دانلود رایگان

دانلود گزارش کارآموزی حسابداری وزارت نیرو - دانلود رایگاندانلود رایگان کافی نتی کامل برای تمام مردم ایران زمین.پشتیبانی: همه روزه از ساعت 8 صبح تا 10 شب. از طریق تلگرام پاسخگو هستیم. در صورت نیاز تماس بگیرید: 09363751972

دانلود رایگان دانلود گزارش کارآموزی حسابداری وزارت نیرو دانلود گزارش کارآموزی حسابداری وزارت نیرو
رشته : کاردانی حسابداري
موضوع : بررسي سيستم توليد برق در تهران
محل كار آموزي: وزرات نيرو
فرمت فایل: ورد
تعداد صفحات: 106
فصل اول
بخش اول :
تاريخچه برق در تهران
مروري كوتاه برليد تحولات برق در تهران
اولين گام اساسي براي تأمين برق تهران
احداث گام اساسي براي تامين برق تهران
احداث كرج (امير كبير فعلي)
احداث سد سفيد رود
تاسيس سازمان برق ايران
تاسيس شركت برق منطقه اي تهران
تاسيس شركت توليد و انتقال نيروي برق ايران (توانير)
تغيير در حوزه عملياتي شركت
اصلاح ساختار و تمركز زدائي
بخش دوم :
نمودار سازماني
بخش سوم :
محصولات توليدي و خدماتي
عوامل موثر در موفقيت اقتصادي
تعيين اهداف شخصي و تجارتي
ارزيابي بازار فروش كالا يا خدمات

عنوان صفحهتدوين برنامه بازاريابي
تدوين برنامه مقدماتي تجاري
انتخاب گروه وريران
محاسبه سرمايه مورد نياز و تدوين برنامه نهايي تجاري
تعيين استراتژي تبليغاتي براي جذب سرمايه گذاران
تبليغ طرح اقتصادي به منظور جذب سرمايه
تبليغ محصولات و خدمات
بخش چهارم :
خدمات سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليد كنندگان
تاريخچه سازمان
اهداف سازمان
وظايف و فعاليتهاي سازمان
سازمان هاي مرتبط
قوانين و مقررات سازمان
فصل دوم :

عنوان صفحهبخش اول:
برنامه هاي آينده وزرات نيرو
صنعت انرژي هسته اي
نيروگاههاي جديد هسته اي
سرمايه گذاري در مراكز انرژي طبيعي
پروژه هاي نيمه تمام آبفا
بخش دوم :
امور جاري درست اقدام
نيروي باد امروزتاريخچه برق در تهران
به منظور ارائه تصوير روشني از تكامل تدريجي برق شهري در تهران از لحظه ورود تا كنون كه سابقه اي نزديك به يك قرن دارد 1379 ـ 1285 و همچنين براي نشان دادن سير تحولات و عملكرد شركت برق منطقه اي تهران به زبان آمار و ارقام كه تاكنون 35 سال فعاليت خود را پشت سر گذاشته و امروز به عنوان بزرگترين و ريشه دارترين مؤسسه دست اندر كار برق در جمهوري اسلامي ايران مي باشد، تاريخچه حاضر تهيه گرديده است.
اطلاعات مندرج در اين قسمت از منابع مختلف از جمله اسناد و مدارك وكارنامه هاي سالهاي گذشته و ساير منابع در دسترس گردآوري شده است پس از بازنگري و بررسيهاي لازم به صورت نوشتار، نمودار و جدول هاي در اين كتابچه ارائه گرديده است. به طور كلي هدف از تهيه اين كتابچه در اينكه برق تهران چگونه از گذشته دور جائي كه امروز رسيده است مي باشد.
دوره زماني كه براي نشان دادن اين آمارها در نظر گرفته شده به شش دوره به ترتيب زير تقسيم بندي گرديده است:
بنابر روايت آمار و اطلاعات، در دوره اول يعني از سال 1258 كه نخستين كارخانه برق شهري توسط مرحوم حاج حسين امين الضرب در خيابان چراغ برق تهران (امير كبير كنوني) به كار افتاد تا تأسيس شركت برق تهران در سال 1344 يعني پس از گذشت 60 سال نه تنها پيشرفت قابل ملاحظه اي در وضعيت برق تهران رخ نداد بلكه در سطح كشورنيز برق پيشرفت قابل توجهي نداشت چنانكه در سال 1344ميزان قدرت نامي نيروگاههاي زير پوشش وزارت آب و برق در حد 532 مگاوات، توليد كل انرژي برق حدود يك ميليارد كيلووات ساعت و تعداد كل مشتريان برق فقط در حد 650 هزار مشترك بود.
در دوره هاي بعد به ويژه در دوره سوم علي رغم مشكلات فراواني كه ناشي از جنگ ناخواسته و محاصره اقتصادي بر سر راه توسعه برق وجود نداشت، برق تهران به همت مديران، مهندسان، كارشناسان، تكنسينها و كارگران خود موفق شد به راه خود ادامه دهد و با پشت سر گذاشتن اين دوره بر مخاطره در دوره هاي بعد تلاش گسترده اي در جهت تحقق اهداف برنامه هاي اول، دوم و سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و سياستهاي راهبردي وزارت نيرو به عمل آورد.
اهداف كلي برنامه هاي مذكور عبارتند از:
تأمين برق مطمئن و مورد نياز مشتركان، بهره برداري بهينه و اقتصادي از تأسيسات برق، راهكارهاي عملي براي افزايش كارائي كاركنان، كاهش هزينه ها، بهبود مديريت مصرف، صرفه جويي و استفاده منطقي از انرژي برق، نيل به خود كفائي و اداره اقتصادي تأسيسات برق، گسترش تحقيقات و آموزشهاي كاربردي و … در جهت تحقق اهداف ذكر شده برق منطقه اي اقداماتي به شرح زير را به انجام رسانده و در حال ادامه راه براي رسيدن به اهداف تعيين شده در برنامه سوم توسعه است:
بهبود برنامه هاي نگهداري و تعميرات نيروگاههاي زير پوشش، اصلاح و متعادل نمودن شبكه هاي انتقال، فوق توزيع به منظور كاهش تلفات، تسريع در عمليات برقراري انشعابهاي متقاضيان جديد، تامين برق مشتركان با ولتاژ و فركانس استاندارد، اصلاح سيستم محاسبه و وصول بهاي برق مصرفي مشتركان، تامين تجهيزات شبكه هاي توزيع از صنايع داخلي، آموزش و رشد سطح دانش كاركنان، ايجاد واحدهاي ارتباط مردمي براي آگاهي از نقطه نظرها و خواسته هاي مصرف كنندگان برق، بهبود روشهاي خبردهي و خبرگيري نظير راه اندازي تلفن گويا، استقرار سيستمهاي سخت افزاري و نرم افزاري و …
آمار و ارقام ارائه شده خود گواه صادقي است از پيشرفتهاي حاصل شده كه در طي سالهاي گذشته به ويژه در سالهاي اخير با تلاش و كوشش مديران و كاركنان برق تهران و شركتهاي وابسته به دست آمده است.
به منظور تامين برق مصرفي استان هاي تهران و قم در سال 1382 كه نسبت بع سال قبل به ميزان 7/9 درصد رشد دانسته است. برق تهران با تلاش و كوشش صادقانه مجموعه كارآمد خود و با هدف برقراري برق مطمئن و فراگير، اقدامات موثري را به مرحله اجرا درآورده است.
كارنامه اي كه پيش رو داريد با عنوان برق از نگاه آمار در سال 1382 قصد دارد تا تصويري از اين تلاش را در قالب آمار و شاخص هاي فني در معرض قضاوت مردم و مسئولين محترم قرار دهد.
تراكم بالاي جغرافيايي و نيز اهميت ويژه اقتصادي، اجتماعي و سياسي منطقه تحت پوشش برق تهران، ما را بر آن داشته است تا با انجام برنامه ريزي هاي دقيق و استقرار سيستم هاي نوين مديريتي خصوصاً برون سياري و تمركز زدايي، موجبات افزايش كيفيت خدمات و شاخص هاي بهره وري را فراهم آوريم.
از سوي ديگر در سال 1382 با ايجاد بازار در صنعت برق كشور، اين شركت با در اختيار داشتن بيش از 25 درصد از تأسيسات و تجهيزات همگام با ساير شركت هاي برق منطقه اي، در اين عرصه پيشتاز شده است تا بتواند در هموار نمودن بسترهاي توسعه اقتصادي كشور سهم خود را به محو مطلوبي ايفا نمايد.
مروري كوتاه بر سير تحولات برق در تهران
شهر بزرگ تهران از حدود دو قرن بيش پايتخت ايران بوده است و به سبب نقش و موقعيت اداري و جغرافياي برجسته اش اولين مولد برق در تهران به قدرت تقريبي 3 كيلووات حدود 15 سال پيش در سال 1264 هجري شمسي درست 3 سال بعد از موسسه برق تجاري توماس اديسون كه براي تامين روشنايي بخشي يكي از خيابانهاي شهر نيويورك ايجاد شده بود، به منظور تامين روشنايي بخشي از كاخ سلطنتي ناصر الدين شاه قاجار، براي نخستين بار در اين شهر مورد بهره برداري قرار گرفت.
19 سال بعد در سال 1283 هجري شمسي امتياز تأسيس كارخانه برق در تهران به يكي از تجار خوش نام آن زمان مرحوم حاج حسين امين الضرب واگذار گرديد. اين كارخانه در سال 1285 درست 6 ماه بعد از صدور فرمان مشروطيت با يك ماشين بخار بيستوني با 3 ديگ بخار كه سوخت آن زغال سنگ بود با مولدي به قدرت 400 كيلو وات ساخت كارخانه آ.ا.گ. از كشور آلمان با ولتاژ 380/220 ولت آماده بهره برداري و پذيرش مشتركان شد. محل اين كارخانه در خيابان چراغ برق تهران (امير كبير كنوني) قرار داشت كه فقط براي تأمين روشنايي شبها بين 5 تا 7 ساعت كار مي كرد. ماشين بخار ديگري با مولدي به قدرت 100 كيلو وات بعدها به آن اضافه شد. از اوايل سالهاي 1300به بعد دو دستگاه نيم ديزل به قدرت 5 اسب بخار ساخت كارخانه (انگوبلژيك كمپاني) در همان محل نصب گرديده و به ظرفيت كارخانه امين الضرب افزوده شد.
در اين سالها به تدريج با آگاهي و علاقمند شدن بخش خصوصي به مزاياي برق، رفته رفته شركتهاي خصوصي براي توليد، توزيع و فروش برق ايجاد شد. در همين دوران برخي از كارخانه هاي صنعتي جديدالتأسيس هم داراي مولد برق اختصاصي شدند. در سال 1310 براي نخستين بار، شبانه روزي كردن برق درتهران در ميان دولتمردان آن زمان مطرح گرديده و اقدامات اوليه براي تحقيق آن صورت گرفت تا آنكه بعد از گذشت 6 سال بالاخره در تاريخ 25/6/1316 يك نيروگاه بخاري ساخت كارخانه اشكودا از كشور جكسلواكي با 4 واحد 1600 مگاواتي جمعاً به قدرت 6400 كيلو وات در محل كنوني شركت برق منطقه اي تهران واقع در ميدان شهدا نصب گرديده و زير نظر شهرداري تهران بهره برداري از آن آغاز گرديد....


دانلود


گزارش


کارآموزی


حسابداری


شرکت برق


وزارت نیرو


برق تهران


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


دانلود فایل گزارش کارآموزی رشته حسابداری وزارت نیرو . - 30570

گزارش کارآموزی رشته حسابداری محل کارآموزی وزارت نیرو فرمت فایل: ورد قابل ویرایش ...

علم کده دانلود گزارش کارآموزی حسابداری وزارت نیرو.

دانلود گزارش کارآموزی حسابداری وزارت نیرو. رشته : کاردانی حسابداري. موضوع : بررسي ...

گزارش کارآموزی حسابداری وزارت نیرو.؛ - لینک فایل های دانلودی

دانلود گزارش کارآموزی حسابداری وزارت نیرو. رشته : کاردانی حسابداري. موضوع : بررسي ...

فایل گزارش کارآموزی حسابداری وزارت نیرو - 30570

دانلود گزارش کارآموزی حسابداری وزارت نیرو. رشته : کاردانی حسابداري. موضوع : بررسي ...

دانلود گزارش کارآموزی حسابداری برق – ایران فایل

دانلود گزارش کارآموزی حسابداری ... دانلود گزارش کارآموزی ... از سوی وزارت نیرو ...

دانلود رایگان گزارش کاراموزی در شرکت برق و کنترل مپنا ...

دانلود گزارش کارآموزی ... های وزارت نیرو ... - گزارش کاراموزی رشته حسابداری در وزارت ...

گزارش کارآموزي حسابداري در آب و فاضلاب اقليد | طرح دی ال

گزارش کارآموزی حسابداری در آب و فاضلاب اقلید. گزارش کارآموزی : آب و فاضلاب اقلید

دانلود گزارش کاراموزی - کارآموزی در اداره برق

دانلود گزارش کاراموزی. ... گزارش کارآموزی حسابداری در بیمارستان ... تاسیس وزارت نیرو ...

گزارش کارآموزی حسابداری در اداره آب و فاضلاب | دانلوداکس!

دانلود گزارش کارآموزی ... گزارش کارآموزی حسابداری در ... وابسته به وزارت نیرو ...

برترین فایل گزارش کارآموزی حسابداری در شركت ملی نفت ایران

... (گزارش کارآموزی حسابداری در ... ی دانلود _گزارش کارآموزی ... نیرو گرفته از ...

دانلود گزارش کاراموزی - کارآموزی در اداره برق

دانلود گزارش کاراموزی. ... گزارش کارآموزی حسابداری در بیمارستان ... تاسیس وزارت نیرو ...

گزارش کارآموزی حسابداری دانشگاه آزاد | ایران نشر

نام گزارش: کارآموزی حسابداری دانشگاه ... وزارت نیرو; ... کارآموزی, دانلود گزارش ...

گزارش کارآموزی حسابداری در اداره آب و فاضلاب | دانلوداکس!

دانلود گزارش کارآموزی ... گزارش کارآموزی حسابداری در ... وابسته به وزارت نیرو ...

دانلود گزارش کارآموزی حسابداری امور مالی در شرکت توزیع ...

دانلود گزارش کارآموزی حسابداری ... دانلود گزارش کارآموزی ... وزارت نیرو می ...

برترین فایل گزارش کارآموزی حسابداری در شركت ملی نفت ایران

... (گزارش کارآموزی حسابداری در ... ی دانلود _گزارش کارآموزی ... نیرو گرفته از ...

دانلود گزارش کاراموزی و پروژه و مقاله رایگان؟؟؟

... دانلود گزارش کاراموزی ... سوالات استخدامی وزارت نیرو ... گزارش کارآموزی حسابداری ...

دانلود تحقیق و مقاله و پروژه دانشجویی در مورد وزارت نیرو - 6

... مورد وزارت نیرو و پروژه دانشجویی و گزارش کارآموزی در ... دانلود گزارش معرفی وزارت ...

دانلود فایل گزارش کارآموزی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي ...

دانلود گزارش کارآموزی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي فرمت فایل: ورد تعداد صفحات: 85 ...

سایت تفریحی و خبری پست لند | دانلود ، آموزشی ، تفریحی ...

دانلود ارزان فایل گزارش کارآموزی حسابداری وزارت نیرو ... دانلود گزارش کارآموزی ...

دانلود گزارش کارآموزی در اداره استاندارد :: سوالات ...

دانلود گزارش کارآموزی در ... وزارت نیرو ... گزارش کارآموزی حسابداری ...

دانلود گزارش کارآموزی در اداره استاندارد :: سوالات ...

دانلود گزارش کارآموزی در ... وزارت نیرو ... گزارش کارآموزی حسابداری ...

برترین فایل تحقیق بررسی سیستم حسابداری شرکت آب و فاضلاب ...

دانلود فایل کامل گزارش کارآموزی حسابداری. ... وابسته به وزارت نیرو}را دانلود ...

کارآموزی وزارت نیرو ماهشهر | داک کده - جایی برای به اشتراک ...

کارآموزی وزارت نیرو ... دانلود گزارش کارآموزی ... کارآموزی حسابداری گزارش ...

دانلود گزارش کارآموزی برق رشته مهندسی برق در شرکت برق

دانلود گزارش کارآموزی برق ... مقررات وزارت نیرو و ... گزارش کارآموزی حسابداری ...

دانلود نمونه سوالات استخدامی کارشناس حقوقی وزارت نیرو

کارشناس حقوقی وزارت نیرو. دانلود نمونه سوال برای شغل ... گزارش کارآموزی حسابداری ...

دانلود دانشجویی - دانلود گزارش کارآموزی رشته ی حسابداری

دانلود گزارش کارآموزی حسابداری در یک ... دانلود گزارش کارآموزی حسابداری در شرکت ...

دانلود گزارش کارآموزی در شرکت نیرو ترانس سپاهان

دانلود گزارش کارآموزی در مورد ... وزارت نیرو، دانلود سؤالات ... و حسابداری ...

نمونه فایل گزارش کار آموزی رشته حسابداری در امور مالی شرکت ...

... وزارت نیرو می ... کارآموزی حسابداری ... دانلود گزارش کارآموزی ...

گزارش کارآموزی در اداره برق | داک کده - جایی برای به ...

رشته حسابداری; ... کارآموزی وزارت نیرو ... نامه دانلود رایگان گزارش کارآموزی دانلود ...

گزارش کارآموزی صنعت برق خراسان | میهن داکیومنت

... گزارش کارآموزی حسابداری صنعت ... مالی وزارت نیرو در ... را دانلود ...

نقشه گسل های ایران با فرمت SHP

حل تمرین کتاب مقدمه ای بر الکترودینامیک گرفیتس - ویرایش سوم

پاورپوینت پژوهشی آداب و رسوم و دیدنی های منطقه ی برخوار (یکی از شهرستان های استان اصفهان)

بررسی متابولیسم داروی نوسکاپین در سلولهای مجزای کبد موش

پاورپوینت-ppt- ایمنی در اداره ها-در 65 اسلاید-powerpoint

پاور پوینت آئین نامه حفاظتی تاسیسات الکتریکی

دانلود اصول بهداشت درمحیط جامعه

دانلود پاورپوینت “ کاربرد رنگ ها درایمنی ”

نمونه نامه پیام تبریک

دانلود قولنامه انتقال ملک

آموزش فارسی اسکچاپ 8 و لومیون 4.....فصل اول....اسکچاپ....PART 6

طرح های معماری داخلی

ناو هواپیمابر USS Enterprise با مقیاس 1:300

روانشناسی در نوجوانان

تصاویر سه بعدی

ترفندهای قید گذاری در اسمبلی سالیدورکز SolidWorks

دانلود فایل مدل سه بعدی iphone 4 ( طراحی شده با Solidworks)

دانلودگزارش کارآموزی کارخانه کاشی مریم

دانلود پاورپوینت نحوه تولید کاشی وسرامیک

دانلود پایان نامه رشته نساجی پیرامون پشم ورنگهای گیاهی

تحقیق آماده در مورد ویندوز سون

کد نویسی و شبیه سازی متلب تاب‌آوری شبکه‌های سايبری با الگوریتم استعماری و شبکه عصبی

گزارش کار آزمایشگاه کشت بافت گیاهی

تحقیق در مورد دانه

دانلود پایان نامه کارشناسی با عنوان بررسی شرایط تشکیل رسوب همزمان آسفالتین و واکس در مخازن نفتی

دانلود تحقیق کامل در مورد پلیمر

کتاب تئوری و تحلیل ورق و پوسته های ردی J_N_Reddy_Theory_and_Analysis_of_Elastic_Plates_and_Shells

گزارش آز ترمودینامیک - سیکل تبرید جذبی

دانلود کتاب تکنیک های محاسباتی در دینامیک سیالات به همراه حل تمرین

حل تمرین کتاب مکانیک آماری پتریا به زبان فارسی