دانلود رایگان

دانلود گزارش کارآموزی شركت ملي گاز ايران. - دانلود رایگاندانلود رایگان کافی نتی کامل برای تمام مردم ایران زمین.پشتیبانی: همه روزه از ساعت 8 صبح تا 10 شب. از طریق تلگرام پاسخگو هستیم. در صورت نیاز تماس بگیرید: 09363751972

دانلود رایگان دانلود گزارش کارآموزی شركت ملي گاز ايران. دانلود گزارش کارآموزی شركت ملي گاز ايران
فرمت فایل: ورد
تعداد صفحات: 26

ساختار سازماني شركت ملي گاز ايران:
جمهوري اسلامي ايران از جمله غني ترين كشورهاي برخوردار از ذخاير گاز طبيعي جهان است و با داشتن 23 تريليون متر مكعب ذخاير گاز طبيعي پس از روسيه دومين مقام جهاني را به خود اختصاص داده است. اين ذخاير تقريباً معادل 15% كل ذخاير شناخته شده گاز طبيعي جهان، 47% ذخاير گاز طبيعي خاورميانه و 36% ذخاير گاز طبيعي كشورهاي عضو اوپك است. با توجه به روند افزايش مصرف انرژي در كشور و تأمين 90 تا 95 درصد آن از طريق تركيبات هيدروكربور، اعم از فراورده هاي نفتي و گاز طبيعي، نقش گاز در تأمين انرژي مورد نياز بخش هاي خانگي، تجاري و صنعتي كشور نمايان مي شود. كاربرد گاز طبيعي به عنوان سوخت حرارتي ارزان قيمت و قابل دسترس تنها بخشي از كارايي و مزيتهاي گوناگون اين ماده با ارزش است. اهميت واقعي گاز طبيعي در قابليت تبديل آن به هزاران كالاي با ارزش اقتصادي در بخش صنعت و پتروشيمي و ارزش افزوده حاصل از آن است.
نياز روز افزون به گاز طبيعي براي تأمين انرژي و سوخت و ارز حاصل از صادرات آن، انديشه سرمايه گذاري در بهره برداري آن و راه اندازي صنايع مادر و زير بنايي و تمركز بخشيدن به اين صنعت را تقويت كرد. از اين رو در سال 1344 هـ. ش /1965م. طبق اساسنامه قانوني، شركت ملي گاز ايران تأسيس گرديد. اهداف عمده تأسيس اين شركت تهيه، به عمل آوردن و عرضه انواع گاز و انجام اقدامات و ايجاد تأسيسات لازم براي تحقق اين هدف و بالاخره مطالعه، تهيه، تنظيم و اجراي طرح هاي مرتبط با فعاليتهاي صنعت گاز بود. ضمناً نقل و انتقال و فروش مشتقات و انواع گاز و توسعه صادرات آن و تنظيم و تعيين مقررات مربوط به ايمني و استانداردهاي مصرف، از ديگر اهداف تأسيس شركت بوده است.
شركت ملي گاز ايران در حال حاضر از چند سازمان ستادي، 8 حوزة مديريت و 30 شركت فرعي تشكيل شده است. هر يك از اين سازمان ها، حوزه ها و شركت ها با انجام و اجراي وظايف و مسئوليت هاي پيش بيني شده و همكاري و ارتباط تنگاتنگ با يكديگر رئيس هيأت مديره و مدير عامل شركت را در رسيدن به اهداف و اجراي برنامه هاي راهبردي ياري مي كنند.
مديريت عامل:
مديريت عامل در رأس هيأت مديره مسئوليت مجموعه فعاليتهاي شركت ملي گاز ايران را به عهده دارد و با بهره گيري از سازمانها تحت نظارت خود، به عنوان نماينده وي در ايجاد ارتباطات، سياست گذاري، طرح ريزي و سازمان دهي امور شركت وظايف نظارت، ارزيابي عملكردها و اتخاذ تصميمات مقتضي در راستاي حفظ هماهنگي و اعمال رهبري و مديريت شركت را به انجام مي رساند. اهم سازمانها و واحدهاي تحت نظارت مستقيم مدير عامل عبارتند از:
1- امور حسابرسي داخلي
وظيفه اين امور ستادي، رسيدگي به كليه امور و عمليات مالي- اداري شركت است و مسئوليت انطباق و ارزيابي عملكردها را با ضوابط و مقررات مدون به عهده دارد.
2- امور سازمان و بهبود روش ها
اين امور ستادي با استفاده از تكنيك هاي مهندسي صنايع، پيرامون بهره برداري مطلوب از كليه منابع و امكانات موجود شركت و بهره گيري از شيوه هاي تجزيه و تحليل، طراحي و اصلاح روش هاي موجود و يا ارائه الگوهاي مناسب سازماني و روش هاي جديد، مديران را از طريق ارائه خدمات مشاوره در رسيدن به اهداف تعيين شده ياري مي كند.
طبقه بندي، هماهنگي و ارزيابي مشاغل و همكاري در تجديد و يا حفظ نظام پرداخت ها نيز از وظايف اين ستاد است.
3- امور بازرسي، كنترل فني و ايمني
وظيفه تعيين خط مشي كلي و تدوين برنامه ها و اجراي بازرسي و اعمال كنترل فني بر طرح هاي در دست اجرا و يا سيستم ها و دستگاه هاي در حال بهره برداري به منظور انطباق عملكرد آن ها با استانداردهاي تعيين شده بر عهده اين امور ستادي است.
تدوين مقررات و ضوابط رعايت ايمني و نظارت بر اجراي آن و بهداشت كارگاه ها و نظارت بر ساخت قطعات مطابق با استانداردهاي فني، صدور گواهينامه هاي بازرسي، نظارت بر انجام تست هاي نشت يابي در خطوط و شبكه ها و رسيدگي به حوادث از ديگر وظايف اين امور است.
4- كميسيون معاملات
اتخاذ تصميم در مورد انجام معاملات و قراردادهاي مالي و فني شركت بر عهده اين كميسيون است. ارائه نظرات كارشناسي و پيشنهاد آن به هيأت مديره در ارتباط با مجوزهاي خريد و يا عقد قرارداد، فروش اجناس مازاد، تعيين نحوه انجام معامله به طريق مناقصه عمومي، مناقصه محدود و غيره، تعيين برنده مناقصه يا مزايده از ديگر وظايف اين كميسيون محسوب مي شود.
5- امور حراست
وظيفه اين واحد ستادي، تأمين امنيت و حفظ و صيانت از تأسيسات و بناها، اموال، اماكن، كاركنان و نيز تعيين شرايط و دستورالعمل هاي نحوه انجام امور حراست و نظارت بر حسن اجراي آن است.
نظارت بر عملكرد دست اندر كاران حراست در كليه مناطق، پالايشگاه ها و امور خطوط لوله گاز در سراسر كشور و همكاري در جهت رفع زمينه هاي تجاوز احتمالي به تأسيسات و حريم شركت از ديگر وظايفي است كه بر اين واحد محول شده است.
6- امور روابط عمومي
اين واحد ستادي ارتباط لازم بين مقامات و مسئولان شركت با آحاد و افراد، ارگان ها، مطبوعات و رسانه هاي گروهي را برقرار و زمينه انعكاس فعاليتهاي شركت را فراهم مي كنند. آشنا ساختن مردم با صنعت گاز، برگزاري مراسم و نمايشگاههاي مختلف، تهيه، تدوين و انتشار نشريات وابسته به گاز، هماهنگي در تهيه بولتن، فيلم و كنفرانس ها و سمينارهاي شركت و بالاخره پذيرايي و انجام امور تشريفات از دگر وظايف امور روابط عمومي به حساب مي آيد.
جمع آوري اطلاعات لازم از طريق توزيع و تكميل پرسشنامه ها، سنجش افكار عمومي و نگرش آن بر فعاليتهاي شركت و نيز نظارت ستادي بر فعاليتهاي روابط عمومي مناطق و نواحي تابعه از ديگر وظايف اين واحد ستادي است.
مديريت برنامه ريزي تلفيقي
تهيه و تنظيم برنامه ها و استراتژي هاي شركت و بررسي و برآورد اقتصادي و مهندسي طرح ها از اهم وظايف برنامه ريزي تلفيقي است. اين مديريت ضمن بررسي منابع گاز كشور از نظر ميزان ذخاير موجود، پراكندگي آن و ميزان استحصال، برنامه رزي كلان و مصارف داخلي و صادرات را در چارچوب برنامه هاي ملي و كلان كشور به عهده دارد و براساس امكانات و توانايي هاي دروت شركت در جهت تحقق اهداف و اجراي مأموريتها برنامه تلفيقي، جامع و مطلوب بهره برداري از منابع و امكانات را به عنوان يكي ديگر از وظايف مهم اين مديريت تهيه و تنظيم مي نمايد.
سياستگذاري و تدوين نظام برنامه ريزي، تعيين اولويت ها و نيازهاي توسعه اي شركت، تهيه و تدوين دستورالعمل ها و متن برنامه هاي تفصيلي اجرايي و بررسي و تحقيق در امور بازارهاي بين المللي براي مشاركت، فروش و صدور گاز و فرآورده هاي گازي، پيشنهاد قيمت گاز صادراتي، كنترل و نظارت كلي بر روي پروژه ها از ديگر وظايف حوزة مديريت برنامه ريزي تلفيقي است.
مديريت مهندسي و اجراي طرح ها
مطالعات فني- مهندسي، طراحي طرحها، بررسي، ارزيابي و تعيين اولويت و بر آورد هزينه سودمندي طرح هاي پيشنهادي و بالاخره انتخاب طرحهايي كه بايد ضمن رعايت كليه جوانب و عقد قرارداد يا پيمانكاران به اجرا درآيد، بخشي از وظايف مديريت مهندسي و اجراي طرحها است. مسئوليت انجام مراحل قانوني انعقاد قراردادهاي مبتني بر مطالعه با پيمانكاران توانمند و اجراي طرحهاي انتخاب شده نيز در چارچوب وظايف همين مديريت است.
اين مديريت بر نصب و راه اندازي كليه پروژه هاي مستقل شركت ملي گاز ايران كه در زمينه هاي مختلف مانند خطوط انتقال، شبكه هاي گاز رساني، ايستگاه هاي تقويت فشار گاز، مجتمع هاي پالايش و تصفيه گاز، مراكز تفكيك و نم زدايي، ايستگاه ها و تأسيسات كنترل از راه دور و سيستم هاي مخابراتي، گاز سوز كردن خودروها، احداث جايگاه هاي تحويل گاز به خودروها و طرح و احداث ساختمانهاي مختلف طراحي يا انتخاب و اجرا مي شود، نظارت دارد.
تنوع و تعدد اين زمينه ها و دامنة گسترده طرحها از نظر موقعيت جغرافيايي كه در واقع در جاي جاي ميهن پهناور اسلامي به اجرا در مي آيد بر اهميت اين مديريت تأكيد دارد.
پژوهش و تحقيقات علمي و فني و كاربردي از ديگر وظايف مهم اين مديريت است. اين تحقيقات در جهت ارتقاي سطح تكنولوژي صنعت گاز و تحقق تلاشهاي خودكفايي ملي اجرا مي شود. بررسي و تحقيق براي افزايش فعاليتهاي طراحي، اجرا، بهره برداري و انجام بررسي هاي لازم در جهت ارتقاي كيفي تجهيزات، مواد و ابزار و وسايل كار بخشي از اين تحقيقات است كه در كليه مراحل اين صنعت از تصفيه گرفته تا توزيع گاز براي حفظ كيفيت معمول مي گردد. تهيه و تدوين استانداردهاي جديد و يا تجديدنظر در استانداردهاي موجود و بررسي مشخصات فني اقلام و قطعات دستگاه ها نيز بخشي ديگر از اين پژوهشها است كه با انجام آزمايش و ارزيابي فني و قطعات و وسايل به عنوان بخشي ديگر از وظايف حوزة مديريت مهندسي و اجراي طرح ها تحقق مي يابد.
مديريت بازرگاني
تأمين و تداركات و خريد كليه لوازم و دستگاه هاي مورد نياز اجراي طرحها و ساخت و سازهاي لازم و ابزار و وسايل مورد نياز مراكز و تأسيسات در حال بهره برداري از منابع داخلي و خارجي، از وظايف عمده مديريت بازرگاني است كه با هماهنگي در امور گشايش اعتبارات، و انجام مراحل خدمات بانكي و بيمه اي و ضمانتنامه ها و ترخيص، جا به جايي و حمل و تحويل كالا به متقاضي و انبارهاي شركت صورت مي گيرد. فعاليتهاي ديگري چون هماهنگي در ساخت و تجهيز انبارها و نظارت بر طبقه بندي، نگهداري و ترخيص كالا به متقاضي از انبارهاي مركزي نيز به عهده مديريت بازرگاني است.
مجموعه فعاليتهاي مديريت بازرگاني با اعمال روش هاي كنترل مؤثر در جهت صرفه جويي هر چه بيشتر معمول مي گردد و بررسي منابع و تحقيقات بازرگاني، خدمات فني و تحقق خود كفايي در زمينه تأمين كالا هاي مورد نياز از ديگر وظايف حوزه مديريت بازرگاني و كوششهاي پژوهشي آن محسوب مي شود.
مديريت عمليات (پالايش- انتقال)
مديريت عمليات، مسئوليت دريافت گاز از شركت ملي نفت ايران را به عهده دارد. گاز دريافت شده پس از تفكيك و نم زدايي و انجام عمليات تصفيه، فرآورش و پالايش كه بخش مهمي از فعاليتهاي مديريت عمليات است، با پشت سر نهادن مراحل بازيافت گوگرد، تثبيت و استحصال مايعات گازي (نفتا) قابل انتقال و تحويل به مديريت هاي مربوط در نقاط و مراكز تعيين شده خواهد بود. كه مجموعاً در چارچوب وظايف مديريت عمليات انجام مي گيرد.
بهره برداري، از كليه سيستم ها، دستگاه ها و ماشين آلات و تأسيسات موجود و نگهداري و تعميرات آن كه در مجتمع هاي صنعتي و پالايشگاهي و خطوط لوله، ايستگاه هاي تقويت فشار و متعلقات جانبي و وابسته صورت مي گيرد نيز از وظايف ديگر مديريت عمليات است. نصب، راه اندازي، توسعه و بهره برداري از ايستگاه راديويي و شبكه هاي مخابراتي و نگهداري آنها بخشي ديگر از فعاليتهاي اين مديريت به حساب مي آيد. بهره برداري از سيستم ارسال گاز، گوگرد و مايعات استحصالي كنترل و اندازه گيري آنها و نگهداري سيستم نيز به طور كلي از جمله وظايف اين مديريت محسوب مي شود.
هماهنگي عمليات با طرح هاي عمده و بهسازي دستگاه ها و ماشين آلات براي تجهيز امكانات لازم در سيستم هاي موجود نيز در اين مديريت و در جهت دستيابي به حداكثر بهره وري از نظر توليد انجام مي گيرد. پيش بيني و برآورد ماشين آلات سنگين، ساختمان هاي مورد نياز و مدارك حمل و نقل لازم براي پشتيباني عملياتي كل شركت به عنوان عمليات لجستيكي فعاليتها و هماهنگ كردن برنامه ها با حوزه هاي مديريت مهندسي و اجراي طرح ها از جمله فعاليتهاي ديگر مديريت است. پيش بيني نيازهاي سوختي اجراي طرح هاي گاز رساني و فروش و تأمين و تحويل به موقع گاز مورد نياز مبادي مصرف در چارچوب وظايف اين مديريت است و آمادگي كامل و شبانه روزي براي بهره برداري دائم از تأسيسات، نگهداري آن و مقابله با حوادث و اتفاقات احتمالي در شرايط اضطرار نيز بر عهده اين مديريت است.
وظايف مديريت عمليات در سراسر كشور به پنج مركز اصلي خطوط لوله شمال و شمال شرق به مركزيت مشهد، شمال و شمال غرب به مركزيت تبريز، مركز و غرب به مركزيت تهران، اصفهان به مركزت اصفهان، فارس به مركزيت شيراز و خوزستان به مركزيت ميانكوه و چهار شركت پالايش گاز به اسامي فجر، سرخون و قشم، خانگيران (شهيد هاشمي نژاد) و بيد بلند تفويض شده است.
مديريت گاز رساني و فروش
وظايف مديريت گاز رساني و فروش، به عنوان مظهر مجموعه فعاليتهاي شركت كه مستقيماً و در ارتباط با مراكز مصرف فرآورده هاي شركت ملي گاز ايران انجام مي گيرد، با فعاليت ديگر مديريتها بويژه مديريت برنامه ريزي تلفيقي و مديريت عمليات در ارتباطي تنگاتنگ است. به بيان ديگر مسئوليت بررسي و برآورد نياز به گاز و برنامه ريزي توزيع آن در چارچوب سياستگذاري هاي كلان شركت ملي گاز ايران در هماهنگي كامل با وظايف مديريت برنامه رز تلفيقي صورت مي گيرد و فعاليتهاي اجرايي مديريت گاز رساني و فروش در هماهنگي لازم با مديريت عمليات به اجـرا در مي آيد.


کارآموزی شرکت ملی گاز


دانلود کارآموزی


کارآموزی شرکت گاز


دانلود کارآموزی ملی گاز ایران


گزارش کارآموزی


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


سامانه جایابی کارآموزان

دفاتر حمايتي و پژوهشكده هاي سازمان پژوهش‌هاي علمي و صنعتي ايران از روز شنبه به تاريخ ...

سایت شرکت ملی نفت ایران

حفاری افقی و جهت‎دار 16 هزار و 522 متر چاه نفت و گاز در سال جاری

مدیریت اکتشاف – شرکت ملی نفت ایران

با واگذاری مطالعات میدان‎های نفت و گاز ایران به شرکت‎های داخلی و خارجی، امکان ...

پایگاه علمی سرگرمی و تفریحی آموزش درآمد کارآفرینی خلاقیت ...

0 :انتخاب موضوع تهیه پروپوزال انجام پایان نامه مقاله دانلود پرسشنامه آ.مهندس هاشمی ...

اخبار مرکز پژوهش متالورژی رازی-اخبار داخلی

راه اندازی دومین میکروسکوپ الکترونی همراه با دستگاه eds در مرکز پژوهش متالورژی رازی

وزارت نفت

وزارت نفت ، وظیفه اعمال اصل مالکیت. و حاکمیت ملی ایران برذخایر و منابع نفت. و گاز کشور ...

استخدام شرکت ملی گاز ایران در سال 96 | «ای استخدام»

استخدام شرکت پالایش گاز ایلام. شرکت‌های پیمانکاری طرف قرارداد شرکت پالایش گاز ایلام ...

کارشناس رسمی دادگستری -رشته راه وساختمان - مثال کاربردی ...

کارشناس رسمی دادگستری -رشته راه وساختمان - مثال کاربردی نحوه نگارش گزارش کارشناسی -

پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران

کلیه حقوق محفوظ و متعلق به پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران است.

اولدوز توریسم، تور باکو ، تور سرعین ، ستاره صنعت گردشگری

تمامی حقوق مادی و معنوی محفوظ و متعلق به وب سایت اولدوز توریسم می باشد.

پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران

کلیه حقوق محفوظ و متعلق به پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران است.

اولدوز توریسم، تور باکو ، تور سرعین ، ستاره صنعت گردشگری

تمامی حقوق مادی و معنوی محفوظ و متعلق به وب سایت اولدوز توریسم می باشد.

شرکت پالایش نفت کرمانشاه - korc.ir

دانلود طرح و پروژه ها ي شركت پالايش نفت كرمانشاه - بخش اول دانلود طرح و پروژه هاي شركت ...

شركت پالايش نفت اصفهان - EORC

شركت پالايش نفت اصفهان فعاليت خود را در زمينه پالايش نفت خام و توليد فرآورده هاي نفتي ...

اطلاعيه سازمان سنجش آموزش كشور در باره شرايط و ضوابط ...

جزئیات آماری کنکور 96/ پیشتازی پسران در ریاضی و دختران در انسانی. 7 تیر 1396. پاسخ آموزش و ...

کارشناس رسمی دادگستری -رشته راه وساختمان - آپارتمان نشینی ...

به گزارش مجله شبانه باشگاه خبرنگاران، در اکثر موارد بساز‌و‌بفروش‌ها، این قاعده ...

استخدام شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور سال 96

اخبار استخدامی شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور جهت ورود به صفحه اصلی استخدام شركت های آب ...

سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ايران

قائم مقام رئيس سازمان پژوهشهاي علمي و صنعتي ايران در امور بين‌الملل در کارگاه آموزشي ...

متن نهایی لایحه برنامه ششم توسعه و احکام مورد نیاز آن ...

متن نهایی لایحه برنامه ششم توسعه و احکام مورد نیاز آن (گزارش مورخ 15/2/1395 کمیسیون تلفیق ...

صفحه اصلی - isfahaniec.ir

سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران بعنوان سازمانی توسعه ای، جهت استفاده از ایده ...

الف - تبعيض فاحش در پرداخت حقوق کارمندان از خزانه بيت المال

تبعيض فاحش در پرداخت حقوق کارمندان از خزانه بيت المال

Cost Estimation,Estimator,Excel,Homayoun …

Cost Estimation,Estimator,Excel,Homayoun Riazati,مترور,نرم افزار,متره و برآورد,صورت وضعیت,تعدیل,اکسل,همایون ...

الف - جزئیات نظام رتبه‌بندی و افزایش حقوق معلمان

دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش ضمن اعلام جزئیات نظام رتبه‌بندی معلمان، گفت: آموزش و ...

دانلود روشهای آماری و شاخص های بهداشتی

مقاله:بهداشت روان و مهارتهای مقابله با استرس ، اضطراب ، خشم

قارچ شناسی پزشکی عفونتهای قارچی فرصت طلب

كتاب Basis and clinical pharmacology زبان اصلي

دانلود نت و تبلچر آهنگ عشق اول از مهدی احمدوند

رام F761S-MAINBOARD-V2.0.0

گزارش کاراموزی کارخانه اروم ادا برای رشته صنایع غذایی

عنوان پروژه : احداث کارخانه سوسیس و کالباس

دانلود مقاله صنعت روغن کشی از پنبه دانه

دانلود کاتالوگ یاتاقان های FAG , دانلود کاتالوگ یاتاقان فگ

نرم افزار ساخت بنر در سایت

ریکاوری j710 mount ok

دانلود پروژه Flash برای درس گرافیک و محیط های چندرسانه ای

عنوان پروژه : ماشین متحرک با نرم افزار Flash

دانلود پروژه Flash برای درس گرافیک و محیط های چندرسانه ای

بازی گلف با دوراااا

روش ساخت سیستم لوپ توسط دو موتور پل شکسته (shaded pole) انرژی الکتریکی رایگان

طرح توجيهي توليد و مونتاژ بردهاي الكترونيكي

پاسخ نامه حسابداری میانه 1 اسکندری

پاورپوینت آموزشی فصل اول ریاضی هشتم- عددهای صحیح و گویا

آموزش تهیه 50 نوع سُُس

آموزش آشپزی غذاهای شرقی، غربی، ترکی و عربی

صنعت روستا در ایران

79 اسلاید کتاب زیبا و مفید سنگفرش هر خیابان از طلاست

راهنمای عیب یابی و تعمیر پکیج دیواری ایران رادیاتور

فضائل دوستان و شيعيان آل محمّد عليهم السلام با فرمتهای Pdf و Word

الفبای فلسفه نوشته نایجل واربرتون

دانلود کتاب کمیاب مکاتیب سنایی غزنوی

بازسازی انرژی در بدن توسط اذکار و اسماء الهی

دانلود کتاب آیین تدفین به صورت رنگی و زبان فارسی (نسخه اصلی و کامل)