دانلود رایگان

دانلود فایل كارآموزي در شركت توزيع برق منطقه اي ميناب . - دانلود رایگاندانلود رایگان کافی نتی کامل برای تمام ایرانیان

دانلود رایگان دانلود فایل كارآموزي در شركت توزيع برق منطقه اي ميناب . گزارش كارآموزي در شركت توزيع برق منطقه اي ميناب
فرمت فایل: ورد
تعداد صفحات: 48فهرست
مقدمه
تاريخچه صنعت برق
هيتر
بويلر
توربين
ژنراتور
ترانسفورماتور
پست هاي فشار قوي
كليدهاي قدرت
پست هاي برق قدرت
پست
اجزاي تشكيل دهنده پست ها
خصوصيات برقگير
ترانسفورماتور
استقامت الكتريكي روغن
ترانسفورماتورهاي جريان و ولتاژ
ترانسفورماتورهاي تغذيه داخلي
سكسيونر قيچي اي
نكاتي در مورد نصب پايه ها و ترانس
تعويض پايه فيوز سوخته
چند نكته اي در مورد آزمايش اتصالات ايمني ترانس
كنتاكتور
STOP & START
چراغ هاي سيگنال

تاريخچه صنعت برق :
صنعت برق در ايران از سال 1283 شمسي با بهره برداري از يك ديزل ژنراتور 400 كيلو واتي كه توسط يكي از تجار ايراني بنام حاج حسين امين الضرب تهيه و در خيابان چراغ برق تهران (امير كبير) فعلي گرديده بود آغاز مي شود.
اين موسسه بنام دايره روشنايي تهران بود و زير نظر بلديه اداره مي شد. اين كارخانه روشنايي چند خيابان عمده تهران را تامين مي كرد، خانه ها برق نداشته و تنها به دكانهاي واقع در محله ها برق داده مي شد و روشنايي آن از ساعت 7 الي 12 بود و بهاي برق هم براساس لامپي يك ريال هر شب جمع آوري مي شد. از سال 1311 اولين كارخانه برق دولتي به ظرفيت 6400 كيلووات در تهران نصب گرديد، ولي مردم از گرفتن امتياز خودداري مي كردند و به همين دليل براي پيشرفت كارها براي كساني كه انشعاب برق مي گرفتند يك كنتور مجاني به عنوان جايزه در نظر گرفته مي شد. چند سال بعد وضع تغيير كرد و كار به جايي رسيد كه انشعاب برق سرقفلي پيدا كرد.
هيتر :
گرمكن يا هيتر دستگاههايي هستند كه توسط آن آب ورودي به بويلر را گرم مي كنند تا درجه حرارت آب بالا رود تا به تجهيزات و لوله هاي بويلر آسيب نرسد، اين عمل توسط هيترها انجام مي شود، هيترها به دو صورت وجود دارند :
1ـ هيترهاي باز
2ـ هيترهاي بسته
هيترهاي باز : هيترهايي هستند كه حرارت را مستقيم به آب منتقل مي كنند.
هيترهاي بسته : هيترهايي هستند كه حرارت را از طريق لوله ها و محيط به آب منتقل مي كنند.
به هيترهايي كه قبل از پمپ تغذيه قرار مي گيرند هيترهاي فشار ضعيف گفته مي شود و به هيترهايي كه بعد از پمپ تغذيه قرار مي گيرند هيترهاي فشارقوي گفته مي شود.
سوپر هيتر : بخاري كه از درام خارج مي شود داراي قطره هاي آب مي باشد كه باعث مي شود پره هاي توربين آسيب ببينند و خوردگي و پوسيدگي در پره ها ظاهر شود براي اينكه بخار به توربين آسيب نرساند بايد قبل از برخورد به پره هاي توربين به بخار خشك تبديل شود، اين عمل (خشك كردن) توسط سوپر هيتر انجام مي شود.
فرق هيتر و سوپر هيتر اين است كه : هيتر باعث مي شود كه درجه حرارت آب ورودي به بويلر زياد شود ولي سوپر هيتر باعث مي شود بخار ورودي به توربي به بخار خشك تبديل شود.
بـويـلـر :
آب پس از خروج از پمپ تغذيه (Feed Pump ) و شير يكطرفه وارد اكونومايزر مي شود كه اولين قسمت ديگ بخار مي باشد، كه حاوي تعدادي لوله موازي است كه در آخرين مرحله دود خروجي از بويلر لوله هاي اكونومايزر قرار دارند داخل اين لوله ها آب تغذيه ورودي به بويلر جريان دارد اين آبها مادامي كه لوله هاي اكونومايزر را طي مي كنند حرارت دود را جذب نموده و سپس به درام هدايت مي گردند. بنابراين اكونومايزر سبب مي گردد كه راندمان بالا برود.
آب در درام با آبهاي داخل آن مخلوط شده و سپس از طريق لوله هاي پائين آورنده به لوله هاي ديواره اي و محوطه احتراق وارد مي شود، همانطور كه از نام محوطه احتراق پيداست، فضايي است كه عمل احتراق در آن صورت مي گيرد. اطراف اين محوطه تعداد زيادي لوله هاي موازي نزديك به هم كه به لوله هاي ديواره اي موسوم هستند پوشيده شده است. بخشي از حرارت حاصل از احتراق از طريق تشعشع و جابجايي به اين لوله ها منتقل مي گردد، اينها نيز حرارت را به آب داخل خود منتقل مي نمايند. بنابراين در كوره هر سه نوع انتقال حرارت با يكديگر انجام مي گيرد. حاصل اين تبادل حرارت جذب حرارت توسط آب داخل لوله ها و تبديل آن به بخار است. به عبارت ديگر كليه بخاري توليدي ديگ در اين لوله ها ايجاد مي شود، از طرف ديگر جذب حرارت توسط لوله هاي ديواره اي باعث خنك شدن فضاي اطراف كوره مي شود و لذا شكلي از نظر عايقكاري ديواره هاي اطراف محفظه احتراق پيش نخواهد آمد پس مي توان گفت كه لوله هاي ديواره اي همانطور كه از نامشان پيداست ديواره كوره را تشكيل مي دهند.
حركت جريان آب در داخل لوله هاي ديواره اي از پائين به بالاست هرچه آب در طول كوره به طرف بالا حركت كند حرارت بيشتري را جذب نموده و در نتيجه بخار بيشتري توليد مي گردد. در بويلرهاي گردش طبيعي، اين حركت به صورت طبيعي انجام مي گيرد و لذا در خاتمه در لوله هاي ديواره اي، مخلوطي از آب و بخار خواهد بود كه به محض ورود به درام آب و بخار از يكديگر جدا مي شوند. در بويلرهاي گردش اجباري، جريان آب در داخل لوله هاي ديواره اي به كمك يك پمپ كه در مسير لوله هاي پائين آورنده نصب است انجام مي گيرد.
در بويلرهاي بونسون نيز اين جريان به كمك پمپ آب تغذيه انجام مي گردد و ساختمان اين بويلر به گونه اي است كه احتياج به درام نمي باشد و بخار تبديل شده مستقيماً به سوپر هيتر مي رود.
بطور كلي درام دو وظيفه اصلي را بعهده دارد :
1ـ عمل نمودن به عنوان يك مخزن ذخيره كه جهت ديگ بخار :
درام مي تواند با ذخيره آب و يا بخار در خود در شرايط بحراني بهره برداري از بويلر مقداري از نيازهاي ضروري آب و يا بخار را تامين نمايد.
2ـ تقسيم آب و بخار :
آب و بخار ايجاد شده در لوله هاي ديواره اي وارد درام شده و به وسيله تجهيزاتي كه در داخل درام وجود دارد آب و بخار كاملاً از هم جدا شده و به اين ترتيب امكان عبور بخار بدون ذرات آب بطرف سوپر هيتر فراهم مي شود.
در درام اعمال ديگري نظير تقسيم يكنواخت آبهاي ورودي از طريق اكونومايزر و يا تزريق محلولهاي شيميايي به بويلر نيز انجام مي گيرد. هواي مورد لزوم احتراق توسط فنهاي FD.Fan تامين مي شود بنابراين فن با توجه به مكشي كه ايجاد مي نمايد هواي محيط را مكيده و در كانالهايي كه در نهايت به محوطه احتراق (مشعلها) ختم مي شود به جريان مي اندازد. فنها داراي انواع و اقسام مي باشند، نظير فنهاي جريان شعاعي و يا فنهاي جريان محوري و يا تركيبي كه در طراحي ديگ بخار با توجه به مقدار هواي لازم و فشار آن و همچنين راندمان مورد نظر يكي از اين انواع انتخاب مي گردند.
براي كنترل مقدار هواي ورودي به بويلر و از دريچه هاي كنترل هواي استفاده مي گردد. غالباً اين دريچه ها به صورت اتوماتيك كنترل مي گردند، البته طبيعي است كه با دست نيز قابل كنترل هستند در مسير دود نيز چنين دريچه هايي وجود دارد كه به صورت باز يا بسته عمل مي كنند.
  1. Fan : اين فنها مقداري از گازهاي خروجي از بويلر را پس از اكونومايزر گرفته و مجدداً در كوره بويلر به جريان مي اندازد اين كار معمولاً جهت كم كردن حرارت دودي كه از دودكش خارج مي شود است. اكونومايزر باعث مي شود راندمان بالا رود زيرا آب حرارت دود را جذب نموده و در قسمتهاي بعد سوخت كمتري براي بالا بردن درجه حرارت آب لازم است.
آخرين مرحله مسير دود، دودكش است كه گازهاي خروجي از بويلر را به محيط بيرون هدايت مي نمايد. طبيعي است ارتفاع دودكش نقش تعيين كننده اي در هدايت دود و عدم آلودگي محيط دارد.
سوخت ديگهاي بخار در كشورمان، سوختهاي مايع و گاز تشكيل مي دهند كه بيشتر مازوت و گاز طبيعي براي سوخت مشعلهاي محفظه احتراق استفاده مي شود. آب ورودي به بويلر بايد دماي آن حداقل 195 باشد تا به لوله ها و تجهيزات بويلر آسيب وارد نكند.
تـوربـين :
توربين هاي بخار دسته اي از توربو ماشينها را تشكيل مي دهند كه عامل در آنها بخار آب مي باشد توربين بخار براي نخستين بار در پايان قرن گذشته به عنوان ماشين حرارتي بكار گرفته شده و از ان زمان تا كنون پيشرفت هاي زيادي در طراحي، ظرفيت، توليد و راندمان انها حاصل شده كه امروزه به صورت گسترده در نيروگاههاي حرارتي و نيز برخي از واحدهاي صنعتي ديگر بكار گرفته مي شوند.
بخار سوپر هيتر ورودي به توربين كه حاوي مقدار قابل ملاحظه اي انرژي حرارتي است در آنجا به انرژي جنبشي تبديل شده و در نهايت بصورت كار مكانيكي برروي روتور بدل مي گردد. مزاياي عمده توربين بخار نسبت به ساير محركهاي مكانيكي سرعت بالا (توربين هاي بخار در صورتي كه مستقيماً با ژنراتور كوپل شوند، داراي دور 3000 RPM و در صورتي كه از طريق جعبه دنده به هم مرتبط گردند، دور آنها مي تواند بيشتر باشد)، ابعاد كوچك و امكان توليد قدرت بالاي آنها مي باشد.
توربين هاي ضربه اي و عكس العملي، اولين مدلهاي توربين بخار بوده كه در آنها بخار در جهت محوري پس از چندي برادران ژونگستروم نخستين توربين بخار شعاعي را كه در آن منبسط مي شود، بخار در جهت شعاعي منبسط مي گرديد را ابداع نمودند.
توربين هاي ژونگستروم فاقد پره هاي ثابت هستند و از دودميك متفاوت تشكيل يافته اند كه برروي آنها چندين مرحله پره هايي در محيط دواير متحدالمركز نصب شده است. در اثر انبساط بخار پره ها و نيروي عكس العمل ناشي از آن ديسكها در دو جهت مختلف و با سرعتي يكسان شروع به چرخش مي كنند، به اين ترتيب هر كدام از آنها مي توانند محرك يك ژنراتور باشند.
امروزه اغلب توربين هاي بخار داراي چندين مرحله انبساط بخار در پره ها هستند كه پره هاي اوليه به صورت ضربه اي و پس از آن به صورت مخلوطي از ضربه اي و عكس العملي است.
از نظر تعداد مراحل انبساط بخار، توربين ها به سه دسته تقسيم
مي شوند :
الف) توربين هاي يك مرحله اي (HP : فشارقوي).
ب) توربين هاي دو مرحله اي (HP : فشارقوي و LP : فشار ضعيف).
ج) توربين هاي سه مرحله اي (HP : فشارقوي، IP : فشار متوسط و LP : فشار ضعيف).
در توربين هاي نوع اول : بخار پس از انبساط در انتهاي پوسته وارد كندانسور مي شود، در توربين هاي نوع اول LP و HP مي توان گفت يكپارچه اند و در نوع دوم اين عمل در دو پوسته جدا از هم صورت مي گيرد و بخار خروجي از پوسته LP وارد كندانسور مي گردد، در نوع سوم كه براي واحدهاي با قدرت بالا بود و بخار پس از انبساط در پوسته HP (فشارقوي) به بويلر بازگشته و در لوله هاي بار گرمايي مي گيرد و پس از آن وارد پوسته IP (فشار متوسط) شده در نهايت بخار از اين پوسته به پوسته LP (فشار ضعيف) فرستاده شده و از آنجا به كندانسور زير مي شود. البته توربين هاي مدرن امروزي با قدرت 600MW به بالا داراي دو پوسته LP مجزا از هم مي باشند.
ژنـراتـور :
جزئي از يك نيروگاه مي باشد كه براي تبديل انرژي مكانيكي دوران شناخت ژنراتور به انرژي الكتريكي از آن استفاده مي شود.
ژنراتورهاي موجود در نيروگاه بخاري (توربو ژنراتور) از نوع ژنراتور سه فاز سنكرون (همزمان يا دور ثابت) و معمولاً دو قطبه مي باشد كه از دو قسمت اساسي روتور و استاتور تشكيل گرديده است. ژنراتورها با قدرت هاي بالا اصولاً به صورت دو قطب ساخته مي شوند كه براي فركانس 50Hz شبكه با سرعت 3000RPM مي گردند ( ) كه در آن n سرعت گردش روتور ژنراتور و f فركانس شبكه و p تعداد جفت قطب مي باشد. روتور ژنراتورها به صورت يك تكه فولاد نورد شده ساخته شده شيارهايي در جهت طولي روي آن وجود دارد و در اين شيارها شمش هايي قرار داده شده است كه بر اثر عبور جريان مستقيم ازداخل شمش ها، روتور به صورت آهنربا در مي آيد براي انتقال جريان تحريك به روتور از رينگ هاي لغزشي استفاده مي شود. در داخل محيط استاتور ژنراتور سه سيم پيچ با همديگر 120 مكاني اختلاف فاز دارند پيچيده شده است. بر اثر دوران روتور، فلوي مغناطيسي متغيري سيم پيچي هاي استاتور را قطع كرده و ولتاژ سه فازي در سيم پيچي ها استاتور القاء مي كنند به طوري كه هر چه مقدار جريان DC عبوري از روتور كم و زياد شود ولتاژ القاء شده در سيم پيچ ها كم و زياد مي شود.
تحريك ژنراتور :
به وجود اوردن ولتاژ تحريك از طريق اتصال به رينگ هاي لغزشي روتور ژنراتور توسط جاروبكها به وجود مي آيد، روشهاي گوناگوني براي تحريك استاتور وجود دارد كه اجمالاً به چند نوع آن اشاره مي كنيم :
1ـ تحريك توسط ژنراتور جريان دائم : در اين روش ژنراتور جريان دائم مستقيماً روي روتور AC نصب گرديده كه با چرخش ژنراتور AC در ژنراتور جريان دائم، ولتاژ مستقيم به وجود آمده روتور توسط جاروبكها به روتور ژنراتور وصل گشته به اين ترتيب جريان تحريك ژنراتور تامين مي نمايد.
2ـ تحريك تريستوري : در اين روش از تريستور جهت يكسو كردن ولتاژ متناوب و تبديل آن به ولتاژ مستقيم جهت تامين جريان تحريك استفاده مي شود. بديهي است كه ولتاژ متناوب مستقيماً از خروجي ژنراتور توسط ترانسفورماتور تحريك تامين مي شود. زاويه آتش تريستورها براي ميزان كردن ولتاژ يكسو شده توسط رگولاتور انجام مي شود.
3ـ تحريك ديناميكي : در اين روش از يك موتور آسنكرون جداگانه براي به حركت درآوردن روتور يك ژنراتور جريان مستقيم استفاده مي شود، جريان مستقيم توليد شده جريان تحريك ژنراتور را تامين مي كند.
4ـ ژنراتور بدون جارو : در اين روش در روي ژنراتور، يك ژنراتور سه فاز با قطب هاي خارجي كوپل نموده اند. جريان متناوب در سيم پيچ روتور اين ژنراتورها توسط ديودهاي سيليسيم كه در روي محور جا داده شده است، با محور با محور روتور به چرخش در مي آيد يكسو شده و پس از تبديل به جريان دائم، توسط كابلي كه از داخل محور ژنراتور عبور مي كند به سيم پيچي تحريك ژنراتور هدايت مي گردد لازم به توضيح است روشهاي 1 و 3 و 4را تحريك ديناميكي و روش 1 را تحريك استاتيكي مي نامند.
حفاظت ژنراتور :
ژنراتورها مهمترين و با ارزشترين دستگاههاي نيروگاهها مي باشند و نقص داخلي آنها علاوه بر زياني كه به خود ژنراتور وارد مي كند باعث قطع شدن قسمت زيادي از انرژي نيروگاه مي گردد وظيفه دستگاههاي حفاظتي ژنراتور پيدا نمودن خطا در مراحل ابتدائي است و در صورت لزوم قطع ژنراتور از شبكه و برداشتن تحريك مي باشد اصولاً خطاهايي كه در ژنراتور اتفاق مي افتد يا در اثر كمبود و نقصان ايزولاسيون و عايقبندي قسمتي از سيم پيچ ژنراتور و كابلهاي ارتباطي آن است و يا بستگي به عوامل خارجي ديگر دارد، لذا حفاظت ژنراتور به دو دسته تقسيم مي شود :
1- حفاظت در مقابل خطاهاي داخلي : اين خطاها ممكن است در سيم پيچ استاتور مثل اتصال بين دو فاز و اتصال حلقه و اتصال زمين رخ دهد و يا در روتور مثل اتصال زمين و اتصال حلقه و قطع تحريك اتفاق بيفتد.
2- حفاظت در مقابل خطرات خارجي : اين خطاها ممكن است در شبكه پيش آيد، مانند اتصال كوتاه در شبكه و بار نامتعادل و ازدياد ولتاژ در اثر برداشتن قسمت بزرگي از بار ژنراتور، يا ممكن است در وسيله گرداننده روتور ژنراتور پيش آيد، مثل خراب شدن توربين و قطع بخار وسايل حفاظتي. بايد سريعاً قسمت معيوب و اتصالي شده را پيدا كرده و نه تنها ژنراتور را از شبكه خارج كند بلكه انرژي كه سبب اتصالي و خطا شده است را نيز از بين ببرد و علاوه بر ان تحريك را قطع كند و دستگاه خاموش كننده جرقه را بكار اندازد تا از خسارت به ژنراتور جلوگيري شود.
سنكرونيزم :
ژنراتورها اصولاً به تنهايي كار نمي كنند بلكه تعدادي از آنها بطور موازي شبكه فيزيكي را تغذيه مي كنند لذا قبل از وصل كردن ژنراتور به ژنراتور ديگر يا شبكه ديگر، بايد شرايط زير برقرار باشد :
1- برابري ولتاژها.
2- برابري فركانسها.
3- برابري فاز اختلاف سطح ها.
4- ترتيب صحيح فازها.
همانطور كه قبلاً گفته شد برابر كردن ولتاژ ژنراتور با ولتاژ شبكه توسط تغيير دادن مقدار جريان تحريك ژنراتور عملي است و برابر كردن فركانسها توسط تعداد دور توربين انجام مي پذيرد. براي كنترل آن از دو ولت متر و فركانس متر نشان دهنده استفاده مي شود كه اغلب به صورت ولت متر و فركانس متر دوبل در نيروگاه بكار مي رود . جهت رفع اختلاف فاز ولتاژها در نيروگاههاي كوچك از لامپهاي خاموش و يا روشن و نيز در نيروگاههاي مدرن از سنكرون اسكوپ استفاده مي شود. اگر ژنراتوري كه بايد با شبكه پارالل شود سريع و يا آهسته تر از حد معمول بچرخد عقربه سنكرون اسكوپ به جهت چپ يا راست منحرف مي شود كه شرايط مطلوب واقعي وقتي است كه عقربه سنكرون اسكوپ روي صفر بايستد.


دانلود گزارش کارآموزی


دانلود کارآموزی


دانلود پایان نامه


دانلود مقاله


دانلود جزوه


دانلود نمونه سوالات


دانلود کارآموزی رشته برق


دانلود ک


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


عنوان پروژه : احداث کارخانه سوسیس و کالباس

نرم افزار ساخت بنر در سایت

عنوان پروژه : ماشین متحرک با نرم افزار Flash

دانلود کتاب کمیاب مکاتیب سنایی غزنوی

بازسازی انرژی در بدن توسط اذکار و اسماء الهی

طرح لایه باز آگهی ترحیم

دانلود پاورپوینت تخمیر و مخمر

اموزش طراحی وبسایت با html نسخه ی اول

پاورپوینت آماده درس 7 مطالعات هفتم (تولید و توزیع )

پوستر آگهی ترحیم مادر لایه باز PSD

دانلود پاورپوینت داروهاي ضد افسردگي - 33 اسلاید

آموزش تهیه ی روغن شتر مرغ در خانه

پایان نامه مقطع دکتری با موضوع بررسی متابولیسم داروی نوسکاپین

دانلود پاورپوینت “ ایمنی اداره ”

دانلود پاورپوینت “ ایمنی برق ”

دانلود پاورپوینت “ گازهای سمی، محیط غبار آلود، آلودگی صوتی، مواد اشتعال زا، ظرف تحت فشار ”

دانلود پاورپوینت “ ارگونومی و ورزش ”

دانلود پاورپوینت “ گندزدایی آب با استفاده از اشعه فرابنفش (UV)”

دانلود پاورپوینت ایمنی صنعتی

سوالات و پاسخنامه کنکور کارشناسی ارشد مکانیک ماشین های کشاورزی(مکانیک بیوسیستم) - (1319) - سال 1388

سوالات و پاسخنامه کنکور کارشناسی ارشد مکانیک ماشین های کشاورزی(مکانیک بیوسیستم) - (1319) - سال 1387

سوالات و پاسخنامه کنکور کارشناسی ارشد مکانیک ماشین های کشاورزی(مکانیک بیوسیستم) - (1319) - سال 1386

سوالات و پاسخنامه کنکور کارشناسی ارشد مکانیک ماشین های کشاورزی(مکانیک بیوسیستم) - (1319) - سال 1381

سوالات و پاسخنامه کنکور کارشناسی ارشد مکانیک ماشین های کشاورزی(مکانیک بیوسیستم) - (1319) - سال 1385

سوالات و پاسخنامه کنکورهای کارشناسی ارشد مکانیک ماشین های کشاورزی(مکانیک بیوسیستم) - (1319) - سال 1381 تا 1393

فنون تست زنی/روانشناسی کنکور/

سوالات کنکور تجربی +پاسخ تشریحی 92

آلبوم " شاخه گل 1 " غلام حسین بنان

روابط صنعتی

فیلم آموزش رسم نمودارهای پویا فروش برای یک کارخانه