهندسی و سایر تشکل های فنی و حرفه ای در سطح استان و همکاری با آنها موجب مقررات مربوطه و نظارت بر عملکرد آنها
- اظهار نظر و جمع آوری نظارت در مورد مقررات ملی ساختمانی و انعکاس آن به وزارتخانه
- تهیه برنامه اجرائی واحد و تنظیم موافقت نامه های اجرائی طرحها و پیشنهاد اصلاحیه ها و متمم های بعدی


تاریخچه


سازمان


مسکن


شهرسازی


استان


کرمان


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


عنوان پروژه : احداث کارخانه سوسیس و کالباس

نرم افزار ساخت بنر در سایت

عنوان پروژه : ماشین متحرک با نرم افزار Flash

دانلود کتاب کمیاب مکاتیب سنایی غزنوی

بازسازی انرژی در بدن توسط اذکار و اسماء الهی

طرح لایه باز آگهی ترحیم

اسپکتروسکوپی لیزر

دانلود پاورپوینت تخمیر و مخمر

اموزش طراحی وبسایت با html نسخه ی اول

کسب درامد (اجاره خط از مخابرات)

پاورپوینت آماده درس 7 مطالعات هفتم (تولید و توزیع )

پوستر آگهی ترحیم مادر لایه باز PSD